Click here to load reader

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THAN UYÊN TRƯỜNG THCS XÃ MƯỜNG THAN

 • View
  62

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THAN UYÊN TRƯỜNG THCS XÃ MƯỜNG THAN. Baøi 20 : THEÂM HÌNH AÛNH ÑEÅ MINH HOAÏ. Kieåm tra baøi cuõ. C âu 1: Để xem văn bản trước khi in ta chọn nút lệnh nào? Print Paste Print Preview. Kieåm tra baøi cuõ. Câu 2: Để trình bày trang văn bản ta thực hiện : - PowerPoint PPT Presentation

Text of PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THAN UYÊN TRƯỜNG THCS XÃ MƯỜNG THAN

 • PHNG GD&T HUYN THAN UYN TRNG THCS X MNG THANBai 20: THEM HNH ANH E MINH HOA

 • Kiem tra bai cu Cu 1: xem vn bn trc khi in ta chn nt lnh no?PrintPastePrint Preview

 • Cu 2: trnh by trang vn bn ta thc hin :Vo File Printt l trang , chn hng trang v nhy ok.Vo File chn Print Preview t l trang , chn hng trang v nhy okVo File chn Page Setup t l trang , chn hng trang v nhy ok Kiem tra bai cu Cu c

 • Bai 20: THEM HNH ANH E MINH HOANoi dung chnh cua bai:Chen hnh anh vao van ban Thay oi bo tr hnh anh tren trang van ban

 • 1. Chen hnh anh vao van ban a con tro soan thao vao v tr can chen hnh anh. Chon lenh Insert -> Picture -> From File => Hop thoai Insert Picture xuat hien

 • Chon tep o hoa can thiet va nhay Insert.2. Nhay Insert

 • Co the chen nhieu loai hnh anh khac nhau vao bat k v tr nao trong van ban bang cach sao chep, xoa hnh anh hay di chuyen ti v tr khac trong van ban.

 • Cng cCu 1: Chn hnh nh vo vn bn ta thc hin my bc ? c 2 bc C 4 bc C 5 bc C 3 bc

 • Cng cCu 2: Ta mun sao chp hnh nh t vn bn c sang vn bn mi bng nt lnh no ? Insert -> Picture Edit -> Paste Edit -> Copy Format -> AutoShape

 • 2. Thay oi bo tr hnh anh tren trang van ban.V du sau ay:

 • a) Tren dong van ban:- Trong kieu bo tr nay, hnh anh c xem nh mot k t ac biet va c chen ngay tai v tr con tro soan thao2. Thay oi bo tr hnh anh tren trang van ban.

 • b) Trong nen van banNhay chuot tren hnh e chon hnh ve o. Chon lenh Format -> Picture ( hoac Format -> AutoShape tuy theo oi tng hnh ve). => chon trang Layout.

 • Hop thoai Format Picture: Chon In line with text (Nam tren dong van ban) hoac Square ( Hnh vuong nam tren nen van ban) va nhay OK.V du

 • Ghi nh Co the chen cac hnh anh vao trong van ban e minh hoa noi dung bang lenh Insert Picture. Cac hnh anh c chen co the nam tren dong nh la mot k t ac biet hoac nam tren nn vn ban.

 • 1/ Nu cc bc c bn chn hnh nh t mt tp ho vo vn bn.

  Bai tap SGKTra li:- a con tro soan thao vao v tr can chen hnh anh.- Chon lenh Insert -> Picture -> From File Hop thoai Insert Picture xuat hien.- Nhay chon tep o hoa can thiet va nhay Inser.

 • Cung co Cau 1: e thay oi cach bo tr hnh anh, ta thc hien may bc: 1 Bc 2 Bc 3 Bc 4 BcCau C

 • Bai hoc en ay la het, Xin chan thanh cam n quy thay co va cac em hoc sinh!

 • Dan do ve nha

Search related