of 32 /32
Programul naţional de cursuri de instruire şi pregătire profesională anul 2019 ASOCIAŢIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA – ROLAB lansează în cadrul Programului naţional de cursuri de instruire şi pregătire profesională pe anul 2019, următoarele cursuri : Nr. crt . Denumire curs Cod curs Durat a (zile ) Continut tematic Perioada de desfasura re Taxa de participar e 1 ) lei/pers, fara TVA Cursuri generale 1 ASOCIAŢIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA – ROLAB

Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz...

Page 1: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

Programul naţional de cursuri de instruire şi pregătire profesională anul 2019

ASOCIAŢIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA – ROLAB lansează în cadrul Programului naţional de cursuri de instruire şi pregătire profesională pe anul 2019, următoarele cursuri :

Nr. crt.

Denumire curs Codcurs

Durata(zile) Continut tematic Perioada de

desfasurare

Taxa de participare 1)lei/pers, fara TVA

Cursuri generale

1

Managementul laboratoarelor de etalonări si incercări

(in conformitate cu SR EN ISO/IEC 17025: 2018)

Lector: dr.ing. Dragos Boiciuc CG01 2

1.        Cerinte noi in noua versiune a standardului SR EN ISO/IEC 17025: 2018 “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”2.        Cele mai importante modificari ale SR EN ISO/IEC 17025:20183.        Familiarizarea cu cerintele standardului SR EN ISO/IEC 170254.        Elaborarea documentatiei Sistemului de management5.        Elaborarea procedurilor documentate6.        Actiuni pentru abordarea riscurilor si oportunitatilor7.        Cerintele standardului privind trasabilitateametrologica si capabilitatea de masurare8.        Cerintele standardului privind utilizarea testelor de competenţă.

21 - 22februarie

9 – 10 mai

10-11 iunie 

si10 – 11

octombrie

900 lei/pers

1

ASOCIAŢIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA – ROLAB

Page 2: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

2

Formare de auditori interni ai sistemelor de management pentru laboratoare in conformitate cu cerintele: SR EN ISO 19011 : 2018 si SR EN ISO/CEI 17025: 2018.

CG02 3

1. Concepte generale ;2. Principiile acreditarii laboratoarelor ; 3. Analiza standardului SR EN ISO/CEI 17025 :2018 ; 4. Teoria auditului (etapele auditului, documentele de audit, responsabilitati, tipuri de neconformitati, tehnici de auditare, atitudini si comportament în timpul auditului etc., standardul SR EN ISO 19011) ; Componenta echipei de audit ; Pregatirea auditului intern ; 5. Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referential) ;6. Elaborarea planului de audit ;7. Desfasurarea auditului; interviu, colectarea observatiilor, notelor în timpul auditului; detectarea si punerea în evidenta a neconformitatilor ; 8. Clasificarea neconformitatilor în majore - minore ;9. Reunirea echipei de audit ; 10. Aducerea la cunostinta auditatului a rezultatelor auditului ; 11. Încheierea auditului ;12. Redactarea raportului de audit ; 13. Difuzarea raportului de audit ; 14. Simulare audit.

17-19 aprilie05-07 iunie

16-18 octombrie

900 lei/persoana

3

Formare de auditori interni ai sistemelor de management  al calitatii in conformitate cu cerintele: SR EN ISO 19011:2018 si SR EN ISO 9001:2015

Lector: ing. Carmen Elena Diaconu CG03 3

1. Concepte generale 2. Analiza standardului SR EN ISO/CEI 9001 :2015 3. Analiza standardului SR EN ISO 190114. Teoria auditului (etapele auditului, documentele de audit,

responsabilitati, tipuri de neconformitati, tehnici de auditare, atitudini si comportament în timpul auditului etc., Componenta echipei de audit ; Pregatirea auditului intern 

5. Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referential) 6. Elaborarea planului de audit 7. Desfasurarea auditului; interviu, colectarea observatiilor,

notelor în timpul auditului; detectarea si punerea în evidenta a neconformitatilor 

8. Desfasurarea auditului; interviu, colectarea observatiilor, notelor în timpul auditului; detectarea si punerea în evidenta a neconformitatilor 

9. Aducerea la cunostinta auditatului a rezultatelor auditului 10. Încheierea auditului 11. Redactarea raportului de audit si difuzarea lui12. Simulare audit

27 – 29 mai

900 lei/persoana

2

Page 3: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

4

Formare de auditori interni ai sistemelor de management  pentru siguranta alimentelor in conformitate cu cerintele: SR EN ISO 19011:2018 si SR EN ISO 22000:2018

Lector: ing. Carmen Elena Diaconu

CG04 3

13. Concepte generale 14. Analiza standardului SR EN ISO/CEI 22000 :2018 15. Analiza standardului SR EN ISO 19011:201816. Teoria auditului (etapele auditului, documentele de audit,

responsabilitati, tipuri de neconformitati, tehnici de auditare, atitudini si comportament în timpul auditului etc., Componenta echipei de audit ; Pregatirea auditului intern 

17. Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referential) 18. Elaborarea planului de audit 19. Desfasurarea auditului; interviu, colectarea observatiilor,

notelor în timpul auditului; detectarea si punerea în evidenta a neconformitatilor 

20. Desfasurarea auditului; interviu, colectarea observatiilor, notelor în timpul auditului; detectarea si punerea în evidenta a neconformitatilor 

21. Aducerea la cunostinta auditatului a rezultatelor auditului 22. Încheierea auditului 23. Redactarea raportului de audit si difuzarea lui24. Simulare audit

11 – 13 septembrie

900 lei/ persoana

5

Cerinţe generale pentru dezvoltarea şi realizarea schemelor de încercări de competenţă pentru evaluarea performanţelor laboratoarelor de încercări sau etalonari

Lector: dr.ing. Dragos BoiciucCG05 2

1. Definiţii şi comentarii asupra standardului SR EN ISO/CEI 17043 : 2010 – „Cerinţe generale pentru încercările de competenţă”,2. Politica RENAR privind participarea laboratoarelor la comparatiile interlaboratoare,3. Comparaţii intre standardul SR EN ISO/CEI 17043: 2010 si standardul SR EN ISO/CEI 17025: 2018,4. Tipuri de scheme de încercări de competenţă,5. Proiectarea schemelor de încercări de competenţă,6. Analiza datelor şi evaluarea rezultatelor schemei de încercări de competenţă,7. Metode statistice pentru prelucrarea rezultatelor încercărilor de competenţă,8. Aplicatii practice privind prelucrarea datelor incercarilor de competenta. Comentarii asupra rezultatelor incercarilor,9. Politica RENAR privind cerinţele de trasabilitate metrologică

21 - 22 martiesi

03 – 04 octombrie

900 lei/pers

3

Page 4: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

6

Incertitudinea de masurare

Lector: dr.ing. Dragos BoiciucCG06 2

1. Introducere; 2. Erori si incertitudini de masure;3. Surse posibile de incertitudine de masurare;4. Evaluare de tip A a incertitudinii de măsurare;5. Evaluare de tip B a incertitudinii de măsurare;6. Bugetul incertitudinii de masurare;7. Cerintele standardului ISO 17025:2018 privind incertitudinea de

masurare8. Incertitudinea de masurare in metrologia legala;9. Trasabilitate metrologica, capabiliate de masurare si de

transmitere a unitatilor de masura;

16 – 17 mai 900 lei/pers

7

Determinarea intervalelor de etalonare a mijloacelor de masurareTrasabilitatea rezultatelor masurarilorLectori: dr.ing. Sandu Ion dr.ing. Boiciuc Dragos

CG07 1,5

1. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor; 2. Capabilitati de masurare (CMC) 3. Politica ILAC privind trasabilitatea. Politica RENAR P-05:2013

privind trasabilitatea;4. Factorii care influenteaza stabilirea intervalelor de etalonare;5. Modalitatile de stabilire a intervalelor de etalonare;6. Corelarea dintre increderea in stabilirea intervalelor de

etalonare si costurile etalonarilor;7. Aplicabilitatea metodelor utilizate in stabilirea intervalelor

30 – 31 mai 800 lei/pers

8

Formare de auditori interni ai sistemelor de management pentru laboratoare in conformitate cu cerintele: SR EN ISO 19011 : 2018 si SR EN ISO/CEI 15189: 2013.

CG08 3

1. Concepte generale ;2. Principiile acreditarii laboratoarelor ; 3. Analiza standardului SR EN ISO/CEI 15189 :2013 ; 4. Teoria auditului (etapele auditului, documentele de audit, responsabilitati, tipuri de neconformitati, tehnici de auditare, atitudini si comportament în timpul auditului etc., standardul SR EN ISO 19011) ; Componenta echipei de audit ; Pregatirea auditului intern ; 5. Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referential) ;6. Elaborarea planului de audit ;7. Desfasurarea auditului; interviu, colectarea observatiilor, notelor în timpul auditului; detectarea si punerea în evidenta a neconformitatilor ; 8. Clasificarea neconformitatilor în majore - minore ;9. Reunirea echipei de audit ; 10. Aducerea la cunostinta auditatului a rezultatelor auditului ; 11. Încheierea auditului ;12. Redactarea raportului de audit ; 13. Difuzarea raportului de audit ; 14. Simulare audit.

8-10 mai 900 lei/pers

4

Page 5: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

Marimi dimensionale

9

Metode şi proceduri pentru evaluarea incertitudinilor de măsurare la etalonarea măsurilor de lungime şi a măsurilor de unghi plan

Lector: dr.ing. Alexandru DUŢĂ

MD01 2

1. Procesul de măsurare;2. Măsuri etalon de lungime. Metode de etalonare;3. Măsuri etalon de unghi plan. Metode de etalonare;4. Conditii de mediu,5. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea măsurilor terminale de lungime;6. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea măsurilor gradate de lungime;7. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea măsurilor de unghi plan;8. Raportarea rezultatelor9. Aplicaţii practice.

23 – 24 maisi

07 – 08 noiembrie

1.000 lei/pers

10

Metode de etalonare a aparatelor pentru măsurarea mărimilor dimensionale. Evaluarea incertitudinii de măsurare

Lector: dr.ing. Alexandru DUŢĂ

MD02 2

1. Termeni şi definiţii;2. Aparate etalon din domeniul mărimilor dimensionale;3. Metode de etalonare utilizate la etalonarea aparatelor pentru măsurarea mărimilor dimensionale;4. Analiza mărimilor de intrare care pot influenţa rezultatele la etalonarea aparatelor pentru măsurarea mărimilor dimensionale.;5. Valori de intrare obtinute prin masurare;5. Bugete de incertitudine - exemple ; 6. Aplicaţii practice pentru evaluarea incertitudinilor de măsurare.

21 - 22 martiesi

03 – 04 octombrie

1.000 lei/pers

11 Etalonarea aparatelor de masurat ecartamentul si suprainaltarea sinelor de cale ferata si a bancurilor de verificare a acestor aparateLector:dr. ing. Elena Dugheanu

MD03 2 1.    Descriere2.    Clasificare3.    Măsurand4.    Cerinţe tehnice şi metrologice5.    Condiţii de măsurare6.    Etaloane utilizate7.    Metoda de măsurare8.    Incertitudinea extinsă

22 - 23 aprilie 900 lei/pers

12

Metode de etalonare a sonometrelor. Evaluarea incertitudinii de etalonare

Lector: dr. Laura Tugulan

MD04 1,5

1. Principiu şi metode de măsurare2. Factori de influenţă a măsurării3. Evaluarea incertitudinii de măsurare4. Raportarea si evaluarea rezultatelor 5. Aplicaţii practice

25 - 26 februarie 800 lei/pers

5

Page 6: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

Marimi Mecanice

13 Etalonarea / verificarea măsurilor de masă având clasele de exactitate E2, F1, F2, M1. Evaluarea incertitidinilor de măsurare

Lectori: dr.ing. George Popa Sterică Baicu

MM01 2 1. Condiţii tehnice.2. Condiții de mediu3. Condiţii metrologice.4. Alegerea greutăţilor etalon şi a balanţelor etalon.5. Metoda de etalonare/verificare.6. Surse de incertitudine, evaloarea incertitudinii.7. Raportarea rezultatelor.8. Aplicaţii practice.

18 – 19 iunie 1.000 lei/pers

14 Determinarea caracteristicilor metrologice ale comparatoarelor de masă / balanţelor etalon, utilizate în transmiterea unităţii de masă.

Lectori: dr.ing. George Popa Sterică Baicu

MM02 2 1. Condiţii de amplasare2. Condiţii tehnice3. Condiții metrologice 4. Metode de determinare a caracteristicilor metrologice ale comparatoarelor de masă / balanţelor etalon5. Surse de incertitudine, evaloarea incertitudinii.6. Raportarea rezultatelor.7. Aplicaţii practice.

06 - 07 mai 1.000 lei/pers

15 Verificarea aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată de exactitate medie (balanţe electronice utilizate în cadrul tranzacţiilor comerciale)Lectori: dr.ing. George Popa Sterică Baicu

MM03 2 1. Condiţii tehnice.2. Condiţii metrologice.3. Greutăţi etalon utilizate.4. Metoda de verificare.5. Raportarea rezultatelor.6. Aplicaţii practice.

20 - 21 iunie

900 lei/pers

16 Etalonarea aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată (ACFN) mecanice

Lectori: dr.ing. George Popa Sterică Baicu

MM04 2 1. Condiţii tehnice.2. Condiţii metrologice.3. Alegerea greutăţilor etalon şi a sarcinilor suplimentare pentru determinarea erorii. 4. Metode de etalonare pentru ACFN:

- cu echilibrare neautomată (balante compuse, balanțe romane),- cu echilibrare semiautomată (balanțe semiautomate, cu scară

gradată și ac indicator, sau cu scară proiectată, etc.5. Surse de incertitudine, estimarea incertitudinii.6. Raportarea rezultatelor.7. Aplicaţii practice

18 - 19 iulie 900 lei/pers

6

Page 7: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

17 Etalonarea balanţelor electronice semi-microanalitice şi microanalitice, în conformitate cu ghidul de etalonare EURAMET cg18, v.4.0.Lectori: dr.ing. George Popa ing. Valerică Totu

MM05 2 1. Condiţii tehnice.2. Condiţii metrologice.3. Alegerea greutăţilor etalon.4. Metoda de etalonare5. Aplicarea corecţiilor legate de forţa ascensională a aerului6. Surse de incertitudini, estimarea incertitudinii.7. Raportarea rezultatelor.8. Exemple practice

04 – 05 noiembrie

900 lei/pers

18 Etalonarea aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată (bascule pod electronice), în conformitate cu ghidul de etalonare EURAMET cg18, v.4.0.Lectori: dr.ing. George Popa

ing. Valerică Totu

MM06 2 1. Condiţii tehnice.2. Condiţii metrologice.3. Alegerea greutăţilor etalon si a sarcinilor de substitutie.4. Metoda de etalonare 5. Surse de incertitudini, estimarea incertitudinii.6. Raportarea rezultatelor.7. Exemple practice

04 - 05 iulie 900 lei/pers

19

Stabilirea limitei minime a unui aparat de cântărit cu funcţionare neautomată utilizat în laboratoarele farmaceutice în concordanţă cu:- ghidul EURAMET cg-18, v. 4.0. şi- cerinţele din “Capitolul 41 USP” (United States Pharmacopeia)

Lector: dr.ing. Adriana Valcu

MM07 2

1. Generalităţi privind metoda de etalonare a unui ACFN.2. Surse de incertitudine.3. Analiza rezultatelor continute intr-un certificat de etalonare emis pentru ACFN.4. Stabilirea limitei minime a unui ACFN in conformitate cu ghidul Euramet. 5 .Ce reprezintă  USP, respectiv cap.41?6. Necesitatea şi importanţa implementării noii versiuni a cap.41 USP. 7. Determinarea repetabilităţii şi a exactităţii indicaţiilor în vederea stabilirii domeniului de operare al unui ACFN.8. Interpretarea rezultatelor.9. Raportarea rezultatelor şi întocmirea unui  certificat USP.10. Aplicaţii practice.

10 - 11 octombrie 1.000 lei/pers

7

Page 8: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

20

Verificări intermediare în domeniul măsurării masei (greutăți și ACFN).

Lector: dr.ing. Adriana ValcuMM08

1.Verificări intermediare în domeniul etalonării/verificării greutăților2. Verificări intermediare în domeniul ACFN pentru: -laboratoare acreditate pentru etalonarea ACFN a) Metoda de testare a ACFN cu diverse limite maxime b) Surse de incertitudine, estimarea incertitudinii

- laboratoare medicale/farmaceutice acreditate: a) verificarea intermediară nu se face la un interval constant de

timp b) balanța este verificată zilnic cu aceeași greutate etalon (utilizând diagrama de control sau „bias-ul”)

c) verificarea intermediară în conformitate cu documentul “1251 Weighing on Analytical Balance” USP Cap. 35.

3. Aplicaţii practice

6-7 iunie 900 lei

21

Determinarea erorii de indicaţie si incertitudinea asociată  la etalonarea  aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată (ACFN) electronice cu limita maxima:- pana la 1000 kg (când se utilizează greutăţi etalon)- peste 1000 kg (când se utilizează sarcini de substituţie) Lectori: dr.ing. Adriana Vâlcu

ing. Valerică Totu

MM09 2

1. Condiţii tehnice.2. Condiţii metrologice.3. Alegerea greutăţilor etalon si a sarcinilor de substitutie.4. Metoda de etalonare pentru ACFN cu diverse rezolutii si limite maxime de cantarire, cu una sau mai multe diviziuni pe intreg domeniul de cantarire,  în conformitate cu ghidul EURAMET cg-18, v. 4.0/2015 5. Surse de incertitudine, estimarea incertitudinii extinse, determinarea factorului de acoperire.6. Raportarea rezultatelor in certificatul de etalonare.7. Aplicaţii practice

15-16 aprilie 1000 lei/pers

22

Etalonarea manometrelor cu element elastic, cu afisare analogica sau digitalaEvaluarea incertitudinii de măsurare.

Lectori: dr. ing. Ion SANDU dr.ing. Drgos BOICIUC dr. ing. Ionut ROSU

MM10 3

1. Cerinţe generale pentru dezvoltarea şi realizarea schemelor de încercări de competenţă pentru evaluarea performanţelor laboratoarelor de încercări sau etalonari2. Trasabilitate metrologica, capabiliate de mesurare si de transmitere a unitatilor de masura3. Tipuri de aparate, caracteristici tehnice si metrologice principale4. Stabilirea metodei de etalonare5. Alegerea etaloanelor6. Stabilirea periodicitatii de etalonare7. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor8. Estimarea incertitudinii de etalonare9. Prezentarea rezultatelor masurarii10. Exemple. Aplicatii practice in laborator

10 - 12 aprilie 1.000 lei/pers

8

Page 9: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

23

Verificarea metrologica a rezervoarelor de stocare pentru lichide. Calibrarea volumetrica. Lector: ing Ildico Dragoi

MM11 2

1. Clasificare

2. Termeni, definitii

3. Calibrarea, factori de influenta

4. Raportarea rezultatelor

5. Calibrarea volumetrica, exemplu de calcul

25 – 26 februarie 900 lei/pers

24

Etalonarea traductoarelor de presiune cu semnal de iesire unificat (4 ... 20) mA. Evaluarea incertitudinii de măsurare.

Lectori: dr. ing. Ion SANDU dr. ing. Ionut ROSU

MM12 2

1. Tipuri de aparate, caracteristici tehnice si metrologice principale2. Stabilirea metodei de etalonare3. Alegerea etaloanelor4. Stabilirea periodicitatii de etalonare5. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor6. Estimarea incertitudinii de etalonare7. Prezentarea rezultatelor masurarii8. Exemple. Aplicatii practice

23 - 24maisi

17 – 18 octombrie

900 lei/pers

25

Verificarea metrologica a contoarelor de apa

Lector: dr.ing. Narcis Udrea MM13 2

1. Metode de măsurare;2. Instalaţii pentru verificarea contoarelor de apa;3. Erori de măsurare; 4. Cerinţe generale pentru participarea la scheme de încercări de competenţă pentru evaluarea performanţelor laboratoarelor de verificari contoare de apa;5. Aplicatii practice privind prelucrarea datelor incercarilor de competenta. 6. Comentarii asupra rezultatelor incercarilor,

12 – 13 septembrie 900 lei/pers

26

Etalonarea baloanelor, pipetelor, cilindrilor si biuretelor. Evaluarea incertitudinii  la determinarea volumului prin metoda gravimetrica, conform ghidului EURAMET cg 19;

Lector: ing. Gabriela State

MM14 2

1.        Principiu şi metoda de măsurare

2.        Factori de influenţă a măsurării

3.        Evaluarea incertitudinii de măsurare

4.        Raportarea rezultatelor conform SR 17025 şi EA – 4/02

27–  28 mai si

30  – 31 octombrie

900 lei/pers

9

Page 10: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

Marimi Electrice

27

Etalonarea voltmetrelor si ampermetrelor de curent continuu si alternativ. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lectori: ing. Liliana Cirneanu ing. Mihaela Ispas

ME01 2

1. Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;4. Unităţi de măsură;5. Erori de măsurare;6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;8. Intocmirea certificatului de etalonare;9. Aplicatii practice.

22 - 23 aprilie 1.000 lei/pers

28

Etalonarea rezistoarelor de valoare unica. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lectori: ing. Liliana Cirneanu fiz. Marciana Siminonescu

ME02 2

1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;4. Unităţi de măsură;5. Erori de măsurare;6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;8. Intocmirea certificatului de etalonare;9. Aplicatii practice.

04 –05 iulie 900 lei/pers

29

Etalonarea rezistoarelor in decade si a puntilor de curent continuu. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lectori: ing. Liliana Cirneanu fiz. Marciana Siminonescu

ME03 2

1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;4. Unităţi de măsură;5. Erori de măsurare;6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;8. Intocmirea certificatului de etalonare;9. Aplicatii practice.

06 – 07 iunie 900 lei/pers

10

Page 11: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

30

Etalonarea multimetrelor digitale de curent continuu si curent alternativ. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lectori: ing. Liliana Cirneanu fiz. Marciana Siminonescu

ME04 2

1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;4. Unităţi de măsură;5. Erori de măsurare;6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;8. Intocmirea certificatului de etalonare;9. Aplicatii practice.

27 – 28 iunie 1.000 lei/pers

31

Metode de determinare a erorilor de măsurare pentru contoarele de energie electrică activă şi reactivă. Evaluarea incertitudinii de măsurare asociate.

Lector: ing Doru Flamanzeanu

ME05 3

1. Metode de măsurare;2. Instalaţii pentru verificarea contoarelor de energie electrică;3. Erori de măsurare; 4. Estimarea incertitudinii de tip A;5. Erori sistematice, corecţii, distribuţii de probabilitate; 6. Estimarea incertitudinilor standard parţiale de tip B;7. Întocmirea bugetului de incertitudine;

8. Exemple practice.

22 – 24 mai 1.100 lei/pers

32

Etalonarea calibratoarelor de curent continuu si curent alternativ. Evaluarea incertitudinii de masurare

Lector: ing. Liliana Cirneanu fiz. Marciana Siminonescu

ME06 2

1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;4. Unităţi de măsură;5. Erori de măsurare;6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;8. Intocmirea certificatului de etalonare;9. Aplicatii practice.

24 – 25 octombrie 1.000 lei/pers

11

Page 12: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

33

Etalonarea megohmmetrelor analogice si digitale. Evaluarea incertitudinii de masurare

Lectori: fiz. Marciana Siminonescu Beatrice Rusescu ME07 2

1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;4. Unităţi de măsură;5. Erori de măsurare;6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;8. Intocmirea certificatului de etalonare;9. Aplicatii practice.

20 ÷ 21 mai 900 lei/pers

34

Etalonarea aparatelor de masurat rezistenta electrica de dispersie a prizelor de pamant analogice si digitale. Evaluarea incertitudinii de masurare

Lectori: ing. Liliana Cirneanu Viorica Oana

ME08 2

1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;4. Unităţi de măsură;5. Erori de măsurare;6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;8. Intocmirea certificatului de etalonare;9. Aplicatii practice.

24 ÷ 25 iunie 900 lei/pers

35

Etalonarea megohmmetrelor si a aparatelor de masurat rezistenta electrica de dispersie a prizelor de pamant analogice si digitale. Evaluarea incertitudinii de masurareLectori: ing. Liliana Cirneanu fiz. Marciana Siminonescu

Beatrice Rusescu Viorica Oana

ME09 3

1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;4. Unităţi de măsură;5. Erori de măsurare;6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;8. Intocmirea certificatului de etalonare;9. Aplicatii practice.

29 - 31 mai 1.000 lei/pers

12

Page 13: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

Marimi Termice

36

Metode de etalonare a indicatoarelor si simulatoarelor (calibratoarelor) de temperatura. Evaluarea incertitudinii de etalonare

Lectori: ing. Eugenia Ciocarlan dr.ing. Marius Neagu

MT01 2

1. Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul traductoarelor termoelectrice2. Constructia si utilizarea calibratoarelor de temperatura3. Etalonarea indicatoarelor de temperatura4. Etalonarea simulatoarelor de temperatura5. Evaluarea incertitudinii de masurare a temperaturii cu ajutorul calibratoarelor de temperatura6. Evaluarea incertitudinii de masurare la etalonarea calibratoarelor de temperatura

04 – 05 iulie 1.000 lei/pers

37

Metode de etalonare a termocuplurilor. Evaluarea incertitudinii de etalonare

Lectori: ing. Eugenia Ciocarlan dr.ing. Marius Neagu

MT02 2

- Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul traductoarelor termoelectrice- Constructia si utilizarea termocuplurilor- Etalonarea termocuplurilor prin metoda compararii- Etalonarea termocuplurilor prin metoda punctelor fixe- Evaluarea incertitudinii de masurare a temperaturii cu ajutorul termocuplurilor- Evaluarea incertitudinii de masurare la etalonarea termocuplurilor

23 - 24 mai 900 lei/pers

38

Metode de etalonare a termorezistentelor. Evaluarea incertitudinii de etalonare

Lector: dr.ing. Marius NeaguMT03 2

1. Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul traductoarelor termoelectrice2. Constructia si utilizarea termorezistentelor3. Etalonarea termocuplurilor prin metoda compararii4. Etalonarea termocuplurilor prin metoda pct. fixe5. Evaluarea incertitudinii de masurare a temperaturii cu ajutorul termorezistentelor6. Evaluarea incertitudinii de masurare la etalonarea termorezistentelor

12 - 13 septembrie

900 lei/pers

13

Page 14: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

39

Mijloace de masurare a puterii calorifice. Metode de etalonare.Evaluarea incertitudinii de etalonare

Lectori: dr.ing. Marius Neagu ing. Stratulat Camelia

MT04 3

- Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul calorimetriei de ardere si din domenii conexe- Constructia si utilizarea ansamblurilor si sistemelor calorimetrice utilizate la masurarea puterii calorifice a combustibililor solizi si lichizi. Conditii tehnice si metode de verificare- Constructia si utilizarea bombelor calorimetrice. Conditii tehnice si metode de verificare-Etalonarea ansamblurilor si sistemelor calorimetrice utilizate la masurarea puterii calorifice a combustibililor solizi si lichizi. Evaluarea incertitudinii de masurare asociata factorului calorimetric.- Evaluarea incertitudinii de masurare a puterii calorifice a combustibililor solizi si lichizi.- Constructia si utilizarea ansamblurilor si sistemelor calorimetrice utilizate la masurarea puterii calorifice a gazelor combustibile. Conditii tehnice si metode de verificare- Etalonarea ansamblurilor si sistemelor calorimetrice utilizate la masurarea puterii calorifice a gazelor combustibile.. Evaluarea incertitudinii de masurare asociata factorului calorimetric.- Evaluarea incertitudinii de masurare a puterii calorifice a gazelor combustibile.- Reglementari tehnice in domeniul calorimetriei de ardere

23 – 25 octombrie

1.000 lei/pers

40

Metode de etalonare a incintelor termostatate. Evaluarea incertitudinii de etalonare

Lector: dr.ing. Marius Neagu

MT05

2

1. Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul marimilor termice2. Constructia si utilizarea incintelor termostatate3. Etalonarea incintelor prin metoda compararii4. Evaluarea influentei emisivitatii la etalonarea incintelor termostatate5. Evaluarea influentei incarcarii la etalonarea incintelor termostatate6. Evaluarea influentei autoincalzirii traductoarelor termorezistive la etalonarea incintelor termostatate7. Evaluarea incertitudinii de masurare la etalonarea incintelor termostatate

11 - 12 iulie900 lei/pers

Marimi Fizico-Chimice

14

Page 15: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

41

Validare de metode pentru măsurări fizice şi chimice.

Lector: dr. ing. Mirella Buzoianu

MF01 3

1. Conceptul de validare ;2. Necesitatea validării;3. Tehnici de validare;4. Personalul care trebuie sa le aplice ;5. Materiale(etaloane) de referinţa si validarea acestor; cerintele pentru un material de referinţa; incertitudinea unui material de referinţa;6. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor ;7. Metoda de măsurare;8. Criterii de performanta ;9. Validare metode (protocol de validare ; confirmare parametru) ;10. Raport de validare ;11. Teste satistice utilizate in validare ;12. Aplicaţii dorite de cursant.

21 – 23 mai 1.000 lei/pers

42

Trasabilitatea rezultatelor

masurarilor chimice

(TrainMiC®)

Lector: dr.ing. Steluta Duta

MF04 2

- Trasabilitate rezultatelor masurarilor chimice; concept definitii

- Modalitati de asigurare a trasabilitatii rezultatelor analitice prin etalonarea echipamentelor, utilizarea de MRC-uri, etc.-Studii de caz

- Evaluarea statistica a functiei de etalonare liniara (SR ISO 8466-1:1999) in metodele de masurare instrumentale (UV-VIZ AAS, ICP, etc.)

- Etaloane si Materiale de Referinta Certificate utilizate pentru asigurarea trasabilitatii rezultatelor chimice; Trasabilitate si Incertitudine;

- Modalitati de implementare a politicilor de trasabilitate (P05-Renar, etc.) pentru masurari chimice; rute de trasabilitate, particularitati

- Asigurarea trasabilitatii: ExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent utilizate in laboratoare de incercari chimice (volumetrice, gravimetrice, instrumentale de ex. UV-VIS, AAS, ICP etc.)

16 – 17 sept 1.000 lei/pers

15

Page 16: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

43

Estimarea incertitudinii de masurare in masurarile chimice (TrainMiC®) Lectori: dr.ing. Steluta Duta

dr. Ing. Ecaterina MateiMF05

2 - Incertitudinea de masurare: concept, definitii, particularitati pentru masurari chimice

- Estimarea incertitudinii de masurare-prezentarea etapelor de estimare a incertitudinii in acord cu Ghidul de estimare a incertitudinii (GUM) SR 13434 )

- Notiuni de statistica utilizate la estimarea incertitudinii de masurare

- Estimarea incertitudinii rezultatului unei incercari chimice pe baza modelarii matematice (GUM): definirea modelului matematic, identificarea surselor de incertitudine si cuantificarea lor, buget de incertitudine raportarea rezultatelor

- Estimarea incertitudinii de masurarea pe baza datelor de validare si control intern; aplicatii,, conform ISO 11352:2012

- Evaluarea statistica a functiei de etalonare liniara, conform, SR ISO 8466-1:1999

- Exemple TrainMiC® si Studii de caz: Estimarea incertitudinii de masurare la determinarea unui component chimic prin metode analitice frecvent utilizate in laboratoare de incercari chimice (volumetrice, gravimetrice, instrumentale de ex. UV-VIS, AAS, ICP etc.)

07 - 08 martie 1.000 lei/pers

44

Metode de etalonare a spectrofotometrelor si spectrometrelor automate

Lector: dr.ing. Steluta Duta

MF06 2

1. Mijloace de masurare spectro(foto)metrice–caracteristici constructive si functionale2. Metode de etalonare si mijloace de masurare/materiale de referinta necesare 3. Estimarea incertitudinii de masurare la etalonare4.Trasabilitatea rezultatelor masurarilor spectrofotometrice5. Raportarea rezultatelor

27 – 28 mai 900 lei/pers

16

Page 17: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

45

Asigurarea calitatii datelor analitice. Control intern, Control extern, Validarea procedurilor de masurare (TrainMiC®)

Lectori: dr.ing. Steluta Duta ing. Liliana Cruceru

MF07

2 - Control intern de calitate (TrainMiC®):-Documente de referinta privind validarea procedurilor de masurare; Documente AOAC, ISO 5725-Exactitatea (justetea si fidelitatea) metodelor de masurare - Validarea procedurilor de masurare dezvoltate in un laborator (TrainMiC®): Etapele validarii, criterii de performanta, parametrii ce se valideaza, raportul de validare- Notiuni de statistica utilizate la validarea procedurilor de masurare: Repetabilitatea si reproductibilitatea in cadrul unui laborator si/sau intre mai multe laboratoare - Utilizarea datelor de validare la estimarea incertitudinii de masurare - Prezentarea ISO 11352:2012-Estimarea incertitudinii de masurare pe baza datelor de validare- Rolul si utilizarea Materialelor de Referinta la validarea procedurilor de masurare -Validarea procedurilor de masurare: ExempleTrainMiC® si Studii de caz privind validarea procedurii de masurare frecvent utilizate in laboratoare de incercari chimice (gravimetrice, volumetrice, instrumentale de ex.UV-VIS, AAS, ICP etc.)

10 – 11 iunie 1.000 lei/pers

46

Determinarea conductivităţii electrolitice a soluţiilor apoase şi metode de etalonare a pH-metrelor.Evaluarea incertitudinii de masurare

Lectori: dr.ing. Ioan Cârneanu dr. Ing. George Victor Ionescu

MF083

1. Apa de puritate2. Modul de preparare a soluţiilor etalon de conductivitate3. Estimarea factorilor de influenţă la prepararea unui etalon de

concentraţie4. Tipuri de conductometre şi metode de lucru5. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea

conductometrelor6. Descrierea şi clasificarea pH-metrelor7. Condiţii şi mijloace de etalonare 8. Etalonarea electrică şi etalonarea cu soluţii tampon de pH 9. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea pH-metrelor10. Aplicaţii practice

03 - 05 iunie 1.000 lei/pers

17

Page 18: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

47 Metode de etalonare a densimetrelor din sticla, electronice. Evaluarea incertitudinii de masurareLector: ing. Gabriela Mareş

MF09 2

1. Principiul de funcționare și clasificarea densimetrelor. Tipuri de scară.2. Lichide recomandate corespunzătoare domeniului de lucru3. Metode de etalonare. Corecții de aplicat datorită factorilor de influența pentru etalonarea prin metoda comparării.4. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea densimetrelor din sticla prin metoda comparării.5. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea densimetrelor electronice prin metoda comparării.6. Aplicatii practice.

15 - 16 aprilie 900 lei/pers

48 Metode de etalonare a alcoolmetrelor din sticla, electronice, analizoare de bere. Evaluarea incertitudinii de masurareLector: ing. Gabriela Mareş

MF10 2

1. Principiul de funcționare și clasificarea alcoolmetrelor. Tipuri de scară.2. Lichide recomandate corespunzătoare domeniului de lucru3. Metode de etalonare. Corecții de aplicat datorită factorilor de influența pentru etalonarea prin metoda comparării4. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea alcoolmetrelor din sticla prin metoda comparării.5. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea alcoolmetrelor electronice prin metoda comparării.6. Aplicatii practice.

02 – 03 septembrie

1.000 lei/pers

49 Determinarea umiditatii cerealelorEstimarea si exprimarea incertitudinii de masurareLector: dr. ing. George-Victor Ionescu

MF11

2 1. Determinarea umiditatii cerealelor. Metoda de referinta2. Verificarea umidimetrelor pentru graunte de cereale si seminte oleaginoase3. Estimarea si exprimarea incertitudinii de masurare4. Aplicatii practice

26 - 27 septembrie

800 lei/pers

50

Metode de etalonare a higrometrelor electronice. Evaluarea incertitudinii de etalonare

MF122

5. Principiu şi metode de măsurare6. Factori de influenţă a măsurării7. Evaluarea incertitudinii de măsurare8. Raportarea rezultatelor conform SR 17025 şi EA – 4/025. Aplicaţii practice

23 – 24 septembrie

900 lei/pers

18

Page 19: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

51 Analiza cromatografică a gazelor şi evalurea incertitudinii de măsurare.Lector: dr. ing. Nicuşor IONIŢĂ MF13

3 I. CROMATOGRAFIA DE GAZE1 Principalele componente ale unui sistem cromatografic 1.1 Suportul fazei staţionare, tipuri de suporturi, faza staţionară

lichidă1.2 Coloane cromatografice1.3 Detectoare folosite în cromatografia de gaze2 Gazcromatografe de laborator, consideraţii generale, descriereII EVALUAREA INCERTITUDINII DE MĂSURARE 1 Procesul de măsurare, măsurandul, erori de măsurare2 Incertitudinea de măsurare3 Exemplul de calcul al incertitudinii de măsurare la un set

de măsurări 4 Bugetul de incertitudiniIII. GAZCROMATOGRAFE DE PROCES PENTRU ANALIZA

COMPUSILOR GAZULUI METAN NATURAL1 Priuncipalele gazcromatografe de proces, pentru analiza

compusilor gazului metan natural, existente pe piaţa din Romania, descriere, caracteristici:

- gaz-cromatograful tip SITRANS CV, fabricaţie SIEMENS A.G., Germania

- gaz-cromatograful tip NGC 8200, modelele NGC 8206 şi 8209, fabricaţie ABB TOTALFLOW DIVISION, S.U.A

- gaz-cromatograful ROSEMOUNT ANALYTICAL 700XA (DANALYZER™ 700XA), fabricaţie EMERSON PROCESS MANAGEMENT UK / EMERSON PROCESS MANAGEMENT SUA

- gazcromatograful Modelul HGC 303, fabricaţie YAMATAKE EUROPE NV, BELGIA

IV. EXEMPLU DE CALCUL A INCERTITUDINI DE MĂSURARE

1 Calculul incertitudiini la prepararea soluţiilor etalon 2 Prepararea unei soluţii standard 3 Procedura de validare 4 Raport de validare 5 Raport de incertitudine

15 - 17 iulie 1.000 lei/pers

19

Page 20: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

52

Analizoare de gaze (portabile, staţionare pentru gaze de ardere şi eşapament auto). Evaluarea incertitudinii de măsurare

Lector: dr. ing. Nicuşor Ioniţă

MF14 3

I ANALIZOARE DE LABORATOR ŞI INDUSTRIALE1 Terminologie 2 Unităti de măsură utilizate în domeniul gazanalitic 3 Descriere si clasificare4 Principiile de măsurare ale gazanalizoarelor5 Aparatura specifică analizelor fizico-chimice ale compoziţiilor

amestecurilor de concentraţie de gaze: analizoare în IR, electrochimice, interferometrice, paramagnetice pentru oxigen, pe principiul oxidării catalitice a gazului combustibil (cu pelistor sau termocatalitice), pe principiul conductibilităţii termice a gazelor (catarometrice), analizorul de Ozon (O3), analizorul de dioxid de sulf (SO2), analizorul de oxizi de azot (NOX), analizorul de monoxid de carbon (CO) cu corelaţia filtrelor de gaze, analizorul de hidrocarburi (HC),

6 Analizor pentru măsurarea gazelor de eşapament auto 7 Aparate pentru analiza gazelor de ardere

II EVALUAREA INCERTITUDINI DE MĂSURARE LA ANALIZOARELE DE GAZE

1 Procesul de măsurare, măsurandul, erori de măsurare2 Incertitudinea de măsurare, moduri de evaluare 3 Raportarea incertitudinii de măsurare4 Sumar al procedurii de evaluare şi exprimare a incertitudinii5 Exemplul de calcul al incertitudinii de măsurare la un set de

măsurări efectuate, cu laboratorul mobil din dotarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului a Municipiului Bucureşti

6 Calculul incertitudinii de măsurare la etalonarea analizoarelor de gaze. Etalonarea AGAGE, tip: ULTRAMAT 23, serie: N1-X3-218, producător: SIEMENS AG, Germania.

09 – 11 octombrie

1.000 lei/pers

53

Denumirea cursului: Etalonarea mijloacelor de masurare a punctului de roua al hidrocarburilor.

Lector: dr.ing. Ion Cirneanu

MF15 2

1. Punctul de roua al hidrocarburilor (definitii, notiuni, etc.). 2. Metode de etalonare a mijloacelor de masurare a punctului de roua al hidrocarburilor. 3. Evaluarea incertitudinii de masurare.4. Raportarea rezultatelor si evaluarea rezultatelor.

04 - 05 iulie 800 lei/pers

20

Page 21: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

Forte- duritati

54

Metode şi proceduri pentru etalonarea cheilor şi şurubelniţelor dinamometrice

Lectori:dr.ing Adrian Gherasimov

FD01 3

1. Etaloane şi metode de etalonare in domeniul cheilor si surubelnitelor dinamometrice;2. Evaluarea incertitudinii de măsurare;3. Raportarea rezultatelor etalonarii;4. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor. Scheme de trasabilitate / ierarhizare a mijloacelor de măsurare5. Evaluarea conformităţi produselor in ecest domeniu;6. Aplicaţii practice

07 – 08 octombrie

1.000 lei/pers

55

Metode de etalonare si verificare metrologica a standurilor cu role pentru verificarea sistemului de franare a vehiculelor rutiere.Lector:dr.ing Adrian Gherasimov

FD02 2

1. Tipuri de standuri, descriere, functionare.2. Utilizarea si aplicarea corecta a metodelor de masurare.3. Etaloane si echipamente utilizate la etalonare/verificare4. Proceduri de etalonare/verificare5. Prelucrarea, interpretarea si prezentarea rezultatelor6. Evaluarea incertitudinii de masurare.7. Aspecte legislative conexe.8. Exemple.

09 - 10 mai 1.000 lei/pers

56

Metode de etalonare a sistemelor de indicare a fortei ale masinilor de incercat materiale. Evaluarea incertitudinii de măsurare.

Lectori:dr.ing Adrian Gherasimov

FD03 3

1.Tipuri de masini de incercat materiale, descriere, functionare.2. Utilizarea si aplicarea corecta a metodelor de masurare.  3. Etaloane si echipamente utilizate la etalonare.4. Proceduri de etalonare/verificare.5. Prelucrarea, interpretarea si prezentarea rezultatelor6. Evaluarea incertitudinii de masurare.7. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor. Scheme de trasabilitate / ierarhizare a mijloacelor de măsurare8. Aplicaţii practice.

24 - 25 iunie 1.000 lei/pers

57

Metode de etalonare a aparatelor de măsurare a durităţii metalelor. Evaluarea incertitudinii de măsurare.

Lector: dr. ing. Adrian GHERASIMOV

FD04 2

1. Unităţi de măsură;2. Erori si incertitudini de măsurare;3. Identificarea componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;4. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor5 Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare6. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate metodei folosite;7. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor. Scheme de trasabilitate / ierarhizare a mijloacelor de măsurare;8. Aplicaţii practice.

05 - 06 septembrie

1.000 lei/pers

21

Page 22: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

Timp - Frecvente

58

Etalonarea cronometrelor mecanice si digitale. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lector: ing.Violeta Ciociea

TF 01 2

1. Principiu şi metode de măsurare; 2. Erori de măsurare;3. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini

4. Interpretare, prelucrare şi raportarea rezultatelor; 5. Intocmirea certificatului de etalonare; 6. Aplicatii practice.

6 - 7 mai 800 lei/pers

59

Etalonarea frecventmetrelor si numaratoarelor digitale. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lector: ing.Violeta Ciociea

TF 02 2

1. Principiu şi metode de măsurare; 2. Erori de măsurare;3. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini

4. Interpretare, prelucrare şi raportarea rezultatelor; 5. Intocmirea certificatului de etalonare; 6. Aplicatii practice.

13 - 14 mai 900 lei/pers

60 Etalonarea osciloscoapelor digitale. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lector: ing.Violeta Ciociea

TF 032 1. Principiu şi metode de măsurare;

2. Erori de măsurare;3. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini

4. Interpretare, prelucrare şi raportarea rezultatelor; 5. Intocmirea certificatului de etalonare; 6. Aplicatii practice.

10 - 11 iunie 900 lei/pers

61 Etalonarea generatoarelor de frecventa si a generatoarelor de RF si microunde. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lector: ing.Violeta Ciociea

TF 04 2 1. Principiu şi metode de măsurare; 2. Erori de măsurare;3. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini

4. Interpretare, prelucrare şi raportarea rezultatelor; 5. Intocmirea certificatului de etalonare; 6. Aplicatii practice.

09 - 10 septembrie 900 lei/pers

22

Page 23: Perioada - ROLAB CURSURI de INSTRUIRE ROLAB 20… · Web viewExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice frecvent

62 Etalonarea wattmetrelor de RF. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Lector: ing.Violeta Ciociea

TF 05 2 1. Principiu şi metode de măsurare; 2. Erori de măsurare;3. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini

4. Interpretare, prelucrare şi raportarea rezultatelor; 5. Intocmirea certificatului de etalonare; 6. Aplicatii practice.

07 - 08 octombrie 900 lei/pers

1) Taxa de participare este fara TVA. La aceasta valoare se adauga cota aferenta de TVA, conform reglementarilor in vigoare.Se acordă o reducere de 10% pentru 2 participanti şi 20% pentru 3 sau mai multi participanţi ai aceleiaşi organizaţii.

În costul cursului sunt incluse: suportul de curs, masa de prânz, cafea si certificatul de absolvire a cursului. Programul unei zile de curs este de 8 ore şi include o pauză de prânz de 1 oră şi două pauze de cafea de 30 de minute fiecare. Perioadele de desfasurare a cursurilor pot fi modificate, in functie de nr. de solicitari (de formare a grupelor) si veti fi anuntati in timp util de

modificarile aparute. Pentru propuneri de noi cursuri sau observatii privind tematica cursurilor din prezentul program, va rugam sa ne contactati.

Director stiintific ROLABDr.ing. Dragos BOICIUC

Persoane de contact:

- Carmen Elena DIACONU: - tel: 0752.088.707, e-mail: [email protected]

- Dragos BOICIUC: - tel: 0725.583.617, e-mail: [email protected]

23