Planlegging for b£¦rekraft - Hordaland ... ¢â‚¬¢ Makt i definisjon, og i ikke £¥ definere UNIVERSITETET

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Planlegging for b£¦rekraft - Hordaland ... ¢â‚¬¢ Makt i...

 • Planlegging for bærekraft

  Stina Ellevseth Oseland

  UNIVERSITETET I BERGEN

 • Hva er bærekraft

  • Makt i definisjon, og i ikke å definere

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 12

 • Hva er bærekraft

  • Makt i definisjon, og i ikke å definere

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 13

 • Hva er bærekraft

  • Makt i definisjon, og i ikke å definere

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 14

 • Hva er bærekraft

  • Makt i definisjon, og i ikke å definere

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 15

 • Planlegging for bærekraft?

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 16

  Sosial/rettferdighet

  MiljøØkonomi

  (Campbell 1996)

 • Planlegging for bærekraft?

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 17

  Sosial/rettferdighet

  MiljøØkonomi Ressurskonflikt

  Eiendomskonflikt Utviklingskonflikt

  (Campbell 1996)

 • Planlegging for bærekraft?

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 18

  Sosial/rettferdighet

  MiljøØkonomi Ressurskonflikt

  Eiendomskonflikt Utviklingskonflikt

  (Campbell 1996)

 • Planlegging for bærekraft?

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 19

  Sosial/rettferdighet

  MiljøØkonomi Ressurskonflikt

  Eiendomskonflikt Utviklingskonflikt

  (Campbell 1996)

 • Hvordan jobbe med bærekraft?

  Kommuner har tre roller

  1. Forvalter av lover

  2. Tjenesteyter

  3. Samfunnsutvikler

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 20

 • Hvordan jobbe med bærekraft?

  Kommuner har tre roller

  1. Forvalter av lover

  2. Tjenesteyter

  3. Samfunnsutvikler

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 21

  Hvordan kan disse tre

  rollene brukes til å utvikle

  steder som er

  bærekraftige?

 • Bærekraft og klima

  – konflikt eller to sider av samme sak?

  • Hvordan oppdage konflikt?

  • Hvordan prioritere ved konflikt?

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 22

 • Barrierer for planlegging for bærekraft

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 23

 • Barrierer for planlegging for bærekraft

  • Sektorinndeling

  • Ressurser

  • Politisk vilje og kompromisser

  • Målkonflikter

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 24

 • Målkonflikter

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 25

  Materielle interesser

  InstitusjonerTankesett

  (Oseland og Haarstad 2018: 71) Fra boken Grønn omstilling, norske veivalg

 • Klimakrise?

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 26

 • Klimakrise?

  Har kommunen erklært klimakrise?

  Hva innebærer det?

  UNIVERSITETET I BERGEN

  SIDE 27

 • UNIVERSITETET I BERGEN