of 14 /14
Cadru didactic titular, Sef lucr. dr. ing. Carmen-Penelopi Papadatu Sursa: Papadatu C.P., Prelucrarea plastică a materialelor (I). Plasticitatea materialelor metalice. Note de curs. ISBN 978-973-627-577-7 (I) PLASTICITATE Note de curs. C 3.

PLASTICITATE Note de curs. C 3. Carmen/desc...Limita de curgere σ c sau punctul de curgere al unui material reprezintã valoarea tensiunii la care un material începe sã aibã deformații

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLASTICITATE Note de curs. C 3. Carmen/desc...Limita de curgere σ c sau punctul de curgere al unui...

 • Cadru didactic titular,

  Sef lucr. dr. ing. Carmen-Penelopi Papadatu

  Sursa: Papadatu C.P., Prelucrarea plastică a materialelor (I). Plasticitatea materialelor metalice.

  Note de curs. ISBN 978-973-627-577-7 (I)

  PLASTICITATE

  Note de curs. C 3.

 • 1.10. Determinarea unor proprietãți mecanice şi caracteristici de

  rezistențã la deformarea plasticã prin încercarea la tracțiune

  Pornind de la definiție, plasticitatea este proprietatea materialelor de a

  avea, sub acțiunea anumitor sarcini, deformații permanente.

  Deformarea plasticã a unui material metalic este un proces ireversibil,

  pe durata cãruia legea lui Hooke nu are valabilitate deoarece se

  considerã cã nu existã deformare elasticã.

  Dacã se considerã graficul de variație a deformației epruvetei (Δl) în

  funcție de forța aplicatã la tracțiune (F), conform Legii lui Hooke, se

  obţine curba caracteristică convenţională la tracţiune (CCCT) a unui

  material metalic sau curba caracteristică tensiune-deformaţie specificã.

  Această lege a fost enunţată în anul 1678 de către Robert Hooke şi arată

  că până la limita de proporţionalitate alungirile specifice sunt

  proporţionale cu tensiunile.

 • In figura 1.11 se observã cã la un oțel deformat plastic prin tracțiune (întindere)

  apare o limitã de curgere corespunzãtoare palierului de curgere (C – D) a

  materialului dar apare şi o componentã elasticã a deformãrii – pe lȃngã componenta

  plasticã a deformãrii .

  La palierul de curgere, în cazul oţelurilor cu conţinut redus de carbon,

  deformaţiile plastice sunt foarte mari şi se produc la o forţã exterioarã constantã

  (Fc).

  Limita de curgere σc sau punctul de curgere al unui material reprezintã valoarea

  tensiunii la care un material începe sã aibã deformații plastice. Inaintea punctului

  de curgere (C) materialul are deformații elastice şi, după descărcare, revine la

  dimensiunile şi forma iniţială. După depăşirea palierului de curgere (C-D), o parte

  dintre deformaţii vor deveni permanente după descărcarea sarcinii.

 • Intervalul D-E reprezintã un interval de proporţionalitate directã între forţa

  aplicatã la tracţiune şi deformarea epruvetei metalice (din oţel) consideratã pentru

  încercarea la tracţiune.

  Epruveta se deformeazã odatã cu creşterea forței de tracțiune pȃnã în punctul

  E unde forța capãtã valoarea maximã, iar în intervalul E-F are loc gȃtuirea

  epruvetei, astfel încȃt în punctual F se produce ruperea acesteia.

  Modulul de elasticitate longitudinal E reprezintă tangenta unghiului α - unghi format între linia OA şi axa Ox, iar modulul de plasticitate reprezintă tangenta

  unghiului β – unghi format între linia AB şi axa Ox. Modulul de elasticitate longitudinală E mai poate fi numit “rigiditatea materialului” şi este o caracteristică

  de material. Cu cât E are valori mai mari, cu atât deformaţiile epruvetei sunt mai

  mici, la aceeaşi valoare pentru tensiune. Conform Legii lui Hooke, se iau în considerare urmãtoarele relaţii:

  σ = ε ∙ E, (1.66)

  unde:

  ε = gradul de deformare; E = modulul de elasticitate longitudialã (Modulul Young).

  ε = Δl / l0 (1.67) tg α = E (1.68)

  unde α este panta curbei de deformare plasticã (v. figura 1.11)

 • Din figura 1.11 se observã cã, componenta plasticã a deformãrii (Δlp) însumatã

  cu componenta elasticã a deformãrii (Δle) formeazã deformația totalã (Δl).

  Prin urmare,

  Δl = Δlp + Δle (1.69)

  Graficul din figura 1.11 poate fi reprezentat şi în coordonate (σ, ε).

  De exemplu, în figura 1.12 este reprezentatã curba caracteristicã a unui oţel

  moale de construcţii, pe care se reprezintã punctele care definesc cele mai

  importante caracteristici mecanice ale materialului respectiv.

  Figura 1.12. Curba caracteristicã în coordinate (σ, ε)

 • In figura de mai jos sunt reprezentate cele trei zone principale (I, II, III) pe curba

  caracteristicã a materialului supus tracţiunii.

  Figura 1.13. Zone principale pe curba caracteristicã

  a materialului supus tracţiunii

  In figura 1.13 se disting urmãtoarele zone importante:

  I – Zona comportãrii elastice;

  II – Zona de ecruisare (întãrirea materialului supus tracţiunii);

  III - Zona deformãrii locale.

 • 1.11. Principiul metodei. Tipuri de epruvete.

 • 1.12. Studierea diferitelor curbe caracteristice obţinute

  prin încercarea la tracţiune

 • Bibliografie cursuri

  [1].Dinel Tanase., Prelucrarea plastica a materialelor, Editura Galateea, 2002, ISBN 973-95566-2-0.

  [2]. Dinel Tanase si Cananau Nicolae, Tehnologia deformarii plastice, Galati University Press, 2010, ISBN 978-606-8008-72-1.

  [3]. Dima Ovidiu – Tehnologia materialelor, Note de curs, 2007-2013.

  [4]. Popinceanu, N, Gafițanu, M., Diaconescu, E., Cretu, S, Probleme fundamentale ale contactului de rostogolire, Editura Tehnicã, Bucureşti, 1985.

  [5].*** SR EN 10002. Incercarea la tracţiune.

  [6]. Solomon,L.- Elasticitate liniarã.Introducere matematicã în statica solidului elastic, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1969.

  [7]. Ciuprina, F.- Materiale electrotehnice, Note de curs, Bucureşti, 2001

  [8]. http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie

  [9]. Popa, C., Stiința materialelor, Note de curs, Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca.

  [10]. Cazimirovici E., Teoria deformãrii plastice, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1981

  [11]. Popescu, V., Dragan, I., Alexandru, T., Tehnologia forjãrii, Editura Tehnicã, Bucureşti, 1980.

  [12]. Drãgan, I. Tehnologia deformãrilor plastice , Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1976.

  [13]. Cãnãnãu, N., Teoria deformãrii plastice, vol.1, Universitatea „Dunãrea de Jos’ din Galați, 1994.

  [14]. Geru,N. , Teoria structuralã a proprietãților metalelor, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1980.

  [15]. Geru,N. , Metalurgie fizicã, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1981.

  [16]. Amza, Gh., Tehnologia materialelor, Editura Printech, Bucureşti, 2006.

  [17]. Adrian, N., Badea,S, Bazele proceselor de deformare plasticã, Editura Tehnicã, Bucureşti, 1983.

  [18]. Tabãrã, V., s.a, Maşini pentru prelucrãri prin deformare, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1979.

  [19]. Cãnãnãu, N., Tehnologia materialelor, Note de curs 2002-2008.

  [20]. Papadatu,C.P., Studii şi cercetãri privind influența vitezei de rãcire asupra proprietãților şi structurii oțelurilor, Proiect de diplomã, Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galați, 1994.

  [21]. Papadatu,C.P., Cercetãri privind ameliorarea proprietãților şi creşterea fiabilitãții unor oțeluri utilizate în industria metalurgicã, Teza de doctorat, 2006.

  http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie