of 19 /19
BENGKEL PERSIJILAN BENGKEL PERSIJILAN KEJURULATIHAN ASAS BADMINTON KEJURULATIHAN ASAS BADMINTON 23 – 25 Mac 2012 23 – 25 Mac 2012 SELAMAT DATANG KE DEWAN SERBAGUNA, MAJLIS DAERAH BELURAN.

Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

Embed Size (px)

Text of Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

Page 1: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

BENGKEL PERSIJILAN BENGKEL PERSIJILAN KEJURULATIHAN ASAS KEJURULATIHAN ASAS

BADMINTONBADMINTON 23 – 25 Mac 201223 – 25 Mac 2012

SELAMAT DATANG KE

DEWAN SERBAGUNA, MAJLIS DAERAH BELURAN.

Page 2: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel
Page 3: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

PENGENALANPENGENALAN

Yapp Su ChiewYapp Su ChiewJurulatih Sepenuh MasaJurulatih Sepenuh MasaSetiausaha EksekutifSetiausaha EksekutifPERSATUAN BADMINTON SABAH (SBA)PERSATUAN BADMINTON SABAH (SBA)

-- Jurulatih Persatuan Badminton Daerah Jurulatih Persatuan Badminton Daerah Tuaran (PBDT) Tuaran (PBDT) sejak 2006sejak 2006-- Jurulatih Sukan Teras Daerah Tuaran 2007Jurulatih Sukan Teras Daerah Tuaran 2007-- Guru PJ & Jurulatih Maktab Nasional 2008Guru PJ & Jurulatih Maktab Nasional 2008-- Jurulatih Pusat Latihan Negeri Sabah sejak Jurulatih Pusat Latihan Negeri Sabah sejak 20092009-- Jurulatih SUKMA Sabah 2010 & 2012Jurulatih SUKMA Sabah 2010 & 2012

Page 4: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

Nama :Nama : Asal :Asal : Perkerjaan :Perkerjaan : Pengalaman dalam badminton / Pengalaman dalam badminton /

kejurulatihan :kejurulatihan : Matlamat ringkas dalam Matlamat ringkas dalam

kejurulatihan:kejurulatihan:

Page 5: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

PENGENALAN PENGENALAN KEJURULATIHANKEJURULATIHAN

BADMINTONBADMINTON

Page 6: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

Pengajar - Mengarah aktivitiPengajar - Mengarah aktiviti Guru - Menyampai pengetahuan dan idea baruGuru - Menyampai pengetahuan dan idea baru Penggerak - Menggerak perlakuanPenggerak - Menggerak perlakuan Pendisiplin - Mewujudkan ganjaran dan dendaPendisiplin - Mewujudkan ganjaran dan denda Agen Publisiti - Berhubung dengan media dan orang Agen Publisiti - Berhubung dengan media dan orang

awamawam Pekerja Sosial - Membimbing, menasihat dan membantuPekerja Sosial - Membimbing, menasihat dan membantu Rakan - Memberi ruang dan masa untuk eratkan Rakan - Memberi ruang dan masa untuk eratkan

hubunganhubungan Saintis - Menganalisa, menilai dan membuat keputusanSaintis - Menganalisa, menilai dan membuat keputusan Pelajar - Mendengar, mempelajari dan berfikir untuk Pelajar - Mendengar, mempelajari dan berfikir untuk

kebaikankebaikan

Siapa itu Siapa itu Jurulatih ?Jurulatih ?

Page 7: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

Yang BerminatYang Berminat Yang BerkemampuanYang Berkemampuan Yang BerkesempatanYang Berkesempatan YANG BERMAIN DENGAN BETULYANG BERMAIN DENGAN BETUL YANG MENGAJAR CARA YANG MENGAJAR CARA

BERMAIN DENGAN BETULBERMAIN DENGAN BETUL

Siapa boleh Siapa boleh jadi jadi

Jurulatih ?Jurulatih ?

Page 8: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

JENIS – JENISJENIS – JENISJURULATIHJURULATIH

PENGARAHPENGARAH SAMBIL LEWASAMBIL LEWA KOPERATIFKOPERATIF

Page 9: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

CIRI – CIRI CIRI – CIRI JURULATIH YANG JURULATIH YANG

BERJAYABERJAYA

PENGETAHUAN PENGETAHUAN MEMAHAMIMEMAHAMI MOTIVASIMOTIVASI

Page 10: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

SIAPA YANG SIAPA YANG DIMAKSUDKANDIMAKSUDKAN

TAHAP PERMULAANTAHAP PERMULAAN

yang tidak pandai menggenggam raketyang tidak pandai menggenggam raket yang tidak pandai bermainyang tidak pandai bermain yang tidak tahu foot work badmintonyang tidak tahu foot work badminton yang tidak tahu tentang peralatan yang tidak tahu tentang peralatan

badmintonbadminton yang tidak tahu tentang peraturan yang tidak tahu tentang peraturan

latihanlatihan yang berumur 5 – 10 tahunyang berumur 5 – 10 tahun

Page 11: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

BAGAIMANA HENDAK BAGAIMANA HENDAK MEMULAKAN PROGRAM MEMULAKAN PROGRAM

LATIHAN ?LATIHAN ? MatlamatMatlamat Dewan / GelanggangDewan / Gelanggang PelatihPelatih Jurulatih / KemahiranJurulatih / Kemahiran KewanganKewangan PeralatanPeralatan KemudahanKemudahan PerancanganPerancangan

Page 12: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

APA YANG HARUS DIAMBIL APA YANG HARUS DIAMBIL PERHATIAN DALAM MEMULAKAN PERHATIAN DALAM MEMULAKAN

SATU PROGRAM LATIHANSATU PROGRAM LATIHAN

borang permohonanborang permohonan kebenaran ibubapa/penjagakebenaran ibubapa/penjaga kesanggupan – jadual latihan/yurankesanggupan – jadual latihan/yuran ciri-ciri keselamatan – dewan, ciri-ciri keselamatan – dewan,

pengangkutan, jurulatih, jumlah pengangkutan, jurulatih, jumlah pelatih, dsb.pelatih, dsb.

peraturanperaturan membina/mengekalkan minatmembina/mengekalkan minat ON TIME !!!ON TIME !!!

Page 13: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

APA KEMAHIRAN YANG HARUS APA KEMAHIRAN YANG HARUS DITEKANKAN UNTUK TAHAP DITEKANKAN UNTUK TAHAP

PERMULAANPERMULAAN

1.1. Foot workFoot work

2.2. Genggaman/grip raketGenggaman/grip raket

3.3. ServisServis

4.4. Pukulan LobPukulan Lob

Page 14: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

BAGAIMANA HENDAK BAGAIMANA HENDAK MENARIK/MENGEKALKAN MINAT MENARIK/MENGEKALKAN MINAT

PELATIH TAHAP PERMULAANPELATIH TAHAP PERMULAAN

Variasi dalam pemanasan badanVariasi dalam pemanasan badan Variasi dalam latihan kemahiranVariasi dalam latihan kemahiran Keprihatinan – Personal Small TalkKeprihatinan – Personal Small Talk PujianPujian INGAT …………. INGAT ………….

NAMA !!!NAMA !!!

Page 15: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

PERALATAN LATIHANPERALATAN LATIHAN

RaketRaket PakaianPakaian KasutKasut Kelengkapan – keperluan peribadi Kelengkapan – keperluan peribadi

(air, ubat-ubatan, gantian, selipar, (air, ubat-ubatan, gantian, selipar, handphone, dll)handphone, dll)

ShuttlecockShuttlecock GelanggangGelanggang

Page 16: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

PERSATUAN BADMINTON PERSATUAN BADMINTON SABAH (SBA)SABAH (SBA)

YAPP SU CHIEWYAPP SU CHIEWNo. 82, Tingkat 2, Blok I, No. 82, Tingkat 2, Blok I, Ruang Singgah Mata 5, Asia City, Ruang Singgah Mata 5, Asia City, 88000 Kota Kinabalu, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.Sabah, Malaysia.

Tel : 088-255193 / 012-8254119 / 010-Tel : 088-255193 / 012-8254119 / 010-93244199324419

Fax : 088-260808Fax : 088-260808 Email : [email protected] / Email : [email protected] /

[email protected]@gmail.com

Page 17: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

PERSATUAN BADMINTON PERSATUAN BADMINTON DAERAH BELURANDAERAH BELURAN

BENEDICT ASMAT ( Presiden )BENEDICT ASMAT ( Presiden )

019-8008223019-8008223

JOHNNY TAN ( Setiausaha JOHNNY TAN ( Setiausaha Kehormat )Kehormat )

014-8752588014-8752588

Page 18: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Page 19: Pengenalan Kejurulatihan - Bengkel

KEMAHIRAN KEMAHIRAN PEMANASAN PEMANASAN

BADANBADAN