of 52 /52
Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning - Materialgruppenmaterialgruppen.se/image/data/kataloger/SafetyCatalogue.pdf · 2016-04-25 · (c) Rivhållfasthet (0 till 4) (d) Punkteringsmotstånd (0

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Personlig skyddsutrustning -...

 • Personlig skyddsutrustning

 • !

  1

  Vi förstår vikten av att standarder för hälsa och säkerhet på din arbetsplats upprätthålls samtidigt som produktivitet och lönsamhet maximeras. När du vill förbättra prestationen på arbetsplatsen kan vi erbjuda mer.

  Komfort och produktivitetSäkerhetsaspekter

  BekvämareVåra produkter är bekväma att bära och finns i olika storlekar så att du kan förse varje medlem av din arbetsstyrka med effektiv skyddsutrustning.

  • De patenterade skyddskläderna KLEENGUARD* A25+ innehåller ett innovativt, grått stretchmaterial som ger användaren extra komfort och rörelsefrihet.

  • Handskar av supertunn film ger förbättrad rörlighet med skydd mot kemiskt stänk.

  • Patenterade justerbara elastiska band hjälper användare av andningsskydd att arbeta säkert utan klåda och utan att håret fastnar och orsakar smärta.

  • Patenterade öronclips förmedlar ett unikt synsätt på hörselskydd som fokuserar på förbättrad komfort under långvarig användning.

  För den enskildes säkerhet och produktivitet är personlig komfort och rörelsefrihet av stor vikt. Medarbetaren måste skyddas, men måste också kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och obehindrat sätt. Obehag som uppstår på grund av utrustning som inte passar bra kan leda till att säkerhetsbestämmelser inte följs och till ökat avfall .

  Bättre andningsförmågaKIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* har utvecklat speciella material som erbjuder den efterfrågade skyddsnivån, där luft kan tränga in i KLEENGUARD* skyddskläder samtidigt som användarens kroppsvärme kan ledas ut. Våra avancerade JACKSON SAFETY* andningsskydd med dubbla ventiler skyddar individen och förbättrar andningsförmågan.

  Större urvalVåra JACKSON SAFETY* skyddsglasögon och ansiktsskydd erbjuder lätta, eleganta och robusta skyddslösningar som uppfyller gällande säkerhetskrav.

  Varje år dör mer än 5 500 människor inom EU som ett resultat av olyckor på arbetsplatsen och ytterligare 159 000 dör på grund av yrkessjukdomar. Detta motsvarar ett dödsfall per 3,5 minuter.

  450 miljoner arbetsdagar förloras varje år på grund av olyckor, sjukdomar och dödsfall - till en kostnad på 490 miljarder €.

  Källa: www.osha.europa.eu

 • 2

  Nyckelindustrier

  1 - www.osha.europa.eu

  1 - European Journal of Dermatology. Volume 16, Number 3, 324-30, May-June 2006, European Dermatology Forum2 - Umea university – Swedish national institute of public health - the economic burden of occ asthma in EU published by Huo Jinhai 2010 in

  2008 stats

  Trots att endast fem industrier tas upp här kan vårt PPE-sortiment bidra till att minska risker och spill, oavsett vilken industri du är verksam i

  RymdindustriNyckelfrågor: Produktivitet, genomloppstider samt hälsa och säkerhet

  ! Fakta: Kontinuerlig inandning av VOC kan orsaka kroniska andningsproblem och utmattning.1 Detta har inte enbart en skadlig effekt på dina anställdas hälsa, utan påverkar också deras förmåga att utföra en arbetsuppgift på ett effektivt sätt.

  MetallindustriNyckelfrågor: Lönsamhet, produktivitet samt hälsa och säkerhet

  ! Fakta: Yrkesrelaterade hudsjukdomar beräknas kosta EU 600 miljoner €1 om året, vilket innebär 3 miljoner förlorade arbetsdagar.

  Och yrkesrelaterad astma beräknas kosta 1,2 miljarder €2, av vilka: Den direkta kostnaden uppgår till 335 miljoner € De indirekta kostnaderna uppgår till 409 miljoner € för individer, 68 miljoner € för anställda och 385 miljoner € för samhället.

 • 3

  LivsmedelsindustriNyckelfrågor: Kontamineringskontroll, produktivitet samt hälsa och säkerhet

  ! Fakta: Mat- och dryckesindustrin har en av de högsta olycksfrekvenserna inom tillverkningssektorn och svarade för 23,9 % av alla olyckor i den sektorn under 2006/2007.1

  Inom livsmedelsindustrin är underhåll och rengöring två av de aktiviteter som påverkar hälsa och säkerhet mest på arbetsplatsen.

  BilindustriNyckelfrågor: Lönsamhet, godkänt första gången samt hälsa och säkerhet

  ! Fakta: Kostnaden för omarbeten inom den europeiska bilindustrin uppgår till över 153 miljoner € varje år.1

  Under 2008 inträffade 27 313 arbetsrelaterade olyckor inom industrin för transportutrustning.2 Detta motsvarar en ekonomisk förlust på 1,4 miljarder €.3

  1 - 2011 International association of oil and gas producers

  1 - Safe Maintenance – Food and drink manufacturing Efact 52 European agency for health and safety at work

  1 - ACEA 2012 – Europa producerar >17 miljoner fordon/år. Förutsatt en felfrekvens på 3 % och en genomsnittlig omarbetskostnad på 300 € 2 - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home3 - http://www.hse.gov.uk/

  Olja och gasNyckelfrågor: Miljö, produktivitet samt hälsa och säkerhet

  ! Fakta: 10 % av olyckorna med dödlig utgång eller högriskhändelser inom olje- och gasindustrin beror på oidentifierade risker eller riskbedömningar.

  11,7 % av olyckorna med dödlig utgång eller högriskhändelser inom olje- och gasindustrin beror på bristfälliga arbetsstandarder eller utbildningar.1

 • 4

  Den EFFEKTIVA ARBETSPLATSENbidrar till kontinuerliga förbättringar när det gäller effektivitet, säkerhet och hälsa

  Exceptionella arbetsplatserVi sätter människan i centrum i vår verksamhet. Därför att människor är den viktigaste tillgången. De får våra arbetsplatser att fungera. Och vi gör deras arbetsplatser exceptionella.

  Den effektiva arbetsplatsenDen effektiva arbetsplatsen bidrar till ständiga förbättringar när det gäller effektivitet, säkerhet och hälsa.

  Vi kan hjälpa dig att minimera ditt spill och dina ! risker. Titta efter dessa ikoner på produktsidorna i denna broschyr. Se sidan 48 för mer information.

  Hälsosammare, säkrare, produktivare.

  Som en del av vår rådgivande approach kommer vi att:

  • Utföra en LEAN-fokuserad utvärdering på plats av dina produktionsprocesser

  • Verifiera dina huvudsakliga prestandakrav och hjälpa dig att uppfylla eller överskrida dem

  • Leverera en industrispecifik lösning som är utformad för dina viktigaste användningsområden

  • Arbeta med dina anställda för att säkerställa en korrekt produktanvändning och en fullständig integration med din produktionsprocess

  • Tillhandahålla full produktcertifiering och lämpliga Visual Management-verktyg för att stödja introduktionen

  Låt oss ge dig ett nytt perspektiv genom att utvärdera dina processer och identifiera nya sätt att reducera spill och risker - och därigenom förbättra hälsa, säkerhet och produktivitet.

  Det är endast du som verkligen förstår dina medarbetare och dina processer. Men vi kan erbjuda en annan vy baserad på vårt arbete med många företag inom din industri.

  Vi kan föreslå förbättringar som kan omfatta en minskning i förbrukningen av lösningsmedel, minimering av antalet defekter, ökning av FTT (First Time Through), eliminering av förflyttnings- eller inventarierelaterat slöseri, reduktion av spill och risker och förbättring av arbetsstyrkans säkerhet.

 • 5

  6 JACKSON SAFETY* / KLEENGUARD* Handskar och armskydd7 Bestämmelser om handskar

  8 JACKSON SAFETY* Handskar - Produktväljare

  9 JACKSON SAFETY* G80 Kemikalieresistenta handskar

  10 JACKSON SAFETY* G60 Skärresistenta handskar och armskydd

  11 JACKSON SAFETY* G60 Skärresistenta handskar

  12 JACKSON SAFETY* G60 Skärresistenta handskar och armskydd

  13 JACKSON SAFETY* G40 Handskar

  14 JACKSON SAFETY* G40 och G35 Handskar

  15 KLEENGUARD* G20 Handskar med begränsad kemikalieresistens

  16 KLEENGUARD* G10 Nitrilhandskar för engångsbruk

  17 KLEENGUARD* Skyddskläder18 KLEENGUARD* Skyddskläder - Produktväljare

  19 KLEENGUARD* Skyddskläder - Produktväljare

  20 KLEENGUARD* A80 Heldräkt med kemiskt skydd, Typ 3/5

  21 KLEENGUARD* A71 Heldräkt med kemiskt skydd, Typ 3/4/5

  22 KLEENGUARD* A65 Svårantändlig heldräkt, Typ 5/6

  23 KLEENGUARD* A50 Heldräkt som andas, Typ 5/6

  24 KLEENGUARD* A45 Kombinerad heldräkt som andas, Typ 5/6

  25 KLEENGUARD* A40 Heldräkt med skydd mot vätskor och partiklar, Typ 5/6

  26 KLEENGUARD* A25+ Skyddsdräkt med stretchpaneler, Typ 5/6

  27 KLEENGUARD* A20+ Heldräkt med skydd mot partiklar, Typ 5/6

  28 KLEENGUARD* A10 Heldräkt för lättare arbetsuppgifter och besöksrock

  29 KLEENGUARD* A40/A10 Tillbehör

  30 JACKSON SAFETY* Skyddsglasögon och ansiktsskydd31 JACKSON SAFETY* Skyddsglasögon - Produktväljare

  32 JACKSON SAFETY* V60 Nemesis Rx, V50 Calico och V40 HellRaiser

  33 JACKSON SAFETY* V30 Nemesis, V30 Nemesis VL och V20 Purity

  34 JACKSON SAFETY* V10 Unispec, V10 Element, F20 Ansiktsmask och ögonbrynsskydd

  35 JACKSON SAFETY* Hörselskydd36 Hörselskydd, ansvaret enligt lag och produktväljare

  37 JACKSON SAFETY* H50/H30 Hörselskydd

  38 JACKSON SAFETY* H20/H10 Hörselskydd

  39 JACKSON SAFETY* Andningsskydd40 JACKSON SAFETY* R30/R20 Vikta andningsskydd

  41 JACKSON SAFETY* R20/R10 Vikta andningsskydd

  42 JACKSON SAFETY* R30/R20 Kupformade andningsskydd med justerbara elastiska band

  43 JACKSON SAFETY* R10 Kupformade andningsskydd med justerbara elastiska band

  44 Våra tjänster för dig – Ytterligare information

  45 Lätt att följa bestämmelserna – Ansvaret enligt lag

  46 Mer information från KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

  47 Hållbarhet

  48 Checklista för spill- och riskidentifiering

  Innehåll

 • !

  6

  JACKSON SAFETY* / KLEENGUARD*Handskar och armskydd

  Fördelar för dig:

  Hälsa och säkerhet - Med vårt breda sortiment av handskar kan du välja den lämpligaste handsken för att skydda din arbetsstyrka

  Produktivitet - Våra handskar är utformade med komfort och andningsbarhet i åtanke för att motverka trötthet och öka produktiviteten

  Lönsamhet - Våra mycket hållbara handskar reducerar behovet av utbyten, vilket besparar dig pengar

  1 - www.cdc.gov/niosh2 - www.archderm.jamanetwork.com

  Fakta:

  Kontaktdermatit leder till över 5,6 miljoner läkarbesök varje år och svarar för 15-20 % av alla rapporterade yrkessjukdomar1

  Den beräknade årliga kostnaden för yrkesrelaterad hudirritation är 1 miljard dollar, medan den genomsnittliga kostnaden per dermatitinvaliditet är 3 552 dollar2

  Våra lösningar:

  Vårt breda sortiment av handskar fokuserar på dina krav på komfort och skydd. Du finner här det lämpligaste och lönsammaste handskyddet som uppfyller dina behov

 • 7

  När en handske undersöks enligt en typisk teststandard tilldelas den normalt en prestandanivå (mellan 0 och 5). Nivå 0 anger att handsken antingen är otestad eller faller under den minimala prestandanivån. Prestandanivån "X" innebär att handsken inte är avsedd för den användning som motsvarande test åsyftar. Högre siffror innebär högre prestandanivåer.

  EN 374: 2003 (Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer)

  Handskar i kontakt med livsmedelVi erbjuder dig en garanterad kompatibilitet mellan livsmedel och handskarnas komponenter samt fullständig konformitet med de strängaste europeiska och nationella standarder vad gäller kontakt med livsmedel och livsmedelshygien.

  EN 407: 2004Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

  Prestandanivå Kontakttemperatur

  Tc

  OC

  Tröskeltid tt

  s

  1 100 ≥ 15

  2 250 ≥ 15

  3 350 ≥ 15

  4 500 ≥ 15

  (a) Brandtekniskt beteende (1 till 4) (b) Kontaktvärme (1 till 4) (c) Konvektiv värme (1 till 4) (d) Strålvärme (1 till 4) (e) Små stänk av smält metall (1 till 4) (f) Stora mängder smält metall (1 till 4)

  Bestämmelser om handskarAnsvaret enligt lag

  Kemisk information

  Se sidan 44

  abcd

  abcdef

  EN 420: 2003 (Allmänna krav för skyddshandskar)

  Design och konstruktion av handskar Handskar bör erbjuda bästa möjliga skyddsnivå under de

  förutsebara användningsförhållandena Om sömmar ingår får styrkan hos dessa sömmar inte försämra

  handskens övergripande prestanda.

  Oskadlighet Handskar får inte orsaka skada eller obehag i någon form hos

  användaren Handskarnas pH-värde måste vara mellan 3,5 och 9,5 Innehållet av krom (VI) bör vara under påvisbar nivå (för handskar

  som innehåller läder) Handskar tillverkade av naturligt gummilatex testas avseende

  extraherbara proteiner enligt EN 455-3

  Anvisningar för rengöring Om skötselanvisningar medföljer får handskarnas prestanda

  inte försämras under det maximala antalet rekommenderade rengöringscykler.

  Storleksbestämning Handskar som är kortare i längd än erforderligt minimum märks

  "Fit for Special Purpose" (Avsedda för särskilt ändamål).

  Rörlighet Om erforderligt ska prestanda graderas (nivå 0 - 5)

  EN 388: 2003 (Skyddshandskar mot mekaniska risker)

  Symbolen "Mekaniska risker" åtföljs av en 4-siffrig kod: (a) Nötningshållfasthet (0 till 4) (b) Skärhållfasthet (0 till 5) (c) Rivhållfasthet (0 till 4) (d) Punkteringsmotstånd (0 till 4)

  De relevanta prestandanivåerna nedan bör vara tydligt angivna på produkten och ytterförpackningen.

  Test Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

  6.1 Nötningshållfasthet (antal cykler) 100 500 2000 8000 –

  6.2 Skärhållfasthet (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

  6.3 Rivhållfasthet (N) 10 25 50 75 –

  6.4 Punkteringsmotstånd (N) 20 60 100 150 –

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • 8

  Välj rätt handskeFör att öka medarbetarnas produktivitet och kostnadseffektivitet måste de kunna arbeta på ett effektivt, bekvämt och säkert sätt som skyddar händerna mot ett brett spektrum av möjliga risker.

  Väljaren är endast en vägledning. Det åligger arbetsgivaren att säkerställa att handsken är lämplig för den aktuella uppgiften. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar den senaste versionen av produktlitteraturen från KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* för att få mer information om produkterna, eller kontakta INFOFAX Service genom att skicka e-post till [email protected]

  JACKSON SAFETY* HandskarProduktväljare

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

  Sida Produkt Skydd mot full kemisk nedsänkning EN 374: 2003

  Skydd mot kemikaliestänk EN 374: 2003

  Mekaniskt skydd

  Skär- skydd

  Oljeavvisande Nötningsre-sistent

  Silikonfri Godkänd för kontakt med livsmedel

  9 G80 Nitrilhandskar

  9 G80 Nitril Kraghandskar

  9 G80 Neopren/Latexhandskar

  10 G60 Skärresistent handske nivå 5 Nivå 5

  10 G60 Skärresistent armskydd nivå 5 Nivå 5

  11 G60 Skärresistent handske knogbelagd nivå 3 Nivå 3

  11 G60 Skärresistent handske nivå 3 Nivå 3

  11 G60 PURPLE NITRILE* skärresistent handske nivå 3 Nivå 3

  12 G60 Nitrilbelagd skärresistent handske nivå 2 Nivå 2

  12 G60 Skärresistent armskydd med tumhål nivå 2 Nivå 2

  12 G60 Skärresistent armskydd utan tumhål nivå 2 Nivå 2

  13 G40 Slät nitril

  13 G40 Skumnitril

  14 G40 Polyuretanbelagda

  14 G40 Latexbelagda

  14 G35 Vit nylon Handskar för allmän användning

  15 G20 Blå nitril+

  15 G20 Atlantgrön nitril

  16 G10 Nitrilsortiment

  Använd handskväljaren för att fastställa rätt handske för rätt uppgift.

 • !

  9

  Beskrivning Storlek / Varunr

  7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Innehåll per kartong PPE-klassificering EN 388

  EN 374-3

  G80 Nitrile

  94445 94446 94447 94448 94449 5 × × 12 = 60 par KAT III 4101 AJK

  G80 Nitril Kraghandske

  - 25622 25623 25624 25625 1 × × 12 = 12 par KAT III 4101 AJK

  G80 Neopren / Latex 38741 38742 38743 38744 – 5 × × 12 = 60 par KAT III 2010 AKL

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  JACKSON SAFETY* HandskarG80 Kemikalieresistenta handskar

  Användningsområden: Kemisk hantering

  Lokalvård

  Tillverkning

  Rymd- och bilindustri

  Byggnadssektor

  Jordbruk

  Vaktmästeri och offentlig sektor

  Våra lösningar: Är klassificerade som produkter av PPE-kategori III (CE

  Komplex) enligt EU-direktiv 89/686/EEC Har en ergonomisk design för att ge maximal komfort och

  minimera handtrötthet Skyddar mot ett brett spektrum av kemikalier Finns i olika storlekar

  Nitrilformel ger utmärkt kemisk resistens och hållbarhet Innehåller inget naturligt gummilatex, vilket reducerar risken för handskrelaterade reaktioner av Typ 1 Flockfodrade för extra komfort och enkel pådragning AQL 0.65 för överlägset skydd samt bättre produktivitet och effektivitet

  Hög nötningshållfasthet Den diamantpräglade strukturen ger ett utmärkt grepp

  Neopren över latexformel för att maximera skydd och förbättra flexibilitet och elasticitet Halkfritt mönster med vaxkakestruktur ger utmärkt grepp i både våta och torra förhållanden Förstärkt handflata genom speciell doppning för extra skydd 0,70 mm tjocklek för bättre skydd Anatomiskt formad för ökad komfort och rörlighet Flockfoder av ren bomull för att absorbera svett Klorerade för låga extraherbara proteiner och restkemikalier

  Rak krage

  Kemiskt skydd mot: Oljor

  Fetter

  Syror

  Frätande ämnen

  Lösningsmedel

  G80 Kemikalieresistenta handskarNitril 0120

  0120

  0,55 mm tjocklek ger ökat skydd Längre (jämfört med vår G80 Nitrilhandske) för att skydda handled och nedre underarm (46 cm) Ofodrad för att minska risken för luddkontaminering AQL 0.65 ger överlägset skydd samt bättre produktivitet och effektivitet

  Kemiskt skydd mot: Oljor

  Fetter

  Syror

  Frätande ämnen

  Lösningsmedel

  Kemiskt skydd mot: Alkohol

  Baser

  Oljor

  Syror

  Lösningsmedel

  Rengöringsmedel

  G80 Kemikalieresistenta kraghandskarNitril

  0120Nivå 2 2010AKL

  G80 Kemikalieresistenta handskarNeopren / Latex

  Nivå 3

  Nivå 3

  4101

  4101

  AJK

  AJK

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot kemikaliestänk, kemisk nedsänkning och kemiska brännskador

  NY

  Kemisk information

  Se sidan 44

 • !

  10

  JACKSON SAFETY* HandskarG60 Skärresistenta handskar och armskydd

  Användningsområden: Glashantering

  Hantering av vassa föremål

  Montering och finish inom bil- och rymdindustri

  Metalltillverkning

  Våra lösningar: Klassificerade som produkter av PPE-kategori II (CE Medel)

  enligt EU-direktiv 89/686/EEC

  Hållbara - kostnadseffektiva

  Tillgängliga i fem storlekar med färgkodad krage

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot skärskador, nötning, rivning och punktering

  4542

  Justerbart band ger bra passform för alla armstorlekar Lämpliga för tvätt Unikt system som ger den högsta nivån av skydd, effektivitet och produktivitet

  Extrem skärresistens (nivå 5) kombinerad med mycket bra passform, komfort och rörlighet Följer EN 420 beträffande minsta kraglängd för skydd av handledsområde Hög nötningshållfasthet (nivå 4) Latexfria Lämpliga för tvätt

  G60 Skärresistent armskydd nivå 5

  Patenterat garn ger utmärkt skydd mot skärskador och stick Hög andningsförmåga genom att garnet avleder värme Hög skärhållfasthet (nivå 5) Kan förbindas med handsken för att skydda det utsatta handledsområdet

  G60 Skärbeständiga handskar nivå 5PU-belagda

  PU-beläggning ger ett utmärkt grepp Patenterat garn ger utmärkt skydd mot skärskador och stick Garn avleder värme och gör handsken andningsbar och bekväm Finns också med grå beläggning för att uppfylla FOD-krav

  Beskrivning Storlek / Varunr 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Innehåll per kartong PPE-klassificering EN 388

  Färgkodning

  G60 Skärresistent handske nivå 5 98235 98236 98237 98238 982391 × × 12 = 12 par

  KAT II 4542

  Beskrivning Kod - En storlek passar alla Innehåll per kartong PPE-klassificering EN 388

  G60 Skärresistent armskydd nivå 5 900752 × × 12 = 24 par

  KAT II 1521

  1521

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  11

  4342

  G60 Skärresistent handske nivå 3Purple Nitril

  JACKSON SAFETY* HandskarG60 Skärresistenta handskar

  Användningsområden: Glashantering

  Hantering av vassa föremål

  Montering och finish inom bil- och rymdindustri

  Metalltillverkning

  Våra lösningar: Klassificerade som produkter av PPE-kategori II (CE Medel)

  enligt EU-direktiv 89/686/EEC

  Hållbara - kostnadseffektiva

  Tillgängliga i fem storlekar med färgkodad krage

  4342

  Minimerar risken för skär- och nötningsskador på baksidan av händerna Följer standard EN 420 beträffande skydd av handledsområde Lycrafiber med nylontråd kombinerar skärresistens med en bekväm passform Garn avleder värme och gör handsken andningsbar och bekväm

  G60 Skärresistent handske nivå 3PU Knogbelagd+

  Hög skärhållfasthet (nivå 3) PU-beläggning ger ett utmärkt grepp i torra och oljiga förhållanden Hög nötningshållfasthet (nivå 4) Hög rivhållfasthet (nivå 4) Utmärkt rörlighet

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot skärskador, nötning, rivning och punktering

  NY

  Lämpliga för tvätt Den unika utformningen erbjuder en exceptionell nivå av andningsförmåga och komfort Passar båda händerna för bättre användningskostnad, produktivitet och effektivitet

  Nitrilprickar på handflatan ger utmärkt grepp Följer EN 420 beträffande minsta kraglängd för skydd av handledsområde Fingertoppar med unik Nitrilbeläggning ger grepp med maximal andningsförmåga Hög nötningshållfasthet (nivå 4) Latexfria

  Hög nötningshållfasthet (nivå 4) Latexfria

  G60 Skärresistent handske nivå 3PU-belagda

  Polyuretanbeläggning ger ett utmärkt grepp Utmärkt rörlighet Hög andningsförmåga genom att garnet avleder värme Hög skärhållfasthet (Nivå 3) Följer EN 420 beträffande minsta kraglängd för skydd av handledsområde

  Beskrivning Storlek / Varunr 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Innehåll per kartong PPE-klassificering EN 388

  Färgkodning

  G60 PU-belagd skärresistent nivå 3 13823 13824 13825 13826 138271 × × 12 = 12 par

  KAT II 4342

  G60 Knogbelagd+ skärresistent nivå 3 38731 38732 38733 38734 387351 × × 12 = 12 par

  KAT II 4342

  G60 Purple Nitrile skärresistent nivå 3 97430 97431 97432 97433 974341 × × 12 = 12 par

  KAT II 4340

  4340

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • !

  12

  Beskrivning Storlek / Varunr 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Innehåll per kartong PPE-klassificering EN 388 EN 407

  Färgkodning

  G60 Nitrilbelagd skärresistent handske nivå 2 98230 98231 98232 98233 982345 × × 12 = 60 par

  KAT II 3221 X1XXXX

  JACKSON SAFETY* HandskarG60 Skärresistenta handskar och armskydd

  Beskrivning Kod - En storlek passar alla Innehåll per kartong PPE-klassificering EN 388

  G60 Skärresistenta armskydd med tumhål nivå 2 900705 × × 12 = 60 par

  KAT II X24X X1XXXX

  G60 Skärresistenta armskydd utan tumhål nivå 2 900715 × × 12 = 60 par

  KAT II X24X X1XXXX

  Aramidgarn ger ett utmärkt och lätt skydd mot skärskador (nivå 2) Nitrilbeläggning ger ett bättre grepp Utmärkt rörlighet

  G60 Skärresistent handske nivå 2Nitrilbelagd

  Utmärkt nötningshållfasthet (nivå 3) Skydd mot kontaktvärme (nivå 1)

  3221

  EN 407:2004

  X1XXXX

  X24X

  EN 407:2004

  X1XXXX

  Aramidgarn ger ett lätt och utmärkt skydd mot skärskador (nivå 2) Inre bomullsfoder för extra komfort

  G60 Skärresistent armskydd nivå 2Utan tumhål

  Skydd mot kontaktvärme (nivå 1) 45,7 cm (18") krage Bra andningsförmåga

  X24X

  EN 407:2004

  X1XXXX

  Aramidgarn ger ett lätt och utmärkt skydd mot skärskador (nivå 2) Inre bomullsfoder för extra komfort Skydd mot kontaktvärme (nivå 1)

  G60 Skärresistent armskydd nivå 2Med tumhål

  45,7 cm (18") krage Bra andningsförmåga

  Användningsområden: Glashantering

  Hantering av vassa föremål

  Montering och finish inom bil- och rymdindustri

  Metalltillverkning

  Livsmedelsindustri

  Våra lösningar: Klassificerade som produkter av PPE-kategori II (CE Medel)

  enligt EU-direktiv 89/686/EEC

  Hållbara - kostnadseffektiva

  Tillgängliga i fem storlekar med färgkodad krage

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot skär- och rivskador

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  13

  Beskrivning Storlek / Varunr 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Innehåll per kartong PPE-klassificering EN 388

  Färgkodning

  G40 Släta nitrilbelagda

  13833 13834 13835 13836 401525 × × 12 = 60 par

  KAT II 3131

  G40 Skum/nitrilbelagda

  40225 40226 40227 40228 402295 × × 12 = 60 par

  KAT II 4131

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.2 - Ej avsedda som primärt skydd mot flytande kemikalier.

  JACKSON SAFETY* HandskarG40 Handskar

  Användningsområden: Allmän hantering

  Montering inom bil- och rymdindustrin

  Tillverkning

  Transport

  Byggnadssektor

  Offentlig sektor

  Våra lösningar: Klassificerade som produkter av PPE-kategori II (CE Medel)

  enligt EU-direktiv 89/686/EEC Handanpassade för bättre ergonomi Tillgängliga i fem storlekar med färgkodad krage

  Slät nitrilbelagd handflata för utmärkt oljeavvisning och skydd för handflatan2

  Sömlös stickad nylonväv ger andningsförmåga och komfort

  Förstklassig handske för allmän användning, erbjuder en mångsidig lösning för montering och allmän hantering Idealisk för torra och lätt oljiga arbetsuppgifter Perfekt för lättare/medeltunga monteringsuppgifter med en hög nivå av rörlighet och bra mekaniskt skydd

  G40 HandskarSläta nitrilbelagda

  3131

  Förstklassigt allmänt handskydd som ger högsta möjliga nötningshållfasthet Skumbelagd nitrilhandflata för utmärkt grepp i torrt tillstånd, rörlighet och skydd för handflatan2

  Sömlös stickad nylonväv ger andningsförmåga och komfort

  G40 HandskarSkum/nitrilbelagda

  4131

  Mycket hållbar och nötningsresistent Högsta nötningshållfasthet Skum/nitrilformeln erbjuder maximal komfort och andningsbarhet

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot nötning, rivning och punktering

  NY

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • !

  14

  Beskrivning Storlek / Varunr 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Innehåll per kartong PPE-klassificering EN 388 EN 407

  Färgkodning

  G40 Polyuretanbelagda

  - 13837 13838 13839 13840 13841 5 × × 12 = 60 par

  KAT II 3131

  G40 Latexbelagda - 97270 97271 97272 97273 97274 5 × × 12 = 60 par

  KAT II 2142 X2XXXX

  G35 Vit nylon

  38716 38717 38718 38719 38720 - 10 × × 12 = 120 par

  KAT I

  JACKSON SAFETY* HandskarG40 och G35 Handskar

  Användningsområden: Tillverkning (G40)

  Transport och byggnadssektor (G40)

  Offentlig sektor (G40)

  Ytinspektion (G35)

  Tätningsbås (G35)

  Färghandel (G35)

  Bil- och rymdindustri (G35 och G40)

  Våra lösningar: Klassificerade som produkter av PPE-kategori II (CE Medel)

  enligt EU-direktiv 89/686/EEC

  Tillgängliga i fem storlekar med färgkodad krage

  G40 HandskarPolyuretanbelagda

  Mångsidigt handskydd för allmän användning Utmärkt grepp tack vare grov polyuretanbeläggning Finns också med grå beläggning för att uppfylla FOD-krav inom rymdindustrin Sömlös stickad nylonväv ger andningsförmåga och komfort

  3131

  2142

  Bra riv- och nötningshållfasthet ger hållbarhet och reducerade användningskostnader Utmärkt rörlighet, idealisk för hantering av små komponenter

  G40 HandskarLatexbelagda

  Kostnadseffektivt handskydd för allmän användning Hög rivhållfasthet ger utmärkt hållbarhet Sömlös stickad polyesterkonstruktion med hög andningsförmåga ger komfort och långvarig användning

  Kombinerar termiskt och mekaniskt skydd för hantering inom en mångfald applikationer Latexbestruken kräppad handflata ger ett utmärkt grepp

  EN 407:2004

  X2XXXX

  G35 InspektionshandskarVit nylon

  Nylonhandskar: mjuka, bekväma, flexibla och låg luddavgivning Silikonfria i området för produktkontakt (handflatan) för att undvika produktkontaminering Sömlös stickad stomme för längre och mer bekväm användning Passar båda händerna: behöver inte paras, vilket ger bättre användningskostnad

  Kan användas som de är eller som foder för att ge bra valuta för pengarna och flexibilitet Låg luddavgivning 100 % nylon erbjuder en känsligare handske så att arbetare enklare kan upptäcka ytliga defekter

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot rivning, nötning och punktering

  NY

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  15

  G20 Blå nitril+ Thin Mil Handskar

  G20 Atlantgrön nitrilhandske

  KLEENGUARD* HandskarG20 Handskar med begränsad kemikalieresistens

  Användningsområden: Kemikaliestänk

  Målning

  Kontraktstädare

  Jordbruk

  Räddningstjänster och offentliga myndigheter

  Livsmedelsindustri

  HO.RE.CA.

  Bilindustri

  Rymdindustri

  Metallindustri

  Våra lösningar: Är puderfria

  Är latexfria

  Passar båda händerna

  Klassificerade som produkter av PPE-kategori III (CE Komplex) enligt EU-direktiv 89/686/EEC Slät nitril garanterar utmärkt taktil känslighet och flexibilitet för maximal komfort Rullad krage 0,12 mm tjocklek (minimum) I enlighet med AQL 1.5

  Klassificerade som produkter av PPE-kategori III (CE Komplex) enligt EU-direktiv 89/686/EEC 0,06 mm tjocklek ger en utmärkt beröringskänslighet Komfort och flexibilitet Godkänd för kontakt med livsmedel

  0120

  0120

  Nivå 2

  Nivå 3

  Innehåller inga naturliga gummiproteiner för att undvika risken för allergier av Typ 1 Skyddar mot en mångfald olika kemikaliska stänk Utmärkt mångsidighet och enkel pådragning

  AQL 0.65 för mindre avfall och bättre skydd, effektivitet och produktivitet Texturerade fingertoppar som ger utmärkt grepp Utmärkt taktil känslighet Rullad krage

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot kemikaliestänk och kemiska brännskador

  NY

  Beskrivning Storlek / Varunr 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL Innehåll per kartong PPE-klassificering

  G20 Blå nitril+ 38706

  -

  38707

  -

  38708

  -

  38709

  -

  -

  38710

  10 × × 100 = 1000 handskar

  10 × × 90 = 900 handskarKAT III

  G20 Atlantgrön 90090

  -

  90091

  -

  90092

  -

  90093

  -

  -

  90094

  10 × × 250 = 2500 handskar

  10 × × 225 = 2250 handskar

  KAT III

  Kemisk information

  Se sidan 44

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • 16

  Beskrivning Storlek / Varunr 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL Innehåll per kartong PPE-klassificeringG10 Blå Nitril

  57370–

  57371

  57372

  57373

  57374

  10 × × 100 = 1000 handskar

  10 × × 90 = 900 handskar

  KAT I

  G10 Arktisk Blå Nitril

  90095–

  90096

  90097

  90098

  90099

  10 × × 200 = 2000 handskar

  10 × × 180 = 1800 handskar

  KAT I

  G10 Flex Blå Nitril 38518 38519 38520 38521 38522 10 × × 100 = 1000 handskar KAT I

  KLEENGUARD* HandskarG10 Nitrilhandskar för engångsbruk

  Användningsområden: Allmän hantering

  Fastighetsskötsel

  Kontraktstädare

  Offentliga myndigheter

  Livsmedelsindustri

  HO.RE.CA.

  Våra lösningar: Är latex- och puderfria

  Passar båda händerna

  Har texturerade fingertoppar för bättre grepp

  Har rullade kragar för extra styrka och enkel pådragning

  Klassificerade som produkter av PPE-kategori I (CE Enkel) enligt EU-direktiv 89/686/EEC 0,12 mm tjocklek ger en utmärkt beröringskänslighet AQL 1.5 Förstklassig handske som erbjuder en hög komfortnivå

  Extremt resistent och erbjuder rörlighet, skydd och höga prestanda Godkänd för kontakt med livsmedel

  Klassificerade som produkter av PPE-kategori I (CE Enkel) enligt EU-direktiv 89/686/EEC 0,06 mm tjocklek ger en utmärkt beröringskänslighet AQL 1.5 Komfort och flexibilitet

  Klassificerade som produkter av PPE-kategori I (CE Enkel) enligt EU-direktiv 89/686/EEC 0,05 mm tjocklek garanterar rörlighet och maximal beröringskänslighet AQL 1.5 Nitrilformel ger extrem elasticitet, men också utmärkt skydd för att undvika risken för handskrelaterade reaktioner av Typ 1

  Tillverkad av ett superflexibelt nitrilmaterial som ger nitrilens resistens och latexens elasticitet. Puderfria för att undvika hudallergier Texturerade fingertoppar för bättre grepp Rullade kragar för garanterat skydd Godkänd för kontakt med livsmedel

  G10 Blå nitrilhandske

  G10 Arktisk blå nitrilhandske

  G10 Flex blå nitrilhandske

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Utmärkt taktil känslighet som gör dem idealiska för precisionsmontering Alla fördelar hos naturligt latexgummi utan risk för reaktioner Godkänd för kontakt med livsmedel

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  17

  KLEENGUARD* Skyddskläder

  Fakta:

  46 % av industriarbetare exponeras för minst en kemikalie i det dagliga arbetet, 21,6 % exponeras för minst tre1

  Farliga ämnen bidrar i hög grad till de 350 miljoner arbetsdagar som förloras på grund av yrkesrelaterad ohälsa2

  Våra lösningar:

  Våra dräkters ergonomi och design kombinerar arbetarens komfort och skydd med produktivitet, vilket säkerställer att din arbetsstyrka är skyddad, och likaså ditt slutresultat

  Fördelar för dig:

  Hälsa och säkerhet - Vårt sortiment av heldräkter skyddar mot en mångfald risker för att hålla din arbetsstyrka säker i en mångfald applikationer

  Produktivitet - Ökad komfort, andningsförmåga och flexibilitet maximerar den produktivitet din arbetsstyrka kan uppnå

  Lönsamhet - Dräkterna är utformade för lång hållbarhet och minimerar hur ofta produkterna behöver bytas ut

  1 - Dares Analysis 20122 - www.osha.europa.eu

 • 18

  KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* system för produktidentifiering omfattar:

  • Standardsymboler anger att produkterna uppfyller eller överskrider kraven enligt specifik europeisk standard• Användarinformation på flera språk• Förpackning som skyddar kläderna tills de används• INFOFAX teknisk support

  Kroppsmått (cm)

  Storlek Längd Bröst

  S 164-170 96-104

  M 170-176 104-112

  L 176-182 112-120

  Kroppsmått (cm)

  Storlek Längd Bröst

  XL 182-188 120-128

  XXL 188-194 128-136

  XXXL 194-200 136-144

  förslag

  alternativ

  Alla KLEENGUARD* Skyddskläder uppfyller rekommendationerna för storlekar enligt EN 340. Använd diagrammet för att välja rätt storlek på plagget.

  KLEENGUARD* SkyddskläderProduktväljare

  Aktivitet Applikation A10 A20+ A25+ A40 A45 A50 A65 FR A71 A80

  Min

  skni

  ng /

  åtg

  ärd Exponering för radioaktiva partiklar

  Farligt avfall, åtgärd

  Minskning av bly

  Mögel, åtgärd

  Jord

  bruk

  Djuravfall

  Gödningsmedel/pesticid, applikation (torr/granulär)

  Pesticid, applikation (flytande)

  Bio

  logi

  sk E

  N

  1412

  6 Biologisk riskhantering, aerosol och vätska

  Kroppsvätskor, inkl. blod

  Ren

  görin

  g /

  unde

  rhål

  l Lätt rengöring / lager

  Underhåll av maskiner (fordon/raffinaderi)

  Avloppsvatten

  Industriell rengöring (allmän)

  Rengöring och underhåll av tankar

  Allm

  än in

  dust

  ri /

  tillv

  erkn

  ing Elektronik

  Glasfiber/isolering, installation

  Livsmedelsindustri

  Pulverhantering

  Hantering/överföring av flytande kemikalier

  Träförädling

  Ofa

  rliga Ofarliga aerosoler och vätskor

  Ofarliga fasta ämnen

  Mål

  ning Sprutmålning

  Puderbeläggning

  Vetenskap Läkemedel

  Met

  all /

  sve

  tsni

  ng

  Metallbearbetning

  Metallpartiklar (krom/beryllium)

  Metallpolering

  Svetsning (över svetsdräkt)

  Utstrålande/konvektiva värmemiljöer

  Sida 28 27 26 25 24 23 22 21 20

  Väljaren är endast en vägledning. Det är varje arbetsgivares ansvar att se till att heldräkten är lämplig för den användning den är avsedd för. Vi rekommenderar att du alltidkontrollerar den senaste versionen av produktlitteraturen från KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* för att få mer information om produkterna, eller kontakta INFOFAX Service genom att skicka e-post till [email protected]

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • 19

  Ett omfattande sortiment av skyddskläder som ger det lämpligaste personliga skyddet och uppfyller era behov.

  Att välja rätt skyddskläder för dina specifika förhållanden kan vara svårt. Följande information kan vara till hjälp:• A71 och A80 är vårt erbjudande av heldräkter med skydd mot kemikalier EN 14605:2005, Typ 3. Se sidan 44 för mer information om

  kemikalieskydd.• A65 FR använder ett specialmaterial som ger prestanda enligt ISO 14116 Index 1, begränsad flamspridning, utöver skydd mot lätta

  vätskestänk och partiklar.• A50 är en unik, behandlad SMS1-produkt som erbjuder bra skydds- och komfortnivåer i en enda produkt.• A40 är en produkt av filmlaminat som erbjuder marknadsledande skyddsnivåer, men har dock inte samma andningsförmåga som A50.• A45 är en kombinationsprodukt. A40 ger höga skyddsnivåer på framsidan där merparten av kontaminering inträffar, med en andningsbar

  bakpanel för extra komfort.• A25+ ger utmärkt rörelsefrihet med hög andningsförmåga.• A20+ är en SMS-produkt som ger höga komfortnivåer tack vare andningsförmågan hos det skyddande basskiktet.

  Väljaren är endast en vägledning. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att skyddskläderna är lämpliga för den avsedda uppgiften. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar den senaste versionen av produktlitteraturen från KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* för att få aktuell information om produkterna, eller kontakta INFOFAX Service genom att skicka e-post till [email protected]

  1 - Spunbond Meltblown Spunbond.2 - EN ISO 14116:2008 kräver en draghållfasthet på > 150 N. Detta plagg har en draghållfasthet på endast > 60 N. Lämpligheten för den avsedda användningen måste verifieras.

  Produkt Testmetod A20+ A25+ A40 A45 A50 A65 FR A71 A80

  Höga komfortnivåer

  Hög komfort med utmärkt rörelsefrihet

  Höga skyddsnivåer

  Kombination av A40 för skydd och andningsbar bakpanel

  Kombinerar tämligen höga nivåer av skydd och komfort

  Svårantändlig heldräkt

  Kemiskt skydd

  Hög skyddsnivå mot kemikalier

  Typ 3 EN 14605:2005 Godkänd Godkänd

  Typ 4 EN 14605:2005 Godkänd

  Typ 5 EN ISO 13982-1:2004 Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

  Typ 6 EN 13034:2005 Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

  Smittsamma ämnen EN 14126:2003 Godkänd Godkänd

  Ytmotstånd EN 1149-1:1995 Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

  Radioaktivt stoft EN 1073-2:2002 Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

  Tester av material

  Nötningshållfasthet EN 530 Metod 2 1 1 6 2 3 2 6 6

  Böjsprickhållfasthet ISO 7854 Metod B 3 1 4 4 4 2 2 5

  Trapetsformad rivhållfasthet ISO-9073-4 2 1 2 2 2 2 2 3

  Draghållfasthet EN ISO 13935-2 1 1 2 1 1 22 1 2

  Sömstyrka EN ISO 13935-2 2 2 3 3 3 3 3 4

  Punkteringsmotstånd EN 863 1 1 2 2 2 2 2 2

  Flamskydd EN 13274,4 Metod 3 Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

  EN 368

  Avvisning av vätskor EN 368 (30 % H2SO4) 3 3 3 3 3 3

  EN 368 (10 % NaOH) 3 3 3 3 3 3

  Penetrationshållfasthet mot vätskor EN 368 (30 % H2SO4) 3 3 3 3 3 2

  EN 368 (10 % NaOH) 3 3 3 3 3 3

  EN 374:3

  Penetrationshållfasthet EN 374:3 (30 % H2SO4) 6 6

  EN 374:3 (10 % NaOH) 6 6

  Tester avseende hela plagget (tester utförda med tejpade handleder, fotleder och huva)

  Penetrationshållfasthet mot vätskor i form av en lätt spray (dimtest) EN 468 (modifierad) Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

  Bestämning av dräkternas penetrationshållfasthet mot aerosoler och fina partiklar

  Pr ISO 13982-2 (genomsnittligt totalt inkommande läckage)

  4,41 % 4,26 % 5,09 % 3,4 % 4,34 % 10,1 % 4,13 % 3,6 %

  KLEENGUARD* SkyddskläderProduktväljare

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • 2

  1

  A80

  2

  13

  4

  1

  2

  3

  4

  !

  20

  Högpresterande material för skyddskläderYttre skikt – filmbeläggning ger en avvisande yta mot stänk och spray av många vätskor och torra partiklar.

  Inre skikt – "spunbond"-polypropylen som liknar tyg, men ändå är starkt och har hög nötningshållfasthet.

  Beskrivning Storlek / Varunr M L XL XXL XXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering Typ

  A80 Heldräkt 96510 96520 96530 96540 96550 10 × KAT III 3 och 5

  CE 0120 EN 1149-1:1995Antistatisk

  EN 14605:2005Typ 3-B

  Vätsketäta skyddskläder

  EN ISO 13982-1:2004

  Typ 5-BPartikelskydd

  EN 1073-2:2002Skydd mot radioaktiv dammkontaminering

  EN 14126:2003Skydd mot

  smittsamma ämnen

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker2 - Ger inget skydd mot radioaktiv strålning.

  KLEENGUARD* HeldräktA80 Heldräkt med kemiskt skydd, Typ 3/5

  Vår lösning: Ger skydd mot vätskor i högtrycksstrålar

  Ger skydd mot kemisk spray, fasta partiklar, kemikalier1 och fibrer

  Användningsområden: Sanering av virus och biologiska risker

  Tung industriell rengöring

  Kemisk hantering

  Marksanering

  Beredning och blandning av färg

  Tankrengöring

  Petrokemiskt arbete

  Olje- och gasindustri

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker, tunga kemikaliestänk och färgstänk/sprayer

  Ger en utmärkt barriär mot högtrycksstrålar från vattenbaserade kemikalier

  Ultraljudssvetsade sömmar och rivhållfast material ger en stark vätsketät barriär

  Förslutning av framsidan med hyska och hake gör att plagget kan återanvändas såvida det inte har kontaminerats

  Speciell design av huva, kropp och midja ger komfort och säkerhet

  Hög synlighet ger bättre skydd för medarbetare

  Silikonfritt och antistatiskt material enligt EN 1149-1 för kritiska områden

  Godkänd enligt EN 1073-2 avseende skydd mot radioaktivt stoft2

  Godkänd enligt EN 14126 avseende skydd mot smittsamma ämnen

  Kemisk information

  Se sidan 44

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • A70A 71A 71

  1

  2

  4

  3 1

  2

  3

  4

  !

  21

  Högpresterande material för skyddskläderYttre skikt – filmbeläggning ger en avvisande yta mot stänk och spray av många vätskor och torra partiklar.

  Inre skikt – "spunbond"-polypropylen som liknar tyg, men ändå är starkt och har hög nötningshållfasthet.

  Beskrivning Storlek / Varunr M L XL XXL XXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering Typ

  A71 Heldräkt 96760 96770 96780 96790 96800 10 × KAT III 3, 4 och 5

  EN 14605:2005Typ 4-BSpraytäta

  skyddskläder

  CE 0120 EN 1149-1:1995Antistatisk

  EN 14605:2005Typ 3-B

  Vätsketäta skyddskläder

  EN ISO 13982-1:2004

  Typ 5-BPartikelskydd

  EN 1073-2:2002Skydd mot radioaktiv dammkontaminering

  EN 14126:2003Skydd mot

  smittsamma ämnen

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker2 - Ger inget skydd mot radioaktiv strålning.

  KLEENGUARD* HeldräktA71 Heldräkt med skydd mot kemikalierTyp 3/4/5

  Vår lösning: Ger skydd mot vattenbaserade kemiska strålar och sprayer1

  Användningsområden: Sanering av virus och biologiska risker

  Hantering av vattenhaltiga kemikalier

  Industriell rengöring och underhåll med lågtrycksutrustning

  Olje- och gasindustri

  Livsmedelsindustri

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker, måttliga/tunga kemikaliestänk och färgstänk/sprayer

  Hållbart filmlaminat med sydda och tejpade sömmar ger en utmärkt barriär mot kemikaliespray

  Sydda och tejpade sömmar och rivhållfast material ger en stark vätsketät barriär

  Stormflik och huva utformade för enklare tejpning på ett andningsskydd

  Resår i huva, manschetter och midja utformade för bättre komfort och säkerhet

  Hög synlighet ger bättre skydd för medarbetare

  Silikonfritt och antistatiskt material enligt EN 1149-1 för kritiska områden

  Godkänd enligt EN 14126 avseende skydd mot smittsamma ämnen

  Godkänd enligt EN 1073-2 avseende skydd mot radioaktivt stoft2

  Kemisk information

  Se sidan 44

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • 1

  2

  3

  3

  2

  1

  !

  2

  1

  A65

  22

  Silikonfri för kritiska områden

  Ingen bröstetikett för att minimera flamrisker

  Tillverkad av en polyesterblandning och en generöst skuren design

  Skydd av Typ 5/6 mot begränsat vätskestänk och sprayer av svårantändliga vätskor

  Följer EN ISO 14116: 2008 - Index 1 begränsad flamspridning

  Antistatiskt material enligt EN 1149-1 för kritiska områden

  Brinner inte vid kontakt med lågor

  Självsläckande

  Bildar inte smälta droppar eller skräp

  Ny och mindre förpackning, lämplig för varuautomater, reducerar förvaringsutrymme och kostnader för transport/hantering

  KLEENGUARD* HeldräktA65 FR Svårantändlig heldräktTyp 5/6

  Beskrivning Storlek / Varunr M L XL XXL XXXL XXXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering Typ

  A65 FR Heldräkt 99740 99750 99760 99770 99780 99790 25 × KAT III 5 och 6

  CE 0120 EN 1149-1:1995Antistatisk

  EN ISO 13982-1:2004

  Typ 5-BPartikelskydd

  EN 1073-2:2002Skydd mot radioaktiv dammkontaminering

  EN 13034:2005Typ 6

  Begränsat stänkskydd

  EN ISO 14116:2008Begränsad

  flamspridning

  Vår lösning: Ger skydd mot kemikaliestänk och partiklar

  Ökar säkerheten genom att skydda användaren mot begränsad exponering för gnistor och kemikalier

  Motverkar trötthet genom ökad användarkomfort och rörelsefrihet

  Reducerar förflyttning och inventering genom att användaren inte behöver byta plagg så ofta, vilket främjar ökad effektivitet och produktivitet

  Användningsområden: Gjuterier

  Fabricerade metallprodukter

  Petrokemiska anläggningar och raffinaderier

  Bränsledistribution

  Samhällsservice

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker, lätta kemikaliestänk, brännskador, svetsstänk och färgstänk/spray

  NYAnmärkning: KLEENGUARD* A65 FR Heldräkt måste bäras över primära värmeskyddande heldräkter (följer ISO 14116:2008 Index 3) i miljöer där blixtbrand (flash fire) är ett problem. Heldräkten skyddar plagget innanför och minskar inte användarens totala värmeskydd när den bärs över en värmeskyddande dräkt.

  Se sidan 44

  Kemisk information

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • 2

  1

  A50

  1

  2

  3

  4

  5

  2

  1

  4

  5

  3

  !

  23

  Beskrivning Storlek / Varunr S M L XL XXL XXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering Typ

  A50 Heldräkt

  96810 96820 96830 96840 9685096860

  25 × 20 ×

  CAT III 5 och 6

  A50 Heldräkt

  96870 96880 96890 96900 9691096920

  25 × 20 ×

  KAT III 5 och 6

  A50 Jacka

  – 99440 99450 99460 99470 9948015 ×

  KAT III 5 och 63

  A50 Byxor

  – 99500 99510 99520 99530 9954015 ×

  KAT III 5 och 63

  EN 1073-2:2002Skydd mot radioaktiv dammkontaminering

  EN 13034:2005Typ 6

  Begränsat stänkskydd

  CE 0120 EN 1149-1:1995Antistatisk

  EN ISO 13982-1:2004Typ 5

  Partikelskydd

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker2 - Ger inget skydd mot radioaktiv strålning.3 - Om jacka och byxor används tillsammans ger de Typ 6-skydd (och Typ 5-skydd om de tejpas i midjan, vid fotlederna och huvan). När jackan och byxorna bärs separat ger de bara Typ 6

  [PB]-skydd

  KLEENGUARD* HeldräktA50 Andningsbar heldräktTyp 5/6

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

  UPPGRADERAD - ny design för bättre passform. Tumfästen förhindrar att armskydd glider upp och ger ett ökat handledsskydd

  Silikonfri, idealisk för sprutmålning

  Låg luddavgivning och interna sömmar minskar risken för föroreningar från fibrer

  Starka tredubbla sömmar skyddar mot rivning

  Huva designad för användning av andningsskydd och rörelsefrihet

  Antistatisk enligt EN 1149-1 för kritiska områden

  Hållbart SMS-material med extra behandling för ökat skydd mot kemikaliestänk

  Material som andas minskar risken för värmestress

  Godkänd enligt EN 1073-2 avseende skydd mot radioaktivt stoft2

  2-vägsblixtlås gör det snabbt och enkelt att ta på arbetskläder

  Finns i vita och blå skyddskläder, vit jacka och byxor

  Reducerad förpackning minskar avfall. Liten och kompakt storlek är idealisk för varuautomater

  SMS-material med hög prestandaYttre skikt – "spunbond"-polypropylen som liknar tyg, men ändå är starkt och har hög nötningshållfasthet.

  Mellanskikt – avance-rat mikrofibernät som filtrerar bort många vattenbaserade väts-kor och torra partiklar.

  Vår lösning: Ger skydd mot kemikaliestänk och partiklar

  Ger höga nivåer av skydd och komfort

  Tillverkad av behandlat SMS-material

  Användningsområden: Sprutmålning inom bil- och rymdindustri

  Kemiska och farmaceutiska industrier

  Tillverkning

  Samhällsservice

  Elektronik

  Jordbruk

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker, måttliga kemikaliestänk och färgstänk/sprayer

  Sida 29

  TillbehörKemisk information

  Se sidan 44

 • A45

  1

  2

  3

  4

  5

  4

  25

  3

  1

  !

  24

  Kemisk information

  Se sidan 44

  Högpresterande material för skyddskläderFramsida, armar, ben och huva – yttre skikt – filmbeläggning ger en avvisande yta mot stänk och spray av många vätskor och torra partiklar.

  Inre skikt – "spunbond"-polypropylen som liknar tyg, men ändå är starkt och har hög nötningshållfasthet. Ryggpanel – yttre skikt – "spunbond"-polypropylen som liknar tyg, men ändå är starkt och har hög nötningshållfasthet.

  Inre skikt – avancerat mikrofibernät som filtrerar bort många vattenbaserade vätskor och torra partiklar.

  Beskrivning Storlek / Varunr S M L XL XXL XXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering Typ

  A45 Heldräkt 99650 99660 99670 99680 99690 99700 25 × KAT III 5 och 6

  EN 1073-2:2002Skydd mot radioaktiv dammkontaminering

  EN 13034:2005Typ 6

  Begränsat stänkskydd

  CE 0120 EN 1149-1:1995Antistatisk

  EN ISO 13982-1:2004

  Typ 5Partikelskydd

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.2 - Ger inget skydd mot radioaktiv strålning.

  KLEENGUARD* HeldräktA45 Andningsbar kombinerad heldräktTyp 5/6

  UPPGRADERAD - ny design för bättre passform. Tumfästen förhindrar att armskydd glider upp och ger ett ökat handledsskydd

  Silikonfri, idealisk för sprutmålning

  Långt blixtlås gör dräkten lätt att ta av och på och ger bättre täckning av haka och nacke

  Specialdesignad huva för passning av andningsskydd och rörelsefrihet

  Längre armar för bättre passform med handskar

  Överlägsen andningsförmåga med ryggpanel av hållbart SMS-material med extra behandling för ökat skydd mot kemiskt stänk

  Antistatiskt material enligt EN 1149-1 för kritiska områden

  Material med mycket låg luddavgivning, filmlaminat och invändiga sömmar minskar luddnivån avsevärt

  Framsida, armar, ben och huva tillverkade av filmlaminerat material

  Godkänd enligt EN 1073-2 avseende skydd mot radioaktivt stoft2

  Reducerad förpackning minskar avfall. Liten och kompakt storlek är idealisk för varuautomater

  Standardskydds-kläder – efter 10 minuters krävande arbete.

  KLEENGUARD* A45 Heldräkt Temperaturen är lägre och mer homogen. Den kroppsstress personen utsätts för är mycket lägre.

  Vår lösning: Ger skydd mot kemikaliestänk och partiklar

  Har en speciellt utformad ryggpanel som ger exceptionell andningsförmåga och komfort för användaren

  Drar fördel av en kombination av material med mycket låg luddavgivning

  Användningsområden: Sprutmålning inom bil- och rymdindustri

  Farmaceutiska industrier

  Tillverkning

  Samhällsservice

  Elektronik

  Jordbruk

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker, måttliga kemikaliestänk och färgstänk/sprayer

  Sida 29

  Tillbehör

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • A40

  1

  2

  3

  4

  5

  3

  5

  4

  2

  1

  !

  25

  Beskrivning Storlek / Varunr S M L XL XXL XXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering Typ

  A40 Heldräkt 97900 97910 97920 97930 97940 97950 25 × KAT III 5 och 6

  EN 1073-2:2002Skydd mot radioaktiv dammkontaminering

  EN 13034:2005Typ 6

  Begränsat stänkskydd

  CE 0120 EN 1149-1:1995Antistatisk

  EN ISO 13982-1:2004

  Typ 5Partikelskydd

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.2 - Ger inget skydd mot radioaktiv strålning.

  KLEENGUARD* HeldräktA40 Heldräkt med skydd mot vätskor och partiklarTyp 5/6

  UPPGRADERAD - ny design för bättre passform. Tumfästen förhindrar att armskydd glider upp och ger ett ökat handledsskydd

  Starka tredubbla sömmar skyddar mot rivning

  Huva designad för användning av andningsskydd och rörelsefrihet

  Långt blixtlås gör dräkten lätt att ta på och av

  Material med mycket låg luddavgivning, filmlaminat och invändiga sömmar minskar luddnivån avsevärt

  Filmlaminat ger en enastående barriär mot ett brett spektrum av kemikalier

  Partikelskydd, håller ute > 99 % av fibrer större än 1 mikron

  Antistatiskt material enligt EN 1149-1 för kritiska områden

  Silikonfri, idealisk vid sprutmålning

  Godkänd enligt EN 1073-2 avseende skydd mot radioaktivt stoft2

  Komprimerad förpackning med automatisk dispensering minskar förvaringsutrymmet

  Förslutna plastpåsar för låg kontamineringsrisk

  Högpresterande material för skyddskläderYttre skikt – filmbeläggning ger en avvisande yta mot stänk och spray av många vätskor och torra partiklar.

  Inre skikt – "spunbond"-polypropylen som liknar tyg, men ändå är starkt och har hög nötningshållfasthet.

  Vår lösning: Ger den bästa skyddsnivån i Kimberly-Clarks sortiment av Typ

  5/6

  Är tillverkad av ett överlägset högpresterande filmlaminerat material som ger exceptionell hållbarhet, styrka och skydd

  Har en superlåg luddavgivning, vilket minimerar korskontaminering

  Ger skydd mot kemikaliestänk och partiklar

  Användningsområden: Sprutmålning inom bil- och rymdindustri

  Farmaceutiska industrier

  Tillverkning

  Samhällsservice

  Elektronik

  Jordbruk

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker, måttliga kemikaliestänk och färgstänk/sprayer

  Kemisk information

  Se sidan 44 Sida 29

  Tillbehör

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • A45A25+

  1

  2

  3

  2

  1

  3

  !

  26

  Beskrivning Storlek / Varunr S M L XL XXL XXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering Typ

  A25+ Heldräkt 89770 89780 89790 89800 89810 89820 25 × KAT III 5 och 6

  EN 13034:2005Typ 6

  Begränsat stänkskydd

  CE 0120 EN ISO 13982-1:2004

  Typ 5Partikelskydd

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.2 - Patentsökt.3 - Ger inget skydd mot radioaktiv strålning.4 - Användarstudier utförda av ett oberoende organ i november 2008.

  KLEENGUARD* HeldräktA25+ Skyddsdräkt med stretchpanelerTyp 5/6

  EN 1149-1:1995Antistatisk

  Visste du att?

  90 % av användarna föredrar KLEENGUARD* A25+ Heldräkt med skydd mot vätskor och partiklar för dess rörelsefrihet framför Tyvek® Classic.4

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker, lätta kemikaliestänk och färgstänk/sprayer

  Kemisk information

  Se sidan 44

  Tillbehör

  Sida 29

  Vår lösning: Har en unik produktdesign och materialteknologi som rör sig

  med användaren på ett ergonomiskt sätt

  Ger ökad användarkomfort genom överlägsen rörelsefrihet

  Motverkar utmattning och värmepåfrestning.

  Användningsområden: Allmänt underhåll

  Allmän pulverhantering

  Underhåll av maskiner och fordon

  Byggnadssektor

  Grått, elastiskt filmlaminat är strategiskt placerat för att ge bättre rörelsefrihet2

  Andningsbart, vitt SMS-material minskar risken för värmepåfrestning

  Längre armar för bättre passform med handskar

  Innovativ design för extra användarkomfort

  Antistatiskt material enligt EN 1149-1 för kritiska områden

  Skyddskläder för allmän användning, lämplig för hantering av vätskor, pulver, allmän tillverkning och underhåll

  Både vitt SMS-material och grått, elastiskt filmlaminat säkerställer resistens mot 99 % av partiklar större än 1 mikron (I.O.M. Aloxite-test) och vattenbaserade vätskor

  Långt blixtlås gör dräkten lätt att ta av och på och ger bättre täckning av haka och nacke

  Silikonfri

  Godkänd enligt EN 1073-2 avseende skydd mot radioaktivt stoft3

  Reducerad förpackning minskar avfall. Liten kompakt storlek gör den idealisk för varuautomater

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • A20+

  1

  2

  3

  2

  1

  3

  3

  !

  27

  Beskrivning Storlek / Varunr S M L XL XXL XXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering Typ

  A20+ Heldräkt 95150 95160 95170 95180 95190 95200 25 × KAT III 5 och 6

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.2 - Ger inget skydd mot radioaktiv strålning.

  KLEENGUARD* HeldräktA20+ Heldräkt som ger skydd mot partiklarTyp 5/6

  SMS-material med hög prestandaYttre skikt – "spunbond"-polypropylen som liknar tyg, men ändå är starkt och har hög nötningshållfasthet.

  Mellanskikt – avancerat mikrofibernät som filtrerar bort många vattenbaserade vätskor och torra partiklar.

  EN 1073-2:2002Skydd mot radioaktiv dammkontaminering

  EN 13034:2005Typ 6

  Begränsat stänkskydd

  CE 0120 EN 1149-1:1995Antistatisk

  EN ISO 13982-1:2004

  Typ 5Partikelskydd

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker, lätta kemikaliestänk och färgstänk/sprayer

  Tillbehör

  Sida 29

  Vår lösning: Ger skydd mot partiklar, fibrer och kemikaliestänk

  Användningsområden: Pulverhantering

  Allmänt underhåll

  Byggnadssektor

  Lokalvård

  UPPGRADERAD - ny design för bättre passform. Tumfästen förhindrar att armskydd glider upp och ger ett ökat handledsskydd

  Tredubbla sömmar skyddar mot rivning

  Specialdesignad kropp, huva och midja för komfort och säkerhet

  Antistatisk enligt EN 1149-1 för kritiska områden

  Hållbart SMS-material håller ute 99 % av partiklar större än 1 mikron (I.O.M. Aloxite-test)

  Andningsbart material minskar risken för värmepåfrestning

  Silikonfria för kritiska områden

  Godkänd enligt EN 1073-2 avseende skydd mot radioaktivt stoft2

  Reducerad förpackning minskar avfall. Liten och kompakt storlek är idealisk för varuautomater

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • 2

  1

  A10

  1

  1

  2

  1

  2

  !

  28

  Beskrivning Storlek / Varunr S M L XL XXL XXXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering

  A10 Heldräkt för lättare arbetsuppgifter

  95630 95640 95650 95660 95670 9568050 ×

  KAT I

  A10 Besöksrock för lättare arbetsuppgifter – 40102 40103 40104 40105 4010650 ×

  KAT I

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  KLEENGUARD* HeldräktA10 Heldräkt och besöksrock för lättare arbetsuppgifter

  Resår i manschetter, anklar och midja ger bättre passning och säkerhet för användaren

  Starka trippelsydda skyddssömmar skyddar mot rivning

  Tåligt "spunbound"-material skyddar användarens kläder

  Material som andas minskar risken för värmestress

  Bekväm kroppsdesign ger rörelsefrihet

  Silikonfri

  Material av "spunbond" polypropylen

  Designad för att skydda besökarens kläder mot kontaminering

  CE Enkel

  CE Enkel

  A10 Heldräkt för lättare arbetsuppgifter

  A10 Besöksrock för lättare arbetsuppgifter

  Våra lösningar: Ger skydd vid lättare arbetsuppgifter

  Användnings-områden:

  Kontorsstädning

  Godshantering

  Lättare arbetsuppgifter

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker

  Sida 29

  Tillbehör

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • !

  29

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Beskrivning Storlek / Varunr Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering

  A40 Tillbehör – Kort förkläde 44481 100 × KAT I

  A40 Tillbehör – Armskydd 98730 200 × KAT I

  A40 Tillbehör – Galosch 98700 200 × KAT I

  A40 Tillbehör – Hög galosch 98800 100 × KAT I

  Beskrivning Storlek / Varunr Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering

  A10 Tillbehör - Galosch + sula 8272 200 × KAT I

  A10 Tillbehör - Galosch xL + sula 8273 200 × KAT I

  Beskrivning Storlek / Varunr Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering

  A10 Tillbehör – Hårnät 82600 1000 × KAT I

  Beskrivning M/L XL/XXL Färg Innehåll per kartong PPE-klassificering

  A40 Tillbehör – Galosch med Sula 98710 98720 200 × KAT I

  A40 Tillbehör – Hög galosch med Sula 98810 98820 100 × KAT I

  KLEENGUARD* SkyddskläderA40/10 Tillbehör

  Tillverkad med samma antistatiska material som vår A40 Heldräkt

  KAT I-produkter

  Tillverkad med samma antistatiska material som vår A40 Heldräkt - med hållbar sula

  Tillverkad med samma antistatiska material som vår A50 Heldräkt

  A40 Tillbehör

  A40 Galosch med sula

  A10 Galosch med sula

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot luftburna risker

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  30

  JACKSON SAFETY* Skyddsglasögon och ansiktsskydd

  Fakta:

  Uppskattningsvis inträffar 1 000 ögonskador dagligen på arbetsplatser

  Över 90 % av alla ögonskador kan förhindras om lämpligt ögonskydd används1

  Våra lösningar:Vårt sortiment av ögon- och ansiktsskydd uppfyller dina krav på att förbättra dina medarbetares efterlevnad och samtidigt skydda din arbetsstyrka, med förbättrad säkerhet och lönsamhet vid din arbetsplats

  Fördelar för dig:Hälsa och säkerhet - Skalmar med glidstopp minskar risken för glidning och ökar användarens säkerhet samtidigt som en imavvisande beläggning ökar användarens sikt

  Produktivitet - Produkt med lätt och bekväm design, vilket gör att den kan bäras under ett helt skift med minimal påfrestning för användaren

  Lönsamhet - Slagtålighet, hållbarhet och represistenta beläggningar bidrar till att optimera glasögonens livslängd

  1 - www.osha.europa.eu

 • 31

  Linsbeskrivning JACKSON SAFETY* Sortiment av skyddsglasögon

  V60Nemesis Rx

  V50Calico

  V40HellRaiser

  V30NemesisRepresistent

  V30Nemesis

  V30Nemesis VL

  V20Purity

  V10Unispec

  V10Element

  Klar lins – Högsta optiska klarhet för att släppa igenom maximal mängd av synligt ljus. Idealisk för användning inomhus.

  Mörk lins – För användning utomhus när starkt solljus påfrestar och tröttar ut ögonen

  Gul lins – Med ljussamlande egenskaper som ger bra sikt och god kontrast under svaga ljusförhållanden

  Högpresterande inomhus/utomhuslins – Motverkar bländande ljus

  Speglande lins – Reflekterar och minskar mängden ljus och värme som passerar genom linsen vid arbete utomhus

  IR/UV 3,0 svetslins – Försedd med en EC-certifierad DIN 3-skugga med IR/UV-skydd för svetsrelaterade applikationer

  IR/UV 5,0 svetslins – Försedd med en EC-certifierad DIN 5-skugga med IR/UV-skydd för svetsrelaterade applikationer

  1 - Tillgängliga med följande dioptrier: +1,0, +1,5, +2,0, +2,5, +3,0.AF = Dimavvisande beläggning – Erbjuder den högsta skyddsnivån enligt standard EN 166 N.AM = Imavvisande beläggning – Motverkar kondens på linsen och minskar effekterna av plötsliga förändringar i temperatur eller fuktighetAS = Repavvisande beläggning – Represistent beläggning som ger en hög skyddsnivå mot repor följer standarden EN 166 K

  AF/AS AMAS/AF

  AS/AF

  AS/AFAF/AS

  AF/AS

  AM AM

  (1)

  AM

  JACKSON SAFETY* SkyddsglasögonProduktväljare

  En elegant ny standard för ögonskydd som förbättrar den personliga komforten och säkerheten och garanterar optimal arbetsprestanda.

  ProduktväljareJACKSON SAFETY* Skyddsglasögon

  Alla modeller följer EN 166:1F (2001)

  Modeller för både män och kvinnor

  99,9 % UVA/UVB-skydd enligt EN 166: 2001

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  32

  Produkt +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 +3,0 Innehåll per kartong

  V60 Nemesis Rx 28618 28621 28624 28627 28630 1 × × 6 = 6 par

  Produkt Klar A/M Mörk Inomhus / Utomhus Gul Spegel IR/UV 3,0 IR/UV 5,0 Innehåll per kartong

  V50 Calico 256722,4 256752,4 – 256742,4 – – – 1 × × 12 = 12 par

  V40 HellRaiser 286153 25714 25716 – – – – 1 × × 12 = 12 par

  JACKSON SAFETY* SkyddsglasögonV60 Nemesis Rx, V50 Calico och V40 HellRaiser

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.2 - Med dimavvisande (AF) beläggning3 - Med imavvisande (AM) beläggning4 - Med repavvisande (AM) beläggning

  Våra lösningar: Har en lins av slagtålig polykarbonat som följer den europeiska

  standarden EN 166 1F

  Har en lätt "wrap-around"-design för extra komfort och täckning

  Ger 99,9 % UVA/UVB-skydd

  Bifokal modell med dioptrier för att kompensera för synfel Finns i dioptrier från +1,0 till +3,0

  Upphöjt nässtycke för att avleda svett Varje par inkluderar ett nackband

  EN 166:2001

  V60 SkyddsglasögonNemesis Rx

  Förbättrad version av den populära V50-modellen Skumskydd mot dimma och partiklar ger extra skydd runt linsen Imavvisande linsbeläggning som följer den europeiska standarden EN 166 N

  Repavvisande linsbeläggning som följer den europeiska standarden EN 166 N Löstagbara skalmar och huvudband för enkel konvertering från glasögon till skyddsglasögon

  EN 166:2001

  V50 SkyddsglasögonCalico

  Strömlinjeformad solglasögonmodell Lätt och flexibel design

  EN 166:2001

  V40 SkyddsglasögonHellRaiser

  Användningsområden: Bilindustri

  Transport

  Tillverkning

  Livsmedelsindustri

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot flygande skräp

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • !

  33

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.2 - Med dimavvisande (AF) beläggning3 - Med imavvisande (AM) beläggning4 - Med repavvisande (AM) beläggning

  JACKSON SAFETY* SkyddsglasögonV30 Nemesis, V30 Nemesis VL och V20 Purity

  Våra lösningar: Har en lins av slagtålig polykarbonat som följer den europeiska

  standarden EN 166 1F

  Har en lätt "wrap-around"-design för extra komfort och täckning

  Ger 99,9 % UVA/UVB-skydd

  Produkt Klar A/M Mörk Inomhus / Utomhus Gul Spegel IR/UV 3,0 IR/UV 5,0 Innehåll per kartong

  V30 NemesisRepresistent

  256793257202,4

  –257402,4

  25685 25673257302,4

  25688 25692 25694 1 × × 12 = 12 par

  V30 Nemesis VL 257013 25704 25697 – – – – 1 × × 12 = 12 par

  V20 Purity 256543 25652 25656 – – – – 1 × × 12 = 12 par

  Den populäraste produkten - snygg, sportig modell Represistens och imavvisning finns i 3 linstyper Mjuka skalmar för extra komfort Varje par inkluderar ett nackband

  EN 166:2001

  V30 SkyddsglasögonNemesis

  Ramfri design i lättviktsmaterial Design utan ögonbrynsskena förbättrar sikten uppåt och runt omkring Kompakt profil som även passar mindre ansikten

  Skalmar med glidstopp förhindrar att glasögonen halkar ned Nackband ingår i priset

  EN 166:2001

  V30 SkyddsglasögonNemesis VL

  Ett bra val för lätta, ekonomiska skyddsglasögon "Wrap-around"-lins för bättre ögonskydd Bekväma vadderade skalmar

  EN 166:2001

  V20 SkyddsglasögonPurity

  Användningsområden: Bilindustri

  Transport

  Tillverkning

  Livsmedelsindustri

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot flygande skräp

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  34

  Produkt Klar Mörk Inomhus / Utomhus Spegel IR/UV 3,0 IR/UV 5,0 Innehåll per kartong

  V10 Unispec 25646 – – – 25647 25648 1 × × 50 = 50 par

  V10 Element 25642 – 25644 25645 – – 1 × × 12 = 12 par

  Beskrivning Varunr Lins Innehåll per kartong

  F20 Ansiktsmask av polykarbonat28650 Klar, utan band 12 × = 1 kartong

  J-Maxx Ögonbrynsskydd 28640 Ej tillämpligt 10 × = 1 kartong

  JACKSON SAFETY* Ansiktsskydd V10 Unispec och V10 Element

  Våra lösningar: Erbjuder slagskydd

  Är modulära – ögonbrynsskyddet kan återanvändas med flera ansiktsmasker och bör beställas separat (F20)

  JACKSON SAFETY* Ansiktsskydd F20 Ansiktsmask och ögonbrynsskydd

  Prisvärt "wrap-around"-skydd med en polykarbonatlins i ett stycke och obelagd ram

  Passar över de flesta vanliga glasögon

  EN 166:2001

  V10 SkyddsglasögonUnispec

  Lätt och populär modell med ett tilltalande pris Universell näsbrygga för komfort

  EN 166:2001

  V10 SkyddsglasögonElement

  Fullt ansiktsskydd mot partiklar och gnistor Följer EN 166, nivå B, för skydd mot slag med medelhög energi (120 m/s)

  Ger skydd runt pannan och håller ansiktsmasken på plats Justerbart huvudband för att passa användaren Spärranordning på sidan för anpassning enligt användarens önskemål

  AnsiktsmaskF20 Polykarbonat

  ÖgonbrynsskyddJ-Maxx

  Följer EN 166, nivå 2, för intermittent användning

  Lättanvänt frigöringssystem för snabb avtagning

  Användningsområden: En mångfald industrier

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot flygande skräp

  Sidoskärmar ger extra skydd

  Helt dielektriska

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • !

  35

  JACKSON SAFETY* Hörselskydd

  Fakta:

  16 % av alla vuxna européer, dvs. över 71 miljoner människor, lider av en hörselnedsättning över 25 dB1

  De årliga kostnaderna för samhället är 2 200 € för en lindrig hörselnedsättning, 6 600 € för en måttlig hörselnedsättning och 11 000 € för en svår hörselnedsättning eller total dövhet1

  Våra lösningar:Våra lösningar uppfyller dina behov genom att säkerställa komfort, skydd, hygien, effektivitet och produktivitet, och reducerar därigenom spill och hjälper dig att skapa en Exceptionell Arbetsplats.

  Fördelar för dig:

  Hälsa och säkerhet - Mjukt skum och unik design förbättrar användarens komfort, vilket främjar efterlevnad och skyddar din arbetsstyrka

  Produktivitet - Med fokus på komfort minskas tiden som dina medarbetare ägnar åt att ta på och ta av obekväma hörselskydd

  Lönsamhet - Överlägsen design reducerar antalet tillfällen när våra hörselskydd behöver bytas ut

  1 - www.hear-it.org

 • 36

  Produktväljare

  Beskrivning SNRAllmän användning

  Komfort Mjukt skum Enkel passningInnovativ design

  ReservdelPåvisas under metalldetektorversion tillgänglig

  JACKSON SAFETY* H50 Öronclips för allmän användning

  23 3 3333 33 33 333 67237 7

  JACKSON SAFETY* H30 Comfortflex Öronproppar för allmän användning

  28 3 333 33 33 33 7 7

  JACKSON SAFETY* H20 Öronproppar

  25 3 33 3 3 3 7 3

  JACKSON SAFETY*H10 Öronproppar för engångsbruk

  31 7 33 3Kräver

  nedrullning 3 7 3

  HörselskyddAnsvaret enligt lag och produktväljare

  Varför är det viktigt med hörselskydd?Långvarig exponering för buller över vissa nivåer orsakar permanenta hörselskador. Hörselceller kan inte repareras eller återbildas.

  När blir det ett problem?Arbetare exponeras för bullernivåer vid olika frekvenser som kan variera beroende på typen av industri och de aktiviteter som utförs. Bullernivåer över 80 dB initierar progressiva hörselskador i takt med att bullerintensiteten och exponeringen ökar.

  Arbetsgivarens ansvarEnligt EU:s lagstiftning om buller måste arbetsgivare tillhandahålla lämpliga hörselskydd när bullernivån överskrider 80 dB(A). Vid 85 dB måste arbetsgivare införa och genomdriva krav på att hörselskydd används. Europeiska standarder kräver att hörselskydd testas för att bestämma SNR (Single Number Rating) för varje produkt. Denna beräknas genom att bullernivån i omgivningen och de önskade slutliga bullernivåerna vid hörselorganet subtraheras.

  Reaflygplan

  SMÄRTGRÄNS

  Fallhammare

  Racerbil

  Tung truck

  Tryckluftsborr

  Livligt verksamt kontor

  I en bil vid 110 km/tim

  Tal

  Vardagsrum

  BibliotekSovrum

  HÖRSELTRÖSKEL

  40-52

  15-19

  5-9

 • !

  37

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.2 - Patentsökt.

  JACKSON SAFETY* HörselskyddH50/H30 Hörselskydd

  Användningsområden: Miljöer med medelhöga bullernivåer

  Dammiga/smutsiga miljöer

  Miljöer som kräver överlägsen effektivitet

  Våra lösningar: Erbjuder hög synlighet för enkel identifiering Är fria från latex, silikon, PVC och ftalater Följer EN 352-2: 2002 Är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001: 2000 Är utformade för att passa både manliga och kvinnliga

  användare

  Användarvänliga: Mjukt skum med unik form för att anpassa sig till örats hörselgång Enkel och hygienisk insättning och urtagning minimerar risken för kontaminering genom direkt handkontakt med skum Separat transportask för varje par Finns både med och utan band Återanvändbara, bidrar till att reducera användningskostnad och ökar effektivitet och produktivitet

  Patenterad Clip On-design:

  Utformade för enkel insättning och urtagning Utformade för långvarig komfort för användaren Lätta clips som sitter säkert på plats Utformade för att inte påverka andra PPE-produkter Utformade för användning med JACKSON SAFETY* H50 Utbytesproppar

  H50 Hörselskydd för allmän användningÖronclips

  SNR 23

  Användarvänliga: Flexibelt handtag och en mjuk exteriör samarbetar för att ge användaren bättre komfort Enkel och hygienisk insättning och urtagning, vilket minimerar hand-till-skum-kontaminering Varje par komplett med separat transportask Återanvändbara, bidrar till att reducera användningskostnaden

  Unik avsmalnande design2:

  Snabb och bekväm passform Eliminerar behovet att rulla ned skummet för god passform Ger ett omedelbart skydd vid korrekt insättning – användaren behöver inte vänta på att skummet skall expandera

  H30 HörselskyddFlexibla öronproppar

  SNR 28

  System med utbytesproppar för användning med JACKSON SAFETY* H50 Hörselskydd Ett clips kan hålla till många utbytesproppar Slitsat envägssystem förhindrar passningsfel

  H50 Hörselskydd för allmän användningUtbytesproppar

  Återanvändbara, bidrar till att reducera användningskostnaden

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot bullerrisker

  Beskrivning Varunr Innehåll per kartong EN-märkning

  H50 Öronclips, utan band 67235 8 × × 10 par/kartong = 80 par/kartong EN 352-2, SNR 23

  H50 Öronclips, med band 67236 8 × × 10 par/kartong = 80 par/kartong EN 352-2, SNR 23

  H50 Utbytesproppar 67237 4 × × 50 par/kartong = 200 par/kartong Ej tillämplig (gäller endast vid användning med 67235/6)

  H30 Öronproppar, utan band 67227 4 × × 50 par/kartong = 200 par/kartong EN 352-2, SNR 28

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  38

  Våra lösningar: Är fria från latex, silikon och ftalater

  Är tillgängliga i dispenserlåda för väggmontering

  Följer EN 352-2: 2002

  Är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001: 2000

  Beskrivning Varunr Innehåll per kartong EN-märkning

  H20 Återanvändbara öronproppar, utan band

  67220 4 × × 100 par/kartong = 400 par/kartong EN 352-2, SNR 25

  H20 Återanvändbara öronproppar, med band

  67221 4 × × 100 par/kartong = 400 par/kartong EN 352-2, SNR 25

  H20 Påvisbara under metalldetektor, med band

  13822 4 × × 100 par/kartong = 400 par/kartong EN 352-2, SNR 27

  H10 Öronproppar för engångsbruk, utan band

  67210 8 × × 200 par/kartong = 1600 par/kartong EN 352-2, SNR 31

  H10 Öronproppar för engångsbruk, med band

  67212 8 × × 100 par/kartong = 800 par/kartong EN 352-2, SNR 31

  H10 Påvisbara under metalldetektor, med band

  13821 8 × × 100 par/kartong = 800 par/kartong EN 352-2, SNR 34

  H10 Bulkförpackning av öronproppar för engångsbruk - Orange / Utan band

  25708 4 × × 500 par/påse = 2000 par/påse EN 352-2, SNR 31

  H10 Dispenser för öronproppar för engångsbruk, Svart / Universell

  257091 x dispenser = 1 kartong

  JACKSON SAFETY* HörselskyddH20/H10 Hörselskydd

  Användningsområden: Industrier som kräver överlägsen hygien, effektivitet och produktivitet (H20)

  Miljöer med medelhöga bullernivåer (H20)

  Miljöer med höga bullernivåer (H10)

  Livsmedelsindustri (H10 och H20 påvisbara med metalldetektor)

  Hög synlighet för enkel identifiering Varje par komplett med förslutbar påse Finns både med och utan band Finns även i en version som kan påvisas under metalldetektor, med band

  H20 HörselskyddÅteranvändbara öronproppar

  SNR 25

  SNR 31

  SNR 27 MD

  SNR 34 MD

  Mjuk design för att säkerställa komfort och konformitet Specifik design som ger en enklare hantering Varje par är individuellt förpackade i förslutbara påsar för att maximera produktivitet och effektivitet Idealiska för miljöer med låga till medelhöga bullernivåer

  Mjukt, nedrullningsbart skum för enkel insättning Hög synlighet för enkel identifiering Varje par separat förpackade Finns både med och utan band

  H10 HörselskyddÖronproppar för engångsbruk

  Finns även i en version som kan påvisas under metalldetektor, med band Längre och mjukare för att underlätta korrekt insättning Idealisk expansionstid Idealiska för miljöer med höga bullernivåer

  Med H10 skumöronproppar utan band för engångsbruk 500 par (eller 1000 öronproppar) förpackade i en plastpåse

  H10 Öronpropp för engångsbrukBulkförpackning

  Redo för väggmontage eller bordsplacering Enkel att öppna för snabb påfyllning Klar glob indikerar när det är dags för påfyllning

  H10 Öronpropp för engångsbrukDispenser

  Monteringsmall och fästdon medföljer Instruktioner sitter på framsidan för att främja korrekt insättning av produkten

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot bullerrisker

  För mer information, var god besök www.kcprofessional.net/se

 • !

  39

  JACKSON SAFETY* Andningsskydd

  39

  Fakta:

  22 % av arbetare rapporterar att de inandas ångor i arbetet under minst en fjärdedel av arbetstiden1

  Farliga ämnen bidrar i hög grad till att över 7 miljoner människor drabbas av yrkesrelaterade sjukdomar1

  Vår lösning:Våra andningsskydd är utformade för maximal komfort och andningsförmåga för att minimera effekten på användarens prestationsförmåga

  Fördelar för dig:Hälsa och säkerhet - Formbara näsförseglingar förhindrar läckage och skyddar din arbetsstyrka

  Produktivitet - Bekväma huvudband gör att användare kan bära andningsskydd under en längre tidsperiod och slipper ägna tid och ansträngningar åt att byta ut dem

  Lönsamhet - Dolomittestning säkerställer beprövad filtreringsförmåga över tiden, vilket innebär att andningsskydden håller längre och besparar dig pengar

  1 - www.osha.europa.eu

 • !

  40

  Beskrivning Varunr Färgkodning Innehåll per kartong PPE-klassificering EN-märkning

  R30 FFP3 RD Andningsskydd med ventil 6298010 × × 15 = 150

  KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

  R20 FFP2 NR Andningsskydd med aktivt kol - med ventil

  6297010 × × 15 = 150

  KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

  JACKSON SAFETY* AndningsskyddR30/R20 Vikta andningsskydd

  R30 FFP3 RD AndningsskyddMed ventil

  R20 FFP2 NR Andningsskydd med aktivt kolMed ventil

  1 - Se sidan 48 för mer information om avfall och risker.

  Reducerar inventarie- och förflyttningsrelaterat slöseri1

  Ger skydd mot damm, dimmor och ångor

  Skyddar mot: Fint damm

  Vatten- och oljebaserade dimmor

  Organiska ångor

  Ett kolskikt reducerar obehagliga lukter till en nivå under WEL (Workplace Exposure Level) Utandningsventil – bättre komfort genom minskning av värme och fukt Gul färgkodning gör det lätt att särskilja de olika prestandanivåerna (FFP2)

  Skyddar mot: Fint damm

  Vatten- och oljebaserade dimmor

  Metallångor

  Frätande ämnen

  Lösningsmedel

  Godkänt dolomittest – bevisad filtreringsförmåga över tiden Utandningsventil – bättre komfort genom minskning av värme och fukt Godkänt F120 mg belastningstest – följer nuvarande bestämmelser – hög filtreringsprestanda även när filtermedierna utsätts för kraftig partikelbelastning Extra mjukt innerfoder – extra komfort Lätt att dispensera – inget damm tränger in i lådan Röd färgkodning gör det lätt att särskilja de olika prestandanivåerna (FFP3) Kan återanvändas efter arbetspasset (R)

  Våra lösningar: Har en formbar försegling över näsan, tillverkad av

  vattenavvisande material – bättre försegling för att förhindra läckage och reducera imbildning på skyddsglasögon

  Erbjuder utmärkt andnings- och filtreringsförmåga

  Har justerbara och latexfria huvudband för en bekväm och säker passform

  Är latexfria: Kan bidra till att förhindra allergiska reaktioner

  Är elektrostatiskt laddade och har ett mekaniskt filter

  Är individuellt förpackade för bättre hygien

  Är CE-märkta enligt EN 149: 2001 + A1: 2009

  Användningsområden: Livsmedelsindustri

  Tillverkning

  Samhällsservice

  För tekniska frågor, vänligen kontakta INFOFAX på [email protected]

 • !

  41

  JACKSON SAFETY* AndningsskyddR20/R10 Vikta andningsskydd

  Beskrivning Varunr F