Počítačové sítě I, lekce 7: Přístupové metody

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Počítačové sítě I, lekce 7: Přístupové metody

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  1/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 0

  LR]F7675 Wjt`jv st F (vorzo 9.7)

  Ef Wotord

  LR]F7675 Wjt`jv st F (vorzo 9.7)

  Ef Wotord

  Nodbo =5 zol pstup

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  2/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 3 prj zol pstupu: eio j sftu`bo, diy aao5

  0 spjnol (sinol) poljsjv aifua

  L uzn (f torafln/djlbjvbk z`zol) dtor so (typfbdy) lol`bkz l` stoela ast dtor bkte vyut spjnol poljsjv aifua prj vysnl

  prj jiosnl (poljs) svbk i`t pjtocueoao5

  ijskljut tjkj, `cy L uzn ijdz`nj djrodtl pfstupjv`t d 0 spjnolau(sinolau) poljsjvau aifu ` loijbkzonj pftja d loijuba sftu`ba

  ztrt/pjdjzol i`t, djlhnfdta, djnfza, io`injbd- a `ti. oola eo

  pjut vkjil zol pstupu do sinolau aifu ( aoif` `bboss bjltrjn, [email protected] ),ro`nfzjv`l pjajb pstupjvbk aotji (aoif` `bboss bjltrjn aotkjis ) e`d pjijcy zol vbolsjclkj pstupu aoao bktt ijskljut:

  `) tjkj, `cy eoiljtnfv uzny ajkny pjuv`t sinol poljsjv aifua sju`sl pftja so cuiju le`d inft j eokj bondjvju d`p`bftu

  c) tjkj, cy eoiljtnfv uzny ajkny pjuv`ny sinol poljsjv aifua sti`v `cy uzon, dtor zsd pstup d aifu, eoe an (l` jaozolju ijcu) vnul prj soco

  tzv. vbolsjcl pstup( a untfpno `bboss)

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  3/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 2 `l`njmfo5 skrjail nfi

  s pjtocju zol pstupu so nzo sotd`t f eflio, afaj jcn`st pjt`jvbk st l`pdn`i5

  skrjail vbo nfi, dto bkte spjnol ifsdutjv`t sinola aifoa eo zio tor (f irol snjv`, rosp. pstup d afdrjhjlu) loijub sftu`b eo tj, diy anuv vbo nfi sju`sl

  lol efa rjzuat oola eo zol ifsduso, pjajb pr`vfion5

  diy bkbo anuvft, zvoilf rudu loanuv ijdui loesf vyzvl losddoe eflau ij of diy ijst`lo snjvj, anuv eol pj jaozolju ijcu

  p`d sdjlf

  eio j boltr`nfzjv`lju aotjiu

  zol pstupu le`d boltrnl `utjrft` iifsdusf

  ao pftja pjstupjv`tpjino rzlbk pr`vfion

  jipjvi v`rf`lt `)

  eoiljtnfv ifsdutueb so sti`e

  ao tj `no hulmjv`t f efl`d (i`v)5 sjut5 sl` so vzeoal podfot,

  eoiol zvtz ` jst`tl zandlju coz boltrnl utjrfty loaus viy vst d vsnoidu

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  4/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 9 dio eo zol pstupu z`pjtoc: jcobl5

  vuio t`a, dio eo pjuvlj le`d sinol poljsjv aifua

  v pr`xf5 u njdnlbk st (st [email protected])

  s irtjva poljsjva aifoa5 dj`x, drjubol ivjunfld`, jptfd` vo vobk tjpjnjmfbk (scrlfbjv, drukjv, ij kvziy/ij strjau, ..)

  sv pstupjv aotjiy a ae. Otkorlot, Yjdol Sflm, [email protected] [email protected], ..

  s cozirtjva poljsjva aifoa (tor) sv pstupjv aotjiy a`e st ]f-Hf, stCnuotjjtk , .. `no t`d5

  u rjznoknoebk st5 [email protected] f ]@L s cozirtjva poljsjva aifoa

  jcobl5 cozirtjv st W-AW (Wjflt tj AuntfWjflt ), lfdjnf st W-W (Wjflt tj Wjflt) l`pdn`i5

  ajcfnl st st][email protected][ jcjusarl s`tonftl st (prj zptl sar)

  ldiy f s irtjva poljsjv aifoa

  d`conjv KHB st (IJBRFR) prj zptl d`ln, pjdui esju pjuvly prj jcjusarl poljs

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  5/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio ? zol pstupu vs. auntfpnoxjvl zol pstupu do sinolau aifu so nf ji eokj auntfpnoxjvl

  lo lutl vo zpsjcu hulmjvl, `no spo v onu ` ivjiu svkj l`s`zol v jcju pp`iobk ijbkz d urftau rjzinol poljsjvkj aif`

  zol pstupu eo L uzn

  dtor so l`bkz rzl ji soco lfdjnf l` stoela ast

  `no vobkly v ijs`ku sinolkj aif` d`i uzon a zeoa zsd`t pstup

  (pfstjupft) d poljsjvau aifu ` vyt kjprj poljs (jiosnl) svbk i`t

  zeoa ao ct trv`n f rzl lr`zjv d`i uzon molorueo eol 0 i`tjv tjd

  auntfpnoxjvl eol 3 uzny

  aifua prjpjeueo pjuzo tytj 3 uzny

  L eo rzlbk i`tjvbk tjd dtor esju lozvfsn l` sjc

  losa so sabk`t vobkly tytj i`tjv tjdy esju ijstupl

  v 0 ast vo vstupla uznu

  @50 @53 @52 @59 @5?

  @58 @5=

  C50C53C52C59C5?C58C5=

  @ C

  @

  C

  B

  I

  O

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  6/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 8 iv v`rf`lty zol pstupu zol pstupu do sinolau aifu ao at 3 zdn`il pjijcy

  eoefbk rjznfol ` jzl`ol `no lol ijsui pnf z`ft

  zsdl vnulkj pstupu v ijc, diy sinol aifua pjuv

  (pfstupueo d lau) eoiol uzon, cy eoeloany pjuv`t efl uzny

  bnoa eo5

  pfinol sinolkj aif` ijvnulkj irol (pjuft) l` jaozolju ijcu

  prj poljs eoiljkj nfldjvkj rabo pj eoea upnylut ao ct aifua

  pfinolj eflau uznu `ti.

  pdn`iy z pr`xo5 pstupjv aotji` [email protected]/BI v Otkorlotu pstupjv aotji` [email protected]/[email protected] u]f-Hf pstupjv aotji` Yjdol W`ssflm u st

  Yjdol Sflm, Yjdol Cus, u jptfbdbk st

  zsdl lovnulkj pstupu v ijc, diy sinol aifua pjuv

  (pfstupueo d lau) eoiol uzon,eoeajkju pjuv`t f efl uzny `no aus ct ajl jinfft ji soco

  vysnl (poljsy) eoiljtnfvbk uzn bnoa eo5

  jiinft ji soco eoiljtnfv poljsy t`d `cy sf lopodony

  l`vzeoa so lojvnfvjv`ny

  pdn`iy z pr`xo5 pstupjvaotjiy [email protected] ` [email protected]

  pjuv`l l`p. ajcfnlbk stbk

  `s cnjd ji @

  cnjd ji O cnjd ji C uzon ji I

  `s

  i`tjv tjd ji @

  i`tjv tjd ji C

  i`tjv tjd ji B

  i`tjv tjd ji I

  i`tjv tjd ji O

  @C

  BIO

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  7/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio = zol (lovnulkj) pstupu pjuv`l ool esju pjijcl tobklfda auntfpnoxu

  hulmue l` stoela prflbfpu e`dj auntfpnox, `no s efla onoa/saysnoa

  pdn`i5 HIA (Hroquolby Ifvfsfjl Auntfpnoxflm) eo v`rf`lt`/tobklfd` auntfpnoxu [email protected] (Hroquolby Ifvfsfjl Auntfpno @bboss) eo pstupjv aotji` prj zol pstupu

  eio j zol pstupu l` prflbfpu hrodvollkj inol (hrodvollkj auntfpnoxu)

  tobklfdy jcijcl vnljvkj auntfpnoxu (]IA) ` st`tfstfbdkj auntfpnoxu (RYIA) so prjzol pstupu (ajb) lopjuv`e

  pjuv`l ool a`e bk`r`dtor popjejvl jdruk ( bfrbuft swftbkflm) esju ro`nfzjvly l` rjvlf hyzfbd vrstvy

  stoel e`dj tobklfdy auntfpnoxu uajue f poljs cftstro`au (lostrudturjv`lkj prjuiu cft/cyt)

  `no uajue f poljs i`t, nollbk l` cnjdy (l`p. rabo) ajkju m`r`ltjv`t (` jcvydno m`r`ltue) urftju poljsjvju d`p`bftu

  tobklfd` auntfpnoxu pstupjv aotji`

  hrodvoll inol HIA (Hroquolby Ifvfsfjl Auntfpnoxflm) [email protected] (Hroquolby Ifvfsfjl Auntfpno @bboss)`sjv inol YIA (Yfao Ifvfsfjl Auntfpnoxflm) [email protected] (Yfao Ifvfsfjl Auntfpno @bboss)dijv inol BIA (Bjio Ifvfsfjl Auntfpnoxflm) [email protected] (Yfao Ifvfsfjl Auntfpno @bboss)

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  8/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio ; pdn`i5 [email protected] pjuv so zoeal` v cozirtjvbk stbk

  prflbfp [email protected] d`i uzon vysn l` efla hrodvoll d`lno idy tjau vbo uzn vyuv`e eoilj spjnol poljsjv aifua (tor), `no eoefbk vysnlso loprjabk

  peoabo ao pfea`t t`d eol l` urfta d`lno, locj l` vobk d`lnobk sju`sl prjcna5

  bj diy eo vbo uzn l` 0 hrodvoll d`ln:

  ajl ool5 v rabf d`ikj d`lnu z`vst le`dju hjrau vnulkj zol pstupu

  pdn`i5 st ]f-Hf (FOOO ;73.00) pr`bue v psau 3,9 MKz s d`lny j bo 33 AKz te. eoiljtnfv d`lny esju jiinoly ji soco pjajb [email protected] v rabf eoiljtnfvkj d`lnu pjuv`e tytj st pstupjvju aotjiu [email protected]/[email protected]

  prj z`eftl vnulkj pstupu `cy so uzny ijkjiny, dij z lfbk diy vyufeo ijstupl hrodvoll d`ln

  pdn`i5 ajcfnl st 0. molor`bo (v S l`p. LAY) pr`bue s d`lny j bo 3? dKz pn`t5 0 kjvjr 1 0 hrodvol l d`ln

  `no eol u ttj 0. `l`njmjv molor`bo ajcfnlbk st

  pjuv`e cudjv prflbfp pjdryt zoa eo rjzinolj l` cudy ` stoel sdupfly

  hrodvollbk d`ln so ajkju jp`djv`t v losjusoilbk cudbk

  h TKzQh0 h3 h2 h9

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  9/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 6 p dn`i5 [email protected] ` [email protected] v ajcfnlbk stbk MRA so

  djacflueo [email protected] ` [email protected]

  loeprvo so `pnfdueo [email protected] a vzlfdlju hrodvoll d`lny j

  bo 377 dKz p`d so `pnfdueo [email protected]

  d`i hrodvoll d`ln (377 dKz) sorjzin l` ; tfaosnjt

  d`i kn`sjv kjvjr p`d pjuv0 tfaosnjt

  v ajcfnlbk stbk [email protected] sodjacflueo [email protected] ` [email protected]

  loeprvo so `pnfdueo [email protected] vzlfdlju d`lny j bo 0,33;; AKz

  p`d so `pnfdueo [email protected] eoiol d`ln (0,33; AKz) ao polot `

  80 torafln (kjvjr) sju`sl vfbklf vysn`e l` stoela d`lno, `no

  eoefbk vysnl vyuv`e jrtjmjlnlbkfppflm diy ` nzo eo ji soco z`so jiinft

  v stbk 2M/_AYR (][email protected]) d`lny a`e du ? AKz

  ` 2?7 kjvjr sju`sl [email protected]

  [email protected]

  ..

  [email protected]

  [email protected]

  .. djlbjv

  z`zol vysnl` hrodvollad`lno eol pj

  ijcu trvltfaosnjtu

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  10/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 07 pdn`i5Hroquolby Kjppflm aotjiju zol (lovnulkj) pstupu eo f tzv. Hroquolby Kjppflm

  eio j vonaf rybkn posd`djvl aozf zdaf hrodvollaf d`lny pjuv so l`p. v tobkljnjmffCnuotjjtk , dio so posd`dueo d`ibk83? s (0877x z` 0 sob.)

  poisd`dueo so pjino psouijlkjil pjsnjupljstf dtor eo efl prj d`iju djaulfdueb ivjefbf !!!

  pr`vipjijcljst sjucku (djnfzo5 vbo poljs l` stoela d`lno vo stoela`sjva fltorv`nu ) eo vonaf a`n

  ` ao ct ool` jpr`vlaf aobk`lfsay l` vybk vrstvbk (l`p. jp`djv`la poljsoa)

  `s sjuck (djnfzo)

  zd hrodvoll d`lny

  ijc` pjcytu l`eoilja hrodvollad`lno

  83? s prj

  psouijlkjilpjsnjupljst posdjd0. djaulfdueb ivjefbo

  . 3. djaulfdueb ivjefbo

  0 AKz

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  11/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 00 vnul vs. lovnul pstup pfpjaolut5

  aotjiy zol lovnulkj pstupu bk`llon (c`soi) `bboss aotkjis hulmue l` hyzfbd vrstv vsnoiod eo jcijcl e`dj u popjejvl

  jdruk pstup do sinolau aifu eo trv`n

  lovnul . d ifspjzfbf eo eol st d`p`bfty

  sinolkj aif` i`t` nzo polot diydjnf (trv`no)

  loany cy oxfstjv`t `sjv fltorv`ny,diy ajljst poljsu (jiosnl) lolijstupl

  `sjv auntfpnox so lopjt polol i`t` loaus ct lfe`d

  noll` ao et j pjsnjupljst cft/cyt

  aotjiy zol vnulkj pstupu

  p`bdot c`soi `bboss aotkjis loajkju hulmjv`t l` hyzfbd vrstv vsnoiod eo jcijcl e`dj u popjejvl

  p`dot pstup do sinolau aifu eo eol ldiy

  `no z`tj vnul5 vo stoel ijc loa lfdij

  efl pstup d aifu poljsjv aifua eo pfinjvlj bon

  d ifspjzfbf eo bon poljsjv d`p`bft` aif i`t` nzo polot eol ldiy

  pjuzo v ijc, diy a jiosn`eb uzonpstup do sinolau aifu

  polol i`t` aus ct noll` l` cnjdy typfbdy5 l` nfldjv rabo prjtjo poljsjv aifua so jcvydno

  pfinueo l` ijcu poljsu eoiljkj cnjdu eoiljkj nfldjvkj rabo

  ` p`d so z`so vr`b ` ao ct pfinolj(ij vnulkj irol) z`so eflau uznu j pstupjvbkaotjibk so kjvj

  spo zio f diy f zio eio t`dj pstupjv aotjiy

  ]

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  12/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 03 d`a p`t zol (vnulkj) pstupu: jtzd`5

  l` dtor vrstv a`e ct fapnoaoltjvly aobk`lfsay prj zol vnulkj pstupu

  do sinolau aifu: jipjv5

  aus tj ct l`i hyzfbdju vrstvju prjtjo d hulmjvl pstupjvbk aotji ef aus ct z`eftl` ajljst poljsu (vysnl `

  pfeal) eoiljtnfvbk cft aus tj ct pji nfldjvju vrstvju

  prjtjo d poljsu bonbk nfldjvbk rab eo ef toc` at z`eftl vkr`il pstup dosinolau aifu

  tojrotfbd ajljst ool (FRJ/JRF)5 pfi`t ljvju vrstvu aozf hyzfbdju ` nfldjvju vrstvu

  ` ta rjzft =-vrstv ajion l` ;-vrstv ronl ool (v FRJ/JRF)5

  rjzinft nfldjvju vrstvu l` iv pjivrstvy vy pjivrstvu (NNB, Nfld N`yor Bjltrjn )

  in tj, bj pvjil in`n` bon nfldjv vrstv lf pjivrstvu ( [email protected], Aoif` @bboss Bjltrjn )

  o pstup do sinolau aifu

  hyzfbd vrstv`

  ljv vrstv`

  nfldjv vrstv`

  sjv vrstv

  hyzfbd vrstv`

  nfldjv vrstv`

  sjv vrstv

  pjivrstv` [email protected]

  pjivrstv` NNBN2N3N0

  N0

  N9::

  SA FRJ/JRF s lfaf lopjt`n vzlfd`n prj rjznoknst, dtor lopjuv`e sinol poljsjv aif

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  13/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 02

  ajljstf zol (vnulkj) pstupu zpsjc zol (vnulkj) pstupu ao at ldjnfd stup vjnljstf

  pjino tjkj so p`d i`e dn`sfhfdjv`t psnul pstupjv aotjiy

  `) ao ct iotoraflfstfbd , locj loiotoraflfstfbd iotoraflfstfbd 5 vo so i pr`vfiny,

  dtor lojcs`kue il prvod lkjiy viy tj ijp`ilo ijco 5 pr`vfin` esju

  l`st`vol` t`d, `cy v djlola `sovoin` d bnf

  `cy ldtor z uzn, dtor usfnueo jzsdl pstupu, eoe t`d sdutolzsd`n idy tjau nzo m`r`ltjv`t prvj pstupu

  do sinolau aifu

  viy tj ijp`ilo stoel 5 eo-nf stoelvbkjz st`v, eo stoel f vsnoiod

  t5 zlao-nf vbkjz st`v, ijdoaoproifdjv`t vsnoiod

  lovkjiju eo snjfte (` ir`)fapnoaolt`bo

  loiotoraflfstfbd 5 i so pr`vfiny,dtor jcs`kue le`d prvodlkjiy loaus tj ijp`iljut ijco 5 loaus vst

  d bnf v djlola `so

  lol m`r`ltjvlj (l` 077%), o

  ldtor z uzn zsd pstup d aifu zsd kj eol s urftju pr`vipjijcljst,

  v pr`xf vonaf cnzdju do 077% `no lo rjvlju !!!

  ao tj ijp`iljut rzl 5 f pf stoelavbkjza st`vu ao ct vsnoiod rzl

  t5 vsnoiod loijdoao proifdjv`t,`lf diy zlao vbkjz st`v

  vkjiju eo sl`z ` eoiljiufapnoaolt`bo

  ` lf rofo l` vn`stl hulmjvl pdn`i5 iotoraflfstfbd esju pstupjvaotjiy st Yjdol Sflm f 077 [email protected]@L

  pdn`i5loiotoraflfstfbd esjupstupjv aotjiy st Otkorlot f ]f -Hf

  t5 lozol

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  14/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 09

  ajljstf zol (vnulkj) pstupu c) ao ct boltr`nfzjv`l , locj ifstrfcujv`l

  boltr`nfzjv`l5 oxfstueo le`d boltrnl`utjrft`, dtor rjzkjiueo j pfinolpstupu jcvydno so rjzkjiueo iotoraflfstfbdy

  ijdo m`r`ltjv`t prvj pstupu vkji`5

  ao ct `i`ptfvl boltrnl `utjrft` ao alft str`tomff

  svkj rjzkjijvl

  ao pr`bjv`t s prfjrft`af f zjknoijv`t i`n drftrf

  lovkji`, locozpo5 pf vp`idu f loijstupljstf boltrnl

  `utjrfty eo bon s afaj prjvjz il uzon lozsd pstup d aifu

  ifstrfcujv`l 5 looxfstueo ilboltrnl prvod, vo eo ro`nfzjvljsjuflljst eoiljtnfvbk uzn poipjdn`i5

  d`i uzon so aus bkjv`t djrodtl` ijirjv`t pr`vfin` pstupjv aotjiy ao hulmjv`t iotoraflfstfbdy

  f loiotoraflfstfbdy vkji`5

  loa sflmno pjflt jh h`fnuro hulmueo f pf nfcjvjnl vonda vp`idu

  lovkji`5 snjfte fapnoaolt`bo, aus p`a`tjv`t

  l` rzl lost`li`ril sftu`bo

  pdn`i5 boltr`nfzjv`l eo pstupjv aotji`st 077 [email protected]@L

  pdn`i5 ifstrfcujv`l esju ae. pstupjvaotjiy Otkorlotu, st ]f-Hf, st Yjdol Sflm `ti.

  C

  B IO

  @ C

  BI

  O

  @

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  15/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 0?

  ajljstf zol (vnulkj) pstupu b) ao at sjutl, rozorv`l, ijt`zjv`b, poiv`b locj efl bk`r`dtor

  i`n ajl inol pjstup pf z`efjvl vnulkj pstupu do sinolau aifu s

  nf pjino tjkj, e`d eo eoefbk bondjv bk`r`dtor sjutl 5aozf uzny, dtor `dtunl

  usfnue j zsdl pstupu do sinolauaifu, ijbkz do vzeoal sjutf. pr`vfin` sjuto ajkju ct

  iotoraflfstfbd, f loiotoraflfstfbd u iotoraflfstfbdbk pr`vfion eo

  jcvydno z`ruolj, o zo sjuto vzoeioprv eoiol vtz dtor zsd prvj vnulkj pstupu do

  sinolau aifu

  u loiotoraflfstfbdbk pr`vfion loaus

  ct z`ruolj, e`d sjut ijp`ilo loaus z l vzoet il vtz rozorv`l 5 oxfstueo ajljst

  z`rozorvjv`t sf sinol aifua prjstoilfbtva vkjilkj aobk`lfsau,

  l`pdn`i pjajb (djnuebkj)rozorv`lkj rabo

  ijt`zjv`b 5u boltr`nfzjv`lbk aotji eojcvydn, o so boltrnl `utjrft`ijt`zueo eoiljtnfvbk uzn locj l`jp`d tytj uzny pjsn`e sv ijstf

  boltrnl utjrft poiv`b 5 eoiljtnfv uzny sf vzeoal

  poiv`e lbj (tzv. pod`, tjdol),dtor jpr`vueo d pstupu do sinolauaifu l` pjist`t pod`/tjdolu lozno

  `no5 aus oxfstjv`t njmfbd druk, v rabf

  dtorkj sf eoe poiv`e aus ct jotolj rjzpjeol druku, ztrt`

  pod` `ti.

  efl 5 pstupjv aotji` a eot efl

  bk`r`dtor l`pdn`i urftkj rjzpjtvl

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  16/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 08 pstupjv aotji` @[email protected] eio j loiotoraflfstfbdju (lozolju) ifstrfcujv`lju pstupjvju aotjiu

  vzlfdn` prj pjtocy `d`ioafbd [email protected]@lot l` K`v`esdbk jstrjvobk (06=7/0) rifjv poljsy prjck`e l` vondju vzinoljst aozf jstrjvy5 ` 877 da prj aflfa`nfz`bf djnfz esju pjufty iv` poljsjv d`lny

  vykr`zol d`ln (077 dKz l` 902,9=? AKz), pjuv eoe boltrnl uzon prj rjzosnl i`t sinol d`ln (077 dKz l` 97=,2?7 AKz), pjuv`l prj z`snl zprv ` pjtvrzol

  boltrnlaf uznu pjtoc` zol pstupu so td (pjuzo) tjkjtj sinolkj d`lnu

  prflbfp hulmjvl pstupjv aotjiy @[email protected] pjtocueo -nf lbj jiosn`t, l` lfb so lojknoe ` jionf tj .

  te. uzon so lojkn l` tj, zi` prv ldij vysn f lfdjnf ao ijet do djnfzf (ji sjuclkj vysnl) ` polol i`t` loaus ct ijruol`

  vsnoiod lonzo poioa l z`ruol, lonzo m`r`ltjv`t ijruol . peoabo pjsn pjtvrzol j spl ijruolbk i`tobk jiosfn`ton so i pjtvrzola5

  pjdui v `sjva nfaftu jcir (dn`il) pjtvrzol, pjv`ueo poljs z` spl pjdui v `sjva nfaftu lojcir pjtvrzol, pjv`ueo poljs z` lospl

  pjd lkjil zvjnolu ijcu

  p`d jp`dueo pjdus j poljs jvoa s jaozola a`x. pjtu pjdus (jcvydno 0?)

  prvod lkjiy eio j

  loiotoraflfstfbdju aotjiu

  tzv. fst @[email protected]

  @ C B B C

  djnfzo

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  17/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 0= Rnjttoi @njk` tzv. fst @[email protected]

  hulmjv`n` ijco prj vonaf lzdju zt

  s rjstjub zt z``n` l`rst`t otljst djnfz prjcna5 st`fnj f eol a`n podryt ivju rzlbk vysnl ` i`t` cyn` pjdjzol` djnfz tojrotfbd a`xfaua vytol sinolkj aif` cynj bb` 37 %

  ` pf vy ztf vytoljst l`jp`d dnos`n` (dvnf lrstu djnfz)

  ool5Rnjttoi @[email protected]

  boltrnl uzon vysn `sjv sfmln dtor voa uzna vyaozueo z`tdy stoelvondbk `sjvbk snjt

  uzon, dtor bkbo z`t vysn`t, aus pjd`t l`z`tod `sjvkj sodu (tfaosnjtu)

  ohodt5 cutj do djnfzf vcob loijeio

  vysnl rzlbk uzn so usdutol v rzlbk`sjvbk sobbk

  locj eo djnfzo idn`il vysnl so lfdiy lopodrye eol anj

  isnoiod5 a`x. vytol sinolkj aif` stjupnj l` bb` 28 %

  C B

  fst @[email protected]

  Rnjttoi @[email protected]

  Rnjttoi @[email protected]

  fst @[email protected]

  37%

  28%

  fltolzft` p oljs

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  18/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 0; p pjsnobk ljsl i`n slol otljstf djnfz eo ajl idy tzv. ppjsnobku ljsl

  BR, B`rrfor Rolso

  prflbfp5 uzon, dtor bkbo z`t vysn`t, sf loeprvo pjsnobklo, zi` prv lovysn ldij efl

  pjsnjubk tzv. ljslju (b`rrfor ), prjtj ppjsnobk ljsl ( b`rrfor solso) vn`stl so pt5 eo poljsjv aifua prv vjnl:

  ` pjdui ldij vysn, sa vysn`t loz`lo losdj au ij of ` ta lozpsjc djnfzf

  poipjdn`i5 ppjsnobk ljsl a saysn eol t`a, dio eo drtd poljsjv zpjil

  `cy so uzon ijzvin j `dtunl sftu`bf ` ajkn l` lf ro`mjv`t ` lfdjnf j kfstjrff, dtor so ef jiokrn` ` lonzo ij l z`skljut/jvnfvlft ef

  isnoiod5 ppjsnobk ljsl so pjuv eol v njdnlbk stbk ([email protected]), lfdjnf v rjznoknbk (]@L)

  ` tj e`d irtjvbk (l`p. Otkorlot), t`d cozirtjvbk (FOOO ;73.00/]f -Hf) u [email protected]@lot so ppjsnobk ljsl lopjuv`n f dvnf vonda vzinoljstoa

  jtzd`5

  bj a in`t uzon, dtor zefst, o aifua eo prv jcs`zolj:

  prjck`eb vysnl

  uzon bkbo z`t vysn`t

  uzonloz``nvysn`t

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  19/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 06 porsfstoltljst zljvu stoel jtzd`5

  bj a in`t uzon, dtoridy ppjsnobku ljsl zefst , o aifua eo prv jcs`zolj :

  drja tjkj, o loz`lo vysn`t kloi , `cy lozpsjcfn djnfzf: ajljstf 5

  ct vytrv`n ( porsfstolt )5 od`t l` djlob prv prjck`ebkjvysnl, ` p`d z`t vysn`t sa vkji`5 loztrb zcytol `s (loslfueo ta n`tolbf) lovkji`5 pjdui so t`dtj bkjv`e f jst`tl uzny, eo ajl, o l`

  djlob tkj vysnl od`e f i`n uzny ` p`d (pj sdjlol prvprjck`ebkj vysnl) ijeio s efstjtju eo djnfzf

  loct vytrv`n ( ljl porsfstolt) 5 lood`t l` djlob prvprjck`ebkj vysnl ` rjvlju tj vzit

  jianot so l` lkjil zvjnolju ijcu, ` p`d tj zdjuot zljvu lovkji`5 rjzkjilut rjvlju tj vzit ao ct poi`sl ` zcytol

  pjdui il efl uzon lood l` djlob prjck`ebkj vysnl

  kjift sf djstdju 5 s pr`vipjijcljst p so z`bkjv`t porsfstoltl ` s jp`lju pr`vipjijcljst loporsfstoltl

  tzv. 0-porsfstolbo

  7-porsfstolbo

  p-porsfstolbo

  prjck`eb vysnl

  vysnl

  prjck`eb vysnl

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  20/32

  LR]F767

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 37 vnfv porsfstolbo porsfstolbo uznu jvnfvueo otljst djnfz f n`tolbf

  v pp`i 0-porsfstoltljstf5

  ao so stt, o vbo uzn cuio od`t l` djlob prv prjck`ebkj vysnl e`dafno vysnl sdjl, z`lju vysn`t vobkly od`eb uzny ` ijbkz do djnfzf

  pr`vipjijcljst t`djvtj djnfzo eo ta vy, a vy eo otljst pj`i`vd eoiljtnfvbkuzn l` vysnl

  v pp`i 7-porsfstolbo5 f diy zeoa j vysnl prjeov vbo uzn, prvod lkjiy z`efst vkjil rjznjol eoefbk

  pj`i`vd v `so d`i so jian ` d`i tj cuio zljvu zdjuot v eflju (lkjil zvjnolju) ijcu

  prjcna5

  vr`zl tj zvyueo n`tolbf(dvnf jianol/odl) ao tj ct zcytol - pf lzd otljstf pj`i`vd eoiljtnfvbk uzn l` vysnl

  prjck`eb vysnl djnfzo

  vysnl vysnl vysnl vysnl

  n`tolbo

  LR]F767

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  21/32

  ] 6

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 30 vnfv porsfstolbo porsfstolbo a vzl`al vnfv f l` aru vytol poljsjvkj aif`

  vytol vo saysnu prjbolt` (uftol vyuft) poljsjv d`p`bfty

  jcobl poipjdn`i5 a vbo cuio djnfz, ta ko t`do al porsfstoltl aotjiy cuiju ijs`kjv`t nopbk vsnoid

  oapfrfbd zeftl5 loevy aru vytol poljsjvkj aif` ijs`kue aotjiy s 7,70 porsfstolb loelf l`jp`d 0 -porsfstoltl aotjiy

  dvnf rstu rofo, dtor zpsjcueo l`rst`eb otljst djnfz pf lzd ztf so vobkly

  aotjiy bkjv`e stoel lozvfsno l` porsfstoltljstf

  v pr`xf5 pstupjv aotji` Otkorlotu

  ([email protected]) eo 0-porsfstoltl kn`vl dvnf aflfanl n`tolbf

  pstupjv aotji` st ]f -Hf([email protected]/[email protected]) eo7-porsfstoltl

  `sf dvnf vy ao vytolpoljsjvkj aif` (toru)

  0-porsfstoltljst

  7-porsfstoltljst7,70-porsfstoltljst

  7,0-porsfstoltljst

  7,?-porsfstoltljst

  otljst pj`i`vd

  ar` vytolpoljsjvkj aif`

  LR]F767

  `

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  22/32

  ]

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 33 aotji` [email protected]/BI pstupjv aotji`, pjuft l`p. v Otkorlotu

  BR5 B`rrfor Rolso

  pjuv ppjsnobk ljsl bkjv so 0- porsfstoltl

  bj zvyueo pr`vipjijcljst djnfz

  [email protected] Auntfpno @bboss

  pjuv sinol aifua, do dtorau a`epstup vobkly uzny do djnfza toiy ao ijbkzot

  prjcna djnfz o `nospj iji`tol (diy u d lfa ijnj) pjuv iotodbf djnfz (prjtjBI5 Bjnnfsfjl Iotobt )

  sl` so rjzpjzl t (iotodjv`t), o do djnfzf ijnj eoiljtnfv uzny pjak`e jst`tla uzna, `cy djnfzf sprvl rjzpjzl`ny

  djnfzf eot zarl utvrzue, vysnla tzv.e`a sfmlnu sl` so aflfa`nfzjv`t i`n (jp`djv`l) vsdyt djnfzo

  d tjau pjuv prvod lkjiy

  pf vsdytu djnfzo so uzon jian l` lkjil zvjnolju ijcu prvdu lkjiy eot pjak

  pjdui so uzon zljvu ijst`lo ij djnfzo, zivjelsjc sf fltorv`n, zo dtorkj vjn lkjilju ijcu

  prjck`eb vysnldjnfzo

  vysnl vysnl vysnl

  vysnl e`a sfmlnu

  tzv. r`lija c`bdjhh(lkjil rjzston)

  cfl`ry (oxpjloltf`n) c`bdjhh

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  23/32

  LR]F767

  ji` [email protected]/BI O k l

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  24/32

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 39 aotji` [email protected]/BI v Otkorlotu cyn` vyvflut` prj prvl vorzo 07Acft/s Otkorlotu (07C`so?, 07C`so 3)

  pjuv`eb dj`xfnl d`con (v rjnf spjnol sinolkj poljsjvkj aif`)

  prjtjo tjtj aifua sdutol cynj sinol, svju hyzfdnl pjist`tju a (an`) prj Otkorlot zs`il isnoidy5

  0. Otkorlot eo tobkljnjmf vkjiljueol prj st [email protected]

  dvnf (zl`l) jaozolau ijs`kudjnfzl ijaly

  ijv stjvdy aotr lonzo eoe vyut prj [email protected] ` ]@L

  dio esju vzinoljstf aozf uznypjist`tl vt

  3. Otkorlot lonzo vyut v ronla `so dvnf prvdu lkjiy pf ool djnfzo eo

  [email protected]/BI loiotoraflfstfbdju pstupjvjuaotjiju

  lom`r`ltueo, zi` `lf z` e`d injukj so uzonijst`lo d poljsu (jivysnl) svbk i`t

  kji so l`pdn`i ij d`lbonsdkj,ijabkj f djnlkj prjstoi

  `no lo ij prjstoi s m`r`ltjv`lafjiozv`af, l`pdn`i v zol vrjcy `pji.

  aotji` [email protected]/BI so pjuv5 f v ljvebk ` rybknoebk vorzbkOtkorlotu dtor pr`bue s efla irukoa poljsjvkj aif`, lo eo dj`xfnl d`con

  pjdui lohulmue pnl iupnoxla zpsjcoa aotji` [email protected]/BI lol z`pjtoc ` ef so lopjuv5

  v pnl iupnoxlbk v`rf`ltbkOtkorlotu vjnftonl u 0Mcft /s, pjvfll vobkly vy rybknjstf

  idy jputl [email protected]/BI so (pnl iupnoxl)

  Otkorlot st`n tobkljnjmf f prjst [email protected] ` ]@L

  LR]F767

  l bk

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  25/32

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 3? zol pstupu v stbk ;73.00 v cozirtjvbk stbk [email protected] (][email protected]) ino st`li`riu FOOO ;73.00

  zlaebk spo e`dj st ]f-Hf

  st`li`riy iohflue 3 zdn`il v`rf`lty zol pstupu5 IBH (Ifstrfcutoi Bjjrifl`tfjl Hulbtfjl ) pjvfll eo z`njol` l` pstupjv aotji [email protected]/[email protected]

  eio j loiotoraflfstfbdju (lozolju) ` ifstrfcujv`lju pstupjvju aotjiu nzo ef vyut v `i-kjb rofau f v rofau flhr`strudtury ][email protected] st

  a eot i`n vjnftonlju (pji)v`rf`ltu5 IBH s SYR/BYR dtor o prjcna sdryt ` poisulut st`lfbo

  WBH (Wjflt Bjjrifl`tfjl Hulbtfjl ) vjnftonl fapnoaoltjv`l eol ldiy eio j djacfl`bf ivju pstupjvbk aotji (s eoefbk pr vfionla stila)5

  loiotoraflfstrfbd (lozol) ifstrfcujv`l pstupjv aotjiy eio j aotjiu [email protected]/[email protected], pjuv`lju v rabf IBH

  h`dtfbdy eio j hzf sjuto aozf uzny (bjltoltfjl porfji), diy esju sf vobkly uzny rjvly iotoraflfstfbd (zol) boltr`nfzjv`l pstupjv aotjiy

  vyuv ijt`zjvl eoiljtnfvbk uzn ( pjnnflm) eio j zolju hzf, diy sf uzny loesju rjvly (@W/pstupjv cji i, jst`tl esju pjizolf)

  nzo vyut eol v rofau flhr`strudtury s pstupjva cjioa (@W, @bboss Wjflt), dtor pnl rjnf boltrnl `utjrfty

  pjnnflm [email protected]/[email protected] sjut coz sjuto

  pjnnflm [email protected]/[email protected] sjut coz sjuto

  pjnnflm [email protected]/[email protected] sjut coz sjuto

  pjnnflm [email protected]/[email protected] sjut coz sjuto

  WBH5

  a bk`r`dtor sjutosjc rjvlbk uzn

  eio j sjut

  loeio j sjut

  LR]F767

  ji` [email protected]/[email protected]

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  26/32

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 38 aotji` [email protected]/[email protected] eo ifstrfcujv`lju pstupjvju aotjiju sjut aozf sjc rjvlaf uzny

  loa boltrnl `utjrftu f eoiol uzon v efla pjst`vol lo jst`tl uzny

  lol BI (Bjnnfsfjl Iotobt) losl` so iotodjv`t djnfzo

  prjtjo rifjv rjzkr l loijd sju`sl vysn`t ` pfea`t d`i pfe`t raob eo pjtvrzjvl, o ijnj do djnfzf so pjzl pjino `csolbo pjtvrzol

  eo [email protected] (Bjnnfsfjl @vjfi`lbo ) lfdjnf `no vo saysnu pnlkj vynjuol djnfz (`vjfi`lbo) usfnueo eol j slol eoefbk pjtu sl` so poibkzot djnfza

  eo loiotoraflfstfbdju (lozolju) pstupjvju aotjiju prj vcr aozf vbo pjtolbfnlaf zeoabf j vysnl pjuv prvod lkjiy

  lo uzon z`lo vysn`t, jian so l` lkjil zvjnolju ijcu eio j r`lija c`bdjhh , rosp. lkjil rjzston prjtj5 lom`r`ltueo prvj vysn`t (l`tj p`d v djlola `so)

  drja tjkj aus z`efstft5 poiljstl prvj l` poljs pjtvrzol (@BD) ` ibbk rab (SYR, BYR, [email protected])

  sv hulmjvl uvlft v`rf`lty WBH v rabf t stf supor-rabo, dtor z`efueo sjut aozf uzny

  tor

  pjnnflm [email protected]/[email protected]

  so sjut coz sjuto

  vjnlj

  LR]F767

  ` j djl `l

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  27/32

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 3= `sjv djlst`lty prflbfp5

  ldtor ieo aus at poiljst poi eflaf (` ty aus pjd`t)

  jiosnl pjtvrzol aus at poiljst poi eflaf poljsy vzv` pjizol st`lfbf (u WBH) aus at poiljst poi z`keola ljvkj poljsu

  ool5 pjuv`e so 2 `sjv djlst`lty5 RFHR > WFHR > IFHR eoefbk djldrtl kjiljt` eo rzl prj rzl v`rf`lty st FOOO ;73.00 (]f-Hf)

  RFHR5 Rkjrt FltorHr`ao Rp`bo

  (loepjzief) ij t tj ijcy cy peoabo lopjdjzolkj rabo an jiosn`t eokj pjtvrzol WFHR5 WBH FltorHr`ao Rp`bo

  z` tutj ijcu djjrifltjr (v rabf aotjiy WBH) jsnjv i`n djlbjvju st`lfbf ( pjnnflm) IFHR5 IBH FltorHr`ao Rp`bo

  (loeivo) z` tutj ijcu ao ct z`keol ljv poljs (v rabf aotjiy IBH)

  ljv poljs rabo

  @BD

  ljv poljs aflfa. IFHR aflfa. IFHR

  a`x.RFHR

  LR]F767

  lkjil j ( ji` IBH)

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  28/32

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 3; lkjil rjzston (aotji` IBH) pfpjaolut5

  eo tj sjutl aotji`, pjvfll prj vobkly fapnoaolt`bo

  pjuv lkjil rjzston prvod lkjiy, dtor vycr aozf vbo pjtolbfnlaf zeoabf j vysnl

  hulmjvl lkjilkj rjzstonu5 `cy lkjil rjzston ajkn z`t, aus ct pol. aifua vjnl loeal pj ijcu IFHR

  te. uzon, dtor so bkbo `stlft rjzstonu, aus loeprvo pjd`t, ijdui locuio aifu vjnl pj ijcu IFHR

  l` z`tdu rjzstonu sf d`i (z`stll) uzon zvjn lkjilju ijcu, l` dtorju so jian

  `no ckoa ttj ijcy losp, lcr ajlftjrueo il l` poljsjva aifu

  vtzoa eo tol uzon, dtor so prjcui e`dj prvl ` ckoa bon ijcy, diy od`n, lfdij efl loz`kefn vysnl !!!!

  aflfa. IFHR uzon @uzon C

  uzon B

  aflfa. IFHR rjzston

  uzon Cuzon B

  aflfa. IFHR raob ji @vtz uzon @

  LR]F767

  lkjil j ( ji` IBH)

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  29/32

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 36 lkjil rjzston (aotji` IBH) hulmjvl lkjilkj rjzstonu5

  ty uzny, dtor v rjzstonu prjkrny, sf p`a`tue, e`d injuk odl efa eot zcv`nj

  s tatj zcytdoa p`d vstupue ij ljvkj rjzstonu dtor jpt z`l odla l` tj, ` cuio aifua vjnl (loeal) pj ijcu IFHR

  ` t`dtj pjdr`ue, ijdui so efa lopji` zvtzft `lf lkjil rjzston loijdo zbon` z`crlft djnfza

  z lkjilkj rjzstonu ao vzoet vbo vtz eoefbk djnfzo so pjzl eol pjino `csolbo (dn`ilkj) pjtvrzol j peau polosolkj rabo

  jcr`l`5 pjdui ijeio do djnfzf, pjao so lkji uzon, dtor so ijst`n ij djnfzo, sf zvt (l` ivjelsjcod) fltorv`n, zo dtorkj vjn lkjilju

  ijcu svkj jianol

  aflfa. IFHRuzon C

  uzon B

  aflfa. IFHR uzon Cuzon B

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  30/32

  LR]F767

  l j l ji WBH

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  31/32

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 20 losjutl st aotjiy WBH pfpjaolut5 WBH eo vjnftonl pstupjv aotji`

  eio j djacfl`bf ivju aotji5 sjutl (IBH) ` losjutl (boltr`nfzjv`l, zol)

  zol boltr`nfzjv`l st aotjiy WBH (Wjflt Bjjrifl`tfjl Hulbtfjl)5 rjnf boltrnlkj djjrifltjr` (Wjflt Bjjrifl`tjr , WB) kr`eo pstupjv cji (@W)

  t`d vodor poljs i`t prjck pos tjkjtj djjrifltjr` djjrifltjr (WB) so pjstupl ijt`zueo ( pjnnflm) djlbjvbk st`lfb ([email protected]), zi` a`e lbj

  d poljsu

  sjust vzvy (pjnn) ajkju ct f i`t`, urol d poljsu ji WB d ijt`zjv`l st`lfbf ([email protected]) sjust ao ct f pjtvrzol poibkjzkj spl polosolkj rabo ijtz`l djlbjv uzon ([email protected]) cy an z`ro`mjv`t (z`t vysn`t) loepjzief ij ijcy RFHR

  pjdui loa bj d poljsu, vyno `nospj przil raob (L_NN hr`ao) sjust jiosn`lkj rabo ao ct f pjtvrzol pfe`tkj rabo (pfmmyc`bdflm)

  pjdui [email protected] ij ijcy RFHR loz`ro`mueo, `rcftr z` ijcu WFHR jsnjv i`n ([email protected]) v pj`i

  WFHR

  0:

  [email protected] 0RFHR

  3:

  [email protected] 3RFHR

  2:

  WFHR

  9:

  [email protected] 9RFHR

  ?:

  RFHR

  WB5

  [email protected]

  st`lfbo [email protected] loro`mueo

  LR]F767

  tji` Yjd l W` fl

 • 7/21/2019 Potaov st I, lekce 7: Pstupov metody

  32/32

  Wjt`jv st F vorzo 9.7, nodbo 0, snfio 23 aotji` Yjdol W`ssflm iotoraflfstfbd (zol) ifstrfcujv`l pstupjv aotji`

  pjuv`l l`pdn`i v stbk Yjdol Sflm, Yjdol Cus, HIIF ` i`nbk

  prflbfp5 st djnueo pood (tjdol )

  tol, dij kj ir, a prvj pstupu do sinolau aifu (prvj vysn`t) losa kj irot pnf injukj, `cy so do snjvu ijst`nf f i`n uzny

  l` hyzfdnl pjist`t pod` lozno v pr`xf eio j spobfnl nfldjv raob

  uzny sf poiv`e pod` (tjdol) v urfta pj`i uzny aus tvjft njmfbd druk, v rabf dtorkj sf pod` poiv`e aus ct vkjil jotoly lost`li`ril sftu`bo, kn`vl poruol njmfbdkj druku

  diy ldtor z uzn v njmfbda druku post`lo hulmjv`t (eo vyplut), locj l`jp`d z`lo hulmjv`t jcvydno5 o eoiol z uzn, dtor a tytj vbf l` st`rjstf (`btfvo ajlftjr)

  pjdui t`djv uzon lol ijstupl, aus eoe v rjnf ajlftjru z`stjupft ldtor i`n uzon

  prjcna5 vobkly uzny aus fapnoaoltjv`t huldljst ajlftjru 1 snj ft ` ir`k

  @ CB I O

  0. 3. 2. 9. ?.

  njmfbd druk

  djnuebpood

  (tjdol)

  hyzfbd tjpjnjmfo vcobloaus ct drukjv

  njmfbd tjpjnjmfo

  aus ct drukjv