Click here to load reader

PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE ... MANAGER2018/Proiect de... · Web view Grupa de boala Numar externati Procent din total externari BOLILE SISTEMULUI NERVOS 1513 30.77%

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE ... MANAGER2018/Proiect de... · Web view...

PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA SECTIEI DE RECUPERARE NEUROLOGICA

PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA CONSTRUCTIA SI DOTAREA NOII SECTII CLINICE DE RECUPERARE NEUROLOGICA

PROIECT DE MANAGEMENT AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

CONSTRUCTIA SI DOTAREA NOII SECTII CLINICE DE RECUPERARE NEUROLOGICA

PERIOADA DE IMPLEMENTARE : 4 ani

AUTOR : Ec.TUDOR ANCA EMILIA

DATA : 16 aprilie 2018

LOCUL : SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

JUD.DOLJ

CUPRINS

CUPRINS..............................................................................................................................................................2

A.Prezentare si analiza de situatie.....................................................................................................................3

1.Profilul si pozitionarea spitalului........................................................................................................3

2.Structura spitalului...........................................................................................................................3-4

3.Situatia dotarii spitalului.....................................................................................................................4

4.Situatia resurselor umane....................................................................................................................5

5.Activitatea spitalului.........................................................................................................................5-7

6.Situatia financiara a spitalului.........................................................................................................8-9

7.Analiza SWOT a spitalului............................................................................................................9-13

B.Proiectul de management..............................................................................................................................14

1.Problematica prioritara abordata....................................................................................................14

2.Scopul planului..............................................................................................................................14-15

3.Obiective propuse..........................................................................................................................15-16

4.Activitatile necesare...........................................................................................................................16

5.Graficul Gantt de planificare a activitatilor in timp.................................................................16-18

6.Resurse umane....................................................................................................................................18

7.Sursele de finantare identificate.......................................................................................................19

8.Rezultatele asteptate...........................................................................................................................19

Bibliografie.........................................................................................................................................................20

A. PREZENTARE SI ANALIZA DE SITUATIE

1.Profilul si pozitionarea spitalului

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este un spital clinic de monospecialitate, incadrat in categoria II M de competenţă, având in componenţa sa 378 de paturi.

Spitalul a fost infiinţat la 01 februarie 2000 prin Ordinul MS nr. 823/1999 ca urmare a desprinderii secţiilor de Neurologie şi Psihiatrie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie nr.3 „ Victor Babeş „ Craiova.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova asigură servicii medicale in sistem de spitalizare continuuă DRG, internări de zi şi consultaţii in Centrele de Sănătate Mintală Adulţi şi Copii, in specialităţile Neurologie şi Psihiatrie adulţi şi copii atât pentru populaţia judeţului Dolj cât şi pentru populaţia din judeţele limitrofe ( Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Gorj ), având un grad ridicat de adresabilitate .

Asistenţa medicală de urgenţă este asigurată prin cele trei linii de gardă existente in specialităţile psihiatrie şi neurologie.

Clinicile de Neurologie şi Psihiatrie constituie baza de pregătire pentru studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, dar şi pentru medicii rezidenţi din diverse specialităţi.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova beneficiază de cadre medicale deosebit de bine pregătite ( medici primari, doctori in ştiinţe medicale, cadre didactice universitare ), care sunt angrenate in activitatea de cercetare şi care participă la programe de cercetare şi manifestări ştiinţifice, in ţară şi in străinătate.

2.Structura spitalului

Prin specialităţile din structură, spitalul oferă servicii medicale diagnostice, terapeutice, de consiliere, de prevenţie, de asistenţă socială şi recuperare.

Spitalul este organizat in sistem pavilionar şi funcţionează conform structurii organizatorice aprobate prin adresa M.S. nr. XI/A/10899/15.03.2012 :

- Secţia Clinică Neurologie I – 68 paturi, din care 3 de Terapie Acută ;

- Secţia Clinică Neurologie II – 68 paturi, din care 3 de Terapie Acută ;

- Spitalizare de zi Neurologie -5 paturi;

- Secţia Clinică Recuperare Neurologică – 45 paturi ;

- Spitalizare de zi Recuperare Neurologica – 5 paturi;

- Secţia Clinică Psihiatrie I – 70 paturi cu Staţionar de zi - 20 locuri ;

- Secţia Clinică Psihiatrie II – 60 paturi cu Staţionar de zi – 10 locuri ‚

- Secţia Clinică Neuropsihiatrie Infantilă – 25 paturi ;

- Centrul de Sănătate Mintală Copii; Staţionar de zi – 10 locuri ;

- Secţia Exterioară de Psihiatrie Cronici Melineşti – 42 paturi ;

- Centrul de Sănătate Mintală – Adulţi; Staţionar de zi - 25 locuri .

- Ambulatoriu Integrat Neurologie

Spitalul se află in subordonarea directă a Primăriei Municipiului Craiova şi are relaţii de colaborare cu alte unităţi spitaliceşti din judeţ şi din ţară, cu unităţi de invăţământ universitar şi post-liceal cu profil medical, cu organizaţii profesionale ( Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ).

3. Situatia dotarii spitalului

Dotari : Electroencefalograf – 3 bucati, electrocardiograf – 5 bucati, monitor functii vitale – 15 bucati, aspirator chirurgical – 6 bucati, Echo-Doppler – 1 bucata, Aparat electroterapie – 3 bucati, Combina electroterapie (Lasser+Magneto) – 1 bucata, Combina electroterapie ultrasunet lasser – 1 bucata, Aparat de unde scurte – 1 bucata, Aparat magnetic stimulator – 1 bucata, Aparat curenti diadinamici – 2 bucati, Aparat curenti interferentiali – 1 bucata, Aparat ultrasunete – 1 bucata, Analizor automat de biochimie 1 bucata, Cuagulometru – 1 bucata, Analizor automat de hematologie – 1 bucata, Autoclav semi-automat – 1 bucata, Termostat -2 bucati, Hota cu flux laminar – 1 bucata, Centrifuga – 2 bucati, Microscop – 2 bucati , Aparat de distilat apa – 1 bucata, Aparat de tensiune – 45 bucati.

4. Situatia resurselor umane

Personalul este organizat in conformitate cu organigrama si statul de functii aprobate prin Hotararea nr.112/2016 a Consiliului Local al Municipiului Craiova – 530.5 posturi.

Numarul total de posturi ocupate este de 483 astfel :

· Medici : 47.5 posturi ;

· Alt personal medical cu studii superioare : 27.5 posturi ;

· Personal sanitar mediu : 206 posturi ;

· Registratori medicali : 18 posturi ;

· Personal auxiliar : 104 posturi ;

· Personal TESA si Comitet Director : 32 posturi ;

· Muncitori(portari, bucatari,magazioneri,ergoterapie,liftieri,agent DDD) : 48 posturi.

5.Activitatea spitalului

Activitatea spitalului poate fi urmarita din tabelul de mai jos prin indicatorii :

Nivel

Nr de paturi

Rata utilizare paturi

Nr cazuri spitalizare continua

Nr de zile de spitalizare

DMS (zile)

ICM realizat

Indice de operabilitate

Nr cazuri spitalizare de zi

Sectia Clinica neurologie I

68

79,87

2538

19823

7,24

1,2869

-

2679

Sectia Clinica neurologie II

68

63,95

2378

15872

6,42

1,2589

-

1847

Sectia Clinica Psihiatrie I

70

64,40

1543

16454

10,53

1,4498

-

Sectia Clinica Psihiatrie II

60

75,96

1482

16636

11,01

1,4842

-

Sectia Clinica neuropsihiatrie Infantila

25

54,59

867

4981