Click here to load reader

PODJETNOST V GIMNAZIJAH MLADI RAZISKOVALCI · PDF file SAMOSTOJNE NALOGE-članki - seminarske naloge - diplomske naloge - raziskovalne naloge nova dejstva povzetek že znanega PISANJE

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PODJETNOST V GIMNAZIJAH MLADI RAZISKOVALCI · PDF file SAMOSTOJNE NALOGE-članki - seminarske...

 • dr. Mitja SLAVINEC

  Oddelek za fiziko, FNM Univerza v Mariboru

  PODJETNOST V

  GIMNAZIJAH –

  MLADI RAZISKOVALCI

 • UVOD

  PISANJE RAZISKOVALNE NALOGE

  IZBIRA RAZISKOVALNE NALOGE

  VODENJE RAZISKOVALNEGA DELA

  ZAKLJUČEK

  MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO

 • UVOD

  POMEN MLADINSKEGA

  RAZISKOVANJA

  OSNOV ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA

  MLADI RAZISKOVALCI:

  STROKOVE PISMENOSTI

  JAVNEGA NASTOPANJA

  USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI

  IZDELAJO RAZISKOVALNO NALOGO

  SE NAUČIJO:

 • UVOD

  MENTOR

  BREZ IZKUŠENJ

  MLADI

  PRVI STIKI S STROKOVNO PISMENOSTJO

  USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

  TRENER

 • MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO

  IZOBRAŽEVALNI PROJEKT

  Š O L E

  RAZISKOVALNE NALOGE

  MENTORJI (učitelji in profesorji)

  RAZISKOVALNI INŠTITUTI

  SOMENTORJI (raziskovalci)

  POMANJKLJIVA RAZISKOVALNA OPREMA

  OMEJENA FINANČNA SREDSTVA

  BREZ RAZISKOVALNIH IZKUŠENJ

  OMEJEN KADROVSKI POTENCIAL

  PREVEČ “AKADEMSKO” USMERJENE RAZISKOVALNE NALOGE

 • IZBIRA RAZISKOVALNE NALOGE

  INTERES DO

  PODROČJA

  TOLIKO VEČJI POMEN

  MENTORJA

  SAMI NAJBOLJ

  PODKOVANI

  PRILJUBLJENOST

  PROSTE ROKE

  MLADI BREZ TEME

  ZANIMIVA

  NE PREZAHTEVNA

  ORIGINALNA

  NAJTEŽJA

  NALOGA

 • TAKOJ

  ZAPIŠITE

  IZBIRA RAZISKOVALNE NALOGE

  PRIMERNE MLADE

  RAZISKOVALCE

  IDEJE

  TEMA RAZISKOVALNE

  NALOGE

  NAJBOLJŠE

  ZANIMALO ŽE PREJ

  MED POUKOM

  PROBLEMATIKA V OKOLJU

  PREDMET, KI GA POUČUJETE

  UČNI USPEH NI EDINO MERILO 5

  VSESTRANSKO AKTIVNI

  STATUS

 • VODENJE RAZISKOVALNEGA DELA

  POSTANE DOLGOČASNO

  PRESTRAŠIJO PROBLEMOV

  ZAGNANOST

  SPOSOBNOST MLADIH

  RAZISKOVALCEV

  NIVO ZNANJA

  STAROST

  M O T I V A C I J A

  IZBOR USTREZNE

  LITERATURE

  CITIRANJE

  RAZLAGA MENTORJA

  NEFORMALNA

 • VODENJE RAZISKOVALNEGA DELA

  POGOVOR

  ŠTEVILČNOST

  SKUPINE

  KORAK PO KORAK

  ZAKAJ TAKO MISLIJO

  NAJ SAMI UVIDIJO

  NAPAKE

  ARGUMENTIRANA

  OBRAMBA STALIŠČ

  GENERALKE

  RACIONALNA IZRABA

  ČASA

  NAUČIJO SE

  RAZMIŠLJATI

 • STROKOVNA LITERATURA

  UČBENIKI IN KNJIGE

  STROKOVNE REVIJE

  SAMOSTOJNE NALOGE

  - članki

  - seminarske naloge

  - diplomske naloge

  - raziskovalne naloge

  nova dejstva

  povzetek že znanega

  PISANJE

  RAZISKOVALNE NALOGE

 • PISANJE

  RAZISKOVALNE NALOGE

  CITIRANJE

  LITERATURA V BESEDILU

  LITERATURA V SEZNAMU

  RAZLIČNA PRAVILA

  reprezentativno

  internet

  REZULTATI ZNANOST SO JAVNA DOBRINA

  UGLED RAZISKOVALCA

  POMEN RAZISKAVE

  Plagiat je v SSK opredeljen kot:

  “kar je prepisano, prevzeto od drugod in objavljeno,

  prikazano kot lastno…” (SSKJ, 1994, str. 847).

  “plagiat je prepisano,

  prevzeto od drugod in

  objavljeno, prikazano kot

  lastno…” (SSKJ, 1994, str.

  847).

 • PISANJE

  RAZISKOVALNE NALOGE

  DODATEK

  STRUKTURA RN

  UVOD

  REZULTATI

  DISKUSIJA

  ZAKLJUČEK

  LITERATURA

  POVZETEK

  VSEBINA

  najpomembnejši

  reklamno poglavje, vabe

  kratko in jedrnato

  pomen raziskave

  pomen rezultatov

  L I T E R A T U R A

  predmet RN in problemi

  obetaven

  dopolnilne informacije

  STRUKTURA RN

  UVOD

  REZULTATI

  DISKUSIJA

  ZAKLJUČEK

  LITERATURA

  POVZETEK

  VSEBINA

  najpomembnejši

  reklamno poglavje, vabe

  kratko in jedrnato

  pomen raziskave

  pomen rezultatov

  L I T E R A T U R A

  obetaven

  opisani postopki

  neizpodbitni rezultati

  kako naprej

  ocena rezultatov

  prevod

  področje raziskav

  obstoječi rezultati

 • PISANJE

  RAZISKOVALNE NALOGE

  SPROTNO

  CITIRANJE

  KONČNI IZDELEK

  dovršena in brez napak

  ČIM PREJ

  RAZLIČNE STRATEGIJE

  OSNUTEK

  1. KDAJ ZAČETI

  2. KAKO ZAČETI

  KONČNI IZDELEK

  POGLAVJA

  vrstni red

  ŠTUDIJ

  RAZISKAVE

  IZPISKI

  PISANJE

  FINALIZACIJA FINALIZACIJA

 • NAVODILA ZA

  PRIPRAVO RN

  RAZLIČNA NAVODILA

  natančna striktno

  upoštevajte

  del zbirke

  za objavo

  programske

  zahteve

  estetski izgled

  ZAGOTOVITEV

  vsebinskih sklopov

  POENOTENJE

  oblike RN

  omogoči medsebojno primerljivost

  vsebine

  splošna

 • ZAKLJUČEK

  NAUČI

  MENTOR

  VRHUNSKI ZNANSTVENIK

  RAZMIŠLJATI PISATI

 • ZAKLJUČEK

  [email protected]

Search related