Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

Embed Size (px)

Text of Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  1/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  2/47

  SIAPA DIA KANAK-KANAK PEMULIHAN?

  Menurut MF Clouch

  kanak-kanak ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul,kurang

  berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang

  memahami tentang perkara-perkara yang agak abstark

  Menurut Sharifah Rahmahkanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini

  berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi,yang sederhana dan

  bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang

  terlalu lemah(mentalt retarded)

  Menurut AE Tansleyb dan R. Culliford

  kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek

  dan kecerdasan yang rendah juga kurang kebolehan menerima pendidikan

  biasa

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  3/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  4/47

  Program pemulihan kelas biasa merupakanlangkah-langkah yang diusahakan untukmembantu murid yang menghadapi masalahpembelajaran tertentu dalam menguasaikemahiran asas 3M. Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid ini mungkin berupa masalah yangringan,dan pemulihan boleh dilakukan oleh gurukelas biasa.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  5/47

  Murid pemulihan khas adalah murid yang menghadapi

  masalah kemahiran asas 3M disebabkan oleh faktor

  persekitaran.

  Murid di kelas pemulihan khas diajar dengan

  pendekatan ,strategi dan teknik yang bersesuaian

  dengan keperluan murid.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  6/47

  diuruskan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran

  kemahiran asas dijalankan.

  masa khas tidak diperuntukkan .

  pelajar yang lain akan menjalankan aktiviti pengayaan .

  mereka yang lebih cerdas dan berkebolehan atau telah

  menguasai kemahiran sepenuhnya didorong untuk membantu,

  membimbing mereka yang menghadapi masalah dengan aktiviti

  pengukuhan.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  7/47

  mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam

  pengelolaan sesi pemulihan.

  menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan.

  menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran.

  menyediakan bahan dalam sesi pemulihan.

  menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan.

  mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  8/47

  1. Menentukan objektifpengajaran

  2. Merancang langkah-

  langkah dan strategi

  3. Melaksanakan

  aktiviti pengajaran

  pemulihan

  4. Membuat penilaian

  Objektif pengajaran pemulihan haruslah ditentukan.

  Objektif biasanya berdasarkan kepada punca masalah yang murid

  hadapi.

  Perancangan langkah-langkah mengajar berdasarkan objektif

  pengajaran yang ditentukan.

  Langkah-langkah disusun daripada yang konkrit kepada yang

  abstrak serta menggunakan pelbagai aktiviti dan alat bantu mengajar

  yang sesuai.

  Pengajaran berdasarkan kepada perancangan yang dibuat. Semasa

  aktiviti P&P dijalankan, murid-murid lain akan menjalani aktiviti

  pengayaan.

  Murid yang cerdas & berkebolehan menolong murid yang bermasalahmembuat aktiviti pengukuhan

  Penilaian boleh dijalankan dengan tiga cara;

  1. Pemerhatian semasa aktiviti pembelajaran murid.

  2. Soal jawab selepas aktiviti pengajaran guru.

  3. Pemeriksaan hasil kerja murid.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  9/47

  Mengenal

  pasti murid

  Menganalisismasalah

  Membuatrancanganpengajaran

  Melaksanakan

  pengajaran danpembelajaran

  Membuat Ujian

  dan penilaianTindakansusulan

  - Perhati murid

  - Temu ramah

  - Ujian saringan

  -Ujian diagnostik

  - Masalah kecacatan

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  10/47

  Program pemulihan dijalankan dalam kelas biasa. Murid-murid lain

  membuat latihan atau menjalankan aktiviti pengayaan. Masa

  pengajaran 10-15 minit. Langkah-langkah pengajaran seperti berikut;

  Pengajaran

  guru

  Pembelajaran

  Murid

  Latihan

  lisan/bertulis

  Ujian dan penilaian

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  11/47

  Aktiviti Penilaian Program Pemulihan

  Tiga cara:

  1. Pemerhatian semasa aktiviti pembelajaran pelajar.

  2. Soal jawab selepas aktiviti pengajaran guru.

  3. Pemeriksaan hasil kerja pelajar selepas aktiviti pengukuhan.

  Semua keputusan penilaian ini harus direkodkan secara individu dalam

  satu borang rujukan.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  12/47

  Boleh dibahagikan kepada 2 strategi:

  Secara kumpulan Secara individu

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  13/47

  Murid belajar dan membuat kerja dalam kumpulan.

  Kebiasaannya, kumpulan ini diwujudkan berdasarkankebolehan ataupun perbezaan minat.

  Lebih mudah mengajar secara kumpulan berbanding

  individu kerana murid mempunyai tahap kelemahan yangsama. Jadi, bahan yang hendak dihasilkan juga mudah.

  Dengan adanya kaedah ini akan dapat membantu

  kelancaran komunikasi sesama murid, saling bekerjasama

  dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang diberi danberkongsi idea.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  14/47

  Kaedah Individu

  Kaedah ini menekankan tumpuan guru hanya kepada

  seorang murid sahaja.

  Kebiasaannya, murid dalam kategori ini lebih mudah

  diurus kerana guru tidak mengalami gangguan banyak

  mulut daripada murid semasa mengajar.

  Guru akan lebih mudah fokus kepada objektifpembelajaran murid dan murid berasakan mendapat lebih

  perhatian daripada guru.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  15/47

  Apabila mengajar dalam kelas yang mempunyai tiga

  kelompok murid pemulihan dalam kuantiti yang banyak,bolehlah menggunakan kaedah ini.

  Kebiasannya, murid-murid yang dilihat matang dan lebihcerdik daripada rakan yang lain akan dibimbing dan dilatih

  untuk membantu melicinkan pengajaran dan pembelajaran

  pada hari berkenaan.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  16/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  17/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  18/47

  MASA ,TENAGA DAN ALATAN DAPAT

  DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA

  MENGGUNAKAN SEGALA KEMUDAHAN

  SUASANA PEMBELAJARAN YANG

  MENGGALAKKAN

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  19/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  20/47

  SKOR 10 44

  KE KELAS PEMULIHAN KHASTAHUN BERIKUTNYA

  1 NOV

  1 OGOS

  MINGGU

  KE-4

  JULAI

  MINGGU

  KE-3MAC

  PENCALONAN &

  PENGUMPULAN MAKLUMAT

  SKOR 0 9

  (CADANGAN KE

  PENDIDIKAN KHAS)

  MINGGU

  KE-2

  JANUARI

  SKORSKOR 46 60

  SKOR 46 - 60

  SKOR 46 - 60

  SKOR 10 - 45KE KELAS PEMULIHAN KHAS

  UJIAN DIAGNOSTIKDAN ANALISIS

  PENGAJARAN &PEMBELAJARAN

  SKOR 10 45ULANG PENGAJARAN &

  PEMBELAJARAN

  UJIAN PENCAPAIAN I(UJIAN PELEPASAN II KIA2M)

  UJIAN PENCAPAIAN II(UJIAN PELEPASAN II KIA2M)

  UJIAN SARINGAN

  (UJIAN PELEPASAN II (KIA2M)

  TAHUN 2 DIBUAT SEMASA TAHUN 1

  TAHUN 3 6 DIBUAT PD TAHUN SEMASA

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  21/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  22/47

  Mekanise yang digunakan untuk meninjau pencapaian murid secara am

  dengan kemahiran asas Bahasa Melayu dan Matematik-menilai semula

  apa yang telah dipelajari di dalam kelas.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  23/47

  Mekanisme yang diguna pakai untuk membolehkan guru pemulihan khas

  mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi

  oleh seseorang murid secara khusus.

  a. Jenis Ujian Diagnostik

  Bahasa Melayu(UDBM)Ujian

  Pengamatan(UDP)

  Matematik (UDM)

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  24/47

  b. Tujuan Ujian Diagnostik

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  25/47

  c. Bila dilaksanakan

  d. Subjek yang diuji

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  26/47

  e. Pembinaan Ujian

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  27/47

  f. Pentadbiran Ujian

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  28/47

  g. Analisis Ujian

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  29/47

  h. Penyediaan Objektif pengajaran dan pembelajaran

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  30/47

  IV. UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN

  a. Rasional

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  31/47

  b. Apa itu pengamatan

  Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunyaReading

  Diagnosis and Remediation- mengatakan pengamatan

  merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan

  kederiaan.

  - Janet W Learner(1971) dalam bukunya Children With

  Learning Disabilitiestelah mentafsirkan bahawa pengamatan

  adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindakbalas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan

  sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek.

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  32/47

  c. Objektif Ujian Diagnostik Pengamatan

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  33/47

  d. Komponen Ujian Pengamatan

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  34/47

  d. Komponen Ujian Pengamatan

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  35/47

  d. Komponen Ujian Pengamatan

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  36/47

  d. Komponen Ujian Pengamatan

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  37/47

  e. Panduan melaksanakan ujian pengamatan

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  38/47

  PERANCANGAN PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS

  Menetapkan murid berdasarkan keputusan Ujian Diagnostik

  Menyediakan Rancangan Pengajaran Individu (RPI)

  Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

  Menentukan kumpulan murid

  Menyenaraikan kemahiran yang akan diajar

  Menentukan strategi, pendekatan dan kaedah p & p yang

  sesuai

  Menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM)

  Menyediakan bahan Pemulihan Khas

  Menyediakan aktiviti

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  39/47

  PENILAIAN

  TINDAKAN SUSULAN

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  40/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  41/47

  PEMULIHAN KELAS

  BIASA

  ASPEK PEMULIHAN KELAS KHAS

  Ada asas latihan

  perguruan

  Guru Ada asas perguruan dan kursus

  khas.

  Dalam pengajaran dan

  pembelajaran biasa

  Jangka masa Waktu tertentu

  Murid kekal dalam kelas Murid Murid bergerak ke kelas khas.

  Ujian bulanan/penggal Bentuk penilaian Melakukan ujian untuk setiap

  kemahiran.

  Tidak perlu ujian

  saringan/diagnostik

  Keperluan Perlu ujian

  saringan/diagnostik

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  42/47

  PEMULIHAN KELAS BIASA ASPEK PEMULIHAN KELAS KHAS

  Tidak perlu ujian saringan atau

  diagnostik

  Rekod @ Dokumentasi Perlu ujian saringan atau diagnostik

  Tidak memerlukan rekod yang

  terperinci

  Perlu disimpan secara sistematik.

  Dilakukan secara umum pelaksanaan Dilakukan secara khusus :

  -Lebih kepada individu sahaja

  - bagus sikit- sederhana

  - lemah

  Murid tahap 1 dan 2

  -dari tahun 1 hingga tahun 6

  Penguasaaan Murid tahap 1 yang dicalonkan oleh

  guru kelas.

  Tidak terhad Bilangan murid Maksimum 15 orang untuk satu

  kelas.

  Berdasarkan matapelajaran

  yang sebenar

  Jadual waktu Jadual ditentukan sendiri dari jadual

  yang khas

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  43/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  44/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  45/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  46/47

 • 7/22/2019 Perbezaan Pengelolaan Dan Strategi Pemulihan Kelas Biasa Dan Kelas Khas

  47/47