of 30 /30

Click here to load reader

PERANCANGAN TAHUNAN (Pelan Operasi, Pelan Strategik, Pelan Taktikal 2014)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERANCANGAN TAHUNAN

Text of PERANCANGAN TAHUNAN (Pelan Operasi, Pelan Strategik, Pelan Taktikal 2014)

PERANCANGAN TAHUNANPANITIA psv2014

PENASIHATPN. NOOR FARIZAH BT ABDUL RAHMANPENGERUSIEN. MOHD SHUKRI B AWANG YAHYAK. PANITIAEN. MUHAMMAD AZIZI B ABD. HALIMSETIAUSAHAPN. RUSNIWATI BT SADRYAJKPN. NOOR FARIZAH BT ABDUL RAHMANEN. ZAINUDIN B HASSANEN. MOHN NAJIB B ABDUL SAMADPN. NOR AZLINA BT AHMADPN NOR AZIRAH BT WAN

P ENGENALANPendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah, Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau visual, dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri.Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembang keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu dalam mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiran befikir secara kritis dan kreatif (KBKK). Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Setiap murid mempunyai pelbagai kecerdasan seperti ruang visual, kinestetik, interpersonal dan intrapersonal. Sifat ini amat penting untuk membantu murid berkarya, berkomunikasi dan mengukuh koordinasi pancaindera secara seimbang. Proses ini menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan bermakna.

M ATLAMATMatlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF :1) Dapat mencungkil bakat dan minat murid-murid dalam bidang seni.2) Membolehkan murid-murid menguasai teknik-teknik melukis, mewarnai, membuat kolaj, anyaman dan sebagainya dengan cara yang betul.3) Memperkenalkan seni dalam kehidupan seharian dan mengaitkan dengan teknologi terkini.4) Memperkembangkan dan mengetengahkan bakat seni sedia ada pada murid ke peringkat yang boleh dibanggakan.5) Memupuk sikap bekerjasama dan saling tolong-menolong sesama murid.

STRATEGI :1) Menggunakan semua bahan serta kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam panitia Pendidikan Seni Visual.2) Mengadakan pertandingan-pertandingan seperti melukis dan mewarnai di samping memperkembangkan idea-idea murid.3) Menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan mengikut kesesuaian tahap murid-muid.4) Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan terancang.5) Menerapkan nilai-nilai murni di kalangan murid.

TOWS MATRIKSStrengths, Weaknesses(Kekuatan, kelemahan) TOWS MATRIK

Opportunities, Threats(Peluang, Ancaman)S = Strengths (kekuatan)S1 Guru terlatih dan berdedikasi.S2 Mempunyai pengalaman mengajar 4 tahun ke atas.S3 Kemudahan fizikal yang baik dan sempurna di sekolah.S4 Sudah mendapat pendedahan kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi tahun 1, 2, 3 dan 4. S5 Sudah mendapat pendedahan tentang Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP)

W = Weaknesses (Kelemahan)W1 20 % murid tidak berminat aktiviti PSV.W2 60% sahaja murid menyiapkan hasil karya.W3 Ibu Bapa kurang beri perhatian bagi menggalakkan murid belajar di rumah.W5 Murid-murid anggap PSV mudah dan kurang berusaha.W6 Murid lemah kemahiran melukis dan mewarna.W7 Murid kurang diberi pendedahan mengenai aktivii seni.

O = Opportunities (peluang)O1 Hubungan baik dengan PIBG.O2 Bantuan nasihat dari JPN. PPDS, PKG & BTPNO3 Kursus dalaman anjuran PKG & BTPNO4. Bantuan dan maklumat terkini oleh guru yang hadiri taklimat atau bengkel.

(S1, S2, O1)1. Mewujudkan Bilik Media. (S3, S4, S5, O2, O3)2. Lawatan.(S1, S2, S3, O2, O3, O4)3. Melaksanakan Program Bulan Panitia.(S1, S2, S5, S6, O1, O3)4. Pertandingan melukis dan mewarna.(S1, S7, S8, O2)5. Perkembangan Staf. (W1, W2, W3, W4, W5, O1, O2, O3)1. Melaksana Projek .Buku Skrap (Penulisan)(W3, W4, W5, O1, O2, O3, O4)2. Program Segar.(W3, W4, W5, O2, O3)3. Melaksana Kuiz, Buku Skrap.(W1, W5, W7, O2)4. Buku Bergerak.(W1,W3, W4, W5, W7, O1, O2, O3, 04)

T = Threats (ancaman)T1 Kurang keperihatian ibu bapa dalam program sekolah.T2 Ibu bapa terlalu berkira dalam soal kewanganT3 Ibu bapa kurang mahir memotivasikan anak-anak.T4 Murid kurang kesedaran tentang kepentingan ilmu (S1, S2, S3, T1)1. Perjumpaan waris.(S1, S2, S4, S5, T1, T2, T3)2. Program Motivasi.( T1, T2, T3)3. Program Sekolah Angkat. (W1, W4, W5, T1, T3)1. Penggunaan TMK dalam p&p.(W3, W4, W5, T2, T3)2. Melaksanakan Program Kementerian.

SK BAKAP INDAHPELAN OPERASIPROGRAM PEMANTAPAN P&P PENDIDIKAN SENI VISUAL 2013-2015NAMA PROJEKBengkel Pengurusan Masa

ObjektifMelatih murid menyiapkan tugasan seni di tahap yang memuaskan.

TempohJanuari - November (dijalankan 1 waktu seminggu)(2013-2015)

Kumpulan sasaranSemua murid ( Tahun 3 hinggaTahun 6 )

Guru Terlibat Ketua Panitia PSVGuru-guru PSV tahun 3 , 4, 5 & 6.

Proses kerja 1.1. Perbincangan kertas kerja.

2. Perbincangan guru-guru tahun tiga, empat, lima dan enam dengan pihak pentadbir untuk melaksanakan program ini. Program ini dilaksanakan sebagai penyokong proses p&p PSV.

3. Penyusunan jadual dan penyediaan bahan.

4. Perlaksanaan program dan laporan perlaksanaan.

Kekangan

Kekangan i ) Motivasi murid-murid untuk belajar bersungguh-sungguh adalah rendah.ii) Persaingan antara murid agak kurang. iii) Murid yang tidak kreatif melambatkan proses menghasilkan karya.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan Guru-guruPenolong Kanan untuk memastikan kesesuaian isi dan kaedah P&P

Penilaian dan Post Mortem.Penilaian dan post mortem dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan.

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan program.

Penyediaan LaporanSetelah pelaksanaan program.

SK BAKAP INDAHPELAN OPERASIPROGRAM PEMANTAPAN P&P PENDIDIKAN SENI VISUAL 2013-2015NAMA PROJEKKursus Dalaman Untuk Guru Pendidikan Seni Visual.

Objektif

Guru menguasai ilmu berkaitan profesion dan subjek yang diajar serta mahir dalam mempelbagaikan teknik mengajar di samping mempelbagaikan aktiviti murid dalam P&P.

TempohFebruari - November. (2013-2015)

Kumpulan sasaranSemua guru Pendidikan Seni Visual

Guru Terlibat Ketua Panitia PSVGuru-guru PSV

Proses kerja 1.Mesyuarat Pengurusan : 1.1. Ucapan pengerusi / Ketua Panitia1.2. Penerangan tentang kursus dalaman

2. Perbincangan semua guru-guru Pendidikan Seni Visual dengan pihak pentadbir untuk melaksanakan program ini.Program ini dilaksanakan sebagai penyokong proses P&P PSV.

3. Pelaksanaan program, penilaian & pelaporan.

Kekangan

Kekangan i ) Pembahagian masa yang tidak efektif.ii) Guru terlibat dengan program lain.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan untuk memastikan kesesuaian isi dan kaedah P&P

Penilaian dan Post Mortem.Penilaian dan post mortem dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan.

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan program.

Penyediaan LaporanSetelah pelaksanaan program.

SK BAKAP INDAHPELAN OPERASIPROGRAM PEMANTAPAN P&P PENDIDIKAN SENI VISUAL 2013-2015NAMA PROJEKMinggu Pendidikan Seni Visual

Objektif

Mencungkil bakat-bakat terpendam dan menambahkan minat serta kemahiran murid dalam mengolah, melukis dan mewarna.

TempohOktober (2013-2015)

Kumpulan sasaranSemua murid SKBI

Guru Terlibat Ketua Panitia PSVGuru-guru PSV

Proses kerja 1.Taklimat Latih Minggu Pendidikan Seni Visual : 1.1. Ucapan pengerusi / Ketua Panitia1.2. Penerangan tentang program yang ingin dijalankan.1.3. Perlantikan Penyelaras Program.

2. Perbincangan guru-guru untuk tetapkan tarikh dan program/pertandingan. Membincangkan kos peralatan dan hadiah dan hal-hal lain.

3. Program dijalankan untuk memberi peluang kepada murid-murid yang berbakat mengetengahkan bakat masing-masing dengan menyertai pertandingan yang diadakan sepanjang program.

Kekangan

Kekangan i ) Peruntukan kewangan yang tidak mencukupi. ii) Sesetengah murid tidak mempunyai asas kemahiran yang kukuh.iii) Masa yang tidak mencukupi untuk murid siapkan hasil karya

PemantauanPemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan untuk memastikan program berjalan lancar.

Penilaian dan Post Mortem.Penilaian dan post mortem dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program yang dijalankan.

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan program

Penyediaan LaporanSetelah pelaksanaan program.

SK BAKAP INDAH PELAN OPERASIPROGRAM PEMANTAPAN P&P PENDIDIKAN SENI VISUAL 2013-2015NAMA PROJEKProjek Lukisan Mural

Objektif

Mengisi masa terluang dengan aktiviti yang berfaedah dengan mengetengahkan bakat seni di samping menambahkan kemahiran melukis dan mewarnai.

TempohMac Oktober (2013-2015)

Kumpulan sasaranGuru PSV dan semua murid Tahap 2.

Guru Terlibat Ketua Panitia PSVGuru-guru PSV

Proses kerja 1.Taklimat Program 1.2. Penerangan tentang projek yang ingin dijalankan.1.3. Perlantikan Penyelaras Program

2. Perbincangan guru-guru dengan pentadbir mengenai projek yang ingin dijalankan dan lukisan yang sesuai.

3. Perlaksanaan projek

Kekangan

Kekangan i ) Masa yang tidak mencukupi.ii) Ramai guru yang tidak mempunyai kemahiran asas dalam melukis mural.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan untuk memastikan projek berjalan lancar.

Penilaian dan Post Mortem.Penilaian dan post mortem dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan.

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan program.

Penyediaan LaporanSetelah pelaksanaan program.

SK BAKAP INDAHPELAN OPERASIPROGRAM PEMANTAPAN P&P PENDIDIKAN SENI VISUAL 2013-2015NAMA PROJEKSambutan Kemerdekaan

ObjektifMurid didedahkan dengan pelbagai idea dan teknik dalam penghasilan hasil seni dan kraf tangan.

TempohOgos-September (2013-2015)

Kumpulan sasaranSemua murid SKBI

Guru Terlibat Ketua Panitia PSVGuru-guru PSV

Proses kerja 1.Taklimat aktiviti : 1.1. Ucapan pengerusi / Ketua Panitia1.2. Penerangan tentang program yang ingin dijalankan.1.3. Perlantikan Penyelaras Program.

2. Perbincangan guru-guru untuk tetapkan tarikh pertandingan. Membincangkan kos pengangkutan, makanan dan hal-hal lain.

3. Pertandingan dijalankan untuk memberi peluang kepada murid-murid menimba pengalaman dan idea dalam penghasilan hasil karya.

Kekangan

Kekangan i ) Peruntukan kewangan yang tidak mencukupi. ii) Aktiviti sekolah yang padat yang menganggu perancangan lawatan.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan untuk memastikan program berjalan lancar.

Penilaian dan Post Mortem.Penilaian dan post mortem dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program yang dijalankan.

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan program

Penyediaan LaporanSetelah pelaksanaan program.

Tarikh Pelaksanaan Bulan Mac, Jun dan Oktober

Pengelola Muhammad Azizi Bin Abd. Halim Nurul Syuhada Bt Alias

AJK Semua guru-guru PSV

Sasaran Semua guru-guru PSV

Objektif Memastikan keperluan sentiasa mencukupi Mengenal pasti alatan dan bahan yang perlu dihapus kira, diganti atau dibaiki.

Tarikh Pelaksanaan Bulan April - November

Pengelola Muhammad Azizi Bin Abd. Halim Nurul Syuhada Bt Alias

AJK Semua guru-guru PSV

Sasaran Semua guru-guru PSV Murid tahap 2

Objektif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni menerusi bidang melukis dan mewarnai Memperkembangkan penguasaan kemahiran melukis dan mewarnai Langkah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan murid.

Tarikh Pelaksanaan Bulan Mei

Pengelola Muhammad Azizi Bin Abd. Halim Nurul Syuhada Bt Alias

AJK Semua guru-guru PSV

Sasaran Semua murid SK Bakap Indah

Objektif Menggalakkan murid hasilkan sesuatu mengikut kreativiti sendiri. Memupuk semangat masyarakat penyayang dan menyedarkan murid tentang kepentingan nilai murni yang diterapkan. Merapatkan hubungan antara murid dan juga guru.

Tarikh Pelaksanaan Bulan Julai

Pengelola Muhammad Azizi Bin Abd. Halim Nurul Syuhada Bt Alias

AJK Semua guru-guru PSV

Sasaran Murid tahap 2

Objektif Menggalakkan murid hasilkan sesuatu mengikut kreativiti sendiri. Langkah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan murid. Menerapkan nilai menjaga alam sekitar dalam diri murid.

Tarikh Pelaksanaan Bulan Ogos

Pengelola Muhammad Azizi Bin Abd. Halim Nurul Syuhada Bt Alias

AJK Semua guru-guru PSV

Sasaran Murid tahap 1 dan 2

Objektif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni menerusi bidang melukis dan mewarnai Memperkembangkan penguasaan kemahiran melukis dan mewarnai Langkah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan murid.

Tarikh Pelaksanaan Bulan Oktober

Pengelola Muhammad Azizi Bin Abd. Halim Nurul Syuhada Bt Alias

AJK Semua guru-guru PSV

Sasaran Murid tahap 1 dan 2

Objektif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni menerusi bidang melukis dan mewarnai Memperkembangkan penguasaan kemahiran melukis dan mewarnai Langkah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan murid.

PERANCANGAN PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUALSEK. KEB. BAKAP INDAH 2014BILAKTIVITIPELAKSANAAN

1 Mesyuarat kali pertamaJanuari

2 Menyelaras rancangan harian Mengemaskini stokMac, Jun dan Oktober

3 Mengemas bilik Pendidikan Seni Visual Melukis mural kata-kata hikmah Mac

4 Mesyuarat kali kedua Melukis mural kata-kata hikmahApril

5 Program sambutan Hari GuruMei

6 Mesyuarat kali ketigaJun

7 Pertandingan hasil karya kreatif menggunakan bahan terbuangJulai

8 Pertandingan melukis sempena bulan kemerdekaan Ogos

9 Mesyuarat kali keempatSeptember

10 Minggu Kesenian Pertandingan PSVOktober

11 Minggu gotong-royong bilik PSVNovember

Mengemaskini sudut PSV Mengemaskini fail panitia Bengkel seni : perkembangan staf Melukis muralSepanjang tahun

Cuti hujung tahunDisember

Perancangan aktiviti akan diubah mengikut kesesuaian

STRATEGIAKTIVITIPELAN TINDAKANTINDAKANCATATAN

Pengajaran Dan PembelajaranJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS

Mesyuarat kali pertamaGuruAJK Panitia

Menyelaras rancangan harianGuruAJK Panitia

Mengemaskini stokGuruAJK Panitia

Hasilkan mural pada dindingGuruAJK Panitia

Program sambutan Hari Guru GuruAJK Panitia

Pertandingan hasil karya kreatif menggunakan bahan terbuangGuruAJK Panitia

Pertandingan melukis sempena bulan kemerdekaanGuruAJK Panitia

Minggu KesenianGuruAJK Panitia

Mengemaskini sudut PSV Mengemaskini fail panitiaBengkel seni : perkembangan stafGuruAJK Panitia

Disediakan oleh, _______________ MUHAMMAD AZIZI BIN ABD. HALIM Ketua Panitia PSV Sek. Keb. Bakap Indah (2014)