Click here to load reader

PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAI, INOVATYVUMAS IR DERMĖ GRAIKIJOJE

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAI, INOVATYVUMAS IR DERMĖ GRAIKIJOJE. LEONARDO DA VINČI PROJEKTO ,,PROFESINĮ MOKYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ IR VYKDANČIŲ ASMENŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, SUSIPAŽĮSTANT SU PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAIS, INOVATYVUMU IR DERME ES ŠALYSE”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAI, INOVATYVUMAS IR DERMĖ GRAIKIJOJE

 • PIRMINIO IR TSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAI, INOVATYVUMAS IR DERM GRAIKIJOJE

 • LEONARDO DA VINI PROJEKTO ,,PROFESIN MOKYM ORGANIZUOJANI IR VYKDANI ASMEN KVALIFIKACIJOS KLIMAS, SUSIPASTANT SU PIRMINIO IR TSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAIS, INOVATYVUMU IR DERME ES ALYSE

  VIZITAS GRAIKIJOJE

 • PROJEKTO VYKDYTOJAI- V TELI RPMC, SIUNIANTIEJI PARTNERIAI- Maeiki politechnikos mokykla, iauli PRC, iauli prekybos, pramons ir amat rmai

  PRIIMANIOJI ORGANIZACIJA- KEA (PROFESINIO TOBULINIMO CENTRAS) VOCATIONAL DEVELOPMENT CENTER, RETHYMNO, CRETE, GREECE

 • VIZITO TIKSLAS- SUSIPAINTI SU GRAIKIJOS PROFESINIO MOKYMO YPATUMAIS, INOVATYVUMU IR DERME BEI MOKYMO KOKYBS UTIKRINIMU, SKATINANIU GLAUDESN BENDRADARBIAVIM SU DARBO RINKA, TUO BDU PADEDANT PROJEKTO DALYVIAMS SIVERTINTI SAVO PROFESINIUS GEBJIMUS, BENDRAVIMO, BENDRADARBIAVIMO, IT NAUDOJIMO BEI USIENIO KALBOS VARTOJIMO GDIUS, JUOS TOBULINTI

 • ,

  VIZITO DALYVIAI

  7 MOKYTOJAI I V TELI RPMC 1 MAEIKI POLITECHNIKOS MOKYKLOS ATSTOVAS 1 IAULI PROFESINIO RENGIMO CENTRO ATSTOVAS 1 IAULI PREKYBOS, PRAMONS IR AMAT RM ATSTOVAS

 • KEA BSTIN RETHYMNO MIESTE

 • MOKYKLOS DIREKTOR PRISTATO LIETUVOS PROFESINIO RENGIMO SISTEM, MOKYMO INSTITUCIJAS

 • KEA VEIKL PRISTATO DIREKTORIUS IR VIZITO KOORDINATOR KALLI RODOPOULOU

 • GRAIKIJOS VIETIMO SISTEMA

  ALIA PRAST PAGRINDIN IR VIDURIN ISILAVINIM TEIKIANI MOKYKL, YRA MOKYKLOS, KURIOS TEIKIA SPECIALJ IKIMOKYKLIN, PRADIN, EMESN VIDURIN IR AUKTESN VIDURIN ISILAVINIM SPECIALIOMS MOKINI GRUPMS.

  AUKTESNJ VIDURIN ISILAVINIM TAIP PAT TEIKIA PROFESINIO AUGIMO IR KARJEROS CENTRAI. JUOSE GYJAMAS FORMALUS, BET NEKLASIFIKUOTOS PAKOPOS ISILAVINIMAS. INSTITUTAI NEISKIRIAMI ATSKIR ISILAVINIMO PAKOP. STOTI GALI IR GIMNAZIJ (BENDRJ VIDURIN ISILAVINIM TEIKIANI MOKYKL) IR LICJ (AUKTESNJ VIDURIN ISILAVINIM TEIKIANI MOKYKL) ABITURIENTAI.

 • SKIRTINGAI NUO TECHNINI BEI PROFESINI MOKYKL (TEE) KURS, IEK KURSAI ORIENTUOJAMI DARB IR DERINAMI SU DARBO RINKOS POREIKIAIS. JUOS RUOIA TRIALS EKSPERT GRUPS (ATSTOVAUJAMA VALSTYB, DARBDAVIAI, DARBUOTOJAI). MOKINIAMS IDUODAMI PROFESINIO MOKYMO DIPLOMAI, SUTEIKIANTYS TEIS LAIKYTI BAIGIAMUOSIUS KVALIFIKACIJOS EGZAMINUS.

 • TSTINIS PROFESINIS MOKYMASTSTINIS PROFESINIS MOKYMAS ORIENTUOJASI KETURIAS KATEGORIJAS: BEDARBI MOKYM, PRIVATAUS SEKTORIAUS DARBUOTOJ MOKYM, PLATESNIO VIEOJO SEKTORIAUS TARNAUTOJ MOKYM, SOCIALIAI PAEIDIAMOMS GRUPMS PRIKLAUSANI ASMEN MOKYM.

  TSTIN PROFESIN MOKYM TEIKIA DAUGYB STAIG, KURIOS ORIENTUOJASI KONKREIAS GYVENTOJ GRUPES IR YRA KONTROLIUOJAMOS VAIRI MINISTERIJ.

  PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS- TRUMPALAIKS. TEORINIS KURSAS IR PRAKTIKA FIRMOSE. MOKAMA STIPENDIJA.

 • PROFESINIO MOKYMO CENTRAI GRAIKIJOJE(KEK) TAI- VIEO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS AGENTROS, ORGANIZUOJANIOS IR SILANIOS TSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS.

  KEK AKREDITUOJA NACIONALINIS PROFESINIO MOKYMO STRUKTR IR GRETUTINI PASLAUG AKREDITACIJOS CENTRAS (EKEPIS).

 • VIZITAS ASMENIMS SU NEGALIA MOKYMO CENTR

 • VIZITAS PROFESINIO MOKYMO IR ATKRIMO DEPARTAMENT

 • MICHALIS DARAKIS, RETHIMNO PROFESINIO MOKYMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS,, MOKYMO INSTITUCIJOS GRAIKIJOJE

 • VIZITAS ROFESINIO AUGIMO IR KARJEROS CENTR RETHYMNE

 • VIZITAS MOKYKLINI LABORATORIJ CENTR

 • VIZITAS TECHNOLOGIJ IR TYRIM CENTR HERAKLIONO MIESTE

 • VIZITAS RETHIMNO PROFESINIO ORIENTAVIMO CENTR

 • VIZITAS TURIZMO PROFESINIO MOKYMO STAIG HERAKLIONE

 • VIZITAS MOKINI VEIKLOS PRISTATYMO RENGIN (DARB PARODA, KONFERENCIJA)

 • VIZITO GRAIKIJOJE APTARIMAS, VERTINIMAS

Search related