2
PENGURUS MASJID AL-QADRI DESA BONE BARU KECAMATAN BANGGAI UTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT Banggai, …. …………………… 2014 Kepada Yth, Bapak/Ibu/Sdr (i) …………………… di – Tempat Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga sampai saat ini alhamdulillah semua dalam keadaan sehat wal afiat untuk memasuki bulan ramadhan 1435 H / 2014 M. Lanjut dari pada itu, kami dari pengurus masjid Al-Qadri Bone baru mengedarkan permintaan sumbangan kepada kaum muslimin dan muslimah selama bulan suci ramadhan yang berbentuk Zakat Mal, Infaq, Shadaqah demi untuk kelanjutan pembangunan masjid Al-Qadri Bone baru. Adapun sumbangan yang bapak/ibu berikan, kami pengurus tidak dapat mambalasnya, maka kami serahkan kepada Allah SWT yang membalasnya sesuai dengan keikhlasannya, Amin. PENGURUS MASJID AL-QADRI BONE BARU KETUA SEKRETARIS SYAHRIL Dg. MASENGE H A M S U N PERMOHONAN Nama Penyumbang : ....................................... Alamat : ....................................... Bentuk : ....................................... Rp. ............... Bone Baru, …………………………….. 2014 TTD Penyumbang

Permohonan Sumbangan Mesjid Al-qadri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Surat

Citation preview

Page 1: Permohonan Sumbangan Mesjid Al-qadri

PENGURUS MASJID AL-QADRIDESA BONE BARU KECAMATAN BANGGAI UTARA

KABUPATEN BANGGAI LAUT

Banggai, …. …………………… 2014

Kepada Yth,Bapak/Ibu/Sdr (i) ……………………di – Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan

karunia dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga sampai saat ini alhamdulillah semua dalam keadaan sehat wal afiat untuk memasuki bulan ramadhan 1435 H / 2014 M.

Lanjut dari pada itu, kami dari pengurus masjid Al-Qadri Bone baru mengedarkan permintaan sumbangan kepada kaum muslimin dan muslimah selama bulan suci ramadhan yang berbentuk Zakat Mal, Infaq, Shadaqah demi untuk kelanjutan pembangunan masjid Al-Qadri Bone baru.

Adapun sumbangan yang bapak/ibu berikan, kami pengurus tidak dapat mambalasnya, maka kami serahkan kepada Allah SWT yang membalasnya sesuai dengan keikhlasannya,Amin.

PENGURUS MASJID AL-QADRI BONE BARU

KETUA SEKRETARIS

SYAHRIL Dg. MASENGE H A M S U N

PERMOHONAN

Nama Penyumbang : ..........................................................................

Alamat : ..........................................................................

Bentuk : ..........................................................................

Rp. ............................. Bone Baru, …………………………….. 2014

TTDPenyumbang

(………………………………………..….)

Terima kasih atas sumbangannya