Click here to load reader

Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

  • View
    75

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MINGGU 1. Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1). 1.Terdapat 4 peringkat bahasa: Peringkat 1 =Vokalisasi (Bebelan) Peringkat 2 =Holograsa (1 kata) Peringkat 3 =Telegrafik (2 dan 3 kata) Peringkat 4 =Perkembangan ayat-ayat kompleks. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)Peringkatan Pemerolehan
Bahasa (B1)
MINGGU 1
1. Terdapat 4 peringkat bahasa:
Peringkat 1 = Vokalisasi (Bebelan)
Peringkat 3 = Telegrafik (2 dan 3 kata)
Peringkat 4 = Perkembangan ayat-ayat kompleks
BBM5401
Pengulangan bunyi-bunyi ini memberi kualiti bunyi-bunyi yang serupa dengan bahasa.
Peringkat ini berlaku sekitar bayi berumur 10/11 bulan.
Perolehan lingkungan bahasa pertama terdiri daripada peringkat yang berikut:
* Di peringkat awal, bayi menghasilkan bunyi-bunyi bukan bahasa untuk melatih dan mengawal alat artikulasi, dan menyelaraskan dengan pembikinan bunyi-bunyi.
* Di peringkat selanjutnya, bayi dapat kenal pasti bunyi-bunyi suku kata vokal, konsonan vokal dan pola intonasi bahasanya, terutama pola intonasi ayat pernyataan, pertanyaan dan seruan.
BBM5401
Peringkat 1: Vokalisasi (Bebalan)
2. Bunyi-bunyi ini membolehkan bayi melatih dan mengawal alat-alat artikulasinya.
3. Bayi dapat melatih menyelaraskan pernafasannya dengan pembikinan bunyi-bunyi.
Bebalan bisu dan pekak
(bisu dan pekak tidak mengalami peringkat ini)
4. Bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat vokalisasi lanjutan (mirip kepada bahasa).
5. Vokalisasi melibatkan penggunaan bahasa, terutamanya suku kata vokal dan konsonan vokal.
Contohnya: / a /, / u / dan / ma /
BBM5401
Peringkat 2: Holofrasa
1. Bagi kanak-kanak normal kata pertama muncul ketika kanak-kanak berumur 4 bulan dan ada juga muncul sewaktu 18 bulan.
2. Fakta
* Secara purata kanak-kanak menuturkan kata pertama di sekitar 10 bulan.
* Ketidaksamarataan wujud (perkembangan fizikal).
* Penggunaan kata tunggal tanpa sebarang sintak untuk menamakan objek, meminta sesuatu, menegaskan dan melahirkan situasi yang rumit.
BBM5401
Kegunaan Kata Tunggal
Contoh: / mama / (mama) ibu
Contoh: / mama / I want my mama.
/ nana / I want a banana.
3. Kata tunggal boleh juga digunakan untuk menegaskan tindakan (seperti dalam ucapan).
Contoh: ‘Hi’ hendak meninggalkan sesuatu tempat.
4. Kata tunggal juga digunakan untuk melahirkan situasi yang rumit.
Contoh: dalam situasi si ayah meletakkan 1 potongan buah pic ke atas permukaan senduk.
/ pic / + / daddy / + / spoon /
Peringkat 3: Telegrafik (Pertuturan 2/3 kata)
1. Ketika 18 bulan (1 tahun 6 bulan) kanak-kanak menghasilkan pertuturan 2 dan 3 kata.
2. Kanak-kanak pandai menggunakan bahasa untuk:
* meminta sesuatu
* memberikan amaran
3. Kanak-kanak juga melahirakan idea seperti:
* kuantiti (more)
* milik (my)
* attribut @ sifat semula jadi yang ada pada seseorang/benda (red, big)
BBM5401
Beberapa Pertuturan Dua-Tiga Kata dan Tujuan
BBM5401
Permintaan
Amaran
Jawapan kepada soalan
Megah/bangga
Telegrafik
BBM5401
Perkembangan Kata-kata Fungsi dan Infleksi
1. Selepas memperoleh pertuturan 2 dan 3 kata barulah kanak-kanak belajar kata-kata fungsi seperti sendi nama dan kata kerja bantu.
Perkembangan Kata Jamak dan Kata Milik
2. Kata jamak dan kata milik dipelajari sebelum kata ganti diri orang ke-3.
3. Kata jamak dan kata milik membawa lebih banyak makna dan maklumat kepada kanak-kanak itu (termasuk situasi, fizikal, objek-objek yang terdapat di sekitar kanak-kanak).
BBM5401
BBM5401
Penolakan
Jawapan
Perkembangan Masa Sekarang Sebelum Kala Lampau
1. Bagi ayat yang merujuk masa sekarang, kanak-kanak akan mendengar pertuturan yang melibatkan objek, peristiwa, dan situasi.
2. Bagi ayat yang merujuk kala lampau, kanak-kanak mesti mengingat peristiwa persekitaran yang berlaku pada masa lampau.
Contoh: 1. bunyi ‘pernah berkokok’
2. bunyi ‘sedang berkokok’
Peringkat 4 : Perkembangan Ayat-ayat Kompleks
Pertuturan kanak-kanak menjadi lebih panjang.
Sturktur-struktur ayat yang mudah berkembang menjadi ayat-ayat yang kompleks.
Kanak-kanak mula menggunakan ayat-ayat negatif/nafian, soalan-soalan, klausa-klausa relatif dan struktur-struktur yang kompleks.
Mengikut Bellugi dan Klima (1973), ayat nafi atau negatif berkembang dalam tiga masa yang utama, iaitu:
Masa 1, Masa 2, dan Masa 3
BBM5401
Masa 1
Masa 1:
‘No money’; ‘Not a teddy bear’; ‘No play that’;
‘No fall’; ‘No singing song’; ‘No the sun shining’.
Pada Masa 1, penanda negatif (Neg) ‘no’ atau ‘not’ diletakkan di depan sesuatu pertuturan dengan jawapan yang mengiakan (U).
Pertuturan berbentuk negatif + jawapan yang mengiakan (Neg + U).
Kanak-kanak Perancis misalnya, meletakkan ‘non’ atau ‘pas’ sebelum jawapan yang mengiakan kanak-kanak Jepun meletakkan penanda negatif ‘nai’ selepas jawapan yang mengiakan U (U + Neg).
BBM5401
Masa 2:
‘I don’t want it’; ‘I don’t know his name’’
‘We can’t talk’; ‘You can’t dance’; ‘Book say no’;
‘He no bite you’; ‘I no want envelope’;
‘There no squirrels’.
Pada Masa 2, kata bantu ‘do’ muncul secara kombinasi dengan penanda negatif (don’t).
Pertuturan masih belum lancar dan ayat larangan negatif yang tidak sempurna seperti ‘Touch the snow no’ dibentuk.
Ini sama dengan Masa 1 (‘No play that’, ‘No fall’).
BBM5401
Masa 3:
‘Paul can’t have one’; ‘This can’t stick’; ‘I didn’t did it’;
‘You did’nt caught me’; ‘Donna won’t let go’;
‘I am not a doctor’; ‘This not ice-cream’;
‘Paul not tired’; ‘I not hurt thim’;
‘Don’t touch the fish’; ‘Don’t kick my box’.
Kanak-kanak pada masa ini telah mendapat idea bagaimana ‘do’ harus disisipkan dalam ayat:
‘You did’nt caught me’,
‘Don’t touch the fish’,
‘Don’t kick my box’.
dan bila ‘do’ tidak sepatutnya disisipkan dalam ayat
‘I am not a doctor’,
‘Donno won’t let go’.
BBM5401
Kanak-kanak masih melakukan kesilapan-kesilapan tetapi telah mendapat kepercayaan asas bahawa ‘do’ tidak
ditambah apabila ada satu modal (can, will):
This can’t stick,
atau bila ‘be’ ialah kata kerja
(‘I am not a doctor’)
Selepas Masa 3, dalam masa beberapa bulan sahaja kebanyakan masalah penggunaan nafian akan berakhir.
BBM5401
Peta Minda Peringkat Bahasa Pertama
Pemerolehan linguistik bahasa pertama terdiri daripada peringkat yang berikut:
Peringkat 1: Vokalisasi (Bebelan)
Fakta Di peringkat awal, bayi menghasilkan bunyi-bunyi bukan bahasa untuk melatih dan mengawal alat artikulasi, juga menyelaraskan pernafasan dengan pembikinan bunyi-bunyi.
Di peringkat selanjutnya, bayi dapat kenal pasti bunyi-bunyi suku kata vokal, konsonan vokal, dan pola intonasi bahasanya, terutama pola intonasi ayat penyata, pertanyaan, dan seruan.
BBM5401
Peringkat 2: Pertuturan Satu Kata (Holofrasa)
Fakta Purata kanak-kanak menuturkan kata pertama di sekitar umur 10 bukan.
Penggunaan kata tunggal tanpa sebarang sintak untuk menamakan objek, meminta sesuatu, menegaskan tindakan, dan melahirkan situasi yang rumit.
BBM5401
Fakta Purata berlaku di sekitar umur 1 tahun 6 bulan.
Pertuturan digunakan untuk melahirkan idea seperti kuantiti, milik, nafian, lokasi, dan attribut.
Penggunaan kombinasi kata inti yang pendek-pendek terdiri daripada kata nama, kata kerja, dan kata sifat untuk meminta, memberi amaran, menolak, cakap besar, bertanya, menjawab, dan memberitahu.
BBM5401
Peringkat 4: Perkembangan Ayat-Ayat Komplek
Fakta Kanak-kanak mula menggunakan nafian, soalan klausa relatif, dan struktur yang lebih kompleks.
Kanak-kanak memperoleh kata nafi ketika berumur antara 1 tahun 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan.
Ketika berumur 4 atau 5 tahun, kanak- kanak telah dapat menghasilkan struktur ayat yang berguna dalam bahasanya.
Kanak-kanak memperoleh semua struktur bahasa pertamanya sekitar usia 9 atau 10 tahun.
BBM5401