Plan Interventie Personalizat

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Plan Interventie Personalizat

  1/4

  PLAN DE INTERVENIE PERSONALIZAT

  Terapie logopedic

  Numele i prenumele: A S

  Da!a na!erii:

  "rupa:#are Prega!i!oare

  "rdini$a cu program normal nr%

  Diagnostic logopedic dislalie polimorfa

  Etiologie musculatur lingual flasc, motricitate i tonus slab; deprindere eronat de

  impostare; auz fonematic deficitar.

  Pro&lemele cu care 'e con(run! copilul:) nivelul de dezvoltare al limbajului este cu aproximativ 2 ani sub vrsta cronologic !evaluat

  prin "#etul de probe pentru stabilirea vrstei psi$ologice a limbajului%& '.#tnic,

  E.(rjma);

  & are un vocabular sarac, exprimarea este deficitar, att d.p.d.v. al articula*iei, ct i al

  utilizrii regulilor sintactice ;

  & particularit*ile vocii+ intensitate normal, voce plngrea*,

  & ritmul vorbirii este normal ;

  & auzul fonematic slab dezvoltat;.

  & prezint sunetele+r, l , omise iar sunetele : ce, ci, z, j, pronunate defectuos (peltic)

  & pronun* cu dificultate cuvinte polisilabice.

  'opilul aduce frecvent n discu*ie situa*ia familial, manifestnd o team declarat fa* de

  tatl su i fa* de posibilitatea ca acesta s&l ia n tutel.

  Priori!$i pen!ru perioada ! - luni)

  recerea de la o etapa terapeutica la alta este dependenta de competen*ele i ac$izi*iile

  fiecrui copilului.

  & obiectivul cadru: corectarea i dezvoltarea comunicrii orale,n vederea exprimrii

  clare i expresive

  & o&iec!i*e 'peci(ice

  /. obinerea sunetelor deficitare si exersarea lor;

  2. consolidarea sunetelor obinute

  !. diferenierea sunetelor

  ". automatizarea sunetelo.

 • 8/13/2019 Plan Interventie Personalizat

  2/4

  O&iec!i*e +on$inu!uri #e!ode i

  mi,loace dereali-are

  Perioada

  dein!er*en$ie

  +ri!erii

  de aprecierea progre'ului

  #e!ode i

  in'!rumen!ede

  e*aluare

  #biectiv

  $eneral:'orectarea idezvoltarea

  comunicarii

  orale

  #biective

  specifice

  /.ob*inerea

  sunetuluideficitar "%

  2.consolida&

  rea sunetuluiobtinut

  -.diferentierea

  sunetelor000,0s

  Exerci*iigenerale de

  comunicare.

  1regtirea

  impostriisunetelor.

  Emiterea

  sunetului prindemonstra*ie

  i imita*ie.

  Emitereaconcomitent

  Emitereaindependent.

  ntroducerea

  sunetului nsilabe.

  Demonstra*ia3bserva*ia

  Exerci*iul

  'onversa*ia1ovestirea

  Demonstra*ia

  Exerci*iul

  Demonstra*ia.

  4odel imita*iela oglind.

  Exerci*ii

  fonoarticulatorii'ompara*ia

  sonor.

  5naliza

  fonetic.'ompara*ia

  sonor.

  Diferen*ieri de

  alte sunete.

  # ntre*in oconversa*ie, n

  care s se

  respectepronun*ia

  corect nexprimare.

  & s respecte

  pozi*ionareaorganelor

  fonoarticulatoriin pronun*ie;

  & s pronun*e

  corect sunetul60

  & s pronun*e

  corect sunetulin silabe +

  & directe a,

  e, i, o ,u& inverse

  a,e, i, o, u

  &structuri

  reversibile a7a, e7e, i7i

  & logatomi

  a,e i, o,u

  & intervocale aa, ee, ii,

  oo, uu

  Evaluareanivelului de

  comunicare.

  3bservarea

  pozi*ionriiorganelor

  fonoarticula&torii.

  1ronun*area

  sunetului 60

  1ronun*area

  fonemelor nsilabe

  directe i

  inverse.

 • 8/13/2019 Plan Interventie Personalizat

  3/4

  8. 5utoma&

  tizareasunetelui

  ntroducerea

  sunetului n

  cuvinte.

  Diferen*iereala nivelul

  silabelor.

  Diferen*ierea

  la nivelulcuvintelor.

  Exersarea

  sunetului

  deficitar npropozi*ii.

  Exersarea

  sunetuluideficitar n

  povestiriscurte, texte

  i memorizri

  Diferen*ierea

  motrico&

  9inestezic

  :ocul didacticExerci*iul sonor

  'ompara*ia

  5naliza i

  sintezafonematic

  1ovestirea

  'onversa*ia:ocul didactic

  'ompunereadup imagini.

  & sunetul afectat

  se introduce in

  cuvintemonosilabice,

  bisilabice,

  polisilabice incare fonemul se

  afla in pozitia,initial,

  median sifinal

  &s pronun*e

  corectparonimele

  date + ur&

  jur&s rosteasc

  propozi*iisimple n care

  sunetul deficitar

  este prezent lanceputul,

  mijlocul isfritul

  cuvntului.

  &s povesteascdup imagini o

  poveste;

  &s memorizepoezii scurte

  care con*insunetele

  deficitare +

 • 8/13/2019 Plan Interventie Personalizat

  4/4

  >ot+

  Dup automatizarea sunetului deficitar ?% se va trece la emiterea, consolidarea,diferen*ierea i automatizarea sunetelor + ce, ci, j, , l, r.

  @recven*a activit*ilor logopedice este de o edin* pe sptmn !2A de minute).

  1rofesor logoped,