Podmínky akce „Katastr zdarma“ pro nové i ? bezplatn ě výpis z katastru nemovitostí, který page 1

Podmínky akce „Katastr zdarma“ pro nové i ? bezplatn ě výpis z katastru nemovitostí, který

Embed Size (px)

Text of Podmínky akce „Katastr zdarma“ pro nové i ? bezplatn ě výpis z katastru nemovitostí, který

Strnka 1 z 1

Podmnky akce Katastr zdarma pro nov i stvajc klienty Equa bank a.s. (dle tak Akce a Podmnky)

Akci organizuje Equa bank a.s. , se sdlem Praha 8, Karolinsk 661/4, PS 186 00, I 471 16 102, zapsan

v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, oddl B, vloka 1830 (dle jen Banka).

Definice pojm

Klient znamen fyzickou osobu, kter s Bankou uzavela/nebo uzave Rmcovou smlouvu o poskytovn bankovnch

slueb Equa bank a.s. a Smlouvu o hypotenm vru za elem zskn hypotenho vru.

Hypotka pro ely tto akce znamen vechny typy elovch i neelovch hypotk, kter Equa bank Klientm

nabz.

Katastr zdarma znamen akci, kdy Banka za klienta:

hrad Katastrlnmu adu sprvn poplatek 1.000 K za podn nvrhu na vklad zstavnho prva ve prospch

Banky v souvislosti s Hypotkou,

zajist bezplatn vpis z katastru nemovitost, kter je poteba pro prokzn splnn podmnek pro erpn

Hypotky.

zajist bezplatn vpis z katastru nemovitost, kter je poteba pro prokzn splnn zvazk Klienta po

erpn Hypotky.

Podmnky Akce

Pokud Klient v obdob od 23. 4. 2018 do 30. 9. 2018 podepe dost o poskytnut Hypotky a souasn do 12. 10. 2018

uzave s Bankou smlouvu o hypotenm vru, m nrok na Akci Katastr zdarma.

Katastr zdarma z tto Akce me bt kombinovn s Bankou podanmi akcemi Zdarma poplatek za poskytnut

hypotky a Letn sleva 0,2 %. S jinou vhodou, slevou i benefitem, kter Banka me Klientm nabzet pi

poskytovn Hypotk, nen Katastr zdarma z tto Akce kombinovateln.

Banka si vyhrazuje prvo tyto Podmnky kdykoli upravit i zmnit, pop. tuto Akci ukonit.

Pro dal informace i s ppadnmi dotazy se Klient me obrtit na linku Klientskho centra 222 010 222 kad den

v dob od 8:00 do 20:00 hodin.