25
PLAN SECTORIAL 2015-2018 PROIECT ADER 3.3.12. Creşterea competitivităţii tehnico- economice în pomicultură prin tehnologii adaptate la condițiile pedoclimatice din România în vederea implementării Subprogramului tematic Pomicol în perioada 2015-2020 Director proiect: Dr. ing. Emil CHIȚU INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI - MĂRĂCINENI

PLAN SECTORIAL 2015-2018 PROIECT ADER 3.3.12. · PDF filePLAN SECTORIAL 2015-2018 PROIECTADER 3.3.12. Creşterea competitivităţii tehnico-economice în pomicultură prin tehnologii

Embed Size (px)

Citation preview

PLAN SECTORIAL 2015-2018PROIECT ADER 3.3.12.

Creşterea competitivităţii tehnico-economice în pomicultură prin tehnologii adaptate la condițiile pedoclimatice din

România în vederea implementării Subprogramului tematic Pomicol în

perioada 2015-2020

Director proiect: Dr. ing. Emil CHIȚU

INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTAREPENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI - MĂRĂCINENI

PARTENERI

CO – Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni - ICDP PITEȘTI

P1 – Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București

P2 – Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești –SCDP Voinești

P3 – Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri, Dăbuleni – CCDCPN Dăbuleni

P4 – Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București

Durata proiectului: 2013.10.2015 – 24.12.2018Bugetul proiectului: 812.850 lei

OBIECTIVELE PROIECTULUI

• Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole

Obiectivul general:

• Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător

Obiectivele specifice

• Utilizarea bazelor de date climatologice istorice pentru diagnosticarea tendințelor schimbărilor climatice şi privind impactul acestora asupra plantaţiilor actuale;

• Testarea celor mai valoroase soiuri și portaltoi autohtoni și de peste hotare din punct de vedere al rezistenţei sau toleranţei la stresul radiativ, termic, hidric, mecanic, pedologic şi biotic din zona de experimentare în cadrul tehnologiilor optimizate;

• Monitorizarea parametrilor morfologici, fenologici, anatomici, biochimici şi fiziologici ai soiurilor şi portaltoilor indicatori ai stresului climatic timpuriu. Monitorizarea parametrilor pedologici. Impactul lucrărilor tehnologice asupra agroecosistemului. Eficiența economică;

• Alcătuirea unor metodologii de diagnosticare şi monitorizare a stresului ambiental timpuriu în plantaţiile pomicole inovative.

Obiective măsurabile

Obiectivele Fazei II/2016

Organizarea şi amplasarea în teren a schemelor experimentale. Instalarea dispozitivelor de monitorizare. Experimentarea modelelor tehnologice. Monitorizare boli și dăunători.

‐ Observaţii fenologice, măsurători şi analize. ‐ Aplicarea schemelor experimentale.‐ Raport de cercetare ştiinţific şi tehnic.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

Principalele activităţi întreprinse în desfăşurarea fazei II 2016

Nr.crt.

Parteneri /acronim

Rezultate preconizate

Rezultate obţinute

1 Coordonator proiect ICDP Mărăcineni

Organizarea şi amplasarea în teren a schemelor experimentale. Instalarea dispozitivelor de monitorizare. Experimentarea modelelor tehnologice. Monitorizare boli și dăunători.

- Analiză privind schimbările climatice din ultimii 30 de ani și impactul acestora asupra plantațiilor pomicole din România.-Dinamica fenologică din ultimii 47 de ani la pornirea în vegetație a pomilor.- Starea de fertilitate a solurilor din parcelele experimentale.- Organizarea şi amplasarea în teren a schemelor experimentale. - Instalarea dispozitivelor de monitorizare. - Experimentarea modelelor tehnologice. Monitorizare boli și dăunători.

2 Partener 1 – ICPA București

3 Partener 2 – SCDP Voinești

4 Partener 3 –CCDCPN Dăbuleni

5 Partener 4 – INMA București

- S-a comparat dinamica temperaturilor minime absolute anuale din ultimii 30 de ani (1986-2015) cu un interval de referință pentru lucrarea de zonare a pomiculturii în România (1961-2015), pentru a putea explica pagubele frecvente din ultimii ani provocate de geruri la cais și piersic, în multe zone din sudul țării.

Rezultate : ICDP Pitești, Mărăcineni- S-au caracterizat tendințele de creștere a temperaturilor maxime și minime anuale și lunare ale aerului și amplitudinilor medii zilnice din perioada 1985 – 2014 (30 de ani) în România și de la 29 de stații climatologice uniform distribuite în teritoriu, reprezentative pentru arealele pomicole de interes.

- S-a studiat evoluția factorilor meteorologici în perioada 1 octombrie 2015 - 31 martie 2016 și starea de vegetație a plantațiilor pomicole, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

- S-a prezentat dinamica fenologică la pornirea în vegetație a pomilor la ICDP Pitești Mărăcineni în anul 2016, comparativ cu ultimii 47 de ani – se evidențiază tendințele reprezentative pentru zona colinară din sudul României.

- S-au organizat şi amplasat în teren schemele experimentale: 3 experiențe la măr, una la prun, două la cireș, una la piersic și una la coacăz. S-a determinat starea de fertilitate a solurilor din parcelele experimentale prin analize de laborator în vederea fundamentării științifice a planurilor de fertilizare.

Dinamica tendințelor liniare pe deceniu ale temperaturilor medii lunare ale aerului în intervalul 1984‐2015 în România (medii 29 localități ‐ coeficient de determinare, nivel de semnificație și tendință liniară pe deceniu)

În condițiile în care în ultimul deceniu, față de deceniul 1969-1978, temperatura medie anuală a aerului a crescut cu 1,3°C, iar precipitațiile au rămas constante, deficitul pluviometric a crescut de la 86 mm la 172 mm

Temperaturile minime ale aerului (°C) scad o dată la 4 ani sub valorile prezentate în hartă

S-a manifestat în ultimii 30 de ani tendința de scădere a temperaturilor minime absolute anuale în exteriorul arcului carpatic și de creștere a acestora în Transilvania

Decălirea accentuată a pomilor la sfârșitul lunii decembrie 2015 s-a putut produce, ca și în anul anterior, datorită tendinței de încălzire a lunii noiembrie care a favorizat

acumularea unui număr de ore de frig (între 0 și 7°C) de 913 ore până la sfârșitul lunii decembrie.

Oscilații neobișnuite ale temperaturii aerului în iarna 2015-2016 la Mărăcineni, Argeș

- Cais – a fost specia cea mai afectată de accidentele climatice ale acestui an din perioada de repaus, dar mai ales din luna martie. 50% din mugurii de rod au pierit în luna ianuarie la Dăbuleni, dar numai sub 12% la Băneasa și sub 4% la Constanța. Datorită înghețurilor târzii au pierit la Voinești 95% din flori, la Constanța între 80 și 95%, la Iași între 70 și 80% și la Dăbuleni 42%.

Pagube provocate de ger și înghețuri târzii - 2016- În urma analizei efectuate în decada a III-a a lunii martie, de către specialiștii ICDP Pitești și ai stațiunilor pomicole (Băneasa, Bistrița, Constanța, Iași, Fălticeni, Târgu Jiu, Voinești și CCDCPN Dăbuleni), s-au semnalat pagube la unele specii pomicole, astfel:

- Piersic – pierderi de muguri de rod datorate gerurilor s-au înregistrat la Dăbuleni (35%) și la Mărăcineni în procent foarte mic (14%). S-au semnalat însă pagube mari (până la 100%) la pomii în declin din sudul județului Argeș (Stolnici). Pagube mari au produs și înghețurile din luna martie la Voinești – 60% și Dăbuleni 60% din mugurii de rod aflați în faza de buton roz.

- Cireș – s-au semnalat pagube mai importante, prin degerarea mugurilor de rod în cursul lunii ianuarie, la ICDP Mărăcineni la soiurile altoite pe Gisela 5 (Ferrovia 73%, Skeena 60%, Kordia 28% și Daria 34%) și la Fălticeni sub 21%. Datorită acțiunii înghețurilor târzii din perioada dezmuguririi au fost afectați 30% din mugurii de rod la Dăbuleni și în faza umflării la SCDP Bistrița (între 5 și 35%).

Muguri de cais afectați de ger la Stolnici, jud. Argeș

Flori de cais afectate de înghețurile târzii din perioada 17 – 21 martie 2016 , la CCDCPN Dăbuleni, jud. Dolj

Soiul de cireș Kordia altoit pe Gisela 5 – muguri de rod

degerați la Mărăcineni, jud. Argeș Soiul de cireș Skeena – muguri

degerați la Mărăcineni, jud. Argeș

Muguri de piersic degerați – pomi neirigați de la Stolnici, jud. Argeș

Muguri de prun afectați de ger după oscilațiile

mari de temperatură din iarna 2015 – 2016 ;

pomi în sistem neirigat de la Stolnici, jud. Argeș

Oscilație neobișnuită a temperaturii aerului în iarna 2014-2015 la Mărăcineni, Argeș

În anul precedent, oscilația temperaturii a fost și mai accentuată și s-a petrecut pe un interval de 7,7 zile, dar a survenit tot după realizarea numărului de ore de frig necesar parcurgerii repausului profund. Decălirea accentuată a pomilor de la mijlocul lunii decembrie 2014, s-a putut produce ca urmare a realizării unei sume a orelor de frig necesare parcurgerii perioadei de repaus profund, de aproximativ 700 de ore, între 0 și 7°C. În condițiile realizării la Mărăcineni, Argeș, a acestui contrast termic uriaș de aproximativ 40°C, în numai 6-7 zile, mugurii de rod ai soiurilor de cais au fost afectați în procent de peste 95% (94-98,5% la soiurile Valeria, Carmela, Viorica, Rareș și Dacia).

Dinamica fenologică multianuală a organelor generative și tendințele liniare de evoluție a fiecărei fenofaze la soiul de măr Golden delicious (Mărăcineni, 1969‐2014)

pomi.

- S-au obţinut corelaţii foarte semnificative între principalii indici hidrofizici şi densitatea aparentă a solului cu textura mijlocie studiat. Astfel, compactarea solurilor în livezi deteriorează structura solului şi reduce accesibilitatea apei pentru pomi.

Rezultate : Partenerul 1 – ICPA București- S-a efectuat un studiu al distribuţiei spaţiale a curbelor caracteristice ale apei

dintr-un sol cu textură luto-nisipoasă şi consecinţele referitoare la aplicarea irigării într-o livadă intensivă de prun.

- S-a determinat densitatea radiculară la prun şi măr altoiţi pe portaltoi de vigoare redusă pentru a îmbunătăţi managementul livezilor.

- Pomii maturi studiaţi, prun şi măr altoiţi pe portaltoii Saint Julien A şi M.9, au arătat o concentrare intensă de rădăcini lângă trunchi şi nu au ocupat întregul volum de sol dintre pomi, în condiţiile experimentale şi de mediu din partea de sud a României, din Câmpia Piteştilor şi Podişul Getic.-

acoperă cele mai multe rădăcini.

- Atunci când se aplică regimul de irigare în optim, se recomandă o adâncime de umectare teoretică, pentru calculul cantităţii de apă aplicată (norma de udare), de 0,4-0,6 m; apa şi îngrăşămintele chimice trebuie aplicate pe suprafaţa care acoperă cele mai multe rădăcini.

- Atunci când se doreşte un control strict asupra activităţii radiculare privitor la prognoza şi aplicarea irigaţiei şi a îngrăşămintelor, rădăcinile pomilor pot fi tăiate vertical, paralel cu rândul de pomi, la o distanţă de cca. 0,5-0,8 m faţă de acesta.

- S-a început experimentarea modelelor tehnologice. Evoluţia condiţiilor climatice înregistrate la Voineşti în anul 2016, au determinat declanşarea înfloritului începând cu primele zile din decada a II-a a lunii aprilie, respectiv în data de 11.04.2016 la soiul de măr Iris şi s-a eşalonat pe o perioadă de 7-9 zile, fiind normală, ca urmare a temperaturilor maxime diurne absolute de 18 - 28,1°C înregistrate la înflorit.

Rezultate : Partenerul 2 – SCDP Voinești

normală.

- S-au organizat şi amplasat în teren a schemelor experimentale. În anul 2016, în livezile de măr de înaltă densitate de la SC Mere de Voineşti, proprietar Ionescu Dan, loturi demonstrative de la SCDP Voineşti, Pădure Eusebiu, Mihăilă Ion, Livezile de la Malu cu Flori, gradul de înflorire este abundent, corespunzător realizării unor producţii normale şi chiar peste normală.

- S-a început monitorizarea bolilor şi dăunătorilor. În zona Voineşti, cele mai păgubitoare boli pentru soiurile de măr sensibile le reprezintă rapănul (Venturia inaegualis) şi făinarea (Podosphaera leucotricha) care beneficiază de o sursă importantă de infecţie. Făinarea s-a instalat încă de la fenofaza de umflare a mugurilor de rod,

- Oscilații mari de temperatură, de peste 30°C într-un interval de numai 4 – 5 zile (25 decembrie 2015 – 01 ianuarie 2016 și 14 ianuarie – 19 ianuarie 2016), combinate cu apariția unor temperaturi foarte scăzute precum și apariția înghețurilor târzii, au influenţat semnificativ plantaţiile pomicole de pe solurile nisipoase.

Rezultate : Partenerul 3 – CCDCPN Dăbuleni

- S-a studiat influenta temperaturilor din perioada de repaus asupra mugurilor de rod la speciile piersic și cais. Au fost efectuate determinări la speciile cais, piersic de viabilitate a mugurilor floriferi.

- S-a caracterizat starea de aprovizionare a solului din câmpul experimental în elemente minerale

- S-au monitorizat bolile și dăunătorii la speciile piersic și cais de pe solurile nisipoase și s-au prezentat cerințele piersicului și caisului de pe solurile nisipoase față de factorii de mediu.

- Totodată, s-a elaborat o bază de date suport cu echipamente de întreținere şi fertilizare a plantațiilor pomicole şi potențiali furnizori.

Rezultate : Partenerul 4 – INMA București- În aceasta etapă activitățile s-au concentrat pe lucrările de întreținere şi fertilizare a solului din cadrul plantațiilor, identificarea utilajelor agricole specifice activităților precum şi fabricanți ai acestora.

- Se practică mai multe metode de întreținere a solului, fiecare având avantaje și dezavantaje, dintre acestea cele mai utilizate sunt următoarele:

- Ogorul lucrat: arat, discuit, grăpat, fertilizat pe toata zona dintre rândurile de pomi.

- Înierbarea totală sau alternativă a intervalului dintre rânduri: lucrări sub pomi, pe rândurile de pomi.

- Erbicidarea intervalului și lucrarea solului pe rândul de pomi (la plantațiile mature).

- Înierbarea totală a livezii după intrarea pe rod: cosit si lăsat ierburile pe sol sub forma de mulci.

- În cadrul prezentei etape a proiectului ne-am ocupat in extenso de primele două sisteme de întreținere a solului, celelalte două urmând a fi aprofundate la etapa următoare.

P4 – SCHEMA EXPERIMENTALĂ

- S-a publicat în acest an o carte și două lucrări științifice astfel:- Chițu E., Călinescu M., Isac I., Iancu M., Dumitru Sorina Justina, Ignat P., 2016. Zonarea speciilor pomicole în bazinele județului Argeș în funcție de condițiile pedoclimatice. Editura Invel Multimedia, București. ISBN 978-606-764-013-7; Tipografia color Universal Pitești: 140 pp.

Rezultate : Publicații- S-au susținut în cursul acestui un referat la workshop-ul din data de 22.04.2016 la ICDP Piteşti –Mărăcineni, privind diseminarea rezultatelor din cadrul proiectelor ADER 3.1.2, ADER 3.2.1, ADER 3.2.2, ADER 3.3.1, ADER 3.3.3 şi ADER 3.3.12, componente ale Planului Sectorial al MADR pe anii 2015-2018.

- Păltineanu, C., Septar, L., Chițu E., 2016. Temperature Profile in Apricot TreeCanopies under the Soil and Climate Conditions of the Romanian Black SeaCoast. International Journal of Biometeorology. March, Volume 60, Issue 3, pp 401-410. DOI: 10.1007/s00484-015-1037-3.

- Paltineanu C., Septar L., Gavat C., Chitu E., Oprita A., Moale, C., Calciu I., Vizitiu O., Lamureanu G., 2016. Characterizing Root Density of Peach Trees in a Semi-arid Chernozem to Increase Plant Density. International Agrophysics, Volume 30, Issue 1: 67–74, ISSN (Online) 2300-8725, DOI: 10.1515/intag-2015-0079, February 2016.