5
  Plan de îngrijire Hipertensiunea Tensiunea arterială: Reprezintă presiunea exercitată de sângele circulant asupra pere ilor arteriali . ț  Tensiunea scăzând de la centru spre periferie . Factorii care determină tensiunea arterială: debitul cardiac,  for a de contrac ie a inimii, ț ț elasticitatea i calibrul vaselor,  ș vâscozitatea sângelui Facto rii care influ en iază tensi unea arteri ală: ț Factorii biologici:  vărsta- tensiu nea este mai mică la copii i cre te pe măsură ș ș  ce înaintează în vârstă,   somnul- tensiunea arterială în timpul somnului este mai mică, activitatea- produce o cre tere a tensi unii arteriale, ș Factorii psihologici: emo iile, b ucurii le, anxie tatea - ț determină cre te rea ș  tensiunii arteriale, Factorii sociologici: climatul-frigul:  produce vasoconstric ie, deci si cre terea ț ș  tensiunii arteriale,  -căldura: produce vasodilata ie, deci i scăderea ț ș  tensiunii arteriale. Tensiunea arterială normală la adult este de 115-140mmHg (tensiunea arterială sistolică/ tensiunea arterială maxima) i 75-90 mmHg (tensiunea arteriala diastolică/ ș  tensiunea arterială mică), tensiunea se măsoară în milimetrii coloană de mercur (mmHg).

Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

7/31/2019 Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-incrijire-hipertensiune 1/5

Plan de îngrijireHipertensiunea

Tensiunea arterială:

Reprezintă presiunea exercitată de sângele circulant asupra pere ilor arteriali .ț

Tensiunea scăzând de la centru spre periferie .

Factorii care determină tensiunea arterială:• debitul cardiac,

• for a de contrac ie a inimii,ț ț

• elasticitatea i calibrul vaselor, ș

• vâscozitatea sângelui

Factorii care influen iază tensiunea arterială:ț

• Factorii biologici: vărsta- tensiunea este mai mică la copii i cre te pe măsurăș ș

ce înaintează în vârstă,

somnul- tensiunea arterială în timpul somnului este mai mică,

activitatea- produce o cre tere a tensiunii arteriale,ș

• Factorii psihologici: emo iile, bucuriile, anxietatea-ț determină cre tereaș

tensiunii arteriale,

• Factorii sociologici: climatul-frigul: produce vasoconstric ie, deci si cre tereaț ș

tensiunii arteriale,

-căldura: produce vasodilata ie, deci i scădereaț ș

tensiunii arteriale.

Tensiunea arterială normală la adult este de 115-140mmHg (tensiunea arterială

sistolică/ tensiunea arterială maxima) i 75-90 mmHg (tensiunea arteriala diastolică/ș

tensiunea arterială mică), tensiunea se măsoară în milimetrii coloană de mercur (mmHg).

Page 2: Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

7/31/2019 Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-incrijire-hipertensiune 2/5

Hipertensiunea arterială:

Se caracterizează prin cre terea tensiunii arteriale (sistolice sau diastolice)ș

peste valorile normale (139/89 mmHg).

Culegerea datelor

A.M. în vârstă de 45 de ani, casnică, căsătorită, având 3 copii, 2 minori i ș

unul major, elevi depinzând material de familie, veniturile materiale ale familiei

sunt mici, dar complectate i cu venituri din agricultură. Pacienta având condi iiș ț

bune de locuit, casă cu 7 camere, confortabilă.

Pacienta A.M. se internează la sec ia cardiologie în data de 19.11.2011 laț

ora 8:35 prezentând: ame eli, astenie, tulburări de vedere, palpa ii, dispnee laț ț

efort dar i cre terea permanentă a valorilor tensiunii arteriale.ș ș

Pacienta ne spune că are un regim de via ă dezechilibrat, fiind obeză,ț

fumează, se simte stresată datorită veniturilor dar i a responsabilită ii fa ă deș ț ț copii.

Se fac examinări paraclinice: electrocardiograma, oftalmoscopia (F.O),

echografie, sânge ( glicemie, colesterol, creatinină, azotemie), examenul urinei.

Problemele pacientei

Pacienta prezintă scăderea debitului cardiac – scăderea for ei de contrac ieț ț

a ventriculului stâng ceea ce duce la hipertensiune arterială; poten ial deț

accident – tulburări de vedere; diminuarea toleran ei la efort – slăbiciune,ț

oboseală; poten ial de compica ii.ț ț

Page 3: Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

7/31/2019 Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-incrijire-hipertensiune 3/5

DG. NURSING OBIECTIVE INTERVEN II Ț EVALUARE

1. Scăderea debituluicardiac – scăderea for eițde contrac ie ațventriculului stâng

19.11.2011 ora8:30Pacienta:-să prezintesăderea valorilor T.A. în limiteacceptabile întimp de 24 de ore

Asigurămrepausul fizic ișpsihic al pacientei, aerisim

camera diminea a i searaț știmp de 20 deminute, masuramT.A., pulsul ișrespira iile din 4 înț

4 ore,administrămtratamenrul medicamentos

prescris de medic, efectuăm bilan ulțhidric (intrări-ie iri)ș

pentru prevenireadeple iei deț

potasiu, care provoacă aritmii

20.11.2011ora 8:30Pacienta prezintăscăderea valorilor T.A. aproape înlimite acceptabile.

2. Prevenireaaccidentelor i așcomplica iilor ț

20.11.2011 ora11:45Pacienta sădiminueze riscuriile

producerii unuiacident sau a uneicomplica ii pe timpț îndelungat.

Asigurăm oalimenta iețechilibrată inândțcont i deșafec iunile existente:ț• hipocaloric - înobezitate;• reducerea

aportului de sodiu;• administrarealichidelor frac ionalț

pentru a evita cre tereaș bruscă a T.A.Evitarea pacientuluide a fi stresat psihic,suprimarea fumatului,combatera obezită ii,ț

20.11.2011 ora22:15Pacienta prezintăo diminuere ariscurilor

producerii unuiaccident sau aunei complica ii.ț

Page 4: Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

7/31/2019 Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-incrijire-hipertensiune 4/5

Page 5: Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

7/31/2019 Plan de Incrijire HIPERTENSIUNE

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-incrijire-hipertensiune 5/5