22
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1) MINGGU 1

Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

 • Upload
  zahur

 • View
  116

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MINGGU 1. Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1). 1.Terdapat 4 peringkat bahasa: Peringkat 1 =Vokalisasi (Bebelan) Peringkat 2 =Holograsa (1 kata) Peringkat 3 =Telegrafik (2 dan 3 kata) Peringkat 4 =Perkembangan ayat-ayat kompleks. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

MINGGU 1

Page 2: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

1. Terdapat 4 peringkat bahasa:

Peringkat 1 = Vokalisasi (Bebelan)Peringkat 2 = Holograsa (1 kata)Peringkat 3 = Telegrafik (2 dan 3 kata)Peringkat 4 = Perkembangan ayat-ayat

kompleks

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 3: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Pengulangan bunyi-bunyi ini memberi kualiti bunyi-bunyi yang serupa dengan bahasa.Peringkat ini berlaku sekitar bayi berumur 10/11 bulan.

Perolehan lingkungan bahasa pertama terdiri daripada peringkat yang berikut:

* Di peringkat awal, bayi menghasilkan bunyi-bunyi bukan bahasa untuk melatih dan mengawal alat artikulasi, dan menyelaraskan

dengan pembikinan bunyi-bunyi.* Di peringkat selanjutnya, bayi dapat kenal pasti bunyi-bunyi suku kata vokal, konsonan vokal dan pola intonasi bahasanya,

terutama pola intonasi ayat pernyataan, pertanyaan dan seruan.

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 4: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peringkat 1: Vokalisasi (Bebalan)

1. Kanak-kanak mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dalam mulutnya.2. Bunyi-bunyi ini membolehkan bayi melatih dan mengawal alat-alat artikulasinya.3. Bayi dapat melatih menyelaraskan pernafasannya dengan pembikinan bunyi-

bunyi. Bebalan bisu dan pekak

Vokalisasi lanjutan (vokal dan konsonan)(bisu dan pekak tidak mengalami peringkat ini)

4. Bayi yang pekak tidak meneruskan perkembangan bahasanya ke peringkat vokalisasi lanjutan (mirip kepada bahasa).

5. Vokalisasi melibatkan penggunaan bahasa, terutamanya suku kata vokal dan konsonan vokal.

Contohnya: / a /, / u / dan / ma /

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 5: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peringkat 2: Holofrasa

1. Bagi kanak-kanak normal kata pertama muncul ketika kanak-kanak berumur 4 bulan dan ada juga muncul sewaktu 18 bulan.

2. Fakta* Secara purata kanak-kanak menuturkan kata pertama di sekitar 10 bulan.* Ketidaksamarataan wujud (perkembangan fizikal).* Penggunaan kata tunggal tanpa sebarang sintak untuk

menamakan objek, meminta sesuatu, menegaskan dan melahirkan situasi yang rumit.

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 6: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Kegunaan Kata Tunggal Kata tunggal yang boleh digunakan untuk tujuan yang berlainan.

1. Suku kata boleh digunakan untuk menamakan satu objek. Contoh: / mama / (mama) ibu

/ nana / banana) 2. Kata yang sama boleh digunakan untuk meminta sesuatu.

Contoh: / mama / I want my mama./ nana / I want a banana.

3. Kata tunggal boleh juga digunakan untuk menegaskan tindakan (seperti dalam ucapan).Contoh: ‘Hi’ hendak meninggalkan sesuatu tempat.

4. Kata tunggal juga digunakan untuk melahirkan situasi yang rumit.Contoh: dalam situasi si ayah meletakkan 1 potongan buah pic ke atas

permukaan senduk./ pic / + / daddy / + / spoon /

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 7: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peringkat 3: Telegrafik (Pertuturan 2/3 kata)

1. Ketika 18 bulan (1 tahun 6 bulan) kanak-kanak menghasilkan pertuturan 2 dan 3 kata.

2. Kanak-kanak pandai menggunakan bahasa untuk:

* meminta sesuatu* memberikan amaran* menolak* cakap besar/megah* bertanya* menjawab* memberitahu

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 8: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

3. Kanak-kanak juga melahirakan idea seperti:

* kuantiti (more)* milik (my)* nafian (no sleep)* lokasi (banana table)* attribut @ sifat semula jadi yang ada pada

seseorang/benda (red, big)

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 9: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Beberapa Pertuturan Dua-Tiga Kata dan Tujuan

Pertuturan Kanak-kanak

P = dengan penutur matang

Tujuan

Want cookie I want a cookie Permintaan

More milk I want some more milk Permintaan

My cup This cup is mine Amaran

Mommy chair This chair belongs to Mommy

Amaran

Mommy chair Mommy is sitting on the chair

Jawapan kepada soalan

Big boy I am a big boy Megah/banggaBBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 10: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Telegrafik

Pertuturan

Kanak-kanak

P = dengan penutur matang Tujuan

1. Baju mak Baju itu kepunyaan emak Amaran

2. Budak besar Saya budak besar Megah/bangga

3. Nak mandi Saya hendak mandi Permintan

4. Tak nak tidur Saya tak mahu tidur Penolakan

5. Rumah cantik Rumah itu cantik Pernyataan

6. Bedak wangi Bedak itu wangi Pernyataan

7. Patung Ani Patung itu kepunyaan Ani Amaran

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 11: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Perkembangan Kata-kata Fungsi dan Infleksi

1. Selepas memperoleh pertuturan 2 dan 3 kata barulah kanak-kanak belajar kata-kata fungsi seperti sendi nama dan kata kerja bantu.

Perkembangan Kata Jamak dan Kata Milik

2. Kata jamak dan kata milik dipelajari sebelum kata ganti diri orang ke-3.

3. Kata jamak dan kata milik membawa lebih banyak makna dan maklumat kepada kanak-kanak itu (termasuk situasi, fizikal, objek-objek yang terdapat di sekitar kanak-kanak).

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 12: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Pertuturan

Kanak-kanak

P = dengan penutur matang Tujuan

Red car The car is red Pernyataan

No sleep I don’t want go to sleep Penolakan

Where doll? Where is the doll? Pertanyaan

Paddy bring Daddy will bring pizza Pertanyaan

Give candy Give me some candy Permintaan

Banana table The banana is on the table Jawapan

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 13: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Perkembangan Masa Sekarang Sebelum Kala Lampau

1. Bagi ayat yang merujuk masa sekarang, kanak-kanak akan mendengar pertuturan yang melibatkan objek, peristiwa, dan situasi.

2. Bagi ayat yang merujuk kala lampau, kanak-kanak mesti mengingat peristiwa persekitaran yang berlaku pada masa lampau.

Contoh: 1. bunyi ‘pernah berkokok’ 2. bunyi ‘sedang berkokok’

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 14: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peringkat 4 : Perkembangan Ayat-ayat Kompleks

Pertuturan kanak-kanak menjadi lebih panjang. Sturktur-struktur ayat yang mudah berkembang menjadi ayat-ayat

yang kompleks. Kanak-kanak mula menggunakan ayat-ayat negatif/nafian, soalan-

soalan, klausa-klausa relatif dan struktur-struktur yang kompleks. Mengikut Bellugi dan Klima (1973), ayat nafi atau negatif berkembang

dalam tiga masa yang utama, iaitu:

Masa 1, Masa 2, dan Masa 3

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 15: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Masa 1

Masa 1:‘No money’; ‘Not a teddy bear’; ‘No play that’;‘No fall’; ‘No singing song’; ‘No the sun shining’.

Pada Masa 1, penanda negatif (Neg) ‘no’ atau ‘not’ diletakkan di depan sesuatu pertuturan dengan jawapan yang mengiakan (U).

Pertuturan berbentuk negatif + jawapan yang mengiakan (Neg + U). Kanak-kanak Perancis misalnya, meletakkan ‘non’ atau ‘pas’ sebelum jawapan

yang mengiakan kanak-kanak Jepun meletakkan penanda negatif ‘nai’ selepas jawapan yang mengiakan U (U + Neg).

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 16: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Masa 2:

‘I don’t want it’; ‘I don’t know his name’’‘We can’t talk’; ‘You can’t dance’; ‘Book say no’;‘He no bite you’; ‘I no want envelope’; ‘There no squirrels’.

Pada Masa 2, kata bantu ‘do’ muncul secara kombinasi dengan penanda negatif (don’t). Pertuturan masih belum lancar dan ayat larangan negatif yang tidak sempurna seperti ‘Touch the

snow no’ dibentuk. Ini sama dengan Masa 1 (‘No play that’, ‘No fall’).

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 17: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia Masa 3:

‘Paul can’t have one’; ‘This can’t stick’; ‘I didn’t did it’;‘You did’nt caught me’; ‘Donna won’t let go’;‘I am not a doctor’; ‘This not ice-cream’; ‘Paul not tired’; ‘I not hurt thim’;‘Don’t touch the fish’; ‘Don’t kick my box’.Kanak-kanak pada masa ini telah mendapat idea bagaimana ‘do’ harus disisipkan dalam ayat:

‘You did’nt caught me’,‘Don’t touch the fish’,‘Don’t kick my box’.dan bila ‘do’ tidak sepatutnya disisipkan dalam ayat‘I am not a doctor’,‘Donno won’t let go’.

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 18: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Kanak-kanak masih melakukan kesilapan-kesilapan tetapi telah mendapat kepercayaan asas bahawa ‘do’ tidak ditambah apabila ada satu modal (can, will):

This can’t stick, Donna won’t let go. atau bila ‘be’ ialah kata kerja

(‘I am not a doctor’)

Selepas Masa 3, dalam masa beberapa bulan sahaja kebanyakan masalah penggunaan nafian akan berakhir.

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 19: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peta Minda Peringkat Bahasa Pertama

Pemerolehan linguistik bahasa pertama terdiri daripada peringkat yang berikut:

Peringkat 1: Vokalisasi (Bebelan)

Fakta Di peringkat awal, bayi menghasilkan bunyi-bunyi bukan bahasa untuk melatih dan mengawal alat artikulasi, juga menyelaraskan pernafasan dengan pembikinan bunyi-bunyi.

Di peringkat selanjutnya, bayi dapat kenal pasti bunyi-bunyi suku kata vokal, konsonan vokal, dan pola intonasi bahasanya, terutama pola intonasi ayat penyata, pertanyaan, dan seruan.

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 20: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peringkat 2: Pertuturan Satu Kata (Holofrasa)

Fakta Purata kanak-kanak menuturkan kata pertama di sekitar umur 10 bukan.Penggunaan kata tunggal tanpa sebarang sintak untuk menamakan objek, meminta sesuatu, menegaskan tindakan, dan melahirkan situasi yang rumit.

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 21: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peringkat 3: Pertuturan Dua dan Tiga Kata (Telegrafik)

Fakta Purata berlaku di sekitar umur 1 tahun 6 bulan.Pertuturan digunakan untuk melahirkan idea seperti kuantiti, milik, nafian, lokasi, dan attribut.Penggunaan kombinasi kata inti yang pendek-pendek terdiri daripada kata nama, kata kerja, dan kata sifat untuk meminta, memberi amaran, menolak, cakap besar, bertanya, menjawab, dan memberitahu.

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA

Page 22: Peringkatan Pemerolehan Bahasa (B1)

Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Peringkat 4: Perkembangan Ayat-Ayat Komplek

Fakta Kanak-kanak mula menggunakan nafian, soalan klausa relatif, dan struktur yang lebih kompleks.Kanak-kanak memperoleh kata nafi ketika berumur antara 1 tahun 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan.Ketika berumur 4 atau 5 tahun, kanak-kanak telah dapat menghasilkan struktur ayat yang berguna dalam bahasanya. Kanak-kanak memperoleh semua struktur bahasa pertamanya sekitar usia 9 atau 10 tahun.

BBM5401 PEMEROLEHAN BAHASA