Podmínky akce „Katastr zdarma“ pro nové i ? bezplatn ě výpis z katastru nemovitostí, který…

  • Published on
    28-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Strnka 1 z 1</p> <p>Podmnky akce Katastr zdarma pro nov i stvajc klienty Equa bank a.s. (dle tak Akce a Podmnky) </p> <p>Akci organizuje Equa bank a.s. , se sdlem Praha 8, Karolinsk 661/4, PS 186 00, I 471 16 102, zapsan </p> <p>v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, oddl B, vloka 1830 (dle jen Banka). </p> <p>Definice pojm </p> <p>Klient znamen fyzickou osobu, kter s Bankou uzavela/nebo uzave Rmcovou smlouvu o poskytovn bankovnch </p> <p>slueb Equa bank a.s. a Smlouvu o hypotenm vru za elem zskn hypotenho vru. </p> <p>Hypotka pro ely tto akce znamen vechny typy elovch i neelovch hypotk, kter Equa bank Klientm </p> <p>nabz. </p> <p>Katastr zdarma znamen akci, kdy Banka za klienta: </p> <p> hrad Katastrlnmu adu sprvn poplatek 1.000 K za podn nvrhu na vklad zstavnho prva ve prospch </p> <p>Banky v souvislosti s Hypotkou, </p> <p> zajist bezplatn vpis z katastru nemovitost, kter je poteba pro prokzn splnn podmnek pro erpn </p> <p>Hypotky. </p> <p> zajist bezplatn vpis z katastru nemovitost, kter je poteba pro prokzn splnn zvazk Klienta po </p> <p>erpn Hypotky. </p> <p>Podmnky Akce </p> <p>Pokud Klient v obdob od 23. 4. 2018 do 30. 9. 2018 podepe dost o poskytnut Hypotky a souasn do 12. 10. 2018 </p> <p>uzave s Bankou smlouvu o hypotenm vru, m nrok na Akci Katastr zdarma. </p> <p>Katastr zdarma z tto Akce me bt kombinovn s Bankou podanmi akcemi Zdarma poplatek za poskytnut </p> <p>hypotky a Letn sleva 0,2 %. S jinou vhodou, slevou i benefitem, kter Banka me Klientm nabzet pi </p> <p>poskytovn Hypotk, nen Katastr zdarma z tto Akce kombinovateln. </p> <p>Banka si vyhrazuje prvo tyto Podmnky kdykoli upravit i zmnit, pop. tuto Akci ukonit. </p> <p>Pro dal informace i s ppadnmi dotazy se Klient me obrtit na linku Klientskho centra 222 010 222 kad den </p> <p>v dob od 8:00 do 20:00 hodin. </p>