of 43/43
KBC SPLIT Sanacijsko vijeće Klasa: 003-02/15-01/13 Ur.broj: 2181-147-01/02/G.B.-15-2 Split, 16. 07. 2015. Procijenjena (bez PDV-a) Planirana ( s PDV-om) Vrsta postupka Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 MATERIJALNI RASHODI 351.082.866 396.997.080 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 170.000 212.500 1. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 170.000 212.500 1.1. 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 76.000 95.000 1.1.1. Seminari, savjetovanja i simpoziji (razni) 76.000 95.000 BV čl.18.3.ZJN 1.2. 32132 Tečajevi, stručni ispiti (dopunsko obrazovanje, obnova znanja i stručni ispiti) 94.000 117.500 1.2.2. Izobrazba radnika za rukovanje opasnim kemikalijama 10.000 12.500 Izuzeće od primjene ZJN 1.2.3. Dopunska izobrazba radnika iz zop-a 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN 1.2.4. Stručni ispit za energetska zvanja 10.000 12.500 BV čl.18.3.ZJN 1.2.5. Tečajevi,seminari,savjetovanja,stručni ispiti iz zaštite na radu 10.000 12.500 BV čl.18.3.ZJN 1.2.6. Tečajevi higijenskog minimuma (Organiziranje i provođenje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni temeljem Pravilnika) 52.000 65.000 BV čl.18.3.ZJN 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 327.156.832 367.301.500 2. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.410.762 5.452.500 2.1. 32211 Uredski materijal 1.070.000 1.337.500 712.800 891.000 Ob.nabava/otvoren OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci Ob.nabava do 30.06.15. Evidencijski broj nabave Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave Napomena 2.1.1. Toneri, tinte i vrpce za pisače PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA za 2015. godinu 43. sjednica SANACIJSKOG VIJEĆA KBC-a SPLIT - IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 1) Oznaka u Planu nabave Račun rashoda iz Računskog plana (skupina/ odjeljak/osn.rač.) NAZIV PREDMETA NABAVE

Plan nabave KBC SPLIT za 2015 R 1 nabave KBC SPLIT za 2015_R 1.pdfIzobrazba radnika za rukovanje opasnim kemikalijama 10.000 12.500 Izuzeće od primjene ZJN ... 1.2.4. Stručni ispit

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Plan nabave KBC SPLIT za 2015 R 1 nabave KBC SPLIT za 2015_R 1.pdfIzobrazba radnika za rukovanje...

 • KBC SPLITSanacijsko vijećeKlasa: 003-02/15-01/13Ur.broj: 2181-147-01/02/G.B.-15-2Split, 16. 07. 2015.

  Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  32 MATERIJALNI RASHODI 351.082.866 396.997.080321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 170.000 212.500

  1. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 170.000 212.5001.1. 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 76.000 95.0001.1.1. Seminari, savjetovanja i simpoziji (razni) 76.000 95.000 BV čl.18.3.ZJN

  1.2. 32132 Tečajevi, stručni ispiti (dopunsko obrazovanje, obnova znanja i stručni ispiti) 94.000 117.500

  1.2.2. Izobrazba radnika za rukovanje opasnim kemikalijama 10.000 12.500Izuzeće od

  primjene ZJN

  1.2.3. Dopunska izobrazba radnika iz zop-a 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN1.2.4. Stručni ispit za energetska zvanja 10.000 12.500 BV čl.18.3.ZJN

  1.2.5. Tečajevi,seminari,savjetovanja,stručni ispiti iz zaštite na radu 10.000 12.500BV čl.18.3.ZJN

  1.2.6.

  Tečajevi higijenskog minimuma (Organiziranje i provođenje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni temeljem Pravilnika)

  52.000 65.000 BV čl.18.3.ZJN

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 327.156.832 367.301.5002. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.410.762 5.452.5002.1. 32211 Uredski materijal 1.070.000 1.337.500

  712.800 891.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci Ob.nabava do 30.06.15.

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  Napomena

  2.1.1. Toneri, tinte i vrpce za pisače

  PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA za 2015. godinu43. sjednica SANACIJSKOG VIJEĆA KBC-a SPLIT - IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 1)

  Oznaka u Planu

  nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  502.800 628.500 R 1-izmjena

  2.1.2. Fotokopirni papir 230.400 288.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.3. Kompjutorski papir 44.800 56.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.4. Registratori, fascikle i mape 28.800 36.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.5. Naljepnice i etikete 32.000 40.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.6. Kompakt diskovi i diskete 30.400 38.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.7. Kuverte i vrećice 36.800 46.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.8. Bilježnice i blokovi 7.200 9.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.9. Flomasteri 2.400 3.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.10. Kartolari za odlaganje spisa 56.000 70.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.

  2.1.11. Kutije (za odlaganje preparata, s mapom uložak) 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.1.12. Tinte i vrpce za el.pisaće i računske mašine 2.400 3.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciOb.nabava do

  30.06.15.2.1.13. Ostali nespecificirani uredski materijal 56.000 70.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.2. 32211 Tiskanice 480.000 600.0002.2.1. Razni obrasci KBC Split tiskani po narudžbi 192.000 240.000 Otvoreni Ugovor I. kvartal 12 mjeseci2.2.2. Papirnate kesice za RTG filmove s tiskom 32.000 40.000 Otvoreni Ugovor I. kvartal 12 mjeseci2.2.3. Kartonske kesice za RTG filmove s tiskom 16.000 20.000 Otvoreni Ugovor I. kvartal 12 mjeseci2.2.4. Kesice, košuljice, omotnice razne s tiskom 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN2.2.5. Knjiga protokol, razni 32.000 40.000 Otvoreni Ugovor I. kvartal 12 mjeseci2.2.6. Knjiga indeks, razni 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN2.2.7. Knjige ostale razne 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.1.1. Toneri, tinte i vrpce za pisače

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  2.2.8. Karton-kartice, razne, s tiskom 56.000 70.000 Otvoreni Ugovor I. kvartal 12 mjeseci2.2.9. Naljepnice s barkod za vrećice za krv 68.000 85.000 BV čl.18.3.ZJN2.2.10. Naljepnice razne s tiskom 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN2.2.11. Unificirane tiskanice razne 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.3. 32212 Literatura (publ., časopisi, gl., knjige i ostalo) 127.048 155.0002.3.1. Psihologijski testovi 19.048 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.3.2.Znakovi sigurnosti, literatura za osposobljavanje za rad na siguran način 20.000 25.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.3.3. Literatura - razna 88.000 110.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.280.000 1.600.000

  2.4.1. Deterdženti tekući i pom sred. za pranje rublja (praona Firule) OS 114/13 176.000,00 220.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci Ob.nabava do

  31.07.15.

  2.4.2. Deterdženti praškasti i pom sred. za pranje rublja (praona Križine i Toplice) OS 114/13 112.000,00 140.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci Ob.nabava do

  02.07.16.

  2.4.3. Deterdženti i pom sred. za strojno pranje suđa OS 114/13 56.000,00 70.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci Ob.nabava do 31.07.15.

  2.4.4. Deterdženti i pom sred. za ručno pranje suđa OS 114/13 62.400,00 78.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci Ob.nabava do 31.07.15.

  2.4.5. Deterdženti stroj.pranje i dezinfekciju (lab.staklo, bočice, noć.posuda) 20.000,00 25.000BV čl.18.3.ZJN

  2.4.6. Ostala pom. sred. za održavanje opreme u kuhinji OS 114/13 68.000,00 85.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.4.7. Sredstva za čišćenje i održavanje podnih površina 64.000,00 80.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci Ob.nabava do 02.07.16.2.4.8. Sredstva za čišćenje i održavanje sanitarija OS 114/13 88.000,00 110.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci

  2.4.9. Sredstva za čišćenje i održavanje stakl.površina OS 114/13 8.000,00 10.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci

  2.4.10. Pribor za čišćenje OS 114/13 80.000,00 100.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci

  Ob.nabava do 31.07.15.

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  2.4.11. PVC proizvodi (kese, vreće, čaše) OS 114/13 432.000,00 540.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseciugovor do 06.07.15.

  ob.nabava od 07.07.15.

  2.4.12. PVC proizvodi (ostalo nespecificirano) 30.400,00 38.000 BV čl.18.3.ZJN 12 mjeseci

  2.4.13. Tabletirana sol OS 114/13 48.000,00 60.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor II. kvartal 12 mjeseci Ob.nabava do 31.07.15.2.4.14. Ostali nespecificirani materijali 32.000,00 40.000 BV čl.18.3.ZJN2.4.15. Kuhinjske krpe 3.200,00 4.000 BV čl.18.3.ZJN

  2.5. 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 1.453.714 1.760.000

  2.5.1. Toaletni proizvodi razni 64.000,00 80.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor do 19.02.2016. Ob.nabava do 19.02.16.2.5.2. Jednokratne pelene za djecu 40.000,00 50.000 Otvoreni Ugovor

  2.5.3. Ortop.pomagala-pelene i ulošci OS 114/13 285.714,29 300.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovorugovor do

  19.05.2015. OBN od

  19.05.2015.

  ugovor do 19.05.15.

  ob.nabavaod 19.05.15.

  2.5.4. Papirnata konfekcija (toal.papir, ubrusi i salvete) 960.000,00 1.200.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor do 19.02.2016.

  2.5.5. Spiralni ručnici za potrebe cent.kuhinje Firule 8.000,00 10.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor do 19.02.2016.2.5.6. Pelene tetra 96.000,00 120.000 BV čl.18.3.ZJN Ugovor I. kvartal 12 mjeseci 12 mjeseci

  3. 3222 Materijal i sirovine 296.534.870 329.085.0003.1. 32226 Lijekovi (lijekovi i narkotici) 160.640.838 169.150.0003.1.1. A- Pripravci koji djeluju na probavni sustav 8.952.381 9.400.000 Otvoreni Ugovor I kvartal 12 mjeseci3.1.2. B -Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne 23.952.381 25.150.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.3. C- Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni 3.142.857 3.300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.4. D- Pripravci koji djeluju na kožu 1.190.476 1.250.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.5. G- Pripravci koji djeluju na urogenit.sustav 2.571.429 2.700.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.6. H- Sustavni horm. pripravci izuzev spolnih 4.190.476 4.400.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.7. J-Pripravci za liječ. sustavne infekcije 17.571.429 18.450.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Ob.nabava do 19.02.16.

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.1.8. L- Pripravci za liječenje zloćudnih bolesti 78.285.714 82.200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.9. M - pripravci koji djeluju na koštano mišićni 3.285.714 3.450.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.10. N-Pripravci koji djeluju na živčani sustav 4.380.952 4.600.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.11. P- Pripravci za liječ. infek. uzrokov. paraz. 38.095 40.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.12. R-Pripravci koji djeluju na respiratorni sustav 1.904.762 2.000.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.13. S- Pripravci koji djeluju na osjetila 619.048 650.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  V- RAZLIČITO Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.14. 1.Dijagnostička sredstva i gelovi 160.000 168.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.15. 2. Enteralna prehrana i dječja hrana 1.428.571 1.500.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.16. 3.Antidoti 1.142.857 1.200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.17. 4. Kontrastna sredstva 4.380.952 4.600.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.18. 5.Dezinficijensi 1.440.000 1.800.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.19. 6. Kemikalije 720.000 900.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.20. 7. Izrađeni preparati 176.000 220.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.21. 8. Ambalaža 49.600 62.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.22. 9.Ostali pripravci, krv i krvne komponente 761.905 800.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.1.23. Narkotički lijekovi 295.238 310.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  32222

  Medicinski potrošni materijal (sanitetski potrošni; medicinski potrošni; reagensi; radioizotopi) 127.420.491 149.850.000

  3.2. 32222 Sanitetski potrošni materijal 8.368.000 10.460.0003.2.1. 1. Medicinski zavoji 480.000 600.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.2. 2. Vata za medicinske namjene, higijenski ulošci 240.000 300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.3. 3. Pamučne mrežice 120.000 150.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.4. 4. Tromboprofilaktičke čarape 16.000 20.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.5. 5. Gaza i pamučne komprese 2.000.000 2.500.000 postupak u tijeku Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.6. 6. Netkane i specijalne komprese 80.000 100.000 postupak u tijeku Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.7. 7.Ostali zavojni materijal 8.000 10.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Ljepljivi zavojni materijali I/II.kvartal3.2.8. 1. Netkane, svilene ljepljive trake 400.000 500.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.2.9. 2. Netkani flasteri i samoljepljivi povoji 464.000 580.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.10. Obloge za rane 800.000 1.000.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.11. Operacijski paketi 3.040.000 3.800.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.12. Prekrivke i operacijski mantili 560.000 700.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.2.13. Incizisijske folije 160.000 200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.3. Potrošni materijal 87.347.478 99.870.000Materijal za operacije 14.109.402 16.000.000

  3.3.1. 1. Konac 3.333.333 3.500.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.2. 2. Materijal za otvorenu i laparaskopsku kir. 10.120.069 11.800.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.3. 3. Materijal za zaustavljanje krvarenja 600.000 630.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.4. 4. Ostali materijal za operacije 56.000 70.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Materijal za endoskopiju 2.020.187 2.500.0003.3.5. 1. Endoskopija gastro materijal 1.760.000 2.200.000 Ob.nabava/otvoreni Ugovor

  I.kvartal/IV kvartal 12 mjeseci

  3.3.6. 2. Endoskopija bronho materijal 120.000 150.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.7. 3. Endoskopija uro materijal 140.187 150.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Materijal za neurokirurgiju 445.714 500.0003.3.8. 1. Neurokirurške kopče sa aplikatorom 64.000 80.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.9. 2. Neurokirurške vatice s priborom 32.000 40.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.10. 3. Neurokirurški implantati 285.714 300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.11. 4. Neurokirurški pribor za drenažu 24.000 30.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.12. 5. Ostali potrošni materijal u neurokirurgiji 40.000 50.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.13. Endoproteze 3.238.095 3.400.000 Ob.nabava/otvoreni Ugovor III/IV kvartal 12 mjeseci

  Materijal za dijalizu 10.460.196 11.000.0003.3.14. 1. Dijalizatori 4.619.048 4.850.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.15. 2. AV linije i igle 1.142.857 1.200.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.16. 3. Filteri za dijalizu 2.095.238 2.200.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.17. 4. Otopine za dijalizu 2.365.184 2.500.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.18. 5. Ostali potr. materijal za dijalizu 237.869 250.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci

  Materijal za kardiokirurgiju 6.720.000 8.000.0003.3.19. 1. Srčani zalistak 2.000.000 2.100.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.3.20. 2. Pribor u kardiokirurgiji 240.000 300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.21. 3. Materijali za ekstrakorporalnu cirkulaciju 3.440.000 4.300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.22. 4. Naprave za kardiokirurgiju 480.000 600.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.23. 5. Ostali potrošni materijal u kardiokirurgiji 560.000 700.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom 3.436.190 3.800.0003.3.24. 1. Aparati za podržavanje srčane funkcije 800.000 1.000.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.25. 2. Elektrostimulatori srca ( pacemakeri) 2.476.190 2.600.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.26. 3. Ostali potrošni materijal za pacemakere 160.000 200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Materijal za intervencijsku kardiologiju 5.403.308 5.800.0003.3.27. 1. Operacijski setovi u intervencijskoj kardiologiji 80.000 100.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.28. 2. Intervencijski stentovi (koronarne proširnice) 666.667 700.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.29. 3. Intervencijski stentovi (koronarne proširnice 746.667 784.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.30. 4. Bioresorptivni stentovi ( nova generacija) 9.524 10.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.31. 5. Dilatacijski kateteri ( baloni) 504.762 530.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.32. 6. Dijagnostički kateteri 533.333 560.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.33. 7. Intervencijski kateteri 361.905 380.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.34. 8. Dijagnostičke žice vodilje 9.524 10.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.35. 9. Intervencijske žice vodilje 600.000 630.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.36. 10. Uvodnice u intervencijskoj kardiologiji( 647.619 680.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.37. 11. Kateteri za intravaskularni ultrazvuk 15.238 16.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.38. 12. Ostali potrošni materijal u intervencijskoj 1.228.070 1.400.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci

  Leće intraokularne i ostali potrošni materijal 1.479.609 1.700.0003.3.39. 1. Intraokularne leće 733.333 770.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.40. 2. Kirurški pribor za operacijsku oftalmologiju 192.000 240.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.41. 3. Ostali pribor za očnu operaciju 520.000 650.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.42. 4. Kirurški implantati u oftalmologiji 34.276 40.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci

  Potrošni materijal za angiografiju 2.845.428 3.000.0003.3.43. 1. Kirurški implantati ( vaskularne proteze u 1.504.762 1.580.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.44. 2. Potrepštine za angioplastiku 9.524 10.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.45. 3. Medicinske igle u angiografiji 27.523 30.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.46. 4. Apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja 133.333 140.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.3.47. 5. Pribor za drenažu u angiografiji 247.619 260.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.48. 6. Kateteri za angiografiju 476.190 500.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.49. 7. Uvodnice za angiografiju 123.810 130.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.50. 8. Žice za angiografiju 266.667 280.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.51. 9. Šprice za posebne namjene u angiografiji 56.000 70.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.52. Papir za registriranje 360.000 450.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Filmovi i otopine za razvijanje i fiksiranje 2.000.000 2.500.0003.3.53. 1. Filmovi za rendgensko snimanje 1.840.000 2.300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.54. 2. Otopine za razvijanje i fiksiranje 160.000 200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Šprice 917.257 1.100.0003.3.55. 1. Šprice za jednokratnu uporabu 585.714 697.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.56. 2. Šprice za kateter 120.000 150.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.57. 3 .Šprice za perfuzor 152.000 190.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.58. 4. Šprice za cement 2.400 3.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.59. 5. Šprice za injektor 57.143 60.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.60. Materijal za sterilizaciju 400.000 500.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci

  Igle i kateteri intravenozni 2.808.069 3.100.0003.3.61. 1. Medicinske igle za jednokratnu uporabu 216.000 270.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.62. 2. Medicinske igle za primjenu u ginekologiji 96.000 120.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.63. 3. Igle za punkciju 301.724 350.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.64. 4. Igla intranila 753.296 800.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.65. 5. Endo kirurške igle 152.000 190.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.66. 6. Intravenozni trajni kateteri 756.859 800.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.67. 7. Kateter za termodiluciju 476.190 500.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.68. 8. Kateteri za regionalnu anesteziju 56.000 70.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Sonde, kateteri i drenaža 2.777.890 3.100.0003.3.69. 1. Balonski kateteri 190.476 200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.70. 2. Kateteri za različite primjene s priborom 443.656 500.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.71. 3. Drenaža s priborom 363.636 400.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.72. 4. Sonde za medicinsku namjenu s priborom 409.524 430.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.3.73.5. Ostali pribor kod primjene sondi, katetera i drenaže 1.116.838 1.300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.3.74. 6. Vrećice za medicinske namjene s priborom 253.759 270.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseciMaterjal za zaštitu 3.760.000 4.700.000

  3.3.75. 1. Operacijski mantili 40.000 50.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.76. 2. Pregledni mantili 48.000 60.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.77. 3. Ostali mantili za zaštitu 8.000 10.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.78. 4. Zaštitne maske za medicinsku primjenu 208.000 260.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.79. 5. Zaštitne kape za medicinsku primjenu 136.000 170.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.80. 6. Ostali materijal za zaštitu u medicini 960.000 1.200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.81. 7. Razne navlake za medicinske primjene 360.000 450.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.82. 8. Rukavice za medicinske namjene 1.040.000 1.300.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.83. 9. Kirurške rukavice 720.000 900.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.84. 10. Zaštitne rukavice za primjenu citostatika 120.000 150.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.85. 11. Posude za odlaganje oštrih predmeta 112.000 140.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.86. 12. Četkice za pranje ruku 8.000 10.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Materijal za anesteziju 4.130.256 4.800.0003.3.87. 1. Maske za primjenu u anesteziji 181.818 200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.88. 2. Senzori za primjenu u anesteziji 375.218 430.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.89. 3. Tubusi za primjenu u anesteziji 257.143 270.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.90. 4. Ostali materijal korišten u anesteziji 2.343.096 2.800.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.91. 5. Kanile za primjenu u anesteziji 82.508 100.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.3.92.6. Sistemi za disanje , monitoriranje i drenažu u anesteziji 890.472 1.000.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseciMaterijal za vaskularnu kirurgiju 1.046.988 1.100.000

  3.3.93. 1. Vaskularni implantati ( vaskularne proteze) 952.381 1.000.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.3.94.2. Pomoćni potrošni materijal u vaskularnoj kirurgiji 94.607 100.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseciMaterijal za koštanu kirurgiju 3.690.431 3.900.000

  3.3.95.1. Različite sprave za prijelome u koštanoj kirurgiji 48.000 60.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.3.96. 2. Čavli , vijci i pločice u koštanoj kirurgiji 3.333.333 3.500.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.97. 3. Cement u koštanoj kirurgiji 38.095 40.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.3.98.4. Ostali materijal korišten za kirurgiju lokomotornog sustava 271.003 300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseciLaboratorijsko staklo i pribor 2.720.000 3.400.000

  3.3.99. 1. Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi 1.440.000 1.800.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.100. 2. Filter papir 8.000 10.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.101. 3. Posude i vrećice za uzimanje uzoraka 192.000 240.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.102. 4. Skalpeli i rezači razni 200.000 250.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.103. 5. Mikropipete razne sa nastavcima 136.000 170.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.104. 6. Staklo pokrovno i staklo predmetno 64.000 80.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.105. 7. Epruvete polipropilen i polistiren 48.000 60.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.106. 8. Pribor za dijagnostiku 12.000 15.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.107. 9. Epruvete staklene ( bacto) za mikrobiologiju 56.000 70.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.108. 10. Kazete za biopsije tkiva 12.000 15.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.109. 11. Kivete za cito centrifugu 280.000 350.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.110. 12. Ostali laboratorijski pribor 272.000 340.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Sistemi 4.674.075 5.670.0003.3.111. 1. Sistemi za infuziju i transfuziju 776.000 970.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.112. 2. Sistemi za infuzomate i perfuzor 1.790.281 2.100.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.113. 3. Sistemi za enteralno hranjenje 187.793 200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.114. 4. Ostali potrošni mat. za infuziju i transfuziju 1.920.000 2.400.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Materijal za transfuziju 3.320.000 4.150.0003.3.115. 1. Nožići za potrebe transfuzije 352.000 440.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.116. 2. Filteri za krvnu plazmu 1.120.000 1.400.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.117. 3. Vrećice za krv 1.808.000 2.260.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.3.118. 4. Ostali hematološki potrošni materijal 40.000 50.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci

  Ostali potrošni materijal 4.584.381 5.700.0003.3.119. 1. Pribor za dijagnostiku 720.000 900.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.120. 2. Britvice 336.000 420.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.121. 3. Dekice za grijanje tijela pacijenta 240.000 300.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.3.122. 4. Kirurški implantati razni 152.381 160.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.123. 5. Zatvarači zaštitni 320.000 400.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.124. 6. Ostale medicinske potrepštine 720.000 900.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.3.125. 7. Potrošni materijal za torako pumpu 96.000 120.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.3.126.Potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju 2.000.000 2.500.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.4. Reagensi 30.153.013 37.580.0003.4.1. Testovi za dijagnostiku 609.013 650.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  Laboratorijski reagensi

  3.4.2.1.Reagensi za potrebe Odjela za medic.lab. dijagnostiku 16.488.000 20.610.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.4.3. 2. Reagensi za Patologiju 2.960.000 3.700.000 Otvoreni Ugovor II/III.kvartal 12 mjeseci3.4.4. 3. Reagensi za tipizaciju tkiva 672.000 840.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.4.5. 4. Reagensi za Mikrobiologiju 1.520.000 1.900.000 Otvoreni Ugovor IV kvartal 12 mjeseci3.4.6. 5. Reagensi za sudsku medicinu 1.520.000 1.900.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.4.7. 6. Reagensi za transfuziju 560.000 700.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.4.8. 7. Reagensi za dječju genetiku 424.000 530.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.4.9. 8. Reagensi za umjetnu oplodnju 160.000 200.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.4.10. 9. Reagensi za nuklearnu medicinu 1.600.000 2.000.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.4.11. 10. Hemoculture 600.000 750.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.4.12. Reagensi za ispitivanje krvi 560.000 700.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci3.4.13. Reagensi za određivanje krvnih grupa 2.480.000 3.100.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.5. Radioizotopi 1.552.000 1.940.000

  3.5.1. Radioizotopni materijal (biokemija i scintigrafija) 1.552.000 1.940.000 Otvoreni Ugovor I/II.kvartal 12 mjeseci

  3.6. 322225 Medicinski plinovi 1.604.381 1.735.000

  3.6.1. Medicinski kisik tip - tekući 895.238 940.000 OtvoreniObjedinjena

  nabava II. kvartalOb.nabava do

  11.07.15.

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.6.2. Komprimirani medicinski plinovi 457.143 480.000 OtvoreniObjedinjena

  nabava II. kvartalOb.nabava do

  11.07.15.

  3.6.3. Dušik tekući 168.000 210.000 OtvoreniObjedinjena

  nabava II. kvartalOb.nabava do

  11.07.15.

  3.6.4. Komprimirani plinovi 64.000 80.000 OtvoreniObjedinjena

  nabava II. kvartalOb.nabava do

  11.07.15.3.6.5. Ostali nespecificirani plinovi 20.000 25.000

  3.7. 32224 Namirnice 6.869.160 8.350.000

  3.7.1. Povrće i voće svježe razno 1.553.421 1.941.776 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.1.1. Povrće svježe razno OS 19/12 1.061.615 1.327.0193.7.1.2. Voće svježe razno OS 19/12 491.806 614.758

  3.7.2. Sušeno povrće i voće,razno OS 21/12 44.425 55.531 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.3. Meso / junetina,svinjetina / 1.341.376 1.676.720 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.3.1. Junetina OS 16/12 1.194.475 1.493.0943.7.3.2. Svinjetina OS 16/12 146.901 183.626

  3.7.4. Konzervirani i pripremljeni proizvodi od mesa OS 16/12 155.255 194.069 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.7.5. Perad-pilići i proizvodi od pilećeg i purećeg mesa OS 16/12 398.750 498.438 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.6. Jaja OS 16/12 92.400 115.500 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.7.Mlijeko, jogurt i ostali fermentirani mliječni proizvodi 959.513 1.101.309 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.7.1. Mlijeko OS 02/13 490.410 514.9313.7.7.2. Jogurt OS 02/13 425.125 531.4063.7.7.3. Jogurt voćni OS 02/13 13.818 17.2733.7.7.4. Mliječni namaz OS 02/13 30.160 37.700

  3.7.8. Maslac OS 02/13 88.220 110.275 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.9. Sir polutvrdi i sirni namazi 225.830 282.288 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.9.1. Sir polutvrdi OS 02/13 117.600 147.0003.7.9.2. Sir topljeni OS 02/13 106.340 132.9253.7.9.3. Vrhnje OS 02/13 1.890 2.363

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.7.10. Biljna ulja, margarin i slične prerađevine 277.988 323.206 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.10.1. Biljna ulja OS 20/12 202.328 228.6313.7.10.2. Margarin OS 20/12 75.660 94.575

  3.7.11. Krušni proizvodi - kruh09/14 E-

  MU 418.295 439.210 Otvoreni Ugovor 01.08.2014. 31.7.20153.7.12. Krušni proizvodi - kolači i peciva 63/13 23.256 29.070 Otvoreni Ugovor 01.08.2013. 31.7.2015

  3.7.13. Dvopek, tost i mrvice OS 20/12 61.049 64.806 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.14. Zamrznuta riba OS 17/12 266.403 333.004 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.15. Zamrznutno povrće OS 21/12 125.565 156.956 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.16. Prerađeno voće - mermelada OS 21/12 80.272 100.340 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.7.17. Šećer i sol 151.532 172.617 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.17.1. Šećer OS 20/12 139.982 158.1793.7.17.2. Sol OS 20/12 11.550 14.438

  3.7.18. Tjestenina OS 20/12 96.309 120.386 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.19. Čaj OS 20/12 136.000 170.000 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.20. Voćni sokovi OS 51/13 60.560 75.700 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.21. Konzervirano povrće OS 21/12 69.675 87.094 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.22. Brašno (pšen.) i krupica (pšen. i kukur.) OS 20/12 31.762 39.702 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.7.23. Riža OS 20/12 40.150 50.188 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.24. Prirodni med OS 16/12 40.958 51.198 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.25. Kava i nadomjesci kave OS 20/12 37.378 46.723 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.26. Čokolada, kakao, puding (prašak) OS 20/12 11.256 14.070 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.27. Dječja hrana OS 20/12 17.729 20.034 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.28. Ocat OS 20/12 7.250 9.063 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.29. Stolno vino 0

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  3.7.30. Mineralna voda OS 20/12 9.611 12.014 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.31. Gotovi umaci (senf,majoneza, ketchup i sl.) OS 20/12 4.562 5.702 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine

  3.7.32.Dodatci jelu i začini (vegeta ili sl., koncen.juha, digo, prašak za pecivo, vanil.šećer, papar i dr.) 32.925 41.156 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.32.1. Koncentrati juha OS 20/12 1.713 2.1413.7.32.2. Mješavine i razni proizvodi za kolače OS 20/12 12.342 15.4273.7.32.3. Začini razni OS 20/12 18.870 23.588

  3.7.33. Riba u konzervi OS 17/12 1.486 1.858 Otvoreni

  Okvirni sporazum

  Objed. nabava po

  odluci MIZ-a 01.08.2013. 2 godine3.7.34. Ostale nespecificirane živežne namirnice 8.000 10.000

  4. 3223 Energija 19.901.600 24.877.0004.1. 32231 Električna energija 8.632.000 10.790.000

  4.1.1. Za potrošenu el.energiju 5.179.200 6.474.000 OtvoreniObjedinjena nabava /OS I. kvartal

  Objed. nab. do 31.3.15.

  4.1.2. Za energetsku infrastrukturu 3.452.800 4.316.000Pregovarački bez pret.ob. Ugovor

  4.2. 32233 Plin 61.600 77.000

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  4.2.1. Propan -butan 61.600 77.000 BV čl.18.3.ZJN IV. kvartal

  4.3. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 168.000 210.0004.3.1. Dizelsko gorivo 168.000 210.000 BV čl.18.3.ZJN

  4.4. 32239Ostali materijal za proizvodnju energije- lož ulje 11.040.000 13.800.000

  4.4.1. Lož ulje srednje lako LU S-II 10.480.000 13.100.0004.4.2. Lož ulje ekstra lako 504.000 630.0004.4.3. Dizelsko ulje D-2 (plinsko ulje) 56.000 70.000 BV čl.18.3.ZJN

  5. 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.489.600 3.112.000

  5.1. 32241Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 184.000 230.000

  5.1.1. Drvodjelski materijal 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN5.1.2. Vodoinstalaterski materijal 72.000 90.000 BV čl.18.3.ZJN5.1.3. Bojadisarski materijal 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN5.1.4. Građevinski materijal 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN

  32242Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 2.224.000 2.780.000

  5.2. 32242 Elektro materijal 168.000 210.0005.2.1. Električni kabeli 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.2.2. Rasvjetna tijela 80.000 100.000 BV čl.18.3.ZJN5.2.3. Sklopnici 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.2.4. Osigurači 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.2.5. Priključni i utični elementi 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  OS/Ugovor Postupak iz

  2014. 2 godine

  OS do 2016. sklapanje godišnjih Ugovora

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  5.2.6. Elektro pribor i alat 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.2.7. Grijaća tijela i elementi 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.2.8. Ostali nespicificirani elektro materijal 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.3. 32242 Elektronički materijal 88.000 110.0005.3.1. Telefonska oprema 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.3.2. Kabelski kanali 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.3.3. Telefonski kablovi i pripadajuća oprema 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.3.4. Materijal za razvod i spajanje IT mreže 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.3.5. Alat za potrebe servisa medicinske opreme 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.3.6. Računalne komponente (periferije računala) 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.3.7. Ostali nespecificirani elektronički materijal 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.4. 32242 Strojarski materijal 264.000 330.0005.4.1. Vijčana roba 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.2. Klinasti i ostali remeni 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.3. Ležaji 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.4. Rezni i brusni pribor 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.5. Kotači 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.6. Materijal za centralno grijanje 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.7. Parni ventili, zasuni i odvajači kondezata 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.8. Metalne cijevi i spojni elementi 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.9. Materijal za lemljenje i zavarivanje 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.10. Regulacijski i spojni elementi sustava grijanja 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.11. Dijelovi AL i PVC stolarije 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.12. Izolacijski materijal 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.13. Ručni i električni alati 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.14. Elementi sustava hlađenja i kondiciranja zraka 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.15. Limovi, profili i elementi od lakih metala 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.16. Tehnička ljepila i sred.za odmašć.i podmaz. 4.000 5.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.17. Priručni materijal (žica,čavli,zakovice) 4.000 5.000 BV čl.18.3.ZJN

  5.4.18. Spojni i priključni elementi razvoda med. plinova 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  5.4.19. Ulja, maziva i filteri ulja 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN5.4.20. Ostali nespecificirani strojarski materijal 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.5. 32242 Rezervi dijelovi za pogon 312.000 390.0005.5.1. Filteri za klimatizaciju 80.000 100.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.2. Reducir ventili 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.4. Dijelovi strojeva za pranje, sušenje i peglanje 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.5. Dijelovi kompresora zraka i razvodne mreže 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.6. Pneumatski i hidraulični dijelovi postr. i uređaja 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.7. Dijelovi za uležištenje i prenos snage 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.8. Dijelovi kotlovskih plamenika i kotlovske armature 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.9. Rezervni dijelovi rashladnih sustava 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.10. Rezervni dijelovi agregatskog postrojenja 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.11. Dijelovi automatike i upravljanja strojeva i uređaja 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.13. Regulacijski, sigur. i protočni ventili uređ. i stroj. 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.14. Rezervni dijelovi elektro pumpi 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.15. Dijelovi hidrantskog razvoda vanjskog i unutarnjeg 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.16. Rezervni dijelovi spremnika, plina, zraka, vode 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.17. Dijelovi postrojenja za pripremu vode 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.5.18. Cirkulacijske crpke 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN5.6. 32242 Rezervni dijelovi za medicinske uređaje 1.392.000 1.740.0005.6.1. Dijelovi za elektroskalpele 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.2. Dijelovi za monitore 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.3. Sonde za saturaciju 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.4. Dijelovi za Holter 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.5. Dijelovi za histokinete 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.6. Dijelovi za protočne citometre 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.7. Baterije za medicinske uređaje 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.8. Dijelovi za uređaje mikrobiologije 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.9. Dijelovi za kromatografe 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.10. Dijelovi za respiratore 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.11. Dijelovi za spirometre 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  5.6.12. Dijelovi za EKG uređaje 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.13. Dijelovi za EEG, EMG i EP uređaje 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.14. Dijelovi za inkubatore 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.15. Dijelovi za perfuzore i infuzomate 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.16. Dijelovi uređaja za anesteziju i reanimaciju 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.17. Dijelovi za RTG uređaje 264.000 330.000 Otvoreni Ugovor II.kvartal 60 dana5.6.18. Dijelovi za CT uređaje 320.000 400.000 Otvoreni Ugovor II.kvartal 60 dana 5.6.20. Dijelovi uređaja za razvijanje RTG filmova 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.21. Dijelovi za ultrazvučne uređaje 80.000 100.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.22. Dijelovi uređaja za fizikalnu terapiju 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.23. Dijelovi za defibrilatore 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.24. Dijelovi za kirurške instrumente 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.25. Dijelovi za lasere 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.26. Dijelovi za audiometre 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  5.6.27. Dijelovi za laringoskope, otoskope i oftalmoskope 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.28. Dijelovi za mikroskope 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.29. Dijelovi uređaja za hemodijalizu FRESENIUS 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.30. Dijelovi za CTG uređaje 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.31. Dijelovi za centrifuge 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.32. Dijelovi za medicinske bušilice, pile, glodalice 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.33. Dijelovi za endoskope 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.34. Dijelovi za pulsne oksimetre 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.35. Dijelovi za operacijske lampe 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.36. Dijelovi za operacijske stolove 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.37. Dijelovi za bolničke krevete 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.38. Dijelovi za aspiratore 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.39. Dijelovi za autoklave 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN5.6.40. Žarulje za medicinske uređaje 56.000 70.000 BV čl.18.3.ZJN

  5.6.41.Dijelovi za ostale nespecificirane medicinske uređaje 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  5.7. 32243Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 12.000 15.000

  5.7.1. Rezervni dijelovi za osobne automobile 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN5.7.2. Dijelovi vozila unutarnjeg transporta 4.000 5.000

  5.8. 32244Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 69.600 87.000

  5.8.1. Tekstilni materijal 69.600 87.000 BV čl.18.3.ZJN

  6. 3225 Sitni inventar i auto gume 2.684.000 3.355.0006.1. 32251 Sitni inventar- tekstilna oprema 1.240.000 1.550.000

  240.000 300.000 Otvoreni I.kvartal 12 mjeseci216.000 270.000 Otvoreni I.kvartal 12 mjeseci R 1-izmjena

  6.1.2. Posteljno rublje za standardnu njegu - bijelo 320.000 400.000 Otvoreni I.kvartal 12 mjeseci6.1.3. Posteljno rublje za jedinice inten.njege - plavo 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN I.kvartal 12 mjeseci

  6.1.4. Posteljno rublje za jedinice inten.liječenja - žuto 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJNI.kvartal 12 mjeseci

  6.1.5. Plahta dezen 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.6. Jednodnevna odjeća za medic.osoblje - zeleno 112.000 140.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.8. Jednodnevna odjeća za medic.osoblje - plavo 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.9. Jednodnevna odjeća za medic.osoblje - žuto 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.10. Jednodnevna odjeća za medic.osoblje - rozo 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.11. Jednodnevna odjeća za medic.osoblje - sivo 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.12. Jednodnevi mantil - bijeli 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.13. Pidžama za odrasle 80.000 100.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.14. Spavaćice 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.15. Pidžama za djecu 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.16. Košulja za bolesnike u inten.njezi 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.18. Benkice i hlače, frotir 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci

  6.1.1. Operacijsko rublje - zeleno

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  6.1.19. Baby tuta 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.20. Vreće za prljavo rublje 56.000 70.000Ob.nabava/otvoreni OS/Ugovor 12 mjeseci6.1.21. Paketine za dojenčad i navlake za paketine 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.22. Ručnik 19.200 24.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.23. Stolnjaci 5.600 7.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci6.1.24. Prekrivači-popluni 71.200 89.000 BV čl.18.3.ZJN I.kvartal 12 mjeseci6.1.25. Jastuci s zaštitnim navlakama 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 12 mjeseci

  8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN32.000 40.000 R 1-izmjena

  6.2. 32251 Sitni inventar- medicinski inventar 716.000 895.0006.2.1. Kirurški instrumenti razni 520.000 650.000 Otvoreni Ugovor II. kvartal 12 mjeseci6.2.2. Laboratorijski sitni inventar 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN6.2.3. Ostali medicinski sitni inventar 188.000 235.000 BV čl.18.3.ZJN

  6.3. 32251 Sitni inventar- ostali 728.000 910.0006.3.1. Sredstva za zaštitu od ionizirajućeg zračenja 70.000 87.500 BV čl.18.3.ZJN I.kvartal 30 dana6.3.2. Standardni madraci s zaštitnim navalakama 176.000 220.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 30 dana6.3.3. Antidekubitalni madraci 176.000 220.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 30 dana6.3.4. Inf.stalci, temp.table, posude za urin i sl. 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.5. Dozatori - spremnici (papir,tek.sapun) 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.6. Kolica za med. instrumentarij i sl. 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.7. Kolica-nosači za vreće za otpatke 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.8. Kolica za pranje poda 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.9. Kante s poklopcem i pedalom za otpatke 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.10. Porculan posuđe 80.000 100.000 BV čl.18.3.ZJN I.kvartal 30 dana6.3.11. RF posuđe i pribor 14.000 17.500 BV čl.18.3.ZJN I.kvartal 30 dana6.3.12. Uredski sitni inventar 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.13. Diktafoni 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.14. Telefoni, mobiteli i sl. 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.15. Humani fiksateri za ruke, noge i tijelo 20.000 25.000 BV čl.18.3.ZJN II.kvartal 30 dana

  6.1.26. Ostali nespecificirani sitni inventar - tekstil

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  6.3.16. Protupožarni uređaji i sl. 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.17. Ostali nespecificirani sitni inventar (alat i sl.) 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN6.3.18. Osobna i kolektivna zaštitna sredstva 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN

  7. 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.136.000 1.420.0007.1. 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.136.000 1.420.000

  7.1.1.Službena, radna i zaštitna obuća (liječnici, sestre, nemed.djelatnici, pom.osoblje) 336.000 420.000 Otvoreni Ugovor u tijeku 12 mjeseci

  7.1.2.Službena, radna i zaštitna odjeća (liječnici, sestre, nemed.djelatnici, pom.osoblje) 672.000 840.000 Otvoreni Ugovor III.kvartal 12 mjeseci

  7.1.3.Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (za tehničko osoblje) 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN

  7.1.4.Službena, radna i zaštitna odjeća (za administrativno osoblje) 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN

  7.1.5. Obuća za OP dvorane 80.000 100.000 Otvoreni Ugovor u tijeku 12 mjeseci

  323 RASHODI ZA USLUGE 23.306.834 29.016.0808. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.300.970 1.560.0008.1. 32311 Usluge telefona, telefaksa 839.200 1.050.000

  8.1.1. Usluge mobilne telefonije 244.000 305.000Otvoreni/ objed.

  nab.

  8.1.2. Usluge fiksne telefonije 560.000 700.000Otvoreni/ objed.

  nab.

  8.1.3. Pristup internetu 35.200 45.000Otvoreni/ objed.

  nab.

  8.2. 32313Poštanske usluge-poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 301.770 310.000

  8.2.1.Poštanske usluge za pošiljke do 50 grama(preporučeno i obično pismo) 232.000 240.000 Otvoreni Ugovor I kvartal 12 mjeseci

  Postupak iz 2013. (do 30.6.15.)

  OS/Ugovor

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  8.2.2.Usluge za pošiljke iznad 50 grama (preporučeno i obično pismo) paketi,tiskanice i ostalo 69.770 70.000 BV čl.18.3.ZJN

  8.3. 32319 Ostale usluge za komunikacije i prijevoz 160.000 200.000

  8.3.1.Usluge prijevoza krvi u druge zdravstvene ustanove 88.000 110.000 BV čl.18.3.ZJN

  8.3.2. Usluga prijevoza hitnih i ostalih pošiljki 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN8.3.3. Ostalo za komunikaciju i prijevoz 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  9. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.680.000 15.850.000

  9.1. 32321Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 980.000 1.225.000

  9.1.1. Sanacija sustava razvoda pare i kondenzata 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.2. Radovi na sanaciji hidrantske mreže 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.1.3. Radovi na sanaciji unutarnjih i vanjskih ograda 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.4. Radovi na sanaciji svjetlarnika 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.1.5. Radovi na sanaciji i postavljanju podnih obloga 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.6. Radovi zaštite i poliranja podnih obloga 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.7. Radovi na spuštenim stropovima 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.8. Radovi na sanaciji cjevovoda 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.9. Radovi na sanaciji južne fasade zgrade uprave 56.000 70.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.10. Radovi na postavljanju elektro kabela 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.11. Postavljanje pregradnih stijenki - knauf 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.12. Zamjena unutarnjih i vanjskih otvora 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.13. Staklarske usluge 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.14. Strojobravarski radovi 56.000 70.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.15. Zanatski radovi 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  9.1.16. Drvodjelski radovi 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.17. Parketarski radovi 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.18. Održavanje prometnica u krugu KBC-a 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.19. Usluge popravaka AL i PVC stolarije 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.20. Usluge ispiranja i čišćenja kanalizacije 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.21. Usluge čišćenja separatora nečistoće 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.22. Radovi na zamjeni podova JIL-a 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.1.23.Radovi na uređenju centralnog stubišta na lokalitetu Križine 44.000 55.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.1.24. Sanacija niskonaponskih razvodnih ormara 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.1.25. Radovi na razvodu medicinskih plinova 80.000 100.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.1.26. Radovi na uređenju bolesničkih soba na Ortopediji 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN

  32322Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 11.580.000 14.475.000

  9.2. 32322Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske opreme 8.960.000 11.200.000

  9.2.1.Popravak i održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens 2.560.000 3.200.000 Otvoreni Ugovor III.kvartal 12 mjeseci

  9.2.2.Popravak i održavanje medicinske opreme proizvođača Shimadzu 880.000 1.100.000 Otvoreni Ugovor II.kvartal 12 mjeseci

  9.2.3.Popravak i održavanje medicinske opreme proizvođača Olympus 1.120.000 1.400.000 Otvoreni Ugovor II.kvartal 12 mjeseci

  9.2.4.Popravak i održavanje medicinske opreme proizvođača Draeger 1.920.000 2.400.000 Otvoreni Ugovor II.kvartal 12 mjeseci

  9.2.5.Popravak i održavanje med. opreme proizvođača Terumo 192.000 240.000 Otvoreni Ugovor I.kvartal 12 mjeseci

  9.2.6. Popravak i održavanje med. opreme JILD-a 240.000 300.000 Otvoreni Ugovor II.kvartal 12 mjeseci

  9.2.7.Popravak i održavanje med. opreme proizvođača HAEMONETICS 40.000 50.000 Otvoreni Ugovor II.kvartal 12 mjeseci

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  9.2.8. Popravak i održavanje med. opreme B BRAUN 248.000 310.000 Otvoreni Ugovor II.kvartal 12 mjeseci

  9.2.9.Popravak i održavanje med. opreme proizvođača Johnson&Johnson 160.000 200.000 Otvoreni Ugovor I.kvartal 12 mjeseci

  9.2.10.Popravak i održavanje med. opreme proizvođača Storz 160.000 200.000 Otvoreni Ugovor I.kvartal 12 mjeseci

  9.2.59.Popravak i održavanje med. opreme proizvođača Pentax 112.000 140.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.11. Popravak i održavanje UZV aparata 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.12. Popravak i održavanje monitora 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.13. Popravak i održavanje perfuzora i infuzomata 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.14. Popravak i održavanje op. stolova 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.15. Popravak i održavanje bolničkih kreveta 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.16. Popravak i održavanje op. lampi 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.17. Popravak i održavanje aspiratora 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.18. Popravak i održavanje respiratora 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.19. Popravak i održavanje elektrokirurških uređaja 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.20. Popravak i održavanje defibrilatora 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.21. Popravak i održavanje EEG, EMG i EP opreme 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.22. Popravak i održavanje EKG uređaja 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.23.Popravak i održavanje ergometara i telemetrijskih uređaja 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.24. Popravak i održavanje CTG uređaja 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.25. Popravak i održavanje laser uređaja 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.26. Popravak i održavanje laboratorijske centrifuge 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.27. Popravak i održavanje spirometara 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.28. Popravak i održavanje opreme za endoskopiju 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.29. Popravak i održavanje bronhoskopa 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.30. Popravak i održavanje teleskopa 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.31. Popravak i održavanje mikroskopa 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.32. Popravak i održavanje med. opreme Fizikalne 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  9.2.33. Popravak i održavanje med. opreme RTG 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.34. Popravak i održavanje med. opreme Transfuzije 160.000 200.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.35. Popravak i održavanje med. opreme Hemodijalize 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.36. Popravak i održavanje med. opreme Patologije 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.37. Popravak i održavanje med. opreme Kardiokir. 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.38. Popravak i održavanje med. opreme Sterilizacije 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.39. Popravak i održavanje med. opreme Urologije 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.40. Popravak i održavanje med. opreme Nuklearne 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.41. Popravak i održavanje med. opreme Interne 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.42. Popravak i održavanje med. opreme Ortopedije 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.43. Popravak i održavanje med. opreme Neurologije 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.44.Popravak i održavanje med. opreme Neurokirurgije 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.45. Popravak i održavanje med. opreme Očne 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.46. Popravak i održavanje med. opreme Dječje 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.47. Popravak i održavanje med. opreme Plućne 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.48. Popravak i održavanje med. opreme ORL 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.49. Popravak i održavanje med. opreme Kirurgije 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.50. Popravak i održavanje med. opreme Onkologije 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.51. Popravak i održavanje med. opreme Laboratorija 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.52.Popravak i održavanje med. opreme Mikrobiologije 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.53. Popravak i održavanje med. opreme op.dvorana 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  9.2.54. Popravak i održavanje med. opreme Kožne 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.55. Popravak i održavanje med. opreme JIL-a 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.2.56. Popravak i održavanje med. opreme Ljekarne 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.57. Popravak i održavanje med. opreme Ginekologije 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.2.58. Popravak i održavanje med. opreme Kardiologije 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i nemedicinske opreme 2.620.000 3.275.000

  9.3.1. Popravak i održavanje UPS uređaja 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.2. Popravak i održavanje vatrodojavnog sustava 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.3. Popravak i održavanje bolničke signalizacije 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.4. Popravak i održavanje TV sustava 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.5. Popravak i održavanje telefonske mreže 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.6. Popravak i održavanje fotokopirnih i fax uređaja 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.7. Popravak i održavanje automatskih vrata 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.8.Popravak i održavanje video nadz.i kontrole pristupa 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.9. Popravak i održavanje kovertirke 6.400 8.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.10. Popravak i održavanje aparata za demi vodu 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.11. Popravak i održavanje sprinker sustava 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.12. Popravak i održavanje mjernih aparata 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.13. Popravak i održavanje digestora 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.14. Popravak i održavanje dezinfektora 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.15. Popravak i održavanje sterilizatora-autoklava 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.16. Popravak i održavanje ledenica 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.17. Popravak i održavanje blateksa 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.18. Popravak i održavanje dizala 96.000 120.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.20. Popravak i održavanje agregata 72.000 90.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  9.3.22. Popravak i odžavanje elektro instalacija 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.23. Sanacija vanjske rasvjete 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.24. Popravak i održavanje električnih strojeva i motora 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.25. Popravak i održavanje plamenika 72.000 90.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.26. Popravak i održavanje kotlovskog postrojenja 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.27. Popravak i održavanje protustrujaca c. grijanja 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.28. Popravak i održavanje spremnika tople vode 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.29.Baždarenje sigurnosnih ventila i instrumenata za potrebe pregleda kotlova 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.30.Popravak i održavanje instalacija medicinskih plinova 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.31.Nabava i ugradnja motornih ventila za potrebe grijanja zgrade Ginekologije 28.000 35.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.32. Popravak i održavanje klima opreme 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.33. Popravak i održavanje pumpi 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.34. Popravak i održavanje postrojenja zraka 56.000 70.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.35.Usluge testiranja,umjeravanja i validacije prostora i opreme 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.36. Popravak i održavanje opreme za čišćenje 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.37. Popravak i održavanje perilice suđa 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.38. Popravak i održavanje rashladnih uređaja hrane 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.39. Popravak i održavanje opreme za pripremu hrane 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.40. Usluge oštrenja škara i noževa 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.41.Popravak i održavanje upravljačke i nadzorne opreme Praonice 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.42. Popravak i održavanje opreme za šivanje 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.43. Popravak i održavanje tunelskog postrojenja 56.000 70.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  9.3.44. Popravak i održavanje strojeva za pranje rublja 56.000 70.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.45. Popravak i održavanje valjka za peglanje 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.46. Popravak i održavanje stroja za sušenje rublja 40.000 50.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.47.Popravak i održavanje sušača za pripremu medicinskog zraka 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.48. Popravak i održavanje vakum pumpi 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.49. Popravak i održavanje rashladnih centrala 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.50. Popravak i održavanje vodotornjeva 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.51. Popravak i održavanje bazenske tehnike 64.000 80.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.52. Popravak i održavanje kuhinjske opreme 128.000 160.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.53. Usluge popravka i održavanja osobnih računala 84.000 105.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.54. Usluge popravka i održavanja printera 41.600 52.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.55.Ispitivanje posuda pod tlakom sa umjeravanjem sigurnosne opreme 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.3.56. Usluge popravka i ispitivanja vaga 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN9.3.57. Usluga upravljanja sustavom ispisa 58/2015 E-MV 420.000 525.000 Otvoreni Ugovor II kvartal 12 mj R 1-dopuna

  9.4. 32323Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 120.000 150.000

  9.4.1. Usluge popravka i servisa osobnih vozila 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN9.4.2. Usluge popravka i servisa sanitetskih vozila 48.000 60.000 BV čl.18.3.ZJN

  9.4.3. Usluge popravka i održavanja vozila unut.transp. 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  10. 3234 Komunalne usluge 3.835.264 4.794.08010.1. 32342 Iznošenje i odvoz smeća 1.592.000 1.990.00010.1.1. Iznošenje i odvoz komunalnog otpada 1.136.800 1.421.000 Otvoreni Ugovor II kvartal 12 mj10.1.2. Odvoz otpadnog i rashodovanog materijala 8.000 10.000

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  10.1.3.Usluge skupljanja i privremenog smještaja komunalnog, citostatskog i infektivnog otpada 319.200 399.000 Otvoreni Ugovor I kvartal 12 mj

  10.1.4. Usluge odvoza građevinskog otpada 8.000 10.00010.1.5. Usluge odvoza i zbrinjavanja bio otpada 120.000 150.000 Otvoreni Ugovor I kvartal 12 mj

  10.2. 323421Zbrinjavanje anatomskog, infektivnog i ostalog opasnog otpada 1.327.160 1.658.950

  10.2.1.Usluge preuzimanja i prijevoza infektivnog otpada te njegova obrada 1.050.000 1.312.500 Otvoreni Ugovor I kvartal 12 mj

  10.2.2.Usluge preuzimanja i prijevoza anatomsko patološkog otpada iz KBC Split 74.400 93.000 BV čl.18.3.ZJN Ugovor IV. kvartal 12 mjeseci

  10.2.3. Usluge kremiranja anatomsko patološkog otpada 44.000 55.000 BV čl.18.3.ZJN Ugovor IV. kvartal 12 mjeseci

  10.2.4. Usluge odvoza i zbrinjavanja citostatskog otpada 73.600 92.000 BV čl.18.3.ZJN Ugovor II. kvartal 12 mjeseci

  10.2.5. Usluge odvoza i zbrinjavanja kemijskog otpada 46.760 58.450 BV čl.18.3.ZJN Ugovor IV. kvartal 12 mjeseci

  10.2.6.Usluge odvoza i zbrinjavanja farmakološkog otpada 6.400 8.000 BV čl.18.3.ZJN

  10.2.7. Usluga preuzimanja i odvoza mazuta 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  10.3. 32343 Deratizacija i dezinsekcija 80.000 100.00010.3.1. Usluge deratizacije i dezinsekcije 80.000 100.000 BV čl.18.3.ZJN

  10.4. 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 100.000 125.00010.4.1. Dimnjačarske i ekološke usluge 100.000 125.000 BV čl.18.3.ZJN

  10.5. 323471 Održavanje zelenila 54.400 68.00010.5.1. Usluga održavanja zelenih površina 54.400 68.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  10.6. 323494 Usluge protupožarne zaštite (protupož.dežur.) 681.704 852.130

  10.6.1.Usluge vatrogasnog dežurstva, zaštita od požara, osoba, objekata i imovine 09/2014 E-MV 681.704 852.130 Otvoreni OS/Ugovor

  Postupak iz 2014. (9/14) 12 mjeseci

  OS do 2016. sklapanje godišnjih Ugovora

  11. 3235 Zakupnine i najamnine 2.936.000 3.670.00011.1. 32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte 24.000 30.00011.1.1. Najam prostora za kongrese, simpozije 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  11.2. 32353 Zakupnine i najamnine za opremu 112.000 140.00011.2.1. Najam boca 57.600 72.000 Objedinjena nabava11.2.2. Najam telekomunikacijskih vodova 54.400 68.000 BV čl.18.3.ZJN

  11.3. 32359 Ostale zakupnine i najamnine 2.800.000 3.500.000

  11.3.1.

  Najam intergriranog bolničkog informacijskog sustava (IBIS) s pripadajućom sistemskom i hardverskom infrastrukturom poslužitelja i uslugom održavanja 2.800.000 3.500.000 Otvoreni

  OS 4 godine/Ugovor I. kvartal

  12. 3236 Zdravstvene usluge 429.000 485.000

  12.1. 32361Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 205.000 205.000

  12.1.1. Predhodni zdravstveni pregledi zaposlenika 35.000 35.000 BV čl.18.3.ZJN

  12.1.2.Zdravstveni pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom 170.000 170.000 Otvoreni Ugovor I. kvartal 12 mjeseci

  12.2. 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 224.000 280.000

  12.2.10.Zdravstveni nadzor nad KBC-om Split- Usluge ispitivanja i analiza uzoraka 224.000 280.000 Otvoreni Ugovor I. kvartal 12 mjeseci

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  13. 3237 Intelektualne i osobne usluge 480.000 600.00013.1. 32379 Ostale intelektualne usluge 480.000 600.00013.1.1. Usluge arhitektonskog projektiranja 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN13.1.2. Usluge tehničkog projektiranja 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN13.1.3. Usluge nadzora u građevinarstvu 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

  13.1.4.

  Usluge savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekta- Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) 128.000 160.000 BV čl.18.3.ZJN

  13.1.5.

  Usluge savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekta- Dnevne bolnice i jednodnevna kirurgija (DB i JDK) 55.200 69.000 BV čl.18.3.ZJN

  13.1.6.

  Usluge savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekta- Fizikalna medicina i rehabilitacija, II faza (lok.Firule) 9.600 12.000 BV čl.18.3.ZJN

  13.1.7.

  Usluge savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekta- rekonstrukcija postojećeg prostora (ex.Ginekologija) za kirurške djelatnosti 41.600 52.000 BV čl.18.3.ZJN

  13.1.8.Usluge savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekta- Uređenje zgrade Splitske toplice 54.400 68.000 BV čl.18.3.ZJN

  13.1.9.

  Usluge savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekta- uređenje specijalističko-dijagnostičkog bloka (skzz) 69.600 87.000 BV čl.18.3.ZJN

  13.1.10.Usluge savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekta- Centralna priprema citostatika 2.400 3.000 BV čl.18.3.ZJN

  13.1.11.

  Usluge savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekta- Bolnička praonica (preuređenje i zamjena stare opreme) 39.200 49.000 BV čl.18.3.ZJN

  14. 3238 Računalne usluge 400.000 500.000

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  14.1. 32389 Ostale računalne usluge 400.000 500.000

  14.1.1.Produljenje 1000 antivirusnih licenci Eset Smart Security 58.400 73.000 BV čl.18.3.ZJN

  14.1.3.Održavanje aplikacija obračun plaća i kadrovska evidencija 30.000 37.500 BV čl.18.3.ZJN

  14.1.4.

  Održavanje programa fakturiranja bolničkih usluga, salda konti kupaca, financija, osnovnih sredstava i sitnog inventara 168.000 210.000 Otvoreni Ugovor II. kvartal 12 mjeseci

  14.1.5. Održavanje programa na mikrobiologiji 6.400 8.000

  14.1.6. Održavanje aplikacije MoRe za službu protokola 15.200 19.000 BV čl.18.3.ZJN

  14.1.7.

  Ostale računalne usluge (nadogradnje sustava; usko specijalizirane intervencije i ostalo) 122.000 152.500 BV čl.18.3.ZJN

  15. 3239 Ostale usluge 1.245.600 1.557.000

  15.1. 32391Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. 116.000 145.000

  15.1.1.Usluge organizacije i održavanja Hrvatske proljetne pedijatrijske škole 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.1.2.Izrada plakata, postera, pozivnica, zahvalnica, programa 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.1.3. Ostale grafičke, tiskarske i slične usluge 84.000 105.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.2. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 16.000 20.000

  15.2.1.Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (tehnički pregled,cestarina ...) 16.000 20.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.3. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično 24.000 30.00015.3.1. Usluge čišćenja, pranja i slično 24.000 30.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  15.4. 323951 Usluge sanitarne i inspekcijske kontrole 472.000 590.000

  15.4.1.

  Usluge obavljanja stručnih poslova zaštite od ionizirajućih zračenja i provedbe osobne dozimetrije 300.000 375.000 Otvoreni Ugovor I. kvartal 12 mjeseci

  15.4.2.Ispitivanje radnog okoliša, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i električne instalacije 36.800 46.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.4.3.Ispitivanje sukladnosti uređaja koji proizvode optička zračenja (laseri i UV lampe) 11.200 14.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.4.4.Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (kotlovnice) 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.4.5. Pregled i ispitivanje dizala u uporabi 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN15.4.6. Ispitivanje elektromagnetskih polja (MR) 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN15.4.7. Ispitivanje i pregled skloništa 4.000 5.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.4.8. Izrada revizije procjene opasnosti za radna mjesta 0 0

  15.4.9.Izrada revizije procjene opasnosti za rad s računalom 8.000 10.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.4.10.

  Izrada dokumenata za ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja 20.000 25.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.4.11. Ispitivanje gromobranske instalacije 2.000 2.50015.4.12. Ispitivanje plinske instalacije 2.800 3.500

  15.4.13.Ispitivanje vatrodojavnog sustava i protupožarnih zaklopki 12.000 15.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.4.14. Ispitivanje sprinkler sustava za gašenje požara 800 1.00015.4.15. Pregled i ispitivanje vatrogasnih aparata 32.000 40.000 BV čl.18.3.ZJN

  15.4.16. Pregled i provjera ispravnosti hidrantske instalacije 6.400 8.000 BV čl.18.3.ZJN

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  15.5. 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 617.600 772.000

  15.5.1.Zaštitarske usluge - tjelesna zaštita objekata i imovine KBC Split (uključen i heliodrom) 13/2014 E-MV 617.600 772.000 Otvoreni OS/Ugovor

  Postupak iz 2014. (9/14) 12 mjeseci

  OS do 2016. sklapanje godišnjih Ugovora

  329OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 449.200 467.000

  16. 3292 Premije osiguranja 378.000 378.00016.1. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 43.000 43.000

  16.1.1.Premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti 35.000 35.000 BV čl.18.3.ZJN

  16.1.2. Premija kasko osiguranja motornih vozila 8.000 8.000 BV čl.18.3.ZJN

  16.2. 32922 Premije osiguranja ostale imovine 85.000 85.000

  16.2.1.Osiguranje građevinskih objekata, opreme i zalihe od požara, te drugih opasnosti 85.000 85.000 Otvoreni Objedinjena nabava u tijeku/MZ 24 mjeseca

  16.3. 32923 Premije osiguranja zaposlenih 250.000 250.000

  16.3.1. Premije osiguranja zaposlenih (od odgovornosti) 250.000 250.000 Otvoreni Objedinjena nabava u tijeku/MZ 24 mjeseca

  17. 3295 Pristojbe i naknade 71.200 89.00017.1. 32953 Javnobilježničke pristojbe 71.200 89.00017.1.1. Javnobilježničke pristojbe 71.200 89.000 BV čl.18.3.ZJN

  42RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 14.298.674 17.873.342

  421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.180.912 2.726.14019. 4212 Poslovni objekti 2.180.912 2.726.140

 • Procijenjena (bez PDV-a)

  Planirana ( s PDV-om)

  Vrsta postupka

  Ugovor ili okvirni

  sporazum

  Planirani početak

  postupka

  Planirano trajanje

  ugovora ili okvirnog

  sporazuma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Evidencijski broj nabave

  Vrijednost predmeta nabave Postupak javne nabave

  NapomenaOznaka u

  Planu nabave

  Račun rashoda iz Računskog plana

  (skupina/ odjeljak/osn.rač.)

  NAZIV PREDMETA NABAVE

  19.1. 42122 Bolnice, ostali zdravstveni objekti... 2.180.912 2.726.140

  19.1.1.Izrada projektnog zadatka za OHBP (Objedinjeni hitni bolnički prijem) 1.568.112 1.960.140 Otvoreni Ugovor III. kvartal

  19.1.2.Izrada projektne dokumentacije za dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju 612.800 766.000 Otvoreni Ugovor III. kvartal

  422 POSTROJENJA I OPREMA 12.117.762 15.147.202