of 46 /46
PLĂGILE

plagile tratament

 • Upload
  vicusi

 • View
  348

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chrirurgie

Citation preview

Page 1: plagile tratament

PLĂGILE

Page 2: plagile tratament

Plagă este numită orişice traumatizare mecanică a organismului

asociată cu dereglarea integrităţii învelişului ţesuturilor – al

tegumentelor sau al mucozităţilor.

DEFINIŢIE

Semnele de bază ale plăgilor sunt:• Doloritate;• Hemoragie;• Dehiscenţa marginilor plăgii.

Semiologia plăgilor

Page 3: plagile tratament

Semiologia plăgilorSindromului dolor • Localizarea plăgii • Caracteristica armei traumatizante • rapiditatea producerii plăgii • Starea neuro-psihică a bolnavului

Hemoragia • calibrul vasului lezat şi tipul lui• Localizarea plăgii • Starea hemodinamicii sistemice • Starea sistemei de coagulare

Dehiscenţa

Dereglările funcţionale

Simptomele generale • Declanşarea anemiei acute şi a şocului• Alipirea infecţiei

Page 4: plagile tratament

•După origenea lor se clasează în:•Chirurgicale;•Accidentale

•Militare.

CLASIFICAREA PLĂGILOR

În dependenţă de caracterul lezării ţesuturilor• Tăiată; (vulnus incisum)• prin înţepare; (vulnus

punctum) •contuzionată; (vulnus contusum)

•lacerată; (vulnus laceratum)• strivită; (vulnus caesum) •muşcată; (vulnus morsum) • prin armă de foc. (vulnus sclopetarium

• mixtă; (vulnus mixtum)

Page 5: plagile tratament

TIPURILR DE PLĂGI

•mixtă; (vulnus mixtum)•lacerată; (vulnus laceratum)

Page 6: plagile tratament

PARTICULARITĂŢILE PLĂGII PRIN ARMĂ DE FOC

• prezenţa a trei zone de traumare

E = mv² /2

1000 аtm - 120 кg/сm²

I – zona canalului plăgii;

II – zona de necroză primară

III – zona de comoţie moleculară sau necroză secundară

Page 7: plagile tratament

PARTICULARITĂŢILE PLĂGII PRIN ARMĂ DE FOC

• caracter anatomic complex al lezărilor

Plagă prin armă de foc al ficatului

Plagă prin armă de foc a gambei gambei

Page 8: plagile tratament

PARTICULARITĂŢILE PLĂGII PRIN ARMĂ DE FOC

• întotdeauna sunt considerat infectate

Page 9: plagile tratament

Plaga prin armă de foc după caracterul canalului poate fi:

• Transfixiantă – este prezent şi poarta de intrare şi ieşire al glontelui;• oarbă – este prezentă numai poarta de intrare;• tangenţială – canalul plăgii trece prin ţesuturile superficiale, fără

pătrunderea în cavităţi interne ale organismului.

Page 10: plagile tratament

Clasificarea plăgilor după referirea către cavităţile organismului:

•nepenetrante

• penetrante •Cu lezarea viscerelor•Fără lezarea viscerelor

Clasificarea plăgilor după gradul de infectare:

•plăgi aseptice;•infectate;•purulente.

Page 11: plagile tratament

PROCESUL DE PLAGĂ

1 fază – faza de inflamaţie (1-5 zile)

- Perioada dereglărilor vasculare;- Perioada curăţirii plăgii de ţesut necrotic.

2 fază – faza de regenerare (6-14 zile)

3 fază – faza de formare şi reorganizare al cicatricelui (de la a 15 zi)

Procesul de plagă – este un complex a dereglărilor consecutive,

ce se petrec în plagă şi reacţiile locale şi generale ale

organismului.

Page 12: plagile tratament

Faza 1 al procesului de plagă (I perioadă)

(1) spasmul vascular trece în vasodilataţie (2) dereglarea permiabilităţii peretelui vascular(3) tromboza al capilarelor şi a venulelor(4) acidoza(5) edemul tisular (hidratarea)(6) migrarea leucocitelor

Page 13: plagile tratament

(1) Liza (2) Fagocitoza(3) Răspuns imun

Faza 1 al procesului de plagă (II perioadă)

Page 14: plagile tratament

Neutrofilele sunt responsabili de:

fagocitarea microorganismelor, maselor necrotice;proteoliza extracelulară;liza ţesutului devitalizat;eliberarea mediatorilor inflamaţiei.

Macrofagii sunt responsabili de:

eliberarea fermenţilor proteolitici;fagocitarea maselor necrotice parţial distruse de neutrofile;fagocitarea neutrofilelor alterate;fagocitarea productelor dezintegrate bacteriene;participarea în reacţiile de răspuns imun.

Page 15: plagile tratament

Faza 2 al procesului de plagă

(1) Sinteza colagenei (2) Recanalizarea şi maturizarea vaselor(3) Dehidratarea

Page 16: plagile tratament

Rolul ţesutului granulant (1) completarea defectului de plagă; (2) protecţia plăgii de penetrare microbiană şi de corpi străini; (3) sechestrarea şi detaşarea ţesutului necrotizat;

CREŞTEREA ŢESUTULUI GRANULANT

Page 17: plagile tratament

Faza 3 al procesului de plagă

Reorganizarea colagenului

Page 18: plagile tratament

Procesul de plagă

Page 19: plagile tratament

CICATRIZAREA PER PRIMA

Page 20: plagile tratament

CICATRIZAREA PER SECUNDA

Page 21: plagile tratament

CICATRIZAREA SUB CRUSTĂ

dermaderma

Fundul plăgiiFundul plăgii

Epiteliu în regenerareEpiteliu în regenerare

regeneratregenerat

Page 22: plagile tratament

COMPLICAŢIILE PLĂGILOR

• Hemoragia

Hemotorace posttraumatic pe stânga

Hemoragie externă primară

Page 23: plagile tratament

COMPLICAŢIILE PROCESULUI DE VINDECARE A PLĂGII

• Alipirea infecţiei (supurarea plăgii)

Staphylococcus aureus

Streptococcus faecalis Clostridium tetani

Page 24: plagile tratament

COMPLICAŢIILE PROCESULUI DE VINDECARE A PLĂGII

• eventraţia (dehiscenţa marginilor plăgii)

Page 25: plagile tratament

Perioada Obţinerile

Grecia antică • Primul ajutor în caz de plăgi

Imperiul Roman • noţiunea despre efectul ne dorit al puroiului în plagă• vindecarea plăgii prin intenţie secundară

Sec.XVI A. Paré

• utilizarea pansamentului şi ligaturarea vasului în tratamentul plăgilor

John Hunter1728-1793

• deosebirea între cicatrizare primară şi secundară a plăgii

N.I.Pirogov Răz-boiul din Krimea 1853–1856

• noţiunea despre triajul bolnavilor• importanţa rolului asistentei medicale în tratarea bolnavilor cu plăgi

Războiul Civil din SUA1861-1865

• iniţierea utilizării antisepticilor

PERIOADELE ISTORICE ÎN TRATAMENTUL PLĂGILOR

Page 26: plagile tratament

PERIOADELE ISTORICE ÎN TRATAMENTUL PLĂGILOR

Perioada Obţinerile

Primul Război Mondial

• principiile prelucrării chirurgicale şi aplicarea suturilor amânate al plăgilor mai tardiv de > 8ore de la primire, suturarea primară a plîgilor mai tardiv de 8 ore. Explicarea şocului prin pierderea de sânge. Utilizarea apei de mare pentru substituire.

Al doilea Război Mondial

• utilizarea prelucrării chirurgicale suturarea amânată a plăgii • hemotransfuzia, evacuarea rapidă, spitale chirurgicale în apropierea frontului

Războiul din Corea

• utilizarea elicopterelor pentru evacuare•Dezvoltarea chirurgiei vasculare

Războaiele din Vietnam şi Afganistan

• dezvoltarea aviaţiei sanitare cu micşorarea perioadei traumare-operaţie până la o oră

Page 27: plagile tratament

AJUTORUL PRIMAR ÎN CAZ DE PLĂGI

• lichidarea complicaţiilor precoce,ce pot servi pericol pentru viaţa bolnavului

Aplicarea garoului în caz de plagă prin armă de foc cu lezarea arterei

femurale

Pansament aseptic în evisceraţia organelor într-o plagă largă a

peretelui abdominal

Page 28: plagile tratament

AJUTORUL PRIMAR ÎN CAZ DE PLĂGI

Pregătirea traumatului pentru evacuaţie cu aviaţia sanitară cu elicopterul (Irac, 2004)

Page 29: plagile tratament

AJUTORUL PRIMAR ÎN CAZ DE PLĂGI

• prevenirea infectării plăgii

Sanarea mecanică a tegumentelor din jurul plăgii

Sanarea plăgii cu soluţie de antiseptic

Page 30: plagile tratament

TRATAMENTUL PLĂGILOR ASEPTICE

(1) Anestezia

(2) Profilaxia infecţiei secundare

(3) Accelerarea proceselor de cicatrizare a plăgii

(4) Corecţia dereglărilor stării generale a

organismului

Page 31: plagile tratament

TRATAMENTUL PLĂGILOR INFECTATE PRELUCRAREA PRIMAR CHIRURGICALĂ A PLĂGII

Prelucrarea primar chirurgicală a plăgii – aceasta este prima operaţie chirurgicală efectuată bolnavului cu plagă cu respectarea regulelor aseptice şi cu anestezie

Etapele :•transecţia sau debridarea plăgii;•revizia canalului plăgii;•excizia marginilor, pereţilor şi a fundului plăgii;

Metodica exciziei marginilor, pereţilor şi a fundului plăgii

Page 32: plagile tratament

Etapele:• hemostaza • restabilirea integrităţii a organelor şi structurilor traumate

Plaga antebraţului cu lezarea nervului radial

PRELUCRAREA PRIMAR CHIRURGICALĂ A PLĂGII

Hemostaza în plagă

Page 33: plagile tratament

etapele:• suturarea şi drenarea plăgii

PRELUCRAREA PRIMAR CHIRURGICALĂ A PLĂGII

Plaga nu se suturează în:

PPC tardivă

Plagă poluată cu sol

Traumare masivă a

ţesuturilor

Prezenţa patologiilor

concomitente (diabeta

zaharată, imunodeficienţă)

Localizarea plăgii pe plantă

Plăgi prin armă de foc

Page 34: plagile tratament

SUTURA PRIMARĂ

Sutura primară amânată

Sutura primară

Page 35: plagile tratament

SUTURA SECUNDARĂA PLĂGII

Sutura secundară tardivă

Sutura secundară precoce

Page 36: plagile tratament

FELURILE DE SUTURĂ

Sutura secundarăSutura primară a plăgii a feţei

Page 37: plagile tratament

TRATAREA PLĂGILOR PURULENTE

Prelucrarea chirurgicală secundară a plăgii

Metode fizice suplimentare de prelucrare a plăgilor purulente •Sanarea plăgii cu jet pulsativ de antiseptici•Cavitaţie ultrasonoră •Utilizarea laserului chirurgical •Raze ultraviolete •Tratarea plăgii în mediu abacterian dirijat

Page 38: plagile tratament

TRATAREA LOCALĂ A PLĂGILOR PURULENTE ÎN PRIMA FAZĂ A PROCESULUI DE PLAGĂ

Soluţii de antiseptici• soluţie de 3%-5% de acid boric• soluţie de 0,02% de clorhexidină • dioxidinî 1% • furacilină• soluţie hipertonică (10% soluţie de NaCl)

Unguente hidrosolubile • levosina• levomicol • mafedin-acetat

Enzimoterapia • tripsin• himotripsin • iruxol

Page 39: plagile tratament

TRATAREA LOCALĂ A PLĂGILOR PURULENTE ÎN FAZA DOI A PROCESULUI DE PLAGĂ

Unguiente lipofile

• unguient cu metiluracilă

• troxavazin

• unguient Vişnevschii

•emulsie cu sintomicină

• unguient cu tetraciclină

• unguient cu neomicină

Page 40: plagile tratament

TRATAMENT GENERAL

• Antibioterapie

• dezintoxicare

• imunocorecţia

• alimentaţie prin sondă

• hiperbarooxigenare

• tratament simptomatic

Page 41: plagile tratament

METODELE DE DERMOPLASTIE

Lambou migrator după Filatov

Lambou integral deplasat

Page 42: plagile tratament

METODELE DE DERMOPLASTIE

Cu lambou liber perforat

Page 43: plagile tratament

METODELE DE DERMOPLASTIE

Perforarea transplantului. Locul donator.

Page 44: plagile tratament

TRATAMENTUL COMPLEX AL PLĂGILOR PURULENTE

Page 45: plagile tratament

TRATAMENTUL COMPLEX AL PLĂGILOR PURULENTE

Page 46: plagile tratament

TRATAMENTUL COMPLEX AL PLĂGILOR PURULENTE