Click here to load reader

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO PHONG ĐIỀN TRƯỜNG THCS PHONG HẢI

 • View
  74

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO PHONG ĐIỀN TRƯỜNG THCS PHONG HẢI. Giáo án dự thi Môn: Toán 9. Tiết 56:. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. GV Thực hiện : NGUYỄN VIẾT CHÂU Tháng 11/2008. Tháp tròn ở một lâu đài cổ cho ta hình ảnh hình trụ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO PHONG ĐIỀN TRƯỜNG THCS PHONG HẢI

 • PHNG GIO DC - O TO PHONG INTRNG THCS PHONG HI.

  GV Thc hin: NGUYN VIT CHU

  Thng 11/2008Tit 56:

 • Thp trn mt lu i c cho ta hnh nh hnh tr

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Quan st hnh sau:?1. L gm hnh 74 c dng mt hnh tr. Quan st hnh v cho bit u l y, u l mt xung quanh, u l ng sinh ca hnh tr ?Geogebra

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Quan st hnh sau: Hy cho bit IK v IL u l ng sinh, u khng phi l ng sinh? V sao?IL khng phi l ng sinhIK l ng sinh

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Cng c:........................Chiu caoBn knhyyng knhBi tp 1: Hy in thm cc tn gi vo du ...Mt xung quanh............

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Cng c:Bi tp 3: Quan st ba hnh di y v ch ra chiu cao, bn knh y ca mi hnh. (Tt c cc hnh cng n v o cm)a)b)c)H.81p n:a) h = 10 cm. r = 4 cmb) h = 11 cm. r = 0,5 cmc) h = 3 cm. r = 3,5 cm

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Quan st hnh sau:

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Quan st hnh sau:2. CT HNH TR BI MT MT PHNG(SGK)Mt ct song song vi trc th mt ct l mt hnh ch nhtMt ct song song vi hai y th mt ct l mt hnh trn

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Quan st hnh sau:2. CT HNH TR BI MT MT PHNG(SGK)?2. Chic cc thy tinh v ng nghim u c dng hnh tr (H76 SGK), phi chng mt nc trong cc v mt nc trong ng nghim l nhng hnh trn?baHnh a) Mt nc trong cc c dng hnh trn. b) Mt nc trong ng nghim c dng khng phi l hnh trn.

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Quan st hnh sau:2. CT HNH TR BI MT MT PHNG(SGK)?3. Quan st H.77 v in s thch hp vo du ... : (HS thc hin trn phiu hc tp)- Chiu di ca hnh ch nht bng chu vi y ca hnh tr v bng: ............. - Din tch hnh ch nht: ..............................................- Din tch mt y ca hnh tr: ...................................... Tng din tch hnh ch nht v din tch hai hnh trn y (din tch ton phn) ca hnh tr: ...............................................H.77Yenka(bhinhtru)3. DIN TCH XUNG QUANH CA HNH TR Hnh tr bn knh y r v chiu cao h, ta c* Din tch ton phn:* Din tch xung quanh: 5 cm10 cm10 cmABAB5 cm5 cmr cmr cmr cmh cmh cm(HS hot ng theo nhm)

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.Quan st hnh sau:2. CT HNH TR BI MT MT PHNG(SGK)3. DIN TCH XUNG QUANH CA HNH TR Hnh tr bn knh y r v chiu cao h, ta c* Din tch ton phn:* Din tch xung quanh: ? Gi s din tch hnh trn l S, chiu cao ca hnh tr l h. Vy th tch hnh tr bng bao nhiu?4. TH TCH HNH TR(S l din tch y, h l chiu cao).* Cng thc tnh th tch hnh tr:Srh

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.2. CT HNH TR BI MT MT PHNG(SGK)3. DIN TCH XUNG QUANH CA HNH TR Hnh tr bn knh y r v chiu cao h, ta c* Din tch ton phn:* Din tch xung quanh: 4. TH TCH HNH TR(S l din tch y, h l chiu cao).* Cng thc tnh th tch hnh tr:V d: Cc kch thc ca mt vng bi cho trn hnh 78. Hy tnh th tch ca vng bi (phn gia hai hnh tr)Gii: Th tnh cn phi tnh bng hiu cc th tch V2, V1 ca hai hnh tr c cng chiu cao h v bn knh cc ng trn y tng ng l a, b.Ta c:Bi tp 4: Mt hnh tr c bn knh y l 7 cm, din tch xung quanh bng 352 cm2. Khi , chiu cao ca hnh tr l:(B) 4,6 cm(A) 3,2 cmHy chn kt qu ng .(D) 8 cm(C) 1,8 cm(D) 8 cmabh

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TR1. HNH TR:* AD v BC qut nn hai y ca hnh tr.* Cnh EF qut nn mt xung quanh ca hnh tr, mi v tr ca EF c gi l mt ng sinh.* Cc ng sinh ca hnh tr vung gc vi hai mt y* DC gi l trc ca hnh tr.2. CT HNH TR BI MT MT PHNG(SGK)3. DIN TCH XUNG QUANH CA HNH TR Hnh tr bn knh y r v chiu cao h, ta c* Din tch ton phn:* Din tch xung quanh: 4. TH TCH HNH TR(S l din tch y, h l chiu cao).* Cng thc tnh th tch hnh tr:Cng c:Bi tp 5: in kt qu vo nhng trng ca bng sau:2(HS hot ng theo nhm)

 • CHNG IV: HNH TR - HNH CU - HNH NN.TIT 58: HNH TR. DIN TCH XUNG QUANH V TH TCH CA HNH TRHng dn hc nh:- Xem li ni dung bi hc. Thc hin li cc bi tp v v d sa. Thc hin bi tp 2/ 110, 6; 7/111 SGK. Chun b phn Luyn tp cho tit sau.

 • Thng 11/2008

Search related