of 6/6
Planiranje materijala

Planiranje materijala - kvalitet.fon.bg.ac.rskvalitet.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Planiranje... · • Planiranje materijala je postupak kojim se organizuje obezbe đivanja poslovnog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Planiranje materijala -...

 • Planiranje

  materijala

 • • Planiranje materijala je postupak kojim

  se organizuje obezbeđivanja

  poslovnog procesa odgovarajućim

  materijalom

  Postupak planiranja materijala se sastoji

  od:od:

  • Planiranja potreba

  • Planiranja zaliha

  • Planiranja nabavke

 • Vrste materijala

  • Osnovni – ulaze u sastav proizvoda i čine njegov veći deo

  • Pomoćni – ulaze u sastav proizvoda ali čine njegov manji deo

  • Potrošni – ne ulaze u sastav prozvoda ali se troše tokom

  proizvodnjeproizvodnje

 • Osnovni tipovi zaliha

  • Sigurnosna zaliha – ona količina predmeta rada koji se drži na skladištu

  radi obezbeđenja od rizika

  – Vrste rizika:

  • Rizik od prekoračenja

  planiranog obima proizvodnje

  • Rizik od proizvodnje škarta• Rizik od proizvodnje škarta

  • Rizik od prekoračenja perioda

  nabavke

  • Minimalna zaliha - najmanja moguća količina zaliha koja je u stanju da

  obezbedi kontinuitet procesa

  proizvodnje

 • Osnovni tipovi zaliha

  • Standardna zaliha - zbir sigurnosne i minimalne zalihe

  • Signalna zaliha - predstavlja onu količinu materijala u skladištu kod koje

  treba izdati nalog za naručivanje

  novog kontigenta

  • Optimalna zaliha - obezbeđuje • Optimalna zaliha - obezbeđuje kontinuitet snabdevanja procesa

  proizvodnje uz minimalne troškove

 • mr Ana Trajković

  Kraj nastavne jedinice:

  Planiranje materijala