Click here to load reader

Pereinamoji geografijos bakalauro II kurso (2010/2011 ... · PDF file Pereinamoji geografijos bakalauro II kurso (2010/2011) studijų programa Patvirtinta Gamtos mokslų fakulteto

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pereinamoji geografijos bakalauro II kurso (2010/2011 ... · PDF file Pereinamoji geografijos...

 • Pereinamoji geografijos bakalauro II kurso (2010/2011) studijų programa Patvirtinta Gamtos mokslų fakulteto tarybos posėdyje 2010 metų kovo 31 d.

  Tarybos pirmininkas prof. habil. dr. K. Kilkus

  Studijų kryptis GEOGRAFIJA Pagrindinių studijų programa GEOGRAFIJA Valstybinis kodas: 61206P102; (ISCED: 51114) Programa įregistruota: 1997-05-19

  PIRMAS KURSAS

  I semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGGI 2112/6 Geografijos įvadas 3 32 – 16 – – – E GLGB 1112 Bendroji geologija 4 64 – – – 32 – E CHGG 1112 Chemija 3 32 – – – 32 – E PHIG 1113 Filosofijos įvadas 3 48 – – – – – E LKKG 1113 Lietuvių kalbos kultūra ir

  specialybės kalba 2 16 – – 16 – – Į

  UKGG 1113 Užsienio kalba 2 – – – 64 – – Į * Pasirenkamasis dalykas 3 E

  Iš viso I semestre: 20 Pasirenkamieji dalykai

  PLPI 1126 Politologijos įvadas 3 48 – - – – – E SCIG 1126 Sociologijos įvadas 3 48 – – – – – E

  II semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGTG 2112 Topokartografija ir geomorfologija 4 80 – – 16 – – E FPGG 1112 Fizika 3 48 – – – 32 – E UKGG 1213 Užsienio kalba 2 – – – 64 – – Į

  GGKD 2112/6 Kursinis darbas 2 – – – – – – G * Pasirenkamasis dalykas (A) 4 E * Pasirenkamasis dalykas (B) 2 E

  GPTG 2112 Topokartografijos ir geomorfologijos mokomoji praktika

  3 – – – – – 144 G

  Iš viso II semestre: 20 Pasirenkamieji dalykai A

  GGBG 2122/6 Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija

  4 64 – 16 – – – E

  GGEG 2122/6 Europos gamtinė ir visuomeninė geografija

  4 64 – 16 – – – E

  Pasirenkamieji dalykai B GLZF 1122 Žemės fizikos pagrindai 2 32 – – – – – E ASGG 1122 Astronomija 2 32 – – – – – E

 • ANTRAS KURSAS

  III semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGKI 2117 Kraštotvarkos įvadas 2 32 – – – – – E AMAT 1112 Aukštoji matematika 4 48 – – 32 – – E HMHP 2112 Hidrologijos pagrindai 3 48 – 16 – – – E HMMP 2122 Meteorologijos pagrindai 3 48 – – 32 – E SGRT 2126 Rekreacijos ir turizmo geografija 3 48 - - 16 - - E UKGG 1313 Užsienio kalba 2 – – – 64 – – Į

  * Pasirenkamasis dalykas 3 E Iš viso III semestre : 20

  Pasirenkamieji dalykai GGST 2116 Socioekonominė statistika 3 48 – – 16 – – E EKET 1116 Ekonomikos teorija 3 48 - - - - - E

  IV semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGBK 2112 Bendroji kartografija 2 32 – – 16 – – E GLMG 2112 Loginiai ir matematiniai metodai

  geografijoje 4 32 – – 64 – - E

  KLTG 1113 Kultūrologijos įvadas 3 48 – 16 – – – E UKGG 1413 Užsienio kalba 2 – – – 64 – – E

  GGKD 2212/6 Kursinis darbas 2 – – – – – – G * Pasirenkamasis dalykas 4 E

  GPSG 2116 Sociogeografijos mokomoji praktika 3 – – – – – 108 G Iš viso IV semestre: 20

  Pasirenkamieji dalykai GGBE 1122 Bioekologija ir ekologinės problemos 4 64 – 16 – – – E

  GGDS 2126 Demografija ir socialinė geografija 4 64 – 16 – – – E

 • TREČIAS KURSAS

  V semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGKG 2112/6 Bendroji kraštovaizdžio geografija 2 32 – – 16 – – E GGTK 2112 Teminė kartografija 2 32 – – 32 – – E CGIS 2112 GIS įvadas 2 16 - - 32 - - E

  GGLG 2112/6 Lietuvos gamtinė ir visuomeninė geografija

  5 64 – 32 – – – E

  GGKG 2122 Kraštovaizdžio ekologija 3 48 - 16 - - - E * Pasirenkamasis dalykas 3 E

  ** Laisvasis dalykas 3 E Iš viso V semestre : 20

  Pasirenkamieji dalykai A GGPD 2122 Pedologija 3 48 – – 16 – – E GGBG 2122 Biogeografija 3 48 – - 16 – – E

  VI semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGAP 2112/7 Aplinkosaugos pagrindai 3 48 - - 16 - - E GGLK 2112/6 Lietuvos kraštovaizdžio geografija 2 32 - - 16 - - E GGTM 2112 Ekogeografinių tyrimų metodika 2 32 – – 16 – – E

  GGMP 2112/6 Metinis mokslinis pranešimas 3 – – – – – – G * Pasirenkamasis dalykas (A) 4 E * Pasirenkamasis dalykas (B) 2 E

  GPEG 2112 Ekogeografijos mokomoji praktika 4 – – – – – 144 G Iš viso VI semestre : 20

  Pasirenkamieji dalykai A GKEG 2122/6 Kaimo ekologija ir geografija 4 64 – – 16 – – E GMEG 2122/6 Miestų ekologija ir geografija 4 64 – – 16 – – E

  Pasirenkamieji dalykai B SGVG 2126 Valstybės valdymas ir elektorinė

  geografija 2 32 - 16 - - - E

  SGTS 1113 Tarptautiniai santykiai 2 32 - 16 - - - E

 • KETVIRTAS KURSAS

  VII semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  KASP 2112/6/7 Aplinkosaugos strategijos ir planai 3 48 - - 16 - - E KGST 2116/7 Saugomos teritorijos 3 48 – 16 - – – E TSAT 1116 Aplinkosaugos teisė 3 32 – 32 – – – E GGPA 2112 Poveikis aplinkai ir monitoringas 3 48 - - 16 - - E

  * Pasirenkamasis dalykas (A) 3 E * Pasirenkamasis dalykas (B) 2 E ** Laisvasis dalykas 3 E

  Iš viso VII semestre: 20 Pasirenkamieji dalykai A

  EGBA 2122/7 Bioįvairovės apsaugos pagrindai 3 48 - 16 - - - E KKPT 2126/7 Kultūros paveldo tvarkymas 3 48 - 16 - - - E

  Pasirenkamieji dalykai B ETNG 1123 Etnologija 2 32 - 16 - - - E ESTG 1123 Estetika 2 32 - 16 - - - E

  VIII semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  SGSP 2116/7 Strateginis planavimas 2 36 – – 12 – – E EVPG 1116 Verslo pagrindai 2 36 - - 12 - - E

  * Pasirenkamasis dalykas 3 E ** Laisvasis dalykas 3 E

  GGBD 4112/6 Bakalauro darbas 10 – – – – – – G Pasirenkamieji dalykai

  GGPG 2126 Politinė geografija 3 48 – 12 – – – E GGKG 2126 Kultūros geografija 3 48 - 12 - - - E

  Iš viso VIII semestre: 20

  Programos apimtis 160 kr., iš jų 10 kr. mokomosios vasaros praktikos (6%), 33 kr. pasirenkamieji dalykai (21%) 9 kr. laisvieji dalykai (5%)

  Bendrasis universitetinis lavinimas – 13 kr.(8%) Studijų krypčių pagrindai – 23 kr. (15%): gamtos mokslų – 12 kr., visuomenės mokslų – 11 kr. Pagrindinės krypties (gamtinės geografijos) dalykai – 51 kr.(33%). Gretutinės krypties (visuomeninės geografijos) dalykai – 21 kr.(15%). Abiejų krypčių (bendrieji geografiniai) dalykai – 38 kr. (24%) Laisvieji dalykai 9 kr. (5%)

  Studijų programos komiteto pirmininkas - prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas

  VU GMF Geografijos ir kraštotvarkos katedra; Tel.: 239 82 84, E paštas: [email protected]

  Pst. Ši pagal Geografijos bakalauro studijų programos komiteto 2010 kovo 15 d. posėdžio siūlymus koreguota Geografijos bakalauro studijų programa galioja II kursui.

 • Pereinamoji geografijos bakalauro III kurso (2010/2011) studijų programa

  Patvirtinta Gamtos mokslų fakulteto tarybos posėdyje 2010 metų kovo 31 d.

  Tarybos pirmininkas prof. habil. dr. K. Kilkus

  Studijų kryptis GEOGRAFIJA Pagrindinių studijų programa GEOGRAFIJA Valstybinis kodas: 612606P102; (ISCED: 51114) Programa įregistruota: 1997-05-19

  PIRMAS KURSAS

  I semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGGI 2112/6 Geografijos įvadas 3 32 – 16 – – – E GLGB 1112 Bendroji geologija 4 64 – – – 32 – E CHGG 1112 Chemija 3 32 – – – 32 – E PHIG 1113 Filosofijos įvadas 3 48 – – – – – E LKKG 1113 Lietuvių kalbos kultūra ir

  specialybės kalba 2 16 – – 16 – – Į

  UKGG 1113 Užsienio kalba 2 – – – 64 – – Į * Pasirenkamasis dalykas 3 E

  Iš viso I semestre: 20 Pasirenkamieji dalykai

  PLPI 1126 Politologijos įvadas 3 48 – - – – – E SCIG 1126 Sociologijos įvadas 3 48 – – – – – E

  II semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGTG 2112 Topokartografija ir geomorfologija 4 80 – – 16 – – E FPGG 1112 Fizika 3 48 – – – 32 – E UKGG 1213 Užsienio kalba 2 – – – 64 – – Į

  GGKD 2112/6 Kursinis darbas 2 – – – – – – G * Pasirenkamasis dalykas (A) 4 E * Pasirenkamasis dalykas (B) 2 E

  GPTG 2112 Topokartografijos ir geomorfologijos mokomoji praktika

  3 – – – – – 144 G

  Iš viso II semestre: 20 Pasirenkamieji dalykai A

  GGBG 2122/6 Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija

  4 64 – 16 – – – E

  GGEG 2122/6 Europos gamtinė ir visuomeninė geografija

  4 64 – 16 – – – E

  Pasirenkamieji dalykai B GLZF 1122 Žemės fizikos pagrindai 2 32 – – – – – E ASGG 1122 Astronomija 2 32 – – – – – E

 • ANTRAS KURSAS

  III semestras

  Sando kodas Dalyko pavadinimas Kr Akademinis darbas A P K S Pr L Prk

  GGKI 2117 Kraštotvarkos įvadas 2 32 – – – – – E AMAT 1112 Aukštoji matematika 4 48 – – 32 – – E HMHP 2112 Hidrologijos pag

Search related