Pitagorina Teorema Primene

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pitagorina teorema

Text of Pitagorina Teorema Primene

 • PITAGORINA TEOREMA-primene

 • PITAGORINA TEOREMA:zbir povrina kvadrata konstruisanih nad katetama jednak je povrini kvadrata konstruisanog nad hipotenuzom

  Ako vam je ovo teko zapamtite pesmicu:Kvadrat nad hipotenuzom to zna svako dete jednak je zbiru kvadrata nad obe katete.32 +42 =52

 • PRIMENA PITAGORINE TEOREME NA KVADRATKvadrat je etvorougao sa svim jednakim stranicama, uglovima i dijagonalama.Kada se povuku dijagonale dobiju se etiri pravougla trougla kod kojih je stranica a hipotenuza.

 • PRIMENA PITAGORINE TEOREME NA PRAVOUGANIKPravougaonik je paralelogram sa jednakim dijagonalama i pravim unutranjim uglovima. Kada se povue jedna dijagonala dobiju se dva pravougla trougla. Pitagorina teorema za trougao ABC: d2 =a2 + b2 ili

  Obim: O=2a+2bPovrina: P=ab

 • PRIMENA PITAGORINE TEOREME NA JEDNAKOKRAKI TROUGAOJednakokraki trougao je trougao sa jednakim kracima. Kada se povue visina iz temena C dobiju se dva pravougla trougla.

  Pitagorina teorema za trougao ACD:

  a odavde se dobija visina ha :O=a+2b

 • PRIMENA PITAGORINE TEOREME NA JEDNAKOSTRANINI TROUGAO

  Jednakostranini trougao je trougao sa jednakim stranicama i uglovima.Iz Pitagorine teoreme za trougao ACD dobija se visine trougla:O=3aArheoloko nalazite Lepenski Vir u Srbiji, iz doba neolita, sadri ostatke stanita koja u svojoj osnovi imaju jednakostranini trougao R=23hr=13h

 • PRIMENA PITAGORINE TEOREME NA PRAVOUGLI TROUGAOPravougli trougao je trougao sa uglom od 90 stepeni. Stranica nasuprot pravog ugla je hipotenuza, a druge dve stranice su katete. Povrina Obim: O=a+b+cTeina du

 • PRIMENA PITAGORINE TEOREME NA ROMBRomb je paralelogram sa svim jednakim stranicama. Dijagonale se seku pod uglom od 90 stepeni i meusobno se polove. Obim: O=4aPovrina: P=ah ili Primenom Pitagorine teoreme na trougao AOB: gde su AO i BO katete a AB hipotenuza dobija se:

 • PRIMENA PITAGORINE TEOREME NA TRAPEZTrapez je etvorougao sa jednim parom paralelnih stranica koje se zovu osnove i sa jednim parom ne paralelnih stranica koji se zovu kraci.Obim jednakokrakog trapeza:O=a+b+2cSrednja linija trapeza:

  Povrina trapeza: P=mh

  Primenom Pitagorine teoreme na trougao AMD dobija se: c2=h2+x2

 • ZADACI1.)Izraunaj duinu hipotenuze pravouglog trougla ije su katete a=7cm,b=24cm. a=7cm b=24cm c=?c2 =a2 +b2 c2= 72 +242 c2=49+576 c2=625 c=25cm

 • 2.)Izraunaj duinu tree stranice pravouglog trougla ija je hipotenuza c=17cm a kateta a=14cm. 3.) Izraunaj dijagonalu kvadrata ija je stranica a=4cm.4.) Izraunaj stranicu i obim romba ako su poznate dijagonale: 1.)16cm i 12cm; 2.)36cm i 28cm.

 • Smene strane Pitagorine teoreme

  DRAGI MOJ NA KVADRAT!!!Volim te kao jednainu sa tri nepoznate. Ti si Pitagorino pravilo, teorema mog ivota i kada bi mi dao deo svog ivota oseala bi se kao dijagonala na kvadrat.Ceo dan vrim rotaciono kretanje oko tebe, a ti ni da mi pokae najmanji sadralac svoje ljubavi. Zagradio si se kao potkorena jednaina, te ma koliko pokuavam izvui tvoje srce pred zagradu, ne mogu.Ti si se od mene udaljio kao periferija od centra kruga. Kada bi mi dopustio da poem sa tobom uspeo bi me svesti na nulu. Ako tvoj odgovor bude NE,naa ljubav se potire. Nadam se da me nees dovesti do toga da se zbog ljubavi rastavim na proste inioce.Tvoja i samo tvoja dijagonala

 • AUTORI

  Aleksa BijeliDragana TodoroviLuka Luki Ognjen uranoviLuka aki