PLASFEDDERG° Say± 3

 • View
  253

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Dergisi Nisan - Haziran 2013 Sayısı

Text of PLASFEDDERG° Say± 3

 • NSAN - HAZRAN 2013 / 3. SAYIPLASTK SANAYCLER FEDERASYONU DERGS

  Plastik sektr geleceini tartyor:

  SRDRLEBLRBYME N

  HANG SORUNLAR ZLMEL?

 • PAGDER & ASLAN OSB, Plastik htisas OSB olarak yaplandrld iin yeni tevik yasas 2 B ekinde yer alan 1 no.lu dipnota gre blgesel destekler kapsamnda deerlendirilecektir. Referans deer olarak verilen % 50 yatrm tevik destek miktar, yeni istihdam edilecek personel says ve yatrm nansman olarak kullanlacak kredi miktarna gre deiiklik gsterir.

  *PAGDER & ASLAN OSB, Plastik htisas OSB olarak yaplandrld iin yenitevik yasas 2 B ekinde yer alan 1 no lu dipnota gre blgesel destekler

  *

  %50Yatrm Tevik Destei*

  Trkiyenin lk

  zel Plastik htisas Org. San. BlgesiKrklareli - Vizede Kuruluyor.

  www.pagder.orgpagder@pagder.orgTel: 0212 438 26 19

  www.paosb.orgpaosb@paosb.orgTel: 0212 438 58 41

 • 7LVDQ0KHQGLVOLN3ODVWLNOHUL6DQ7LF/WGWL(NLROX0DK
 • PLASFEDDERG

  3

  BAKANIN MESAJI

  Seluk AksoyBakan

  PLASFEDPlastik Sanayicileri Federasyonu

  Sizlere, dergimizin nc saysn sunmaktan dolay kvanlyz. Bu saymzda sekt-rmz asndan ok kritik bulduumuz bir konuyu; Srdrlebilir bir plastik sanayii iin adil rekabeti kapak konusu olarak setik. Doal olarak bu konu alnca ilk akla gelen unsur kayt dlk ve standart d kuralsz retim ile bunlarn yaratt deer erozyonu aklmza geliyor.

  Sektrmzn kamuoyundaki olumsuz imaj ve plastik rnlerin maruz kald eletiriler dikkate alndnda, bu konuda biz plastik sanayicilerinin herkesten daha fazla duyarl olmas gerekiyor.

  nk, maliyeti drmek ve kar marjn arttrmak adna piyasaya srlen dk kalite-li, standart d veya taklit rnler yalnz haksz rekabet yaratmyor, tketici gznde btn sektre deer kaybettiriyor ve sektrmzn geleceini ipotek altna alyor. Dier bir deyile bugn kurtarmak adna yarndan oluyoruz.

  Tabii ki bu durum sadece bizim sektre zg bir durum deil. Maliye Bakanlnn sklkla vurgulad gibi lkemizde kayt d ekonominin boyutunun yzde 26 seviyesinde olduu tah-min ediliyor. Bir hesaba gre ise yzde 42 seviyesinde. Kayt d iilik ise TK hesaplamasna gre yzde 36 orannda. Tarm d imalat ve hizmetler sektrleri iin birlikte yaplan analizde ise yzde 22nin zerinde bulunuyor. Ancak sektrmzn ounlukla kk ve orta lekli iletmelerden oluuyor olmas bu sorunu plastik sektr iin nemli hale getiriyor. nk ka-yt dlk kk lekli fi rmalar arasnda ok daha yaygn olarak grlyor. lek ekonomisini yakalayamayan fi rmalar ayakta kalabilmek iin kayt dna ve haksz rekabete yneliyor. Plas-tiklerin malzeme olarak rekabet ettii kt, cam ve metal sektrlerindeki iletmelerin lek-lerinin grece olarak daha byk olduunu gryoruz. Bu da bu sektrlerdeki fi rmalarn daha iyi organize olmalarna ve zdenetim uygulamalarna imkn salyor. te yandan gemite bir tevik politikas olarak kayt dla devlet tarafndan gz yumulmas ve piyasa denetim mekanizmalarnn aktif olarak uygulanmamas da bu konuda ortam hazrlamtr.

  Federasyon olarak artk kurucu derneklerimiz ve paydalarmzn sesini ok daha kuvvetli olarak duyuruyor ve gerek kamu gerekse sektr nezdinde ok daha iyi temsil ediliyoruz. im-diye kadar yaplanlar, yaplamayanlar daha gereki, daha derin ve daha gl biimde ka-muoyu gndemine tayor ve karar alclara sunuyoruz. Ksa srede nemli, baarl sonular aldmz da memnuniyetle paylamak isterim. imdi gndemimize aldmz adil rekabet iin etik kurallar ise btn abalarmzn odak noktas olan sektrmzn srdrlebilir byme-si iin nemli bir konudur.

  Plastik sanayicileri, her konuda zgvenle zeletiri dhil, btn sorunlar ortaya koy-maya, tartmaya ve gerekli nlemleri almaya kararldr. Plastik leme Endstrisi in Etik Kurallar belgesi bunun en somut rneklerinden biridir. Tartmaya atmz srdrlebilir-lik konusu da bu abalar ilerletme kararllmzn gstergesidir. ada bir lkeden, gl bir ekonomiden sz ediyorsak adil rekabetin dayatt gereklerden kaamayz. Herkesten nce adil rekabeti bozan ve bu tip ekonomik faaliyeti ama haline getirmi kiilerle mcadeleden geri duramayz. Hakszlk yapana kar durmamak, hakl olana zarar vermek anlamna gelir ki inanyorum, sektrmz mensuplar haklnn, drst rekabetin yanndadr.

  Getiimiz ay iinde yaadmz nemli bir gelime de Trkiye apnda meslek odalar komite ve meclis seimleri oldu. Oda ynetimlerine, meclislere ve meslek komitelerine yeni seilen meslektalarmz tebrik ediyor ve kendilerinden sektrmzn ilerlemesi iin ellerin-den gelen abay meslek odalar ve TOBB platformlarnda gstermelerini bekliyoruz.

  Sizlere bol kazanl, salkl gnler dilerim.

  PLASFEDden Merhaba

 • PLASFEDDERG

  4

  NDEKLER

  PLASFEDDERGPlastik Sanayicileri Federasyonu Dergisi

  e-dergi; www.plasfed.org.tr

  PLASFED Adna mtiyaz SahibiSeluk Aksoy

  Yayn KuruluHseyin Semerci - enmak MakinaReha Gr - EurotecYavuz Erolu - Sem PlastikSibel Destereci Ylmaz - Tepsan PlastikMevlt etinkaya - PetkimAhmet Yalnkaya Yalnkaya PlastikKurt Kuru - FarmamakErdoan ieki ipita SentetikMehmet Turhan Onur Ravago GroupYakup ler - EnplastMurat Cansever - EurotecTalha Apak Apak YMMAdnan Akkurt Gazi niversitesiBehet Glen Gazi niversitesiHseyin Yldrm Yalova niversitesiKerem Cankoak stanbul niversitesiLevent Kurnaz Boazii niversitesiMehmet Emin Yurci Yldz Teknik niversitesiMehmet Sankr TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesiMustafa ksz Yalova niversitesiNevzat Artk Ankara niversitesiNurseli Uyank stanbul Teknik niversitesi Yusuf Mencelolu Sabanc niversitesi

  Sorumlu Yaz leri Mdr Barbaros Demirci

  Editr Mehmet Pala

  Yayn Sorumlusu Erol Trker

  Editoryal Hazrlk Mediaetik letiim Ajans

  Grafi k TasarmBurak etiner Pusula BasmTel: 90 212 671 8303

  Reklam Koordinatr Seluk Bostanc

  letiim Barbaros Cad. stanbul Ticaret Saray, No:294 Giyimkent STANBULTel: 90 212 438 2619 Faks: 90 212 438 1593www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr

  Bask mit Matbaaclk Tel: 90 212 565 4269

  Dergi T.C. yasalarna uygun yaynlanmaktadr. Dergide yaynlanan yaz, fotoraf ve tm grafi klerin her hakk sakldr. zinsiz kullanlamaz.

  62

  80 84

  40

  Deneyim: Hayrullah Yelkenci: Sektrn sivil toplum rgtleri programlarnn dna kmamal

  Atlas: BRICS lkesi Gney Afrika potansiyel vaat ediyor

  Pano: KMB Bakan Murat Akyz: EPDK teblii sektr olumsuz etkileyecek

  Pano : PAGDER Gney Afrika ve Endonezyaya ynelik UR-GE projesinde ilerliyor

  36

  42 Pano : EGEPLASDER-ZFA organizasyonu PLASTECH sektr buluturdu

  Pano : EGEPLASDER Trkiyenin Kalite Etiketi alan 20 kme arasnda yer ald.

  24

  GNDEM / KAPAKPlastik sektr geleceini tartyor: Srdrlebilir Byme iin Hangi Sorunlar zlmeli

  Pano : Oda ve borsa seimleri: Plastik sektrnn temsil gc artt

  Plastik sektr yol ayrmnda: KOB kalmak zm deil

  14

 • PLASFEDDERG

  5

  90

  323026

  104

  108

  76

  PlaStk:Derneklerden Mesajlar

  10-18

  44

  Pano: Plastie ynelik olumsuz propaganda ylda Belgrad orman kadar aaca maloluyor!

  72

  INNOVA / novasyonDo. Dr. Mehmet SankrAr-Geye bilim insan bak:

  Profi l: Kemal Zorlu: Standart d retim gelecek nesillere ihanettir

  Pano: PAGDER: Plastik ambalajdaki numaralar evreye katk amacyla konuluyor

  Pano: BURPAS htisas OSB ve elektriini retimi iin almalarn hzlandrd

  Pano: Ankara Plastik Sanayicileri Derneinde bayrak deiimi

  From the Industry(Eng): Structural problems in plastic processing machi-nery industry persist.

  Breaking News: News In English

  10

  22

  Pano: PLASFED, sektrn tantm ve mevzuat almalarna katk verecek

  Pano : EUROMAP cra Kurulu Kasmda stanbulda yaplacak

  98

  100

  Endstriden: Plastik sektr 2013 ilk eyrek sonular

  Endstriden: Plastik ileme makineleri gelimeleri

  Pano: PAGDER, drst ve adil rekabet iin Etik Kurallar oluturuyor

  6-7

  Baar yks: Koray Ttek Birbirini tamamlayan sektrlerin bir araya gelmesi gerekiyor

 • PLASFEDDERG

  6

  PANO

  Trkiye i dnyasnn kkl sivil toplum rgtlerinden Plastik Sanayicileri Dernei PAGDER, imalat sanayiinde rnek olacak bir giriimi hayata geirdi. Plastik leme En-dstrisi in Etik Kurallar belgesini hazr-layan ve gre aan PAGDER, gnlllk esasna dayanan uygulamayla, ada i ya-amna katk vermeyi hedefl iyor.

  PAGDER tarafndan uluslararas rnek-leri dikkate alnarak, Trk i dnyasna uygun biimde hazrlanan Etik Kurallar belgesinde,

  drst ve adil rekabetten insan haklarna, evreye duyarllktan sosyal sorumluluk ve ocuk haklarna bir dizi etik ilke kural haline getirildi. Plastik sektr iin oluturulan etik kurallar, 5 blm altnda topland.

  Blmlerde, insan haklar, cinsiyet eit-lii, ocuk haklar evre duyarll, rvet ve tekelcilik yaklamlar, ocuk iiliinin n-lenmesi gibi alanlarda, irketlere ada i yaamnn gerei olan bir dizi gnll uyumu neren kurallar belirlendi. Belgenin ilk drt

  blmde kabul esaslar ve etik kurallar say-lrken, son blmde kurallar kabul ettiini beyan edenlere ynelik izleme ve deerlen-dirme mekanizmas oluturuldu.

  PAGDER Plastik leme Endstrisi in Etik Kurallarnn blmleri,

  1. Genel ynetmelikler 2. Antitrst ve rekabet yasas ynergeleri 3. Kresel ynergeler 4. Etik ve sosyal ilkeler 5. Etik kurallarnn gzetilmesiolarak sraland.

  Benzer bir gnll giriim Birlemi Mil-letler tarafndan Kresel lkeler Szlemesi Global Compact programyla devam ediyor.

  Etik kurallara saygl olduunu ilan eden irketler zel logoyu kullanabilecek

  PAGDER Plastik leme Endstrisi in Etik Kurallar belgesini kabul etmek tamamen gnlllk esasna dayal olarak tasarlan-d. Ancak bu belgeyi ve ilkeleri kabul ettiini beyan eden irket ya da kurulu PAGDER ta-rafndan oluturulacak bir deerlendirme ve izleme mekanizmasndan geecek. Sonuta, ilkelere uygun olduu belirlenen irket, her trl grsel malzemesinde ve iletiim ara-larnda, zel olarak tasarlanan logoyu kulla-nabilecek.

  Plastik leme Etik Kurallar

  PAGDER drst ve adil rekabet iin gnll giriim balatt:

  PA