Click here to load reader

PIGEN OG MULDVARPEN BØRN I ALDEREN 3-5 ÅR · PDF file Alle børn fødes med en spontan musikalitet, som kan udvikles til at være til glæde livet igennem. Musik er meningsfyldt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PIGEN OG MULDVARPEN BØRN I ALDEREN 3-5 ÅR · PDF file Alle børn...

 • P I G E N O G M U L DVA R P E N

  B Ø R N I A L D E R E N 3 - 5 Å R

  Malte Signe

 •  Pigen og Muldvarpen

  - Historien

   Musik

  - Fokus spørgsmål

  - Motivationshistorie

  - Sang : Muldvarpen i haven.

  - Motivationshistorie

  - Sang : Alle børnene spiller

  - Natur

  - Fokus spørgsmål

  - Motivations historie

  - Flag til muldvarpeskud

  - Motivations historie

  - Lav blomsterbed.

   Værksted

  - Fokus spørgsmål

  - Motivations historie

  - Leg med barberskum og frugtfarve.

  - Motivations historie

  - Leg med melklister og aviser

  I N D H OL D S F ORT E GN E L S E

   Drama.

  - Fokus spørgsmål

  - Motivations historie

  - Vi leger bus og synger.

  - Motivations historie

  - Vi skal klædes ud i farver.

   Medier

  - Fokus spørgsmål

  - Motivations historie

  - Vi skal lave vendespil på ipad.

  - Motivations historie

  - Søg spil på ipad.

 • Der var engang en pige der

  hed Signe der boede i et

  hus. Hun elskede smukke

  blomster. Signe havde brugt

  en hel weekend på at plante

  farverige blomster og om

  aften sad hun og nød dem.

  HISTORIEN OM PIGEN OG

  MULDVARPEN

 • Næste morgen da Signe vågnede, og så ud

  af sit vindue var

  alle blomsterne væk.

  Signe blev meget ked af det,

  og temmelig gal.

 • Hun løb ud i haven og råbte

  hvem, har spist alle mine

  blomster. Lidt efter kom en

  muldvarpe frem, som hed

  Malte.

 • Den fortalte at det var den der havde

  spist dem, fordi de så så lækre ud og

  fordi den var sulten.

  Signe skældte ham meget ud, men

  aftalte at når hun kom hjem fra

  arbejde skulle muldvarpen Malte tage

  med hende ned i blomsterbutikken og

  købe nogle nye.

 • Signe skældte ham meget ud,

  men aftalte at når hun kom

  hjem fra arbejde skulle

  muldvarpen Malte tage med

  hende ned i blomsterbutikken

  og købe nogle nye.

 • Efter arbejde cyklede Signe og

  muldvarpen Malte ned til

  blomsterbutikken og købte en

  masse nye og farverige blomster

  til haven.

 • Da de kom hjem, lavede Signe

  aftensmad på bålet til dem

  begge 2.

 • Da de havde spiste blev de

  enige om at gå tideligt i seng.

 • Næste morgen da Signe stod op,

  havde muldvarpen Malte

  overrasket hende ved at bruge

  hele natten på at plante de nye

  blomster

 • Den lå udmattet på solvognen

  og sov.. Snork snork

 • Signe stillede kold, saftevand og

  en ostemad til muldvarpen

  inden hun cyklede på arbejde

 • Signe var så glad for at hele

  haven så flot ud igen med alle de

  nye blomster.

 • Da hun kom hjem om

  eftermiddagen, blev de

  enige om at muldvarpen

  Malte skulle flytte ud og bo

  på landet

 • Der var jo en masse

  kartofler, gulerødder

  og majs som Malte

  kunne spise når den

  blev sulten.

 • Da det blev weekend, pakkede

  signe en lækker madkurv og et

  tæppe og satte muldvarpen

  Malte op i sin cykelkurv.

 • De cyklede ud til

  bondemandens mark, og fandt

  et godt sted hvor muldvarpen

  Malte kunne bo.

 • De spiste den dejlige mad og

  havde en hyggelig dag.

 • Det var ved at blive mørkt og

  Signe cyklede hjem. .

  Muldvarpen Malte blev ked af,

  ikke at skulle bo i pigens have

  mere.

 • Signe måtte fortælle at det

  kunne muldvarpen Malte ikke,

  da den bare ville spise alle

  hendes smukke blomster når

  den blev sulten.

 • Signe lovede at komme og

  besøge muldvarpen Malte så tit

  hun kunne. Hun vinkede farvel

  til muldvarpen Malte og cyklede

  hjem.

 • Da hun lå i sin seng om aften

  følte hun sig meget alene.

 • Hun drømte at muldvarpen

  Malte boede inde i huset

  sammen med hende.

 • Næste morgen sprang hun på

  sin cykel og kørte ud til

  bondemandens mark.

 • Her kaldte hun i lang tid på

  muldvarpen Malte. Efter lang tid

  kom den frem.

 • Den havde slet ikke sovet fordi

  den havde savnet Signe så

  forfærdeligt meget.

 • Signe fortalte muldvarpen Malte

  at hun også savnede den. Hun

  satte Muldvarpen Malte i

  cykelkurven og kørte hjem.

 • Den fik et lille hus i haven hvor

  den kunne bo om dagen og om

  aften kunne den sove i huset.

 • Da de kom hjem spiste de begge

  morgenmad, dansede og

  hyggede sig i haven.

 • De levede lykkelig til deres

  dages ende.

 • MUSIK H V O R F O R E R M U S I K G O D T F O R B Ø R N ?

  Alle børn fødes med en spontan musikalitet, som kan udvikles til at være til glæde livet igennem. Musik er

  meningsfyldt for barnet og voksen – barn-barn imellem. Barnet reagere umiddelbart og åbent på musik,

  hvilket kan få stor betydning for barnets identitetsdannelse og udvikling, blandt andet på et sproglige og

  sociale områder. Når børn høre musik eller rytmer, begynder de selv at synge, pludre og selv at lave lyde.

  De lære at mærke sig selv. Musik er en vigtig læring for børn, hvor de udvikler deres sproglige og sociale

  kompetencer.

  Alle børn høre musik eller rytmer fra de er i moderens mave, og igennem hele deres liv. ”Når børn synger,

  skændes de ikke”. Når man er fælles om musik er der samvær, glæde og nærhed.

  Musikken er også med til at styrke barnets motoriske færdigheder, de starter med rangler, og udvikler deres

  koordination. Musik kan også hjælpe børn med indlæringsvaskligheder.

  Altså musik er godt.

 • M O T I VAT I O N S S P Ø RG S M Å L 1 .

  M U S I K

  Hør lige, skulle vi ikke prøve om vi kan synge en sang om

  muldvarpen, der er i Signes have.

  Og vi kan bare selv digte selv videre, på et nye vers om et andre dyr.

  Kom lad os synge.

 • Mel: Trolden i æsken.

  Malte i haven

  Malte i haven

  Hvad laver du ?

  Hvad laver du ?

  Spiser du blomster ?

  Graver du tunneler ?

  Muldvarpen i haven kom frem! HURRA!!

  MULDVARPEN I HAVEN

 • F R E M G A N G S M Å D E T I L M A LT E I

  H AV E N.

  Alle børnene sidder i en rundkreds.

  Når i synger malte i haven, holdes hænderne for øjnene.

  Hvad laver du ? hænderne slåes ud, så man viser man ikke forstår.

  Spiser du blomster: man forstiller sig at man plukker blomster og spiser

  dem.

  Muldvarpen i haven kom frem: gemmer ansigtet igen.

  HURRA : hænderne løftes i vejret.

 • M O T I VAT I O N S S P Ø R G S M Å L 2

  M U S I K

  Nu skal i høre, har i lyst til at synge, danse og spille på instrumenter ?

  I må finde lige hvad i har lyst til. Der er både trommer, rasle æg,

  tamburiner. Så find det i vil spille på, jeg tager den store

  bongotromme.

 • MUSIKINSTRUMENTER

 • AKTIVITET NR. 2

  Melodi : alle børnene spiller.

  Hør nu alle børnene spiller

  Alle børnene de spiller

  Alle børnene de spiller

  Og alle børnene spiller sådan her

  Og alle børnene spiller ikke mere.

  Vers 2

  Hør nu rasleæggene de spiller

  Rasleæggene de spiller

  Rasleæggene de spiler

  Og rasleæggene spiller ikke mere

  Osv. igennem alle instrumenterne

 • FR EM G A N G S M Å D E TIL S A N G EN

  Man starter alle med at spille med sit instrument.

  Ved de andre vers tager skal dem med eks rasleæggende spille, og de

  andre holder deres instrument i ro. Når alle instrumenter har spillet,

  slutter man af med at spille alle sammen igen.

  Man kan også kun have et barn de spiller, så synger man barnets

  navn. Osv.

 • B I L L E D E R F R A V O R E S S J O V E D A G E M E D M I K A E L I

  M U S I K

 • N A T U R

  H V O R F O R E R D E T V I G T I G T A T B Ø R N E R U D E I

  N A T U R E N

  Børn der oplever naturen, er sunde, glade, kloge og fantasifulde. Naturen giver børn glæder og styrker deres motorik og

  almene udvikling. Naturen er en sjov og udfordrende legeplads. Børn lære at udvise respekt og forståelse for naturen.

  Når

Search related