5
:.:r:jruL ~COUR JUDETMNMURE~ , tvtvtv.edu~s.ro -""'.~ .. -I MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Nr.lnreg.9784 /04.11.2013 PROIECT AREA UNIT ATII TEMA TICE : "Intrii baba iarnii-n sat" (Clasa pregatitoarc) PERIOADA decembrie SAPTAMANA I Zilla Competen(e Activitii(i integrate/discipline $i organizarea Detalii de COn(inllt Resllrse Evalllare colectivllllli de e1evi materiale Intalnirea de dimineata Asocierca cmotii1or de baza Jetoane cu Aprecieri globale Emo{ii Ji comporlamenle (pag. 14) (bucurie, tristete, frica, furie) cu emotii1e de baza ~i individuale Identificarea comportamentelor potrivite in anumite comportamente functie de emotie ( Ce este/nu este potrivit sa Exemple ce comportamente / potrivite/ nepotrivite in functie se stare Memorarea unor versuri ce descriu emitiile de Zo baza ..J~ CLR-1.1, " Tara mea" de Andrei Ciurunga -ascultare, formele de relief Imagini, harta Aprecieri globale 1.2, 1.3, 1.4 discutii pe baza imaginilor (pag. 26 - 25) Sunetul"c". Literele "c" ~i "C"; Creioane colorate ~i individuale - formularea de enunturi pe baza unei ilustratii; Elemente grafice - recunoa~terea forme lor de relief prezentate in poezle; VLM-2.2 - exercitii de sesizare a pozitiei sunetului "c" in pronuntarea unor cuvinte;

Planificare tematică clasa pregatitoare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Planificare tematică clasa pregatitoare

:.:r:jruL ~COUR JUDETMNMURE~,tvtvtv.edu~s.ro -""'.~..- I

MINISTERUL

EDUCATIEINATIONALE

Nr.lnreg.9784 /04.11.2013

PROIECT AREA UNIT ATII TEMA TICE : "Intrii baba iarnii-n sat"(Clasa pregatitoarc)

PERIOADA decembrieSAPTAMANA I

ZillaCompeten(e

Activitii(i integrate/discipline $i organizareaDetalii de COn(inllt

ResllrseEvalllaresoeci{ice colectivllllli de e1evi materiale

DP-2.1,2.2Intalnirea de dimineata Asocierca cmotii1or de bazaJetoane cuAprecieri globale

CLR- 1.2Emo{ii Ji comporlamenle (pag. 14) (bucurie, tristete, frica, furie) cuemotii1e de baza~i individuale

MM-2.1,Identificarea comportamentelor potrivite inanumite comportamente

2.2functie de emotie ( Ce este/nu este potrivit saExemple ce comportamente

facem atunci cand suntem fericiti/ tri~ti/potrivite/ nepotrivite in functie se

speriati/ manio~i.

stareN Memorarea unor versuri ce descriu emitiile de-- Zo baza~~..J~

CLR-1.1," Tara mea" de Andrei Ciurunga -ascultare,formele de reliefImagini, hartaAprecieri globale""

1.2, 1.3, 1.4discutii pe baza imaginilor (pag. 26 - 25)Sunetul"c". Literele "c" ~i "C";Creioane colorate~i individuale1.5,2.1,4.1

- formularea de enunturi pe baza unei ilustratii;Elemente grafice4.2

- recunoa~terea forme lor de relief prezentate inpoezle;A VLM-2.2

- exercitii de sesizare a pozitiei sunetului "c" inpronuntarea unor cuvinte;

Page 2: Planificare tematică clasa pregatitoare

M- ....•E-0Q~~<M~;:

MEM-l.l.2.1CLR-2.4A VLM-2.2

MM-I.I

M.M. 1.1

1.4,2.2ES 1.1,1.2

CLR-1.1,1.2,1.3,1.41.5,2.1,4.14.2

A VLM-2.2

MEM-2.2,3.3

CLR-1.2,1.3A VLM­

1.4,2.4

- exercitii de marc are a numarului de silabedintr-un cuvant;

Recunoa~tcrea ci frei 0 (pag. 24)Formare de multimi, numarare, comparare,scrierea cifrei 0

Interpretarea cantecului "5 ratu~te inotau"Recunoa~tcrea animalelor salbatice, importantapentru omAlcatuirea corpului animalelor

"Cantecul animalelor" -auditie- audierea cantecului demonstrat de cadrul

didactic sau redat cu ajutorul mijloacelortehnice;- observarea un or ilustratii pe textul canteculuicare u~ureaza receptarea;- desenarea unor imagini sugerate de textilecantecelor;

- acompanierea cantecelor cu percutie

corporala:- interpretarca cantecelor in colectiv, pe strafe.integral

Recunoa~terea formelor de relief prezentate in

poezia "Tara mea"; (pag. 25)- exercitii de sesizare a pozitiei sunetului "c" inpranuntarea unor cuvinte;- exercitii de marc are a numarului de silabedintr-un cuvant;

Recunoa~terea animalelor domestice,importanta pentru om, hrana corespunzatoare(pag. 25)Alcatuirea corpului animalelor: colaj

Numarul ~i cifra 0

Plante ~i animale -animalesalbatice- alcatuirea corpului

Colinde

formele de relief

Sunetul "c". Literele "c" ~i "C" ­consolidare

Elemente grafice

Plante ~i animale -animaledome stice- alcatuirea corpului

fisa de lucru,creioane colorate,

imagini, foarfece,lipici

-jucarii deacompaniament-jucariile muzicaleimpravizate

Imagini, hartaCreioane colorate

Atlas zoologic,...Imaginlfi~e pe calculator:CD "A venturi Ielui Chit" Editura, ,Edu

Turul galeriei

Aprecieri globale

Aprecieri globale~i individuale

Observaresistematica

2

Page 3: Planificare tematică clasa pregatitoare

-0::("1;:;-u~O::N~-:-If)~

ES-.1.1DP-2.2CLR­

1.2,3.2A VLM-2.2

RELIGIE

CLR-1.2,2.2, 1.4, 4.2A VLM-2.3

MEM­

2.2,3.3CLR-2.3

OptionalCTBM

EFS

lmi pasii de tine (pag. 14)

- povestire dupa imagini- grija fata de sine, de ceilalti, de lucrurileincredintate

- neglijenta grija fata de sine, de ceilalti, delucrurile incredintate, fata de mediul

inconjurator

Identificarea sunetului 0 (pag. 27)- exercitii de sesizare a pozitiei sunetului "0" Inpronuntarea unui cuvant;

- exercitii de marcare a numarului de silabedintr-un cuvant;

- jocuri de ral: exersare de dialaguri IntrepersanaJe;

- ardanarea persanajelar pave~tii;- recunaa~terea literelar "a", "0":- descaperirea intrusului Intr-un ~ir de abiecte(sartare dupa criteriul dat);- exercitii de scriere a literelar "a" ~i ;'0";- exercitii de trasare a unar elemente grafice;

Pavestea cifrei 6 (pag. 26)-ascultare, discutiiFarmare de multimi, numarare, camparare,scrierea cifrei 6

lnterpretarea cantecului "Cantecul numerelar"Cadouri ~itraditii

Simularea unar situatii de compartament Incadrul grupului;

Smitarea unar stari, atitudini, canduite pnncomunicarea nanverbaHi;Jacuri de ral;

Campartamente moral-civiceNarme de canduita

Sunetul 0 ~i literele 0 ~i 0 de tipar

Numarul ~i cifra 6

versuri adecva

situatii de comportament

EDUCATIE FIZICA

Fise de lucru, caiet

special

lmagini, beti~aare,jetoane cu silabe,

jetaane

Fi~a de lucru,creiaane calorate

abservareasistematica a

copiilar

abservareasistematica a

capiilor;intereval uare

abservareasistematica aelevilarev. selectiva

abservareasistematica aelevilar

-..-'

Page 4: Planificare tematică clasa pregatitoare

1"1....•_0o~

....,1"1....•

vi;

_1"10::0~NZr-i- ->~

CLR-1.2,2.2, 1.4,4.2A VLM-2.3

MEM-2.1A V -1.3

EFS

OPT.,c.L.R. 1.11.2, 1.3, 1.4

1.5, 2.1, .1

4.2

A.V.L.M2.3.

A VLM­

2.1,1.1.

Identifiearea sunetului 0 (pag. 27)

- exereitii de sesizare a pazitiei sunetului "a" inpranuntarea unui euvant;- exereitii de mareare a numarului de silabedintr-un euvant;

- jaeuri de rol- recunaa~terea literelar "a","0";- deseaperirea intrusului intr-un ~ir de abieete

(sartare dupa eriteriul dat);- exereitii de scriere a literelar "a" ~i "0";- exereitii de trasare a unar elemente grafice;

Plante si animale (pag. 27)- earpuri eu viata- carpuri fara viata- realizeaza earespandenta dintre animale si

hrana lar preferata- ealareaza earespunzatar bulinele

"Cea dintai ninsoare .. (pag. 28)- farmularea de enunturi pe baza unei ilustratii;- reeunaa~terea pave~tii ilustrate;- numirea ~i deserierea persanajelar;- exercitii de sesizare a pazitiei sunetului "a" inpranuntarea unui cuvant;- exercitii de marcare a numarului de silabedintr-un cuvant;

- ardanarea persanajelar pave~tii;- recunaa~terea literelar "a" "A'"Y , ,

- descaperirea intrusului intr-un ~ir de abiecte

(sartare dupa criteriul dat);"Steaua magica "Auditie- Steaua sus rasare

Sunetul 0 ~i literele 0 ~i 0 de tipar

Plante ~i animale

EDUCA TIE FIZICA

LlMBA ENGLEZA"Cea dintai ninsaare'"

-enunturi care sa cantina distinctiiintre abiecte

-dialaguri-Sunetul "a". Literele "a" ~i "A";-Elemente grafice

Pata de culaare:

(strapire, suflare)

Imagini, beti~aare,jetoane cu silabe,

CD

caiet li~e de lucru,plan~a , imaginidin paveste,imagini diverse

Coli de hartie,tuburi de culaare'

abservareasistematica a

capiilar;intereval uare

ev. selectiva

Observaresistematica

Aprecieriindividuale

expazitie

4

Page 5: Planificare tematică clasa pregatitoare

MM-I.I...

Imagml

AVLM

-decupare "Bradut" -colaj- hartieAnaliza lucrarii2.3.

-colorare - acuareleC.L.R.

-lipire -pensule.1.2.,3.2.

Spune-mipovesteaIucrari itale-prezentarealucrarii

5