41
PLAN PLOČE VI. 01.06. UVODNI SAT ŠTO MI TREBA NA SATU: a) SVAKI SAT: UDŽBENIK+RADNA BILJEŽNICA+BILJEŽNICA S CRTAMA b) POVREMENO: KARTICE ZA IGRU KROZ POVIJEST S RAZUMIJEVANJEM Elementi ocjenjivanja te načini i postupci vrednovanja 1. usvojenost osnovnih podataka (tzv. znanje, što) 2. uočavanje uzročno posljedičnih veza (tzv. zašto, KPSR) 3. snalaženje u vremenu i prostoru(tzv. godine, kada i gdje) 4. rubrika: rbdz – nakon svake nastavne jedinice dovršava/riješava se RB; za DZ se nakon svake nastavnejedinice rješavaju zadaci iz rubrike Istražuj s Klio;kod nastavnih jedinica koje se odnose na Hrvatsku povijest poželjno je (nije obavezno) odgovoriti za DZ na SVE upitnike i pitanja postavljena u nastavnoj jedinici; Važnost ruBRIKA: 1.+3. / 2. ,a 4. KAO UTEG NA VAGI PISANE PROVJERE ZNANJA 1) pišu se iz nastavnih cjelina koje govore o hrvatskoj povijesti [3.6.9.12.] 2) sastoje se od dva dijela i dobivaju se dvije ocjene (1. i 3. rubrika)

PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

PLAN PLOČE VI.

01.06. UVODNI SAT

ŠTO MI TREBA NA SATU:

a) SVAKI SAT: UDŽBENIK+RADNA BILJEŽNICA+BILJEŽNICA S CRTAMA

b) POVREMENO: KARTICE ZA IGRU KROZ POVIJEST S RAZUMIJEVANJEM

Elementi ocjenjivanja te načini i postupci vrednovanja

1. usvojenost osnovnih podataka (tzv. znanje, što)

2. uočavanje uzročno posljedičnih veza (tzv. zašto, KPSR)

3. snalaženje u vremenu i prostoru(tzv. godine, kada i gdje)

4. rubrika: rbdz – nakon svake nastavne jedinice dovršava/riješava se RB; za DZ

se nakon svake nastavnejedinice rješavaju zadaci iz rubrike Istražuj s Klio;kod

nastavnih jedinica koje se odnose na Hrvatsku povijest poželjno je (nije

obavezno) odgovoriti za DZ na SVE upitnike i pitanja postavljena u nastavnoj

jedinici;

Važnost ruBRIKA: 1.+3. / 2. ,a 4. KAO UTEG NA VAGI

PISANE PROVJERE ZNANJA

1) pišu se iz nastavnih cjelina koje govore o hrvatskoj povijesti [3.6.9.12.]

2) sastoje se od dva dijela i dobivaju se dvije ocjene (1. i 3. rubrika)

3) pišu se kemijskom olovkom bez upotrebe korektora na otisnutim ispitima

znanja, a odgovara se kratko i čitko

REFERATI, PREZENTACIJE PREMA DOGOVORU

e-mail kontakt: [email protected]

Page 2: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

PLAN PLOČE 2

01. 06. PONAVLJANJE GRADIVA V. RAZREDA

1. Što je povijest i zašto učimo povijest?

2. Što su povijesni izvori i kako ih dijelimo?

3. Što je lenta vremena? Navesti povijesna razdoblja.

4. Gdje su pronađeni ostatci neandertalaca u Hrvatskoj?

5. Nabroji prve države i gdje su nastale.

6. Kako nazivamo egipatske vladare?

7. Nabroji najznačajnije građevine prvih država staroga vijeka.

8. Kako se zovu prva pisma?

9. Tko je izumio glasovno pismo?

10. Što je polis? Koji su najznačajniji grčki polisi i po čemu su se razlikovali?

11. Tko je pobijedio u grčko–perzijskim ratovima i što znaš o tim ratovima?

12. Što znaš o grčkoj mitologiji?

13. Objasni doprinos Grka razvoju kulture, umjetnosti i znanosti.

14. Što znaš o Aleksandru Makedonskom?

15. Ispričaj legendu o nastanku Rima.

16. Što je Zagrebačka lanena knjiga?

17. Opiši rimska osvajanja, oružje i postupke prema pokorenom stanovništvu.

18. Tko su patriciji, plebejci, a tko pučki tribuni?

19. Što znaš o rimskim robovlasnicima i robovima? Tko je bio gladijator Spartak?

20. Tko je bio Gaj Julije Cezar?

21. Nabroji nekoliko rimskih careva. Što znaš o njima?

22. Kako i kada je nastalo kršćanstvo? Što znaš o životu prvih kršćana?

23. Koji je car proglasio kršćanstvo jedinom vjerom u državi ?

24. Zašto je podijeljeno Rimsko Carstvo?

Page 3: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

25. Navedi uzroke i povod seobama naroda. Koje su se velike skupine naroda selile?

26. Kada je i zašto propalo Zapadno Rimsko Carstvo ?

02. 06. FRANAČKA

negativan utjecaj seobe naroda na rimske gradove i gradski način života

Klodvig [VI. st.]: - osnivač Franačke države

- prihvatio kršćanstvo

slobodni muškarci u Franačkoj imaju povlašten položaj

Pipin Mali [VIII. st.]: -

osnivač dinastije Karolinga;

- utemeljio Papinsku Državu

Karlo Veliki [768. – 814.]

- želi obnoviti Zapadno Rimsko Carstvo

- uspješni osvajački ratovi

- brine za crkvu i potiče obrazovanje svećenika, ali od crkve traži pokornost;

- 800. g. okrunjen za cara

FRANAČKO – BIZANTSKI RAT

mirovni ugovor 812. g. u Aachenu: obnova Zapadnog Rimskog Carstva

- Bizantu pripadaju Venecija i dalmatinski gradovi i otoci, a Franačkoj Istra te Primorska i

Panonska Hrvatska;

ugovor u Verdunu 843. god.

koristeći slabost Karolinga Europu s juga napadaju Arapi, s istoka Slaveni i Mađari, a

Vikinzi napadaju zapadnu i sjevernu Europu.

Oton I. [X. st.]

Sveto Rimsko Carstvo Njemačke Narodnosti

Page 4: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

03. 06. BIZANT

rimski car Konstantin Veliki [IV. st.] preselio je prijestolnicu Rimskog Carstva na

prostor nekadašnje grčke kolonije Bizantija – grad Konstantinopol, a 395. g. car

Teodozije utvrdio podjelu na Istočno i Zapadno Rimsko Carstvo

476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka]

bizantski car Heraklije [VII. st.]

proveo promjene u upravi i vojsci te ojačao državu;

pozvao Hrvate iz Bijele Hrvatske koji su u Dalmaciji uništili avarsku vlast

Bizantsko društvo :

razvijeni obrt i trgovina;

službeni jezik je grčki;

razvijena književnost: djelo O upravljanju carstvom koje je napisao bizantski car

Konstantin VII. Porfirogenet

znanstvena djela s područja matematike, astronomije, filozofije, medicine i geografije

razvijena bizantska umjetnost: ikone, mozaici, graditeljstvo (bazilike)

razvoj bizantske umjetnosti iz antičke i helenističke – Aja Sofija

Venecija

trgovački grad na sjevernom Jadranu

Venecija priznaje vlast Bizanta, a gradom upravlja dužd;

stanovnici Mlečani;

posrednička uloga u trgovini između Bizanta i zapadne Europe

Page 5: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

04. 06. CRKVA I ŠIRENJE KRŠĆANSTVA

- ŠIRENJE KRŠĆANSTVA:

- mirnim putem – IRCI

- nasilno – FRANCI

- Sveti Benedikt u Italiji osnivač benediktinaca (VI. st) (moli i radi)

- najvažnija djelatnost – prepisivanje i čuvanje knjiga

- KONSTANTIN I METOD – širili kršćanstvo među slavenskim narodima

- sastavili novo pismo - GLAGOLJICU

- KLIMENT OHRIDSKI – ĆIRILICA

- DVA SUPROTSTAVLJENA CRKVENA SREDIŠTA:

RIM (PAPA) CARIGRAD (PATRIJARH)

- 1054. god. CRKVENI RASKOL – podjela Crkve na Pravoslavnu i Katoličku

RJEČNIK: pokrštavanje, benediktinci, glagoljica, Crkveni raskol

Page 6: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

05. 06. PONAVLJANJE

Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda

[1] DZ

I. Nastavna cjelina: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda

01. DZU: Franačka država02. DZU: Bizant(poveznice sa hrvatskom poviješću) 03. DZU: Crkva i širenje kršćanstva

[2] RB

I. Nastavna cjelina: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda

[3] KPSR

TURBO POVIJESNI POJMOVNIK BY ŽELJKO BRDAL

IGRA KPSR: SKUPINE; PRAVILA IGRE; IZRADA ŠEST (6) PAROVA

POJAM+OBJAŠNJENJE;

Od slijedećih pojmova izaberi šest (6) I za njih napiši objašnjenje u bilježnicu; objašnjenje nađi ili u pojmovniku u udžbeniku ili u turbo pojmovniku by prof. Brdal; potom izradi kartice za igru Kroz povijest s razumijevanjem:

Pojmovi;

benediktinac, Crkveni raskol, ćirilica, glagoljica, ikona, latinica, Franačka, pokrštavanje, papa, Papinska država, patrijarh, mozaik

Page 7: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

06. 06. RAZVOJ FEUDALNOG DRUŠTVA

Starosjedioci + doseljeni barbari

seoske općine: naturalno gospodarstvo; poljodjelstvo; propadanje gradova i trgovine

utječu na nestanak novca; raste važnost zemlje

većina slobodnih seljaka gubi slobodu te postaju zavisni obrađivači zemlje – kmetovi;

dva osnovna sloja feudalnog društva:

feudalac – posjednik feuda

kmet – ovisni obrađivač zemlje

robovi – oruđe koje govori

vlastelinstvo = feud

feud

alodij selište

zemlja-feud = mjerilo bogatstva i moći, plaća za vojnu i drugu službu

feudalci:

kralj- najveći zemljoposjednik

vojni vođe, plemići, vlastelini

Crkva kao veliki zemljoposjednik

obveze kmetova [feudalna renta]:

a) radna - obraditi svoju i feudalčevu zemlju

b) porez kralju

c)1/10 prihoda crkvi

d) naturalna - 1/9 prihoda feudalcu (kasnije novčana)

e) izvanredni darovi feudalcu

feudalna piramida među feudalcima - vjernost i zaštita (vazalna prisega)

Page 8: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

senior je svog vazala za vjernost i vojnu službu plaćao zemljoposjedom, ali je i sam

bio vazal jačem senioru

kralj kao vrhovni senior nije ničiji vazal

07. 06. ŽIVOT U FEUDALNOJ DRŽAVI I.dio

većina ljudi živjela je na selu proizvodeći sve što im je bilo potrebno za život

vlastelinov dom – najveći i najbolje građen

seoska crkva

kuće običnih seljaka: skromne i nehigijenske nastambe

život na selu:

primitivno oruđe i alati, težak fizički rad

siromašna prehrana

epidemije gladi i bolesti

svećenik- jedina pismena osoba

Page 9: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

08. 06. ŽIVOT U FEUDALNOJ DRŽAVI II. dio

SREDNJOVJEKOVNI GRADOVI

počinju se razvijati uz trgovačke putove ili u blizini zamkova i tvrđava

građani se bave obrtom i trgovinom

građani su bili slobodni

POLOŽAJ ŽENA I DJECE

muško i vojničko društvo

žena - ovisna o muškarcu

djeca - teški poljodjelski poslovi ili vojna obuka

Page 10: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

09. 06. PONAVLJANJE

Feudalno društvo

[1] DZ

04. DZU: Razvoj feudalnog društva 05. DZU: Život u feudalnoj državi

[2] RB

II. Nastavna cjelina: Feudalno društvo

[3] KPSR

TURBO POVIJESNI POJMOVNIK BY ŽELJKO BRDAL

IGRA KPSR: SKUPINE; PRAVILA IGRE; IZRADA ŠEST (6) PAROVA

POJAM+OBJAŠNJENJE;POJAM+OBJAŠNJENJE;

Od slijedećih pojmova izaberi šest (6) I za njih napiši objašnjenje u bilježnicu; objašnjenje

nađi ili u pojmovniku u udžbeniku ili u turbo pojmovniku by prof. Brdal; potom izradi kartice

za igru Kroz povijest s razumijevanjem:

alodij, društvo, feud, feudalizam, kmet, selište, senior, seoska općina, renta, tlaka, vazal,

vlastelin.

Page 11: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

10. 06. NAJRANIJA POVIJEST HRVATA (DRVO ZNANJA BROJ 15)

nekoliko teorija o podrijetlu:

a) SLAVENSKA TEORIJA: pradomovina Bijela Hrvatska (oko Krakova u današnjoj

Poljskoj); hrvatski jezik spada u grupu slavenskih jezika; legenda o dolasku pod

vodstvom petero braće i dviju sestara.

b) IRANSKA TEORIJA: temelji se na dvije nadgrobne ploče (prijelaz iz II. u III.

stoljeće) iz Tanaisa, mjesta na ušću rijeke Don u Crno more. Na njima je zabilježeno

osobno ime Horoathos odnosno Horuathos; pokrajina Perzijskog carstva (u današnjem

Afganistanu) zvala se Harahvatia, sa središtem Harat i plemenom Horohoati.

c) GOTSKA TEORIJA: nastala je na temelju zapisa srednjovjekovnih kroničara (Tome

Arhiđakona i popa Dukljanina).

Page 12: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

11. 06. DOSELJENJE I POKRŠTAVANJE HRVATA

KonstantinVII. Porfirogenet, (X. st.), «O upravljanju carstvom»

doseljenje krajem VI. i početkom VII. st. na područje bizantske provincije Dalmacije –

na poziv cara Heraklija

pred Hrvatima starosjedioci sele

- u planinske predjele - Vlasi

- na otoke i u gradove- Romani

Prve sklavinije:

Hrvatska (od rijeke Raše obalom do Cetine, a sjeverna je granica bila na rijeci

Kupi);

Panonija (Sjeverno od Kupe do Drave)

Paganija ili Neretvanska kneževina (između rijeka Cetine i Neretve)

Zahumlje i Travunija (južno od Paganije)

Bosna (oko rijeke Bosne)

županija – manje geografske jedinice od kojih se sastoje sklavinije

župan- na čelu županije

knez

preuzimanje kršćanstva:

a) franački misionari

b) bizantski svećenici

- u IX. stoljeću – osnovana hrvatska biskupija u Ninu

Page 13: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

12. 06. HRVATSKE KNEŽEVINE U IX. STOLJEĆU

819. god. ustanak Ljudevita Posavskog protiv franačkle vlasti – prvi pokušaj uklanjanja

strane vlasti

hrvatski vladari u IX. stoljeću :

- Višeslav

Višeslavova krstionica

- Borna

prvi pisanim izvorima potvrđeni hrvatski knez

- Mislav (835. – 845.)

savez s dalmatinskim gradovima pod bizantskom vlašću protiv Venecije

- Trpimir (845. – 864.)

osnivač hrvatske dinastije Trpimirovići

uspješni ratovi protiv Bugara i Bizanta

852. trpimirova darovnica

prijestolnica u Klisu iznad Splita

prvi benediktinski samostan nedaleko od dvora u Klisu (Rižinice)

- Domagoj (864. – 876.)

ratovao protiv Arapa i Mlečana

“slavni knez” - Hrvati

«najgori knez» - Mlečani

- Branimir (879. – 892.)

879. papa Ivan VIII. blagoslovio kneza Branimira i njegov narod

prvo međunarodno priznanje Hrvatske kao neovisne države

natpis iz Šopota kod Benkovca

Page 14: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

13. 06. PONAVLJANJE 37€

NAJRANIJA POVIJEST HRVATA BY DRVO ZNANJA

DOSELJAVANJE I POKRŠTAVANJE / HRVATSKE KNEŽEVINE U IX. STOLJEĆU

[1] ZA SVAKU od gore navedenih nastavnih jedinica (lekcija) NAPIŠI PET (5) PITANJA

koja počinju slijedeći riječima:

1. NAVEDI …, 2. OBJASNI …, 3. ZAŠTO …, 4. KADA …, 5. GDJE… {15€}!

[2] Napiši ŠEST (6) parova po principu godina+događaj ili godine vladanja+knez,

NPR.852.+TRPIMIROVA DAROVNICA / BRANIMIR+879.-892 {6€}.

[3] Napiši tri (3) pitanja za slavensku i tri (3) pitanja za iransku teoriju o podrijetlu Hrvata

{6€}!

[4] Opiši u pet (5) rečenica proces pokrštavanja Hrvata (kada, tko, kako, 1054.godina,

materijalni povijesni izvor) {5€}

[5] Objasni posljedice susreta romanskog stanovništva s novopridošlim Hrvatima (otoci-

planine! {2€}

[6] Opiši položaj hrvatskih kneževina u IX. Stoljeću prema FRANAČKOJ, BIZANTU I

Veneciji! {3€}

Page 15: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

14. 06. HRVATSKO KRALJEVSKO U X. STOLJEĆU

TOMISLAV (910. – 928.) : - uspješni vojni pohodi protiv Mađara i Bugara

- kao bizantski saveznik dobio upravu nad Dalmacijom

- povezao Hrvatsku od Drave do Jadranskog mora

- papa Ivan X. počinje nazivati Tomislava kraljem

925. i 928. crkveni sabori u Splitu

- odlučivalo se o izboru crkvenog poglavara i o slavenskom bogoslužju

- za titulu crkvenog poglavara u Hrvatskoj natjecali su se ninski i zadarski biskup te splitski

nadbiskup

STJEPAN DRŽISLAV (969.-997.) kao bizantski saveznik dobio Dalmaciju na upravu i

znakove kraljevske časti

- prvi hrvatski vladar za kojeg znamo da je bio okrunjen(kruna, mač, žezlo)

- Stjepan =okrunjeni

Page 16: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

15. 06. HRVATSKO KRALJEVSTVO (XI.STOLJEĆE)

- sukob Držislavovih sinova oko prijestolja

- uspostavljena Mletačka vlast nad istočnom obalom Jadrana

PETAR KREŠIMIR IV. (1058.-1074.) – kao gospodar Dalmacije potiče razvoj dalmatinskih

gradova

- 1060. crkveni sabor u Splitu – crkvene prilike u Hrvatskoj uređene prema zapadnom

uzoru

DMITAR ZVONIMIR (1075.-1089.)– 1075. u Solinu okrunjen za kralja Hrvatske i Dalmacije

- poklanjao je crkvi zemljišne posjede (Baščanska ploča)

- bio je oženjen mađarskom princezom Jelenom

- nakon njegove smrti – borbe za prijestolje – Ladislav Arpadović

- Petar Snačić

- 1094.god. – osnovana Zagrebačka biskupija

- Koloman

- Pacta Conventa (1102.god.) – zaključeni sporazum

- Hrvatska i Ugarska – u personalnoj uniji – povezuje ih osoba vladara

Page 17: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

16. 06. HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KULTURA

- PREDROMANIKA –umjetnički stil, izražen u graditeljstvu i kiparstvu koji se razvio na

području oko Sredozemnog mora

- hrvatske predromaničke crkve različitih tlocrta(krug, križ, pravokutnik)

crkva sv. Donata u Zadru, crkva sv. Križa u Ninu...,

crkva Sv. Trojice pokraj Splita, crkva Sv. Marija u Trogiru,

crkva Sv. Petar u Priku kod Omiša, crkva Sv. Mihovila u Stonu.

- PLETER – crkveni ukras

- na kamenim ulomcima ostala sačuvana imena hrvatskih vladara (Trpimir, Branimir,

Stjepan Držislav)

SREDNJOVJEKOVNA HRVATSKA PISMA :

• latinica

• glagoljica

• ćirilica

Valunska ploča: pronađena je u Valunu na otoku Cresu; dva kratka teksta istovjetna sadržaja,

pisana dvama pismima (glagoljicom i latinicom) i dvama jezicima (hrvatskim i latinskim);

[DVOJEZIČNOST]

Bašćanska ploča: oko 1100. godine; najvredniji glagoljski spomenik; osim glagoljice ima i

ćiriličnih slova;samostanu sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku; prvi se put

spominje na hrvatskome jeziku naslov i ime jednoga hrvatskog vladara: „Zvonimir, kralj

hrvatski”.

RJEČNIK: predromanika, pleter, glagoljica

Page 18: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

17. 06. PFP Z PPZ 44€

USPON HRVATSKE U RANOM SREDNJEM VIJEKU

1. Kada i na koji način Hrvati primaju kršćanstvo?{2€}

2. Kada je i zbog čega došlo do crkvenog raskola te kako je taj raskol utjecao na područje

današnje Hrvatske?{3€}

3. Kada su Franci počeli osvajati hrvatske zemlje i kako su organizirali svoju vlast na

osvojenim područjima?{2€}

4. Koja se tri pisma koriste u hrvatskim zemljama, od kuda su i kada pristigla u naše

krajeve?{3€}

5. Nabroji i opiši tri teorije o podrijetlu Hrvata!{3€}

6. Napiši najosnovnije činjenice o Bašćanskoj ploči, Valunskoj ploči, Trpimirovoj darovnici,

Višeslavovoj krstionici!{4€}

7. Navedi činjenice o Pacti conventi: tko, kada i odredbe!{3€}

8. Objasni što su sklavinije i županije! {2€}

9. Opiši crkvene prilike uoči crkvenog sabora u Splitu 925. g.. {1€} Nabroji tri istaknuta

biskupa + njihova središta! {3€}

10. Opiši obilježja predromaničkih crkava u hrvatskim zemljama! {1€} Navedi najznačajnije

crkve iz tog razdoblja+grad! {3€}

11. Tko je i kada sklopio mir u Aechenu te kako je taj mir utjecao na hrvatske zemlje?{3€}

12. Za hrvatske knezove navedi godine vladanja, glavna središta, okolnosti i tijek vladavine:

Ljudevit Posavski, Mislav, Trpimir, Domagoj i Branimir! {5€}

13. Za hrvatske kraljeve navedi godine vladanja, glavna središta, okolnosti i tijek vladavine:

Tomislav, Stjepan Držislav, Petar Krešimir IV. i Dmitar Zvonimir!{4€}

14. Zbog čega je bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet važan za hrvatsku povijest?{1€}

15. Zbog čega je bizantski car Heraklije važan za hrvatsku povijest?{1€}

Page 19: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

18. 06. PISMENO PROVJERAVANJE ZNANJA- vježba.

Grupa A

1. Na području na koje su se naselili Hrvati su zatekli starosjedioce koje nazivamo:

a) Romani

b) Rimljani

c) Bizantinci

2. Objasni pojam župan i županija.

3. Zašto se u doba Tomislava pojavilo crkveno pitanje u Hrvatskoj?

4. TOČNO/NETOČNO

Hrvati su počeli prihvaćati kršćanstvo u većem broju kada su na ovo područje došli franački

misionari i benediktinci.

5. Na kojim se jezicima vršilo bogoslužje u Hrvatskoj u srednjemu vijeku i koji je jezik

konačno prevladao?

6. Dopuni rečenice.

U jesen 1075. godine u _______________ za kralja Hrvatske i _____________ bio je

okrunjen ___________ ________________

S obzirom da je Zvonimira okrunio poslanik pape _____________, to je značilo da je on

postao papin ____________. Zvonimirovo sjedište bilo je u _______.

7. Objasni pojam predromanika.

8. Navedi posljedice bitke na Gvozdu za Hrvatsku.

9. Koja su se pisma koristila na području Hrvatske u srednjemu vijeku?

10. Zašto na hrvatskom povijesnom prostoru nije odmah nastala jedna država?

Page 20: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

9. Kako su Arpadovići nastojali ojačati svoj utjecaj u Hrvatskoj?

10. Objasni pojam personalna unija.

Grupa B

1. Dopuni rečenice.

Hrvati su na novom području stvorili nekoliko manjih zajednica koje nazivamo

_________________, zemljama Slavena. Sklavinije su bile podijeljene u

_________________, manje geografske jedinice okupljene oko čestice plodnog tla. Na čelu

svake županije bio je ______________

2. Kako dolazak Hrvata utječe na stanovnike gradova na ovome području?

3. Dopuni rečenice.

Tomislav je pod svojom vlašću ujedinio Hrvatsku i ________________ te postao prvi

hrvatski vladar koji je vladao područjem od rijeke

____________ do __________________ mora. Nakon tih vojnih uspjeha ugled Hrvatske i

Tomislava je porastao. Papa _______________ u svojim pismima počinje Tomislava nazivati

________________.

4. Objasni posljedice Aachenskog mira za Hrvatsku.

5. Hrvatsko ime prvi se puta spominje u:

a) Trpimirovoj darovnici

b) Baščanskoj ploči

c) Valunskoj ploči

6. Navedi najznačajnije hrvatske predromaničke crkve.

7. Objasni pojam pleter.

8. Zašto je došlo do borbi za prijestolje nakon Zvonimirove smrti?

Page 21: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

19. 06. ARAPI I ISLAM

- nomadski stočari s Arapskog poluotoka

- Meka - vjersko i trgovačko središte

- Ćaba - arapsko svetište

- Muhamed - osnivač islama, vjernici muslimani,

- sveta knjiga Kur'an

- vjera u jednoga boga Alaha

- 622.god. - hidžra – početak islamske ere

- ujedinjenje arapskih plemena i prijelaz iz mnogoboštva u jednoboštvo

- hodočašće u Meku [hadž]

- pet stupova islama

- džamija- vjerska građevina

RJEČNIK: islam, musliman, hidžra, Kur’an, džamija, ćaba

Page 22: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

20. 06. ŽIVOT I KULTURA ARAPA

- Kalifi = Muhamedovi nasljednici

- džihad – sveti rat – širenje arapske države

- Bagdadski kalifat se prostire na tri kontinenta: Europa, Afrika i Azija

- širenje islama osvajačkim ratovima – VII. i VIII. st.

- poštuju druge vjere pod uvjetom da njihovi pripadnici plaćaju porez

- kršćanska rekonkvista tj. oslobađanje teritorija koje su Arapi osvojili na pirinejskom

poluotoku [XI. – XV. st.]

ARAPSKA KULTURA

- stil života uvjetovan vjerom i podnebljem

- kuće – debeli vanjski zidovi, unutarnja dvorišta

- arabesca – lijepe raznobojno isprepletene krivulje

- prehrana – zabranjeni: vino, alkohol, svinjetina

- preuzimaju kulturu od Bizanta, Perzije, Egipta, Indije i Kine – papir, barut,

kompas, brojke....

- preko Španjolske i Italije prenose kulturu u Europu

- gradovi: obrt, trgovina, škole, knjižnice, bolnice, sveučilišta, džamije, dvorci

- bogata književnost, raskošno graditeljstvo

- znanost: geografija, astronomija, matematika, medicina.

rječnik: kalifat, rekonkvista, arabeska Španjolske

B) preko Bizanta.

ŠAH

Šah se iz Indije proširio na Perziju i arapske zemlje, mijenja naziv u šatrandž, a mijenjaju se i pravila igre. Poznato je da je šah bio omiljena igra arapskih dužnosnika. Najbolji igrači šaha bili su cijenjeni i izuzetno popularni.

Page 23: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

21. 06. KRIŽARSKI RATOVI

Povod:

- vjerski suživot Arapa, kršćana i Židova te slobodan pristup europskim hodočasnicima

u svetu zemlju prekidaju Turci Seldžuci polovicom XI. stoljeća

- bizantski car traži pomoć od pape Urbana II. koji 1095. godine poziva europske

kršćane u križarski rat

Ciljevi:

- oslobođenje svetih mjesta u Palestini

- jačanje jedinstva kršćanskih crkava [katoličke i pravoslavne]

- osvajanje novih područja

Simbol križa = križari = križarski ratovi

Trajanje: ( XI. –XIII.stoljeće )

– 1096. početak I. križarskog rata, ogroman vjerski zanos vodi do osvajanja dvaju

važnih gradova: Antiohija, Jeruzalem

– IV . križarski rat - umjesto vjerskog zanosa politički interesi i pljačka

– za Veneciju osvojen i opljačkan Zadar 1202.god.

– osvojen i opljačkan Carigrad 1204.

Posljedice:

– osvajanje Carigrada ubrzalo propast Bizantskog Carstva

– produbljen crkveni raskol između katolika i pravoslavaca;

– negativan utjecaj na odnose kršćana i muslimana

– muslimani su zauzeli područja Palestine i nastavili širiti islam

– ljudske žrtve i materijalne štete

– susreti raznih kultura – trgovačka razmjena, razmjena znanja

– razvoj europske trgovine sa istokom, osobito su se razvili primorski gradovi Genova i

Venecija

– križarski ratovi su dali poticaj razvoju europske kulture i društva

Page 24: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

22. 06. PONAVLJANJE 16€

EUROPA I ISLAMSKI SVIJET

[1] RBDZ

[2] OBJASNI POJMOVE: arabeska, ćaba, džamija, džihad, hidžra, islam, kalif, križar,

Kuran, minaret, Musliman, rekonkvista. 12€

[3] ODGOVORI NA PITANJA: 4€

1. Navedi geografski smještaj arapskih plemena i opiši način života,

2. Opiši širenje arapske države i arapskog utjecaja

3. Objasni ciljeve križarskih ratova te njihove posljedice

4. Navedi sličnosti između islama i kršćanstva

Page 25: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

23. 06. NAPREDAK U POLJODJELSTVU I TEHNOLOGIJI

POLJODJELSTVO

tropoljna zemljoradnja

željezni plug s kotačima

krčenje šuma, isušivanje močvara

gnojenje tla, raznolikost poljoprivrednih kultura

PORAST BROJA STANOVNIKA

kraj provala Barbara, manje ratova

povećanje broja obradivih površina (više hrane, više stanovnika, veća

proizvodnja)

NAPREDAK TEHNOLOGIJE

vjetrenjače i vodenice

RJEČNIK: tropoljna zemljoradnja

Page 26: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

24. 06. DOBA DVORACA I VITEZOVA I.dio

1. skupina – Promjene u izgledu dvorca tijekom stoljeća - str.79

ključni pojmovi: promjene u građevinskom materijalu, promjene u načinu ratovanja,

promjene u strateškoj funkciji dvorca)

2. skupina – Izgled i oprema dvorca iznutra i izvana (str. 80.),

ključni pojmovi: svakodnevni život plemića, porast udobnosti, dijelovi dvorske utvrde od

14. stoljeća nadalje)

3. skupina – Vlastelin i vlastelinka (str. 81.);

ključni pojmovi: vlastelinove dužnosti, vlastelinkina uloga)

4. skupina – djeca vlastelina i pomoćno osoblje dvorca (str. 81)

ključni pojmovi: odgoj djece, doba stupanja u ulogu odraslih, raspon zanimanja ljudi koji

se brinu o dvorcu)

Page 27: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

25. 06. DOBA DVORACA I VITEZOVA II. dio

VITEZ = ratnik, konjanik, plemićkog podrijetla, u službi plemića - seniora

Viteški turniri,

Viteški kodeks ponašanja ( čast, hrabrost, udvornost prema ženama )

Zaklinjanje na vjernost senioru

Žena u srednjem vijeku

- ograničeno pravo na nasljedstvo

- naporan rad

- majčinstvo i održavanje kućanstva

- samo mali dio žena je bio obrazovan

SVI SU LJUDI RAVNOPRAVNI BEZ OBZIRA NA SPOL, VJERU ILI RASU

RJEČNIK: vitez, turnir, trubadur

Page 28: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

26. 06. RAZVOJ GRADOVA

- obnova starih i nastanak novih gradova na sjecištima trgovačkih puteva

- gradovi nastaju i oko plemićkih utvrda

- utvrđene zidine +za obranu, ali - za higijensko – zdravstvene prilike (epidemije bolesti)

- opasnosti od požara i zaraznih bolesti

- samostalne gradske općine – komune, slobodne gradske republike

- obrt, trgovina, pomorstvo

- robno – novčano gospodarstvo

- patriciji i pučani

- cehovi – udruženje obrtnika

- gilde – udruženje trgovaca

- bratovštine

- komune – samostalne gradske općine

Page 29: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

27. 06. OBRAZOVANJE I GRADITELJSTVO

Obrazovanje:

a) Crkvena obrazovna središta tj. samostani:

- dominikanci (sv. Dominik)

- franjevci (sv. Franjo Asiški)

- samostanske škole i knjižnice

- Augustin Kažotić

b) Svjetovna obrazovna središta tj. sveučilišta

(Bologna, Pariz, Padova)

Herman Dalmatin

Zadar – 1396.god.

Graditeljstvo

- procvat crkvenog graditeljstva

- monumentalne katedrale

- vitraji - ,,prozirni mozaici“

- romanika gotika

RJEČNIK:

sveučilište, romanika, gotika, vitraji, katedrala, dominikanci, franjevci

Page 30: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

28. 06. OPASNOSTI I STRAHOVI U SREDNJEM VIJEKU

STRAHOVI: vuk/vukodlak/vještice

Bolesti

epidemije kuge zbog nedostatka higijene, problema sa otpadom i prenaseljenosti

Vjerovanja u nadnaravno

progoni židova [druga vjera]

progoni žena [XIII. st.] - “lov na vještice “

Briga za bolesne i siromašne:

hospiciji, leproziji

ubožnice, karitativne bratovštine

RJEČNIK: hospicij, leprozij, karitativan

Page 31: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

29. 06.PONAVLJANJE

1. RBDZ

V. Nastavna cjelina: Uzlet srednjovjekovne Europe 11-14 stoljeće

14. DZU: Napredak u poljodjelstvu i tehnologiji

15. DZU: Doba dvoraca i vitezova I.

16. DZU: Doba dvoraca i vitezova II.

17. DZU: Razvoj gradova

18. DZU: Obrazovanje i graditeljstvo

19. DZU: Opasnosti i strahovi ljudi u srednjem vijeku

2. KPSR - četiri pojma s objašnjenjem na svako slovo iz imena i prezimena

Page 32: PISANE PROVJERE ZNANJAos-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web view476. g. propast Zapadnog Rimskog Carstva [početak srednjeg vijeka] bizantski car Heraklije

30. 06. PONAVLJANJE

Uzlet srednjovjekovne Europe 11-14 stoljeće

[1] RB+DZ

[2] OBJASNI POJMOVE: bratovština, ceh, dominikanac, franjevac, gilda, gotika, komuna,

pučanin, romanika, sveučilište, tropoljna zemljoradnja, vitez.

[3] provjeri kartice za kroz povijest s razumijevanjem {pet (5) cjelina}

[4] provjeri RBDZ {pet (5) cjelina}

[5] napiši što se značajno za hrvatsku povijest dogodilo: 812., 852., 879., 925., 1054., 1100.,

1102..