21
PERANCANGAN TAHUN 2015-2017 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) PANITIA PEN. AL QURAN & AS SUNNAH 1

PERANCANGAN PQS 2015 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

Citation preview

PERANCANGAN TAHUN 2015-2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)PANITIA PEN. AL QURAN & AS SUNNAH

SMA SAADAH AL DINIAH AL ISLAMIAHSUNGAI LIMAU DALAM, 06910 YAN, KEDAH

ISI KANDUNGAN

Pendahuluan Struktur Organisasi Panitia Pen. Al Quran & As Sunnah Tahun 2015-2017 Analisis SWOT 2015 Pelan Strategik Pelan Taktikal Pelan Operasi Penutup

PERANCANGAN STRATEGIKPENDIDIKAN AL QURAN & AS SUNNAHSMA SAADAH AD DINIAH AL ISLAMIAH (SABK)

PENDAHULUAN

Program kurikulum SMA Saadah Al Diniah Al Islamiah (SABK) disusun menjurus kea rah mencapai matlamat dan objektif sekolah yang sejajar dengan hasrat Aspirasi Juara 2017 dan cita-cita Negara seperti yang diperlihatkan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Semua aktiviti kurikulum yang dikendalikan adalah selaras dengan matlamat kurikulum bersepadu sekolah menengah yang mengutamakan perkebangan potensi setiap pelajar tingkatan 5 dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani secara seimbang dan bersepadu.

Program kecemerlangan Akademik Pendidikan Al Quran & As Sunnah SPM 2015 adalah untuk mempertingkatkan kecemerlangan akademik pelajar dalam peperiksaan awam tahun 2015. Selain itu, program ini dirancang untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh demi untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang seimbang, berilmu dan bekemahiran.

Program ini disasarkan sepenuhnya kepada pelajar tingkatan 5 tahun 2015 untuk memastikan pelajar-pelajar tersebut mencapai keputusan 100% lulus dalam peperiksaan SPM dan meningkatkan kualiti A dalam peperiksaan ini.VISI

Menjadikan SMA Saadah Al Diniah Al Islamiah sebagai peneraju kecemerlangan dalam pendidikan.

MISI PANITIA PENDIDIKAN AL QURAN & AS SUNNAH

3.1 Mempertingkatkan kecemerlangan pelajar dalam kurikulum,kokurikulum dan sahsiah3.2 Meningkatkan pencapaian 100% dalam peperiksaan SPM.

OBJEKTIF PANITIA PENDIDIKAN AL QURAN & AS SUNNAH

1. Meningkatkan prestasi Pendidikan Al Quran & As Sunnah dan pencapaian pelajar dari tahun ke tahun.2. Melahirkan semua pelajar yang boleh membaca al quran dan menulis jawi dengan baik.3. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan seharian berpandukan Al Quran & As Sunnah.4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan dan menarik kepada semua pelajar serta dapat meningkatkan pencapaian A dalam matapelajaran PQS dan dapat mengurangkan gagal dalam keputusan peperiksaan.

PENASIHATPEMANGKU PENGETUAEN. ABU BAKAR BIN HJ. OSMAN

PENGERUSIPENOLONG KANAN PENTADBIRANEN. AHMAD DUSUKHI BIN OTHMAN

KETUA PANITIAPN. SHUHAILY BINTI ABDUL

SETIAUSAHA EN. MD ZAIB BIN MD TAIB

AJKEN. ABU BAKAR BIN HJ.OSMAN

(ANALISIS SWOT) PANITIA PEN. AL QURAN & AS SUNNAH TAHUN 2015-2017 KEKUATAN (S)

S1. Semua guru Pendidikan Al Quran & As Sunnah dan Pen. Syariah Islamiah yang berpengalaman.S2. Hubungan baik antara pentadbir dan guru.S3. Sumbangan dan sokongan PIBG.S4. Guru-guru memberi kerjasama untuk mejayakan program kurikulum yang disusun oleh pihak sekolah

KELEMAHAN (W) W1. Guru kurang menggunakan ABM dalam P&P.W2. Pelajar kurang mengamalkan budaya membaca dan mengharap sepenuh nya kepada guru.W3. Keupayaan murid dalam menghafal surah-surah (PLBS) masih di tahap yang lemahW4. Pencapaian pelajar masih rendah dalam terutama A dalam SPM.

PELUANG (O)O1. Sumbangan kewangan daripada pihak PIBG/ dan terdapat peruntukan kewangan daripada kerajaan.02. Hubungan baik dengan JPN dan PPD serta sokongan yang kuat dari pihak sekolah..O3. Sekolah dan PIBG sanggup memberi peruntukan untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar

CABARAN (T)T1. Tahap kesedaran ibu bapa masih lagi sederhana terhadap kepentingan pelajaran untuk masa depan pelajar T2. Pelajar kurang berminat dalam bacaan al-Quran dan jawi.T3. Keupayaan murid dalam tulisan jawi adalah sederhana

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV(SPM 2014)Ujian Penilaian 1Pep. Pertengahan TahunTrial SPMSPM (ETR)

Tahap Pencapaian Kecemerlangan PQS Kurang MemuaskanMeningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan PQSPada akhir tahun 2014 pelajar dapat meningkatkan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti bagi subjek PQS dalam keputusan SPMBilangan pelajar mendapat gred A644812

Bilangan pelajar mendapat gred B+, B dan C+3214193034

Bilangan pelajar mendapat gred C, D dan E1829322820

Bilangan calonGagal219116666

Peratus pelajar yang lulus

96.571.21%83.33%100%100%

Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2014 pelajar mendapat gred A sebanyak 6 orang, gred B+, B dan C+ 32 sebanyak orang dan gred C, D dan E sebanyak orang 18 dan Gagal Seramai 2 orang .

19

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN AL QURAN & AS SUNNAH TAHUN 2015-2017PELAN STRATEGIK

IsuMasalahMatlamatIndek Petunjuk Prestasi / (KPI)

Pencapaian Pendidikan Al Quran & As Sunnah sederhana baikLulus matapelajaran PQS tidak mencapai 100% SPMMeningkatkan peratus lulus mata pelajaran PQS dalam SPM mencapai 100% menjelang tahun 2015

Semua pelajar mencapai sekurang-kurangnya gred E dalam SPM

Peratus murid yang mendapat ggred A bagi mata pelajaran PQS tidak mencapai 10% dalam SPMMeningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran PQS sehingga mencapai 50%

6 orang pelajar mencapai A dalam mata pelajaran PQS SPM seperti sasaran HC SPM

Keupayaan murid dalam menghafaz surah-surah (PLBS) masih di tahap yang rendahMeningkatkan tahap hafalan pelajar dalam menghafaz surah-surah (PLBS)Semua pelajar mencapai gred A dalam PLBS

Keupayaan murid menulis dalam tulisan jawi adalah sederhanaMeningkatkan keupayaan murid menulis dalam tulisan jawi

Semua pelajar boleh membaca dan menulis tulisan jawi

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2015-2017PEN.AL QURAN & AS SUNNAH SMA SAADAH AD DINIAH AL ISLAMIAH BILPROGRAMPERLAKSANAANTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUT(HASIL)KPIPELAN KONTIGENSI

1Program Kecemerlangan PQS dan PSI tingkatan 4 dan 5Penolong Kanan 1Ketua bidangKetua panitiaJan Oktober2015RM 1000.0050% A (2015)55% A (2016)60% (2017)Peningkatan % yang mendapat gredGred A dalam SPM Menyediakan modul program Cemerlang yang mengandungi latihan-latihan yang terpilih.

2Kami Minat (Kelas Tambahan)Ketua bidangKetua panitiaSemua guru PQS dan PSIMei Sept2015RM 300050% A (2015)55% A (2016)60% A (2017)

Peningkatan % yang mendapat gred A dalam SPMMenyediakan latih tubi kertas 1 dan kertas 2

3Bijak menjawab ( Latihan hujung minggu)

Ketua panitiaSemua guru PQS dan PSIFeb Sept201550% A (2015)55% A (2016)

60% A (2017)

Peningkatan % yang mendapat gred A dalam SPMMenyediakan soalan berdasarkan tajuk-tajuk yang selesai mengajar

4Teknik menjawab soalanPenolong Kanan 1Ketua panitiaKetua bidangSemu7a guru PQS dan PSIMei dan Sept 2015RM 500.0050% A (2015)55% A (2015)60% A (2017)

Peningkatan % yang mendapat gred A dalam SPMMembuat soalan dan latihan untuk mengadakan bengkel

PELAN OPERASI TAHUN 2015 - 2017PANITIA PEN.AL QURAN & AS SUNNAH SMA SAADAH AD DINIAH AL ISLAMIAH PELAN OPERASI : 1

NamaProjek / Program: Projek Kecemerlangan PQS dan PSI Tingkatan 4 dan 5

Objektif: 1. Murid dapat menjalankan pembelajaran secara terancang mengikut urutan tajuk dalam projek kecemerlangan dan mampu menjawab soalan-soalan topikal Tempoh / Tarikh: Januari hingga OktoberKumpulan Sasaran: Semua murid tingkatan 4 dan 5

LangkahProses KerjaTanggungjawabTempohStatus

1Taklimat kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 mengenai projek kecemerlangan PQS dan 2015

Semua Guru PQS 1 hari

2Membuat fotostat bahan projekSemua Guru PQS 1 hari

3Perlaksanaan Program Kecemerlangan PQS P&P berdasarkan rancangan tahunan yang meliputi semua tajuk yang dibahagikan kepada 2 penggal dan disertakan dengan soalan-soalan bayangan SPM bagi setiap tajuk untuk dijawab oleh pelajar sebaik selepas tajuk tersebut diajar. Jan OktDijalankan oleh PQS sepanjang tempoh rancangan tahunan

PELAN OPERASI TAHUN 2015 2017PANITIA PEN.AL QURAN & AS SUNNAH SMA SAADAH AD DINIAH AL ISLAMIAH

PELAN OPERASI : 2

NamaProjek / Program: Kami Minat (Kelas Tambahan)

Objektif: 1. Murid dapat menjawab soalan peperiksaan dengan berkualiti mengikut format peperiksaan SPM yang sebenar.Tempoh / Tarikh: Februari hingga OktoberKumpulan Sasaran: Semua murid tingkatan 5

LangkahProses KerjaTanggungjawabTempohStatus

1Membuat analisa berdasarkan keputusan peperiksaan pertengahan tahun

-ketua bidang sains kemanusiaan-ketua panitia-semua PQS & PSI 1 hari

2Membahagikan murid kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan pengayaan, pengukuhan dan pemulihan-ketua bidang sains kemanusiaan-ketua panitia-semua guru PQS & PSI

1 hari

3Memaklumkan kepada semua murid tingkatan 5-ketua panitia-semua guru PQS &PSI 1 Hari

4Menyediakan kertas soalan mengikut kumpulan-ketua panitia-semua guru PQS & PSI 1 hari-menggunakan soalan latih tubi dari JAPIM

5Menjalankan program :i. Setiap murid diberikan soalan untuk dijawab mengikut masa yang ditetapkanii. Guru memeriksa kertas jawapan muridiii. Mencatatkan markah muridiv. Membincangkan jawapan-ketua panitia-semua guru PQS & PSI

Setiap waktu pendidikan islam-membuat latihan dalam kertas 1 dan 2

6Membuat analisa dan ulasan-ketua panitia-semua guru PQS

PELAN OPERASI TAHUN 2015 - 2017PANITIA PEN.AL QURAN & AS SUNNAH SMA SAADAH AD DINIAH AL ISLAMIAH

PELAN OPERASI : 3

NamaProjek / Program: BIJAK MENJAWAB (LATIHAN HUJUNG MINGGU)

Objektif: 1. Membantu murid-murid supaya mahir dalam menjawab soalan dalam peperiksaan sebenarTempoh / Tarikh: Januari hingga OktoberKumpulan Sasaran: Semua murid tingkatan LangkahProses KerjaTanggungjawabTempohStatus

1Melaksanakan P & P di dalam kelasSemua Guru PQS Jan - Sept

2Memberi latihan kepada murid mengikut bab dan tajuk yang telah diajar mengikut kumpulan (Kumpulan Pengayaan, Kumpulan Pengukuhan dan Kumpulan Pemulihan Semua Guru PQS 2 hariMenggunakan bahan edaran yang bercetak

3Menyuruh murid menghantar buku latihan pada setiap hari Isnin minggu berikutnya Semua Guru PQS 2 hariDijalankan oleh PQS sepanjang tempoh rancangan tahunan

4PemantauanKetua bidangKetua panitia

PELAN OPERASI TAHUN 2015 - 2017PANITIA PEN.AL QURAN & AS SUNNAH SMA SAADAH AD DINIAH AL ISLAMIAH

PELAN OPERASI : 4

NamaProjek / Program: Teknik Menjawab PQS / SPM

Objektif: 1. Murid dapat menjawab soalan peperiksaan dengan betul dan tepatTempoh / Tarikh: Januari hingga AprilKumpulan Sasaran: Semua murid tingkatan 5

LangkahProses KerjaTanggungjawabTempohStatus

1Perbincangan dengan Kaunselor

-kaunselor-ketua panitia-semua guru PQS1 hari

2Menghantar surat kepada penceramah-kaunselor-ketua panitia-semua guru PQS

1 hari

3Taklimat kepada semua murid tingkatan 5 -kaunselor-ketua panitia-semua guru PQS

1 hari

4Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam program ini-kaunselor-ketua panitia-semua guru PQS

1 hari

5Pelaksanaan program Taklimat daripada pengerusi program Ceramah disampaikan oleh penceramah jemputan Bengkel PenilaianSekiranya penceramah jemputan tidak hadir, Ketua Panitia akan mengendalikan ceramah ini dan bengkel dikendalikan oleh semua guru Pendidikan Syariah & al Quran dan al Sunnah Tingkatan 5

6Penilaian dan PelaporanUrusetia1 hari

PELAKSANAAN PROGRAM (CARTA GANTT)

BIL

PROGRAMJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS

1Projek Kecemerlangan PQS dan PSI Tingkatan 4 dan 5

2Kami Minat (Kelas Tambahan)

3bijak menjawab (latihan hujung minggu)

4Teknik Menjawab PQS / SPM

PENUTUP

Adalah diharapkan agar segala perancangan tahunan dan juga pelan yang telah dirancang akan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan sistematik demi memastikan peningkatan dari segi akademik terutamanya dalam mata pelajaran Pen.Al Quran & As Sunnah.Semoga dengan adanya komitmen serta kerjasama yang tidak berbelah bagi, maka Panitia Pen. Al Quran & As Sunnah akan menjadi sebuah panitia yang terbaik dari segi pengurusan serta kepimpinan dan sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik SMA Saadah Al Diniah Al Islamiah, Sungai Limau Dalam.

Disediakan oleh,...(PN. SHUHAILY BINTI ABDUL)Ketua Panitia PQS SMA Saadah Al Diniah Al IslamiahSungai Limau Dalam, 06910 Yan, Kedah.