of 46 /46
1 PL RU HU SI SK CZ iD.GO INSTRUCTION MANUAL HEART RATE MONITOR

PL RU HU SI SK CZ - · PDF file6 7 2.1 Zakładanie pasa piersiowego Dzięki mechanizmowi ustalającemu można indywidualnie dopasować długość pasa. Należy ustawić długość

 • Author
  hathu

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PL RU HU SI SK CZ - · PDF file6 7 2.1 Zakładanie pasa piersiowego Dzięki mechanizmowi...

 • 1

  PL

  RU

  HU

  SI

  SK

  CZ

  iD.GOINSTRUCTION MANUAL

  HEART RATE MONITOR

 • 2 3

  POLSKI

  Tre

  1 Wprowadzenie

  1.1 Wstp i zawarto opakowania 3

  1.2Przegld zegarka, symboli i struktury wywietlacza

  4

  1.3 Ustawianie czasu 5

  2 Trening

  2.1 Zakadanie pasa piersiowego 6

  2.2 Wywietlanie czstotliwoci uderze serca 8

  2.3 Czas treningu (start, stop, wyzerowanie) 8

  2.4 Zakoczenie treningu 10

  3 Informacja

  3.1 Wane wskazwki 11

  3.2 Czsto zadawane pytania i serwis 12

  3.3 Gwarancja 14

  1 Wprowadzenie

  1.1 Wstp i zawarto opakowania

  Serdecznie dzikujemy za zakup zegarek sportowy firmy SIGMA SPORT.

  Nowo zakupiony iD.GO bdzie przez wiele lat towarzyszy Pastwu podczas aktywnoci fizycznej i w czasie wolnym. iD.GO to zaawansowany pod wzgldem technicznym przyrzd pomiarowy. Aby zapozna si z jego rnymi funkcjami oraz moliwociami ich stosowania, naley dokadnie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi.

  Firma SIGMA SPORT yczy Pastwu przyjemnego uytkowania iD.GO.

  Zegarek sportowy iD.GO

  EKG - dokadny

  Pas elastyczny

  Receptor pulsu z przekanikiem

  Transmission frequency: 5.4 kHzTransmission power: < 11,37 dBm

  PL

 • 4 5

  1.3 Ustawianie godziny

  Zegarek sportowy iD.GO znajduje si w trybie spoczynku. (na wywietlaczu wywietlany jest tylko czas)

  Wskazwka: Ustawienia naley przeprowadza sprawnie! Zegarek sportowy iD.GO przechodzi automatycznie do kolejnego punktu ustawie.

  Przytrzyma wcinity klawisz funkcyjny, a pojawi si hold, a nastpnie migajcy format czasu (wskazanie 24-godzinne lub 12-godzinne).

  Klawiszem funkcyjnym wybra pomidzy 24- a 12-godzinnym formatem.

  Odczeka wywietlacz przejdzie do kolejnego ustawienia.

  Poprzez powtrne wcinicie klawisza funkcyjnego ustawi aktualny czas.

  Odczeka wywietlacz przejdzie do kolejnego ustawienia.

  1.2 Przegld zegarka, symboli i struktury wywietlacza

  PL

  Zegarek

  Zegarek

  Stoper

  Czas ostatniego treningu

  Aktualny puls

  Stoper (czas treningu)

  Klawisz funkcyjny

  Symbol odebranej czstotliwoci uderze serca

  Tryb spoczynku

  Tryb treningu z czstotliwoci uderze serca

  Tryb treningu bez czstotliwoci uderze serca

 • 6 7

  2.1 Zakadanie pasa piersiowego

  Dziki mechanizmowi ustalajcemu mona indywidualnie dopasowa dugo pasa.

  Naley ustawi dugo pasa w taki sposb, aby nie przylega zbyt mocno.

  U mczyzn nadajnik naley umiejscowi pod przyczepem minia piersiowego.

  Logo SIGMA musi by wyranie skierowane do przodu.

  U kobiet nadajnik umiejscowi pod przyczepem minia piersiowego.

  Logo SIGMA musi by wyranie skierowane do przodu.

  Lekko unie pas ponad skr. Strefy z eberkami (elektrody) z tyu nadajnika naley zwily lin lub wod.

  1.3 Ustawianie godziny

  Poprzez powtrne wcinicie klawisza funkcyjnego ustawi pierwsz cyfr wskazania minut.

  Odczeka wywietlacz przejdzie do kolejnego ustawienia.

  Poprzez powtrne wcinicie klawisza funkcyjnego ustawi drug cyfr wskazania minut.

  Odczeka ustawiono czas dla zegarek sportowy iD.GO.

  2 Trening

  2.1 Zakadanie pasa piersiowego

  Poczy nadajnik z elastycznym pasem.

  PL

 • 8 9

  2.3 Czas treningu (start, stop, wyzerowanie)

  Krtko nacisn klawisz funkcyjny, aby aktywowa zegarek sportowy iD.GO.

  Na pocztku treningu: Uruchomi stoper poprzez krtkie wcinicie klawisza funkcyjnego.

  Stoper zaczyna pracowa.

  Stoper mierzy czas do jednej godziny z dokadnoci do jednej dziesitej sekundy. Jeeli trening trwa duej ni godzin, czas treningu pojawia si w formacie h:mm:ss.

  Na zakoczenie treningu: Zatrzyma stoper poprzez krtkie wcinicie klawisza funkcyjnego.

  Stoper pozostaje zatrzymany.

  Ponowne wcinicie przycisku funkcyjnego uruchamia stoper.

  Reset stoper do zera odbywa si poprzez dugie wcinicie klawisza funkcyjnego, a do pojawienia si na wywietlaczu hold, RESET i 0:00:00.

  2.2 Wywietlanie czstotliwoci uderze serca

  Zegarek sportowy iD.GO znajduje si w trybie spoczynku. Naoono pas piersiowy.

  Krtko nacisn klawisz funkcyjny, aby aktywowa tryb treningowy.

  Na ekranie wywietlacza pojawia si aktualna czstotliwo uderze serca.

  2.3 Czas treningu (start, stop, wyzerowanie)

  Zegarek sportowy iD.GO znajduje si w trybie spoczynku. Naoono pas piersiowy.

  PL

 • 10 11

  3 Informacja

  3.1 Wane wskazwki

  Jeeli na wywietlaczu nie mona odczyta adnej informacji dotyczcej czstotliwoci uderze serca, moe to by spowodowane nastpujcymi przyczynami:

  Pas z rejestratorem pulsu nie zosta poprawnie zaoony. Czujniki (elektrody) rejestratora pulsu s zabrudzone lub nie s wilgotne. Wystpuj zakcenia spowodowane rdami elektrycznymi (linie wysokiego napicia, kolejowe linie elektryczne itd.). Bateria nadajnika (CR 2032) jest wyczerpana (nr art. 00342).

  Przed rozpoczciem treningu prosimy skonsultowa si z lekarzem w szczeglnoci, jeli wystpuj schorzenia kardiologiczne.

  2.3 Czas treningu (start, stop, wyzerowanie)

  Stoper jest wyzerowany.

  2.4 Zakoczenie treningu

  cigania pasa piersiowego, zatrzymywanie stopera. Tylko tak zegarek sportowy iD.GO powraca automatycznie po krtkim czasie do stanu spoczynku.

  Zegarek sportowy iD.GO znajduje si w trybie spoczynku.

  Krtkie wcinicie klawisza funkcyjnego mona wywoa ostatni czas treningu.

  Usuwanie ostatniego czasu treningu (patrz 2.3).

  PL

 • 12 13

  3.2 Czsto zadawane pytania i serwis

  Wymiana baterii Zegarek sportowy i pas piersiowy wykorzystuj bateri CR 2032 (nr art. 00342). Zegarek sportowy firmy SIGMA jest zaawansowanym technicznie urzdzeniem pomiarowym. Aby zapewni funkcjonowanie i wodoszczelno, wymian baterii naley zleci autoryzowanemu sprzedawcy. Nieprawidowo wykonana wymiana baterii moe uszkodzi zegarek sportowy. Gwarancja nie obejmuje uszkodze spowodowanych nieprawidow wymian baterii.

  Po wymianie baterii naley ponownie ustawi czas.

  3.2 Czsto zadawane pytania i serwis

  Co si stanie, jeli podczas treningu cign pas piersiowy?Zegarek nie otrzyma sygnau pulsu, w grnym wierszu pojawi si 0, po krtkim czasie 0 zostanie zastpione przez aktualny czas. Jeeli sygna pulsu zostanie ponownie odebrany, pojawi si automatycznie na wywietlaczu.

  Czy zegarek sportowy firmy SIGMA wycza si zupenie?Nie. W stanie spoczynku wywietlany jest tylko czas tak, e zegarek sportowy moe by uywany jako zwyky zegarek na rk. W taki stanie zegarek sportowy iD.GO zuywa bardzo mao prdu.

  Czy mog stosowa pas piersiowy na ptli?Tak sygnay mog by odbierane i wywietlane przez prawie wszystkie urzdzenia kardiologiczne.

  Czy zegarek sportowy firmy SIGMA jest wodoszczelny i moe by uywany do pywania?Tak zegarek sportowy iD.GO jest szczelny do 3 ATM (odpowiada cinieniu kontrolnemu rzdu 3 bar). Zegarek sportowy iD.GO nadaje si do pywania. Naley pamita: nie uruchamia przyciskw pod wod, poniewa do obudowy moe przenikn woda. Unika uywania w wodzie morskiej, poniewa mog wystpi usterki w dziaaniu.

  Co jest przyczyn opnionej reakcji lub czarnego zabarwienia ekranu? Moe si zdarzy, i zostan przekroczone wartoci graniczne temperatury pracy. Zegarek sportowy zosta zaprojektowany do pracy w temperaturze od 1C do 55C.

  Jakie kroki naley przedsiwzi w przypadku wywietle o sabej jakoci?Sabe wskazania mog by spowodowane wyczerpujc si bateri. Naley j wymieni tak szybko, jak to moliwe typ baterii CR 2032 (nr art. 00342).

  PL

 • 14 15

  3.3 Gwarancja

  Baterii nie wolno wrzuca po pojemnikw na mieci domowe (europejska ustawa o bateriach)! Baterie naley przekaza do utylizacji do waciwego punktu zbirki.

  Deklaracja CE znajduje si na stronie: ce.sigmasport.com/idgo

  LI=LithiumLI

  3.3 Gwarancja

  Gwarancja na produkty SIGMA SPORT wynosi 24 miesice od daty zakupu i obejmuje usterki mechaniczne oraz problemy techniczne (wady wywietlacza, problemy z transmisj danych, uchwyt, wady wizualne). Gwarancja obowizuje w penym zakresie wycznie pod warunkiem uytkowania produktw SIGMA SPORT z dostarczonymi lub rekomendowanymi przez SIGMA SPORT akcesoriami. Gwarancj nie s objte baterie, akumulatory i czci zuywalne (opaski, gumki, paski na klatk piersiow itp.) oraz celowe uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidowym uytkowaniem.

  SIGMA-ELEKTRO GmbHDr.- Julius -Leber-Strae 15D-67433 Neustadt/Weinstrae

  Tel. + 49 (0) 63 21-9120-118E-mail: [email protected]

  PL

 • 16 17

  1

  1.1 17

  1.2 ,

  18

  1.3 19

  2

  2.1 20

  2.2 22

  2.3 (, , )

  22

  2.4 24

  3

  3.1 25

  3.2

  26

  3.3 28

  1

  1.1

  SIGMA SPORT.

  iD.GO . iD.GO . , .

  SIGMA SPORT , iD.GO.

  iD.GO

  -

  Transmission frequency: 5.4 kHzTransmission power: < 11,37 dBm

  RU

 • 18 19

  1.3

  iD.GO . ( )

  : ! iD.GO .

  , hold, ( 24 12 ).

  24 12 .

  - .

  .

  - .

  1.2 ,

  RU

  ( )

 • 20 21

  2.1

  .

  , , .

  .

  SIGMA .

  .

  SIGMA .

  . () .

  1.3

  .

  - .

  .

  - iD.GO .

  2

  2.1

  .

  RU

 • 22 23

  2.3 (, , )

  iD.GO .

  : .

  .

  - . , ::.

  : .

  .

  .

  , hold, RESET, - 0:00:00.

  2.2