of 30 /30
PERANAN SENI DALAM PERANAN SENI DALAM PEMBANGUNAN UMMAH PEMBANGUNAN UMMAH

PERANAN SENI DALAM PEMBANGUNAN UMMAH

 • Author
  maina

 • View
  103

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERANAN SENI DALAM PEMBANGUNAN UMMAH. Manusia adalah khalifah Allah di bumi. Tugas kekhalihafan meliputi dua dimensi: Keagamaan: sebagai hamba Allah di bumi. Keduniaan: Membangunkan dunia berdasarkan acuan wahyu (agama). - PowerPoint PPT Presentation

Text of PERANAN SENI DALAM PEMBANGUNAN UMMAH

 • PERANAN SENI DALAM PEMBANGUNAN UMMAH

 • Manusia adalah khalifah Allah di bumi.Tugas kekhalihafan meliputi dua dimensi:Keagamaan: sebagai hamba Allah di bumi. Keduniaan: Membangunkan dunia berdasarkan acuan wahyu (agama).Manusia dicipta dengan sebaik-baik kejadian dan dibekalkan dengan sifat-sifat istimewa yang membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan.

 • Manusia berbeza daripada Malaikat, haiwan dan jamadat (benda-benda beku).Malaikat dikurniakan akal dan hikmah, tidak dikurniakan nafsu dan tabiat.Haiwan dikurniakan dengan nafsu dan tabiat, tidak dikurniakan akal dan hikmah.Jamadat (matahari, bumi, gunung-ganang dan lain-lain) tidak dikurniakan dengan akal, hikmah, nafsu dan tabiat.Fitrah kejadian manusia meliputi akal, hikmah, nafsu dan tabiat.

 • Manusia dan KesenianNaluri asasi manusia adalah mengarahkan kepada keselamatan, kesejahteraan dan ketenangan hidup (al-Salamah). Islam diturunkan untuk memimpin manusia dalam usaha mereka memenuhi keperluan asasi tersebut. Agama Islam bersifat waqiie dan sesuai dengan fitrah manusia pada semua tempat dan keadaan.

 • Hubungan Agama dan SeniAgama berfungsi mewujudkan kesenangan rohani demi mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.Politik, ekonomi, dan bidang-bidang teknikal memberikan keselamatan kepada manusia di dunia, di samping perhitungan di akhirat.Kesenian memberikan kesenangan dan kesejahteraan kepada manusia di dunia.

 • Konsep SeniKesenian boleh didefinisikan sebagai usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan. Manakala objek kesenian ialah karya yang menimbulkan perasaan senang dan tenang pada diri seseorang . Karya pula adalah ciptaan yang berupa suara, bahasa, rupa benda dan lain-lain.

 • Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan.

  Al-Ghazali mengatakan seni adalah kerja berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrah.

 • Pandangan Islam Mengenai KesenianIslam diturunkan untuk memenuhi fitrah dan keperluan asas manusia.Jiwa manusia mengandungi 6 elemen iaitu rasa agama, rasa intelek, rasa etika, rasa estetika, rasa sosial dan rasa diri.Dalam kehidupan seharian manusia tidak terlepas daripada mencari dan memilih sesuatu yang indah baik dalam berpakaian, menghias diri, rumah, memilih benda dan lain-lain.

 • Ajaran Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah (hablun min Allah) (ibadat) dan hubungan manusia sesama manusia (Hablun min al-Nas) (kebudayaan).Dalam ibadat kesenian tidak diperlukan kerana yang diperlukan dari seorang hamba terhadap Tuhannya adalah taqwa.

 • Dalam kebudayaan, seni diperlukan malah kesenian adalah bahagian daripada kebudayaan.Asas segala perkara (selain ibadat) adalah harus kecuali bila terdapat nash yang mengharamkannya.

 • Secara umumnya hukum seni terbahagi kepada lima: Wajib: Jika kesenian itu sangat diperlukan oleh Muslim seperti untuk menyeru manusia kepada solat dan lain-lain.

  Sunat: Untuk menyatukan atau menaikkan semangat umat Islam seperti melalui qasidah, nasyid dan lain-lain.

 • Harus: Apa sahaja bentuk seni yang mana tidak ada nash yang mengharamkan. Firman Allah: .Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharankam) rezeki yang baikAl-Araaf,7:32Makruh: Jika kesenian itu membawa kepada unsur lagha (sia-sia). Seperti karya seni yang tidak diperlukan oleh manusia.

 • Haram. Jika kesenian itu berbentuk hiburan yang:Menjadikan manusia mengabaikan tanggungjawab yang fardu.

  Membawa khayalan kepada manusia sehingga tidak dapat membezakan mana yang hak dan batil.

  Dicampuri dengan benda-benda haram seperti syirik, arak, judi, dadah dan lain-lain

 • Ada percampuran lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batas.

  Objek atau ukiran dalam bentuk patung.

  Seni dalam bentuk yang tidak bermoral.

  Seni yang boleh merosakkan akhlak dan memudharatkan.

 • Ciri-ciri Kesenian IslamKeindahanSabda Rasulullah bermaksud: Sesungguhnnya Allah itu Maha indah dan sukakan kepada keindahan

  Plato, Plotinus dan Hegel berpegang bahawa keindahan dapat disamakan dengan kebenaran, kebaikan dan kesempurnaan

 • Unsur MoralMenurut Islam seni dan moral saling berkait rapat antara satu sama lain.Allah memerintahkan supaya manusia melakukan perkara yang baik dan malarang daripada yang mungkar.Islam menghendaki supaya seni dicipta menurut acuan akidah, syariat dan akhlak.

 • Kepelbagaian Dalam KesatuanIslam adalah agama yang universal dan dianuti oleh semua bangsa.Perbezaan bangsa dan budaya membentuk kelainan dari sudut kesenian yang dihasilkan.Islam datang dengan prinsip-prinsip asas dan umum sifatnya.Seniman Muslim dituntut untuk menghasilkan seni yang tidak terkeluar daripada prinsip umum tersebut meskipun berbeza dari segi bentuk.

 • Hubungan Antara Agama, Etika Dan EstetikaDalam falsafah Barat (sekular) manusia bebas melakukan aktiviti seni mengikut kekreatifan dan imaginasi seseorang.Seni dianggap sebagai imitation (peniruan), play (permainan), empathy (kemahiran), communication (komunikasi), expression (pernyataan) dan experience (pengalaman). Seni tidak ada hubungan dengan seniman. Oleh itu ia boleh mengikut aliran nihilisme,realisme- sosialis, hedonisme, existentialisme, romantisisme, humanisme sekular dll.Dalam Islam seni tidak boleh dipisahkan daripada prinsip agama dan moral.

 • Jenis-Jenis Seni IslamBahasa dan KesusasteraanPuisi, cerpen, sajak, novel, lirik lagu, pantun, gurindam dan lain-lain.

  Seni suaraAzan, taranum al-Quran, seni lagu, nasyid, qasidah, berzanji dan lain-lain.

 • KaligrafiSeperti tulisan khat, dan lain-lain.

  UkiranUkiran serami, ayat-ayat al-Quran pada kayu dan batu, dan lain-lain material seni.

  Sulaman- Sulaman dan tenunan yang tertera di kain, sejadah, permaidani, sutera dan lain-lain.

 • Seni binaanDapat dilihat melalui pembinaan masjid, mihrab, mimbar, bangunan, kubu, empangan dan lain-lain.

  Seni lukisLukisan alam (bukan arca).

 • Seni hiasanSeperti kerawang dan bentuk-bentuk geometri, landskap dan lain-lain.Seni pertahan diriSeni memanah, menunggang kuda dan lain-lain.

 • Peranan SeniMeninggikan tamadun manusia.Sarjana Islam dan Barat dalam bidang tamadun seperti Jurji Zaidan, Husni Abd al-Wahab, Muhammad al-Bahi, Will Durant dan lain-lain meletakkan seni sebagai salah satu daripada ciri tamadun.

  Tingginya nilai seni sesuatu bangsa membuktikan tingginya nilai tamadun bangsa tersebut.

 • Memberikan nilai al-falah (kemenangan) dan al-Saadah (kebahagian) dalam kehidupan. Contohnya:Melalui seni suara: ketenangan yang tidak melalaikan.Melalui karya sastera: boleh membangunkan minda ummah untuk menghargai kebaikan, keamanan, perpaduan dan lain-lain nilai murni. Seni sastera yang tinggi nilainya ialah yang boleh mendorong manusia untuk mencapai tingkat ketaqwaan, kemakrufan, kesalihan, dan tinggi budi pekerti.

 • melalui seni bina memenuhi skop keperluan al-Daruriyyah, al-haajiah dan al-tahsiniyyah. Ciri-cirinya ialah:Ruang masuk udara seluas-luasnya.Menerapkan tulisan khat/kaligrafi yang menenangkan.Ruang bilik yang memisahkan lelaki dan perempuan.Reka bentuk sesuai dengan iklim.Memanifestasikan luahan perasaan, keamanan, ketenangan.Mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan.

 • Menjadi media penghubung antara pelbagai budaya manusia.Menjadi salah satu media dakwah. Contoh: Seni suara boleh dilihat melalui.Azan untuk menyeru manusia kepada solat.Bacaan al-Quran bertaranum: melembutkan hati manusia yang keras.Nasyid dan Qasidah menjadi bahan pengajaran dan renungan selain sebagai hiburan alternatif.

 • Firman Allah bermaksud: .Dan serulah kepada Tuhanmu dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik.- Konsep hikmah sangat luas, meliputi alat, cara dan situasi yang paling sesuai untuk menyampaikan dakwah

 • Tanggungjawab Seniman & Pencinta SeniSeniman dan pencinta seni perlu mendalami dan menghayati ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, syariat dan akhlak agar tidak berlaku pertembungan antara tuntutan agama dan tuntutan fitrah insani.memahami konsep seni yang sebenar menurut kacamata Islam agar tidak terperangkap dengan falsafah seni Barat.Memahami konsep dan falsafah asas ajaran Islam agar dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam kesenian yang dihasilkan.

 • Sentiasa membuat kajian dan penyelidikan dari semasa ke semasa mengenai keperluan umat Islam supaya ia dapat dipenuhi mengikut keperluan semasa tanpa mengorbankan nilai-nilai yang tetap dan sebati (thabat) dalam Islam.

 • Al-HikmahUntuk mengelakkan kapal daripada dilanda ribut taufan, labuhkan sahaja ia di pelabuhan. Tetapi ingat kapal dicipta bukan hanya untuk berlabuh.