Plan Prevenire Poluare

Embed Size (px)

Citation preview

Roia Montan Gold Corporation

Proiectul Roia Montan:

Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale

APROB DIRECTOR GENERAL

Plan de prevenire si combatere a polurilor accidentale

SE AVIZEAZ: Director Executiv Director Autorizri, Conformare si Sisteme de Management

ROIA MONTAN Ediia 2 / 2006

Pagina 2 din 72

CUPRINS

1

Capitolul I GENERALITI ..................................................................................................6 1.1 Scop.................................................................................................................................6 1.2 Domeniu de aplicare........................................................................................................6 1.3 Baza legal ......................................................................................................................6 1.4 Definiii .............................................................................................................................6 2 Capitolul II MEMORIU TEHNIC ...........................................................................................8 2.1 Datele de identificare ale folosinei ..................................................................................8 2.2 Amplasament. Obiect de activitate [09], [11] ...................................................................8 2.3 Alimentare cu apa [10], [18]...........................................................................................10 2.3.1 Alimentare cu apa potabil ...................................................................................10 2.3.2 Alimentare cu apa tehnologica .............................................................................10 2.4 Staii, instalaii de epurare i canale de evacuare ape uzate menajere, industriale si meteorice [10], [18]...................................................................................................................11 2.4.1 Ape uzate menajere si industriale ........................................................................11 2.4.2 Ape meteorice ......................................................................................................11 2.5 Decizia conductorului unitii de numire a colectivului pentru combaterea polurilor accidentale [01] ........................................................................................................................11 2.6 Elemente principale ale polurilor accidentale [01] .......................................................11 2.7 Modul de acionare in caz de producere a unei poluri accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a resurselor de apa ...............................12 2.7.1 Planurile de prevenire si combatere a polurilor accidentale [01] ........................12 3 Capitolul III PLANURILE DE PREVENIRE I COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU FIECARE SECTOR SAU DOMENIU DE ACTIVITATE......................13 3.1 Scurt memoriu tehnic de prezentare a instalaiilor de unde pot proveni poluri accidentale ...............................................................................................................................13 3.1.1 Sistemul de alerta prezentat in procedura de alertare in caz de poluare accidentala............................................................................................................................13 3.1.2 Modul de aciune a personalului cu atribuii in prevenirea si combaterea polurilor accidentale pentru:................................................................................................................13 3.1.3 Masurile si lucrrile aferente pentru prevenirea polurilor accidentale.................13 3.2 Plan de situaie al zonei punctului critic .........................................................................13 3.3 Schia tehnologica cu detalierea punctului critic ............................................................13 4 ANEXE..................................................................................................................................14 Anexa nr. 1 METODOLOGIE PRIVIND ELABORAREA PLANURILOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALE.........................................................................15 Anexa nr. 2 PROCEDURA OPERATIONAL REFERITOARE LA SISTEMUL DE ALERT N CAZ DE POLUARE ACCIDENTAL............................................................................................17 Anexa nr. 3...................................................................................................................................22 Anexa nr. 4 TABEL CU AUTORITILE COMPETENTE CARE TREBUIE ANUNATE N CAZUL PRODUCERII POLURILOR ACCIDENTALE A APELOR ............................................24 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................82

Pagina 3 din 72

TabeleTabel nr. 1 COMPONENTA COLECTIVULUI PENTRU COMBATEREA POLURILOR ACCIDENTALE [01], [16], [21] .....................................................................................................26 Tabel nr. 2 LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN UNITATE DE UNDE POT PROVENI POLURI ACCIDENTALE [01], [10], [11], [12], [19], [20], [21] ....................................................32 Tabel nr. 3 FISA POLUANTULUI POTENIAL [01], [06], [07], [17], [20]................................37 Tabel nr. 4.0.0 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI IN VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE....................................................................................................42 Tabel nr. 4.0 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (A) Zonele miniere de exploatare [01], [11], [12], [16], [21] 43 Tabel nr. 4.1 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C1) Rezervor de stocare a soluiei de cianur de sodiu [01], [11], [12], [20]..............................................................................................................44 Tabel nr. 4.2 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C2) Rezervor de stocare a soluiei de acid clorhidric [01], [11], [12] 45 Tabel nr. 4.3 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C3) Tancuri de leiere [01], [11], [12], [20] .............46 Tabel nr. 4.4 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C4) ngrotorul de steril [01], [11], [12], [20] .........47 Tabel nr. 4.5 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C5) Instalaia de denocivizare cianuri DETOX [01], [11], [12], [20] 48 Tabel nr. 4.6 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C6) Rezervor de stocare a soluiei bogate [01], [11], [12], [20] 49 Tabel nr. 4.7 PROGRAM DE MSURI SI LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C7) Rezervor de stocare a soluiei de metabisulfit ; Rezervor de stocare a soluiei de sulfat de cupru [01], [11], [12] .................................................50 Tabel nr. 4.9 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C9) Rezervor de stocare a soluiei de hidroxid de sodiu [01], [11], [12]......................................................................................................................51 Tabel nr. 4.10 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C10) Rezervor de stocare a laptelui de var [01], [11], [12] 52 Tabel nr. 4.11 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C11) Mcinare umed [01], [11], [12], [20] .............53 Tabel nr. 4.12 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C12) Zona de desorbie [01], [11], [12], [20] ...........54 Tabel nr. 4.13 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C13) Rezervor apa de proces; Recipieni de stocare hipoclorit de sodiu [01], [11], [12], [20] .........................................................................................55 Tabel nr. 4.14 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C14) Staia de neutralizare ape acide (ARD) Reactor lapte de var; Decantor [01], [11], [12] .............................................................................56 Tabel nr. 4.15 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C18) Rezervoare de combustibili [01], [11], [12].....57 Tabel nr. 4.16.a PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C19) Sisteme de vehiculare a soluiei de cianura ; Sisteme de vehiculare i/sau preparare a tulburelii cianurate ; Sistemele de vehiculare a soluiilor/suspensiilor cu coninut de cianuri - (conducte, armturi, pompe) [01], [11], [12], [20]..58 Tabel nr. 4.16.b PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C19) Sisteme de vehiculare a soluiei de acid clorhidric ; Sisteme de vehiculare a soluiei de hidroxid de sodiu - (conducte, armturi, pompe) [01], [11], [12] 59 Pagina 4 din 72

Tabel nr. 4.17 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (D) Conducta de hidrotransport a tulburelii; Conducta de vehiculare a apei limpezite din iaz; Conducta de vehiculare a apelor acide din Iazul Cetate la Staia de neutralizare (ARD) [01], [11], [12], [18], [19], [20], [21] .................................................60 Tabel nr. 4.18 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (E) Iazul de decantare [01], [11], [12], [18], [19], [20], [21] 61 Tabel nr. 4.19 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (F) Iazul de colectare ape acide [01], [10], [11], [12], [18], [21] 62 Tabel nr. 4.20 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (G) Halde de steril [01], [10], [11], [12], [18], [21] .....63 Tabel nr. 5 COMPONENA ECHIPELOR DE INTERVENTIE PENTRU [01].........................64 Tabel nr. 6 LISTA DOTRILOR I A MATERIALELOR NECESARE PENTRU SISTAREA POLURII ACCIDENTALE [01], [21] ...........................................................................................65 Tabel nr. 7 PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE A LUCRTORILOR DE LA PUNCTELE CRITICE I A ECHIPELOR DE INTERVENIE [01], [16], [21] ...................................................66 Tabel nr. 8 RESPONSABILITILE CONDUCTORILOR [01], [16], [19], [21] .....................67 Tabel nr. 9 LISTA UNITILOR CARE ACORD SPRIJIN N CAZUL APARIIEI UNEI POLURI ACCIDENTALE ...........................................................................................................68 Tabel nr. 10 LISTA FOLOSINELOR DIN AVAL CARE POT FI AFECTATE ..........................69 Tabelul actualizrilor i revizuirilor ...............................................................................................81

Pagina 5 din 72

1 1.1

CAPITOLUL I GENERALITI Scop

Planul de prevenire si combatere a polurilor accidentale se elaboreaz n scopul proteciei calitii resurselor de ap. [01] 1.2 Domeniu de aplicare

Planul de prevenire si combatere a polurilor accidentale se elaboreaz de ctre orice folosin potenial poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentala a resurselor de apa.[01], [02], [03] Planul de prevenire si combatere a polurilor accidentale face parte integranta din Autorizaia de gospodrire a apelor eliberata de A.N. Apele Romane sau unitile sale teritoriale. [02] 1.3 Baza legal OUG 195/2005 privind protecia mediului cu modificrile ulterioare; Legea nr. 107/1996 Legea Apelor, modificata si completata de Legea nr. 310/2004 si Legea nr. 112/2006 ; Ordinul comun nr.638/2005 a M.M.G.A. si 420/SB/2005 a M.A.I. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice si poluri accidentale si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aprare operativa mpotriva inundaiilor, gheurilor si polurilor accidentale ; Ord. 278/1997 al M.A.P.M. pentru aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a polurilor accidentale la folosinele de ap potenial poluatoare ; HGR nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizaiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situaiilor de urgenta ; OUG 21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen Ord. 161/2006 al M.M.G.A. pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitii apelor de suprafa in vederea stabilirii strii ecologice a corpurilor de apa Definiii

1.4

Poluare accidental orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau alta cauza asemntoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamiti naturale si in urma creia apa devine improprie folosirii posibile nainte de poluare . Poluarea accidentala este, de cele mai multe ori, de intensitate mare si de scurta durata. [01] Poluarea accidentala a resurselor de apa de suprafa sau subterane este un tip de risc care genereaz situaii de urgenta. [03] Situaie de urgent - eveniment excepional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate amenin viata si sntatea populaiei, mediul nconjurtor, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea strii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si aciuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al forelor si mijloacelor implicate. [05] Gestionarea situaiilor de urgen generate de poluri accidentale - identificarea si monitorizarea, ntiinarea factorilor interesai, avertizarea populaiei, evaluarea, limitarea, nlturarea sau contracararea factorilor de risc. [03]

Pagina 6 din 72

Stare de alert - se refera la punerea de ndat in aplicare a planurilor de aciuni si msuri de prevenire, avertizare a populaiei, limitare si nlturare a consecinelor situaiei de urgenta ; [05] Puncte critice punctele din cadrul unitii, unde se pot produce pierderi de produse (semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse finite, combustibili sau alte materiale solide sau lichide), care, prin antrenare in reelele pluviale, de alimentare cu apa, canalizri, in sol sau evacuri directe in receptor natural, pot provoca poluri accidentale ; [01] Poluani poteniali substane care pot sa determine poluare ;[02] Stare de alert n caz de poluare accidental stare care se declara in cazul iminentei ameninrii sau producerii polurii resurselor de apa si care se refera la punerea de ndat in aplicare a planurilor de aciuni si masuri de prevenire, avertizare, limitare si nlturare a consecinelor unei poluri accidentale ; [01], [05] Prevenirea si combaterea efectelor polurilor accidentale a resurselor de apa totalitatea masurilor si aciunilor care implica: masuri de prevenire, mijloace si construcii cu rol de aprare si pregtire pentru intervenii, aciuni operative de urmrire a undei de poluare, limitarea rspndirii, colectarea, neutralizarea si distrugerea poluanilor; masuri pentru restabilirea situaiei normale si refacerea echilibrului ecologic.[01], [02], [03]

Pagina 7 din 72

2 2.1

CAPITOLUL II MEMORIU TEHNIC Datele de identificare ale folosinei

Utilizator : RMGC Folosina de apa : RMGC Adresa : Str. Pia, nr. 321, Roia Montan-517615, jud. Alba CUI : Registrul comerului : Telefon : Fax : Telefon permanenta : Curs de apa in care se evacueaz apele uzate (cu specificarea codului cadastral al acestuia) : - p. Corna - IV-1.081.10.02.00.0 - p. Roia Montan - IV-1.081.10.04.00.0 - p. Abrud - IV-1.081.10.00.00.0 Cod cadastral al folosinei de apa : Se determina de ctre SGA Alba, numai dup realizarea obiectivelor amplasate pe ape sau in legtur cu apele si/sau intrarea acestora in exploatare 2.2 Amplasament. Obiect de activitate [09], [11]

RMGC este situata pe teritoriul administrativ al com. Roia Montan si al oraului Abrud, jud. Alba, in bazinul hidrografic al p. Abrud, afluent de dreapta al r. Arie. Societatea are legtur prin DJ 742 la DN 74 Alba Iulia Abrud - Brad (prin loc. Corna) si la DN 74A Abrud Cmpeni (prin loc. Roia Montan). Prin intermediul DN 74A se realizeaz si legtura cu DN 75 Turda Oradea. Obiectul de activitate il constituie explorarea si exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roia Montan (situat in Munii Metaliferi), precum si procesarea respectiv prelucrarea metalurgica a acestora. Fluxul tehnologic cuprinde, in principal, urmtoarele procese, in capaciti de producie proprii : Lucrri de exploatare miniera la zi n patru cariere (Cetate, Crnic, Orlea, Jig), din care in primele trei exista deja lucrri minere vechi. o Activitatea de extracie miniera propriu-zisa, prin pucare in guri forate ; o ncrcarea cu excavatoare si autoncrctoare frontale cu cupa de 19,5 mc si transportul intern de minereu de la cariera la uzina de preparare, halde de steril minier sau halde de minereu srac, cu autocamioane de 150 t. o Asecarea apelor din zona carierelor prin canale colectoare de garda, puuri de asecare si drenuri suborizontale cu scurgere gravitaional Prepararea minereului, in Uzina de procesare, in vederea extragerii coninutului de metale (aur si argint), prin utilizarea unor procese convenionale de leiere cu cianura, recuperarea electrolitica a metalelor si obinerea metalurgica a lingourilor de aliaj de aur si argint (aliaj dor) A. Procese principale Mcinarea si clasarea minereului extras o concasare primara a minereului ; o mcinare umeda in doua trepte a minereului (moara semiautogen in treapta I si doua mori cu bile in treapta a II-a) o clasarea materialului mcinat prin hidrociclonare si volumetric ; o extracia metalelor utiliznd tehnologia de concentrare prin cianuraie a minereului (procedeul CIL) o leiere cu cianura de sodiu a minereului mcinat, in tancurile CIL ; o adsorbia aurului si argintului pe crbune activ, in tancurile CIL ; Eluarea-striparea aurului si argintului de pe crbunele activ si stocarea soluiei bogate o splarea cu soluie de acid clorhidric a crbunelui activ avnd metalele adsorbite, pentru ndeprtarea depunerilor de calciu, in coloane de splare acida ;

Pagina 8 din 72

striparea metalelor preioase de pe suprafaa crbunelui activ cu soluie alcalina de cianura, in coloane de eluie, si dirijarea concentratului spre rezervorul de eluat concentrat ; o regenerarea crbunelui activ, in cuptoare de reactivare ; Recuperarea aurului si argintului din eluatul concentrat o prelucrarea eluatului concentrat prin procedeul de electroliza cu catozi din otel inoxidabil ; o splarea electrozilor cu apa sub presiune si dezhidratarea nmolului rezultat cu ajutorul unui filtru-presa; o recuperarea mercurului din turta de la filtru prin procedeu termic, in retorta de mercur ; o prelucrarea metalurgica a precipitatului cu metale preioase provenit din retorta, prin topire in cuptoare electrice cu inducie ; o turnarea lingourilor de aliaj dor si recuperarea zgurei rezultate in procesul de topire ; ngroarea sterilului si dirijarea acestuia ctre instalaia de denocivizare; o amestecarea tulburelii sterile provenite din circuitul de leiere CIL cu ageni floculani (Magnafloc 155), pentru facilitarea procesului de sedimentare ; o dirijarea supernatantului rezultat ctre circuitul de mcinare umeda, pentru recuperarea si reutilizarea coninutului de cianura ; o dirijarea sterilului ngroat ctre instalaia de denocivizare a cianurii (DETOX); Denocivizarea tulburelii sterile prin procedeul INCO, oxidare cu SO2/aer ; o diluarea tulburelii ngroate cu apa provenita de la staia de tratare a apelor uzate industriale ; o tratarea tulburelii cu SO2, asigurat sub forma de soluie de metabisulfit, si aer comprimat, introdus in reactoarele instalaiei prin barbotare ; o asigurarea ionilor de cupru pentru catalizarea reaciei de oxidare, prin adugarea de soluie de sulfat de cupru ; o

B. Procese auxiliare Transportul de materiale, produse finite si deeuri o transportul de la furnizori la amplasament ; o transportul de la amplasament la beneficiari ; o transportul in interiorul amplasamentului ; o hidrotransportul sterilelor de procesare o transportul deeurilor solide (menajere si industriale) in afara amplasamentului ; Servicii in domeniul energetic si utiliti o alimentari cu apa captri de apa, staii de tratare a apei, reele de transport a apei; o alimentare cu energie electrica ; o alimentare cu combustibil ; o evacuare ape uzate menajere canalizri ape menajere, canalizri ape pluviale si staii de epurare ; Depozitarea materialelor, produselor finite si deeurilor o depozitarea cianurii ; o depozitarea diferiilor reactivi ; o depozitarea explozivilor o depozitarea carburanilor si lubrifianilor o depozitarea combustibilului pentru centrala termica o depozitarea mercurului ; o depozitarea minereului cu coninut redus in halde de minereu srac ; o depozitarea sterilelor miniere in halde de steril ; o depozitarea sterilelor de procesare in iazul de decantare (TMF)

Pagina 9 din 72

2.3 2.3.1

Alimentare cu apa [10], [18] Alimentare cu apa potabil

Surse si instalaii de captare: sursa de apa potabila este aceeai cu cea pentru apa tehnologica, respectiv din rul Arie ; Instalaii de tratare: potabilizarea unei pri a apei proaspete, dup dedurizarea acesteia, se realizeaz intr-o staie de tratare apa potabila, si cuprinde filtrare, clorinare si tratare cu ultraviolete, Instalaii de distribuie staie de pompare, rezervor apa potabila, reea distribuie ctre consumatori interni 2.3.2 Alimentare cu apa tehnologica

Surse si instalaii de captare Sursele de apa tehnologica sunt: a) Rul Arie, prin intermediul unei captri din albie situata in amonte de confluenta cu p. Abrud, respectiv o galerie de infiltraie sub albia rului, care dirijeaz apa spre camerele de admisie ale unei staii de pompare; o staie de pompare pentru aduciunea apei spre amplasament, situata in zona captrii de apa, echipata cu trei pompe, fiecare avnd un debit de 175 m3/h ; o conducta din otel pentru aduciunea apei proaspete de la staia de pompare pana la Uzina de preparare , cu diametru de 250 mm si lungime de 11,6 km ; o rezervor de apa proaspt, amplasat in Uzina de procesare, cu diametru de 40 m si nlime de 12 m volum : 15.000 m3 ; b) Circuitul de recirculare a apei limpezite din Iazul de decantare a sterilului de procesare vl. Corna, deservit de pompe hidraulice plutitoare amplasate pe laguna iazului, care dirijeaz apa limpezita pana la o staie de pompe auxiliara, iar de aici in rezervorul de apa tehnologica (de proces), situat in Uzina de procesare, pe o conducta din PN 8 HDPE cu lungimea de 1,6 km ; c) Iazul de ape acide Cetate (cu un volum maxim de 508.000 m3), deservit de pompe hidraulice plutitoare care dirijeaz apele acide spre staia de tratare a apelor acide/uzate industriale, amplasata in incinta Uzinei de procesare, printr-o conducta principala cu diametrul de 356 mm si lungimea de 1,8 km ; d) Iazul de colectare a scurgerilor de pe halda Crnic, cu un volum maxim de 10.000 m3, de unde apa este pompata spre staia de tratare a apelor uzate industriale ; e) Iazul de retenie ape meteorice din Uzina de procesare, cu un volum maxim de nmagazinare de 16.500 m3, de unde apa este pompata in Uzina de procesare pentru utilizare in stop tehnologic; Instalaii de tratare a) Apa proaspt din rul Arie o filtre, instalaie dedurizare o rezervor de apa dedurizata b) Apa recirculat din iazul de decantare a sterilelor nu se trateaz suplimentar nainte de stocarea in rezervorul de apa de proces ; c) Apa din Iazul Cetate este tratata in Staia de tratare ape acide/ape uzate industriale prin neutralizare/precipitare cu var ; d) Apa din Iazul de colectare a scurgerilor de pe halda Crnic se trateaz in Staia de tratare ape acide/ape uzate industriale ; e) Apa din Iazul de retenie ape meteorice din Uzina de procesare un se trateaz, fiind folosita pentru diluarea sterilului nainte de pomparea acestuia in iaz; Pagina 10 din 72

Instalaii de distribuie a) Staii de pompare, bazine de stocare, reea de distribuie ctre consumatori industriali interni 2.4 2.4.1 Staii, instalaii de epurare i canale de evacuare ape uzate menajere, industriale si meteorice [10], [18] Ape uzate menajere si industriale

a) Apele uzate menajere vor fi trecute prin staia de epurare ape menajere i apoi descrcate in iazul de decantare prin racordarea la conducta de evacuare in iaz a tulburelii denocivizate ; b) Apele acide, provenite din drenarea lucrrilor miniere vechi, a haldelor de steril si minereu srac a carierelor aflate in exploatare, trecute prin staia de tratare, vor fi descrcate n p. Corna sau p. Roia Montan in cazul cnd este necesara completarea pentru a se asigura debitele salubre ale acestora ; c) Apele uzate din circuitul de leiere cianuric se descarc in iazul de decantare a sterilului de procesare o data cu tulbureala sterila denocivizat in instalaia DETOX si se recircul in sistemul de alimentare cu apa tehnologica ; d) Apele limpezite din iazul de decantare a sterilului de procesare vor fi recirculate ca ape de proces si vor fi descrcate in p. Corna, dup o prealabila epurare intr-o staie de epurare secundara a cianurii, numai in condiii de fenomene hidro-meteorologice extreme, respectiv in situaia producerii a doua Precipitaii Maxime Probabile consecutive. 2.4.2 Ape meteorice

a) Apele meteorice din perimetru uzinei de preparare se colecteaz intr-un iaz de retenie situat pe amplasamentul acesteia, utilizndu-se ulterior, fr tratare, in circuitul de mcinare. b) Apele meteorice care se scurg superficial de pe cei doi versani ai p. Roia Montan sau subteran prin galeriile vechi sunt colectate in Iazul Cetate, iar apoi se trateaz in Staia de tratare a apelor acide. c) Apele meteorice din perimetrul zonei Crnic se colecteaz in Iazul de retenie a drenajelor reziduale Crnic si sunt dirijate spre staia de tratare a apelor acide. d) Apele meteorice din zonele adiacente iazului de decantare a sterilului de procesare sunt colectate in acest iaz. e) Apele meteorice din afara amplasamentului sunt deviate prin canale de scurgere, astfel nct sa ocoleasc amplasamentul si zonele care pot sa le contamineze, si apoi descrcate gravitaional in p. Roia Montan si p. Corna, n aval de barajele celor dou iazuri. 2.5 Decizia conductorului unitii de numire a colectivului pentru combaterea polurilor accidentale [01]

Directorul general va da o decizie de constituire a colectivului pentru prevenirea si combaterea polurilor accidentale, care va fi anexata acestui plan. Decizia va avea anexat si tabelul cu componenta nominala si responsabilitile membrilor colectivului. (Tabel nr.1) 2.6 o o Elemente principale ale polurilor accidentale [01] Puncte critice poluarea apelor (Tabel nr. 2) Poluani poteniali fise de prezentare (Tabel nr. 3)

Pagina 11 din 72

2.7 2.7.1

Modul de acionare in caz de producere a unei poluri accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a resurselor de apa Planurile de prevenire si combatere a polurilor accidentale [01]

Metodologie privind elaborarea planurilor de prevenire si combatere a polurilor accidentale Metodologia prezint modul de ntocmire a planului de prevenire si combatere a polurilor accidentale pentru fiecare sector sau domeniu de activitate care implica poluri accidentale, conform Anexei nr. 1, pe baza inventarului activitilor, locurilor de munca si instalaiilor identificate ca puncte critice in Tabelul nr. 2, precum si a fiselor poluanilor poteniali prezentate in Tabelul nr. 3 ; Plan de situaie general al societii cu localizarea obiectivelor principale, sc. 1:25000 (Plan nr. 1) Schia tehnologic general cu marcarea punctelor critice (Plan nr. 2) 2.1.1. Sistemul de alert n caz de poluare accidental Prezentarea procedurii operaionale referitoare la sistemul de alerta n caz de poluare accidental (POM) (Anexa nr.2) Schema logic a procedurii privind sistemul de alert n caz de poluare accidental(Anexa nr. 3) Tabel cu persoanele de la diferite nivele de responsabilitate care trebuie anunate n cazul producerii unei poluri accidentale la nivel de societate (Tabel nr. 1) i la nivelul fiecrui sector sau domeniu de activitate (Tabel nr. 8) Tabel cu autoritile competente care trebuie anunate n cazul producerii unei poluri accidentale (Anexa nr. 4) Tabel cu unitile care acorda sprijin in cazul apariiei unei poluri accidentale (Tabel nr. 9) Tabel cu folosinele din aval care pot fi afectate de polurile accidentale (Tabel nr. 10)

Pagina 12 din 72

3 3.1

CAPITOLUL III PLANURILE DE PREVENIRE I COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU FIECARE SECTOR SAU DOMENIU DE ACTIVITATE Scurt memoriu tehnic de prezentare a instalaiilor de unde pot proveni poluri accidentale Sistemul de alerta prezentat in procedura de alertare in caz de poluare accidentala Modul de aciune a personalului cu atribuii in prevenirea si combaterea polurilor accidentale pentru: a) Eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala in scopul sistrii acesteia b) Limitarea ariei de rspndire c) ndeprtarea substanelor poluante d) Colectarea, transportul si depozitarea intermediara in condiii de securitate pentru mediu (Tabel nr. 5, 6, 7, 8) Masurile si lucrrile aferente pentru prevenirea polurilor accidentale (Tabel nr. 4) Plan de situaie al zonei punctului critic Schia tehnologica cu detalierea punctului critic

3.1.1 3.1.2

3.1.3 3.2 3.3

Nota : Detalierea acestui capitol se va efectua dup realizarea proiectelor tehnice de detaliu, finalizarea POS si definitivarea structurii organizatorice la intrarea in exploatare. La definitivare se vor detalia si posibile scenarii cu accidente majore care produc impact extrem asupra resurselor de apa ale zonei si cu propagare in aval.

Pagina 13 din 72

4

ANEXE

Tabel nr. 1 Componena colectivului constituit pentru combaterea polurilor accidentale Tabel nr. 2 Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluri accidentale Tabel nr. 3 Fisele poluanilor poteniali Tabel nr. 4 Programul de masuri si lucrri in vederea prevenirii polurilor accidentale Tabel nr. 5 Componenta echipelor de intervenie Tabel nr. 6 Lista dotrilor si a materialelor necesare pentru sistarea polurii accidentale Tabel nr. 7 Programul anual de instruire a lucrtorilor de la punctele critice si a echipelor de intervenie Tabel nr. 8 Responsabilitile conductorilor Tabel nr. 9 Lista unitilor care acorda sprijin in cazul apariiei unei poluri accidentale Tabel nr. 10 Lista folosinelor din aval care pot fi afectate

Pagina 14 din 72

Anexa nr. 1 METODOLOGIE PRIVIND ELABORAREA PLANURILOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALEDatorita necesitii de organizare a activitii de prevenire si combatere a polurilor accidentale, conform legislaiei in vigoare, la obiectivele care utilizeaz apa sau au legtur cu apele aflate in funciune trebuie ntocmite si/sau reactualizate Planurile de Prevenire si Combatere a Polurilor Accidentale (PPCPA), ntruct societatea este un posibil poluator al resurselor de apa din zona, cu impact zonal si posibil, in condiii extreme, chiar transfrontalier. In acest sens se vor inventaria si analiza activitile, sectoarele de activitate (locurile de munca), si instalaiile - denumite Puncte critice - care pot produce poluri accidentale ale factorului de mediu AP. Vor fi avute in vedere toate instalaiile, depozitele permanente si temporare de substane si materiale utilizate in fluxul tehnologic, depozitele permanente si temporare de deeuri rezultate din activitatea societii, unde se pot produce pierderi de produse, care prin antrenare in diferite moduri in canalele sau rigolele de evacuare a apelor uzate sau pluviale, ori evacuri directe in cursurile de apa, pot provoca poluarea accidentala a apelor subterane sau de suprafa. In urma acestei inventarieri se vor stabili Punctele critice ce se vor cuprinde in PPCPA al societii si care vor ntocmi planuri specifice. Inventarierea punctelor critice se va efectua de ctre responsabilii de mediu ai activitilor sau sectoarelor respective, iar analiza si stabilirea Punctelor critice pentru care se vor ntocmi planuri specifice se va realiza de ctre Departamentul de Mediu mpreun cu Conducerea Tehnica a societii. Dup stabilirea Punctelor critice se va trece la ntocmirea Planului de prevenire si combatere a polurilor accidentale specific pentru fiecare activitate sau sector de activitate. Fiecare PPCPA specific va cuprinde urmtoarele : 1. Memoriu tehnic scurta prezentare a activitii sau sectorului, cu punctele critice de unde pot proveni poluri accidentale, precum si modul de acionare n cazul producerii polurii accidentale dup cum urmeaz : o Se va specifica faptul ca sistemul de alerta in cazul producerii unei poluri accidentale este cel prezentat in Procedura operaional de alertare, procedura care va fi prelucrata cu ntreg personalul. Se va prezenta modul de aciune a personalului cu atribuii in combaterea polurilor accidentale si cum anume va trebui sa acioneze pentru : Eliminarea cauzelor care au produs poluarea ; Limitarea ariei de rspndire a substanelor poluante ; ndeprtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanelor poluante ; Colectarea, transportul si depozitarea intermediara in condiii de securitate a substanelor poluante in vederea pstrrii sau, dup caz, a neutralizrii ori distrugerii acestora.

o

2. Tabele se vor completa tabelele 1 8 din Ord. 278/1997 3. Plan de situaie pe format A4 se va prezenta un plan cu localizarea obiectivului pentru care a fost ntocmit planul (vor fi cuprinse seciile, atelierele, caile de acces, canalizri si rigole de scurgere, etc.). 4. Schia tehnologic pe format A4 sau A3 se va prezenta schia tehnologica a instalaiei cu marcarea punctului/punctelor critice.

Pagina 15 din 72

Prezenta metodologie va fi transmisa coordonatorilor tuturor activitilor si sectoarelor de activitate din societate care pot produce poluri accidentale. Departamentul de Mediu va oferi informaii suplimentare cu privire la modul de ntocmire corecta a planurilor specifice atunci cnd se solicita acest lucru. PPCPA specifice vor fi semnate in cadrul fiecrei activiti de ctre : coordonatorul tehnic al activitii respective, responsabilul cu protecia mediului si persoana care l-a ntocmit, iar apoi vor fi predate spre validare la Departamentul de mediu. PPCPA al societii va fi semnat de Directorul general, Directorul Executiv si Directorul autorizri, conformare si sisteme de management.

Pagina 16 din 72

Anexa nr. 2 PROCEDURA OPERATIONAL REFERITOARE LA SISTEMUL DE ALERT N CAZ DE POLUARE ACCIDENTAL1. SCOP Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodelor, responsabilitilor si fluxului informaional prin care se asigura sistemul de alerta in caz de poluare accidentala. Procedura face parte din Planul de Prevenire si Combatere a Polurilor Accidentale a RMGC 2. DOMENIU Procedura se aplica la toate activitile sau sectoarele de activitate ale societii unde se pot produce poluri accidentale sau unde exista responsabiliti privind sistemul de alerta n caz de poluare accidental. 3. DEFINIII I PRESCURTRI 3.1. Definiii Puncte critice punctele din cadrul unitii, unde se pot produce pierderi de produse (semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse finite, combustibili sau alte materiale solide sau lichide), care, prin antrenare in reelele pluviale, de alimentare cu apa, canalizri, in sol sau evacuri directe in receptor natural, pot provoca poluri accidentale; Poluare accidentala orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau alta cauza asemntoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamiti naturale si in urma creia apa devine improprie folosirii posibile nainte de poluare ; Poluarea accidentala a resurselor de apa de suprafaa sau subterane este un tip de risc care genereaz situaii de urgent. Urgenta nivel I nu exista impact in afara amplasamentului; poate fi rezolvata de ctre personalul de pe amplasament, fr intervenia echipelor speciale de intervenie (EP, HAZMAT, EM) ; Urgenta nivel II nu exista impact in afara amplasamentului; poate fi rezolvata de ctre personalul de pe amplasament cu ajutorul echipelor speciale de intervenie (EP, HAZMAT, EM); Urgenta nivel III nu exista impact in afara amplasamentului; poate fi rezolvata de ctre personalul de pe amplasament cu ajutorul echipelor speciale de intervenie (EP, HAZMAT, EM), dar este necesara evacuarea persoanelor aflate pe amplasament; Urgenta nivel IV exista impact potenial in afara amplasamentului cu ameninare la adresa mediului si sntii umane ; nu poate fi rezolvata de ctre personalul de pe amplasament cu ajutorul echipelor speciale de intervenie (EP, HAZMAT, EM) si necesita ajutorul organizaiilor de rspuns la urgenta externa, aciunile fiind corelate cu cele din Planul de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluri accidentale al comunitilor implicate ; Autoriti competente care vor fi anunate in caz de poluare accidentala: AR TU, GM AB, IJSU AB, DSP AB. Conducerea societii: Director General, Director Executiv, Director Relaii Comunitare, Director Autorizri, Conformare si Sisteme de management Pagina 17 din 72

3.2. Prescurtri 1. AR TU A.N. Apele Romane - S.G.A. Alba S. H. Arie-Turda 2. GM AB Garda Naional de Mediu Comisariatul Alba 3. IJSU AB Inspectoratul Judeean pentru Situaii de Urgent Alba 4. DSP AB Direcia de Sntate Public 5. PPCPA Planul de Prevenire si Combatere a Polurilor Accidentale 6. DM Departamentul de Mediu 7. DSS Departamentul Sntate i Securitatea Muncii 8. DSEC Departamentul de Securitate 9. DI Departamentul ntreinere 10. DO Departamentul Operaii 11. CSU Coordonatorul Situaiei de Urgenta 12. CI Comandantul Incidentului 13. CCOM Coordonatorul de Comunicare 14. EP Echipa de Pompieri 15. HAZMATEchipa de rspuns la urgente care implica Substane Periculoase 16. EM Echipa de rspuns la urgente Medicale 4. DOCUMENTE DE REFERIN. DOCUMENTE CONEXE Legea nr. 107/1996 Legea Apelor, modificata si completata de Legea nr. 310/2004 si Legea nr. 112/2006; Ordinul comun nr.638/2005 a M.M.G.A. si 420/SB/2005 a M.A.I. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor de urgenta generate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice si poluri accidentale si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aprare operativa mpotriva inundaiilor, gheurilor si polurilor accidentale ; Ord. 278/1997 al M.A.P.M. pentru aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a polurilor accidentale la folosinele de apa potenial poluatoare ; HGR nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizaiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situaiilor de urgen ; OUG 21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen Ord. 161/2006 al M.M.G.A. pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitii apelor de suprafaa in vederea stabilirii strii ecologice a corpurilor de apa OUG 195/2005 privind protecia mediului cu modificrile si completrile ulterioare; 5. RESPONSABILITI Conform Tabelului nr. 1 6. PROCEDURA OPERAIONAL 6.1. Persoana care observa fenomenul de poluare accidentala anun imediat (pe un flux de comunicaie prestabilit), la un nr. de telefon special ................. sau prin radio pe o frecventa rezervata ....................., Ofierul de securitate, din Departamentul de Securitate (DSEC) al societii care are program continuu (24 ore din 24), sau direct Coordonatorul pentru Situaii de Urgenta (CSU).[21] Tot personalul RMGC va fi instruit asupra modului si fluxului de informare in cazul observrii unor defeciuni ale echipamentelor, stri de risc ce pot determina impact negativ asupra mediului sau poluri accidentale produse, ntruct acesta rspunde solidar si individual de efectele unor evenimente cu consecine grave asupra vieii si sntii persoanelor. De asemenea acesta va Pagina 18 din 72

fi informat asupra modului de aciune si comportament in cazul producerii unei poluri accidentale in a crei combatere sunt /nu sunt implicai.[16] Angajatul raporteaz apoi imediat incidentul sefului sau direct. Angajaii care nu sunt pregtii in mod adecvat nu vor ncerca sa intervin la locul accidentului pentru oprirea scurgerii, strngerea materialului deversat sau sa curee locul accidentului. [21] 6.2. Ofierul de Securitate anun urgent Coordonatorul pentru Situaii de Urgent (CSU) sau unul din lociitorii acestuia, telefonic sau prin radiotelefon, precum si Seful seciei respective despre producerea polurii accidentale si totodat completeaz Formularul 1.0 - Jurnalul primelor servicii care rspund la urgente. [21] Daca CSU a fost anunat direct despre o poluare accidentala, acesta va contacta Ofierul de securitate pentru efectuarea nregistrrii detaliilor cu privire la incident, nregistrare care va fi pstrat in baza de date.[21] La solicitarea CSU acesta va anuna Directorul DSEC pentru convocarea altor ofieri de securitate, in vederea securizrii perimetrului afectat de poluare si a organizrii, respectiv supravegherii evacurii persoanelor de pe amplasament. Ofierul de securitate asigura transportul persoanelor cu atribuii in combaterea polurilor accidentale la/de la societate, daca poluarea accidentala s-a produs in afara programului sau de lucru. 6.3.Coordonatorul pentru Situaii de Urgent ia legtura cu Seful seciei unde s-a produs poluarea accidentala si cu Managerul DM, apoi l anun (pe un flux de comunicaie prestabilit) ...................... pe Directorul Autorizri, Conformare si Sisteme de management, precum si pe Directorul Executiv despre producerea polurii, iar acetia din urma l vor informa pe Directorul General. Conducerea societii convoac membrii colectivului constituit la nivelul societii pentru combaterea polurilor accidentale pentru analiza situaiei, in funcie de gravitatea acesteia. 6.4. In acelai timp CSU preia toate informaiile de la cei care au observat primii incidentul, de la Seful Seciei si de la alte surse, daca este cazul, pentru a evalua nivelul urgentei, a decide tipul de rspuns si in acelai timp declanarea alarmelor necesare si potrivite. In cazul urgentelor de nivel I sau II, CSU poate decide sa ndeplineasc si funcia de Comandant de Incident (CI), iar in acest caz va anuna direct sau prin DSEC echipele de rspuns potrivite pentru intervenia la locul producerii accidentului (EP, HAZMAT, EM) si va mobiliza forte si resurse necesare pentru rezolvarea situaiei.[21] In cazul urgentelor de nivel III sau IV va desemna si anun de urgenta pe Comandantul incidentului, dintre cei nominalizai sa poat ndeplini aceasta funcie, pe ture. CI va convoca de urgenta echipele de rspuns potrivite pentru intervenia la locul producerii accidentului (EP, HAZMAT, EM) pe care le va conduce in activitatea de intervenie. Seful Seciei si DM va fi informat despre nivelul urgentei, tipul de rspuns si nominalizarea CI. 6.5. In paralel, Seful Seciei va prelua toate informaiile de la personalul din secie prezent la locul incidentului, precum si de la cei care au observat primii incidentul (in cazul in care acetia sunt din afara seciei), pentru evaluarea situaiei, si va convoca echipa de intervenie proprie, conform cu sarcinile si responsabilitile prestabilite prin propriile proceduri si instructaje, acionnd in colaborare si sub coordonarea Comandantului incidentului. Acestea se vor stabili dup realizarea proiectelor tehnice de detaliu, finalizarea POS si definitivarea structurii organizatorice la intrarea in exploatare. DM completeaz Formularul 2.0 Raportul privind incidentul de deversare si daca este cazul si Formularul 3.0 Raportul de notificare a Ageniei, care va fi transmis autoritilor competente dup aprobarea lui de ctre conducerea societii. 6.6. Conducerea societii anun autoritile competente despre producerea polurii accidentale. Anexa nr. 3 prezint numere de telefon si fax corespunztoare. Totodat se vor anuna unitile din aval care pot fi afectate de poluarea accidentala produsa, conform Tabelului nr. 10 al PPCPA si autoritile locale pe raza crora se afla amplasamentul.[01] Pagina 19 din 72

6.7. CSU si efii Seciilor asigur desfurarea aciunilor de combatere a polurii in conformitate cu PPCPA specific punctului critic unde s-a produs poluarea. Pe toata perioada desfurrii operaiilor de combatere a polurii accidentale acetia informeaz conducerea societii, colectivul constituit pentru combaterea polurilor accidentale, DM despre aciunile de intervenie desfurate, iar conducerea societii si DM tine legtura cu autoritile competente in vederea informrii acestora despre desfurarea operaiunilor de sistare a polurii si combatere a efectelor acesteia. 6.8. Conducerea societii va informa autoritile competente asupra sistrii polurii accidentale, atunci cnd cauzele polurii au fost eliminate si pericolul rspndirii substanelor poluante a fost ndeprtat; 6.9. n cazul n care sistarea polurii, limitarea ariei de rspndire si diminuarea efectelor acesteia nu se poate realiza numai cu forte proprii se apeleaz la sprijinul altor societi, nscrise in tabelul corespunztor din PPCPA (Tabelul nr. 9) si cu care societatea are acorduri scrise; Conducerea societii va lua legtura cu personalul de contact pentru iniierea interveniilor comune. 6.10. In cazul extinderii polurii asupra zonelor adiacente sau spre aval, vor fi avertizate unitile care pot fi afectate precum si autoritile locale pentru luarea masurilor proprii de prevenire si combatere a polurilor accidentale. Avertizarea se va face ctre unitile cuprinse in tabelul corespunztor din PPCPA (Tabelul nr. 10), va fi asigurata de conducerea societii, in colaborare cu autoritile competente care gestioneaz polurile accidentale. 6.11. Dup rezolvarea completa a situaiei de urgenta, DM mpreun cu reprezentanii seciei unde s-a produs poluarea accidentala precum si cu cei ai DSS, DI, DO ntocmesc un proces-verbal de constatare care va conine urmtoarele informaii: amplasamentul unde s-a produs poluarea (punctul critic); data si ora producerii incidentului; descrierea incidentului; cauza producerii polurii accidentale; amploarea evenimentului; masuri de intervenie pentru eliminarea cauzelor care au produs poluarea; masuri de intervenie pentru limitarea si reducerea ariei de rspndire a substanelor poluante; masuri de intervenie pentru ndeprtarea, prin mijloace tehnice adecvate, a substanelor poluante; masuri de intervenie pentru colectarea, transportul si depozitarea intermediara in condiii de securitate corespunztoare pentru mediu si populaie, in vederea neutralizrii sau distrugerii ulterioare, a substanelor poluante ; masuri corective de rezolvare a unui incident similar; masuri preventive pentru evitarea repetrii incidentului. 6.12. DM monitorizeaz masurile cuprinse in procesul verbal de constatare; 6.13. Conducerea societii va dispune celor implicai in activitatea de prevenire si combatere polurilor accidentale colaborarea cu autoritile competente in vederea stabilirii rspunderilor si a vinovailor pentru poluarea accidentala produsa. 7. REVIZIE Aceasta procedura se revizuiete la fiecare doi ani sau ori de cate ori este nevoie.

8. NREGISTRRI Pagina 20 din 72

8.1. Formularul 1.0 - Jurnalul primelor servicii care rspund la urgente : original pstrat la DSEC si copie la DM; 8.2. Formularul 2.0 Raportul privind incidentul de deversare : original pstrat la DM si copie la secie/sector; 8.3. Formularul 3.0 Raportul de notificare a Ageniei : original pstrat la Directorul Autorizri, Conformare si Sisteme de management si copie la DM; 8.4. Procese-verbale de constatare originale pstrate la secii si copii la DM; 8.5. Rapoarte de monitorizare originale pstrate la DM si copii la secii; 8.6. Lista de distribuie a PPCPA pstrata la DM; 8.7. Tabelul actualizrilor si revizuirilor pstrata la DM.

Pagina 21 din 72

Anexa nr. 3 SCHEMA LOGICA A PROCEDURII PRIVIND SISTEMUL DE ALERTA IN CAZ DE POLUARI ACCIDENTALE

Pagina 22 din 72

Pagina 23 din 72

Anexa nr. 4 TABEL CU AUTORITILE COMPETENTE CARE TREBUIE ANUNATE N CAZUL PRODUCERII POLURILOR ACCIDENTALE A APELOR

Autoritatea competent

Adresa si nr. telefon

Dispecerat permanenta 0264 313461 -

AR TU A.N. Apele Romne-S.G.A. Alba- S.H. Turda, Str. Stadionului, 12 Arie-Turda Tel. 0264 313461 0264 313463 Fax 0264 313462 GM AB Garda Naional de Mediu Alba Iulia, Str. Lalelelor, 7A Tel. 0258 816834 Comisariatul Judetean Alba Fax 0258 816834 IJSU AB Inspectoratul Judeean pentru Alba Iulia, Str. A.I.Cuza, 10 Situaii de Urgent Alba Tel. 0258 810411 0258 810497 Fax 0258 810425 DSP AB Direcia de Sntate Public Alba Alba Iulia, Bld. Revoluiei, 23 Tel. 0258 821636 PR ABR Primria ora Abrud PR RM Primria com. Roia Montan

0258 810497 -

Nota : n conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 aceast activitate este organizat de ctre Regia Autonom "Apele Romne" prin filialele sale bazinale, att pe baza de planuri elaborate la nivelul fiecrui bazin hidrografic, ct i pe baza planurilor proprii ale utilizatorilor de ap potenial poluatori. [01] n conformitate cu Legea nr. 310/2002 care modific i completeaz Legea nr.107/1996 [02]: o Administraia Naional "Apele Romne", prin direciile de ape, organizeaz si desfoar activitatea de prevenire a polurilor accidentale si de nlturare a efectelor lor, pe baza de planuri elaborate in funcie de condiiile specifice bazinelor hidrografice respective si de natura substanelor poluante ce pot fi evacuate accidental. o Persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosine n legtur cu apa sunt obligate sa ntocmeasc planuri proprii de prevenire si de combatere a polurilor accidentale, posibil a se produce ca urmare a activitii lor, si sa le pun in aplicare in caz de necesitate. o Persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosine n legtur cu apa, care au produs o poluare accidentala, sunt obligate sa ia masuri imediate pentru nlturarea cauzelor, pentru limitarea si nlturarea efectelor acestora si sa informeze imediat cea mai apropiata unitate de gospodrire a apelor asupra acestei poluri. o Deintorii de mijloace specifice de intervenie in caz de poluare accidentala a apei sunt obligai sa le utilizeze, indiferent de cauza apariiei fenomenului de poluare. o Cel care a produs poluarea suporta si cheltuielile ocazionate de monitorizarea evoluiei undei poluante, de determinare a tipului de poluant, precum si de constatare a efectelor polurii. n conformitate cu Ordinul comun nr. 638/2005 al M.M.G.A. si 420/SB/2005 al M.A.I. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor de urgent generate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice si poluri accidentale [03]: Pagina 24 din 72

o

o

o

Aplicarea strategiei si coordonarea tehnica de specialitate, la nivel naional, a bazinelor hidrografice si judeelor, a aciunilor preventive si operative pentru aprarea mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice si polurilor accidentale este asigurata de ctre Administraia Naional Apele Romane si unitile sale teritoriale. Persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosine in legtur cu apa, care au produs o poluare accidentala iau masuri imediate pentru nlturarea cauzelor, pentru limitarea si nlturarea efectelor acestora si informeaz imediat cea mai apropiata unitate de gospodrire a apelor. Cheltuielile generate de aciunile de limitare si nlturare a efectelor polurilor accidentale sunt suportate de ctre poluatori, conform principiului poluatorul pltete. Deintorii de mijloace specifice de intervenie in caz de poluare accidentala sunt obligai sa le utilizeze indiferent de cauza apariiei fenomenului de poluare, din dispoziia Comitetului judeean pentru situaii de urgent.

Pagina 25 din 72

Tabel nr. 1Nr. crt. 1.

COMPONENTA COLECTIVULUI PENTRU COMBATEREA POLURILOR ACCIDENTALE [01], [16], [21]Numele si prenumele Funcia Director general Adresa si nr. telefon Responsabiliti dispune convocarea colectivului pentru combaterea polurilor accidentale pentru analiza situaiei i declanarea situaiei de alert dispune anunarea SGA i a celorlalte autoriti competente despre producerea unei poluri accidentale, precum i informarea periodica a acestora asupra desfurrii operaiunilor pn la sistarea polurii solicita sprijin extern n cazul n care se constata ca forele i mijloacele proprii disponibile nu sunt suficiente pentru sistarea polurii i/sau eliminarea efectelor acesteia anun Directorul general despre producerea polurii accidentale i dispune, n caz de for major, oprirea funcionrii unor instalaii, secii de producie, sectoare de activitate care contribuie la generarea n continuare a polurii accidentale sau pot produce accidente cu efecte grave asupra mediului i populaiei; asigura coordonarea activitilor proprii de intervenie cu planurile de intervenie ale comunitii asigura comunicarea publica a situaiei de urgenta pentru o informare corecta asupra acesteia dispune colectarea de date si participarea Coordonatorului de comunicare la formularea unor rspunsuri legate de producerea polurii accidentale pentru furnizarea unor informaii corecte ctre ageniile externe, presa, familiile celor implicai, publicul dispune evaluarea condiiilor de producere si monitorizarea de ctre DPM a aciunilor de eliminare a cauzelor polurii i de diminuare a efectelor polurii accidentale dispune investigarea incidentului i monitorizarea aciunilor de protejare i salvare a vieii personalului de pe amplasament sau din afara acestuia, de ctre DSS asigura coordonarea interveniei echipelor de la alte departamente ale societii, daca acest lucru este necesar, n caz de poluare accidental grav evalueaz nivelul i tipul de urgent n care se ncadreaz poluarea accidentala i stabilete tipul de rspuns precum i de alarma corespunztoare situaiei determina necesitatea numirii unui Comandant al Incidentului, pe care l convoac pentru aciune operativ anun Directorul Executiv, Directorul Autorizri, Conformare i Sisteme

2.

Director executiv

3.

Director relaii comunitare

4.

Director autorizri, conformare i sisteme de management

5.

Coordonator situaii de urgent (CSU) (Pentru aceasta funcie sunt desemnai i 2

Pagina 26 din 72

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcia lociitori, atribuiile acestei funcii trebuind exercitate in regim permanent)

Adresa si nr. telefon

Responsabiliti de Management i Directorul Relaii Comunitare despre producerea polurii accidentale convoac echipele de intervenie (EP, HAZMAT, EM si alte echipe suplimentare speciale) pentru stoparea cauzelor polurii i diminuarea efectelor acesteia asigura materialele si echipamentele necesare aciunilor de intervenie pe amplasament sau n afara lui colaboreaz eficient cu organizaiile externe de intervenie ale comunitilor afectate de poluare, locale sau regionale, daca este cazul ca acestea s intervin pentru combaterea polurii asigur asistarea CRU n determinarea naturii i cauzelor polurii accidentale, precum si a consecinelor posibile ale acesteia asupra mediului si omului in cadrul amplasamentului societii cat si in zonele limitrofe, cele situate pe rutele de transport sau in lungul undei de poluare asigura monitorizarea de ctre DM a aciunilor de eliminare a cauzelor polurii pentru stoparea si diminuarea efectelor acesteia. asigura formularea unui rspuns competent, att cu caracter tehnic cat si pentru public, in urma analizei si interpretrii tuturor informaiilor disponibile despre producerea polurii accidentale comunica permanent conducerii si colectivului constituit pentru combaterea polurii accidentale evenimentele grave care se produc si modul de desfurare a interveniilor asigura notificarea autoritilor competente asupra deversrii de substane periculoase in mediu, si producerea sau posibilitatea de producere a polurii apelor din amplasament sau din afara acestuia asigura prelevarea probelor si efectuarea analizelor de laborator la indicatori specifici polurii produse, nregistrarea, analizarea rezultatelor si comunicarea ctre autoritile competente. asigura suport tehnic pentru realizarea aciunilor de remediere, reabilitare sau curare a mediului ca urmare a polurilor accidentale produse asigura comunicarea sistrii polurii ctre toate autoritile interesate din cadrul societii i din exteriorul acesteia. asigura asistarea CSU in determinarea cauzelor polurii accidentale referitor la nerespectarea tehnicilor de securitate a muncii, precum si a consecinelor posibile ale acesteia asupra altor instalaii, asupra vieii si sntii omului in cadrul amplasamentului societii cat si in zonele limitrofe, cele situate pe rutele de transport sau in lungul undei de poluare

6.

Manager Departament mediu (DM)

7. Manager Departament sntate i securitate (DSS)

Pagina 27 din 72

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcia

Adresa si nr. telefon

Responsabiliti asigura monitorizarea a aciunilor de salvare a personalului si populaiei asigura formularea unui rspuns competent, att cu caracter tehnic cat si pentru public, in urma analizei si interpretrii tuturor informaiilor disponibile despre producerea polurii accidentale, referitor la normele de tehnica securitii muncii i la problemele de sntate pe care le implica producerea polurii accidentale asigura colaborarea cu organizaiile externe de intervenie si ajutor comunica permanent conducerii si colectivului constituit pentru combaterea polurii accidentale evenimentele grave care se produc si modul de desfurare a interveniilor specifice asigura organizarea recepionrii, nregistrrii si diseminrii apelurilor (telefonice sau prin radio) referitoare la situaii de urgenta, la un nr. de telefon special sau pe o frecven rezervat dispune asigurarea securizrii perimetrului, evacurii persoanelor din amplasamentul afectat si controlului intrrilor si ieirilor acestora de la locul incidentului asigura transportul persoanelor cu atribuii in combaterea polurilor accidentale la/ de la societate reevalueaz mpreuna cu CSU situaia, necesarul de resurse si necesitatea implicrii unor echipe suplimentare de rspuns la urgenta, din cadrul societii sau din cadrul organizaiilor externe de intervenie coordoneaz aciunile operative ale echipelor de intervenie proprii si colaboreaz cu cele ale organizaiilor externe de intervenie iniiaz si decide mpreuna cu CSU modul de evacuare de pe amplasamentul afectat (locala, de pe ntreg amplasamentul societii, de pe amplasamente nvecinate sau de-a lungul undei de poluare) controleaz si dirijeaz utilizarea echipamentului in cadrul aciunilor de intervenie rmne la control pana se considera ca urgenta s-a ncheiat si orice alta situaie de urgenta este sub control, iar probabilitatea ei de apariie este minima participa la investigarea si evaluarea urgentei, la adoptarea masurilor de corecie i prevenie preia informaii de la punctele critice si informeaz Managerul DM si Directorul Relaii Comunitare, ajutnd la formularea unor rspunsuri referitoare la poluare asista coordonatorul urgentei in comunicarea cu publicul si cu prile implicate, fiind persoana de contact in relaia cu mass-media, cu

8. Manager Departament securitate (DSEC) 9. Comandant Incident (CI) (este desemnat de ctre Coordonatorul urgenei n funcie de tipul i amploarea situaiei create) Funcia este temporara si se ocupa numai pe timpul situaiilor de urgenta Coordonator comunicare (CCOM)

10.

Pagina 28 din 72

Nr. crt. 11.

Numele si prenumele

Funcia

Adresa si nr. telefon

Responsabiliti autoritile competente, cu organizaiile externe de intervenie in situaii de urgenta, cu familiile personalului,etc. mobilizeaz echipele de intervenie de la punctele critice din secia respectiva si asigura echipamentele si dotrile necesare pentru intervenie; anuna DM, DSS si Directorul Executiv asupra producerii polurii accidentale; colaboreaz cu CSU in scopul determinrii cauzelor si naturii polurii accidentale, precum si a consecinelor acesteia; colaboreaz cu DPM, DSS si CCOM in vederea monitorizrii polurii, investigrii modului de producere a acesteia si formulrii unor rspunsuri referitoare la producerea polurii accidentale; anun echipele de intervenie proprii si le conduce in aciunile operative sub coordonarea Comandantului Incidentului; asigura echipamentele si dotrile proprii pentru intervenie ; informeaz eful Seciei despre modul de desfurare a interveniei; coordoneaz verificarea cldirilor si dispozitivelor de control al utilitilor, in vederea asigurrii siguranei ocuprii lor sau a zonelor nvecinate; asigur utiliti/ faciliti suplimentare personalului implicat n situaii de urgent; asigura servicii de construcie daca acestea se impun ca masuri in cazul unor situaii de urgenta; asigura efectuarea reparaiilor echipamentelor sau facilitailor dup sistarea polurii, in scopul restabilirii operaiilor de producie; asigura oprirea furnizrii utilitilor (gaz, ap, energie electric), conform unor proceduri prestabilite, i anun furnizorii acestora; asigur echipament suplimentar pentru rspunsul la urgen asigura readucerea la parametri normali de funcionare a facilitailor i operaiilor, conform procedurilor prestabilite; coordoneaz i asigur realizarea activitilor de curare; asigur realizarea periodic a inspeciilor i testelor echipamentelor de rspuns la urgene care implic substane periculoase i meninerea tehnicii n stare de funcionare acioneaz conform instruciunilor Comandantului incidentului, n situaii care implic: deversri sau scurgeri de substane chimice, materiale sau deeuri periculoase, independent sau n colaborare cu celelalte echipe de intervenie mobilizeaz echipa de intervenie i asigur materialele, echipamentele i

ef Secie/Sector/ Domeniu activitate

12.

Tehnicianul ef de schimb

13.

Manager Departament ntreinere

14.

Manager Departamentul Operaii

15.

ef echipa pompieri (EP)

Pagina 29 din 72

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcia

Adresa si nr. telefon

Responsabiliti utilajele necesare pentru desfurarea aciunilor specifice executa cercetarea pentru stabilirea gradului de contaminare, delimitarea zonei afectate i estimarea numrului de persoane afectate acioneaz operativ la locul producerii accidentului pentru remedierea defeciunilor sau avariilor, evacuarea persoanelor din zona contaminat i limitarea consecinelor polurii produse, cu respectarea strict a procedurilor operaionale specifice sau conform dispoziiilor comandantului incidentului asigur realizarea periodic a inspeciilor i testelor echipamentelor de rspuns la urgente care implic substane periculoase i meninerea tehnicii n stare de funcionare acioneaz conform instruciunilor date de ctre Comandantul incidentului, n situaii care implic: deversri sau scurgeri de substane chimice, materiale sau deeuri periculoase, independent sau in colaborare cu celelalte echipe de intervenie mobilizeaz echipa de intervenie i asigur materialele, echipamentele i utilajele necesare pentru desfurarea aciunilor specifice execut cercetarea pentru stabilirea gradului de contaminare, delimitarea zonei afectate i estimarea numrului de persoane afectate acioneaz operativ la locul producerii accidentului pentru remedierea defeciunilor sau avariilor, evacuarea persoanelor din zona contaminat i limitarea consecinelor polurii produse, cu respectarea strict a procedurilor specifice sau conform dispoziiilor comandantului incidentului i particip la prelevarea probelor din zona afectat acioneaz la dispoziia i conform instruciunilor date de Comandantul Incidentului mobilizeaz echipa de asisten medical i asigur necesarul de materiale, echipamente i utilaje pentru desfurarea aciunilor specifice organizeaz i acord primul ajutor medical i transportul rniilor la punctele de adunare i evacuare asigur instalarea punctelor de adunare, triaj i evacuare a rniilor i contaminailor particip la aplicarea unor msuri de profilaxie i antiepidemice ndeplinesc i alte misiuni sau alte activiti n zona afectat: o particip la asigurarea nevoilor de apa, hrana i medicamente; o particip la nlturarea urmrilor dezastrelor i reabilitarea zonei din punct de vedere medical ; o realizeaz msurile tehnico-medicale privind asanarea zonei n care

16.

ef echipa HAZMAT

17.

ef echipa medical (EM)

Pagina 30 din 72

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcia

Adresa si nr. telefon o

Responsabiliti se gsesc cadavre ; asigur recoltarea probelor din sectorul infectat (ap, produse animale, produse vegetale) i le transmite laboratorului sanitar cel mai apropiat

Director General, L.S. Nota : Varianta final i nivelele de detaliu se vor stabili dup realizarea proiectelor tehnice de detaliu, finalizarea POS si definitivarea structurii organizatorice la intrarea n exploatare

Pagina 31 din 72

Tabel nr. 2 [21]Nr.crt. a

LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN UNITATE DE UNDE POT PROVENI POLURI ACCIDENTALE [01], [10], [11], [12], [19], [20],Poluani poteniali Observaii Denumirea Suspensii Ape acide Produse petroliere Azotat de amoniu Produse petroliere NaCN NaCN HCl Sol . 20 % Solid Solutie 32 %

Locul de unde poate proveni poluarea accidental Zonele miniere de exploatare

Cauzele posibile ale polurii Apariia acviferului n zona de exploatare i neasigurarea captrii sale corespunztoare Avarierea utilajelor din carier i eventuale scurgeri accidentale de carburani pe sol Spargerea soldat cu deversarea coninutului Eventuale scurgeri accidentale de carburani pe sol Avarierea grav soldat cu scurgerea coninutului acestuia. Se poate produce n caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorit unor solicitri mecanice foarte mari Spargerea soldat cu deversarea coninutului acestuia Avarierea grav soldat cu scurgerea coninutului acestuia. Se poate produce n caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorit unor solicitri mecanice mari (seism, lovirea accidental, ruperea accidental a tuurilor de la fundul vasului, a traseului de golire, defecte de material)

b c 1

Trasee interne de transport Uzina de procesare Rezervor de stocare a cianurii de sodiu soluie Container ISO pentru transport Rezervor de stocare a soluiei de HCl

2

Autocisterna de transport a soluiei de acid clorhidric 3 Tancuri de leiere

Spargerea soldata cu scurgerea coninutului acestuia. Se poate produce n timpul transportului intern sau a descrcrii.Avarierea grav soldat cu scurgerea coninutului. Se poate produce n caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorit unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii/dilatri importante ale materialului de construcie al rezervozului la temperaturi anormal de sczute/ridicate, ruperea uruburilor care fixeaz manlocul gurii de vizitare, etc). Avarierea grav soldat cu scurgerea coninutului. Se poate produce n caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorit unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii/dilatri importante ale materialului de construcie al rezervozului la temperaturi anormal de sczute/ridicate, ruperea tuului de golire) Avarierea grava a reactoarelor de tratare a tulburelii,

HCl

Solutie 32 %

Tulbureala

Suspensie cu cca. 200 mg/l cianura liber

4

ngrotor

Tulbureala

Suspensie cu cca. 150 mg/l cianura liber

5

Instalaia denocivizare cianuri

Tulbureala

Suspensie cu cca.

Pagina 32 din 72

Nr.crt.

Locul de unde poate proveni poluarea accidental DETOX

Cauzele posibile ale polurii soldat cu scurgerea coninutului unuia sau ambelor vase de reacie. Se poate produce n caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorit unor solicitri mecanice foarte mari (contracii/dilatri importante ale materialului de construcie al rezervorului la temperaturi anormal de sczute/ridicate, ruperea uruburilor care fixeaz manlocul gurii de vizitare sau ruperea tuurilor de golire). Tratarea necorespunztoare a tulburelii sterile evacuate (un coninut prea mare de cianuri) datorit unor erori de operare i/sau defeciuni la sistemele de control a parametrilor fizico-chimici ai tulburelii Avarierea grav soldat cu scurgerea coninutului. Se poate produce n caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorit unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii importante ale materialului de construcie al rezervorului la temperaturi anormal de sczute). Avarie soldata cu scurgerea coninutului acestuia. Se poate produce in caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorita unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii importante ale materialului de construcie al rezervorului la temperaturi anormal de sczute). Avarii soldate cu scurgerea coninutului acestuia. Se poate produce in caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorita unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii importante ale materialului de construcie al rezervorului la temperaturi anormal de sczute). Accidente in zonele de depozitare, soldate cu deversri pe sol in zonele de manipulare (spargerea sacilor sau buteliilor). Avarierea grava soldata cu scurgerea coninutului acestuia si/sau a vasului de dizolvare. Se poate produce in caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorita unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii importante ale materialului de construcie al rezervorului la temperaturi anormal de sczute concomitent cu congelarea ntregului lichid coninut, mai ales a uruburilor care fixeaz manlocul

Poluani poteniali Observaii Denumirea 10-100 mg/l cianura WAD

Tulbureala

6

Rezervoare de stocare a soluiei bogate

Soluie bogat

Suspensie cu peste 10 mg/l cianura WAD la evacuarea spre iazul de decantare 3 % NaCN 2 % NaOH

7

Rezervor de stocare soluie sulfat de cupru

Soluie sulfat de cupru

15% CuSO4

Rezervor de stocare soluie metabisulfit

Soluie metabisulfit

20% Na2S2O5

8

Depozite de reactivi

9

Rezervor de stocare a hidroxidului de sodiu

Sulfat de cupru Metabisulfit Hipoclorit de sodiu Hidroxid de sodiu Hidroxid de sodiu

Ambalaje originale

20 % NaOH

Pagina 33 din 72

Nr.crt. 10

Locul de unde poate proveni poluarea accidental Rezervoare de stocare a laptelui de var

Cauzele posibile ale polurii gurii de vizitare). Avarierea grava soldata cu scurgerea coninutului vasului de preparare a laptelui de var. Se poate produce in caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorita unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii/dilatri importante ale materialului de construcie al rezervorului la temperaturi anormal de sczute/ridicate, ruperea tuului de golire). Avarii ale utilajelor de mcinare si/sau clasare a minereului soldate cu scurgerea suspensiilor vehiculate Avarii ale utilajelor instalaiei de eluare si/sau electroliza soldate cu scurgeri de lichide periculoase Avarierea grava soldata cu scurgerea coninutului acestuia. Se poate produce in caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorita unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii/dilatri importante ale materialului de construcie al rezervorului la temperaturi anormal de sczute/ridicate, ruperea uruburilor care fixeaz manlocul gurii de vizitare sau ruperea tuului de golire). Spargere produsa prin lovirea butoaielor de plastic sau scurgeri la manipulare defectuoasa. Avarierea soldata cu scurgerea coninutului. Se poate produce in caz de atac terorist, fisurarea pereilor vasului datorita unor solicitri mecanice foarte mari (seism, contracii/dilatri importante ale materialului de construcie al rezervorului la temperaturi anormal de sczute/ridicate, ruperea tuului de golire) Avarierea soldata cu scurgerea ntregului coninut al acestuia. Se poate produce in caz de atac terorist sau armat ori datorita unor solicitri mecanice foarte mari (seism). Avarii si/sau incendii produse din cauza unui atac terorist sau a nerespectrii regulilor de operare sau defeciuni la sistemele de protecie Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in zonele prevzute cu sisteme de etanare-presetupe, flane.

Poluani poteniali Observaii Denumirea Lapte de var 15 % CaO

11 12 13

Mcinare umed Zona de desorbtie/procesare Rezervor de stocare a apei de proces

Suspensii apoase cu coninut de cianuri Soluie bogata Soluii diluate de HCl Soluii diluate de NaOH Apa de proces

cianura totala de maxim 219 mg/l 3 % NaCN 2 % NaOH Max. 5 mg/l cianuri totale pH= 8-11

14

Recipieni de stocare a hipocloritului de sodiu Staia de neutralizare ape acide (ARD) - Reactor lapte de var

Hipoclorit de sodiu Lapte de var

12 % clor activ 15 % CaO

ARD Decantor

Suspensii

15 19

Rezervoare de combustibili Sisteme de vehiculare a soluiei de cianura (conducte, armaturi, pompe)

Produse petroliere NaCN

Motorina Benzina Sol . 20 %

Pagina 34 din 72

Nr.crt.

Locul de unde poate proveni poluarea accidental Sisteme de vehiculare si/ sau preparare a tulburelii cianurate (conducte, armaturi, pompe) Sistemele de vehiculare a soluiilor/suspensiilor cu coninut de cianuri (conducte, armaturi, pompe)

Cauzele posibile ale polurii Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in zonele prevzute cu sisteme de etanare-presetupe, flane. Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in zonele prevzute cu sisteme de etanare-presetupe, flane.

Poluani poteniali Observaii Denumirea Tulbureala Tulbureala Apa de proces Soluie bogata Suspensie cu cca. 150 mg/l cianura liber Suspensie cu cca. 10-100 mg/l cianura WAD Max. 5 mg/l cianuri totale pH= 8-11 3 % NaCN 2 % NaOH Soluie 32 % 20 % NaOH Suspensie cu max. 10 mg/l cianura WAD cca. 6 mg/l cianuri WAD pH sub 4 sulfai metale grele Max. 10 mg/l CN WAD

d

Sistemele de vehiculare a soluiei de acid clorhidric (conducte, armaturi, pompe) Sistemele de vehiculare a soluiei de hidroxid de sodiu (conducte, armaturi, pompe) Trasee de hidrotransport

e

Iazul de decantare TMF

Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in zonele prevzute cu sisteme de etanare-presetupe, flane. Avarii soldate cu scurgeri ce se pot produce pe toata perioada de operare mai ales la pornirea pompelor si in zonele prevzute cu sisteme de etanare-presetupe, flane. Fisurarea conductei de hidrotransport a tulburelii datorita uzurii sau eroziunii, mai ales in zonele sensibile (coturi, flane, compensatori, vane). Fisurarea conductei de vehiculare a apei limpezite din iaz spre uzina datorita uzurii sau ruperea conductei flexibile (intre barja si conducta fixa de pe sol) mai ales in perioadele de fluctuaii rapide si mari ale nivelului lichidului liber pe iaz. Avariile la traseele de pompare a apelor acide de la iazul de colectare Cetate la ARD pot fi datorate defectelor de material, funcionarii defectuoase a sistemelor de ghidare sau a compensatorilor de dilatare, lovituri de berbec la pornirea pomprii. Formarea de bree in barajul de retenie poate avea drept cauze ipotetice: a.Suprancrcarea b. Evenimente seismice c. Defecte structurale, cedarea fundaiei d. Sufoziunea e. Eroziunea si instabilitatea taluzelor f. Lichefierea g. Atac armat sau terorist

HCl Hidroxid de sodiu Tulbureala Apa de proces

Ape acide

Soluie de proces eventual cu suspensii

Pagina 35 din 72

Nr.crt.

Locul de unde poate proveni poluarea accidental

Cauzele posibile ale polurii Avarii soldate cu deversarea peste coronamentul barajului. Pot avea loc doar in condiiile nerespectrii sistematice si pe termen lung a parametrilor de exploatare (plajei si a grzii minime) i / sau apariia unor avarii de lung durat la sistemul de drenaj i la sistemul de evacuare a apei decantate din iaz. Avarii la sistemul secundar de retenie sau depirea capacitii de retenie si deversarea in emisar (valea Corna) a excesului de apa Ruperea barajului soldata cu formarea de bree se poate produce in caz de atac terorist sau atac cu arme clasice sau nucleare, cutremure, etc. Avariile soldate cu deversarea peste coronamentul barajului pot avea loc doar in condiiile nerespectrii parametrilor de exploatare si sunt favorizate de situaiile meteorologice deosebite (precipitaii abundente, temperaturi extrem de sczute) Accidente constnd in avariere sau colmatarea sistemelor de drenare si colectare a apelor pluviale soldate cu scurgerea acestor ape in canalele de deviere si apoi in emisar

Poluani poteniali Observaii Denumirea Soluie de proces Max. 10 mg/l CN WAD

Soluie de proces Ape acide cu eventuale suspensii Ape acide

Max. 10 mg/l CN WAD pH sub 4 sulfai metale grele pH sub 4 sulfai metale grele

f

Iazul de colectare ape acide Cetate

g

Halde de steril

Suspensii in ape posibil acide

Conductorul unitii L.S.

Pagina 36 din 72

Tabel nr. 3

FISA POLUANTULUI POTENIAL [01], [06], [07], [17], [20]Limite admisibile Periculozitate la manipulri Apa subter an Caracteristici periculoase Fraze de risc Foarte toxic, R 26/27-28-3250/53 Toxic, coroziv R 35-37 Coroziv R 35-36-37 Toxic R 51 Masuri de precauiune Fraze de securitate A se evita contactul cu soluii acide S 14- 18- 23 - 45 - 46 53- 61 -20-20/21 -29/56 36/37/39 A se evita contactul cu cianura S 14 - 18- 23 -25- 2629/56 -36/37/39 S 24- 26- 28 -S24/25 -29/56 36/37/39 A se evita contactul cu soluii acide S 14- 20- 29-45 - 46 53- 61 -20/21- 29/35 Posibiliti de combatere (ndeprtare) Aciunea Colectare Neutralizare Colectare Neutralizare Colectare Colectare Neutralizare Mijloace necesare Cuve retenie Staie Detox Cuve retenie Staie ARD Cuve retenie Cuve retenie Iazuri avarie Staie Detox

Nr. crt 1

Denumirea poluantului

Apa de suprafa mg/l

Apa potabil mg/l 0,05 0,01

Cianur de sodiu - cianuri totale - cianuri libere Acid clorhidric - cloruri - pH Hidroxid de sodiu - pH - sodiu Tulbureal cu cianuri - cianuri totale - cianuri libere - pH - cupru - zinc - cadmiu 100 6,5-8,5

2 3 4

250 6,5-9,5 6,5-9,5 200 0,05 0,01 6,5-9,5 0,1 5 0,005

6,5-8,5 0,02 0,1 0,001

5 Soluie bogat cu cianuri - cianuri totale - cianuri libere - pH - sodiu 6,5-8,5 50 0,05 0,01 6,5-9,5 200

Toxic R 28-32-50

A se evita contactul cu soluii acide S 14 - 20- 29 -45 -46 53- 61 -20/21-29/35 -36/37/39

Colectare Reintroducere in proces Neutralizare

Cuve retenie Pompe jomp Staie Detox

Pagina 37 din 72

Limite admisibile Nr. crt 6 Denumirea poluantului Apa de suprafa mg/l Apa potabil mg/l 0,05 0,01 6,5-9,5 0,1 5 0,005 250 Apa subter an

Periculozitate la manipulri Caracteristici periculoase Fraze de risc Toxic R 51-53 Masuri de precauiune Fraze de securitate A se evita contactul cu soluii acide S 14- 29 S45-46 -53 61 -29/35

Posibiliti de combatere (ndeprtare) Aciunea Colectare Reintroducere in proces Neutralizare Mijloace necesare Cuve retenie Iaz TMF Pompe jomp Barja Staie Detox

Ap de proces - cianuri totale - cianuri libere - pH - cupru - zinc - cadmiu - sulfai Azotat de amoniu - nitrai - amoniu

6,5-8,5 0,02 0,1 0,001 150

7 3 0,3 50 0,5

Oxidant R 8-9

A se evita contactul cu motorina S 14 -4- 16 - 173/9/14/49 -29/56

Colectare Depozitare in condiii de siguran Colectare Colectare

Depozit special

8 9

Lapte de var - pH - calciu Motorin - hidrocarburi petroliere - HPA Benzina - hidrocarburi petroliere - HPA Hipoclorit de sodiu - pH - sodiu - cloruri - clor rezidual liber Metabisulfit - pH - sodiu - sulfai Sulfat de cupru - pH

6,5-8,5 150 100 100 6,5-8,5 50 100 6,5-8,5 50 150 6,5-8,5

6,5-9,5 0,0001 0,0001 6,5-9,5 200 250 0,5 6,5-9,5 200 250 6,5-9,5

Coroziv R 38-53

S 26-24/25 Interzis focul deschis S 1633- 61 Interzis focul deschis S 16 33 -61 A se evita contactul cu cianura solida S 14 -26- 28 3/9/14/49-24/25 -29/35 S 26- 28 - 29 -46 - 61 -24/25 29/56 -36/37/39 S 26- 29 -61 -29/56

Cuve retenie Bazin de avarie Cuve retenie Iazuri avarie Materiale absorbante Cuve retenie Iazuri avarie Materiale absorbante Cuve retenie

Inflamabil R10 Inflamabil R 11 Toxic/oxidant R8-31-34-51

10

Colectare

11

Colectare

12

Toxic/iritant R2231-41-51 Toxic/iritant R2236/38-50/53

Colectare Reintroducere in proces Colectare Reintroducere

Cuve retenie Pompe jomp Cuve retenie Pompe jomp

13

Pagina 38 din 72

Limite admisibile Nr. crt Denumirea poluantului - cupru - sulfai Ape acide - pH - sulfai - cupru - fer - mangan - cadmiu - arsen - zinc - plumb Apa de suprafa mg/l 0,02 150 6,5-8,5 150 0,02 0,1 0,05 0,001 0,005 0,1 0,005 Apa potabil mg/l 0,1 250 6,5-9,5 250 0,1 0,2 0,05 0,005 0,01 5 0,01 Apa subter an

Periculozitate la manipulri Caracteristici periculoase Fraze de risc Toxic R 51 Masuri de precauiune Fraze de securitate

Posibiliti de combatere (ndeprtare) Aciunea in proces Mijloace necesare

14

A se evita contactul cu cianurile S 14 -29 -61

Colectare Neutralizare

Iaz Cetate Cuve retenie Bazin de avarie Staie ARD

Conductorul unitii L.S.

Pagina 39 din 72

R10 Inflamabil. R11 Foarte inflamabil. R22 Nociv prin nghiire. R28 Foarte toxic prin nghiire. R31 n contact cu acizii (se) degaj gaze toxice. R32 n contact cu acizii (se) degaj gaze foarte toxice. R34 Provoac arsuri. R35 Provoac arsuri grave. R36 Iritant pentru ochi. R37 Iritant pentru cile respiratorii. R38 Iritant pentru piele. R41 Risc de leziuni oculare grave. R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice. R51 Toxic pentru organismele acvatice. R53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. R26/27 Foarte toxic prin inhalare i n contact cu pielea. R36/38 Iritant pentru ochi i piele. R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

S14 A se pstra departe de S16 A se pstra departe de orice flacr sau surs de scntei Fumatul interzis. S17 A se pstra departe de materiale combustibile. S18 A se manipula i a se deschide recipientul cu pruden. S20 A nu se consuma alimente i buturi pe durata utilizrii. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii S24 A se evita contactul cu pielea. S25 A se evita contactul cu ochii. S26 La contactul cu ochii, se spal imediat cu mult ap i se consult medicul. S28 La contactul cu pielea, se spal imediat cu mult. apa S29 A nu se arunca la canalizare. S33 A se evita acumularea ncrcrii electrostatice. S45 n caz de accident sau dac v simii ru, a se consulta imediat medicul. (dac este posibil, i se arat eticheta). S46 n caz de nghiire, a se consulta imediat medicul i a i se arta ambalajul (recipientul) sau eticheta. S53 A se evita expunerea a se procura instruciuni speciale nainte de utilizare. S61 A se evita dispersarea n mediu. A se consulta instruciunile speciale/fia tehnic de securitate. S3/9/14/49 A se pstra numai n ambalajul (recipientul) original, ntr-un loc rcoros, bine ventilat, departe de... S20/21 Este interzis consumul de alimente i buturi, precum i fumatul, n timpul utilizrii. S24/25 A se evita contactul cu pielea i cu ochii. S29/35 A nu se arunca la canalizare; a se elimina reziduurile produsului i ambalajul (recipientul) dup ce s-au luat toate msurile de precauie. S29/56 A nu se arunca la canalizare, a se elimina acest produs i ambalajul (recipientul) la un centru de colectare a deeurilor periculoase sau speciale. S36/37/39 A se purta echipament de protecie i mnui de protecie corespunztoare, a se proteja corespunztor ochii/faa.

Tabel nr. 4.0.0

PROGRAM DE MSURI I LUCRRI IN VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (B) Trasee interne de transport [01], [11], [12], [16], [21]Scopul Prevenirea si nlturarea scurgerilor de carburani i lubrifiani Responsabiliti Seful sectorului sau seciei de care aparin aceste mijloace de transport. Se va stabili sectorul sau secia de care aparin aceste mijloace de transport. Termene ncepere/ p.i.f. Lunar sau Conf. POS specific Obs. Idem

Nr. crt 1

Msura sau lucrarea Verificarea periodica a mijloacelor de transport i respectarea graficelor de ntreinere si reparaii ale acestora

Conductorul unitii L.S.

Pagina 42 din 72

Tabel nr. 4.0 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (A) Zonele miniere de exploatare [01], [11], [12], [16], [21]Nr. crt 1 Msura sau lucrarea Verificarea suplimentara a zonelor de exploatare in vederea depistrii unor acumulri de apa necunoscute iniial Verificarea periodica a utilajelor de exploatare din cariere si respectarea graficelor de ntreinere si reparaii ale acestora Verificarea periodica a utilajelor de preparare explozibil AMFO, a modului de depozitare si manipulare a azotatului de amoniu Scopul Prevenirea sau nlturarea scurgerilor din acviferele ntlnite in zona de exploatare miniera Prevenirea si nlturarea scurgerilor de carburani si lubrifiani Prevenirea si nlturarea scurgerilor de azotat de amoniu ajuns sub aciunea apei Responsabiliti Seful sectorului sau seciei de care aparin aceste activiti. Se va stabili sectorul sau secia de care aparin aceste activiti. Idem Termene ncepere/ p.i.f. Lunar sau Conf. POS specific Lunar sau Conf. POS specific Lunar sau Conf. POS specific Obs. La verificare se vor ntocmi fise speciale de verificare Idem

2

3

Idem

Idem

Conductorul unitii L.S.

Pagina 43 din 72

Tabel nr. 4.1 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C1) Rezervor de stocare a soluiei de cianur de sodiu [01], [11], [12], [20]Nr. crt 1 Msura sau lucrarea Verificarea periodica a rezervorului, suporilor acestuia, cuvei de retenie, containerelor ISO pentru transportul cianurii solide Verificarea si ntreinerea indicatorului de nivel al rezervorului Verificarea integritii mprejmuirii de protecie a zonei de descrcare si depozitare a cianurii Scopul Prevenirea sau nlturarea scurgerilor de cianura de sodiu Prevenirea supra-umplerii rezervorului si a nlturrii scurgerilor de cianura de sodiu Prevenirea accesului persoanelor neautorizate care pot produce avarii sau deteriorri ale rezervorului sau containerelor Responsabiliti Seful sectorului sau seciei de care aparin aceste sisteme. Se va stabili sectorul sau secia de care aparin aceste sisteme. Idem Termene ncepere/ p.i.f. Sptmnal sau Conf. POS specific Trimestrial sau Conf. POS specific Lunar sau Conf. POS specific Obs. La verificare se vor ntocmi fise speciale de verificare [20] Idem

2

3

Idem

Idem

Conductorul unitii L.S.

Pagina 44 din 72

Tabel nr. 4.2 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C2) Rezervor de stocare a soluiei de acid clorhidric [01], [11], [12]Nr. crt 1 Msura sau lucrarea Verificarea periodica a rezervorului, suporilor acestuia, cuvei de retenie Verificarea si ntreinerea indicatorului de nivel al rezervorului Verificarea cisternei de transport acid clorhidric Scopul Prevenirea sau nlturarea scurgerilor de acid clorhidric Prevenirea supra-umplerii rezervorului si a nlturrii scurgerilor de acid clorhidric Prevenirea sau nlturarea scurgerilor de acid clorhidric Responsabiliti eful sectorului sau seciei de care aparin aceste sisteme. Se va stabili sectorul sau secia de care aparin aceste sisteme. Idem Idem Termene ncepere/ p.i.f. Sptmnal sau Conf. POS specific Trimestrial sau Conf. POS specific Zilnic sau Conf. POS specific Obs. La verificare se vor ntocmi fise speciale de verificare Idem

2

3

Idem

Conductorul unitii L.S.

Pagina 45 din 72

Tabel nr. 4.3 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C3) Tancuri de leiere [01], [11], [12], [20]Nr. crt 1 Msura sau lucrarea Verificarea periodica a rezervoarelor CIL, suporilor acestuia, cuvei de retenie Verificarea si ntreinerea indicatorului de nivel al rezervoarelor sau cuvei de retenie Scopul Prevenirea sau nlturarea scurgerilor de tulbureala cu cianura Prevenirea supra-umplerii rezervoarelor si a nlturrii scurgerilor de tulbureala cu cianura Responsabiliti eful sectorului sau seciei de care aparin aceste sisteme. Se va stabili sectorul sau secia de care aparin aceste sisteme. Idem Termene ncepere/ p.i.f. Sptmnal sau Conf. POS specific Trimestrial sau Conf. POS specific Obs. La verificare se vor ntocmi fise speciale de verificare [20] Idem

2

Conductorul unitii L.S.

Pagina 46 din 72

Tabel nr. 4.4 PROGRAM DE MSURI I LUCRRI N VEDEREA PREVENIRII POLURILOR ACCIDENTALE PENTRU : (C4) ngrotorul de steril [01], [11], [12], [20]Nr. crt 1 Msura sau lucrarea Verificarea periodica a rezervorului de alimentare, a ngrotorului, suporilor acestora, cuvei de retenie Verificarea si ntreinerea indicatorului de nivel al rezervoarelor sau cuvei de retenie Scopul Prevenirea sau nlturarea scurgerilor de tulbureala cu cianura Prevenirea supra-umpl