PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA arus yang mengalir dalam litar siri adalah sama di mana-mana . bahagian litar IV ammeter perlu disambung secara siri. A I, II dan III B I

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA arus yang mengalir dalam litar siri adalah sama di mana-mana ....

 • SULIT 76/1 76/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Ogos 2008 1 jam 30 minit

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2008

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  KEMAHIRAN TEKNIKAL

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soa/an ini mengandungi 60 soa/an.

  2. Jawab semua soa/an.

  3. Setiap soa/an diikuti o/eh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soa/an pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 29 halaman bercetak [ Lihat sebelah ]

  76/1 (KHB 1) SULIT

  j2k

 • SULfT 2 76/1

  1 Apakah kegunaan gandin getah?

  A Membenam kepala paku

  B Membentuk kepingan keluli lembut.

  C Mengetuk kepala pahat supaya tidak rosak

  o Membentuk dan mengetuk kepingan logam lembut.

  2 Apakah fungsi 'Jadual Tuqas di dalam bengkel?

  A Membekalkan maklumat kepada semua ahli

  B Memupuk sikap tanggungjawab dan bekerjasama

  C Memastikan semua ahli dapat bertugas mengikut giliran

  o Memastikan semua ahli dapat mengamalkan nilai murni

  3 Apakah langkah pertama dalam proses mereka bentuk?

  A Membuat perbincangan

  B Mengenal pasti masalah

  C Mengumpul data

  o Mencari bahan

  4 Ketua di dalam sebuah bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu ialah

  A AJK

  B Guru

  C Formen

  0 Penolong formen

  5 Pilih pasangan yang betul mengenai bahan dan pengikat ?

  BAHAN PENGIKAT

  A Aluminium Paku

  B Perspek Ribet

  C PVC Simen pelarut

  0 Keluli lembut Skru benam sendiri

  76 SULfT

  j2k

 • 76/1SULIT 3

  6 Antara berikut, yang manakah betul untuk pengiraan kos pengeluaran ?

  A Kos bahan + kos upah + kos belian

  S Kos bahan + kos upah + kos overhed

  C Kos bahan + kos overhed - kos upah

  o Kos bahan + kos upah - kos overhed

  7 Semua yang berikut ialah ciri - ciri keluli lembut kecuali

  A Tidak berkarat

  S Soleh dikimpal

  C Mudah dibengkok

  o Terdapat dalam bentuk bar

  8 Apakah kegunaan gunting besi?

  A Mengerat logam

  S Membelah logam

  C Memotong perspek

  o Memotong kepingan logam

  9 Rajah 1 menunjukkan sebatang skru kepala benam.

  Q

  s

  Rajah 1

  Sahagian manakah

  A P S Q

  C R

  o S

  yang menentukan saiz skru itu ?

  76 SULIT

  j2k

 • SULIT 4 76/1

  10 Apakah yang terjadi kepada bilah gergaji besi yang tidak tegang semasa

  aktiviti menggergaji dilakukan?

  A Bilah gergaji mungkin patah.

  B Bilah gergaji menjadi tumpul.

  C Bilah gergaji memotong perlahan.

  D Bilah gergaji tidak akan bergerak.

  11 Antara berikut yang manakah kelebihan aluminium?

  A Tidak mudah tergores

  B Kukuh dan tahan lama

  C Permukaan yang berkilat

  D Ringan dan mudah dibentuk

  12 Pateri 60/40 bermaksud nisbah campurannya terdiri daripada

  A 60% besi dan 40% timah

  B 60% timah dan 40% besi

  C 40% timah dan 60% plumbum

  D 60% timah dan 40% plumbum

  13 Rajah 2 menunjukkan sebuah transistor.

  C B E

  Rajah 2

  Kaki yang berlabel C ialah kaki

  A Pemungut

  B Pemancar

  Tapak

  o Get

  76 SULIT

  C

  j2k

 • SULfT 5 76/1

  14 Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membengkok kaki

  komponen elektronik?

  A Playar muncung tirus

  B Playar gabung

  C Pemotong sisi

  o Penjalur wayar

  15 Apakah unit asas bagi kapasitor?

  A Ohm

  B Farad

  C Watt

  o Volt

  16 Rajah 3 menunjukkan litar bersepadu I.C NE555

  Rajah 3

  Bahagian yang bertanda X ialah.....

  A Pin

  B Notch

  C Perumah

  o Cip silikon

  17 Rajah 4 yang berikut adalah keratan rentas mikrofon. Bahagian manakah

  yang dikenal sebagai transduser?

  ~ ABC D

  Rajah 4

  76 SULfT

  j2k

 • SULIT 6 76/1

  18 Rajah 5 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

  Rajah 5

  Antara yang berikut yang manakah simbol bagi komponen terse but ?

  -if II

  IVIII

  A I, II dan III

  B 1I,II1daniV

  C I, II dan IV

  D I, III dan IV

  SULIT 76

  j2k

 • SULIT 7 76/1

  19 Jadual 1 menunjukkan pasangan komponen elektronik, simbol dan

  fungsinya.

  Komponen Simbol Fungsi

  P Diod isyarat

  I;----c+- Penunjuk dalam peralatan

  elektronik

  Q Diod zener --tf-Sebagai penstabil

  Voltan dalam litar bekalan

  kuasa

  R Diod kuasa ---t>+-Menukar arus ulang alik

  (AC) kepada arus terus

  (DC)

  S Diod

  pemancar

  cahaya

  ij"

  ---@---Mengesan gelombang

  isyarat

  Jadual 1

  Pasangan manakah yang benar ?

  A P dan Q

  B Q dan S

  C Q dan R

  D S sahaja.

  SULIT 76

  j2k

 • SULIT 8 76/1

  20 Rajah 6 menunjukkan binaan geganti.

  x

  Rajah 6

  Apakah nama bahagian yang bertanda X?

  A Plat sentuh

  B Teras besi

  C Armatur

  o Gegelung

  SULIT 76

  j2k

 • SULIT 9 76/1

  21 Rajah 7 menunjukkan sebuah projek elektronik.

  Rajah 7

  Antara berikut manakah menunjukkan litar skema yang betul bagi projek elektronik itu ?

  B A

  c

  ..., _!

  o

  76 SULIT

  j2k

 • SULIT 10 76/1

  22 Gred pensil yang sesuai digunakan untuk menghitamkan lukisan yang telah

  disiapkan ialah

  A 2H

  B 2B

  C H

  D HB

  23 Apakah tujuan utama garisan dimensi?

  A Bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek

  B Merupakan garisan asas bagi memulakan lakaran

  C Untuk menunjukkan ukuran sebenar sesuatu objek

  o Digunakan bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek

  24 PVC lebih digemari atas sebab-sebab berikut kecuali

  A Tidak tahan haba

  B Mudah dipotong

  C Lebih murah

  D Ringan

  76 SULIT

  j2k

 • SULIT 11 76/1

  25 Rajah 8 menunjukkan air sedang mengalir masuk ke dalam tangki simbah.

  Y~--t-

  Rajah 8

  Apakah yang akan berlaku jika bahagian yang berlabel Y bocor?

  A Air terus memenuhi sehingga melimpah keluar dari tangki simbah

  B Air terus berhenti mengalir masuk ke dalam tangki simbah

  C Air terus memenuhi sebahaqian daripada tangki simbah

  o Air terus memenuhi tangki simbah dengan sempurna

  26 Antara pernyataan yang berikut, manakah tidak benar tentang voltmeter?

  A Voltmeter AT. digunakan untuk menyukat voltan arus terus sahaja

  B Voltmeter AU. boleh digunakan untuk menyukat voltan bateri.

  C Voltmeter AT. mesti disambung mengikut kekutubannya

  o Unit sukatan dalam voltmeter ialah volt

  76 SULIT

  j2k

 • SULIT 12 76/1

  27 Jadual 2 menunjukkan bacaan meter kWj serta takrif yang ditetapkan.

  Bacaan bulan lepas = 28345 Bacaan bulan semasa = 28794 Kadar200un~pertama = 0.218 seunit Kadar unit seterusnya = 0.258 seunit

  Jadual 2

  Hitungkan jumlah bayaran yang dikenakan.

  A RM 107.84

  B RM 97.88

  C RM 115.84

  D RM 133.64

  28 Antara berikut manakah merupakan fungsi utama sebuah motor DC?

  A Menukar tenaga elektrik ke tenaga mekanikal

  B Menukar tenaga mekanikal ke tenaga elektrik

  C Menukar tenaga haba ke tenaga elektrik

  D Menukar tenaga elektrik ke tenaga haba

  76 SULIT

  j2k

 • 76/1 SULIT 13

  29 Rajah 9 menunjukkan keratan sel kering. +

  1/

  ~4i--- ,1/

  Rajah 9

  Bahan kimia bertanda 1/ pada Rajah 9 di atas ialah

  A Campuran asid sulfurik cair dan karbon

  B Campuran asid sulfurik cair dan mangan dioksida

  C Campuran ammonium klorida dan asid sulfurik cair

  D Campuran ammonium klorida dan mangan dioksida

  30 Rajah 10 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.

  x

  Raiah 10

  Apakah fungsi X ?

  A Mengalirkan arus ke punca bumi

  B Melaraskan suhu yang dikehendaki

  C Melindungi litar dan perkakas elektrik

  D Menghubungkan tamatan neutral kepada punca bekalan

  SUIfT 76

  j2k

 • SULIT 14 76/1

  31 Rajah 11 menunjukkan pena ujian sedang digunakan.

  Rajah 11

  Apakah tUjuannya?

  A Mengesan haba yang terkumpul

  B Mengesan kebocoran arus elektrik

  C Menguji aras air mendidih

  D Menyukat voltan elektrik

  32 Bahagian utama motor DC adalah seperti berikut kecuali

  A Aci dan gear

  B Rangka utama

  C Magnet kekal dan gegelung angker

  D Berus karbon dan penukartertib

  33 Bahagian manakah pada motor DC yang berperanan sebagai elektromagnet

  apabila arus mengalir melaluinya ?

  A pemegun

  B berus karbon

  C penukartertib

  D gegelung angker

  76 SULIT

  j2k

 • SULIT 15 76/1

  34 Rajah 12 menunjukan litar elektrik

  150

  400

  350

  Rajah 12

  Kirakan jumlah rintangan untuk litar dalam Rajah 12

  A 15 ohm

  B 50 ohm

  C 75 ohm

  o 90 ohm

  35 Antara berikut, meter elektrik yang manakah boleh digunakan untuk

  menyukat voltan?

  I Ammeter

  II Voltmeter

  1/1 Ohmmeter

  IV Meter pelbagai

  A I dan II

  B I dan III

  C 1/ dan IV

  o I