42
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mare Facultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia Mare România 430083 30. 01. 2015 Planificarea resurselor întreprinderii într-un atelier de prelucrări mecanice Prof. Univ. Dr. Ing. Dinu Darabă Masterand - 2015 -

Planificarea resurselor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perioada comenzii= X, XI, XII 2014= 61 zile (Octombrie, Noiembrie, Decembrie= 92 de zile, din care 61 de zile sunt lucrătoare)Cp teoretică = Nr. zile lucr.lună x K x h = 61x2x8=976 h Dacă, capacitatea de producţie teoretică este mai mare sau egală decât durata totală a operaţiilor (debitare, strunjire, frezare, găurire), atunci rezultă o capacitate de producţie suficientă  Dacă, capacitatea teoretică este mai mică decât durata totală a operaţiilor, atunci rezultă un necesar de capacitate teoretică

Citation preview

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Planificarea resurselor întreprinderii într-un atelier de prelucrări mecanice

Prof. Univ. Dr. Ing.

Dinu Darabă

Masterand

Bob Ionut

- 2015 -

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Rezolvare

1. Calculul capacităţii de producţie

1.1. Stabilirea necesarului de capacitate de producţie pentru fiecare operaţie

a). Debitare 10+Ns

b). Strunjire 12+Ns

c). Frezare 15+Ns

d). Găurire 8+Ns

*Ns = 5 (numărul din condică)

Nr. crt Operaţia Duarata operaţie

(min)

1. Debitare 16

2. Strunjire 20

3. Frezare 21

4. Găurire 12

Perioada comenzii= X, XI, XII 2014= 61 zile (Octombrie, Noiembrie, Decembrie= 92 de

zile, din care 61 de zile sunt lucrătoare)

Cp teoretică = Nr. zile lucr.lună x K x h = 61x2x8=976 h

Dacă, capacitatea de producţie teoretică este mai mare sau egală decât durata

totală a operaţiilor (debitare, strunjire, frezare, găurire), atunci rezultă o capacitate

de producţie suficientă

Dacă, capacitatea teoretică este mai mică decât durata totală a operaţiilor, atunci

rezultă un necesar de capacitate teoretică

1

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Unde: Cp - capacitatea de producţie

K - numărul de schimburi

h - numărul de ore lucrătoare

A. Debitare:

Nr. total (NT)=1000 bucăţi

Durată operaţie (Do)=101+Ns=11+5=16 min

Durată debitare= NT×Do =1000x16=16000:60 min =267 ore

B. Strunjire:

Nr. total (NT)=1000 bucăţi

Durată operaţie(Do)=15+Ns=15+5=20 min

Durată debitare= NT×Do =1000x20=20000:60 min =334 ore

C. Frezare:

Nr. total (NT)=1000 bucăţi

Durată operaţie(Do)=16+Ns=16+5=21 min

Durată debitare= NT×Do =1000x21=21000:60 min =350 ore

D. Găurire:

Nr. total (NT)=1000 bucăţi

Durată operaţie(Do)=7+Ns=7+5=12

Durată debitare= NT×Do =1000x12=12000:60 min =200 ore

OperațiaDurata Operației

(min)Durata totală pentru întreaga producție

(min)

Durata totală pentru întraga producție

(ore)Debitare 16 16000 267Strunjire 20 20000 334Frezare 21 21000 350

2

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Găurire 12 12000 200

1.2. Calcularea numărului necesar de echipamente tehnologice (n)

- necesarul de producţie pentru operaţia x

- fondul nominal de timp real al unui echipament

- fondul nominal de timp al unui echipament

- timpul alocat reparaţiilor

- numărul total de zile lucrătoare

k – numărul de schimburi

h – numărul de ore lucrătoare

=61x2x8=976

3

Nr. De zile lucrătoare/ lunăLuna Nr. De zile

Octombrie 22Noiembrie 20Decembrie 19

TOTAL nz 61

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

=976-(8x3)=952

Nr. necesar de echipamente tehnologice pentru debitare :

=> 1 echipament necesar

! Ori de câte ori partea întreagă este 0, rezultă un echipament.

Nr. necesar de echipamente tehnologice pentru strunjire :

=> 1 echipament necesar

Nr. Necesar de echipamente tehnologice pentru frezare :

=> 1 echipament necesar

Nr. necesar de echipamente tehnologice pentru găurire :

=> 1 echipament necesar

4

Nr. de echipamente necesare

Operația  Debitare 1Strunjire 1Frezare 1Găurire 1

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

1.3. Determinarea rezervei de capacitate

- fondul nominal de timp real al unui echipament

- necesarul de capacitate de producție pentru operația x

Rezerva de capacitate de producție pentru debitare :

Rezerva de capacitate de producție pentru strunjire :

Rezerva de capacitate de producție pentru frezare :

Rezerva de capacitate de producție pentru găurire :

! În urma calculelor se poate observa că pentru fiecare operație, rezultă și o rezervă de

capacitate de producție: pentru debitare 685 de ore, pentru strunjire 618 ore, pentru frezare

602 ore, iar pentru găurire 685 ore, deci echipamentele sunt capabile să mai funcționeze.

Rezervele de capacitate de producție se pot utiliza la contractarea de noi comenzi.

Operația Durata totală pentru întreaga producție (ore)

Determinarea rezervei de capacitate (min)

Debitare 267 685Strunjire 334 618Frezare 350 602Găurire 200 752

5

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

    minmin com

× 3min com×500

Ore/60

Schimb/8h pe schimb

total schimb

1.   Debitare 16 48 24000 400 50 502. Strunjire 20 60 30000 500 62.5 633. Frezare 21 63 31500 525 65.625 664. Gaurire 12 36 18000 300 37.5 38  TOTAL 69 207 103500 1725 215.625 217

Legendă: 1 schimb      2 schimburi      mentenanta        zi libera     alta lucrare   

 Octombrie Debitare

Luni Marti Miercuri Joi VineriSambata Duminica

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

22 zile

Noiembrie Debitare

Luni Marti Miercuri Joi Vineri SambataDuminica

        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

20 zile

6

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Decembrie Debitare

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica

            1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31          

19 zile

Octombrie Strunjire

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

22 zile

Noiembrie Strunjire

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica

        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

20 zile

7

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Decembrie Strunjire

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica            1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31          

19 zile

Octombrie Frezare

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

22 zile

Noiembrie Frezare

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica

        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

20 zile

8

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Decembrie Frezare

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica

            1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31          

19 zile

Octombrie Găuire

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

23 zile

Noiembrie Găurire

Luni Marti Miercuri Joi Vineri SambataDuminica

        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

20 zile

9

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Decembrie Găurire

Luni Marti Miercuri Joi VineriSambata

Duminica

            1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31          

19 zile

10

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

1.4. Graficul balanţei capacităţilor de producţie

Debitare Strunjire Frezare Gaurire0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

267 334350

200

685 618602

752

Capacitatea de productie Rezerva de capacitate de productie

2. Aprovizionarea materiei prime

Stabilirea necesarului de materii prime:

Greutatea netă ¿( N s

2+1)∙ nr . repere=(5

2+1)∙1 0 00=3500 Kg ;

Greutatea brută ¿Greutateanet ă ∙1,25=4375 kg .2.1. Emiterea cererii de ofertă

11

S.C. Firma S.R.L.Nr. Reg. Comerţ : J24/2420/2013 CUI: RO12345678 Str. Victor Babeș nr. 62 Baia Mare, Maramureș Tel : 0262-222392, Fax: 0262-222393

Email: info @firma .ro    Website: www.firma.ro

CERERE DE OFERTĂ

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

2.2. Analiza ofertelor

12

S.C. Firma S.R.L.Nr. Reg. Comerţ : J24/2420/2013 CUI: RO12345678 Str. Victor Babeș nr. 62 Baia Mare, Maramureș Tel : 0262-222392, Fax: 0262-222393

Email: info @firma .ro    Website: www.firma.ro

CERERE DE OFERTĂ

S.C. METALE S.R.L. Nr. Reg. Comerț : J24/1064/2004  CUI: RO75315946 Str. Vasile Lucaciu, Nr. 3 Baia Mare, Maramureş Tel : 0262-220482, Fax: 0262-220483

Email: [email protected]    Website: www.metale.ro

OFERTĂ

Data :10.09.2014

Către: S.C. Firma S.R.L Nr. Reg. Comerţ : J24/2420/2014  CUI: RO12345678

Str. Victor Babeș nr. 62 Baia Mare, Maramureș Tel : 0262-222392, Fax: 0262-222393

Prin prezenta cerere vă prezentăm oferta noastră pentru următoarele produse :

Cod articol Denumire articol U.M. CantitatePreţ fără TVA

ObservaţiiPreţ cu TVA

FTR00976 OŢEL S335 KG 4375 3.3Preţul include transport 4.34

Condiţii agreate:Termen de plată: 30 zileTermen de livrare: 10 zile

Director comercial, Celin Dion

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

13

S.C. El Metalo S.R.L. Nr. Reg. Comerț : J24/1064/2000  CUI: RO75315123 Str. Aurel Vlaicu, Nr. 3 Baia Mare, Maramureş Tel : 0262-220482, Fax: 0262-220483

Email: [email protected]    Website: www.elmetalo.ro

OFERTĂ

Data :15.09.2014

Către: S.C. Firma S.R.L Nr. Reg. Comerţ : J24/2420/2013  CUI: RO12345678

Str. Victor Babeș nr. 62 Baia Mare, Maramureș Tel : 0262-222392, Fax: 0262-222393

Prin prezenta cerere vă prezentăm oferta noastră pentru următoarele produse :

Cod articol Denumire articol U.M. CantitatePreţ fără TVA

ObservaţiiPreţ cu TVA

FTR00976 OŢEL S335 KG 4375 3.3

Preţul nu include transport 4.34

Condiţii agreate:Termen de plată: 30 zileTermen de livrare: 5 zile lucrătoare

Director comercial, Andrei Socrate

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

14

S.C. OŢEL S.R.L. Nr. Reg. Comerț : J24/2056/2010  CUI: RO321654789 Str. Ion Neculce, Nr. 8 Baia Mare, Maramureş Tel : 0262-123789, Fax: 0262-220483

Email: [email protected]    Website: www.metale.ro

OFERTĂ

Data :15.09.2014

Către: S.C. Firma S.R.L Nr. Reg. Comerţ : J24/2420/2013  CUI: RO12345678

Str. Victor Babeș nr. 62 Baia Mare, Maramureș Tel : 0262-222392, Fax: 0262-222393

Prin prezenta cerere vă prezentăm oferta noastră pentru următoarele produse :

Cod articol Denumire articol U.M. CantitatePreţ fără TVA

ObservaţiiPreţ cu TVA

FTR00976 OŢEL S335 KG 4375 3.3Preţul include transport 4.34

Condiţii agreate:Termen de plată: 30 zileTermen de livrare: 7 zile lucrătoare

Director comercial, Ioan Rus

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

15

S.C. OŢEL S.R.LJ24/2056/2010CUI: RO321654789Str. Ion Necluce Nr. 8Baia Mare, MaramureşTel. 0262.123.789

Formular de ofertă

Către: S.C. Firma S.R.L Str. Victor Babeș nr. 62

Baia Mare, Maramureș

Vă mulţumim pentru cererea dvs. de ofertă nr. 01 din 01.09.2014. Am fi încântaţi ca

magazinul dvs. să se numere printre clienţii nostri permanenţi.

Oferta pe care o putem face în acest moment, conform cererii dvs., este următoarea :

- Furnizarea cu opţiunea de cumpărare a 4375 kg oţel S355 pentru suma de 14437.5

lei de achitat în termen de 30 de zile de la recepţia produselor, la care se adaugă

TVA în valoare de 4550 lei.

- Marfa se livrează în cel mult 7 zile lucrătoare de la primirea comenzii

- Contravaloarea mărfii se va achita în termen de 30 de zile de la data facturării în

contul nostru deschis la RO93 BRDE 450S V974 9290 4500

- Pentru întârzieri de livrare sau plată vă propunem perceperea unor penalităţi de

0,02% pe zi, din valoarea tranzacţiei

Vă asigurăm de calitatea şi promptidudinea serviciilor noastre.

Cu stimă, Director Comercial

Ioan Rus

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

2.3. Emiterea comenzii către furnizorul acceptat

16

S.C. Firma S.R.L.Nr. Reg. Comerţ : J24/2420/2014 CUI: RO12345678 Str. Victor Babeș nr. 62 Baia Mare, Maramureș Tel : 0262-222392, Fax: 0262-222393

Email: info @firma .ro    Website: www.firma.ro

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea Baia Mare, jud. Maramureş, Strada Victor Babeş, Nr. 62, Cod

Poştal 430083.

Plata se va efectua prin Ordin de Plată, Nr. Cont RO16 BTRL 0020 1205 1914 3700, Banca

Transilvania

Recepţia se va face conform Notă de intrare recepţie, în termen de 7 zile

Vă rugăm să transmiteţi contractual sau confirmarea comenzii

Cod

articol

Denumire articol Unitate

monetară

Cantitate Preţ unitar Valoare

BLA1234 OŢEL S355 KG 4375 4.34 18987.5

Director Contabil şef

Bob Ionut Ionela Abrudan

COMANDA

Către furnizor: S.C. OŢEL S.R.LJ24/2056/2010CUI: RO321654789Str. Ion Necluce Nr. 8Baia Mare, MaramureşTel. 0264.123.789

Număr comanda 01

Data 20.09.2014

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

2.4. Recepţia materiei prime (NIR)

17

S.C. Firma S.R.L.CUI: RO12345678

NOTĂ DE RECEPŢiE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE

Nr. doc Data Factura nr.

1 25 9 2014 1234

Subsemnaţii, mebrii de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor furnizate de S.C. OŢEL S.R.L. Din 25.09.2013 cu vagonul/auto MM06REC, documente însoţitoare factura nr. 1234, delegat Florin Ardelean, constatându-se următoarele:

Nr. Crt.Denumire bunuri

recepţionateU.M.

Cantitate conform documente

Recepţionat

Cantitate Preţ unitarValoare fără TVA

Valoare TVA

1 OŢEL S335 KG 4375 4375 4.34 14437.5 4550

TOTAL 18987.5

Comisia de recepţie Primit în gestiune

Nume şi prenume Semnătura Data Semnătura

   

25.09.2014  

   

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

2.5. Plata furnizorului de materii prime

ORDIN DE PLATA Nr. 123 DATA EMITERII 29.09.2014 TIP. DOC. 1

PLATITI 18987.5      LEI optsprezecemiinouasuteoptzecisisapte lei

PLATITOR S.C. Firma S.R.L CONTUL DE PLĂŢI RO16 BTRL 0020 1205 1914 3700CODUL FISCAL       RO12345678CONTUL TREZORERIAL

     PRESTATORUL

Banca Transilvania CODUL BANCII

BENEFICIAR S.C. OŢEL S.R.L CONTUL DE PLĂŢI RO93 BRDE 450S V974 9290 4500CODUL FISCAL       RO321654789CONTUL TREZORERIAL

     PRESTATORUL BENEFICIAR

Banca BRD CODUL BANCII

     

DESTINATIA PLATII       TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

     CV facturii numărul 1234, data 25.09.2014                    CODUL TRANZACTIE

DATA PRIMIRII DATA EXECUTARIISEMNATURILE EMITENTULUI

L. S.SEMNĂTURA PRESTATORULUI

MOTIVUL REFUZULUI

18

L. S.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

3. Determinarea cheltuielilor cu forţa de muncă

3.1. Stabilirea normelor pentru fiecare operaţie

Stabilim numărul de ore alocat pentru fiecare reper astfel încât timpul de realizare să fie cel

stabilit de beneficiar.

Astfel, vom face raportul dintre timpul necesar prelucrării de debitare cu fiecare timp a

celorlalte operații tehnologice de strunjire, frezare, găurire. În acest fel vom știi cât timp

trebuie să alocam pentru fiecare operație raportată la fiecare zi.

noo=( D o

DoD) ∙ nooD ;

Unde: noo- număr de ore alocat pentru operaţie

Do – durată operaţie

DoD- durată operaţie de debitare

nooD- număr de ore alocate pentru operaţie de debitare

Număr de ore alocat pentru operația de Debitare nooD :

nooD=9ore ;

Număr de ore alocat pentru operația de Stunjire nooS :

nooS=( DoS

DoD) ∙ nooD ;

ntoS=( 2321 ) ∙9=9 ,85 ore → aloc ă m 10 ore/ zi=600 min ;

Număr de ore alocat pentru operația de Frezare ntoF :

nooF=( DoF

DoD)∙ nooD ;

19

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

nooS=( 2621 ) ∙9=11 ,14 ore → aloc ăm11 , 14 ore / zi=669 min ;

Număr de ore alocat pentru operația de Găurire nooG :

nooG=( DoG

DoD) ∙ nooD ;

nooG=( 1921 ) ∙9=8 ,14 ore→ aloc ă m8 ,14 ore /zi=489 min ;

OperațiaDurata totală pentru întraga 

producție (ore) Tarif/oră (lei) Total cost manoperă (lei)

Debitare 525 8 4200Strunjire 575 10 5750Frezare 650 10 6500Găurire 475 9 4275

TOTAL 20725

20

Operația Număr de ore/zi noo

Debitare 9

Strunjire 10

Frezare 11.14

Găurire 8,14

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

21

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

3.2. Întocmirea statului de plată

S.C. Firma S. R. L

Baia Mare

Stat de plată pe luna decembrie 2013

Nume si prenumeSalariu de baza

Zile lucr.

Venit brut

CAS 10.50

%SOMAJ

0.5%CASS 5.5%

Venit net

Ded. Pers

Venit baza de

calculImpozit

16%Salariu

net AvansTotal/Rest

de plata

Semnatura

Busecan Ioan (debitator) 1400 25 1400 147 7 77 1169 320 849 135.84 1033.2 400 633.16Pop Vasile (strungar) 1600 25 1600 168 8 88 1336 270 1066 170.56 1165.4 600 565.44Ignat Cornel (frezor) 1800 25 1800 189 9 99 1503 390 1113 178.08 1324.9 800 524.92Deac Gheorghe (găuritor) 1200 25 1200 126 6 66 1002 150 852 136.32 865.68 200 665.68TOTAL 6000 100 6000 630 30 330 5010 1130 3880 620.8 4389.2 2000 2389.2

Director general, Director financiar-contabil Întocmit,Ing. Vasile Cuza ec. Elena Achim ec. Ana Pop

22

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

3.3. Stabilirea cheltuielilor societăţii comerciale cu taxele şi impozitele aferente salariilor

Debitator 1400 lei salariul brut

Contribuția la Asigurările Sociale CAS 291,2 lei (20,8%)

Contribuția la Asigurările Sociale de Sănătate CASS 72,8 lei (5,2%)

Contribuția la Fondul de Somaj 7 lei (0,5%)

Contribuția pentru Concedii Medicale și Indemnizații 11,9 lei (0,85%)

Contribuția la Fondul de Accidente de Muncă și Boli Profesionale 5,6 lei (0,4%)

Comisionul la Inspectoratul Teritorial de Muncă 10,5 lei (0,75%)

Contribuții la Fondul de Garantare al Plății Creantelor Salariale 3,5 lei (0,25%)

Total contribuții angajator: 402,5 lei

Salariu complet: 1802,5 lei

Strungar 1600 lei salariul brut

Contribuția la Asigurările Sociale CAS 332,8 lei (20,8%)

Contribuția la Asigurările Sociale de Sănătate CASS 83,2 lei (5,2%)

Contribuția la Fondul de Somaj 8 lei (0,5%)

Contribuția pentru Concedii Medicale și Indemnizații 13,6 lei (0,85%)

Contribuția la Fondul de Accidente de Muncă și Boli Profesionale 6,4 lei (0,4%)

Comisionul la Inspectoratul Teritorial de Muncă 12 lei (0,75%)

Contribuții la Fondul de Garantare al Plății Creantelor Salariale 4 lei (0,25%)

Total contribuții angajator: 460 lei

Salariu complet: 2060 lei

23

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Frezor 1800 salariul brut

Contribuția la Asigurările Sociale CAS 374,4 lei (20,8%)

Contribuția la Asigurările Sociale de Sănătate CASS 93,6 lei (5,2%)

Contribuția la Fondul de Somaj 9 lei (0,5%)

Contribuția pentru Concedii Medicale și Indemnizații 15,3  lei (0,85%)

Contribuția la Fondul de Accidente de Muncă și Boli Profesionale 7,2 lei, (0,4%)

Comisionul la Inspectoratul Teritorial de Muncă 13,5 lei (0,75%)

Contribuții la Fondul de Garantare al Plății Creantelor Salariale 4,5 lei (0,25%)

Total contribuții angajator: 517,5  lei

Salariu complet: 2317,5 lei

Găuritor 1200 lei salariul brut

Contribuția la Asigurările Sociale CAS 249,6 lei (20,8%)

Contribuția la Asigurările Sociale de Sănătate CASS 62,4 lei (5,2%)

Contribuția la Fondul de Somaj 6 lei (0,5%)

Contribuția pentru Concedii Medicale și Indemnizații 10,2 lei (0,85%)

Contribuția la Fondul de Accidente de Muncă și Boli Profesionale 4,8 lei, (0,4%)

Comisionul la Inspectoratul Teritorial de Muncă 9 lei (0,75%)

Contribuții la Fondul de Garantare al Plății Creantelor Salariale 3 lei (0,25%)

Total contribuții angajator: 345 lei

Salariu complet: 1545 lei

24

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

4. Stabilirea cheltuielilor cu amortizarea echipamentelor tehnologice

Echipamentele tehnologice au intrat în patrimoniul societăţii comerciale la data de 1 august

2011. Valorile de intrare în patrimoniu, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Calcul amortizare liniară ferăstrău cu bandă - 2600 lei durata normală de utilizare 8 ani

Amortizare lunară 2600 : 8 : 12= 27,08 lei/lună

Amortizare anuală 2600 : 8= 325 lei/an

Calcul amortizare liniară strung SN 400x1500 - 9400 lei durata normală de utilizare 8 ani

Amortizare lunară 9400 : 8 : 12= 97,91 lei/lună

Amortizare anuală 9400 : 8= 1175 lei/an

Calcul amortizare liniară mașină de frezat FUS 32 -11000 lei durata normală de utilizare

15ani

Amortizare lunară 11000 : 15 : 12= 61,11 lei/lună

Amortizare anuală 11000 : 15= 733,33 lei/an

Calcul amortizare liniară mașină de găurit G40 - 7400 lei durata normală de utilizare 12 ani

25

Denumire echipament Valoare de intrare, leiferăstrău cu bandă 2600strung SN 400x1500 9400maşină de frezat FUS 32 11000maşină de găurit G40 7400

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Amortizare lunară 7400 : 12 : 12= 51,39 lei/lună

Amortizare anuală 7400 : 12= 616,66 lei/an

5. Întocmirea documentelor în vederea depozitării reperelor

Unitatea:

S.C. Firma S.R.L

FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina: 1

Magazia:

__________________________

Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marcă, profil, dimensiune

Oţel S355

U/M Preţ unitar

Kg 3,72 lei

Document

Intrări Ieşiri Stoc

Data şi

semnătura de controlData Număr Fel

25.09.2013

1234 14062,5 25.09.2013

26

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

6. Calculul costului de producţie şi al preţului de livrare pentru produsul realizat

Resurse materiale: Oţel S355= Cantitate × Preţ unitar fără TVA

Oţel S355= 14062,5×3=42187,5 lei

Manoperă: Cost manoper ă=Nr . ore ∙tarif /¿ă

Debitare : Cost debitare=525 ∙ 8=420 0lei

Strunjire: Cost strunjire=575 ∙10=5750 lei

Frezare: Cost frezare=650 ∙10=6500 lei

Găurire: Cost g ăurire=475 ∙9=4275 lei

Total manoperă= 20725 lei

Cheltuieli cu salariile direct productive:

Denumire operație U.M.

Normă de timp

Tarif orar (lei/oră)Valoare

(lei)

Debitare ore 525 8 4200Strunjire ore 575 10 5750Frezare ore 650 10 6500Găurire ore 475 9 4275

Total salarii directe

- - - 20725

Cheltuielile generale de secţie: 20%

Ch .gen . de secț ie=20725 ∙ 0 ,2=4145 lei

27

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Cheltuielile generale de administraţie: 15%

Ch .gen . deadmin .=20725∙0 , 15=3108,75 lei

Cheltuieli cu amortizările:

Cheltuilile cu amortizările/oră:

Amortizare / ziNr . ore/ zi

Debitare: 27 , 08

16=1 ,6925 lei

Strunjire: 97 , 91

16=6 ,1194 lei

Frezare: 61 ,11

16=3 ,82 lei

Găurire: 51,38

16=3 , 211 lei

OperațiaDurata totală pentru întraga producție (ore) Amortizare/oră Total cost amortizare

Debitare 500 1,69 846,25Strunjire 550 6,12 3365,67Frezare 625 3,82 2387,50Găurire 450 3,21 1445,06

TOTAL 8044,48

Articole de calcul:

Articole de calculație / Cost de producție

Cheltuieli cu materi prime 42187,5

Cheltuieli cu salarii direct productive 20725

Cheltuieli generale de secție 4145

Cheltuieli generale de administrație 3108,75

28

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

Cheltuieli cu amortizările 8044,5

TOTAL (lei) 78210,75

PROFIT:

Cost de produc ț ie ∙12 %=78210,75∙ 0 , 12=9385,29 lei

PREȚ fără TVA:

Profit+Cost produc ț ie=9385,29+78210,75=87596,04 lei

PREȚ LIVRARE cu TVA:

Pre ț livrare cuTVA=1 , 24 ∙ 87596,04=108619,09 lei

29

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

7. Întocmirea documentelor de livrare la intern

FACTURASeria nr.

Nr. facturii

Data Click here to enter a date.

FURNIZ OR CUMPĂRĂTOR

Nume S.C OŢEL S.R.L Nume S.C. Firma S.R.LNr.ORC/

anNr.ORC/

anC.I.F. C.I.F.C.U.I. C.U.I.Sediul Sediul

Județul JudețulContul ContulBanca Banca

Nr.

Denumirea produselor sau a serviciilor

U.M Cantit. Prețul unitar

ValoareaValoarea cu

T.V.A.0 1 2 3 4 5 (3*4) 5+TVA

1 Oţel S355 kg 14062,5

3 42187,5 10125

23456789

10111213141516

Total 52312,5Moneda RON Din care

accize

EXPEDIȚIANumele delegatului

B.I./C.I. Seria n

30

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

r.

Semnăturile

31

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia mareFacultatea de Inginerie Str. Victor Babeş 62A Baia MareRomânia 43008330. 01. 2015

8. Przentarea grafică a venitului şi cheltuielilor

1 2

Venituri 108619 9

Cheltuieli 78210 75

10000

30000

50000

70000

90000

110000

Grafic Venit/Chelt

32