32
j*k

Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 2: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 3: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 4: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 5: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 6: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 7: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 8: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 9: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 10: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 11: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 12: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 13: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 14: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 15: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 16: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 17: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 18: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 19: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 20: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 21: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 22: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 23: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 24: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 25: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 26: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 27: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 28: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 29: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 30: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 31: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

Page 32: Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA NEGERI KEDAH

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

JAWAPAN GEOGRAFI (23/1)

1. D 21. D 41. B 2. B 22. B 42. D 3. D 23. D 43. C 4. D 24. B 44. D 5. B 25. A 45. A 6. D 26. A 46. A 7. C 27. C 47. B 8. B 28. C 48. B 9. B 29. C 49. D 10. A 30. B 50. A 11. C 31. A 51. C 12. A 32. C 52. C 13. B 33. B 53. D 14. A 34. C 54. C 15. C 35. B 55. D 16. A 36. C 56. C 17. A 37. B 57. D 18. A 38. C 58. A 19. B 39. C 59. D 20. A 40. D 60. A