Click here to load reader

PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

  • View
    4.014

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLOMuhd Haffiz Irsyad Syafiq Gurpreet Kaur Sharifah Syameem Farizah

TAKSONOMI BLOOM

TAKSONOMI SOLO

Mempunyai enam peringkat.

Mempunyai lima peringkat.

Benjamin S. Bloom.

Biggs dan Collis.

Merupakan kaedah untuk membina soalan pelbagai aras.

Merupakan kaedah mengklasifikasi jawapan.

TAKSONOMI BLOOM

TAKSONOMI SOLO

Soalan yang mengandungi pelbagai tahap atau peringkat.

Jawapan yang mengandungi pelbagai tahap atau peringkat.

Peringkat semakin tinggi ke arah untuk Peringkat semakin tinggi ke arah untuk membuat penilaian. memberikan jawapan yang di luar jangkaan.

1)Pengetahuan Ingat kembali,kenal idea,fakta asas,definisi,teori,hukum dan peristiwa dari pembelajaran lepas. Istilah yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan,menerangkan,menamakan dan melabelkan. 2)Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain,menyatakan idea utama dalam ayat sendiri,menterjemah,memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Istilah yang digunakan ialah memilih,menerangkan dan menulis semula.

1)Prestructural Jawapan mengandungi maklumat yang tidak berkaitan.

2)Unistructural Jawapan mengandungi satu maklumat yang berkaitan.

3)Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru,termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip,kaedah,hukum,teori dan formula. Membina graf daripada data dan lainlain.

3)Multistructural Jawapan yang mengandungi beberapa maklumat yang berkaitan.

4)Analisis 4)Relational Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan Jawapan mengandungi hubung kait di kepada yang kecil,membezakan fakta antara maklumat yang berkaitan. daripada pendapat,kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. Istilahnya ialah membezakan,memastikan dan memilih.

5)Sintesis Menyepadu,mencantum idea menjadi satu,berusaha tersendiri menyelesaikan masalah,membuat ramalan dan membuat klasifikasi. Istilah dalam soalan ialah membina, menghasilkan,menyusun dan mengembangkan.

5)Extended abstract Jawapan tidak hanya meliputi maklumat berkaitan tetapi merangkumi maklumat tambahan.

6)Penilaian Membuat pertimbangan,termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran,mentafsir dan mengkritik. Istilah dalam soalan ialah memilih,memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan.