Perbezaan Pendidikan Pemulihan Biasa Dan Pemulihan Khas

  • Author
    jefri

  • View
    115

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perbezaan Pendidikan Pemulihan Biasa dan pemulihan khas

Text of Perbezaan Pendidikan Pemulihan Biasa Dan Pemulihan Khas

Perbezaan Pendidikan Pemulihan Biasa Dan Pemulihan Khas

BMM3063Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah RendahTutorial Minggu 1Oleh:Damia Binti LuhiKhairul Nurhidayah Binti MahranMariani Binti HapeniNoormuizzah Binti Jahawi

Pengenalan Pendidikan PemulihanKonsep, objektif, dan rasional pendidikan pemulihan.Jenis pendidikan pemulihanPerbezaan pendidikan pemulihan biasa dengan pemulihan khas.Ciri-ciri murid pemulihan.Konsep Pendidikan PemulihanProgram Pemulihan Khas ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.Pendidikan pemulihan adalah sebagai satu cabang daripada sebahagian pendidikan imbuhan iaitu yang juga disebut sebagai Remedial education di dalam bahasa Inggeris. Pendidikan pemulihan suatu bentuk pendidikan khas kepada kanak-kanak atau pelajar yang menghadapi masalah atau kesulitan pembelajaran dalam mata-mata pelajaran tertentu sahaja. Pendidikan Pemulihan berbeza daripada pendidikan atau pengajaran biasa.Guru yang mengajar kelas pemulihan adalah guru yang terlatih khas untuk kelas pemulihan. Kelas pemulihan selalunya lebih kecil daripada kelas biasa. Aktiviti yang dijalankan juga khas iaitu menepati kehendak menjadikan pulih.Pendidikan Pemulihan adalah satu bentuk pendidikan untuk membetulkan sesuatu yang masih kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul atau sesuatu yang cacat.

Rasional Pendidikan PemulihanObjektif Pendidikan PemulihanPerbezaan Pendidikan Pemulihan Biasa Dan Pemulihan KhasPerbezaan pemulihan biasa dan khasPemulihan Kelas BiasaDilakukan kepada murid-murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran yang perlu dicapaiGuru perlu memperuntukkan ruang waktu untuk memberi pemulihan kepada murid-murid iniMereka perlu didedahkan dengan situasi sebenar dan pengalaman konkrit agar mereka boleh memahami konsep pembelajaran serta membina mental yang kukuhPendekatan dan kaedah perlu sewaktu PdP mencapai objektifnyaPemulihan KhasMerupakan salah satu daripada keperluan asas yang perlu disediakan oleh Kementerian Pelajaran MalaysiaMurid-murid yang lemah dalam kelas biasa akan dibawa masuk ke kelas pemulihan khasMurid-murid akan ditempatkan di bilik khas.Bilik ini akan digunakan sepenuhnya untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan pemulihan.

Pemulihan biasaPemulihan khasPelaksanaan di dalam kelas biasaPelaksanaan di dalam kelas khasPenumpuan kepada murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran pembelajaran pada hari tersebutpendidikan yang cuba memenuhi kehendak mereka yang menghadapi masalah pembelajaran iaitukegagalan belajar yang tidak dapat ditentukan.

Menjimatkan masaPenguasaan Asas Kemahiran 3M

Naluri kanak-kanakPerbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya belajar murid mengakibatkan segolongan daripada mereka lebihlambat atau terkebelakang menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebaya mereka.

Ciri-Ciri Murid PemulihanLemahdalam penguasaan 3M dan pemikiran tentang konsep yang abstrakLemahdari segi koordinasi mata dan tanganKurangkeyakinan diri Lambatbertindakbalas Gagaldalam ujian Sukarmenguasai pelajaran dalam masa yang ditentukan

Lemahdari segi ingatan pendengaran dan ingatan penglihatan Rendahdarjah kecerdasannya berbanding dengan rakan sebayanyaSeringkalisakit dan kerapponteng sekolahKurangterlibat dalam aktiviti pengajaran pembelajaran di dalam bilik darjahBermasalahtingkahlakuSukarmengawal emosi

Sekian terima kasih...