Click here to load reader

PMR WT206 - CBradio.CZETSI EN 300 296-2 V1.1.1:(2001-03); Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PMR WT206 - CBradio.CZETSI EN 300 296-2 V1.1.1:(2001-03); Kompatybilność elektromagnetyczna i...

 • POLSKI

  PMR WT206

  WT 206 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

 • Instrukcja obsługi i eksploatacji radiotelefonu (krótkofalówki) WT206

 • 2. Rozpoczęcie użytkowania

  2.1 Demontaż uchwytu

  a. Odciągnij górny zatrzask uchwytu na zewnątrz.

  b. Podczas odciągania zatrzasku uchwytu, wypchnij

  uchwyt z urządzenia (rys. 1).

  2.2 Instalacja uchwytu

  a. Wsuń uchwyt w szczelinę.

  b. “Klik” zasygnalizuje, że uchwyt znalazł się we właściwej

  pozycji.

  2.3 Instalacja akumulatorów

  Uwaga: proszę zwrócić uwagę na ukierunkowanie biegunów akumulatorów przy

  ich instalowaniu. Nieprawidłowe zainstalowanie może doprowadzić do uszkodzenia

  zarówno akumulatorów jak i urządzenia.

  A. Wysuń pokrywę.

  B. Zainstaluj akumulatory – R03 1.2V AAA – 3 sztuki zgodnie z polaryzacją pokazaną na

  rysunku wewnątrz komory (rys. 3).

  C. Wsuń pokrywę (rys. 4).

  Uwagi::

  ~ używaj tego samego rodzaju i marki akumulatorów w urządzeniach.

  ~ aby zapewnić maksymalną żywotność akumulatorów, urządzenia mają wbudowany

  układ zarządzania energią, mimo tego, jeżeli urządzenia nie są w użyciu, należy je

  wyłączać.

  ~ jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane w dłuższym okresie czasu, należy wyjąć z

  niego akumulatory..

  Zatrzask

  Rys. 2

  Rys. 1

  Rys. 3 Rys, 4

 • 2.4 Ładowanie akumulatorów

  Włóż zaokrągloną wtyczkę ładowarki do

  gniazda znajdującego się u góry urządzenia

  lub z tyłu ładowarki biurkowej. Podłącz

  ładowarkę do gniazda ~230V, na

  wyświetlaczu symbol będzie migał. Czas

  ładowania akumulatorów 600 mAh wynosi

  ok. 10-12 godzin. Po tym czasie należy

  wyjąć ładowarkę z sieci, ładowarka nie

  wyłącza się automatycznie. Radiotelefon

  może być ładowany zarówno włączony jak i

  wyłączony. Aby przedłużyć żywotność

  akumulatorów zaleca się przynajmniej raz w

  miesiącu je sformatować (rozładować

  całkowicie a następnie naładować).

  Do radiotelefonu można podłączyć wyłącznie zasilacz (DC 7.5V/200mA) dołączony

  do zestawu. Radiotelefon może ładować tylko akumulatory 1,2V. Nie wolno ładować

  zwykłych baterii alkalicznych!!! Podczas próby ładowania zwykłych baterii 1,5V

  może nastąpić wybuch, który narazi użytkownika na utratę zdrowia i uszkodzi

  radiotelefon. Usterka spowodowana ładowaniem zwykłych baterii nie podlega

  naprawie gwarancyjnej.

  Wskaźnik naładowania akumulatorów

  Wskaźnik informuje tylko o konieczności naładowania akumulatorów. Kiedy poziom

  naładowania jest zbyt niski, a na wyświetlaczu pojawi się ikona , radiotelefon wyda 2

  sygnały dźwiękowe po czym się wyłączy. Po pojawieniu się ikony należy naładować

  akumulatory.

  Czas użytkowania akumulatorów

  Krótkofalówka posiada wbduowany układ zarządzania energią, który dba o optymalne

  zużycie akumulatorów, jednak jeśli krótkofalówka nie będzie używana przez dłuższy okres

  czasu w celu uniknięcia jej uszkodzenia należy wyjąć z niej akumulatory.

 • 3. Podstawowe operacje

  3.1 Włączanie urządzenia

  W celu załączenia krótkofalówki;

  a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk. Urządzenie wygeneruje sygnał dźwiękowy,

  następnie ekran LCD zostanie na kilkanaście sekund podświetlony i

  wyświetli bieżący kanał.

  W celu wyłączenia radiotelefonu;

  b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk. Urządzenie wygeneruje pojedyńczy sygnał

  dźwiękowy, a z wyświetlacza LCD znikną wszystkie znaki.

  3.2 Regulacja głośnika

  Urządzenie posiada 8 stopni głośności..

  Naciśnij przycisk w górę aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk w dół aby

  zmniejszyć głośność.

  Podczas ustawiania głośności poziom jest pokazywany na wyświetlaczu.

  3.3 Odbieranie sygnału

  Włączone urządzenie jest ustawione domyślnie w trybie odbioru. Kiedy odbierasz

  sygnał na bieżącym kanale, będzie wyświetlona ikona (szczegóły - zobacz "wyświetlacz

  LCD”). Nie możesz odbierać żadnych sygnałów jeżeli nadajesz (wciśnięty klawisz CALL

  lub [PTT].

  3.4 Nadawanie sygnału

  a. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk nadawania [PTT] by nadawać. Trzymaj

  urządzenie w pozycji pionowej, z mikrofonem oddalonym od twoich ust od 5

  do 10cm.

  b. Podczas nadawania, naciskając przycisk nadawanie [PTT] mów do

  urządzenia używając normalnego tonu głosu.

  c. Zwolnij przycisk [PTT], gdy skończysz nadawać.

  UWAGA! Aby ktoś mógł odebrać twoja transmisję, musi on być na tym samym kanale na

  którym aktualnie ty nadajesz. Po więcej informacji odnieś się do tematu „WYBÓR

  KANAŁÓW”.

  3.5 Wybór kanałów

  Krótkofalówka ma dostępnych 8 kanałów. Aby zmieniać kanał:

  a. Naciśnij przycisk [MENU] - numer kanału zacznie pulsować..

  b. Podczas gdy pulsuje numer kanału naciśnij przycisk , aby przejść na

  wyższy kanał, aby przejść na niższy kanał, naciśnij przycisk . Kanały

  zmieniają się od 1 do 8, lub od 8 do 1.

  c. Naciśnij przycisk [PTT], aby potwierdzić wybór kanału. Urządzenie powróci

  do trybu podstawowego

 • 3.6 Wysyłanie sygnału dźwiękowego

  Używaj tej funkcji aby zasygnalizować innym użytkownikom danego kanału chęć

  rozmowy.

  Naciśnij przycisk MENU dwa razy, aż na wyświetlaczu zacznie migać

  ikona “CA”.

  Naciśnij przycisk (w górę) lub (w dół) aby wybrać pożądany ton sygnału lub

  wyłącz go jeżeli nie chcesz aktywować tej funkcji.

  Naciśnij przycisk PTT aby potwierdzić ustawienia.

  3.7 Włączanie / wyłączanie dźwięków klawiszy

  Aby włączyć lub wyłączyć dźwięki klawiszy:

  Naciśnij przycisk MENU trzy razy, aż na wyświetlaczu zacznie migać ikona

  “to”.

  Naciśnij przycisk (w górę) aby włączyć lub (w dół) aby wyłączyć dźwięk

  klawiszy.

  Naciśnij przycisk PTT aby potwierdzić ustawienia.

  3.8 Sygnał zakończenia nadawania (Roger beep)

  Radiotelefon posiada funkcję automatycznej sygnalizacji zakończenia

  nadawania. W przypadku uruchomienia tej funkcji, po zwolnieniu przycisku PTT,

  Krótkofalówka wyemituje krótki sygnał dźwiękowy. Aby włączyć tą funkcję:

  Naciśnij przycisk MENU cztery razy, aż na wyświetlaczu zacznie migać

  ikona “ro”.

  Naciśnij przycisk (w górę) aby aktywować lub (w dół) aby dezaktywować

  funkcję.

  Naciśnij przycisk PTT aby potwierdzić ustawienia.

  3.9 VOX (tryb głosowej aktywacji transmisji)

  W trybie VOX krótkofalówka zacznie transmisję kiedy wykryje głos (lub inny

  dźwięk) bez konieczności naciskania przycisku PTT

  Aby włączyć lub wyłączyć tryb VOX:

  Naciśnij przycisk MENU pięć razy aż na wyświetlaczu pojawi się ikona VOX

  oraz zacznie migać ikona “OF”.

  Naciśnij przycisk (w górę) aby aktywować lub (w dół) aby dezaktywować

  funkcję VOX.

  Naciśnij przycisk PTT aby potwierdzić ustawienia.

  Ikona VOX wyświetlana jest przez cały czas pozostawania w trybie VOX.

 • 3.10 Monitor – nasłuchiwanie sygnałów radiowych

  Funkcję Monitor możesz użyć, by sprawdzić słabe sygnały na bieżącym kanale.

  a. Aby aktywować funkcję monitora, naciśnij jednocześnie przyciski MENU

  oraz (w górę).

  b. Jeżeli słyszysz jednostajny, syczący dźwięk, naciśnij przycisk MENU aby

  wyłączyć funkcję monitora.

  3.11 Badanie (skanowanie) kanałów

  Za pomocą tej funkcji możesz wyszukać aktywne kanały w ciągłym paśmie

  kanałów od 1 do 8. Aby aktywować tą funkcję:

  a. Naciśnij przycisk MENU oraz przycisk (w dół). Numer kanału na

  wyświetlaczu będzie się zmieniał aż do momentu wykrycia aktywnego

  sygnału.

  b. Kiedy aktywny sygnał (jeden z ośmiu kanałów) zostanie wykryty,

  skanowanie kanałów zatrzyma się na tym kanale.

  c. Naciśnij przycisk PTT aby komunikować się na aktywnym kanale. Funkcja

  skanowania kanałów zostanie wówczas deaktywowana. Można również

  przycisnąć przycisk (w górę) lub (w dół) aby kontynuować skanowanie

  kanałów.

  d. Naciśnij przycisk MENU aby zatrzymać skanowanie kanałów.

  3.12 Blokada klawiszy

  Blokada klawiszy umożliwia użytkownikowi zablokowanie przycisków (w górę),

  (w dół) oraz MENU po to, aby ustawienia krótkofalówki nie zostały przypadkowo

  zmienione.

  a. Aby aktywować blokadę klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU

  aż do pojawienia się na wyświetlaczu ikony blokady klawiszy.

  b. Aby deaktywować blokadę klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk

  MENU do momentu, w którym z wyświetlacza zniknie ikona blokady

  klawiszy.

  Pozostałe klawisze (PTT, CALL i POWER) pozostają odblokowane nawet

  przy aktywowanej blokadzie klawiszy.

  4. Dodatkowe funkcje

  4.1 Podświetlenie wyświetlacza

  Aby podświetlić wyświetlacz naciśnij dowolny klawisz (oprócz PTT), po 4

  sekundach podświetlenie samoczynnie się wyłączy.

 • 4.2 Oszczędzanie energii

  Twoja krótkofalówka ma specjalny układ wbudowany w celu wydłużenia

  żywotności akumulatorów. Kiedy urządzenie nie jest używane przez 4 sekundy,

  przełączy się automatycznie w tryb niskiego poboru energii. Tryb ten nie wpływa

  na zdolność odbierania transmisji – w momenci wykrycia sygnału krótkofalówka

  automatycznie powraca do normalnego trybu działania.

  4.3 Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.

  Wskaźnik informuje o stopniu naładowania akumulatorów. Ikona wyświetla stan

  w poniższy sposób:

  ~ akumulatory naładowane.

  ~ akumulatory rozładowane .

  ~ po ok. 3 minutach po wyświetleniu ikony pustych akumulatorów,kiedy

  poziom naładowania jest zbyt niski, ikona zacznie pulsować. W

  następnej kolejności radiotelefon wyda 3 sygnały dźwiękowe po czym

  się wyłączy.

  5. Zasięg

  Zasięg radiotelefonu jest uzależniony od terenu oraz otoczenia. W praktyce jest on

  znacznie ograniczony i może wynosić nawet kilkaset metrów.

  moc sygnału optymalny, teren otwarty bez zakłóceń elektromagnetycznych(1)

  średnie zakłócenia (2) (zabudowania, teren górzysty

  teren o gęstej zabudowie (3)

  0 zasięg (km) 5 spadek zasięgu

  W zależności od warunków orientacyjnie zasięg może wynosić:

  (1) - 5 km, (2) 2.5 km, (3) 1.25 km. Należy pamiętać, że zasięg radiotelefonu uzależniony

  jest od ukształtowania terenu, od ilości zabudowań, grubości ścian, zakłóceń

  elektromagnetycznych (słupy wysokiego napięcia, nadajniki itp).

 • 6. Dane techniczne

  Ilość kanałów 8

  Moc wyjściowa 0.5 W

  Maksymalny zasię 5 km

  Wykaz kanałów

  Numer kanału Częstotliwość Numer kanału Częstotliwość

  1 446.00625 5 446.05625

  2 446.01875 6 446.06875

  3 446.03125 7 446.08125

  4 446.04375 8 446.09375

 • Deklaracja Zgodności 04/2010/EC Maxcom Sp. z o o, ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

  radiotelefon

  MAXCOM WT206

  wraz z zasilaczem spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach: Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);

  Dyrektywy 2004/108/EC -(kompatybilność elektromagnetyczna) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych

  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 07.155.1089) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 2006/95/WE.

  Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

  ETSI EN 300 296-2 V1.1.1:(2001-03); Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE ETSI EN 301 489-1 V 1.6.1:(2005-09) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych –Część 1: Ogólne wymagania techniczne ETSI EN 301 489-5 V1.3.1:(2002-08) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń lądowej radiokomunikacji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych) PN-EN 60065:2004 Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczeństwa

  Raporty techniczne i świadectwa badań:

  Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL) Test Report No.: RSZ08021401-1 28.02.2008 Test Report No.: RSZ08021401-2 28.02.2008 Test Report No.: RSZ08021401-3 29.02.2008

  Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie : 10

  Tychy, 13 kwiecień 2010 ....................................... miejscowość, data imię i nazwisko osoby upoważnionej