15
8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010 http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 1/15 SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI SULTAN HISAMUDDIN JALAN KOTA RAJA, 41000 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. PERANC ANGAN STRATEGIK 2011 -2013 PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH MISI : Melahirkan insane muttaqin melalui pendekatan bersepadu dan holistik berpandukan Al Quran dan As Sunnah VISI : SAMT Sultan Hisamuddin SABK unggul di peringkat kebangsaan menjelang 2012 1

PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

  • Upload
    amaani

  • View
    257

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 1/15

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI SULTAN HISAMUDDIN

JALAN KOTA RAJA, 41000 KLANG,

SELANGOR DARUL EHSAN.

PERANC ANGAN STRATEGIK 2011 -2013

PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH

MISI :

Melahirkan insane muttaqin melalui pendekatan bersepadu dan holistik 

berpandukan Al Quran dan As Sunnah

VISI :SAMT Sultan Hisamuddin SABK unggul di peringkat kebangsaan

menjelang 2012

1

Page 2: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 2/15

SWOC PERINGKAT PANITIA USULUDDIN

STRATEGI PERINGKAT PANITIA USULUDDIN MENGIKUT SWOC MATRIKS

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH

 

Dalaman

Luaran

(S) KEKUATAN : (W) KELEMAHAN :

S1 – 

S2 -

S3 -

S4 -

S5 -

Semua guru terdiri daripada guruterlatih dan berpengalaman.

Peralatan / sumber yang mencukupi.

Mempunyai seorang guru yang

  berpengalaman dalam penandaan

kertas PQS SPM

Para pelajar mempunyai pengetahuan

sedia ada dalam asas ilmu Fardhu Ain

dan Fardhu Kifayah.

Peratus kelulusan SPM yang

meningkat secara berterusan.

W1 -

W2 -

W3 -

W4 -

Pengetahuan sedia ada dalam asas agamamenyebabkan pelajar memandang mudah

terhadap mata pelajaran.

Guru tidak dapat menumpu sepenuhnya P&P

kerana terlalu banyak aktiviti dan tugasan

selain daripada P&P.

Segelintir guru tidak bersikap inisiatif.

Sikap murid yang berada di dalam kelas

hujung tidak cenderung kepada mata

 pelajaran agama Islam.

(O) PELUANG Strategi SO Strategi WO

O1 -

O2 -

O3 -

O4 -

O5 -

Sokongan kewangan daripada pelbagai

 pihak seperti PIBG.

Sokongan sekolah,ibubapa serta

 program JKPD.

Sekolah satu sesi dapat mengadakankelas tambahan pada waktu petang.

Sekolah memberi tumpuan yang

khusus kepada kelas-kelas

 peperiksaan.

Persekitaran sekolah yang kondusif.

S3 + O1

Menggunakan pengalaman guru yang

menanda kertas SPM untuk melatih guru-guru

yang tidak berpengalaman.

S4 + S5 + O2 + O3Meningkatkan pencapaian akademik dengan

mengadakan kelas tambahan melalui

kerjasama erat ahli panitia dengan sokongan

sekolah dan JPS.

W1 + O1

Mengadakan seminar motivasi bagi meningkatkan

dan menyedarkan pelajar tentang kepentingan

subjek ini.

W4 + O3Meningkatkan peratus lulus A melalui kelas-kelas

tambahan khusus kepada pelajar kelas hujung.

2

Page 3: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 3/15

(C) CABARAN Strategi SC Strategi WC

C1 -

C2 -

C3 -

C4 -

Harapan ibu bapa terhadap sekolahterlalu tinggi

Masih ada ibu bapa menyerahkan anak 

mereka 100% ke sekolahGuru opsyen yang berpengalaman bagi

mata pelajaran PQS semakin

 berkurangan.

Beban tugas guru yang terlalu banyak 

menyebabkan tumpuan guru dalam

 penyediaaan P&P berkurangan.

S1 + S3 + C3Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan

melalui perkongsian kemahiran dan

 pengalaman dalam kalangan guru.

W1 + W4 + C4Mewujudkan bahan bantu mengajar yang menarik 

melalui pertandingan-pertandingan membina BBM

yang dianjurkan oleh panitia untuk menarik minat pelajar.

ii) Penilaian Strategi Terbaik :

BIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA

1 SO : S3 + O1 ST1 - Menggunakan pengalaman guru yang menanda kertas SPM untuk melatih guru-guru yang tidak 

 berpengalaman.

2 SO : S4 + S5 + O2 + O3 ST2 - Meningkatkan pencapaian akademik melalui kerjasama erat ahli panitia dengan sokongan dari

sekolah,ibubapa dan program JKPD.

3 WO : W1 + O1 ST3 - Memupuk minat belajar dalam kalangan murid melalui program seminar motivasi dan

  pertandingan-pertandingan bagi meningkatkan dan menyedarkan pelajar tentang kepentingan

subjek ini di dalam dan di luar sekolah.

4 WO : W4 + O3 ST4 - Meningkatkan peratus lulus A melalui kelas-kelas tambahan khusus kepada pelajar kelas hujung.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan

3

Page 4: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 4/15

KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4

1. Tahap kesukaran proses ( paling sukar:1, paling mudah:5 ) 4 4 4 3

2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 4 4 4

3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 3 4 5 3

4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 3 4 4 3

5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 2 4 3 2

6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai

objektif, matlamat / isu, misi dan visi.3 3 3 3

7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 4 4 3 2

8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 4 4 2

9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 4

Jumlah Skor 30 35 34 26

Keputusan 3 1 2 4

Ulasan Pemilihan kepada ST2

Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik .

iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

KEUTAMAAN Strategi yang telah dijana

1 ST2 - Meningkatkan pencapaian akademik melalui kerjasama erat ahli panitia dengan sokongan dari sekolah,ibubapa

dan program JKPD.

2 ST3 - Memupuk minat belajar dalam kalangan murid melalui program seminar motivasi dan pertandingan-

 pertandingan bagi meningkatkan dan menyedarkan pelajar tentang kepentingan subjek ini di dalam dan di luar 

sekolah.

3 ST1 - Menggunakan pengalaman guru yang menanda kertas SPM untuk melatih guru-guru yang tidak berpengalaman.

4 ST4 - Meningkatkan peratus lulus A melalui kelas-kelas tambahan khusus kepada pelajar kelas hujung.

4

Page 5: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 5/15

5

Page 6: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 6/15

PELAN STRATEGIK 

PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH ( SPM )  

TAHUN 2011-2013

SAMT SULTAN HISAMUDDIN, JALAN KOTA RAJA,

41000 KLANG, SELANGOR.

NKRAMemperluaskan peluang pendidikan yang

 berkualiti dan berkemampuanSub NKRA SBT dan Tawaran Baru

Isu Masalah Matlamat Strategi

Indikator

Pencapaian

(KPI)

Sasaran (ETR)TOV 2011 2012 2013

Meningkatkan

 pencapaian

akademik melalui

kerjasama eratahli panitia

dengan

sokongan dari

sekolah,ibubapa

dan program

JKPD.

Peningkatan dalam

 pencapaian

Pendidikan Al

Quran dan AsSunnah masih

tidak konsisten.

Mengekalkan

 peningkatan peratus

kelulusan Pendidikan AlQuran dan As Sunnah

Meningkatkan peratus kelulusan

dari segi kualiti dan kuantiti

melalui bimbingan,pendedahansoalan dan skema jawapan .

% pencapaian

lulus sekurang-

kurangnya B.

17% 18% 19% 20%

% murid peroleh

A .73% 74% 75% 76%

Penguasaan

Tilawah / Hafazan

Surah dan Bacaan

Hadith dalam

PLBS pada tahap

cemerlang.

Memantapkan

 penguasaan Tilawah /

Hafazan Surah dan

Bacaan Hadith dalam

PLBS.

Memastikan peningkatan yanglebih baik dalam Tilawah /

Hafazan Surah dan Bacaan

Hadith dilakukan dengan

 berkesan melalui bimbingan

guru dan rakan serta

kepelbagaian BBM.

% pencapaian

 penguasaan murid100% 100% 100% 100%

Pengetahuan sedia

ada dalam asas

agama

menyebabkan

murid memandang

mudah terhadap

Memastikan peningkatan

keperihatinan murid

mempelajari Pendidikan

Al Quran dan As

Meningkatkan penghayatan dan

keperihatinan murid terhadap

Pendidikan Al Quran dan As

Sunnah melalui kerjasama guru

% murid yang

 perihatin terhadap

matapelajaran

Pendidikan Al60% 70% 80%

90%

6

Page 7: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 7/15

PELAN TAKTIKAL 2011

PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH ( SPM )

7

Page 8: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 8/15

NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan

Sub NKRA : SBT dan Tawaran Baru

Bil

.Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber  

Indikator 

PencapaianTOV ETR  

1Klinik “BACA

DAN HAFAZ”

Memastikan peningkatan yang lebih baik dalam Tilawah / Hafazan Surah

dan Bacaan Hadith dilakukan dengan

 berkesan melalui bimbingan guru dan

rakan serta kepelbagaian BBM.

Ketua Panitia dan

Guru Mata Pelajaran

Februari - Mei

2011

RM100 /

PCG PQS

Peratus pencapaian

 penguasaan

murid

100% 100%

2Bengkel Skor 

‘ A ’

Meningkatkan peratus murid mendapatA dalam mata pelajaran Pendidikan Al

Quran dan As Sunnah dari 73% kepada

76% menjelang 2013

Guru Kanan MataPelajaran,

Ketua Panitia dan

Guru Mata Pelajaran

Julai 2011RM 326/

PCG PQS

Peratus A

dalam SPM73% 74%

3Kelas

Pengukuhan PQS

Meningkatkan peratus murid lulus

mata pelajaran Pendidikan Al Quran

dan As Sunnah dengan gred B

menjelang 2013

Guru Kanan Mata

Pelajaran,

Ketua Panitia dan

Guru Mata Pelajaran

Ogos

2011

RM 185 /

PCG PQS

Peratus

lulus dengan

gred B dalam

SPM

17% 18%

4

Ceramah

Tanggungjawab

Individu Muslim

Memberi pendedahan kepada murid

tentang realiti kehidupan sebenar.

Guru Kanan Mata

Pelajaran,

Ketua Panitia dan

Guru Mata Pelajaran

Okt - Nov

2011

Rm 300 /

PCG PQS

Pertambahan

 pengetahuan

dan

 pengalaman

hidup dalam

kehidupan.

- -

PELAN OPERASI PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH [ SPM ]

 Nama Program Klinik “BACA DAN HAFAZ”

8

Page 9: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 9/15

Objektif Memastikan peningkatan yang lebih baik dalam Tilawah / Hafazan Surah dan Bacaan Hadith dilakukan dengan

 berkesan melalui bimbingan guru dan rakan serta kepelbagaian BBM.

Tempoh Februari - Mei 2011

Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 5

Guru Terlibat Semua guru mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan As Sunnah tingkatan 5

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 26 Jan 2011

2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT 20103. Perbincangan pelaksanaan

4. Pelaksanaan aktiviti ( Sila rujuk Lampiran 1 – Jadual Pelaksanaan )

( Fotostat bahan edaran dan latihan = RM100 )

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk 

meningkatkan keberkesanan program.

PELAN OPERASI PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH [ SPM ]

 Nama Program Bengkel Skor ‘ A ’

9

Page 10: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 10/15

Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan As Sunnah dari 73% kepada

76% menjelang 2013

Tempoh Julai 2011

Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 5 yang memperolehi gred B dalam PATS 2010.

Guru Terlibat Semua guru mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan As Sunnah tingkatan 5

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 15 Feb 2011

2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PATS 20103. Perbincangan pelaksanaan

4. Pelaksanaan aktiviti ( Sila rujuk Lampiran 1 – Jadual Pelaksanaan )

Bahan keperluan :

i. 20 set soalan x RM10 = RM200ii. Minuman kotak 1 hari x 180 orang = 180 kotak x 70 sen = RM126

JUMLAH : RM 326

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk 

meningkatkan keberkesanan program.

PELAN OPERASI PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH [ SPM ]

10

Page 11: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 11/15

 Nama Program Kelas Pengukuhan PQS

Objektif Meningkatkan peratus murid lulus mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan As Sunnah dengan gred B menjelang 2013

Tempoh Ogos 2011

Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 5 yang memperolehi gred C dan D dalam PATS 2010.

Guru Terlibat Semua guru mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan As Sunnah tingkatan 4 dan 5

Proses Kerja 2. Taklimat program pada 22 Jun 2011

3. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PATS 20104. Perbincangan pelaksanaan

5. Pelaksanaan aktiviti ( Sila rujuk Lampiran 1 – Jadual Pelaksanaan )

Bahan keperluan :

i. 15 set soalan x RM10 = RM150

ii. Minuman kotak 1 hari x 50 orang = 50 kotak x 70 sen = RM35

JUMLAH : RM 185

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk 

meningkatkan keberkesanan program.

PELAN OPERASI PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS SUNNAH [ SPM ]

 Nama Program Ceramah Tanggungjawab Individu Muslim

Objektif Memberi pendedahan kepada murid tentang realiti kehidupan sebenar.

11

Page 12: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 12/15

Tempoh Okt - Nov

Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 4, 5 dan 6

Guru Terlibat Semua guru mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan As Sunnah tingkatan 4 dan 5

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 10 Okt 20112. Kenal pasti kumpulan sasaran

3. Perbincangan pelaksanaan

4. Pelaksanaan aktiviti ( Sila rujuk Lampiran 1 – Jadual Pelaksanaan )Bahan keperluan :

i. Fotostat bahan edaran dan latihan = RM100

ii. Saguhati penceramah 1 orang = RM 200

JUMLAH : RM 300

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program.

 Lampiran 1 – Jadual Pelaksanaan Program

12

Page 13: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 13/15

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2010 ( Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2010 )

 Bi

l  Program

Tarikh

 Pelaksanaan

Tarikh

 Pemantauan

 Penilaian

 Keberkesanan Program

Cadangan

 PenambahbaikanCatatan

1Klinik “BACA

DAN HAFAZ” Feb - Mei 2011

11 Mac 2011 oleh

GKMP• Mendapat sambutan

dan mencapai

objektif 

• Tambahan masa

mengajar dari 3 masa

kepada 4 masa bagi

tingkatan 5

Boleh dilakasanakan

 pada 2011

2Skor ‘ A ’

Sabtu 16 Okt 2010 16 Okt 2010 • Mendapat sambutan

dan mencapaiobjektif 

• Tambahan masa dari 1

hari kepada 2 hari.Boleh dilakasanakan pada 2011

3

Klinik Halus

Sabtu 23 Okt 2010 23 Okt 2010 • Kurang mendapat

sambutan dan

mencapai objektif 

• Tambahan masa dari 1

hari kepada 2 hari. Boleh dilakasanakan pada 2011

4Ceramah

Tanggungjawab

Individu Muslim

Khamis

03 November 2011

10.00 – 11.00 pagi • Mendapat sambutan

dan mencapai

objektif 

• Pemilihan tajuk dan

 penceramah perlu

dititikberatkan.

Boleh dilakasanakan

 pada 2011

 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2011

13

Page 14: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 14/15

 Bi

l  Program Tarikh & Hari Masa

 Kumpulan

 sasaranTempat Guru terlibat  

1Klinik “BACA DANHAFAZ”

2 minggu sekali

mengikut jadual guru

mata pelajaran masing-

masing mulai 01 Feb2011 – 06 Mei 2011

Mengikut

 jadual guru

mata

 pelajaranmasing-

masing

Semua murid

tingkatan 5

Kelas masing-

masingSemua guru mata pelajaran

Pendidikan Al Quran dan As

Sunnah tingkatan 5

2.

Bengkel Skor ‘ A ’

Sabtu 16 Jul 2011 dan

Sabtu 23 Jul 2011

9.00 – 11.00

 pagi

Murid Cemerlang

ting 5

Dewan Al

Bukhari

SAMTSH

Semua guru mata pelajaran

Pendidikan Al Quran dan As

Sunnah tingkatan 5

3

Kelas Pengukuhan PQS

Sabtu 06 Ogos 2011

dan Sabtu 13 Ogos

2011

9.00 – 11.00

 pagi

Murid HALUS

ting 5

Bilik Seminar 

SAMTSH

Semua guru mata pelajaran

Pendidikan Al Quran dan As

Sunnah tingkatan 4 dan 5

4Ceramah TanggungjawabIndividu Muslim

Khamis

03 November 2011

10.00 – 11.00 pagi

Semua muridtingkatan 5

Dewan AlBukhari

SAMTSH

Semua guru mata pelajaranPendidikan Al Quran dan As

Sunnah tingkatan 4 dan 5

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2011 ( Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2011 )

14

Page 15: PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

8/8/2019 PERANCANGAN STRATEGIK PQS 2010

http://slidepdf.com/reader/full/perancangan-strategik-pqs-2010 15/15

Bil ProgramTempoh

Pelaksanaan

Tarikh

Pemantaun

Penilaian

Keberkesanan

Program

Cadangan

PenambahbaikanCatatan

1Klinik “BACA DAN

HAFAZ”

2 Bengkel Skor ‘ A ’

3Kelas Pengukuhan

PQS

4Ceramah

Tanggungjawab

Individu Muslim

15