PENGENALAN - Maruwiah Ahmat ? ‚ Tuhan-tuhan pelbagai tamadun. ... Wujudnya konsep sekularisme (pemisahan agama dari urusan ... Dualisme dalam kehidupan Tiada konsep

 • View
  244

 • Download
  24

Embed Size (px)

Text of PENGENALAN - Maruwiah Ahmat ? ‚ Tuhan-tuhan pelbagai tamadun. ... Wujudnya konsep...

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 1

  CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

  1

  Maruwiah Ahmat

  PENGENALAN

  anom_omar@yahoo.com

  2

  HASIL PEMBELAJARAN

  Menerangkan Konsep Tamadun Islam dan Sumbangannya Kepada Tamadun Dunia

  Menjelaskan Perkembangan dan Pengaruh Islam di Alam Melayu

  Menghuraikan Sistem Kemasyarakatan dan Kenegaraan Islam Serta Cabaran yang Dihadapi oleh Umat Islam Kini

  KANDUNGAN

  1. Konsep Tamadun

  Islam

  1.1 Termenologi tamadun

  Islam

  1.2 Asas dan matlamat

  tamadun Islam

  1.3 Sumber dan matlamat

  tamadun Islam

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 2

  TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM

  anom_omar@yahoo.com

  3

  Masyarakat yang bertamadun

  adalah masyarakat yang

  memiliki keseluruhan tingkat

  kemajuan di dalam kehidupan

  yang meliputi aspek spiritual

  dan material, yang mengambil

  Islam sebagai ad-din yang

  sempurna di mana iman, ilmu

  dan amal menjadi komponen

  utama dalam pembinaan

  sesebuah masyarakat.

  TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM

  anom_omar@yahoo.com

  4

  Bahasa Asing

  Inggeris Civilization, asal dari perkataan latin bermaksud bandar

  Latin: Civitas - kota

  Bahasa Melayu

  Peradaban ketamadunan dan kehidupan yang maju dari

  pelbagai aspek

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 3

  anom_omar@yahoo.com

  5

  Madaniyyah diperkenalkan oleh Mohamad Farid Wajdi, maksudnya: berkenaan dengan bandar atau kehidupan bandar.

  Ibnu Khaldun menggunakan perkataan umran maksudnya: kawasan tanah atau rumah yang didiami atau diduduki orang dalam keadaan berkembang maju. Hadharah digunakan dalam abad ke 20, sama

  makna dengan umran

  TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM

  Bahasa Arab

  anom_omar@yahoo.com

  6

  Tamadun Jurji Zaidan, maksudnya tahap perkembangan yang tinggi bercirikan bentuk negara dengan pentadbiran yang tersusun rapi, kehidupan

  bandar, sains, teknologi dan pendidikan yang mencapai perkembangan, arkitektur yang membina monumen dan bangunan besar dan aktiviti kesenian yang berkesan. Dalam tamadun Islam semua ciri ini berasaskan agama.

  TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM

  Bahasa Arab

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 4

  CIRI-CIRI TAMADUN 7

  Petempatan Kekal

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  8

  Peningkatan kualiti hidup yang lebih sempurna

  CIRI-CIRI TAMADUN

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 5

  9

  Wujud organisasi dan institusi sosial

  CIRI-CIRI TAMADUN

  Perdana Menteri

  Menteri

  Adun

  Penghulu

  Ketua Kampung/Iman

  Orang Banyak

  Kelab NGO - Parti Pertubuhan -

  Syarikat

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  10

  Kehidupan beragama

  CIRI-CIRI TAMADUN

  Tuhan-tuhan pelbagai tamadun.

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 6

  11

  Wujudnya bandar

  CIRI-CIRI TAMADUN

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  12

  Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi

  CIRI-CIRI TAMADUN

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 7

  anom_omar@yahoo.com

  13

  CIRI-CIRI TAMADUN

  Berkembangnya sistem teknologi maklumat

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  14

  Organisasi politik dan pemerintahan yang kuat dan mantap.

  a. Negara yang aman

  b. Sistem undang-undang yang teratur

  c. Pemimpin yang adil

  d. Ekonomi yang teguh

  e. Sistem pendidikan yang mantap

  f. Sumber alam yang banyak dan

  dieksploitasi

  a. Penjagaan alam sekitar

  CIRI-CIRI TAMADUN

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 8

  FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

  anom_omar@yahoo.com

  15

  1

  Toleransi kepada tamadun lain

  2

  Lokasi strategik

  3

  Rangsangan keagamaan

  Pengaliran ilmu

  Peniruan seni bina

  Penyebaran agama

  Kegiatan perdagangan

  Sumber air

  - sungai/laut

  Laluan perdagangan

  16

  FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

  Tamadun bertapak mula di persekitaran sungai dan pinggir laut.

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 9

  17

  Ransangan

  keagamaan

  FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

  Kemantapan Ekonomi

  Kecintaan Kepada Ilmu

  Keutuhan

  Politik

  18

  FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

  Kegiatan perniagaan dan perdagangan

  Sumber yang banyak

  Pengagihan pendapatan yang adil

  Peluang pekerjaan

  Sistem cukai dan zakat yang berkesan

  Peranan Baitul Mal

  Perkembangan pendidikan

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 10

  19

  FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

  Bandingkan dua negara dari segi pencapaian tamadun.

  A B

  FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN

  anom_omar@yahoo.com

  20

  Ketidakstabilan politik

  Keruntuhan moral dan

  nilai

  Berleluasanya kezaliman dan

  penindasan

  Berlakunya sikap tertutup & tidak mahu

  menerima perubahan

  Berlakunya malapetaka

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 11

  anom_omar@yahoo.com

  21

  FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN

  anom_omar@yahoo.com

  22

  Berlakunya sikap

  tertutup & tidak

  mahu menerima

  perubahan

  FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN

  Ketidakstabilan

  politik

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 12

  23

  FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN

  Berleluasanya kezaliman dan penindasan.

  MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT

  ISLAM

  anom_omar@yahoo.com

  24

  1

  Muhammad Asad dan Ali Shariati: menekankan peranan Islam dalam melahirkan masyarakat bertamadun terutama adanya Al-Quran dan kepimpinan Rasulullah SAW, yang berlandaskan akidah, syariah dan akhlak, akhirnya membentuk generasi contoh.

  2

  Prof Ismail al Faruqi tauhid merupakan inti dasar tamadun Islam, kerana ia merupakan sumber penggerak membentuk identiti, kebudayaan serta tamadun Islam

  3

  Al Quran masyarakat bertamadun lawan masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah ialah lambang bagi masyarakat yg tergelincir dari landasan dalam kebenaran, berada dlm kegelapan & kesesatan, ditegakkan atas dasar nafsu & kebendaan, gemar melakukan kemungkaran & runtuh akhlak.

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 13

  25 Sifat tidak bertamadun masih wujud

  lagi pada masa kini.

  MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT

  ISLAM

  anom_omar@yahoo.com

  26

  Masyarakat yg beriman kepada

  Allah serta melaksanakan

  ubudiyyah kepada Allah

  Mempunyai nilai keperibadian yang

  tinggi

  Menifestasi kecemerlangan

  pencapaian hidup

  masyarakat dalam pelbagai bidang spiritual dan material.

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 14

  27

  Masyarakat yang beriman kepada Allah serta melaksanakan

  ubudiyyah kepada Allah.

  MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT

  ISLAM

  Amanah Tidak

  mengamalkan rasuah

  Tidak menjual benda haram

  Tidak manipulasi

  Tidak menindas

  Tidak bakhil

  Membayar zakat

  28

  Menifestasi kecemerlangan

  pencapaian hidup masyarakat

  dalam pelbagai bidang spiritual dan

  material.

  Masyarakat Bertamadun Menurut Islam

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 15

  ASAS TAMADUN ISLAM

  anom_omar@yahoo.com

  29

  AKIDAH SYARIAH AKHLAK ILMU

  SUMBER TAMADUN ISLAM

  anom_omar@yahoo.com

  30

  AL

  QU

  RA

  N

  Sumber dan rujukan utama dalam hidup manusia

  Mengandungi segala aspek kehidupan manusia

  Tiada kelemahan dan kekurangan

  Ayat-ayatnya menjadi pedoman, pengajaran dan sempadan bagi manusia akan datang

  AS S

  UN

  NA

  H

  Menerangkan segala perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah melalui utusanNya Nabi Muhammad SAW

  Menjelas dan mentafsirkan apa yang terdapat dalam Al Quran

  Membawa hukum baru yang tidak terdapat dalam Al Quran

  IJTI

  HA

  D

  Persepakatan para ulama tentang sesuatu perkara yang tidak dijelaskan dlm Al Quran atau Sunnah

  Termasuk dalam ijtihad yang disepakati ialah ijma ulama dan qias.

  Ijtihad yang tidak disepakati ialah istishab, istihsan, masoleh-mursalah, uruf dsb bertujuan memberi panduan dan keluasan ruang lingkup penyelesaian masalah manusia

  TAM

  AD

  UN

  ASIN

  G

  Islam tidak menolak tamadun terdahulu, kini mahupun akan datang.

  Dengan syarat ia tidak bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam.

 • CTU151 6/23/2013

  Maruwiah Ahmat 16

  31

  Al-Istishab -pada asalnya sesuatu itu adalah harus ketika tiada dalil yang

  menyalahinya apabila perkara itu memberi manfaat dan haram apabila

  sesuatu perkara itu mendatangkan kemudaratan.

  Istihsan - kecenderungan seseorang pada sesuatu kerana menganggapnya

  lebih baik, dan ini boleh bersifat lahiriah ataupun maknawiah; meskipun hal

  itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

  Masaleh mursalah - membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang

  baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat yang

  tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar sama ada ia

  boleh dila