Peraturan Dan Cara Permainan Galah Panjang

 • Upload
  fisju

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

report

Citation preview

 • 5/28/2018 Peraturan Dan Cara Permainan Galah Panjang

  1/3

  LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PERMAINAN

  i Permainan dimainkan secara berkumpulan yang terdiri daripada kumpulan

  penyerang dan kumpulan bertahan.

  ii Setiap kumpulan mempunyai empat orang permain. Seorang dari ahli

  kumpulan akan dilantik sebagai ketuadan tiga orang sebagai awak-awak

  iii Permainan dimulakan dengan melambung duit yang telah dipilih antara ekor

  dan kepala. Siapa yang memilih kepala dikira sebagai pasukan penyerang

  iv Semua pemainan mengambil posisi masing-masing dan permainan bermula

  apabila wisel ditiup

  v Awak-awak pasukan penyerang boleh menyerang sama ada secara individu

  atau beramai-ramai. Ketua kumpulan membawa bola

  vi Bola yang dibawa oleh ketua kumpulan hanya boleh dihantar kepada ahli

  pasukan dalam gelanggang permainan sahaja

  vii Setiap pemain yang menyerang haruslah melepasi semua garisan sehingga

  gelanggang yang yang terakhir.

  viii Di gelanggang yang terakhir ahli pasukan yang memegang bola boleh

  menjaringkan bola dalam jaring

  ix Ahli Pasukan penyerang dikira mati jika mereka disentuh oleh pasukan

  bertahan dan mereka dikehendaki keluar gelanggang dan bola yang

  dipegang hendaklah diletakkan di tempat ia mati dan diambil oleh pengadil.

  Pengadil akan melontar kepada awak-awak yang terdekat. Awak-awak yang

  mati hendaklah berada di dalam gelung rotan yang disediakan. Ahli-ahli yang

  lain boleh meneruskan permainan

  x Sekiranya bola yang dihantar kepada ahli pasukan dapat ditangkap oleh

  kumpulan bertahan, semua ahli kumpulan dikira mati

  xi Sekiranya bola tidak berjaya dijaringkan ,semua ahli kumpulan itu dikira mati.

  Pertukaran kedudukan akan dilakukan. Pasukan lawan pula akan bermain.

 • 5/28/2018 Peraturan Dan Cara Permainan Galah Panjang

  2/3

  PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT PERMAINAN

  Format pertandingan

  i Permainan dimainkan secara berkumpulan yang terdiri daripada

  kumpulan penyerang dan kumpulan bertahan.

  ii Setiap kumpulan mempunyai lima orang permain. Seorang dari

  ahli kumpulan akan dilantik sebagai ketua dan empat orang

  sebagai awak-awak

  iii Kumpulan bertahan hanya menjaga garisan-garisan masing-

  masing.

  iv Ahli pasukan penyerang dikira mati jika dia disentuh atau

  ditangkap oleh pasukan bertahan. Dia dikehendaki keluar

  gelanggang

  v Ahli pasukan penyerang tidak boleh berundur dari garisan

  permainan yang telah dilepasi. Ahli yang berundur dikira mati dan

  dikehendaki keluar gelanggang.

  vi Sekiranya ahli pasukan yang memegang bola mati, bola

  hendaklah diletakkan didalam kawasan gelanggang tersebut. Ahli

  kumpulannya perlu mengambil bola tersebut dan

  menjaringkannya.

  vii Sekiranya bola tidak berjaya dijaringkan ,semua ahli kumpulan itu

  dikira mati. Pertukaran kedudukan akan dilakukan. Pasukan

  lawan pula akan bermain.

 • 5/28/2018 Peraturan Dan Cara Permainan Galah Panjang

  3/3