Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

 • Upload
  732456

 • View
  256

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  1/23

  SULIT EXCEL 2009

  SEJARAHKertas 1

  JULAI 2009

  1 JAM 15 MINIT

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

  EXCEL II

  SEJARAH

  Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

  2. Jawab semua soalan

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertandaA, B , C dan D.Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapananda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukarsesuatu jawapan , padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendakkiitu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

  ________________________________________________________________________Kertas ini mengandungi 27 halaman bercetak

  [LIHAT SEBELAH]

  1

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  2/23

  SULIT EXCEL 2009

  1. Senarai berikut adalah tokoh penting dalam sejarah.

  Apakah persamaan mereka?

  A Menulis sejarah awalB Mengumpul buku sejarahC Mengarang sejarah MalaysiaD Memberi pengertian sejarah

  2. Maklumat di bawah merujuk kepada ciri-ciri masyarakat zaman

  3. Peta 1 menunjukkan kerajaan Champa yang diasaskan sekitar tahun 192masihi.

  Peta 1

  Apakah peranan Inderaputra

  A LogamB NeolitikC MesolitikD Paleolitik

  A Sebuah pelabuhan yang terkenalB Menjadi pusat pertanianC Terkenal sebagai pusat perkembangan agama IslamD Merupakan pusat perkembangan tamadun

  2

  Ibn Khaldun

  Herodotus

  Muhd. Yusof Ibrahim

  Hidup menetap

  Mengamalkan kepercayaantertentu

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  3/23

  SULIT EXCEL 2009

  4. Gambar 1 menunjukkan Orang Laut sedang membawa barang dagangan kekapal pedagang.

  Gambar 1

  Apakah kepentingan Orang Laut terhadap kesultanan Melayu Melaka?

  5. Rajah 2 merujuk kepada peranan Syahbandar dalam pemerintahanKesultanan Melayu Melaka.

  Rajah 2

  Apakah X?

  6. Hukuman bunuh ke atas Bendahara Tun Mutahir di anggap zalim dan tidak

  adil.

  I Menjaga keselamatan perairan MelakaII Kepahlawanan serta mahir selok-belok Selat Melaka

  III Menjadi pedagang yang terkenalIV Mengawal para pedagang

  A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

  A Ketua angkatan lautB Mengurus pasar dan gudangC Mengetuai utusanD Pemungut hasil atau ufti

  3

  Syahbandar

  Menguruskan cukai

  Hakim di pelabuhan

  X

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  4/23

  SULIT EXCEL 2009

  Apakah kesimpulan daripada tindakan di atas?

  A Sultan menjalankan tugas secara tegas.B Para pembesar berjaya mempengaruhi Sultan.C Tun Mutahir ingkar kepada titah perintah Sultan.D Bendahara Tun Mutahir patuh titah perintah Sultan.

  7. Senarai berikut dikaitkan dengan faktor-faktor

  Kejadian rasuah berleluasa di kalangan pegawai kerajaan.

  Ketiadaan perpaduan di kalangan rakyat.

  Kemerosotan perdagangan Melaka

  A Kedatangan Portugis ke Melaka.B Kekalahan Melaka di tangan Portugis.C Kelemahan pentadbiran Melaka.D Serangan Portugis ke atas Melaka.

  8. Berdasarkan petikan berikut,apakah semangat patriotisme yang ingin

  ditonjolkan?

  A Peka tentang dasar luar NegaraB Taat dan setia kepada raja dan NegaraC Berbangga dengan kemajuan yang dicapai oleh NegaraD Berani mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara

  9. Apakah persamaan antara undang-undang adat berikut?

  A Berasal dari tempat yang samaB Berasaskan amalan demokrasi

  C Mementingkan hukum syarakD Mengamalkan hukuman keras

  10. Cerita-cerita berikut boleh dikategorikan sebagai cerita

  4

  Pelabuhan Johor dikunjungi olehpedagang dari Barat dan Timur

  Undang-undang

  AdatPerpatih

  AdatTemenggun

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  5/23

  SULIT EXCEL 2009

  Sang Kancil Menipu Harimau

  Kura-kura dengan Arnab

  Sang Kancil Menipu Buaya

  A Jenaka C Asal-usulB Penglipur lara D Binatang

  11. Warisan seni masyarakat Melayu yang dimaksudkan oleh pernyataan

  tersebut ialah

  A Mak Yong C Dikir baratB Wayang Kulit D Boria

  12.Apakah suku kaum yang mengamalkan tarian tersebut?

  Tarian runsai diiringi oleh muzik

  bernama insun-insun. Alat muziknya

  bernama gabang.

  A. Brunei B. Bajau C. Kadazan D. Murut

  13. Masyarakat Sabah telah memperolehi kemahiran berikut semasa zaman

  kanak-kanak lagi.

  Anak-anak mereka diajar tentang bercucuk

  tanam, memburu dan cara hidup kaum

  masing-masingApakah bentuk pendidikan yang diamalkan?

  A. corak hidup masyarakat di Sabah

  B. corak pendidikan tidak formal di Sabah

  C. corak kebudayaan dan adat masyarakat Sabah

  D. corak kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah

  14.Jadual I Merujuk penubuhan parti X di Sabah.

  5

  Persembahan yang menggabungkantarian dan nyanyian yang popular diKelantan, Terengganu dan Perlis

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  6/23

  SULIT EXCEL 2009

  Parti XTarikh Januari 1962Pengasas Orang Kaya-kaya Sedomon

  G.S.SundangMatlamat Melindungi kepentingan penduduk di kawasan pedalaman

  Sabah

  Jadual 1Apakah X

  A Pasok Momogun

  B Persatuan Cina Sabah

  C Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu

  D Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu

  15.Berdasarkan maklumat berikut, bagaimanakah pihak British mengatasi

  masalah tersebut?

  Pedagang China tidak mahu menerima

  barangan Britain sebagai tukaran,

  sebaliknya mereka mahukan emas,

  perak, bijih timah dan rempah

  AMemutuskan hubungan perdagangan

  BMenguasai Kepulauan Melayu

  CMempelbagaikan barangan keluaran Britian

  DMembuka petempatan di India

  16. Pulau Pinang telah dibuka pada tahun 1786 oleh Francis Light dengan

  menamakannya Prince of Wales Island. Apakah tujuan pembukaan Pulau

  Pinang tersebut?

  I Menyekat pengaruh Perancis di India

  II Menjadikannya perlabuhan entrepot

  III Menghalang perluasan pengaruh Belanda

  IV Mengukuhkan pertahanan British di Singapura

  A I dan II C II dan III

  B I dan IV D III dan IV

  6

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  7/23

  SULIT EXCEL 2009

  17.Ilustrasi 1 menunjukkan pertempuran antara British dengan tentera Kedah.

  Angkatan tentera laut British telah menyerang dan menewaskan angkatan

  sultan Kedah di Seberang Perai.

  Ilustrasi 1Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut?

  AKesabaran dalam tindakan

  BKesetiaan kepada raja

  CKebijaksanaan mengelak penjajah

  DKeberanian dalam menghadapi cabaran

  18.Senarai berikut merupakan negeri-negeri yang menerima Residen British.

  Apakah faktor utama campur tangan British di negeri-negeri tersebut?

  A Kemajuan perdagangan

  B Kekayaan bahan mentah

  C Kekurangan sumber makanan

  D Permintaan pembesar tempatan

  19.Jadual 1 menunjukkan kekacauan di negeri Perak yang memberi peluang

  kepada British untuk campur tangan pada kurun ke-19.

  Negeri Peristiwa

  Perak

  Pahang

  Selangor

  Negeri Sembilan

  7

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  8/23

  SULIT EXCEL 2009

  Perak Pergaduhan Kongsi Gelap Cina

  Ghee Hin dan Hai San

  Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?

  ABersatu padu asas kestabilan negara

  BBerbangga dengan kekayaan negara

  CBerdikari untuk memperjuangkan hak

  DBertoleransi dalam kalangan masyarakat

  20.Jadual 2 menunjukkan kelemahan sistem Residen.

  Kelemahan Sistem Residen

  Pentadbiran tidak seragam

  Undang-undang tidak selaras

  Tiada panduan menjalankan tugas

  Jadual 2

  Bagaimanakah British mengatasi kelemahan sistem pentadbiran tersebut?

  AMewujudkan Durbar

  BMengembalikan kuasa sultan

  CMenubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri

  DMembentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu

  21.Mengapakah Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok

  1909?IKedaulatan negeri tergugat

  IIBeliau tidak di bawa berunding

  IIIDipaksa menghantar bunga emas

  IVBaginda dipaksa menandatangani perjajian

  AI dan II

  BI dan IV

  CII dan III

  DIII dan IV

  22.Ilustrasi 2 menunjukkan Sultan Abu Bakar yang dikenali sebagai Bapa

  Permodenan Johor yang sering melawat England.

  8

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  9/23

  SULIT EXCEL 2009

  Ilustrasi 2

  Apakah tujuan baginda mengadakan lawatan tersebut?

  AMendapatkan kemerdekaan

  BMeminta bantuan kewangan

  CMenjalin hubungan diplomatik

  DMendalami selok-belok pentadbiran Barat

  23.Rajah 1 menerangkan tentang keanggotaan dan tugas Majlis Negeri di

  Sarawak.

  Majlis Negeri

  Apakah X ?

  APenyeragaman sistem pentadbiran

  BMengurus kewangan

  CPengisytiharan perlembagaan

  DMembuat dasar dan meluluskan undang-undang

  Dianggotai oleh Residen BahagianPertama dan empat orang DatuMelayu

  Bertujuan menasihati James Brooke

  X

  9

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  10/23

  SULIT EXCEL 2009

  24.Dialog berikut mungkin berlaku antara penduduk tempatan semasa Pangeran

  Indera Mahkota dilantik sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei di

  Sarawak.

  Agi : Sugguh kejam pemerintahan Pangeran Indera Mahkota.

  Pemerintah yang kejam harus ditentang.

  Alang : Ya, saya setuju pemerintah yang kejam harus kita tentang.

  Apakah kesan langsung daripada dialog tersebut?

  APangeran Indera Mahkota dipenjarakan

  BPenjajahan British ke atas Sarawak

  CPentadbiran Sarawak diseragamkan

  DPenyerahan Sarawak kepada Brooke

  25.Jadual 3 menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa

  pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak.

  Kaum Bidang PerkerjaanMelayu PentadbiranIban KetenteraanCina Perdagangan

  Apakah kesan perlaksanaan dasar tersebut?

  AMeningkatkan taraf hidup

  BMenjamin perpaduan rakyat

  CMempelbagaikan kemahiran penduduk

  DMengukuhkan kedudukan pemerintah

  26.Apakah kekayaan Sarawak yang menyebabkan Kesultanan Brunei campur

  tangan dalam pentadbiran Sarawak?

  AAntimoni dan emas

  BGetah dan tembakau

  CMinyak dan bijih timah

  DBauksit dan arang batu

  27.Senarai berikut berkaitan dengan kes kes berat.Dalam pentadbiran SBUB di

  Sabah, kes tersebut akan dikendalikan oleh

  10

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  11/23

  SULIT EXCEL 2009

  AMahkamah Adat

  BMahkamah PenghuluCMahkamah Majistret

  DMahkamah Anak Nageri

  28.Pernyataan berikut merupakan syarat-syarat pemberian piagam kepada

  Syarikat Borneo Utara.

  Mengapakah British mengenakan syarat-syarat di atas kepada Syarikat

  Borneo Utara British?

  AUntuk mengukuhkan kuasanya

  BUntuk memberi modal kepada SBUB

  CUntuk mengurangkan kos pentadbiran

  DUntuk menyeragamkan pentadbiran British

  29.Ciri berikut merupakan tanaman baru yang diperkenalkan di Tanah Melayu.

  Apakah tanaman X?

  A Tebu B Kopi C Nanas D Getah

  30.Rajah 2 menunjukkan faktor penentangan Dol Said

  11

  Menculik

  Kes Bunuh

  Rompakan

  Hubungan luar Sabah diletakkan di bawah kuasa kerajaan

  British.SBUB tidak menjual wilayahnya tanpa persetujuan kerajaan

  Tanaman X

  Diperkenalkan pada tahun 1830-an di

  Pulau Pinang dan ditanam secara

  meluas di Kerian, Perak

  Faktor-faktorpenentanganDol Said di

  Naning

  Penentanganbayaran cukai

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  12/23

  SULIT EXCEL 2009

  Apakah X?

  AMenjaga kesucian agama

  BMenolak amalan buruh daerah

  CMempertahankan kedaulatan daerah

  DMembantah perlucutan jawatan penghulu

  31.Rajah menunjukkan kebangkitan Mat salleh terhadap SBUB.

  Apakah punca kebangkitan tersebut?

  A Peraturan tanah baru

  B Menyebarkan agama Kristian

  C Perkampungan dibakarD Mengenakan cukai yang tinggi

  32.Senarai berikut adalah peristiwa sejarah negara luar.

  Apakah sumbangan peristiwa tersebut kepada Tanah Melayu ?

  AMenyediakan buruh C Memajukan pendidikan

  BMenjalinkan perdagangan D Meniup semangat nasionalisme

  33.Rajah 3 menunjukkan novel karya Ishak Hj. Muhammad atau Pak Sako.

  12

  X

  Menentangperlaksanaanundang-

  undang British

  Kebangkitan MatSalleh

  Membakar Pulau

  Menyerang Ambong

  Perang Rusia-Jepun

  Gerakan Pan-Islam Turki

  Gerakan Kesedaran Kebangsaan India

  Gerakan Kesedaran Kebangsaan

  Ishak Hj. Muhammad

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  13/23

  SULIT EXCEL 2009

  Apakah matlamat penulisan novel tersebut?

  APerkembangan pendidikan modenBKesedaran politik orang Melayu

  CMemajukan ekonomi orang Melayu

  DPemikiran moden orang Melayu

  34.Jepun telah berjaya mengalahkan Rusia dalam peperangan pada tahun 1905.Apakah kesan daripada kejayaan tersebut terhadap Jepun?

  A Bebas daripada pengaruh Barat

  B Dianggap sebagai sebuah kuasa besarC Muncul sebagai negara nasionalisme terawal

  D Berkembang sebagai sebuah negara perdagangan

  35.Jadual 4 menunjukkan senarai akhbar yang pernah diterbitkan di Tanah

  Melayu.

  Tahun Akhbar

  1930 Warta Malaya

  1931 Majlis

  Kedua-dua akhbar di atas dikaitkan dengan

  A pendidikan Barat

  B menuntut kemerdekaan

  C mengkritik sikap penjajah

  D memajukan bidang agama

  36.Industri semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu

  13

  Anak Mat Lela Gila

  Puteri Gunung Tahan

  Lori berkuasa wap

  Bahan api daripada susu getah

  Tali daripada sabut kelapa

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  14/23

  SULIT EXCEL 2009

  Apakah iktibar yang boleh didapati daripada senarai di atas?

  A Sikap orang Jepun perlu dicontohiB Negara kita kaya dengan sumber bahan mentahC Penduduk tempatan menggemari bidang reka ciptaD Kita perlu kreatif dalam menggunakan sumber yang ada.

  Kita perlu kreatif dalam menggunakan sumber yang ada.37. Ilustrasi 1 menggambarkan dasar Jepun semasa Pemerintahan di Tanah

  Melayu.

  Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut?

  A Kesetiaan kepada raja dan negaraB Kesabaran kepada pemerintahC Kebijaksanaan dalam pentadbiranD Keberanian dalam menghadapi cabaran

  38.Maklumat di berikut menunjukkan masalah yang dihadapi oleh Jepun.

  Sekiranya anda ialah pemimpin Jepun pada masa itu, apakah tindakan yangakan anda lakukan.

  A Menjalankan pemodenan

  B Membuat pakatan dengan ThailandC Melaksanakan dasar perluasan kuasaD Mengamalkan program perindustrian

  39.Dialog berikut mungkin berlaku antara penduduk tempatan semasapendudukan Jepun di Tanah Melayu.

  14

  Pertambahan penduduk

  Kekurangan tanah pertanian

  Kekurangan bekalan bahan mentah

  Keperluan pasaran yang luas

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  15/23

  SULIT EXCEL 2009

  Ali : Jepun telah melibatkan tokoh tempatan kita dalampentadbirannya.

  Salim : Dr. Burhanuddin al-Helmy dilantik sebagai penasihat kebudayaandan Adat Istiadat Melayu.

  Ali : Ibrahim Hj. Yaacob dilantik sebagai leftenan colonel PasukanPembela Tanah Air.

  Perkembangan peristiwa tersebut berkaitan dengan

  A Mencabar ketuanan MelayuB Melahirkan pemimpin tempatanC Mewujudkan golongan intelektualD Melemahkan kedudukan raja Melayu

  40.Petikan berikut berkenaan dengan peristiwa di Alor Setar, Kedah pada tahun1946.

  Perarakan itu telah berjalan sekeliling Bandar Alor Setarsambil menyanyi dan membawa panji-panji cogan kata

  berkibar dengan Bahasa inggeris dan Melayu serta coganyang dibawa oleh kanak-kanak sekolah yang berbunyi Wahai ibu bapaku, peliharalah hak-hak kami sementarakami besar

  Apakah hak yang dikatakan dalam petikan tersebut?

  I Kedudukan raja MelayuII Kebebasan berpersatuanIII Kepentingan perlembagaan MelayuIV Kedudukan istimewa orang Melayu

  A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

  41.Rajah di bawah menunjukkan perubahan perlembagaan Malayan Unionkepada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.

  Apakah ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu?

  A Pengekalan institusi rajaB Pelaksanaan agama IslamC Pengecilan wilayah negeriD Pembentukan kesatuan negeri

  1946MalayanUnion

  1948Persekutuan

  Tanah Melayu

  15

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  16/23

  SULIT EXCEL 2009

  42.Garis masa di bawah merujuk peristiwa yang berlaku antara tahun 1961hingga 1962.

  Ogos 1962

  Februari- April 1962

  Julai 1961

  Apakah ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu?

  A Penggubalan perlembagaan baruB Penerimaan pentadbiran ala-BaratC Pembentukan Persekutuan MalaysiaD Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan

  43.Maklumat di bawah menunjukkan pelaksanaan pentadbiran Malayan Union

  Malayan UnionPesuruhjaya Negeri sebagai ketuapentadbir di peringkat negeri. Pungutanzakat di bawah kuasa Gabenor MalayanUnion.

  Apakah kesan pelaksanaan pentadbiran Malayan Union tersebut terhadapraja-raja Melayu?

  A Kewibawaan tercabarB Kemerosotan sokongan rakyatC Kepercayaan kepada raja tercabarD Pemansuhan institusi kesultanan

  44.Tokoh-tokoh berikut telah mewujudkan peralatan murni

  16

  PembentukanJawatankuasa

  PembentukanSuruhanjaya Cobbold

  Penubuhan JawatankuasaPerundingan Perpaduan

  Dato Haji Noah

  Tun Abdul Razak

  Tun Tan Cheng

  Tunku Abdul Rahman

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  17/23

  SULIT EXCEL 2009

  Apakah kesan perjuangan mereka?

  I Menjaga kepentingan kawanII Memajukan pendidikan BaratIII Mewujudkan kepimpinan politikIv Melemahkan Parti Komunis Malaya

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  45. Soalan 45 berdasarkan rajah di bawah.

  Apakah isu yang dilaporkan oleh akhbar di atas?

  A Iklan perniagaanB Berita luar negaraC Peristiwa di negara asalD Perkembangan politik di Tanah Melayu

  46.Soalan 46 berdasarkan petikan di bawah.

  Semasa Tanah Melayu diancam oleh KomunisKerajaan British telah mengisytiharkan daruratpada tahun 1948 hingga 1960.

  Apakah kesan peristiwa darurat di atas?

  I Penubuhan MCAII Kerakyatan diketatkanIII Pengenalan Sistem AhliIV Mempercepatkan proses kemerdekaan

  A I dan IIB I dan IVC II dan III

  AkhbarmasyarakatCina

  Lat Pau

  Nanyang SiangPau

  Sin Chew Jit Poh

  17

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  18/23

  SULIT EXCEL 2009

  D III dan IV

  47.Berdasarkan jadual yang berikut

  Parti yang bertanding Kerusi yang dimenangiParti Perikatan 51Parti PAS 1

  Apakah faktor yang menyebabkan Parti Perikatan mencapai kemenangan?

  A Rakyat Tanah Melayu mahukan kemerdekaanB Parti Perikatan mementingkan kebaikan semua kaum di Tanah MelayuC Parti Perikatan mendapat sokongan penuh daripada kerajaan BritishD Kesemua pemimpin Parti Perikatan berpendidikan Inggeris di England

  48.Soalan 48 berdasarkan petikan di bawah.

  Sarawak akan diserahkan kepada Kerajaan

  British

  Apakah reaksi penduduk tempatan akibat peristiwa di atas?

  A Ketua bumiputera menentang penyerahanB Ketua bumiputera menyokong penyerahanC Kaum bukan bumiputera menentang penyerahanD Ketua kaum mahukan Vyner Brooke memerintah semula

  49.Soalan 49 berdasarkan petikan di bawah.

  Tarikh: 31 Ogos 1957Tempat: Stadium MerdekaPeristiwa: Pemasyhuran Kemerdekaan

  Apakah kepentingan peristiwa di atas kepada politik Tanah Melayu?

  A Tanah Melayu bebas daripada KomunisB Pemulihan status negeri naungan Tanah MelayuC Pembebasan Tanah Melayu daripada penjajah JepunD Pembebasan Tanah Melayu daripada Penjajajhan British

  50.Soalan 50 berdasarkan petikan di bawah.

  Rabu, 3 Disember 1949 Pembunuhan Gabenor Sarawak, Sir Duncan

  18

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  19/23

  SULIT EXCEL 2009

  Stewart.

  Apakah tindakan British selepas berlakunya peristiwa di atas?

  A Bersetuju mengadakan pungutan suaraB Mengadakan rundingan dengan pertubuhan antipenyerahanC Bertolak ansur dan bersedia mengikut kehendak rakyat SarawakD Menggunakan kekerasan untuk menumpaskan gerakan

  51.Dialog di bawah mungkin berlaku antara Tunku Abdul Rahman denganpegawainya

  Apakah makna masalah dalam dialog di atas?

  A Proses kemerdekaanB Ketidakseimbangan kaumC Perkembangan ekonomiD Kestabilan dan keselamatan negara

  52.Rajah di bawah berkaitan dengan Majlis Tempatan

  Apakah tujuan pilihan raya tersebut diadakan?

  A Membaiki keadaan politik

  B Melaksanakan dasar dekolonisasiC Memperkenalkan Perlembagaan baruD Memilih perwakilan secara demokrasi

  53. Parti X di bawah merupakan gabungan dua buah parti politik di Sabah.

  Tahun1952

  Pilihan rayaMajlis

  Tempatandiadakan

  19

  Parti Bersatu

  Bagi mengatasi masalah ini, sayacadangkan penyertaan Brunei, Sabah danSarawak dalam Persekutuan Malaysia

  Bagus cadangan ini

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  20/23

  SULIT EXCEL 2009

  Apakah perjuangan Parti X?

  A Melindungi hak orang cinaB Memartabatkan Bahasa MelayuC Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmiD Menukar nama Borneo Utara kepada Sabah

  54.Apakah faktor penyingkiran Singapura dari Persekutuan Malaysia?

  A Singapura menolak keistimewaanB Singapura inginkan kemerdekaanC Singapura menentang hak istimewa MelayuD Singapura menuntut dijadikan ibu negara

  55.Ilustrasi di bawah menunjukkan pasukan keselamatan sedang mengawasiperpindahan penduduk ke Kampung Baru.

  Apakah sebab penduduk tersebut dipindahkan?

  A Melahirkan perpaduanB Membangunkan kampong baruC Mengatasi keganasan komunisD Mengawal kemasukan imigran

  56.

  20

  Parti Demokratik

  PartiX

  Tun Abdul Razak

  Tun H. S. Lee

  Tun V.T. Sambanthan

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  21/23

  SULIT EXCEL 2009

  Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas dalam sejarah Tanah air kita?A Penamatan zaman daruratB Pencapaian kemerdekaan negaraC Pembatalan rancangan Malayan UnionD Pembentukan Gagasan Persekutuan Malaysia

  57.

  Apakah peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa di atas?

  A Menjelaskan kepada penduduk Sabah dan Sarawak tentang GagasanPersekutuan Malaysia

  B Meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak tentang gagasanPersekutuan Malaysia

  C Memastikan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawakterjamin selepas menyertai Gagasan Persekutuan Malaysia

  D Menjalankan pungutan suara di Singapura tentang penyertaanSingapura dalam Gagasan Persekutuan Malaysia

  58.Senarai madrasah di bawah dipengaruhi oleh idea pemulihan Islam dari Mesir

  Madrasah al- Masyhur al-Isamiah

  Madrasah al-Diniah Kampunglalang

  Madrasah II Ihya Assyariff

  Apakah peranan madrasah tersebut?

  A Menerbitkan akhbar Al-ImanB Menyebarkan idea Kaum MudaC Menerbitkan Suara Benar dan Lidah BenarD Menyeru umat Islam berpegang kuat kepada adat istiadat Melayu

  59.Pernyataan berikut berkaitan dengan pertubuhan di Tanah Melayu.

  21

  Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

  X

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  22/23

  SULIT EXCEL 2009

  Apakah X

  A MajlisB SaudaraC Warta MalayaD Utusan Melayu

  60.Petikan berikut merupakan sebahagian daripada ucapan Tun Abdul Razak

  dalam UMNO 20 tahun,Kuala Lumpur,Ibu Pejabat UMNO.

  Apakah ikhtibar daripada peristiwa tersebut?

  A Kesabaran dalam tindakanB Keberanian dalam menghadapi cabaranC Bersatu padu asas kestabilan NegaraD Berdikari untuk memperjuangkan hak

  KERTAS SOALAN TAMAT

  JAWAPAN EXCEL 2 2009

  NOMBOR JAWAPAN HLMN DLMBUKU TEKS

  NOMBOR JAWAPAN HLMN DLMBUKU TEKS

  1. D 31. C2. A 32. D

  Di tubuhkan pada tahun 1934Menggunakan cogan kata Hidup Bahasa HidupBangsaMengadakan persidangan yang pertama di

  Taiping

  22

  Kita terpaksa mengeluarkan Singapura dariMalaysia dan inilah saat yang sungguhbersejarah kerana sungguhpun kita merasasedih dan dukacita kerana satu Negara telahterpaksa keluar,tetapi kita gembira keranatelah dapat menyingkirkan duri dalam dagingkita.

 • 8/14/2019 Percubaan Pmr 09 Sabah Sej

  23/23

  SULIT EXCEL 20093. A 33. B4. A 34. B5. B 35. C6. B 36. D7. B 37. A8. C 38. C9. A 39. B10. D 40. B

  11. A 41. B12. D 42. B13. B 43. A14. A 44. D15. B 45. C16. A 46. B17. C 47. A18. B 48. A19. D 49. D20. A 50. D21. A 51. B22. D 52. D23. D 53. A

  24. D 54. C25. D 55. C26. A 56. B27. C 57. A28. A 58. B29. A 59. B30. C 60. C