Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  1/24

  1

  1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? [3]

  (b) Huraikan bagaimana penerimaan tenaga suria yang berbeza memberi

  kesan kepada :-

  i. Kejadian empat musim di kawasan sederhana dunia

  ii. Kejadian siang dan malam

  [8]

  [4]

  (c) Jelaskan peranan tenaga suria terhadap aktiviti manusia di kawasan

  tropika lembap.

  [10]

  1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? [3]

  Skema Pemarkahan

  (1) (2)

  Tenaga ialah keupayaan/ untuk menghasilkan sebarang aktiviti atau

  kerja.

  [3m]

  (b) Huraikan bagaimana penerimaan tenaga suria yang berbeza memberi

  kesan kepada :-

  iii. Kejadian empat musim di kawasan sederhana dunia

  iv. Kejadian siang dan malam

  [8]

  [4]

  Skema Pemarkahan

  (b)i Kejadian empat musim.

  Pada 21 hb Mac (Ekuinoks Musim bunga) penerimaan pancaran matahari

  adalah tegak di atas garisan Khatulistiwa. Semua kawasan di dunia

  menerima bahangan matahari yang seimbang. Ini menyebabkan berlakunya

  musim bunga di HU dan musim luruh di HS.

  Pada 23 hb Sept (Ekuinoks Musim Luruh) penerimaan pancaran

  matahari adalah tegak di atas garisan Khatulistiwa. Semua kawasan didunia menerima bahangan matahari yang seimbang. Ini menyebabkan

  berlakunya musim luruh di HU dan musim bunga di HS.

  Pada 21 hb Jun ( Soltis Musim Panas ).penerimaan pancaran matahari

  adalah tegak di atas garisan Sartan. Ini menyebabkan HU lebih banyak

  menerima tenaga suria. Ini menyebabkan berlakunya musim panas di HU

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  2/24

  2

  dan musim dingin di HS.

  Pada 22 hb Dis (Soltis Musim Dingin )penerimaan pancaran matahari

  adalah tegak di atas garisan Jadi. . Ini menyebabkan HU lebih sedikit

  menerima tenaga suria berbanding HS .Ini menyebabkan berlakunya musimdingin di HU dan musim panas di HS.

  Catatan: Rajah tanpa huraian = 0 markah 4 isi x 2m = [8m]

  (b)(i

  i)

  Kejadian siang dan malam

  Putaran bumi menyebabkan sebahagian daripada permukaan bumi

  menghadap matahari dan menerima pancaran tenaga matahari dan

  sebahagian lagi akan terlindung. Ini berlaku dalam tempoh 24 jam.

  Bahagian yang menghadap matahari akan mengalami siang .Bahagian yang lindung matahari akan membelakangi matahari dan

  mengalami malam[4m]

  (c) Jelaskan peranan tenaga suria terhadap aktiviti manusia di Kawasan

  tropika lembap

  [10]

  Skema Pemarkahan

  C1- Aktiviti pertanian

  Dijalankan sepanjang tahun, kepelbagaian jenis tanaman , sumber air

  yang mencukupi melalui proses kitaran hidrologi.

  C2- Aktiviti pembalakan

  Dijalankan sepanjang tahun, tenaga matahari menggalakkan

  pertumbuhan hutan malar hijau/ kayu keras . Contoh cengal, meranti

  C3 - Penternakan

  Dijalankan sepanjang tahun. tenaga matahari menggalakkan

  pertumbuhan rumput sebagai sumber makanan dan proses kitaranhidrologi untuk sumber air.

  C4 -Pelancongan/ rekreasi

  Dijalankan sepanjang tahun, menggalakkan pembentukan bentuk muka

  bumi menarik seperti kawasan karst, pertumbuhan hutan malar

  hijau,penerimaan matahari untuk aktiviti di pinggir pantai .

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  3/24

  3

  C5- Perikanan

  Dijalankan sepanjang tahun .tenaga matahari mencukupi menggalakkan

  pertumbuhan plankton untuk pembiakan ikan,

  C6 -Perindustrian

  Kegunaan untuk proses pengeringan seperti hasil laut, batik dan

  sebagainya.

  Pemarkahan : Mana-mana 5 isi X 2m = 10m

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  4/24

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  5/24

  5

  ( c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti

  manusia.

  (12)

  Skema Pemarkahan

  Kesan kepada alam sekitar fizikal

  cf1 Kejadian tsunami

  Gegaran akibat gempa bumi di dasar laut berupaya untuk mewujudkan

  pergerakan ombak selaju 800 km/sejam. Pergerakan ombak akan menjadi

  semakin tinggi apabila memasuki kawasan pantai yang cetek. Akibat

  pergeselan akan mengurangkan pergerakan ombak. Tolakan ombak

  secara berterusan di bahagian belakang akan meninggikan ombak-ombak

  yang berada di hadapan.Kenaikan ketinggian ombak secara tiba-tiba akan

  menyebabkan air laut berhampiran pinggir pantai akan mengundur ke laut

  untuk tempoh beberapa minit sebelum ianya melanda semula pantai dalam

  bentuk ombak pembinasa.

  cf2 Pergerakan jisim

  Gempa bumi telah menghasilkan gegaran yang kuat terhadap kerak bumi.

  Gegaran tersebut boleh menyebabkan ketidakstabilan tanah di kawasan

  cerun dan seterusnya menyebabkan berlakunya gerakan jisim seperti

  tanah runtuh.

  cf3 Kenaikan dan kejatuhan aras laut

  Gempa bumi boleh menyebabkan berlakunya gelinciran pada kerak bumi.

  Sekiranya gempa bumi tersebut menyebabkan berlakunya pengangkatan

  daratan, maka aras laut akan jatuh. Tetapi sebaliknya gempa bumi tersebut

  menyebabkan kejatuhan daratan maka aras laut akan meningkat.

  cf4 Memusnahkan hutan pinggir pantai

  Tsunami yang terhasil akibat gempa bumi di dasar laut akan masuk ke

  dalam hutan- hutan pinggir pantai. Kesannya hutan-hutan pinggir pantai

  akan dicemari dengan air masin. Keadaan ini boleh menyebabkankemusnahan hutan tersebut.

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  6/24

  6

  Kesan kepada aktiviti manusia

  cm1 Kesan kepada sistem pengangkutan

  Kemusnahan jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang

  pengangkutan tergendala.

  cm2 Kesan kepada aktiviti ekonomi -

  Tanah runtuh akibat gempa bumi boleh menyebabkan kegiatan pertanian

  di cerun musnah, memusnahkan kawasan premis perniagaan

  penenggelaman kawasan pinggir pantai memusnahkan pertanian pinggir

  laut.

  cm3 Kesan kepada bekalan air dan elektrik

  Bekalan air dan elektrik terputus, aktiviti ekonomi manusia terganggu

  cm4 Kesan kepada petempatan penduduk

  Kemusnahan kediaman penduduk akibat tanah runtuh dan goncangan

  yang kuat, gangguan terhadap aktiviti harian.

  maksimum 3 kesan fizikal dan 3 kesan kepada aktiviti manusia dan

  sebaliknnya x 2 markah

  =12m

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  7/24

  7

  3 (a) ( i ) Nyatakan bagaimana beban sungai diangkut. (5)

  (ii) Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi pengangkutan beban

  sungai.

  (8)

  ( iii)Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil pemendapan sungaiterhadap aktiviti manusia. (12)

  (i) Nyatakan bagaimana beban sungai diangkut. (5)

  Skema Pemarkahan

  ai1 - Cara apungan

  ai2 - Cara ampaian

  ai3 - Cara golekan

  ai4 - Cara loncatan/lompatan

  ai5 - Cara larutan

  a6- Cara seretan

  Mana-mana 5 cara X 1 markah = 5 markah

  (ii) Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi pengangkutan beban

  sungai.

  (10m)

  Skema Pemarkahan

  aii1 Tenaga- Tenaga berkait rapat dengan halaju dan isipadu air sungai dan

  kecerunan dasar sungai. Semasa isipadu air sungai tinggi ( semasa banjir )

  halaju aliran air sungai turut tinggi. Halaju aliran air sungai yang tinggi

  berupaya untuk mengangkut bahan dengan lebih banyak dan cepat.

  aii2 Cerun - Pada peringkat hulu ,cerun dasar sungai sangat curam dan

  menghasil aliran air yang deras. Pada peringkat ini , diangkut secara

  maksimum. Pada peringkat tengah, cerun sungai agak landai,

  menyebabkan halaju aliran air berkurangan. Proses pengangkutan bahan

  agak kurang berkesan di mana sungai mulai memendapkan sebahagian

  daripada bahan yang diangkutnya. Pada peringkat hilir, cerun sungai

  sangat landai, proses pengangkutan minimum dan sungai mulai

  memendapkan bahan yang diangkutnya.

  aii3 Kekasaran alur- Kekasaran merujuk kepada licin atau kasar ( berlekuk-

  lekuk ) sesuatu dasar alur sungai. Sekiranya dasar alur sungai licin, bahan-

  bahan diangkut dengan lebih cepat dan banyak terutama mengangkut cara

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  8/24

  8

  golekan dan seretan. Alur dasar sungai yang berlekuk akan menyebabkan

  bahan yang diangkut akan tersekat dan seterusnya menyebabkan

  pengangkutan bahan menjadi perlahan

  aii4 Halangan- Halangan merujuk kepada halangan semula jadi ataupunbuatan manusia yang terdapat di sepanjang sungai. Halangan berupaya

  untuk memerangkap bahan yang diangkut oleh aliran sungai. Sekiranya

  sepanjang sungai tersebut tidak terdapat halangan bahan akan diangkut

  dengan lebih mudah dan cepat. Tetapi sekiranya terdapat halangan di

  sepanjang aliran tersebut bahan-bahan yang dibawa akan tersangkut lalu

  termendap.

  aii5 Bentuk alur- Sekiranya alur sungai yang lurus,aliran air sungai menjadi

  deras dan menggalakkan pengangkutan bahan berlaku secara maksimum.

  Manakala alur sungai yang berliku menyebabkan aliran air sungai

  terganggu dan halaju pergerakan air menjadi perlahan. Kesannya bahan-bahan yang dibawa akan dimendapkan.

  aii6 Saiz bahan- Bahan yang bersaiz besar seperti batu tongkol diangkut

  secara perlahan melalui cara golekan atau seretan di dasar sungai. Bahan-

  bahan yang bersaiz kecil dan ringan seperti kelodak, lempung, habuk dan

  debu akan diangkut secara apungan atau ampaian.

  aii7 Jenis bahan- Bahan yang mempunyai daya apungan yang tinggi seperti

  sampah sarap, sisa pertanian akan diangkut oleh aliran air sungai dengan

  cara apungan di permukaan air. Bahan yang berat seperti batu tongkol

  akan diangkut secara seretan atau golekan di dasar sungai.

  aii8 Bentuk bahan- Bahan yang berbentuk bulat atau hampir bulat akan

  diangkut di bahagian dasar sungai dengan cara golekan atau seretan.

  Bahan yang berbentuk bersegi-segi seperti serpihan batuan akan diangkut

  secara lompat / terloncat-loncat di dasar sungai.

  Mana-mana 5 faktor fizikal x 2 markah = 10 markah

  (ii) Jelaskan kepentingan bentuk bumi pemendapan sungai terhadap

  aktiviti manusia.

  (10)

  Skema Pemarkahan

  aiii1 - dataran banjir - pertanian

  aiii2 - dataran banjir perhubungan

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  9/24

  9

  aiii3 - dataran banjir akuakultur

  aiii4 - delta pertanian

  aiii5 - delta petempatan

  aiii6 - delta perhubungan

  aiii7 - delta - perindustrian

  aiii8 - tasik ladam perikanan

  aiii9 - tasik ladam rekreasi/ pelancongan

  aiii10 - tasik ladam akuakultur

  aiii11 - tetambak perhubungan

  aiii12 - tetambak petempatan

  aiii13 - pulau rekreasi

  aiii14 - pulau petempatan

  aiii15 - beting pasir perlombongan pasir

  aiii16 - beting pasir -rekreasi

  Mana mana 5 kepentingan X 2m = 10 markah

  Maksimun 2 kepentingan bagi setiap satu bentuk muka bumi.

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  10/24

  10

  . (b)(i) Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan aras laut ? [5 ]

  ii) Huraikan bukti berlakunya perubahan aras laut . [10]

  iii) Jelaskan kesan perubahan aras laut ke atas alam sekitar fizikal. [10]

  Skema Jawapan

  (b)(i) Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan aras laut ? [5m ]

  Skema Pemarkahan

  (1) (2)

  Perubahan aras laut merujuk kepada kejatuhan atau kenaikan aras laut yang

  (3) ( 4) (5)

  diukur secara perbandingan dengan daratan sama ada dalam skala kecil

  (tempatan) atau skala besar (dunia).

  [5m]

  (ii) Huraikan bukti berlakunya perubahan aras laut . [10m]

  Skema Pemarkahan

  BX - Menyatakan kenaikan dan kejatuhan aras laut

  B1 Hutan-hutan pinggir pantai yang tenggelam. Apabila kawasan pinggir pantai

  tenggelam, muara-muara sungai yang luas akan menghasilkan kawasan paya-

  lapisan gambut seperti tunggul-tunggul kayu di antara takat air pasang dengan takat

  air surut.(Kenaikan)

  B2 Perubahan garis pantai dan jenis pantai- menghasilkan pinggir pantai yang tenggelam

  seperti pantai fiord , pantai ria dan pantai dalmatia.(Kenaikan)

  B3 Pembentukan pantai timbul- kejatuhan aras laut akan membentuk pantai timbul, tanah

  tinggi timbul dan tanah pamah timbul.(Penurunan)

  B4 Pembentukan dataran-dataran pinggir pantai. penurunan aras laut menyebabkan

  kawasan tanah pamah berada pada kedudukan yang lebih rendah akan timbul di

  kawasan pinggir pantai.(Penurunan)

  B5 Pembentukan teres, likuan dan pelbagai pola saliran proses rejuvenasi sungai

  menunjukkan berlakunya kejatuhan aras laut. Hakisan sungai berlaku di kawasan

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  11/24

  11

  berhampiran pantai untuk mendapatkan satu keseimbangan baru.(Penurunan)

  B6 Bukti fosil dan kerangan penurunan aras laut dapat dibuktikan melalui penemuan

  fosil hidupan laut dan kerangan di kawasan dataran berhampiran pantai.(Penurunan)

  Pemarkahan : mana-mana 4 isi X 2m + BX(2m) = 10 markah

  (iii) Jelaskan kesan perubahan aras laut ke atas alam sekitar fizikal [10m]

  Skema Pemarkahan

  C1 Peningkatan hakisan ke atas kawasan pinggir pantai peningkatan aras laut

  menyebabkan kekuatan ombak bertambah.

  C2 Banjir laut peningkatan aras laut menyebabkan berlakunya banjir laut di kawasan

  yang rendah.

  C3 Kawasan benua/daratan semakin berkurangan- pengangkatan aras laut

  menyebabkan sebahagian besar kawasan daratan rendah berhampiran pinggir

  pantai akan tenggelam.

  C4 Kemusnahan ekosistem hutan- penenggelaman kawasan hutan pinggir pantai

  menyebabkan kepupusan ekosistem hutan.

  C5 Kemusnahan karang peningkatan aras laut telah memusnahkan karang di laut-

  kawasan pembiakan ikan turut musnah.

  C6 Penurunan aras laut menyebabkan kawasan daratan semakin bertambah.

  C7 Penurunan aras laut menyebabkan berlakunya kepupusan hutan bakau - ekosistem

  pinggir laut musnah.

  Pemarkahan : Mana-mana 5 isi X 2m = 10 markah

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  12/24

  12

  4 (a) Takrifkan konsep perubahan iklim. (5)

  (b) Jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dunia. (10)

  (c) Huraikan kesan perubahan iklim kepada alam sekitar fizikal. (10)

  Skema jawapan

  (a) Takrifkan konsep perubahan iklim. [5m]

  Skema Pemarkahan

  ( 1 ) ( 2 )

  Perubahan iklim merujuk kepada peningkatan atau penurunan

  ( 3 )

  unsur-unsur cuaca dan iklim (suhu,hujan,bahang matahari dan angin) di(4) (5)

  permukaan bumi disebabkan faktor fizikal dan aktiviti manusia.

  (b) Jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dunia. [10m]

  Skema Pemarkahan

  bi Kekurangan tumbuhan / hutan pertambahan gas-gas karbon dioksida.

  b2 Peningkatan gas-gas rumah hijau menghalang pengeluaran sinaran /

  bahang bumi ke angkasa.

  b3 Peningkatan gas-gas CFC berlaku penipisan lapizan ozon / pertambahan

  bahang matahari dan sinaran ultra ungu ke bumi.

  b4 Pertambahan bilangan penduduk dunia-pembebasan haba metabolisme.

  b5 Perbandaran-pertambahan bilangan bangunan pencakar langit-

  menghalang pergerakan mendatar angin.

  b6 Pembakaran-kebakaran hutan.

  b7 Letusan gunung berapi.

  b8 Pertanian-penggunaan bahan kimia organik-seperti semburan racun.

  b9 Pembakaran terbuka

  mana-mana 5 isi X 2m = 1

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  13/24

  13

  (c) Huraikan kesan peningkatan suhu dunia kepada alam sekitar fizikal. [10m]

  Skema Pemarkahan

  c1 Pencairan ais dan glasier-peningkatan aras laut,pengurangan kawasan

  daratan dan menambahkan luas kawasan lautan.

  c2 Kenaikan aras laut-menghasilkan ombak besar,meningkatkan kadar hakisan

  memperluaskan zon hakisan pinggir laut.

  c3 Peningkatan suhu dunia-mengurangkan kawasan daratan,kawasan lautan

  bertambah luas,perluasan kawasan gurun yang sedia ada.

  c4 Kemusnahan ekosistem-menjejaskan ekosistem daratan dan akuatik.

  Habitat daratan musnah kerana penenggelaman akibat kenaikan aras laut.Ekosistem akuatik musnah kerana penambahan kedalaman air laut

  mengurangkan penerimaan bahang matahari.

  c5 Peningkatan sejatan-kemarau.

  c6 Peningkatan pencemaran udara akibat kemarau yang panjang.

  c7 Peningkatan kadar luluhawa fizikal.

  c8 Peningkatan kejadian ribut-apabila suhu tinggi menghasilkan sel tekanan

  rendah.

  Mana-mana 5 isi X 2m = 10m

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  14/24

  14

  Jadual 1:

  Kekerapan dan kelajuan angin di Stesen Meteorologi M

  Kelajuan km/jam % kekerapan tiupan angin

  Selatan Barat Daya Barat

  0

  5 5 8 45 10 8 6 4

  10 15 3 4 2

  Angin tenang 6 %

  5. a) Berdasarkan Jadual 1, lukis rajah yang menunjukkan arah, halaju dan

  kekerapan angin di Stesen Cerap Cuaca M. Gunakan skala yang sesuai. [10]

  b) Jelaskan proses pembentukan siklon tropika. [5]

  c) Terangkan kesan-kesan siklon tropika terhadap alam sekitar fizikal dan

  manusia. [10]

  Skema Pemarkahan

  5.

  a)

  a1 tajuk :1 m

  a2 Petunjuk dilukis :1 m

  a3 Skala betul :1 m

  a4 Plot angin tenang betul :1 m

  a5 Plot kelajuan ( 2 m x 1 arah ) :6 m

  10 markah

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  15/24

  15

  Tajuk: Kekerapan kelajuan angin di Stesen Cerap Cuaca M

  6%barat

  Barat

  daya

  selatan

  Penunjuk

  10-15

  km/j

  5-10

  km/j

  0-5

  km/j Angin

  tenang

  SKALA:

  Skala angin tenang : 1 cm = 2%

  Skala kelajuan: 1cm=2%

  tajuk :1 m

  Petunjuk dilukis :1 m

  Skala betul :1 m

  Plot angin tenang betul :1 m

  Plot kelajuan ( 2 m x 1 arah ) :6 m

  10 M

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  16/24

  16

  b) Jelaskan proses pembentukan siklon tropika

  Skema Pemarkahan

  b1 Pemanasan laut berlaku di garis lintang 8 - 35 U/ S/ sub-tropika [1m]

  b2 Mula di lautan ( lautan Pasifik ) suhu laut meningkat mendadak akibat haba

  matahari wujud sel TUR yang melampau [2m]

  b3 Angin dari Sel TUT di sekitar menyerbu masuk ke zon TUR tersebut

  [2m]

  b4 Angin berpusar dan bergerak disekelilingi sel TUR dan mengangkat wap air

  kelapisan atmosfera yang lebih tinggi. [2m]

  Maksima markah = 5m

  Skema Pemarkahan

  c) Terangkan kesan-kesan siklon tropika terhadap alam sekitar fizikal danmanusia.

  c) Cf1 Kemusnahan flora pokok tumbang / tercabut

  Cf2 Ombak kuat / tinggi / besar akibat kelajuan angin tenaga ombak bertambah

  banjir laut/hakisan

  Cf3 Persekitaran kotor sebaran sampah dan sisa runtuhan bangunan

  Cf4 Perubahan pandang darat kerosakan alam sekitar fizikal akibat pusaran

  angin

  Cf5 Pencemaran air

  banjir mencemarkan air

  Cf6 Pencemaran udara habuk, debu dan sampah berterbangan

  Cm7 Kehilangan nyawa kematian akibat ditimpa runtuhan bangunan / pokok

  Cm8 Trauma ketakutan / kebimbangan taufan berulang / kehilangan saudara

  Cm9 Kerosakan harta benda rumah runtuh / kenderaan rosak / ditenggelami air

  Cm10 Kegiatan ekonomi terjejas perniagaan tak dapat dijalankan / pertanian

  musnah /pembinaan terhenti/perikanan/perlombongan

  minyak terjejas/pelancongan

  Cm11 Perhubungan terjejas pengangkutan udara terjejas ; jalan raya/k.api terputus

  oleh banjir kilat / pokok tumbang ;

  Cm12 Sistem telekomunikasi terganggu menara pemancar tumbang ; tiang talian

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  17/24

  17

  telefon tumbang/ talian putus ditimpa pokok

  Cm13 Sebaran wabak penyakit bawaan air taun, cirit-birit(diarea)

  Pemarkahan : Mana-mana 2 isi kesan fizikal + 3 kesan manusia atau sebaliknya(2m X 5 isi = 10m)

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  18/24

  18

  6 a) Nyatakan fasa air. [ 3 ]

  b)(i) Lukis dan labelkan proses dalam kitaran hidrologi. [ 5 ]

  (ii) Berdasarkan rajah dalam (b)(i) , huraikan tiga proses yang

  terdapat dalam kitaran hidrologi. [ 9 ]

  c) Huraikan bagaimana kitaran hidrologi boleh diganggu oleh aktiviti

  manusia?[ 8 ]

  Skema Pemarkahan

  6 (a) Nyatakan fasa air [ 3 m]

  - air dalam bentuk cecair

  - air dalam bentuk gas / wap

  - air dalam bentuk pepejal

  Catatan: Sekiranya diberi dalam bentuk gambarajah boleh diterima.

  (b)(i) Lukis dan labelkan proses dalam kitaran hidrologi. [ 5m ]

  Catatan: Sekurang-kurangnya 5 proses. Rujuk rajah contoh.

  (ii) Berdasarkan rajah dalam b(i), huraikan tiga proses yang

  terdapat dalam kitaran hidrologi. [9m]

  Skema Pemarkahan

  Bii1 Sejatan Proses pertukaran cecair menjadi wap air daripada badan-badan air (

  sungai, kolam, tasik, laut) , sangat berkesan ketika pancaran matahari

  yang terik.

  Bii2 Pemeluwapan Proses pertukaran wap air menjadi bintik-bintik air yang terkandung

  dalam awan apabila mencapai takat tepu.

  Bii3 Alir lintang Pergerakan wap air secara mendatar di atmosfera yang dibantu oleh

  pergerakan angin.

  Bii4 Kerpasan Bungkusan awan yang tepu/ berat/ dan tidak mampu ditampung oleh

  awan tersebut menyebabkan bintik-bintik air jatuh ke permukaan dalam

  bentuk hujan, salji dan embun

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  19/24

  19

  Bii5 Resapan/peny

  usupan

  Proses penyerapan air hujan secara menegak ke dalam tanah.

  Bii6 Air larianpermukaan

  Air hujan yang mengalir di permukaan bumi apabila permukaan bumitepu dengan air/ kadar ketelapan air rendah.

  Bii7 Aliran batang Cegatan silara , aliran ranting, dahan, batang

  Bii8 Pepeluhan Pepeluhan oleh tumbuhan- melibatkan pembebasan wap air ke

  atmosfera melalui liang stoma.

  Bii9 Aliran air

  bawah tanah

  Pergerakan air dalam tanah ke badan-badan air utama.

  Mana-mana 3 isi x 3 markah = 9 markah

  c) Huraikan bagaimana kitaran hidrologi boleh diganggu oleh aktiviti manusia? [ 10 ]

  Skema Pemarkahan

  Proses Aktiviti manusia

  C1 Sejatan meningkat Aktiviti penyahhutanan menyebabkan tanah

  terdedah secara langsung

  C2 Pepeluhan berkurangan Penyahhutanan / pembalakan

  C3 Kerpasan meningkat

  Aktiviti manusia yang mencemarkan udara

  Menyumbangkan peningkatan nukleus

  higroskopik di udara.

  C4 Aliran batang kurang Penyahhutanan/pembalakan

  C5 Air larian permukaan

  meningkat

  Penyahhutanan/pembandaran ( penurapan

  permukaan tanah)

  C6 Resapan air kurang Penyahhutanan/penurapan permukaan tanah

  untuk membina jalan raya, tempat letak kereta,kaki lima bangunan.

  C7 Aliran bawah tanah kurang Pembandaran / Penurapan permukaan tanah

  untuk membina jalan raya, tempat letak kereta

  dan kaki lima bangunan.

  Mana-mana 5 isi x 2 markah = 10 markah

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  20/24

  20

  7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air? [ 5 ]

  (b) Huraikan kesan kurangan air kepada alam sekitar fizikal. [10]

  (c) Terangkan langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan sumber

  air di Malaysia. [10]

  7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air? [ 5m ]

  Skema Pemarkahan

  - Imbangan air merupakan keseimbangan antara jumlah air yang diterima dari

  atmosfera bersamaan dengan jumlah air yang keluar ke atmosfera (R=ET)

  Catatan : ( jawapan dalam formula juga diterima)

  (b) Huraikan kesan kurangan air kepada alam sekitar fizikal. [10m]

  B1 Air tanih berkurangan

  B2 Sejatan meningkat

  B3 Air permukaan berkurangan

  B4 Pencemaran udara / jerebu

  B5 Kerpasan berkurangan

  B6 Fauna kekurangan air dalam badan / mati

  B7 Flora kekeringan/ mati

  Mana-mana 5 isi x 2 markah = 10 m

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  21/24

  21

  (c) Terangkan langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan sumber air di Malaysia.

  [10]

  Skema Pemarkahan

  Langkah Perundangan

  C1 Menguatkuasa Akta Parit dan Saliran, denda, kompaun, sita peralatan, tarik

  balik lesen

  Langkah Bukan Perundangan

  C2 Mengekalkan kawasan tadahan/ hutan

  C3 Merawat semula air menggunakan teknologi reverse osmosis (RO)

  C4 Menggunakan sumber air bawah tanah.

  C5 Langkah pendidikan- formal dan tidak formal

  C6 Kempen Cintai Sungai Kita , jimatkan penggunaan air.

  C7 Penyahgaraman/ penyulingan air laut

  C8 Kitar semula air

  C9 Pembenihan awan

  Mana-mana 5 isi x 2 markah = 10 markah

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  22/24

  22

  8. Berdasarkan satu kajian luar yang telah anda jalankan di ekosistem tasik,

  (a) i) Nyatakan komponen biotik yang terdapat di dalam ekosistem tersebut [ 2m ]

  ii) Berikan maksud rantaian makanan. [ 3m ]

  (b) Dengan bantuan rajah yang sesuai,huraikan bagaimana aliran tenaga berlaku di

  dalam ekosistem tersebut. [10m ]

  (c) i) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia boleh mengganggu ekosistem tasik? [ 6 m]

  ii) Huraikan langkah pemeliharaan ekosistem tasik. [ 4m

  8(a)i) Komponen biotik yang terdapat di dalam ekosistem tasik. [2m]

  Skema Pemarkahan

  Biotik-lumut,alga,teratai,kiambang,zooplankton,berudu,labah-labah air,

  ikan besar,ikan kecil,bakteria,protozoa.

  Pilih mana-mana 2 komponen.

  8(a)ii) Maksud rantai makanan [3m]

  Proses pemindahan tenaga dan sebatian kimia dari satu hidupan kepada

  yang lain dalam bentuk sehala.

  (b) Dengan bantuan rajah yang sesuai,huraikan bagaimana aliran tenaga

  berlaku di

  dalam ekosistem tersebut.

  [10]

  Skema Pemarkahan

  bx Rajah 2m

  b1 Pengeluar

  Tumbuhan akuatik(tasik) mendapat tenaga dari matahari untuk membuat

  makanannya sendiri melalui proses fotosintesis.

  2m

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  23/24

  23

  b2 Pengguna primer

  Tenaga kimia dari pengeluar berpindah ke pengguna primer seperti

  zooplakton,berudu dan labah-labah air apabila memakan pengeluar dan

  disimpan di dalam tisu badannya.Tenaga kimia yang dipindahkan digunakan

  untuk membesar,bergerak dan membiak.

  2m

  b3 Pengguna sekunder

  Tenaga kimia dari pengguna primer akan berpindah ke pengguna sekunder

  seperti ikan kecil(seluang,sepat dan puyu) apabila pengguna sekunder

  memakan pengguna primer.Tenaga kimia tersebut akan disimpan di dalam tisu

  badan pengguna sekunder.Tenaga tersebut digunakan untuk

  membesar,bergerak dan membiak.

  2m

  b4 Pengurai

  Akhirnya semua tenaga kimia akan kembali ke tanah dalam bentuk nutriendalam tasik tersebut apbila setiap peringkat pengguna dan pengeluar mati dan

  reput. Pengeluar dan pelbagai pengguna ini akan diuraikan oleh

  bakteria,protozoa. Nutrien dalam tasik tersebut akan digunakan kembali oleh

  tumbuhan hijau untuk membesar.

  2m

  (c)i) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia boleh mengganggu ekosistem tasik? [6m]

  Skema Pemarkahan

  ci1 Aktiviti penebus gunaan tasik / penambakan tasik / aktiviti pembinaan

  - Untuk dijadikan tapak bina kawasan perumahan,industri dan sebagainya

  ci2 Aktiviti perindustrian.

  - Penyaluran dan pembuangan sisa kimia ke dalam tasik daripada kilang

  memperoses getah,kelapa sawit dan sebagainya.

  - Kualiti air merosot,peningkatan BOD,perubahan warna dan bau,nilai

  pHmeningkat.Menyebabkan hidupan ekosistem tasik mati.

  ci3 Aktiviti pertanian.

  -Penggunaan racun serangga dan baja kimia seperti sebatian sulphur,fosfat dan

  racun DDT boleh larut resap atau dialirkan ke dalam tasik.

  ci4 Penternakan

  -Penyaliran najis ternakkan seperti najis khinzir dari ladang berdekatan akan

  mencemarkan air tasik dan memusnahkan hidupan serta menjejaskan rantain

 • 8/8/2019 Percubaan STPM 2010 Kedah - Geografi Fizikal (Skema)

  24/24

  24

  makanan dalam tasik.

  ci5 Pelancongan-pembuangan sisa domestik

  Ci6 Tumpahan minyak

  Mana-mana 3 isi ( 3 x 2m = 6m)

  C(ii) Langkah pemeliharaan ekosistem tasik [4]

  Skema Pemarkahan

  Langkah perundangan

  Penguatkuasaan undang-undang,pemantauan dan pelaksanaan hukuman

  seperti denda/kompaun,membatalkan lesen/permit operasi.

  Langkah bukan perundangan.

  -Pengurusan sisa buangan secara sistematik.

  -Kempen.

  -Pendidikan alam sekitar.

  Mana-mana 2 isi x 2 m