of 15 /15
2.1.Institusi pemerintahan 2.1.2.Pembesar Hasil pembelajaran membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.

Peranan Pembesar Di China & Rusia

  • Upload
    wakman

  • View
    13.144

  • Download
    118

Embed Size (px)

Text of Peranan Pembesar Di China & Rusia

Page 1: Peranan Pembesar Di China & Rusia

2.1.Institusi pemerintahan

2.1.2.Pembesar

Hasil pembelajaran•membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.

Page 2: Peranan Pembesar Di China & Rusia

•Sistem Pembesar

Maksud Pembesar

Perbandingan peranan pembesar di China dan Russia

Item 1

Peranan pembesar di ChinaItem 2

Item 3

Item 4

Peranan pembesar di Russia

Page 3: Peranan Pembesar Di China & Rusia

• Golongan pemerintah yang melaksanakan segala

urusan pemerintahan dan pentadbiran yang

diarahkan oleh raja atau maharaja

• Pegawai kerajaan yang dilantik oleh raja atau maharaja untuk menjawat jawatan tertentu dan melaksanakan semua bidang tugas yang telah diberikan atau diarahkan kepadanya

•Maksud Pembesar

Kamus Dewan;Orang yang berpangkat tinggi

Page 4: Peranan Pembesar Di China & Rusia

CHINA

Page 5: Peranan Pembesar Di China & Rusia

PEMBESAR PERINGKAT PUSATPEMBESAR PERINGKAT WILAYAH DAN DAERAH

•Pembahagian Pembesar

A callout, this can

be edited or

deleted

Page 6: Peranan Pembesar Di China & Rusia

•Peranan Pembesar di China• Raja membahagikan tiga fasa pentadbiran iaitu:

• Pentadbiran awam• Pentadbiran ketenteraan• Pentadbiran tempatan

• Pentadbiran peringkat pusat dibahagikan kepada• Saketeriat Agung-terdiri 3-6 orang setiausaha yang berperanan sebagai

penyelia dan menyelaras enam kementerian dalam pentadbiran pusat• Majlis Tertinggi-

• merupakan badan penasihat raja• Mempunyai 6 kementerian setiap kementerian dikawal seorang pegawai

kanan Shanchu dan beberapa pegawai rendah• Kementerian Personal, Kewangan, Adat, Perang, Keadilan, Kerja Raya

• Lembaga Penapis/Censorate• Menjadi mata dan telinga raja• Menjamin taat setia pembesar terhadap maharaja China• Terdiri daripada 2 orang Censor, beberapa timbalan dan 4 pegawai rendah• Kuasa utama censorate terletak pada 110 pegawai penyiasat yang ditugaskan

membendung amalan korupsi, penyalahgunaan kuasa dan ketidakcekapan

Page 7: Peranan Pembesar Di China & Rusia

•Kedudukan pembesar China ketika pemerintahan Dinasti Ming• Maharaja Ming mewujudkan 15 wilayah dan

membentuk jawatan pembesar seperti1.Wilayah – gabenor2.Daerah-Bendahari dan hakim3.Lingkungan-Tao-tai4.Jajagab-Ketua jajahan

Page 8: Peranan Pembesar Di China & Rusia

•Kedudukan dan PerananA second line of text can go here.

Jawatan Peranan

Gabenor •Pentadbir wilayah•Menjaga urusan pentadbiran wilayah•Menjaga keamanan dan ketenteraan•Mengutip cukai utk dihantar kpd kuasa pusat

Pegawai2 Daerah •Bendahari-bendahari amal diwilayahnya•Hakim-mengawal undang-undang jenayah dan bidang kuasa rayuan dalam perkara-perkara jenayah, pengawal Garam dan Pegawai Bijirin

Toa-Tai •Pegawai yang ditugasan di kawasan khas

Ketua jabatan •Mentadbir jajahan

Page 9: Peranan Pembesar Di China & Rusia

•Punca kejatuhan sistem pembesar di China• Kemerosotan nilai etika dan moral Confucius• Konsep taat setia diitukar ganti dengan material• Perbendaharaan negara China merosot• Rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan• Pembesar yang dilantik tidak melalui saringan yang ketat

• Kandungan sistem peperiksaan awam yang berteraskan Confucius kurang relevan dengan dunia realiti

Page 10: Peranan Pembesar Di China & Rusia

•Sistem Pembesar di Russia

• Duma• Merupakan majlis penasihat

tertinggi• Pembesar paling kanan• Tugas;

• menyelaras hal ehwal pemerintah

• Membuat dan melulus dasar dan sistem kehakiman

• Zemskii Sabor• Majlis penasihat dianggotai

40-50 bangsawan

• Prikazi• Jabtan kerajaan yang

melaksanakan dasar

Peranan pembesar dapat di lihat dalam majlis berikut:

Page 12: Peranan Pembesar Di China & Rusia

•Perbandingan Tugas Pembesar di China dan Rusia

CHINA RUSIA

Pembesar dilantik oleh raja

Pembesar dipilih melalui sistem peperiksaan awam

Pembesar diberi kuasa autonomi. Berperanan mengubal undang-undang dan menetapkan dasar kerajaan

Mengutamakan ajaran Confucius dalam sistem pentadbiran pembesar .

Menjadi mata dan telinga kepada maharaja

Peranan pembesar berubah mengikut tahap pemerintahan.

Zaman Golden Horde, pembesar dikenali sebagai boyar

Boyar terdiri dpd golongan aristrokrat yang memberikan taat setia kepada raja

Terdiri daripada golongan tuan tanah yang kaya dan memegang jawatan penting

Raja memberi kuasa untuk mentadbir kawasan tertentu.

Mempunyai kuasa memungut cukai dan melaksanakan undang-undang kawasan dikuasai

Page 13: Peranan Pembesar Di China & Rusia

•Perbandingan Tugas Pembesar di China dan Rusia

CHINA RUSIA

Pembesar diawasi oleh pengintip maharaja Semasa pemerintahan Peter The Great,pembesar tertakluk di bawah Institusi seperti Duma, Zemskii Sabor dan Prikazi

Pembesar dilantik oleh Raja

Memiliki tanah dan memberi perkhidmatan ketenteraan kepada Raja (Peter)

Pembesar yang bertanggungungjawab menasihat Raja/Maharaja ialah Sekretariat Agung

Zaman Alaxander 1, Jawatankuasa khas dikenali sebagai Jawatankuasa Tidak Rasmi untuk menasihati Raja (Alaxender 1)

Dewan Perhimpunan Wilayah membantu Tsar dalam pentadbiran (Alaxandar II)

Gabenor atau naib gabenor membantu pentadbiran daerah

Page 14: Peranan Pembesar Di China & Rusia

Ringkasan peranan pembesar di China1.Menjalankan pentadbiran pusat dan wilayah2.Menjadi kuasa pasukan tentera3.Menjadi gabenor wilayah4.Mengubal undang-undang5.Menetapkan dasar negara6.Memegang jawatan penting dalam kerajaan

Ringkasan peranan pembesar di Rusia1.Memegang jawatan kerajaan2.Memberikan taat setia kepada Raja3.Mentadbir kawasan tertentu4.Memungut cukai5.Melaksanakan undang-undang

Page 15: Peranan Pembesar Di China & Rusia

Soalan Latihan1.Bincangkan peranan maharaja dalam sistem pentadbiran pada zaman dinasti Ching?

(20markah)

2.Bandingkan peranan pembesar di China dan di Rusia? (20 markah)