6
Planiranje materijala

Planiranje materijala - kvalitet.fon.bg.ac.rskvalitet.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Planiranje... · • Planiranje materijala je postupak kojim se organizuje obezbe đivanja poslovnog

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Planiranje materijala - kvalitet.fon.bg.ac.rskvalitet.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Planiranje... · • Planiranje materijala je postupak kojim se organizuje obezbe đivanja poslovnog

Planiranje

materijala

Page 2: Planiranje materijala - kvalitet.fon.bg.ac.rskvalitet.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Planiranje... · • Planiranje materijala je postupak kojim se organizuje obezbe đivanja poslovnog

• Planiranje materijala je postupak kojim

se organizuje obezbeđivanja

poslovnog procesa odgovarajućim

materijalom

Postupak planiranja materijala se sastoji

od:od:

• Planiranja potreba

• Planiranja zaliha

• Planiranja nabavke

Page 3: Planiranje materijala - kvalitet.fon.bg.ac.rskvalitet.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Planiranje... · • Planiranje materijala je postupak kojim se organizuje obezbe đivanja poslovnog

Vrste materijala

• Osnovni – ulaze u sastav proizvoda i

čine njegov veći deo

• Pomoćni – ulaze u sastav proizvoda

ali čine njegov manji deo

• Potrošni – ne ulaze u sastav

prozvoda ali se troše tokom

proizvodnjeproizvodnje

Page 4: Planiranje materijala - kvalitet.fon.bg.ac.rskvalitet.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Planiranje... · • Planiranje materijala je postupak kojim se organizuje obezbe đivanja poslovnog

Osnovni tipovi zaliha

• Sigurnosna zaliha – ona količina

predmeta rada koji se drži na skladištu

radi obezbeđenja od rizika

– Vrste rizika:

• Rizik od prekoračenja

planiranog obima proizvodnje

• Rizik od proizvodnje škarta• Rizik od proizvodnje škarta

• Rizik od prekoračenja perioda

nabavke

• Minimalna zaliha - najmanja moguća

količina zaliha koja je u stanju da

obezbedi kontinuitet procesa

proizvodnje

Page 5: Planiranje materijala - kvalitet.fon.bg.ac.rskvalitet.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Planiranje... · • Planiranje materijala je postupak kojim se organizuje obezbe đivanja poslovnog

Osnovni tipovi zaliha

• Standardna zaliha - zbir sigurnosne i

minimalne zalihe

• Signalna zaliha - predstavlja onu

količinu materijala u skladištu kod koje

treba izdati nalog za naručivanje

novog kontigenta

• Optimalna zaliha - obezbeđuje • Optimalna zaliha - obezbeđuje

kontinuitet snabdevanja procesa

proizvodnje uz minimalne troškove

Page 6: Planiranje materijala - kvalitet.fon.bg.ac.rskvalitet.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Planiranje... · • Planiranje materijala je postupak kojim se organizuje obezbe đivanja poslovnog

mr Ana Trajković

Kraj nastavne jedinice:

Planiranje materijala