Phu kien tu bep inox wellmax - cty bep gia dinh

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    98

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ph Kin T Bp Ph Kin Chn a T Bp Wellmax Mi Nht do cng ty Ni Tht Bp Gia nh s gip bn b sung thm danh mc la chn ph kin t bp cho k hoch trang tr bp ca bn trong dp cui nm ny. Bn ang hoa mt bi cc mu m ph kin t bp? Bn khng bit xu hng ph kin t bp mi nht cng nh thng hiu no cho bn s an tm v hi lng v ph kin t bp? Hy tham kho v bn s nhn c s t vn chuyn nghip v ph kin t bp t chng ti CNG TY NI THT BP GIA NH NH PHN PHI PH KIN BP CHNH HNG Showroom: F15C(36/37 mi) ng D2 Phng 15 Qun Bnh Thnh TP.HCM Vn phng : 88 Phm nh H, Phng 02, Qun 06, TP H Ch Minh. Xng:12/25 ng 49,Phng Hip Bnh Chnh,Qun Th c,TP H Ch Minh. in Thoi :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 Hotline : 0909 816 786 Email : ketubep@gmail.com

Transcript

  • 1. CNG TY N I TH T B P GIA NH NH PHN PH I PH KI N B P CHNH HNG Showroom: F15C(36/37 m i) ng D2 Ph ng 15 Qu n Bnh Th nh TP.HCM Vn phng : 88 Ph m nh H , Ph ng 02, Qu n 06, TP H Ch Minh. X ng:12/25 ng 49,Ph ng Hi p Bnh Chnh,Qu n Th c,TP H Ch Minh. i n Tho i :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 Hotline : 0909 816 786 Email : ketubep@gmail.comPh Kin T Bp Ph Kin Chn a T Bp Wellmax Mi Nht do cng ty Ni Tht Bp Gia nh s gip bn b sung thm danh mc la chn ph kin t bp cho k hoch trang tr bp ca bn trong dp cui nm ny. Bn ang hoa mt bi cc mu m ph kin t bp? Bn khng bit xu hng ph kin t bp mi nht cng nh thng hiu no cho bn s an tm v hi lng v ph kin t bp? Hy tham kho v bn s nhn c s t vn chuyn nghip v ph kin t bp t chng ti Mu Ph Kin Chn a T Bp Wallmax Mi NhtPh kin chn a t bp trn K p chn a c nhp khu t i Loan, vi dng c nh bp ny, chng ta c th treo bt c u trong nh bp, cng vi khay hng nc v mt khn bn di. Kiu dng mt tng, 2 tng cho bn s la chn.Ph kin chn a t bp trn K a chn bng inox bn l dng c nh bp cawellmax, y tnh tin li, c nhiu kch tht

2. bn d dng la chn ph hp vi nhu cu ca mnh.Ph kin chn a t bp trn K p chn 2 tng bn vi sng chn a Dng bng v dng song, c khay hng nc tin li Lm t inox 304 Nhp khu t i Loanl dng c nh bp cao cpPh kin chn a t bp trn Khay p chn a t b p g m 2 t ng, c khay h ng n c v c b tr ngay trn ph trn b n r a chn. Inox 304 chnh hng, sng bng, khng r st. C d ng thanh b ng v d ng song cho b n s l a ch n Lin vi vi chng ti ngay bn c th s hu gi tt nht.CNG TY N I TH T B P GIA NH NH PHN PH I PHKI N B P CHNH HNGShowroom: F15C(36/37 m i) ng D2 Ph ng 15 Qu n Bnh Th nh TP.HCM Vn phng : 88 Ph m nh H , Ph ng 02, Qu n 06, TP H Ch Minh. X ng:12/25 ng 49,Ph ng Hi p Bnh Chnh,Qu n Th c,TP H Ch Minh. i n Tho i :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 Hotline : 0909 816 786 Email : ketubep@gmail.com Website:- www.PhuKienBepXinh.com - www.PhuKienBep.Net - http://www.PhuKienTuBep.eu - http://www.HigoldVietNam.com - http://www.ThietBiBepXinh.com - http://www.PhuKienTuBepCaoCap.net

Recommended

View more >