Plan Aparare Inundatii

  • View
    579

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Plan Aparare Inundatii

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

CUPRINS

-

-

-

Foaie semnaturi Ordinul de constituire a Comitetului Judetean Brasov pentru Situatii de Urgenta Componenta nominala a Comitetului Judetean Brasov pentru Situatii de Urgenta si a Secretariatului Administrativ cu Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de Inundatii, Fenomene Meteorologice Periculoase , Accidentelor la Constructii Hidrotehnice si Poluari Accidentale (telefoane de la serviciu si domiciliu) Memoriu de prezentare al Jud. Brasov ( Caracterizare fizico-geografica; Clima; Hidrografia; Principalele constructii hidrotehnice ) Schema sinoptica a sistemului informational de avertizare-alarmare a populatiei si operativ-decizional Situatia localitatilor afectate de inundatii; masuri de aparare la nivel judetean Situatia digurilor existente pe raza judetului Brasov ; zone desemnate pentru inundare dirijata in situatii deosebite Lacuri de acumulare de pe raza judetului Brasov Lista Statiilor Hidrometrice si Meteorologice de pe raza judetului Brasov Caracteristicile cursurilor de apa in sectiunile in care sunt posturi hidrometrice Caracteristicile sistemelor de desecare existente pe raza judetului Brasov Timpi de propagare a undelor de viitura pe diferite sectoare ale cursurilor de apa Surse de apa potabila si industriala de pe raza judetului Brasov Stocul de dotare cu materiale si mijloace de aparare existent la nivelul judetului Unitati participante la interventii in caz de dezastre, la nivel judetean Protocol de Colaborare in situatii de fenomene hidrometeorologice periculoase intre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tara Barsei al jud. Brasov si Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov Tabel cu elementele tehnice caracteristice de aparare ale Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta Harta jud.Brasov-Sc.1:200000 Benzi inundabile pe cursurile de apa din judetul Brasov Sc. 1:25000 Profile longitudinale si transversale prin diguri

Anexe: Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale Plan de restrictii si folosirea apei in perioade deficitare

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

COMPONENTA COMITETULUI JUDETEAN BRASOV PT. SITUATII DE URGENTA SI A GRUPULUI DE SUPORT TEHNICNr. crt 0-1 Numele si prenumele Aurelian Leonard Danu Functia Prefect Presedinte CJSU Presedinte CJ Bv. Vicepresedinte CJSU Denumire institutie Prefectura jud. BrasovEmail: cabinet.prefect@prefecturabrasov.ro consilier.prefect@prefecturabrasov.ro aurelian.danu@prefecturabrasov.ro

Telefon serviciu 419277 413770 419281 415024 419145 417903 112 428888 int 243 412227 415808 982 419281 426596 426591 426595 418105 423421 la Academie 407500

Fax 475105

0-2

Aristotel Cancescu

0-3

Lt.col. Stelian Rechitean

Inspector Sef ISU Tara Barsei al Jud. Brasov Vicepresedinte CJSU Membru CJSU Bv Vicepresedinte CJ Bv Membru CJSU Bv Comandant

Consiliul Judetean Brasov Email: acancescu@brasovcaunty.ro presedinte.cj@judbrasov.ro Inspectoratul pt.Situatii de Urgenta Tara Barsei al Jud. Brasov

475576

411178 415808

1 2

Vasile Butaru Gen.Bg. Eugen Pop

Consiliul Judetean Brasov Inspectoratul de Jandarmi jud. Brasov

475576 426591 426727

3

Gen.mr. Constantin Zaharia Comisar Sef Constantin Arisanu

Membru CJSU Bv Comandant Membru CJSU Bv Comisar Sef

Comenduirea Garnizoanei Brasov

4

Inspectoratul Judetean de Politie Brasov

5 6

Col. Sever Popovici lt.col.r. ing. Cristian Urechiatu col. R.Ion Chieran

Membru CJSU Bv Comandant Membru CJSU Bv Sef Serviciu Membru CJSU Bv Comandant

Garnizoana Fagaras Oficiu de Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare Email: omepta@judbrasov.ro Corpul Gardienilor Publici

7

213377 214042 415835 410777 int. 209 477140

328629 319398 407500 328642 EvPop 407500 EvPop 213377 415835

474742

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Nr. crt 8

Numele si prenumele arh. Adrian Emilian Ibanescu Dorin Moldovan Luana Minea ec. Lucian Voinescu dr. Mihail Dumitru

Functia Membru CJSU Bv Inspector general teritorial Membru CJSU Bv Sef Serviciu Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Executiv Membru CJSU Bv Director Executiv Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director General

Denumire institutie Inspectoratul Teritorial in Constructii Brasov Email: insptbv@xnet.ro Oficiul jud. de Telecomunicatii Speciale Brasov Filiala Judeteana de Cruce Rosie Directia Generala a Finantelor Publice Email: finantepublice@rdsbv.ro Directia Sanitara Veterinara si pt. Siguranta Alimentelor Brasov E-mail: office-brasov@ansv.ro Directia Judeteana de Administrare Drumuri si Poduri Brasov Directia Regionala de Drumuri si Poduri

Telefon serviciu 319364 326190 477774 475913 470239 308421 442703 440257 442527 442422 442846 321623 321813 321541 321995 472304 412277 414567 (disp.) 473021 441646 441093 414575 477844 473225 473226 441214 441384 441397 305702 415104 475152 475667 419145

Fax 311919

9 10 11 12

315189 412194 441722

13 14

ing. Viorel Costea ing. Ioan Moldovan

442422 322526

15

ing. Petru Bacu

Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Inspector Scolar General Membru CJSU Bv Director

Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov E-mail: dispecerat@bvape.rdsbv.ro A.N. Imbunatatiri Funciare Unitatea de Administrare Brasov S.C. Condmag S.A. S.C. Distrigaz Sud S.A. Sucursala Brasov Email: dgnbbv@deltanet.roknet.ro S.N. Gaze Naturale Transgaz S.A. Regionala Brasov S.C. Electrica S.A. Sucursala Transilvania Sud Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

412277

16

ing. Ruxandra Kozma

440021

17 18 19

ing. Eugen Craciun ing. Nicolae Ungureanu ing. Gheorghe Cristoloveanu ing. Ioan Toma prof. Carmen Tanasescu

471706 473229 441363

20 21

475541 419427 475621 415104

22

ec. Aurelia Popescu

Departamentul Economic Consiliul Judetean Brasov

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Nr. crt 23

Numele si prenumele ing. Florin Vasile

Functia Membru CJSU Bv Director General

Denumire institutie S.N. Romtelecom S.A. Directia de Telecomunicatii Brasov

Telefon serviciu 411141 404218 476262 418789 disp- 414429 330884 330895 311817 333666 330895 311817 *333666 411999 0368 409124 419013 471129 419294 417028 0801010101 312946 126140 125257 419281

Fax

410606 418789

24

dr. Alexandru Grigoriu

Membru CJSU Bv Director Executiv

Directia de Sanatate Publica Brasov Email: dspj.brasov@rdslink.ro

330664 330884

25 26

dr. Mioara Voitis ing. Ciprian Bancila

Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Executiv

Serviciul Judetean de Ambulanta Agentia de Protectia Mediului Brasov Email: apm@apmbrasov.ro

416411 417292

27 28

ing. Jeni Popinceanu ing. Petre Vladoiu

Membru CJSU Bv Comisar Sef Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Arhitect Sef Membru CJSU Bv Director Executiv Membru CJSU Bv Director Regional

Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Brasov S.N. Petrom Sucursala Brasov

418047 312946

29

arh. Mihai Sarbu

30

ing. Mircea Luca

31

ing. Dorel Iosifescu

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului Consiliul Judetean Brasov Directia Generala pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Brasov Email: dadrbv@daia.ro C.N. de Cai Ferate C.F.R. S.A. Regionala Brasov

32

ing. Teodor Radoi

Membru CJSU Bv Director

C.N. C.F.R. Sucursala de Marfa Brasov

478529 478774 477974 472092 410233 334741 (depou) 472917 475451

478529 470264 475451

471768

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Nr. crt 33 34 35

Numele si prenumele ing. Gheorghe Radulescu ing. Gabriel Rozorea jr. Maria Smeureanu

Functia Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Inspector Sef Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director General Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director Membru CJSU Bv Director General Membru CJSU Bv Sef Depozit Membru CJSU Bv Sef Depozit Membru CJSU Bv Sef Depozit Membru CJSU Bv

Denumire institutie Regionala Transport Public de Calatori Brasov Directia Silvica Brasov Email: dsbv@deltanet.ro Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov

Telefon serviciu 477063 411035 415770 413224 472200 475592 471517 312850 332077 336666 252829 440921 *333192 *413770 407707 251301 251298 475332

Fax 477063 475678 413224 475390

36 37 38 39 40 41 42 43

Mircea Opris Ioan Nicolae Pompiliu Pana Bernhart Kaufman Manole Dionisie Ilie Luca Mircea George Paraschiv Dorin Fatu

Serviciul Judetean Salvamont Brasov S.C. Prescon SA Brasov S.C. Metrom S.A. Brasov S.C. Fabrica de Bere Aurora Brasov S.C. Avicod S.A. Codlea S.C. Luca S.R.L. Brasov C.E.T. Brasov RA COMPANIA APA BRASOV Email: apabrasov@apabrasov.ro S.C. Colorom S.A. Codlea

310866 336680 251943 441938 *333192 471427

44

Titus Carnatiu

254052

45

Marian Neamtu

S.N. PETROM - SUCURSALA BRASOV - DEPOZIT CRISTIAN S.C. ROMOIL S.A. BRASOV - DEPOZIT ZARNESTI S.C. LUKOIL S.A BRASOV - DEPOZIT DRSTE ASOCIATIA CASCADORILOR BRASOV

475311

46

Ioan Dobrescu

222118

47

Mihaela Dumitru

419613