14
MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2013 EKONOMI RUMAH TANGGA KERTAS 2 (3758/2) Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1 Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. 2 Jawab semua soalan dalam Bahagian A, satu soalan daripada Bahagian B dan Satu soalan daripada Bahagian C 3 Setiap soalan diperuntukkan 15 markah. 4 Tulis jawapan anda di ruangan yang disediakan pada kertas soalan 5 Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan markah Jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak Bahagian Soalan Markah penuh Markah diperoleh A 1 15 2 15 B 3 15 4 15 C 5 15 6 15 Jumlah ANGKA GILIRAN NO KAD PENGENALAN

PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KERTAS 2 ERT

Citation preview

Page 1: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM

TAHUN 2013

EKONOMI RUMAH TANGGA

KERTAS 2 (3758/2)

Dua Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nombor kad pengenalan dan angka

giliran anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan dalam Bahagian A,

satu soalan daripada Bahagian B dan Satu

soalan daripada Bahagian C

3 Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.

4 Tulis jawapan anda di ruangan yang

disediakan pada kertas soalan

5 Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan

jelas. Anda mungkin kehilangan markah

Jika langkah-langkah penting tidak

ditunjukkan dengan teratur

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

Bahagian Soalan Markah penuh

Markah diperoleh

A

1 15

2 15

B

3 15

4 15

C

5 15

6 15

Jumlah

ANGKA GILIRAN

NO KAD PENGENALAN

Page 2: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

2 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

1 Aishah menghadapi masalah sering lewat ke sekolah disebabkan sukar mencari pakaian

sekolah dalam almari pakaiannya yang tidak disusun dengan baik.

Rajah 1 menunjukkan keadaan dalam almari pakaiannya

Rajah 1

Berdasarkah maklumat di atas

a ) Huraikan tiga cara penyimpanan pakaiannya supaya dapat mengatasi masalah

itu dengan mematuhi prinsip penyimpanan pakaian

[12 markah ]

b ) Nyatakan 3 aksesori yang sesuai dipakai oleh Aishah dengan pakaian formal

[ 3 markah ]

Page 3: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

3 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

a)

Klasifikasi pakaian Cara menyimpan Sebab

b)

Page 4: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

4 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

2 Rajah 1 menunjukkan pelan lantai sebuah rumah dengan ruang tertentu

Jadual 1 adalah sebahagian senarai perabot dan alatan

Rajah 1

Jadual 1

Berdasarkan maklumat di atas

a ) Terangkan prinsip menyusun atur perabut dan alatan bagi ruang-ruang itu

[12 markah ]

b ) Nyatakan 3 bentuk ruang dapur

[ 3 markah ]

Senarai perabot dan alatan

Meja kerja

Meja solek

Set sofa

Peti sejuk

Mesin basuh

Almari pakaian

Peti televisyen

Page 5: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

5 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

Ruang Prinsip Susunatur Perabot Kesan

b)

Page 6: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

6 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

3 Danial merupakan seorang atlit sukan di sekolahnya. Beliau amat suka mengambil nasi

putih dan kurma ayam untuk menu tengaharinya. Jadual 2 menunjukkan hidangan

tengahari yang diambil oleh Danial.

Nasi Putih

Porsi 200gm EP 100%

Kurma Ayam

Porsi 150gm EP 75%

Setiap 100gm mengandungi 30.0g karbohidrat 2.3g Protein 0.1g Lemak

Setiap 100gm mengandungi 3.6g Karbohidrat 22.4g Protein 19.9g Lemak

Jadual 2

a) Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi makanan yang telah dimakan oleh Danial.

Bundarkan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan.

[11 markah ]

b) Nyatakan pada aras manakah makanan tersebut berada dalam piramid makanan dan

jumlah hidangannya.

[ 4 markah ]

Page 7: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

7 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

a Pengiraan niali tenaga

b

Makanan Aras Jumlah Hidangan

I

Ii

Page 8: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

8 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

4 Maklumat dalam Jadual 3 adalah bahan,kuantiti dan kos seunit bagi menyediakan

Pinafor. Jadual adalah Jumlah kos bahan mentah, kos upah dan kos sampingan dan

jumlah kos bagi menyediakan sepasang baju kurung uniform sekolah

Bil Bahan Kuantiti Kos seunit ( RM )

1 Kain kapas biru 2 ½ meter 6.00/ meter

2 Kain kapas putih 1 ½ meter 7.00/ meter

3 Lapik dalam ¼ meter 5.00/meter

4 Lapik dalam berperekat ¾ meter 2.00/ meter

5 Zip 8 inci 1 keping 0.80/ keping

6 Butang 5 biji 0.20/biji

7 Benang putih 1 buku 0.80/buku

8 Benang biru 1 buku 0.80/buku

Jadual 3

Hitung

a) i Kos bahan bagi Pinafor itu

[ 9 markah ]

ii Kos upah dan kos sampingan jika kos sepasang Pinafor ialah RM120.00 dan kos

bahan mentah ialah RM70.00

[ 2 markah ]

b) i Kos sepasang baju kurung uniform sekolah jika kos bahan RM30.00 Kos upah dan

kos sampingan sama seperti membuat Pinafor

[ 2 markah ]

ii Perbezaan kos sepasang Pinafor dan sepasang uniform baju kurung

[ 2 markah ]

Page 9: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

9 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

Page 10: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

10 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

5 Rajah 2 menunjukkan langkah pembentukan pasukan

a)

Rajah 2

a ) Berdasarkan rajah di atas huraikan langkah pembentukan pada langkah 1,2 dan 4

[ 9 markah ]

b) Nyatakan tiga kemudahan dalam komuniti yang boleh membantu pasukan itu dan

contohnya

[ 6 markah ]

Langkah 1

Langkah 4

Langkah 2

Langkah 3 Membentuk struktur organisasi

- Membentuk satu struktur organisasi untuk mengagihkan

tugas dan tanggungjawab

Langkah 5 Menyenaraikan tugas

- Menyenaraikan tugas dan tanggungjawab bagi setiap

jawatan

- Melaksana tugas dengan baik dan cekap

Page 11: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

11 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

a Jawapan

b

Kemudahan Contoh

i.

ii.

iii.

Page 12: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

12 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

6 Rajah 3 menunjukkan situasi keluarga Puan Lela

Rajah 3

a) Nyatakan nama dan lukis struktur keluarga Puan Lela

[ 2 markah ]

b) Terangkan peringkat kitaran hidup keluarga yang telah dilalui oleh keluarga Puan

Lela

[ 10 markah ]

c) Nyatakan masalah yang dihadapi oleh Puan Lela pada peringkat sekarang

[ 3 markah ]

Puan Lela

- Ibu tunggal

- Bekerja di kilang elektronik

- Pendapatan RM1500 sebulan

Fadzli

- 17 tahun

- Suka

melepak

dan ponteng

sekolah

Lyana

- 20 tahun

- Menuntut di

IPTA

Fikri

- 15 tahun

- Menuntut di

sekolah

menengah

Lily

- 10 tahun

- Menuntut di

sekolah

kebangsaan

Page 13: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

13 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

Jawapan

a)

b)

Peringkat kitaran Keterangan

c ) Masalah

i......................................................................................................................................

ii......................................................................................................................................

iii......................................................................................................................................

Struktur keluarga : .........................................................

Page 14: PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

14 3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH