of 48 /48
hr Upute za uporabu i postavljanje Perilica rublja WAN...

Perilica rublja - Matrex.hr

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Perilica rublja - Matrex.hr

untitledPerilica rublja
Odluili ste se za perilicu rublja marke Bosch.
Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste proitali i nauili prednosti Vaše perilice rublja.
Kako bi opravdali visoke standarde marke Bosch, svaka se perilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.
Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, moete dobiti na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili kontaktirajte naše slube za korisnike.
Ukoliko se opisuje upotreba i instalacija razliitih modela, o razlikama e biti istaknuto na odgovarajuim mjestima.
Perilicu rublja pustite u pogon tek nakon itanja ovih uputa i uputa za postavljanje.
Informacije o prikazu
: Upozorenje!
Ova kombinacija simbola i signalnih rijei upuuje na moguu opasnu situaciju. Ako se ne pridravate, moe dovesti do smrti ili ozljeda.
Pozor!
Ova signalna rije upuuje na moguu opasnu situaciju. Ako se ne pridravate, moe dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.
Napomena / savjet
1. 2. 3. / a) b) c)
Koraci su prikazani brojevima ili slovima.
/ -
2
hr
8 Ispravna uporaba. . . . . . . . . . . . .4
( Sigurnosne upute . . . . . . . . . . . .5 Djeca/ljudi/kuni ljubimci . . . . . . . . . . 5 Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 išenje/odravanje . . . . . . . . . . . . . 10
7 Zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . . .11 Ambalaa/stari ureaj. . . . . . . . . . . . 11 Savjeti za štedljivu uporabu . . . . . . . 11
5 Namještanje i prikljuivanje . . .12 Priloeno uz ureaj . . . . . . . . . . . . . . 12 Sigurnosne upute . . . . . . . . . . . . . . . 13 Površina za ugradnju . . . . . . . . . . . . 13 Postavljanje na postolje ili pod s drvenim gredama. . . . . . . . . . . . . . 13 Ugradnja na platformu s ladicom . . . 13 Instalacija ureaja u kuhinju . . . . . . . 13 Skidanje transportnih blokada . . . . . 14 Duljine gibljivih crijeva i kabela . . . . . 15 Dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Odvod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Poravnavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Elektrini prikljuak. . . . . . . . . . . . . . 18 Prije prvog pranja rublja . . . . . . . . . . 18 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
* Upoznavanje s ureajem. . . . . 20 Perilica rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Upravljaka ploa . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zaslon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Z Rublje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Priprema rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sortiranje rublja. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Štirkanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bojanje/izbjeljivanje . . . . . . . . . . . . . 25 Namakanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
C Deterdent . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Ispravan odabir deterdenta . . . . . . . 26
Ušteda energije i deterdenta . . . . . .26
0 Zadane postavke programa . . . 27 Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Brzina centrifugiranja. . . . . . . . . . . . .27 Gotovo za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
\ Dodatne postavke programa . . 28 Speed Eco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Voda+/Ispiranje+ . . . . . . . . . . . . . . . .29 Zaštita od guvanja . . . . . . . . . . . . . .29 Predpranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
1 Rukovanje ureajem . . . . . . . . . 29 Priprema perilice rublja . . . . . . . . . . .29 Ukljuivanje ureaja/ odabir programa . . . . . . . . . . . . . . . .29 Promjena zadanih postavki programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Odabir dodatnih postavki programa .30 Stavljanje rublja u bubanj . . . . . . . . .30 Mjerenje i dodavanje deterdenta i proizvoda za njegu . . . . . . . . . . . . .31 Pokretanje programa. . . . . . . . . . . . .32 Sigurnosno zakljuavanje tipki . . . . .32 Dodavanje/vaenje rublja iz stroja . .32 Promjena programa . . . . . . . . . . . . .33 Prekidanje programa. . . . . . . . . . . . .33 Završetak programa tijekom zaustavljanja ispiranja . . . . . . . . . . . .33 Kraj programa . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Vaenje rublja/iskljuivanje ureaja .33
H Senzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Automatsko odreivanje koliine rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Sustav za otkrivanje neuravnoteenog optereenja . . . . . .34
Q Postavke ureaja. . . . . . . . . . . . 34
2 išenje i odravanje . . . . . . . . 35 Kuište stroja/upravljaka ploa . . . .35 Bubanj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3
hr Ispravna uporaba
Uklanjanje kamenca . . . . . . . . . . . . 36 Ladica za deterdent i kuište . . . . . 36 Odvodna pumpa je zaepljena . . . . 37 Zaepljeno je odvodno crijevo na sifonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zaepljen je filtar dovoda vode . . . . 38
3 Kvarovi i što uiniti kada se pojave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Otvaranje u sluaju nude . . . . . . . . 39 Informacije na zaslonu. . . . . . . . . . . 40 Kvarovi i što uiniti kada se pojave.. 41
4 Postprodajna sluba. . . . . . . . . 43
J Tehniki podaci. . . . . . . . . . . . . 43
r Aqua-Stop jamstvo. . . . . . . . . . 44
8 Ispravna uporaba Ispravna uporaba Ureaj je namijenjen iskljuivo za
uporabu u kuanstvu. Ne instalirajte i ne rukujte ureajem
na mjestima podlonim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od ošteenja ureaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
Ureaj se smije rabiti iskljuivo za pranje rublja u kuanstvu, odnosno strojno perivih komada rublja i vunenog rublja perivog na ruke (pogledajte naljepnice na komadima rublja). Uporaba ureaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
Ureaj je prikladan za rad na vodu iz odvoda i s komercijalno dostupnim deterdentima i proizvodima za njegu (prikladnim za uporabu u perilicama rublja).
Ureaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 4000 metara iznad razine mora.
Prije ukljuivanja ureaja: Provjerite ima li vidljivih ošteenja na ureaju. Ne rukujte ureajem ako je ošteen. U sluaju problema obratite se ovlaštenom distributeru ili našoj slubi za korisnike. Proitajte i pridravajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloenih uz ureaj. Dokumentaciju sauvajte za daljnju uporabu ili sljedeeg vlasnika.
4
Sigurnosne upute hr
( Sigurnosne upute Si gurnosne uputeSljedee sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo sprijeili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruenju. Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mjere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, odravanja, išenja i rukovanja ureajem.
Djeca/ljudi/kuni ljubimci
:Upozorenje Smrtna opasnost! Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe ureaja mogu se ozlijediti ili nai u situacijama opasnim po ivot. Stoga napominjemo sljedee:
Ureaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati iskljuivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu ureaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe ureaja.
Djeca se ne smiju igrati s ureajem.
Ne dopuštajte djeci išenje ili odravanje ureaja bez nadzora.
Drite djecu mlau od 3 godine i kune ljubimce podalje od ureaja.
Ne ostavljajte ureaj bez nadzora ako se u njegovoj blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.
:Upozorenje Smrtna opasnost! Djeca se mogu zakljuati u ureaju i tako se nai u po ivot opasnoj situaciji.
Ne postavljajte ureaj iza vrata jer to moe blokirati vrata ureaja ili sprijeiti njihovo potpuno zatvaranje.
Na kraju ivotnog vijeka ureaja iskljuite strujni utika iz utinice prije nego što prereete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima ureaja.
:Upozorenje Opasnost od gušenja! Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalaom/plastinom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevui preko glave i ugušiti se. Drite ambalau, plastinu foliju i dijelove ambalae podalje od djece.
5
hr Sigurnosne upute
:Upozorenje Opasnost od trovanja! Deterdenti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u sluaju konzumacije. U sluaju gutanja zatraite lijeniki savjet. uvajte deterdente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.
:Upozorenje Opasnost od opekotina! Stakleni dio vrata postaje vru prilikom pranja pri visokim temperaturama. Ne dozvolite djeci da dodiruju vrata ureaja dok su vrua.
:Upozorenje Nadraenost oiju/koe! Deterdenti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadraenost u doticaju s oima ili koom. Dobro isperite oi/kou ako dou u doticaj s deterdentima ili proizvodima za njegu. uvajte deterdente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.
Ugradnja
Odgovara li napon strujne utinice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za ureaj (na identifikacijskoj ploici). Je su li prikljuna optereenja i potreban zaštitni osigura navedeni na identifikacijskoj ploici.
Strujni utika i utinica sa zaštitnim kontaktom moraju se podudarati, a sustav uzemljenja treba biti pravilno instaliran.
Instalacija treba biti odgovarajueg poprenog presjeka.
Strujni utika mora biti dostupan u svakom trenutku. Ako to nije mogue, a kako bi sve bilo sukladno vaeim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekida (trajni za iskljuenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za elektrine instalacije.
6
Sigurnosne upute hr
Ako upotrebljavajte uinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte iskljuivo onu sa sljedeom oznakom: z. Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve vaee zakonske propise.
:Upozorenje Opasnost od strujnog udara/ poara/materijalne štete/ ošteenja ureaja! U sluaju izmjene strujnog kabela ili njegovog ošteenja, moe doi do strujnog udara, kratkog spoja ili poara uslijed pregrijavanja. Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prignjeen, preinaen ili ošteen i ne smije dodirivati izvore topline.
:Upozorenje Opasnost od poara/ materijalne štete/ošteenja ureaja! Upotreba produnih kabela ili dodatnih utinica sa zaštitom moe uzrokovati poar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Ureaj prikljuite izravno u uzemljenu utinicu koja je pravilno ugraena. Ne upotrebljavajte produne kabele, dodatne utinice sa zaštitom ni višesmjerne spojnike.
:Upozorenje Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/ošteenja ureaja! Ureaj moe vibrirati ili se
pomicati tijekom rada, što moe dovesti do ozljeda ili materijalne štete. Postavite ureaj na istu, ravnu i vrstu površinu i pomou libele poravnajte navojne noice.
Opasnost od ozljeda/materijalne štete/ošteenja ureaja! Ako ureaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izboenih dijelova (primjerice vrata ureaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte ureaj za neke od njegovih izboenih dijelova prilikom njegova pomicanja.
:Upozorenje Opasnost od ozljeda! Ureaj je jako teak. Njegovo
podizanje moe uzrokovati ozljede. Ne podiite ureaj sami.
Opasnost od ozljeda! Ureaj ima oštre rubove na kojima moete izrezati ruke. Ne hvatajte ureaj za oštre rubove. Prilikom podizanja ureaja nosite zaštitne rukavice.
Opasnost od ozljeda! Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, moe doi do saplitanja, što moe uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne moe doi do saplitanja o njih.
7
Oprez! Materijalna šteta/ošteenje ureaja Ako je tlak vode previsok ili
prenizak, ureaj moda nee ispravno raditi, a moe doi i do materijalne štete ili ošteenja ureaja. Provjerite je li tlak vode u vodoopskrbnom sustavu najmanje 100 kPa (1 bar) i ne više od 1000 kPa (10 bara).
Materijalna šteta/ošteenje ureaja Ako vršite preinake na crijevima za vodu ili su ona ošteena, moe doi do materijalne štete ili ošteenja ureaja. Crijeva za vodu ne smiju biti uvrnuta, prignjeena, preinaena ili prerezana.
Materijalna šteta/ošteenje ureaja Upotreba crijeva drugih marki za prikljuivanje na dovod vode moe uzrokovati materijalnu štetu ili ošteenje ureaja. Upotrebljavajte iskljuivo crijeva priloena uz ureaj ili originalna rezervna crijeva.
Materijalna šteta/ošteenje ureaja
Ureaj pri transportu osiguravaju transportne blokade. Ako ne uklonite transportne blokade prije ukljuenja ureaja, moe doi do ošteenja ureaja. Vano je u potpunosti ukloniti transportne blokade prije prve upotrebe ureaja. Transportne blokade zadrite i spremite odvojeno od ureaja. Vano je ponovno ugraditi transportne blokade prilikom transporta ureaja kako bi se sprijeilo njegovo ošteenje u tranzitu.
Rad
:Upozorenje Opasnost od eksplozija/ poara! Rublje prethodno tretirano sredstvima za išenje koja sadre otapala, primjerice sredstvima za uklanjanje mrlja/ otapalima za išenje, moe uzrokovati eksploziju u bubnju. Dobro isperite rublje vodom prije pranja u perilici.
:Upozorenje Opasnost od trovanja! Moe doi do oslobaanja otrovnih plinova iz sredstava za išenje koja sadre otapala, primjerice otapala za išenje. Ne upotrebljavajte sredstva za išenje koja sadre otapala.
8
:Upozorenje Opasnost od ozljeda! Ako se oslonite/sjednete na
vrata ureaja dok su otvorena, ureaj se moe prevrnuti, što moe uzrokovati ozljede. Ne oslanjajte se na vrata ureaja dok su otvorena.
Opasnost od ozljeda! Ako se popnete na ureaj, gornja ploa moe puknuti, što moe uzrokovati ozljede. Ne penjite se na ureaj.
Opasnost od ozljeda! Ako gurnete ruku u bubanj dok se još okree, moete se ozlijediti. Priekajte da se bubanj prestane okretati.
:Upozorenje Opasnost od opekotina! Prilikom pranja pri visokim temperaturama postoji opasnost od opekotina ako doete u doticaj s vruom sapunicom (primjerice prilikom ispuštanja vrue sapunice u umivaonik). Ne stavljajte ruke u vruu sapunicu.
:Upozorenje Nadraenost oiju/koe! Moe doi do raspršivanja deterdenta i proizvoda za njegu ako je ladica za deterdent otvorena dok stroj radi. Dobro isperite oi/kou ako dou u doticaj s deterdentima ili proizvodima za njegu. U sluaju gutanja zatraite lijeniki savjet.
Oprez! Materijalna šteta/ošteenje ureaja Ako je koliina rublja u
ureaju vea do najvee dopuštene, ureaj moda nepravilno raditi, ili moe doi do materijalne štete ili ošteenja ureaja.Ako je koliina rublja u ureaju vea do najvee dopuštene, ureaj moda nepravilno raditi, ili moe doi do materijalne štete ili ošteenja ureaja. Ne prekoraujte najveu dopuštenu koliinu rublja za sušilicu. Provjerite je li koliina rublja sukladna najveim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa → Dodatak uputama za rukovanje i instalaciju.
Materijalna šteta/ošteenje ureaja
hr Sigurnosne upute
Ako sipate pogrešnu koliinu deterdenta ili sredstva za išenje u ureaj, moe doi do materijalne štete ili ošteenja ureaja. Upotrebljavajte deterdente/ proizvode za njegu/sredstva za išenje i omekšivae u skladu s uputama proizvoaa.
išenje/odravanje
:Upozorenje Smrtna opasnost! Ureaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u sluaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedee:
Iskljuite ureaj. Iskljuite napajanje ureaja (iskopajte utika).
Ne drite strujni utika mokrim rukama.
Prilikom iskapanja strujnog utikaa uhvatite sam strujni utika, a ne strujni kabel, jer u protivnom moe doi do ošteenja strujnog kabela.
Ne vršite tehnike preinake na samom ureaju ili preinake njegovih znaajki.
Popravke i ostale zahvate na ureaju smije provoditi iskljuivo naša korisnika sluba ili elektriar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).
Rezervne strujne kabele moete naruiti kod naše korisnike slube.
:Upozorenje Opasnost od trovanja! Moe doi do oslobaanja otrovnih plinova iz sredstava za išenje koja sadre otapala, primjerice otapala za išenje. Ne upotrebljavajte sredstva za išenje koja sadre otapala.
:Upozorenje Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/ošteenja ureaja! Ako u ureaj prodre vlaga, to moe prouzroiti kratki spoj. Za išenje ureaja ne upotrebljavajte ureaj za pranje pod tlakom, parni ista, crijevo ili pištolj za raspršivanje.
:Upozorenje Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/ošteenja ureaja! Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i moe dovesti do ozljeda, materijalne štete ili ošteenja ureaja. Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte iskljuivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.
10
Oprez! Materijalna šteta/ošteenje ureaja Sredstva za išenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivai za pretpranje itd.) mogu uzrokovati ošteenja ako dou u doticaj s površinama ureaja. Stoga napominjemo sljedee:
Ne dozvolite da ta sredstva dou u doticaj s površinama ureaja.
Ureaj istite iskljuivo vodom i mekom, vlanom krpom.
Odmah uklonite sav deterdent, tragove raspršivaa i druge ostatke.
7 Zaštita okoliša Zašti ta okol i šaAmbalaa/stari ureaj
Savjeti za štedljivu uporabu
Za optimalnu uštedu energije i vode napunite ureaj maksimalnom koliinom rublja za svaki program. Pregled programa ~ Dodatak uputama za rukovanje i ugradnju.
Normalno zaprljano rublje perite bez pretpranja.
Uštedite energiju i deterdent prilikom pranja malo i normalno zaprljanog rublja. ~ "Deterdent" na strani 26
Vrijednosti temperature koje se mogu odabrati podudaraju se s onima na etiketama s uputama za njegu na odjei. Temperature koje se upotrebljavaju u stroju mogu se od toga razlikovati kako bi se osigurala optimalna kombinacija uštede energije i rezultata pranja.
Kako bi se uštedjela elektrina energije, ureaj se prebacuje u nain rada za uštedu energije. Svjetlo na zaslonu iskljuuje se za nekoliko minuta, a gumb A treperi. ~ "Zaslon" na strani 22
Ako rublje poslije pranja treba sušiti u sušilici, odaberite brzinu centrifugiranja sukladno uputama proizvoaa sušilice.
) Ambalau zbrinite na ekološki prihvatljiv nain. Ureaj je oznaen sukladno Europskoj direktivi 2012/19/ EU o otpadnim elektrinim i elektronikim ureajima (Direktiva o otpadnoj elektrinoj i elektronikoj opremi – WEEE). Tom su direktivom utvreni okvirni uvjeti pod kojima se moe vršiti povrat i recikliranje istrošenih ureaja i vrijedi za podruje Europske unije.
11
hr Namještanje i prikljuivanje
5 Namještanje i prikljuivanje
Namj eštanj e i pri kl j ui vanj ePriloeno uz ureaj
Napomene Provjerite ima li na stroju ošteenja
nastalih u transportu. Nikada ne upotrebljavajte ošteeni stroj. Ako imate neke pritube, obratite se distributeru od kojeg ste kupili ureaj ili našoj postprodajnoj slubi.
Vlaga se u bubnju stvara zbog završnog testiranja.
Sadraj bubnja i crijeva isporuen s ureajem moe ovisiti o modelu. Standardno / Aqua-Secure
Aqua-Stop Osim toga, potrebna je obujmica crijeva (promjera 24 – 40 dostupna u specijaliziranim trgovinama) za prikljuivanje odvodnog crijeva za vodu na sifon.
Korisni alati Libela za niveliranje Klju s:
– nastavkom WAF13 za otpuštanje transportnih spona i
– nastavkom WAF17 za poravnavanje noica ureaja
( Strujni kabel 0 Odvodno crijevo za vodu 8 Koljeno za fiksiranje odvodnog
crijeva za vodu* @ Dovodno crijevo za vodu na
modelu sa sustavom Aqua-Stop H Vreica:
Upute za rukovanje i ugradnju + dodatak uputama za rukovanje i ugradnju
Direktorij s lokacijom postprodajne slube*
Jamstvo* Pokrovne kapice za otvore
nakon uklanjanja transportnih blokada
Pomo za mjerenje* za tekui deterdent
Adapter sa zaptivnom podloškom od 21 mm = ½" do 26,4 mm = ¾" *
P Dovodno crijevo za vodu kod modela Standardno/Aqua-Secure
* ovisno o modelu
Budite oprezni prilikom podizanja/ transporta perilice; nosite zaštitne rukavice.
Ako se perilica podie hvatanjem za ispupene dijelove (primjerice vrata perilice), moe doi do pucanja dijelova i ozljeda. Ne podiite perilicu hvatanjem za ispupene dijelove.
Ako crijevo i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, postoji opasnost od saplitanja i ozljeda. Crijeva i kabele provedite tako da nema opasnosti od saplitanja i spoticanja o njih.
Oprez! Ošteenje ureaja Smrznuta gibljiva crijeva mogu se pokidati/rasprsnuti. Ne ugraujte perilicu u prostorima gdje postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.
Oprez! Ošteenja koja uzrokuje voda Spojevi dovodnih i odvodnih crijeva za vodu pod visokim su tlakom. Kako biste sprijeili curenja i štetu uzrokovanu vodom, pridravajte se uputa iz ovog poglavlja.
Napomene Pored ovdje navedenih sigurnosnih
informacija, mogu postojati posebni zahtjevi lokalnog opskrbljivaa vodom ili elektrinom energijom.
U sluaju nejasnoa, prikljuenje ureaja prepustite strunjaku.
Površina za ugradnju
Napomena: Perilica rublja mora biti poravnata i stabilna kako se ne bi pomicala naokolo. Površina za ugradnju mora biti vrsta
i ravna. Meki podovi/podne obloge nisu
prikladni.
Oprez! Ošteenje ureaja Perilica rublja moe „zaplesati” i nagnuti se/prevrnuti s postolja prilikom centrifugiranja. Noice ureaja moraju biti uvršene u privrsne nosae. Broj narudbe WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0
Napomena: Ako su podovi od drvenih greda, perilicu ugradite na sljedei nain: U kut, po mogunosti na vodootpornu drvenu plou
(debljine najmanje 30 mm) koja je vijcima uvršena u pod.
Ugradnja na platformu s ladicom*
Platforma br. narudbe: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520
Instalacija ureaja u kuhinju
:Upozorenje Smrtna opasnost! Postoji opasnost od strujnog udara u sluaju dodirivanja dijelova pod naponom. Ne uklanjajte pokrovnu plou ureaja.
* Ovisno o modelu
hr Namještanje i prikljuivanje
Napomene Širina rupe mora biti 60 cm. Ugradite perilicu ispod neprekinute
radne ploe koja je vrsto spojena sa susjednim kuhinjskim elementima.
Skidanje transportnih blokada
Oprez! Ošteenje ureaja Stroj je u transportu zaštien
transportnim blokadama. Ako se ne uklone transportne blokade, moe doi do ošteenja stroja prilikom njegovog ukljuivanja. Prije prve upotrebe ureaja provjerite jesu li uklonjene sve etiri transportne blokade. Drite blokade na sigurnom mjestu.
Kako bi se sprijeila ošteenja u transportu uslijed naknadnog pomicanja ureaja, prije transporta ureaja morate ponovno postaviti transportne blokade.
Napomena: Vijke i ovojnice zavrnite zajedno i odloite na sigurno mjesto.
1. Skinite crijeva s draa.
2. Skinite strujni kabel s draa. Odvijte i uklonite sva etiri vijka transportne blokade. Uklonite ovojnice.
3. Postavite poklopce. Dobro zabravite poklopce na mjestu pritišui kukice za zabravljenje.
14
Spoj na lijevoj strani
Spoj na desnoj strani
Savjet: Sljedee je dostupno u specijaliziranim trgovinama/kod naše postprodajne slube: Produetak za Aqua-Stop i crijevo za
dovod hladne vode (priblino 2,50 m); broj narudbe WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
Due dovodno crijevo (priblino 2,20 m) za standardne modele, broj pojedinanog dijela za narudbu kod postprodajne slube: 00353925
Dovod vode
:Upozorenje Opasnost od strujnog udara! Aqua-Stop sadri elektrini ventil. Ako sigurnosni ventil Aqua-Stop uronite u vodu, postoji opasnost od strujnog udara. Ne uranjajte sigurnosni ventil u vodu.
Napomene Perilica radi samo s hladnom vodom
iz vodovodne mree. Ne prikljuujte perilicu na miješalicu
bojlera koji nije pod tlakom. Ne upotrebljavajte rabljena dovodna
crijeva. Upotrebljavajte iskljuivo isporueno dovodno crijevo ili ono koje ste kupili kod ovlaštenog specijaliziranog distributera.
Ne uvrite i nje gnjeite crijevo za dovod vode.
Ne vršite preinake (skraivanje, rezanje) na dovodnom crijevu za vodu (jer u tom sluaju ne jamimo da e izdrati).
Vijane spojeve zategnite rukom. Ako previše zategnete vijane spojeve nekim alatom (kliještima), moete oštetiti navoj.
Prilikom prikljuivanja na slavinu 21 mm = ½" prvo postavite adapter* zajedno s brtvenom podloškom od 21 mm = ½" do 26,4 mm = ¾".
Optimalan tlak vode u dovodnoj mrei Najmanje 100 kPa (1 bar) Maksimalno 1000 kPa (10 bar)
* koji je priloen uz perilicu, ovisno o modelu,
15
hr Namještanje i prikljuivanje
S otvorenom slavinom protok vode iznosi najmanje 8 l/min. Ako je tlak vode viši, potrebno je ugraditi ventil za sniavanje tlaka.
Prikljuivanje Prikljuite crijevo za dovod vode na vodenu slavinu (¾" = 26,4 mm) i ureaj (nije potrebno za modele Aqua-Stop jer je na njima ve ugraeno): Model: Standardni
Model: Aqua­Secure
Odvod vode
:Upozorenje Opasnost od opeklina vruom parom! Kod pranja na visokim temperaturama moe doi do kontakta s vruom sapunicom, npr. kod ispumpavanja vrue sapunice u umivaonik što moe uzrokovati opekline. Ne dodirujte vruu sapunicu.
Oprez! Kvar uzrokovan vodom Prilikom ispumpavanja odvodno crijevo je pod pritiskom vode i moe kliznuti iz umivaonika ili prikljunog mjesta. Odvodno crijevo zaštitite od iskliznua.
Oprez! Ošteenja na ureaju/ošteenja na tkanini Ukoliko se kraj odvodnog crijeva uroni u ispumpanu vodu, postoji mogunost da se voda usiše natrag u ureaj te tako ošteti ureaj/rublje. Pazite da: ep za zatvaranje ne zatvara odvod
umivaonika. kraj odvodnog crijeva ne bude
uronjen u ispumpanu vodu. voda dovoljno brzo otjee.
Napomene Ne uvrite crijevo za ispuštanje vode
i ne rastei te ga stvarajui prekomjeran uzduni napor.
Razlika u visini izmeu površine za ugradnju i odvoda: min. 60 cm, maks. 100 cm
16
Crijevo za ispuštanje vode moete poloiti na sljedei nain:
Odvod u sifon Prikljuno mjesto mora biti zaštieno obujmicom crijeva, ∅ 24 - 40 mm (specijalizirana trgovina).
Odvod u umivaonik Odvodno crijevo zaštitite od iskliznua. Koljeno je mogue nabaviti kod servisne slube: Broj pojedinanog dijela 00655300
Poravnavanje Poravnajte ureaj libelom. Neispravno niveliranje moe uzrokovati jaku buku, vibracije i „plesanje” ureaja.
1. Protumatice otpustite kljuem, okreui u smjeru kazaljke na satu.
2. Libelom provjerite je li perilice nivelirana i po potrebi ispravite njen poloaj. Visinu promijenite okretanjem noice ureaja. Sve etiri noice ureaja moraju vrsto stajati na tlu.
3. Zategnite protumaticu uz kuište. Pritom vrsto drite noicu i ne namještajte je po visini. Protumatice na sve etiri noice ureaja moraju biti vrsto zategnute na kuište.
17
:Upozorenje Smrtna opasnost! Postoji opasnost od strujnog udara u sluaju dodirivanja dijelova pod naponom. Nikada ne dodirujte i ne drite strujni
utika mokrim rukama. Strujni kabel uvijek povlaite za
utika, a nikada za kabel jer ga tako moete oštetiti.
Nikada nemojte iskopavati strujni utika dok ureaj radi.
Pridravajte se sljedeih informacija i provjerite sljedee:
Napomene Jesu li mreni napon i napon
naveden na perilici rublja (na nazivnoj ploici) isti. Jesu li prikljuno optereenje i potreban osigura navedeni na nazivnoj ploici.
Je li perilica rublja prikljuena na izmjenino napajanje putem pravilno uzemljene utinice.
Odgovara li strujni utika utinici. Je li popreni presjek kabela
zadovoljavajui. Je li sustav uzemljenja pravilno
postavljen. Strujni kabel smije zamjenjivati samo
ovlašteni elektriar (ako je to potrebno). Zamjenski strujni kabeli dostupni su u postprodajnoj slubi.
Ne smijete upotrebljavati razvodne utinice/spajae ili produne kabele.
Ako upotrebljavate uinsku sklopku koja propušta uzemljenje, dopuštena je upotreba vrste sa simbolom z. Samo taj simbol jami usklaenost s trenutano vaeim zakonskim propisima.
Strujni utika mora uvijek biti dostupan.
Provjerite da strujni kabel nije uvrnut, prignjeen, istrošen ili prerezan.
Strujni kabel ne smije dodirivati izvore topline.
Prije prvog pranja rublja Perilica rublja temeljito je ispitana prije izlaska iz tvornice. Za uklanjanje svih ostataka proizvoda i ispuštanje vode koja moe zaostati od ispitivanja, pokrenite prvi ciklus pranja bez rublja.
Napomena: Perilicu rublja morate pravilno ugraditi i prikljuiti. ~ Stranica 12
1. Provjerite ureaj. Napomena: Nikada ne upotrebljavajte ošteeni stroj. Raspitajte se kod postprodajne slube.
2. Uklonite zaštitnu foliju s radne površine i upravljake ploe.
3. Prikljuite strujni utika. 4. Otvorite slavinu za vodu. 5. Ne umeite rublje u stroj. Zatvorite
vrata. 6. Ovisno o modelu, pokrenite program
išenje bubnja* ili program Pamuno rublje 90 °C.
7. Otvorite ladicu za deterdent. 8. Ulijte otprilike 1 litru vode u odjeljak
II. 9. Sipajte standardni deterdent u
odjeljak II. Napomena: Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu koliine deterdenta koju preporuuje proizvoa deterdenta. Ne upotrebljavajte deterdente za vunu ili osjetljivo rublje.
10.Zatvorite ladicu za deterdent. 11.Pritisnite gumb A. 12.Kada program završi, iskljuite
ureaj. Vaša je perilica rublja sada spremna za upotrebu.
* ovisno o modelu
Namještanje i prikljuivanje hr
Transport primjerice prilikom preseljenja
Pripremni radovi: 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Smanjite tlak vode u dovodnom
crijevu. ~ "Zaepljen je filtar dovoda vode" na strani 38
3. Ispustite zaostalu sapunicu. ~ "Odvodna pumpa je zaepljena" na strani 37
4. Iskopajte perilicu iz struje. 5. Uklonite crijeva.
Postavljanje transportnih blokada: 1. Skinite poklopce i odloite ih na
sigurno mjesto. Po potrebi upotrijebite odvija.
2. Umetnite sve etiri ovojnice. Uvrstite strujni kabel na drae. Umetnite i zategnite vijke.
Prije ponovnog ukljuivanja ureaja:
~ "Skidanje transportnih blokada" na strani 14
Kako biste sprijeili ulazak neiskorištenog deterdenta izravno u odvod prilikom sljedeeg pranja: ulijte otprilike 1 litru vode u odjeljak II i pokrenite program Ispuštanje vode.
19
* Upoznavanje s ureajem Upoznavanj e s ureaj emPerilica rublja
( Ladica za deterdent 0 Upravljaka/zaslonska ploa 8 Vrata za umetanje rublja s rukom @ Servisna vratašca
20
Upravljaka ploa Upravljaka se ploa razlikuje ovisno o modelu
( Programi ~ Dodatak uputama za rukovanje i ugradnju. 0 Gumb za odabir programa 8 Zaslona za prikaz postavki i informacija
21
Zaslon
Napomena: U tablicama su prikazane mogue opcije postavki i informacije na zaslonu; ovise o modelu perilice.
Tipke Zaslon/ prikaz
0 Odaberivo Brzina centrifugiranja
U okr/min; ‹ = bez cen- trifugiranja, samo ispum- pavanje; - - - = prekid ispiranja
8 Gotovo za npr. ƒ:„‹ Trajanje programa ovi-
sno o odabiru programa u h:min (sati:minute),
‚ - ƒ… h Završetak programa (vri- jeme “Gotovo za”) nakon ...h (sati)
@ Dodatne postavke pro- grama: ~ Stranica 28
G F Speed Eco
; Voda+/Ispiranje+*
H A Tipka za pokretanje, zaustavljanje programa (npr. dodavanje rublja) i prekid programa
* ovisno o modelu ** ovisno o odabranom programu, postavkama
i modelu
Daljnje napomene za kontrolnoj ploi
Napomena: Nain rada za uštedu energije Kako bi se uštedjela elektrina energije, ureaj se prebacuje u nain rada za uštedu energije. Svjetlo na zaslonu iskljuuje se za nekoliko minuta, a gumb A treperi. Pritisnite bilo koji gumb za ukljuivanje svjetla. Nain rada za uštedu energije ne ukljuuje se ako program radi.
Zaslon/ prikaz
“Ÿš Kraj programa
è Vrata perilice rublja
~ "Kvarovi i što uiniti kada se pojave" na strani 39
r Slavina za vodu ~ "Kvarovi i što uiniti kada se pojave" na strani 39
E Zaštita za djecu
~ "Kvarovi i što uiniti kada se pojave" na strani 39
Û Lampica indikatora za program išenje bubnja* ~ "Informacije na zaslonu" na strani 40
~ "Postavke ureaja" na strani 34
“: - - Prikaz pogreške ~ "Informacije na zaslonu" na strani 40
* ovisno o modelu ** ovisno o odabranom programu, postavkama
i modelu
Zaslon/ prikaz
i modelu
Oprez! Ošteenje ureaja/tkanina Strani predmeti (primjerice kovanice, spajalice, igle, avli) mogu oštetiti rublje ili dijelove perilice rublja.
Stoga se pridravajte sljedeih savjeta prilikom pripreme rublja: Ispraznite depove.
Provjerite ima li metalnih predmeta (spajalica i slino) i uklonite ih.
Osjetljivo rublje perite u vreici za rublje (najlonke, grudnjake sa icom itd.).
Skinite kvaice za zavjese ili zavjese stavite u vreicu za rublje.
Zatvorite sve patentne zatvarae, zakopajte gumb i sve ukrasne gumbe.
Išetkajte pijesak iz depova i s ovratnika.
Sortiranje rublja
Rublje sortirajte prema uputama za njegu i podacima proizvoaa na etiketama s uputama za njegu, ovisno o sljedeem: Vrsta tkanine/vlakna Boja
Napomena: Rublje moe izgubiti boju ili se nedovoljno oistiti. Obojeno i bijelo rublje perite odvojeno. Novo obojeno rublje prvi puta perite odvojeno.
Zaprljanost Jednako zaprljano rublje perite zajedno. Neki primjeri razina zaprljanosti: ~ "Ušteda energije i deterdenta" na strani 26 – Lagano zaprljano: ne koristite
pretpranje, odaberite postavku Speed ako je potrebno
– Normalno zaprljano – Jako zaprljano: stavite manje
rublja u perilicu i odaberite program s pretpranjem
– Mrlje: mrlje uklonite/prethodno obradite dok su svjee. Prvo namoite u sapunastoj vodi bez trljanja. Zatim te komade rublja operite na odgovarajuem programu. Za uklanjanje tvrdokornih i sasušenih mrlja ponekad je potrebno nekoliko pranja.
24
Rublje hr
Simboli na etiketama s uputama za njegu Napomena: Brojevi u simbolima oznaavaju maksimalnu temperaturu pranja koja se smije upotrijebiti.
Štirkanje
Napomena: Rublje se ne smije tretirati omekšivaem rublja.
Štirkanje tekuom štirkom mogue je u programima kao što su Ispiranje i Pamuno rublje. Štirku u odjeljku M (ako je potrebno, odjeljak prethodno oistite) dozirajte prema uputama proizvoaa.
Bojanje/izbjeljivanje Dopušteno je bojanje samo malih koliina rublja za primjenu u kuanstvu. Sol moe naškoditi nehrajuem eliku. Uvijek se pridravajte uputa proizvoaa boje. Ne upotrebljavajte perilice za izbjeljivanje odjee.
Namakanje
1. Ulijte sredstvo za namakanje/ deterdent u pretinac II sukladno uputama proizvoaa.
2. Odaberite eljeni program. 3. Pritisnite gumb A za pokretanje
programa. 4. Nakon otprilike deset minuta
pritisnite gumb A za pauziranje programa.
5. Po isteku eljenog vremena namakanja ponovno pritisnite gumb A za nastavak ili promjenu programa.
Napomene Napunite stroj rubljem iste boje. Nije potrebno dodavanje
deterdenta; za pranje se upotrebljava sapunica.
M Prikladno za normalan proces pranja; npr. program za pamuno rublje
N Potreban je proces laganog pranja; npr. program za rublje koje se lako odrava
O Potreban je posebno lagan proces pranja; npr. program za osjetljivo rublje/svilu
W Prikladno za runo pranje; npr. program za vunu
Ne perite strojno.
C Deterdent DeterdentIspravan odabir deterdenta Etiketa s uputama za njegu odjee kljuan je faktor za odabir ispravnog deterdenta, temperature i naina tretiranja rublja. ~ Pogledajte i www.sartex.ch Ako posjetite adresu www.cleanright.eu, tamo ete pronai dodatne informacije o deterdentima, proizvodima za njegu i sredstvima za išenje za uporabu u kuanstvu.
Standardni deterdent s optikim posvjetljivaima Prikladno za pranje s iskuhavanjem za bijelo rublje od lana ili pamuka Program: Program za pamuno rublje/ hladno – maks. 90 °C
Deterdent za obojeno rublje bez bjelila ili optikih posvjetljivaa Prikladno za obojeno rublje od lana ili pamuka Program: Program za pamuno rublje/ hladno – maks. 60 °C
Deterdent za obojeno/osjetljivo rublje bez optikih posvjetljivaa Prikladno za obojeno rublje od materijala koji se lako odravaju i sintetikih vlakana Program: Program za rublje koje se lako odrava/ hladno – maks. 60 °C
Deterdent za osjetljivo rublje Prikladno za osjetljive i njene tkanine, svilu ili viskozu Program: Program za osjetljivo rublje/svilu/ hladno – maks. 40 °C
Deterdent za vuneno rublje Prikladno za vunu Program za vunu/ hladno – maks. 40 °C
Ušteda energije i deterdenta Za manje i normalno zaprljano rublje moete uštedjeti energiju (upotrijebiti nie temperature pranja) i deterdent.
Napomena: Prilikom doziranja deterdenata/aditiva/proizvoda za njegu i sredstava za išenje uvijek slijedite upute proizvoaa i proitajte informacije. ~ "Mjerenje i dodavanje deterdenta i proizvoda za njegu" na strani 31
Ušteda Zaprljanost/napomena Nia temperatura i manja koliina deterdenta od preporuene doze
Blago zaprljanje Bez vidljive prljavštine ili mrlja. Odjea koja je preuzela neke neugodne tjelesne mirise, pri- mjerice: lagana ljetna/sportska
odjea (nošena nekoliko sati)
Normalno zaprljano Vidljivo zaprljano s nekoliko manjih mrlja, primjerice: majice, košulje, bluze
(natopljene znojem, nošene nekoliko puta)
runici, posteljina (kori- šteni do tjedan dana)
Temperatura prema etiketi s uputama za njegu i koliina deterdenta u dozi preporue- noj za jae zapr- ljanje
Veliko zaprljanje Jasno vidljiva prljavština i/ili mrlje, primjerice kuhinjske krpe, djeje rublje, radna odjea
26
Zadane postavke programa hr
0 Zadane postavke programa
Zadane postavke programaZadane postavke programa za sve programe unaprijed su zadane tvorniki i prikazuju se na zaslonu nakon odabira programa. Zadane postavke moete promijeniti ako više puta zaredom pritisnete odgovarajue gumbe sve dok se ne prikau eljene postavke na zaslonu.
Napomena: Ako pritisnete i drite gumb automatski ete biti prebaeni kroz vrijednosti postavke do one posljednje. Ako još jednom pritisnete gumb, moete ponovno promijeniti vrijednosti postavke.
Dostupne postavke ovise o modelu perilice. Pregled svih postavki dostupnih za odabir u svakom od programa moete pronai u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju.
Temperatura (°C, Temp. °C, Temperatura) Ovisno o tome u kojoj se fazi nalazi program, namještenu temperaturu moete promijeniti prije i na poetku programa.
Napomene Najvea temperatura koja se moe
namjestiti ovisi o odabranom programu.
Preostalo se vrijeme moe poveati ili smanjiti sukladno promijenjenoj vrijednosti temperature.
Brzina centrifugiranja (0, Brzina centrifugiranja) Ovisno o tome u kojoj se fazi nalazi program, brzinu centrifugiranja (u o/
min, broju okretaja u minuti) moete promijeniti prije pokretanja i tijekom programa. Postavka ‹: Ispušta se voda za ispiranje ali nema centrifugiranja. Rublje ostaje mokro u bubnju, primjerice komadi rublja koji se ne smiju centrifugirati. Postavka - - -: (zaustavljanje ispiranja) = bez završnog centrifugiranja. Rublje ostaje u vodi nakon završnog centrifugiranja. Opciju „zaustavljanje ispiranja” moete odabrati kako biste sprijeili guvanje ako rublje neete izvaditi iz perilice odmah po završetku programa. ~ "Završetak programa tijekom zaustavljanja ispiranja" na strani 33
Napomena: Najvea brzina koju moete namjestiti ovisi o modelu i odabranom programu.
Gotovo za (ñ, Gotovo za) Prije pokretanja programa moete unaprijed odabrati kraj programa (vrijeme „Gotovo za”) u rasponima u satima (h = sat) s odgodom do maksimalno 24 sata.
Za to morate uiniti sljedee: 1. Odaberite program.
Prikazuje se trajanje programa za odabrani program, primjerice ƒ:„‹ (sati:minute).
2. Više puta zaredom pritisnite gumb Gotovo za sve dok se ne prikae eljeni broj sati.
3. Pritisnite gumb A. Vrata se zakljuavaju. Odabrani broj sati (npr. ‰ h) prikazuje se na zaslonu zajedno s odbrojavanjem do pokretanja programa pranja. Nakon toga prikazuje se trajanje programa.
27
Napomena: Trajanje programa ukljueno je u odabrano vrijeme „Gotovo za”.
Tijekom odbrojavanja unaprijed odabrani broj sati moete promijeniti na sljedei nain: 1. Pritisnite gumb A. 2. Upotrijebite gumb Gotovo za za
promjenu broja sati. 3. Pritisnite gumb A.
Dok traje odbrojavanje alarmnog sata moete po elji dodavati ili uklanjati rublje.
Napomena: Duljina programa automatski se prilagoava dok program radi. Pojedini imbenici mogu utjecati na duljinu programa, primjerice: postavke programa, doziranje deterdenta (po potrebi
dodatni ciklusi ispiranja ako se jako pjeni),
koliina rublja/vrsta tkanine (za vee koliine rublja pranje je dulje, kao i za tkanine koje upijaju više vode),
neujednaenost optereenja (npr. zbog velikih plahti) koje se prilagoavaju s nekoliko ciklusa centrifugiranja,
promjene u naponu napajanja, tlak vode (brzina dovoda vode).
\ Dodatne postavke programa
Dodatne postavke programa Dostupne postavke ovise o modelu perilice. Pregled svih postavki dostupnih za odabir u svakom od programa moete pronai u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju.
Speed Eco (G F, Speed / Eco Perfect)
Gumb s dvije mogue postavke za prilagodbu odabranog programa: Speed
Pranje u kraem vremenu uz postizanje rezultata pranja istovjetnog odabranom programu, ali uz veu potrošnju energije, bez postavke Speed. Napomena: Nemojte prekoraiti maksimalnu koliinu punjenja.
Eco Pranje uz optimalnu potrošnju energije pri niim temperaturama i produljivanje trajanja programa uz postizanje rezultata pranja istovjetnog odabranom programu, bez postavke Eco.
Ako jednom pritisnete gumb Speed Eco, odabirete postavku Speed. Ako ponovno pritisnete gumb, ukljuuje se postavka Eco. Dok je postavka ukljuena na zaslonu se prikazuje pripadajui simbol. Ako ponovno pritisnete gumb, postavka se nee ukljuiti.
28
Rukovanje ureajem hr
Voda+/Ispiranje+ (Z, Voda Plus, Voda+, Ispiranje+) Postavka ovisno o modelu Poveana razina vode i dodatni ciklus ispiranja; dulje vrijeme pranja. Za podruja s jako mekom vodom ili za bolji rezultat centrifugiranja.
Zaštita od guvanja (Q, Zaštita od guvanja) Postavka ovisno o modelu Rublje se manje guva zbog posebnog centrifugiranja nakon kojeg slijedi uklanjanje dlaica i manja brzina centrifugiranja.
Napomena: Rublje ostaje vlanije.
Predpranje (T, Predpranje) Postavka ovisno o modelu Za jako zaprljano rublje. Prije glavnog ciklusa pranja provodi se ciklus pretpranja pri niskoj temperaturi.
Napomena: Ulijte deterdent u odjeljak I za ciklus pretpranja i u odjeljak II za ciklus glavnog pranja.
1 Rukovanje ureajem Rukovanj e ureaj emPriprema perilice rublja
Napomene Perilicu rublja morate pravilno
ugraditi i prikljuiti. ~ "Namještanje i prikljuivanje" na strani 12
Prije prvog pranja rublja, pokrenite ciklus pranja bez rublja. ~ "Prije prvog pranja rublja" na strani 18
1. Prikljuite strujni utika. 2. Otvorite slavinu za vodu. 3. Otvorite vrata. 4. Provjerite je li bubanj u potpunosti
prazan. Po potrebi ga ispraznite.
Ukljuivanje ureaja/odabir programa
Napomena: Ako ste prethodno ukljuili sigurnosno zakljuavanje tipki, morate ga iskljuiti prije odabira programa. ~ "Sigurnosno zakljuavanje tipki" na strani 32
Pomou gumba za odabir programa odaberite eljeni program. Gumb za odabir programa moete okretati u oba smjera. Na zaslonu se naizmjenino prikazuje trajanje programa i najvea dopuštena koliina rublja (dok su vrata otvorena).
29
hr Rukovanje ureajem
Promjena zadanih postavki programa Moete upotrijebiti zadane postavke ili ih moete promijeniti. Da biste ih promijenili, više puta zaredom pritisnite odgovarajui gumb, sve dok se ne prikae eljena postavka. Za aktivaciju postavki nije potrebno potvrivanje. Postavke se ne spremaju dok je ureaj iskljuen. ~ "Zadane postavke programa" na strani 27 Pregled programa ~ Dodatak uputama za rad i instalaciju.
Odabir dodatnih postavki programa Odabirom dodatnih postavki moete bolje prilagoditi postupak pranja komadima rublja koje perete. Postavke moete odabrati ili poništiti njihov odabir ovisno o tome u kojoj se fazi nalazi program. Ako je postavka ukljuena, pali se kontrolno svjetlo gumba. Postavke se ne spremaju dok je ureaj iskljuen. ~ "Dodatne postavke programa" na strani 28 Pregled programa ~ Dodatak uputama za rad i instalaciju.
Stavljanje rublja u bubanj
Napomene Pomiješajte komade rublja razliite
veliine. Komadi rublja razliitih veliina lakše se samostalno raspodjeljuju tijekom ciklusa centrifugiranja. Pojedinani komadi rublja mogu dovesti do neujednaene raspodjele tereta.
Pridravajte se navedene najvee dopuštene koliine rublja. Stavljanje previše rublja u perilicu utjee na rezultat pranja i potie guvanje.
1. Prethodno sortirane komade rublja stavite bez slaganja u bubanj perilice.
2. Pazite da se komadi rublja ne zaglave izmeu vrata perilice i gumene brtve te zatvorite vrata.
Kontrolno svjetlo gumba A treperi kako bi ukazalo da se moe pokrenuti program pranja. Mogue je promijeniti postavke. ~ "Zadane postavke programa" na strani 27 ~ "Dodatne postavke programa" na strani 28
30
Mjerenje i dodavanje deterdenta i proizvoda za njegu
Oprez! Ošteenje ureaja Sredstva za išenje i prethodno tretiranje rublja (npr. sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivai za pretpranje itd.) mogu uzrokovati ošteenje ako dou u doticaj s površinama perilice rublja. Ne dozvolite da ta sredstva dou u doticaj s površinama perilice rublja. Ako je potrebno, odmah obrišite ostatke raspršivaa i ostala nataloena sredstva/kapljice vlanom krpom.
Doziranje
Deterdente i proizvode za njegu dozirajte sukladno sljedeem: Tvrdoa vode (zatraite savjet od
tvrtke za opskrbu vodom) Upute proizvoaa na pakiranju Koliina rublja Zaprljanost
Punjenje
:Upozorenje Nadraenost oiju/koe! Moe doi do raspršivanja deterdenta i proizvoda za njegu ako je ladica za deterdent otvorena dok stroj radi. Paljivo otvorite ladicu. Dobro isperite oi/kou ako dou u doticaj s deterdentima ili proizvodima za njegu. U sluaju gutanja potraite lijeniki savjet.
Napomena: Viskozni omekšiva rublja i balzam za njegu rublja razrijedite s malo vode. Tako ete sprijeiti zaepljenje cijevi perilice rublja.
Deterdent i proizvode za njegu ulijte u odgovrarajue pretince:
* ovisno o modelu
2. Dodajte deterdent i/ili proizvode za njegu.
3. Zatvorite ladicu za deterdent.
Pomo za mjerenje* za tekui deterdent
Stavite pomo za mjerenje kako biste dozirali ispravnu koliinu tekueg deterdenta: 1. Izvucite ladicu za deterdent.
Pritisnite umetak i do kraja izvadite ladicu.
2. Klizno pomaknite pomo za mjerenje prema naprijed, preklopite je prema dolje i zaglavite u mjestu.
Pomo za mjerenje A*
Za tekui deterdent
Pretinac II Deterdent za glavno pranje, omekšiva vode, bjelilo, sredstvo za uklanjanje mrlja
Pretinac i Omekšiva rublja, tekua štirka; ne prekoraujte maks.
Pretinac I Deterdent za pretpranje
* ovisno o modelu
3. Ponovno umetnite ladicu.
Napomena: Pomo za mjerenje ne upotrebljavajte za deterdente u gelu i prašak za pranje rublja ili za programe s pretpranjem ili dok je odabrano vrijeme „Gotovo za”.
Na modelima bez pomoi za mjerenje, ulijte tekui deterdent u odgovarajui dozator i stavite ga u bubanj.
Pokretanje programa Pritisnite gumb A. Pali se kontrolno svjetlo i pokree se program. Nakon pokretanja ciklusa pranja na zaslonu se prikazuje vrijeme „odgode poetka” dok program radi, ili trajanje programa i simboli u kojoj se fazi program nalazi. ~ "Zaslon" na strani 22
Sigurnosno zakljuavanje tipki (E 3 sec.) Moete aktivirati zaštitu na perilici rublja kako biste sprijeili nehotinu promjenu namještenih funkcija.
Za ukljuivanje/iskljuivanje istodobno pritisnite i drite gumbe Brzina centrifugiranja i Gotovo za otprilike tri sekunde. Simbol E prikazuje se na zaslonu. E se pali: sigurnosno zakljuavanje
tipki je ukljueno.
E treperi: sigurnosno zakljuavanje tipki je ukljuen i namješten je gumb za odabir programa. Ako gumb za odabir programa resetirate i vratite na poetni program, simbol e se ponovno ukljuiti.
Napomene Kako ne biste prekinuli program, ne
okreite gumb za odabir programa preko iskljuenog poloaja. Ako iskljuite ureaj dok program radi i dok je ukljueno sigurnosno zakljuavanje tipki, program nastavlja s radom nakon ponovnog ukljuenja ureaja.
Za vaenje rublja po završetku programa iskljuite sigurnosno zakljuavanje tipki.
Sigurnosno zakljuavanje tipki ostaje ukljueno ak i nakon iskljuenja perilice.
Dodavanje/vaenje rublja iz stroja Nakon pokretanja programa po potrebi moete dodavati ili uklanjati rublje. Za pauziranje programa pritisnite gumb A. Kontrolno svjetlo gumba A treperi i stroj provjerava je li dodavanje ili uklanjanje rublja mogue.
Ako simbol è nestane sa zaslona, moete otkljuati vrata perilice. Tada moete dodati ili ukloniti rublje. Napomene – Ne ostavljajte vrata predugo
otvorena prilikom dodavanja/ uklanjanja rublja jer voda s rublja moe iscuriti iz perilice.
– Prikaz koliine rublja nije ukljuen tijekom ponovnog umetanja rublja.
Pritisnite gumb A za nastavak programa.
Ako se upali simbol è na zaslonu, dodavanje ili uklanjanje rublja nije mogue.
32
Rukovanje ureajem hr
Napomena: Iz sigurnosnih razloga vrata ostaju zakljuana dok je temperatura vode visoka ili dok se bubanj okree.
Promjena programa
Ako ste sluajno pokrenuli pogrešni program, program moete promijeniti na sljedei nain: 1. Pritisnite gumb A. 2. Odaberite drugi program. 3. Pritisnite gumb A. Novi se program
pokree od poetka.
Prekidanje programa
Za programe pri visokim temperaturama: 1. Pritisnite gumb A. 2. Za hlaenje rublja: odaberite
Ispiranje. 3. Pritisnite gumb A.
Za programe pri niskim temperaturama: 1. Pritisnite gumb A. 2. Odaberite Ispuštanje vode. 3. Pritisnite gumb A.
Završetak programa tijekom zaustavljanja ispiranja - - - 0 prikazuje se na zaslonu i kontrolno svjetlo gumba A treperi.
Program nastavite na sljedei nain: Pritiskanjem gumba A (rublje se
centrifugira na zadanoj postavci brzine centrifugiranja*) ili
Odabirom brzine centrifugiranja ili postavljanjem gumba za odabir programa u poloaj Ispuštanje vode i nakon toga pritiskanjem gumba A.
Kraj programa “Ÿš prikazuje se na zaslonu i kontrolno svjetlo gumba A se iskljuuje.
Vaenje rublja/iskljuivanje ureaja
1. Okrenite gumb za odabir programa u iskljuen poloaj. Ureaj e se iskljuiti.
2. Otvorite vrata i izvadite rublje. 3. Zatvorite slavinu.
Napomena: Nije potrebno za modele sa sustavom Aqua-Stop.
Napomene Uvijek priekajte da program završi
jer bi ureaj i dalje mogao ostati zakljuan.
Na kraju se programa ureaj prebacuje u nain rada za uštedu energije. Svjetlo se iskljuuje, a gumb A treperi. Pritisnite bilo koji gumb za ukljuivanje ploe.
Ne ostavljajte komade rublja u bubnju. Prilikom sljedeeg bi se pranja mogli skupiti ili obojati drugo rublje.
Uklonite sve strane predmete iz bubnja i s gumene brtve – opasnost od hranja.
Obrišite gumenu brtvu i vrata perilice rublja do suhoga.
* ovisno o odabranom programu ~ Pregled programa u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju
33
hr Senzori
Ostavite ladicu za deterdent i vrata otvorena kako bi sva preostala voda mogla ishlapiti.
H Senzori SenzoriAutomatsko odreivanje koliine rublja Funkcija automatskog odreivanja koliine rublja savršeno prilagoava potrošnju vode svakom programu, ovisno o vrsti tkanine i koliini rublja.
Sustav za otkrivanje neuravnoteenog optereenja Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteenog optereenja otkriva neuravnoteena optereenja i osigurava ravnomjernu raspodjelu rublja opetovanim pokretanjem i prekidanjem okretanja bubnja. Ako je rublje iznimno neravnomjerno raspodijeljeno, brzina centrifugiranja se smanjuje ili se ciklus centrifugiranja uope ne provodi iz sigurnosnih razloga.
Napomena: Ravnomjerno raspodijelite velike i malene komade rublja u bubnju. ~ "Kvarovi i što uiniti kada se pojave" na strani 39
Q Postavke ureaja Postavke ureaj aMoete promijeniti sljedee postavke: Glasnou informativnih signala (npr.
na kraju programa) i/ili glasnou signala gumba i/ili ukljuivanje ili iskljuivanje
podsjetnika za išenje bubnja*.
Kako biste promijenili te postavke, morate aktivirati nain rada za podešavanje postavki.
Ukljuivanje naina rada za podešavanje postavki 1. Okrenite gumb za odabir programa
u poloaj 1. Perilica rublja se ukljuuje.
2. Pritisnite gumb A i istodobno okrenite gumb za odabir programa u smjeru kazaljki na satu u poloaj 2. Pustite gumb.
Nain rada za podešavanje postavki je ukljuen i unaprijed zadana glasnoa informativnih signala prikazuje se na zaslonu (npr. za kraj programa).
Promjena glasnoe Za promjenu glasnoe
informativnih signala upotrijebite gumb Gotovo za, a gumb za odabir programa ostavite u poloaju 2.
Za promjenu glasnoe signala gumba okrenite gumb za odabir programa u poloaj 3. Ponovno upotrijebite gumb Gotovo za za promjenu glasnoe.
* ovisno o modelu
34
Ukljuivanje ili iskljuivanje podsjetnika za išenje bubnja* Za ukljuivanje/iskljuivanje podsjetnika za išenje bubnja gumb za odabir programa okrenite u poloaj 4. Upotrijebite gumb Gotovo zaza ukljuivanje ili iskljuivanje podsjetnika.
Ako je postavka ukljuena, emitira se zvuni signal. Izlazak iz naina rada za podešavanje postavki Sada moete prekinuti postupak i okrenuti gumb za odabir programa u iskljueni poloaj. Postavke su spremljene.
2išenje i odravanje i šenj e i odravanj e:Upozorenje Smrtna opasnost! Postoji opasnost od strujnog udara u sluaju dodirivanja dijelova pod naponom. Iskljuite ureaj i iskopajte strujni utika.
:Upozorenje Opasnost od trovanja! Moe doi do oslobaanja toksinih para iz sredstava za išenje koja sadra otapala, npr. otapala za išenje. Ne upotrebljavajte sredstva za išenje koja sadre otapala.
Oprez! Ošteenje ureaja Sredstva za išenje koja sadre otapala, primjerice otapalo za išenje, mogu oštetiti površine i sastavne dijelove stroja. Ne upotrebljavajte sredstva za išenje koja sadre otapala.
Sprijeite stvaranje nakupina deterdenta i neugodne mirise koji mogu nastati tako što ete se pridravati sljedeih uputa:
Napomene Provjerite je li ventilacija u prostoriji
gdje ete instalirati perilicu dobra. Ostavite vrata i ladicu za deterdent
malo otvorene dok perilica nije u upotrebi.
Povremeno pokrenite pranje na programu Pamuno rublje 60 °C bez praška.
Kuište stroja/upravljaka ploa
Odmah uklonite ostatke deterdenta. Ne istite vodenim mlazom pod
tlakom.
Bubanj Upotrebljavajte sredstva za išenje bez klora, nemojte upotrebljavati elinu vunu. Ako u perilici rublja ima neugodnih mirisa, ili za išenje bubnja, pokrenite program išenje bubnja** ili program Pamuno rublje 90 °C bez rublja. Dodajte prašak.
‹ = iskljueno, ‚ = tiho, ƒ = srednje, „ = glasno, … = jako glasno
* ovisno o modelu ** ovisno o modelu
35
Uklanjanje kamenca Uklanjanje kamenca ne bi trebalo biti potrebno ako se pravilno dozira deterdent. Meutim, ako je potrebno, slijedite upute proizvoaa sredstva za uklanjanje kamenca. Prikladna sredstva za uklanjanje kamenca dobavljiva su putem našeg web-mjesta ili preko naše postprodajne slube. ~ Stranica 43
Ladica za deterdent i kuište Nakon ciklusa pranja, ostaci deterdenta ili omekšivaa rublja mogu se nataloiti u ladici za deterdent ili na njenom kuištu.
Postupak za uklanjanje ostataka: 1. Izvucite ladicu za deterdent.
Pritisnite umetak i do kraja izvadite ladicu.
2. Izvadite umetak. a) Odozdo umetak pritisnite prema
gore prstom.
b) Ako upotrebljavate pomo za mjerenje* za tekui deterdent, povucite ga prema gore.
3. Ladicu za deterdent i umetak oistite vodom i etkom pa osušite. Oistite i unutrašnjost kuišta.
4. Postavite umetak i zabravite ga na mjestu. a) Gurnite cilindar na zatik vodilice.
b) Ako upotrebljavate pomo za mjerenje* za tekui deterdent, klizno je pomaknite prema naprijed, preklopite prema dolje i zaglavite u mjestu.
* ovisno o modelu
5. Gurnite ladicu za deterdent.
Napomena: Ostavite otvorenu ladicu za deterdent kako bi preostala voda mogla ishlapiti.
Odvodna pumpa je zaepljena
:Upozorenje Opasnost od opekotina! Prilikom pranja pri visokim temperaturama voda postaje jako vrua. Ako doete u doticaj s vruom vodom, moete se opei. Ostavite vodu da se ohladi.
Kada se voda ohladi: 1. Iskljuite slavinu za vodu kako voda
više ne bi istjecala i kako bi se ispustila sva zaostala voda kroz pumpu za ispuštanje.
2. Iskljuite ureaj. Iskopajte strujni utika.
3. Otvorite i skinite servisna vratašca.
4. Skinite crijevo za ispuštanje s draa. Uklonite brtvenu kapicu i pustite da voda istee u odgovarajuu posudu. Zamijenite brtvenu kapicu i postavite crijevo za ispuštanje na dra.
5. Paljivo odvrnite poklopac pumpe; moe istei zaostala voda. Oistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kuište pumpe. Rotor pumpe za ispuštanje mora se moi slobodno okretati. Ponovno postavite poklopac pumpe i vrsto za zavrnite. Ruica mora biti u okomitom poloaju.
6. Vratite servisna vratašca na mjesto, zabravite ih i zatvorite.
Napomena: Kako biste sprijeili ulazak neiskorištenog deterdenta izravno u odvod prilikom sljedeeg pranja, ulijte 1 litru vode (bez deterdenta) u odjeljak II i pokrenite program Ispuštanje vode. Sljedee pranje izvršite na uobiajeni nain.
37
2. Otpustite obujmicu crijeva. Paljivo uklanjajte crijevo za ispuštanje vode jer moe iscuriti zaostala voda.
3. Oistite crijevo za ispuštanje i spojni dio sifona.
4. Ponovno prikljuite crijevo za ispuštanje i uvrstite spoj pomou obujmice crijeva.
Zaepljen je filtar dovoda vode
:Upozorenje Opasnost od strujnog udara! Aqua-Stop sadri elektrini ventil. Ako sigurnosni ventil Aqua-Stop uronite u vodu, postoji opasnost od strujnog udara. Ne uranjajte sigurnosni ventil u vodu.
Prvo smanjite tlak vode u dovodnom crijevu: 1. Zatvorite slavinu. 2. Odaberite bilo koji program (osim
Ispiranje/Centrifugiranje/Ispuštanje vode).
3. Pritisnite gumb A. Ostavite program da radi otprilike 40 sekundi.
4. Okrenite gumb za odabir programa u iskljuen poloaj. Iskopajte strujni utika.
5. Oistite filtar na slavini: Odvojite crijevo sa slavine. Oistite filtar malenom etkom.
6. Na standardnim i modelima sa sustavom Aqua-Secure oistite filtar na stranjem dijelu ureaja: Uklonite crijevo sa stranjeg dijela ureaja. Kliještima uklonite filtar i zatim ga oistite.
7. Umetnite filtar, prikljuite crijevo i provjerite ima li curenja.
38
Kvarovi i što uiniti kada se pojave hr
3 Kvarovi i što uiniti kada se pojave
Kvarovi i što ui ni t i kada se poj aveOtvaranje u sluaju nude primjerice u sluaju nestanka struje
Napomena: Program e nastaviti raditi nakon ponovnog ukljuenja napajanja.
:Upozorenje Opasnost od opekotina! Prilikom pranja pri visokim temperaturama, postoji opasnost od opekotina ako doete u doticaj s vruom sapunicom i rubljem. Ako je mogue, ostavite da se ohladi.
:Upozorenje Opasnost od ozljeda! Ako gurate ruke u bubanj dok se okree, moete ih ozlijediti. Ne gurajte ruke u bubanj dok se okree. Priekajte da se bubanj prestane okretati.
Oprez! Ošteenja koja uzrokuje voda Svako curenje vode moe uzrokovati ošteenja. Ne otvarajte vrata perilice ako moete vidjeti vodu kroz staklo na vratima.
Ako morate izvaditi rublje, vrata perilice moete otvoriti na sljedei nain: 1. Iskljuite ureaj. Iskopajte strujni
utika. 2. Ispustite vodu. 3. Alatom povucite kvaku za otvaranje
u nudi i pustite je. Sada moete otvoriti vrata perilice.
39
Informacije na zaslonu
Indikator Uzrok/Pomo è svijetli Temperatura je previsoka. Priekajte dok se temperatura ne spusti.
Razina vode je previsoka. Dodavanje rublja nije mogue. Ukoliko je potrebno, odmah zatvorite vrata bubnja. Odaberite tipku A za nastavak programa.
è treperi Eventualno prikliješteno rublje. Molimo Vas da još jednom otvorite i zatvorite vrata bubnja i pritisnete tipku A.
Ukoliko je potrebno, vrata bubnja pritisnite odn. izvadite rublje te ponovno priti- snite.
Ukoliko je potrebno, ureaj iskljuite i ponovno ukljuite; namjestite program i osobne postavke; pokrenite program.
r svijetli Do kraja otvorite slavinu za hladnu vodu, Dovodno crijevo je savijeno/prikliješteno, Tlak vode je prenizak. Oistite sito. ~ Stranica 38
“: ‚‰ Crpka za otpadnu vodu zaepljena. Oistite crpku za otpadnu vodu. ~ Stranica 37
Odvodno crijevo/odvodna cijev je zaepljena. Oistite odvodno crijevo na sifonu. ~ Stranica 38
“: ƒ„ Voda u podnoj posudi, ureaj propušta. Zatvorite slavinu za vodu. Nazovite servisnu slubu. ~ Stranica 43
“: „ƒ treperi naizmjence s “Ÿš na kraju programa. Nema pogreške - kontrolni sustav za ravnoteu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloeno. U bubnju rasporedite velike i male komade rublja. Po potrebi još jednom centrifugi- rajte rublje.
E Zaštita za djecu aktivirana, deaktivirajte. ~ Stranica 32
Lampica indikatora Û za program iše- nje bubnja* treperi
Pokrenite program išenje bubnja* ili program 60 °C za išenje i odravanje bubnja i spremnika za sapunicu. Napomene Pokrenite program bez umetanja rublja. Za to koristite deterdent u prašku ili deterdent koji sadri izbjeljiva. Kako
biste sprijeili stvaranje pjene, koristite samo polovicu koliine deterdenta koju je preporuio proizvoa deterdenta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.
Ukljuivanje/iskljuivanje signala upozorenja ~ Stranica 34
Ostali indikatori Iskljuite ureaj, priekajte 5 sekundi i ponovno ga ukljuite. Ukoliko se indikator ponovo pojavi, nazovite servisnu slubu! ~ Stranica 43
* ovisno o modelu
Kvarovi i što uiniti kada se pojave.
Smetnje Uzrok / Pomo Voda istjee iz perilice. Odvodno crijevo pravilno privrstite/zamijenite.
Zategnite vijani spoj dovodnog crijeva.
Voda ne tee. Deterdent ne ulazi u peri- licu.
Tipka A nije pritisnuta? Slavina za vodu nije otvorena? Sito je moda zaepljeno? Oistite sito. ~ Stranica 38 Dovodno crijevo je savijeno ili prikliješteno?
Vrata bubnja ne mogu se otvoriti.
Sigurnosna funkcija aktivna. Napomena: Vrata perilice rublja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga ako je razina vode ili temperatura visoka (vidi ~ "Prekidanje programa" na strani 33) ili za vrijeme okretanja bubnja.
Zaštita za djecuE je aktivirana? Deaktivirajte. ~ Stranica 32 Odabran je - - - (prekid ispiranja = bez završnog centrifugiranja)?
~ Stranica 33 Otvaranje je mogue samo pomou otkljuavanja u nudi? ~ Stranica 39
Program se ne pokree. Tipka A nije pritisnuta? ~ Stranica 32 Gotovo za je odabrano? Vrata bubnja su zatvorena? Zaštita za djecuE je aktivirana?Deaktivirajte. ~ Stranica 32
Kratko zastajanje/okreta- nje bubnja nakon pokreta- nja programa.
Nema pogreške - kod pokretanja programa pranja se moe kratkotrajno pojaviti zastajanje bubnja koje je uvjetovano internim testom motora.
Sapunica se ne ispum- pava.
Odabran je - - - (prekid ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? ~ Stranica 33
Oistite crpku za otpadnu vodu. ~ Stranica 37 Oistite odvodnu cijev i/ili odvodno crijevo. ~ Stranica 38
Voda u bubnju se ne vidi. Nema pogreške - voda je ispod vidnog podruja.
Uinak centrifugiranja nije zadovoljavajui. Rublje je mokro/previše vlano.
Nema pogreške – kontrolni sustav za ravnoteu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloeno. U bubnju rasporedite velike i male komade rublja.
Zaštita od guvanja* je odabrana? ~ Stranica 29 Odabran je premali broj okretaja?
Višekratno kratko centri- fugiranje.
Trajanje programa due je nego uobiajeno.
Nema pogreške – kontrolni sustav za ravnoteu izjednaava neravnoteu višekratnim rasporeivanjem rublja.
Nema pogreške – aktivan je sustav kontrole pjene – ukljuuje se ispiranje.
Trajanje programa mije- nja se tijekom ciklusa pra- nja.
Nema pogreške - tijek programa se optimizira za dotini proces pranja. To moe dovesti do promjene trajanja programa na kontrolnoj ploi.
* ovisno o modelu
Ostaci vode u odjeljku i za sredstvo za njegu rublja.
Nema pogreške – Nema utjecaja na uinak sredstava za njegu rublja. Po potrebi oistite umetak.
Stvaranje neugodnih mirisa ili masnog taloga u perilici rublja.
Ovisno o modelu pokrenite program išenje bubnja* ili Pamuno rublje 90 °C bez umetanja rublja. Za to koristite deterdent u prašku ili deterdent koji sadri izbjeljiva. Napomena: Kako biste sprijeili stvaranje pjene, koristite samo polovicu kolii- ne deterdenta koju je preporuio proizvoa deterdenta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.
Pjena izlazi iz ladice za deterdent.
Korišteno je previše deterdenta? Jednu licu omekšivaa pomiješajte sa 1/2 l vode i dodajte u odjeljak II. Ova otopina nije prikladna za odjeu za slobodno vrijeme, sportsku odjeu ili per- natu odjeu. Napomena: Kako biste sprijeili preveliko stvaranje pjene u perilici rublja, kod sljedeeg pranja s istom koliinom rublja koristite manje deterdenta.
Tijekom centrifugiranja ili ispumpavanja stvaraju se jaki šumovi, vibracije i ure- aj ”hoda”.
Razina buke pri pumpanju nije ista kao kod pranja.
Ureaj poravnan? Poravnajte ureaj. ~ Stranica 17 Jesu li noice ureaja fiksirane? Osigurajte noice ureaja. ~ Stranica 17 Zaštita za transport je skinuta? Skinite zaštitu za transport. ~ Stranica 14
Kontrolna ploa/lampice indikatora tijekom rada ne funkcioniraju.
Nestanak elektrine energije? Osigurai iskljueni? Osigurae ponovno ukljuite/zamijenite. Ako se smetnja ponovno pojavi, nazovite servisnu slubu. ~ Stranica 43
Na rublju se nalaze ostaci deterdenta.
Neki deterdenti bez fosfata sadre tvari koje nisu topive u vodi. Odaberite Ispiranje ili rublje išetkajte nakon pranja.
U stanju stanke svijetli simbol è na kontrolnoj ploi.
Razina vode je previsoka. Dodavanje rublja nije mogue. Ukoliko je potrebno, odmah zatvorite vrata bubnja.
Pritisnite tipku A za nastavak programa.
U nainu stanke je isklju- en simbol è na zaslonu.
Vrata bubnja su deblokirana. Dodavanje rublja je mogue.
Ako smetnju ne moete ukloniti sami (nakon iskljuivanja/ukljuivanja) ili ako je potreban popravak: Ureaj iskljuite i izvucite mreni utika. Zatvorite slavinu za vodu i nazovite servisnu slubu. ~ Stranica 43
Smetnje Uzrok / Pomo
* ovisno o modelu
Postprodajna sluba hr
4 Postprodajna sluba Postprodaj na sl ubaAko ne moete sami ukloniti kvar, obratite se našoj postprodajnoj slubi. Uvijek emo pronai prikladno rješenje kako bi se izbjegao nepotreban dolazak i posjeta inenjera. Postprodajnoj slubi dostavite broj proizvoda (E br.) i proizvodni broj (FD) ureaja.
Te ete informacije pronai (ovisno o modelu): s unutarnje strane vrata za umetanje
ili servisnih vratašca na poleini ureaja
Vjerujte strunom mišljenju proizvoaa. Obratite nam se. Tako ete biti sigurni da je sve popravke obavilo struno servisno osoblje i da su pritom korišteni originalni rezervni dijelovi.
J Tehniki podaci Tehniki podaciDimenzije: 850 x 600 x 550 mm (visina x širina x dubina) Teina 63 – 83 kg (ovisno o modelu) Strujni prikljuak: Mreni napon 220 – 240 V, 50 Hz Nazivna jakost struje 10 A Nazivna izlazna snaga 2300 W Tlak vode: 100 – 1000 kPa (1 – 10 bara) Potrošnja elektrine energije kod iskljuenog ureaja: 0,12 W Potrošnja elektrine energije dok je ureaj u stanju pripravnosti (nain rada kada je ureaj ostavljen ukljuen): 0,50 W
E br. Broj proizvoda FD Proizvodni broj
43
hr Aqua-Stop jamstvo
r Aqua-Stop jamstvo Aqua-Stop j amstvoSamo za ureaje s funkcijom Aqua- Stop
Pored jamstvenih zahtjeva prema dobavljau sukladno kupoprodajnom ugovoru i našeg jamstva za ureaj, štetu nadoknaujemo pod sljedeim uvjetima: 1. Ako je došlo do ošteenja
uzrokovanog vodom zbog kvara na našem sustavu Aqua-Stop, nadoknadit emo kupcima uzrokovanu štetu za primjene u kuanstvu.
2. Jamstvo odgovornosti vrijedi za itavog vijeka trajanja ureaja.
3. Ono je preduvjet za sve jamstvene zahtjeve prema kojima ureaji sa sustavom Aqua-Stop moraju biti pravilno ugraeni i prikljueni u skladu s našim uputama, što ukljuuje pravilno postavljanje produetka za Aqua-Stop (originalna dodatna oprema). Naše jamstvo ne pokriva neispravne opskrbne vodove ili spojne elemente do prikljuka Aqua-Stop na slavini.
4. Ureaje sa sustavom Aqua-Stop nije potrebno nadzirati tijekom rada niti dodatno osiguravati zatvaranjem slavine. Slavinu morate zatvoriti samo ako namjeravate otii na dulje vrijeme, primjerice na višetjedni odmor.
44
6
6
6
*9001442079*
Registrirajte svoj novi ureaj na portalu MyBosch i ostvarite sljedee pogodnosti:
• Struni savjeti i trikovi za vaš ureaj • Opcije produljenja jamstva • Popusti za dodatnu opremu i rezervne dijelove • Digitalni prirunik i svi podaci o ureaju uvijek pri ruci • Jednostavan pristup servisu kuanskih ureaja Bosch
Besplatna i jednostavna registracija – i na mobilnim telefonima: www.bosch-home.com/welcome
Traite pomo? Pronai ete je ovdje.
Struni savjeti za vaše kuanske ureaje Bosch, pomo za rješavanje problema ili popravak koji osiguravaju strunjaci marke Bosch. Saznajte sve o brojnim nainima na koje vam tvrtka Bosch moe pruiti podršku: www.bosch-home.com/service Podaci za kontakt u svim dravama navedeni su u priloenom servisnom direktoriju.
hr Upute za uporabu i postavljanje
Perilica rublja
8 Ispravna uporaba 4
* Upoznavanje s ureajem 20
\ Dodatne postavke programa 28
1 Rukovanje ureajem 29
3 Kvarovi i što uiniti kada se pojave 39
4 Postprodajna sluba 43
J Tehniki podaci 43
r Aqua-Stop jamstvo 44
: Upozorenje
: Upozorenje
: Upozorenje
: Upozorenje
: Upozorenje
Oprez!
Oprez!
Instalacija ureaja u kuhinju
1. Skinite crijeva s draa.
2. Skinite strujni kabel s draa. Odvijte i uklonite sva etiri vijka transportne blokade.
3. Postavite poklopce. Dobro zabravite poklopce na mjestu pritišui kukice za zabravljenje.
Duljine gibljivih crijeva i kabela
Savjet:
Oprez!
Napomene
Poravnavanje
1. Protumatice otpustite kljuem, okreui u smjeru kazaljke na satu.
2. Libelom provjerite je li perilice nivelirana i po potrebi ispravite njen poloaj. Visinu promijenite okretanjem noice ureaja.
3. Zategnite protumaticu uz kuište.
Elektrini prikljuak
2. Uklonite zaštitnu foliju s radne površine i upravljake ploe.
3. Prikljuite strujni utika.
5. Ne umeite rublje u stroj. Zatvorite vrata.
6. Ovisno o modelu, pokrenite program išenje bubnja ili program Pamuno rublje 90 °C.
7. Otvorite ladicu za deterdent.
8. Ulijte otprilike 1 litru vode u odjeljak II.
9. Sipajte standardni deterdent u odjeljak II.
Napomena:
11. Pritisnite gumb A.
Transport
2. Smanjite tlak vode u dovodnom crijevu.
3. Ispustite zaostalu sapunicu.
5. Uklonite crijeva.
2. Umetnite sve etiri ovojnice.
Napomene
Zaslon/ prikaz
Napomena:
Napomena:
Štirkanje
Napomena:
Bojanje/izbjeljivanje
Namakanje
1. Ulijte sredstvo za namakanje/ deterdent u pretinac II sukladno uputama proizvoaa.
2. Odaberite eljeni program.
3. Pritisnite gumb A za pokretanje programa.
4. Nakon otprilike deset minuta pritisnite gumb A za pauziranje programa.
5. Po isteku eljenog vremena namakanja ponovno pritisnite gumb A za nastavak ili promjenu programa.
Napomene
1. Odaberite program.
2. Više puta zaredom pritisnite gumb Gotovo za sve dok se ne prikae eljeni broj sati.
3. Pritisnite gumb A.
3. Pritisnite gumb A.
3. Otvorite vrata.
4. Provjerite je li bubanj u potpunosti prazan. Po potrebi ga ispraznite.
Ukljuivanje ureaja/odabir programa
Napomene
1. Prethodno sortirane komade rublja stavite bez slaganja u bubanj perilice.
2. Pazite da se komadi rublja ne zaglave izmeu vrata perilice i gumene brtve te zatvorite vrata.
Mjerenje i dodavanje deterdenta i proizvoda za njegu
Oprez!
2. Dodajte deterdent i/ili proizvode za njegu.
3. Zatvorite ladicu za deterdent.
Pomo za mjerenje za tekui deterdent
1. Izvucite ladicu za deterdent. Pritisnite umetak i do kraja izvadite ladicu.
2. Klizno pomaknite pomo za mjerenje prema naprijed, preklopite je prema dolje i zaglavite u mjestu.
3. Ponovno umetnite ladicu.
3. Pritisnite gumb A. Novi se program pokree od poetka.
Prekidanje programa
3. Pritisnite gumb A.
1. Pritisnite gumb A.
2. Odaberite Ispuštanje vode.
3. Pritisnite gumb A.
Kraj programa
Vaenje rublja/iskljuivanje ureaja
1. Okrenite gumb za odabir programa u iskljuen poloaj. Ureaj e se iskljuiti.
2. Otvorite vrata i izvadite rublje.
3. Zatvorite slavinu.
Napomena:
Ukljuivanje naina rada za podešavanje postavki
1. Okrenite gumb za odabir programa u poloaj 1. Perilica rublja se ukljuuje.
2. Pritisnite gumb A i istodobno okrenite gumb za odabir programa u smjeru kazaljki na satu u poloaj 2. Pustite gumb.
Promjena glasnoe
Ladica za deterdent i kuište
1. Izvucite ladicu za deterdent. Pritisnite umetak i do kraja izvadite ladicu.
2. Izvadite umetak.
a) Odozdo umetak pritisnite prema gore prstom.
b) Ako upotrebljavate pomo za mjerenje za tekui deterdent, povucite ga prema gore.
3. Ladicu za deterdent i umetak oistite vodom i etkom pa osušite. Oistite i unutrašnjost kuišta.
4. Postavite umetak i zabravite ga na mjestu.
a) Gurnite cilindar na zatik vodilice.
b) Ako upotrebljavate pomo za mjerenje* za tekui deterdent, klizno je pomaknite prema naprijed, preklopite prema dolje i zaglavite u mjestu.
5. Gurnite ladicu za deterdent.
Napomena:
Kada se voda ohladi:
1. Iskljuite slavinu za vodu kako voda više ne bi istjecala i kako bi se ispustila sva zaostala voda kroz pumpu za ispuštanje.
2. Iskljuite ureaj. Iskopajte strujni utika.
3. Otvorite i skinite servisna vratašca.
4. Skinite crijevo za ispuštanje s draa.
5. Paljivo odvrnite poklopac pumpe; moe istei zaostala voda.
6. Vratite servisna vratašca na mjesto, zabravite ih i zatvorite.
Napomena:
2. Otpustite obujmicu crijeva. Paljivo uklanjajte crijevo za ispuštanje vode jer moe iscuriti zaostala voda.
3. Oistite crijevo za ispuštanje i spojni dio sifona.
4. Ponovno prikljuite crijevo za ispuštanje i uvrstite spoj pomou obujmice crijeva.
Zaepljen je filtar dovoda vode
: Upozorenje
2. Odaberite bilo koji program (osim Ispiranje/Centrifugiranje/Ispuštanje vode).
3. Pritisnite gumb A. Ostavite program da radi otprilike 40 sekundi.
4. Okrenite gumb za odabir programa u iskljuen poloaj. Iskopajte strujni utika.
5. Oistite filtar na slavini:
6. Na standardnim i modelima sa sustavom Aqua-Secure oistite filtar na stranjem dijelu ureaja:
7. Umetnite filtar, prikljuite crijevo i provjerite ima li curenja.
3 Kvarovi i što uiniti kada se pojave
Kvarovi i što uiniti kada se pojave
Otvaranje u sluaju nude
Ošteenja koja uzrokuje voda
Ako morate izvaditi rublje, vrata perilice moete otvoriti na sljedei nain:
1. Iskljuite ureaj. Iskopajte strujni utika.
2. Ispustite vodu.
3. Alatom povucite kvaku za otvaranje u nudi i pustite je.
Informacije na zaslonu
Smetnje
Aqua-Stop jamstvo
1. Ako je došlo do ošteenja uzrokovanog vodom zbog kvara na našem sustavu Aqua-Stop, nadoknadit emo kupcima uzrokovanu štetu za primjene u kuanstvu.
2. Jamstvo odgovornosti vrijedi za itavog vijeka trajanja ureaja.
3. Ono je preduvjet za sve jamstvene zahtjeve prema kojima ureaji sa sustavom Aqua-Stop moraju biti pravilno ugraeni i prikljueni u skladu s našim uputama, što ukljuuje pravilno postavljanje produetka za Aqua-Stop (originalna dodatna oprema)
4. Ureaje sa sustavom Aqua-Stop nije potrebno nadzirati tijekom rada niti dodatno osiguravati zatvaranjem slavine.
*9001442079*
Traite pomo? Pronai ete je ovdje.
<< /ASCII85EncodePages false /AllowTransparency false /AutoPositionEPSFiles true /AutoRotatePages /PageByPage /Binding /Left /CalGrayProfile (Dot Gain 15%) /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2) /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CannotEmbedFontPolicy /Warning /CompatibilityLevel 1.4 /CompressObjects /Off /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /PassThroughJPEGImages true /CreateJobTicket false /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric /DetectBlends true /DetectCurves 0.0000 /ColorConversionStrategy /CMYK /DoThumbnails true /EmbedAllFonts true /EmbedOpenType false /ParseICCProfilesInComments true /EmbedJobOptions true /DSCReportingLevel 0 /EmitDSCWarnings false /EndPage -1 /ImageMemory 1048576 /LockDistillerParams true /MaxSubsetPct 100 /Optimize true /OPM 1 /ParseDSCComments true /ParseDSCCommentsForDocInfo true /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo true /PreserveFlatness true /PreserveHalftoneInfo false /PreserveOPIComments false /PreserveOverprintSettings true /StartPage 1 /SubsetFonts false /TransferFunctionInfo /Apply /UCRandBGInfo /Remove /UsePrologue false /ColorSettingsFile () /AlwaysEmbed [ true ] /NeverEmbed [ true ] /AntiAliasColorImages false /CropColorImages true /ColorImageMinResolution 300 /ColorImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleColorImages true /ColorImageDownsampleType /Bicubic /ColorImageResolution 300 /ColorImageDepth -1 /ColorImageMinDownsampleDepth 1 /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeColorImages true /ColorImageFilter /DCTEncode /AutoFilterColorImages true /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG /ColorACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /ColorImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000ColorACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000ColorImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /GrayImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000GrayACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000GrayImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict << /K -1 >> /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description << /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E> /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e> /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002> /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002> /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e> /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e> /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0