PITANJA IZ PREDMETA RA ČUNOVODSTVO - Dobro došli! od do od do od do od do od do od do PRVI DEO 3 21 41 46 ... Kontni okvir kao sredstvo organizacije ra čunovodstva troškova

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  223

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • PITANJA IZ PREDMETA "RAUNOVODSTVO"

  Podela teorije na tri dela prema udbeniku izdatom 2014. godine.

  TEORIJA od do od do od do od do od do od do

  PRVI DEO 3 21 41 46 57 104 118 156 247 258 301 351

  357 384

  DRUGI DEO 23 40 51 56 105 117 157 176 259 279 352 357

  385 430 430 433 439 455

  TREI DEO 177 247 433 438 456 497

  I grupa pitanja za usmeni ispit

  1. Pojam, sutina i mesto raunovodstva u organizacionoj strukturi poslovnog subjekta

  2. Struktura raunovodstva

  3. Korisnici raunovodstvenih informacija

  4. Osnovne razlike izmeu finansijskog i upravljakog raunovodstva

  5. Imovina i izvori imovine poslovnog subjekta

  6. Cilj, predmet, znaaj i zadaci knjigovodstva

  7. Inventarisanje

  8. Ekvivalentni i neekvivalentni poslovni dogaaji

  9. Knjigovodstveni rauni kao metod za praenje promena stanja bilansnih pozicija

  10. Vrste knjigovodstvenih rauna

  11. Poslovne knjige

  12. Kontni okvir

  13. Greke u knjigovodstvu

  14. Iznalaenje i ispravljanje greaka u knjigovodstvu

  15. Knjienje nabavke materijala

  16. Pojam i znaaj trokova i rashoda

  17. Vrste rashoda

  18. Sistemi obrauna trokova

  19. Metode vrednovanja uinaka

  20. Kontni okvir kao sredstvo organizacije raunovodstva trokova

  21. Raunovodstveno obuhvatanje primarnih vrsta trokova u finansijskom knjigovodstvu

  22. Troenje stalnih sredstava

  23. Troenje materijala i sitnog inventara

  24. Trokovi zarada i naknada zarada

  25. Ostali trokovi

  26. Vremensko razgranienje trokova

  27. Raunovodstveno obuhvatanje rashoda

  28. Pogonski obraunski list (POL) i knjienje trokova po mestima trokova (II)

 • 29. Obraun internih uinaka izmeu mesta trokova (III)

  30. Obraun i knjienje trokova po nosiocima trokova (IV)

  31. Metode kalkulacija cene kotanja

  II grupa pitanja za usmeni ispit

  1. Zakonska i profesionalna regulativa

  2. Interna regulativa

  3. Osnovni raunovodstveni principi

  4. Principi urednog knjigovodstva

  5. Raunovodstveni standardi

  6. Raunovodstvena dokumentacija

  7. Vrste raunovodstvene dokumentacije

  8. Proveravanje dokumenata, kontiranje i knjienje dokumenata

  9. Kalkulacija cene robe u trgovini

  10. Evidentiranje nabavke robe

  11. Promena cene robe

  12. Interno kretanje robe

  13. Nematerijalna ulaganja i njihovo pribavljanje

  14. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloka sredstva

  15. Pribavljanje nekretnina, postrojenja, opreme i biolokih sredstava

  16. Dugoroni finansijski plasmani i njihovo pribavljanje

  17. Prodaja gotovih proizvoda

  18. Prodaja robe

  19. Otuenje stalne imovine

  20. Pojam i vrste prihoda

  21. Principi procenjivanja prihoda

  22. Rezultat kod proizvodnih poslovnih subjekata u finansijskom knjigovodstvu

  23. Utvrivanje rezultata poslovanja sa robom

  24. Predzakljuna knjienja

  25. Finansijski izvetaji

  26. Zakljuni list

  27. Otvaranje i zakljuak rauna stanja i uspeha

  III grupa pitanja za usmeni ispit

  1. Evidentiranje poslovnih dogaaja u vezi sa gotovinom

  2. Evidentiranje poslovnih dogaaja na tekuem (poslovnom) raunu

  3. Knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih dogaaja sa menicom

  4. Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih dogaaja sa ekom

  5. Izvori finansiranja poslovnog subjekta

  6. Raspodela dobitka i pokrie gubitka

  7. Bilans stanja

 • 8. Bilans uspeha

  9. Izvetaj o novanim tokovima

  10. Izvetaj o promenama na kapitalu

  11. Utvrivanje periodinog poslovnog rezultata po metodi ukupnih trokova

  12. Utvrivanje periodinog poslovnog rezultata po metodi prodatih proizvoda

  13. Bilansi u posebnim sluajevima

  14. Znaaj podataka sadranih u finansijskim (raunovodstvenim) izvetajima za potrebe

  informisanja