of 16/16
PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Penilaian dalam pendidikan

  • View
    114

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Penilaian dalam pendidikan

Slide 1

PENGUJIAN,PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Pengujian, Pengukuran dan PenilaianPENGUJIAN Digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aktiviti P & P. PENILAIAN Proses menentukan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna. Aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi aktiviti P & P. Mengambil tindakan sewajarnya.

PENGUKURAN Merangkumi semua aspek penilaian. Dinyatakan dalam bentuk unit angka. Kedudukan dalam kelas.Peringkat Persediaan UjianPeringkat AnalisisPeringkat Pemeriksaan dan PengukuranPeringkat Pentadbiran UjianPeringkat Interpretasi dan TindakanTUJUAN PENGUJIAN

Buat perbezaan antara Pengujian, Pengukuran dan Penilaian dari segi :

PENGERTIAN, TUJUAN, KEGUNAAN, BENTUK, MASA DAN PROSES PELAKSANAAN.

LIMA ELEMEN CIRI-CIRI UJIANkeobjektifankebolehtadbiranKebolehtafsirankebolehpercayaaankeesahan

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

KONSEPTUJUANCIRI - CIRILANGKAH PEMBINAAN JSI

JENIS JENIS PENILAIANPENILAIAN SUMATIFPENILAIAN FORMATIF

PERANGKAAN ASAS

SKOR MENTAH CONTOHKEKERAPAN CONTOHJEDA KELAS CONTOHGRAF CONTOH

PENGIRAAN & PENGURUSAN PENGIRAAN

MINMODMEDIANJULATPERATUSANALISIS DATA & MENYEDIAKAN LAPORAN

PENGAJARAN BESTARI

STRATEGI DIREKTIFMEDIATIFMASTERIKAJIAN MASA DEPANKOLABORATIFKOPERATIF

PEMULIHAN

KONSEPRASIONALOBJEKTIFPENGAYAAN PENGAYAAN

SEKIAN TERIMA KASIH