of 32 /32
j*k

Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

Embed Size (px)

Text of Percubaan Geografi PMR Kedah 2010 berserta Jawapan

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA NEGERI KEDAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

JAWAPAN GEOGRAFI (23/1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D B D D B D C B B A C A B A C A A A B A

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

D B D B A A C C C B A C B C B C B C C D

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

B D C D A A B B D A C C D C D C D A D A